30 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حمله مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق های رای درکاپیسا

حمله مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق های رای درکاپیسا

شهرمحمود راقی 30 میزان باختر مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق...

داکترکمال سادات: اشتراک گسترده جوانان درانتخابات مایه افتخار است

داکترکمال سادات: اشتراک گسترده جوانان درانتخابات مایه افتخار است

کابل 30 میزان باختر داکترکمال سادات معین امورجوانان امروز دردیدار...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتتظاهرات جوزجان وارد هژدهمین روز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شبرغان باختر 29 سرطان
تظاهرات در جوزجان امروز وارد هژدهمین روزش شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، شماری ازجوانان حزب جنبش اسلامی و تعداد زیادی از شهروندان جوزجان امروز نیز درشهر شبرغان به تظاهرات پرداختند و بر خواست های شان تاکید کردند.
آنان بر بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهور و رهایی قیصاری تاکید ورزیدند.
راه پیمایان گفتند که تا خواسته های شان برآورده نشود، به تظاهرات مدنی ادامه میدهند. احمد نعیم دوستی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.