23 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تقدیرنامه به معین امور نشرات  وزارت اطلاعات و فرهنگ اعطاشد

تقدیرنامه به معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ اعطاشد

کابل باختر 23 عقرب فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات...

برنامه های لازم برای امنیت دراز مدت غز نی رو ی دست است

برنامه های لازم برای امنیت دراز مدت غز نی رو ی دست است

غز نی باختر 23 عقرب لوی در ستیز وزارت دفاع ملی...

وضعیت بیجا شده گان جاغوری و مالستان رقتبار است

غزنی / باختر/ 23/ عقرب وضعیت بیجا شد گان ولسوالی های...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتستره محکمه به ده قاضی جزا های تادیبی تجویز کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 29 جوزا باختر
شورای عالی ستره محکمه  امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست آتش بس اعلان شده ازجانب دولت را که با پاسخ مثبت مخالفین دولت نیز مواجه گردیده و درایام خجسته عید سعید فطر مورد رعایت قرارگرفت ، گام مهمی در راستای داعیه صلح دانسته و با حمایت ازین روند ملی و اسلامی اظهارامید واری کرد تا تداوم آن بتواند صلح و ثبات پایدار را در کشور جنگ زده به ارمغان آورده و به رنج و عذاب مردم درد کشیده افغانستان نقطه پایان بگذارد .
بعداً به هدف رعایت  روند های قانونی درپروسه  اقامه یک دعوی جزایی و احاله دوسیه به محکمه ، متکی به حکم ماده 175 قانون اجراات جزایی تصریح گردید که څارنوالی مکلف است تا دعاوی جزایی را طبق اتهام نامه های منسوبه علیه متهمین اقامه و بعد  از تسلیمی نقل مصدقه صورت دعوی برای هریک ازمتهمین ویا وکیل مدافع آنان ، دوسیه را درمیعاد معینه قانونی به محکمه ذیصلاح احاله نماید .
سپس با توجه به نامه شماره 224 مورخ 13ر3ر1397 ریاست تشریفات وزارت امورخارجه ، قرار براین شد تا به منظور توضیحات بیشتر و ارائه اسناد  ومدارک لازم درخصوص مطلوبه پیشنهادی ، معین اداری ان وزارت ، رئیس تشریفات و دو تن ازکار شناسان بخش مربوط درجلسه پنجم سرطان شورای عالی ستره محکمه حضور به هم رسانند .
متعاقباً مبتنی بر گزارشهای ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی ناشی از بررسی اجراات محاکم استیناف ولایات کابل ، پنجشیر ،  ننگرهار وسرپل به  ده تن از قضات قبلی و فعلی محاکم یاد شده با تشخیص تخطی های وظیفوی شان در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
درادامه جلسه ضمن رسیده گی به 32 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی با توجه به مطالبه لوی حارنوالی ، به محاکم استیناف ولایت های غزنی ، جوزجان ، غور ،  کنر ، تخار ، بلخ ، پکتیا ، بغلان ، هرات و محاکم توقیفگاه بگرام تفویض صلاحیت صورت گرفت تادرحل و فصل 58 قضیه متراکم جزایی اقدام نمایند .
برعلاوه رسیده گی به دو تقاضای تجدید نظر مدنی ، پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجه های کادر قضایی و حل یک موضوع تنازع صلاحیت قضایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.