ازشهدای عدالت خواهی و رستاخیزتغییر ، یاد بود به عمل آمد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر24 جوزا
محفلی به گرامیداشت ازنخستین سال یاد شهادت محمد سالم ایزدیار و شهدای عدالت خواهی ورستاخیز تغییر جوزای سال 1396، امروز درکابل برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این محفل به حضورداشت فضل هادی مسلیماررییس مجلس سنا، شماری از اعضای کابینه ، مجلسین شورای ملی ، شخصیت های جهادی و خانواده های شهدا ، برگزارشد.
دراین محفل محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا و پدرشهید سالم ایزدیار به نماینده گی از خانواده های شهدای جوزای 1396 صحبت کرده گفت که مطابق به قانون اساسی کشور، اعتراض های صلح آمیزحق مردم افغانستان است و این اعتراض ها نباید به خشونت کشانیده شود.
وی افزود که این شهدا به خاطرصلح و عدالت خواهی صدای شان را بلند کردند و میخواستند که صدای صلح و عدالت خواهی را به گوش مسولان برسانند.
ایزدیار خاطرنشان ساخت که خانواده های شهدا ازحکومت میخواهند که عاملین حادثه جوزای سال 1396 را شناسایی و به جزا برساند. 
متعاقبآ فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا درصحبتی گفت که ازاعتراض های جوزای سال 1396 نباید استفاده های سیاسی صورت بگیرد ، به خاطر که این جوانان با حفظ وحدت ملی به منظورتامین عدالت و عدالت خواهی صدای شان را بلند کرده بودند.
همینگونه احمدضیا مسعود، محمد یونس قانونی ، داکترسید علی کاظمی و فوزیه کوفی پیرامون حادثه جوزای 1396 ، به ترتیب صحبت کردند.
دراخیراین محفل درپای منار یادبود محمد سالم ایزدیار و شهدای عدالت خواهی و رستاخیز تغییز جوزای سال1396 ، ازسوی مسولان ارگان های مختلف اکلیل های گل گذاشته شد.   ذبیح الله علم

back to top