27 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفت طالب مسلح در فاریاب به صلح پیوستند

میمنه 26 دلو باختر هفت طالب مسلح امروز با جنگ افزار...

محمد اشرف غنی رییس جمهور، وزیر دفاع ترکیه را به حضور پذیرفت

کابل باختر26 دلو محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در...

استاد دانش: حکومت های امارتی، عبوری و موقت بازگشت به نقطه صفر است

کابل باختر 26 دلو استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمشرانوجرگه دستفروشان ناحیه دوم را بررسی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  ۲۰ سرطان  باختر
  درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،برعلاوه تعیین اجندای جلسات عمومی، قوماندان گارنیزون،معاون شاروالی کابل ومعاون رادیو تلویزیون ملی پیرامون مسایل مربوطه پاسخ ارائه نمودند.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،   نخست درکمیته رؤسا فیصله شد که درجلسه عمومی روزیکشنبه 24 سرطان، علاوه ازمباحث آزاد،  گزارش هییت های مجلس ازکشورلتوانیا و ولایت پکتیا ارایه گرددونیز در این جلسه گزارشات کاری کمیسیون های امور دفاعی وامنیت داخلی وکمیسیون اموردینی، فرهنگی وتحصیلات عالی استماع گردد.
همچنان در کمیته قرار بر آنشد که درجلسه عمومی 26 سرطان برعلاوه بحث آزاد، روی فرمان تقنینی شماره ۲۶۳ رئیس جمهور در مورد حذف کلمهٔ مستقل ازعناوین واحدهای مستقل، بحث گردد ودر همین جلسه گزارش کاری کمیسیونهای امورتقنینی، عدلی وقضایی و رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست نیز استماع گردد.
   هکذا در کمیته رؤسا فیصله شد که درجلسه فوق العاده سی سرطان گزارش کاری کمیسیونهای امورزنان وجامعه مدنی،اقتصادملی وبودجه،اموربین المللی و شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات ارایه گرددودرجلسه عمومی 31 سرطان روی ضمیمه شماره(2) قانون اصول محاکمات تجارتی مباحثی صورت گیرد.
همچنان در این جلسه گزارش کاری کمیسیونهای اموراقوام وقبایل، امورمعلولین وبازمانده گان شهدا، سمع شکایات و مواصلات مخابرات استماع ودرهمین روز گزارش مختصر ازفعالیت های مشرانوجرگه دراجلاس اول سال روان تقنینی  نیزارایه شود.
  دربخش دیگرجلسه با معاون ریاست عمومی نشرات رادیو تلویزیون ملی وسرپرست شبکه خبرآن اداره درمورد عدم نشربموقع برخی اخبارمجلس به ویژه گزارش نشست استماعیه روند صلح یاد آوری وپس ازاستماع دیدگاه های مسوولان تلویزیون ملی فیصله به عمل آمد که مشکلات تخنیکی درآینده مرفوع گردد واخبارجلسات عمومی و استماعیه، ملاقات های هیئت اداری و گزارش های ولایتی اعضای مجلس درسرویس خبری هشت شب بدون کم وکاست با در نظرداشت جایگاه مشرانوجرگه نشرگردد.
دربخش سوم جلسه با معاون وزارت دفاع ملی وقوماندان گارنیزون ومعاون شاروالی کابل شکایات معلولان دستفروش ناحیه دوم شهرکابل وعدم احداث تاسیسات لازم درشهرک رهایشی پدوله  مطرح گردید.
   درجلسه پس ازاستماع توضیحات مسوولان ونکته نظرات اعضای کمیته روسا، فیصله گردید که بنابرفیصله قبلی درمورد چگونگی تنظیم دستفروشان معلول باید کار عملی صورت گیرد وشاروالی کابل به زودی این معضله حل نماید ودرضمن تاکید به عمل آمد که ساحات سبزکه به اساس فیصله شورای امنیت ملی ازوجود دستفروشان درناحیه دوم پاکسازی می شود، به هیچ فرد اجازه داده نشود که دوباره آن ساحات را با افرازغرفه های شان تحت تصرف قرار دهدونیزدرکمیته با تاکید اذعان گردید که در ظرف یکماه مشکلات تخنیکی دشت پدوله حل وبه احداث تاسیسات شهرک اقدام گردد درغیر آن، پیرامون استرداد پول صاحبان نمرات رهایشی دراین پروژه، تصامیم مقتضی اتخاذ خواهند شد.
گفتنیست درنشست امروزازعدم اشتراک سرپرست شاروالی کابل وقوماندان امنیه کابل انتقاد گردیده خاطرنشان گردید که سرپرست شاروالی کابل بارها ازاشتراک درنشست کمیسیون اختصاصی وسایرکمیسیون ابا ورزیده است. خالق

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.