02 سنبله 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی : جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست بل ریشه های عمیق در منطقه دارد

کابل باختر 1 سنبله جلسه کابینة جمهوری اسلامی افغانستان، تحت...

ملاقات تودیعی معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر اتحادیه اروپا در کابل

کابل باختر 1 سنبله معین سیاسی وزارت امور خارجه، امروز با...

سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ افتتاح گردید

کابل باختر 1 سنبله سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات کابل باختر 1 سنبله

جلسه کابینة جمهوری اسلامی افغانستان، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد.
ابتدا رئیس‌ جمهور اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از رئیس جمهور و حکومت ایالات متحدة امریکا بخاطر حمایت شان از تلاش های حکومت افغانستان برای دستیابی به خود کفائی و مبارزة مشترک با تروریزم، در رابطه به اعلام استراتیژی آن کشور در قبال افغانستان و منطقه صحبت‌های همه جانبه نموده، افزود؛ بر اساس این استراتیژی شرایط صلح و ثبات پایدار در افغانستان تأمین خواهد شد، چنانچه در استراتیژی متذکره تحلیل واضح از عوامل جنگ در افغانستان صراحت داشته و در آن تشخیص عناصر جنگ بخوبی در نظر گرفته شده که واضح میسازد، این یک جنگ داخلی نیست، بلکه ریشه‌های عمیق در منطقه دارد.
ایشان با اشاره بر نقش کلیدی دولت افغانستان در تامین اهداف ملی تصریح نمودند که اهداف ملی از مسئولیت‌های ما بوده و پلان چهار ساله امنیتی حکومت افغانستان با تمام قوت عملی خواهد گردید.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اضافه نمودند؛ که حکومت افغانستان طی سه سال اخیر برای ایجاد مناسبات پایدار منطقوی تلاش کرده و به‌ جز یک کشور با کشورهای مختلف، مناسبات خوب همکاری را در همه عرصه ها فراهم نموده است. اکنون ابهام نسبت به آینده وجود ندارد. همچنان موفقیت های دولت افغانستان بستگی به وحدت ملی ما داشته که در پرتو این همبستگی می‌توانیم طرح‌های انکشافی و اصلاحی را از نظر، به عمل مبدل سازیم.
متعاقباً دوکتورعبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، ضمن استقبال از استراتیژی جدید ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان و منطقه تصریح نمود که این استراتیژی بهترین فرصت برای افغانستان و منطقه بوده و  ما باید در راستای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات مشترکاً کارکنیم. او از قشر سیاسی کشور خواست تا نسبت به حساسیت اوضاع و فرصت‌های ایجادشده در کشور توجه جدی داشته باشند.
طبق اجندا وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان را که در جلسه مورخ 30/5/1396 کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته و هدف طرح متذکره ایجاد تسهیلات برای اقامت تجار و سرمایه گذاران خارجی, جلب سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور به وسیله ایجاد سهولت‌ها برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، تخفیف قیمت ویزه و ازدیاد حق الورود زمینه جلب سرمایه گذاری های خارجی می‌باشد به جلسه مطرح نمود که مورد تائید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور خارجه را موظف نمود تا جزئیات تعدیل قانون متذکره را در رابطه به تسهیلات برای اقامت و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی غرض وضاحت بیشتر رسماً به سفارت‌های افغانستان مقیم خارج کشور جهت جلب سرمایه‌گذاری خارجی ابلاغ نماید.
همچنان وزیر عدلیه طرح مقرره تنظیم بورد حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمودند، این مقرره در (4) فصل و (16) ماده ترتیب و در جلسه مورخ 21/3/1396 کمیته قوانین بایک سلسله تصحیحات مورد تائید قرار گرفته و هدف آن تنظیم امور مربوط فعالیت بورد حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق، بررسی تخلف مندرج احکام قانون (کاپی رایت)، رسیدگی به شکایات واصله و زمینه سازی برای حل منازعات پدید آورندگان می‌باشد که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
به همین ترتیب طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی به تاسی از هدایت مصوبة شماره (2) مورخ 23/1/1396 کابینه توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید؛ این طرح تعدیل در جلسه‌ی به اشتراک نماینده‌گان ارگان‌های ذیربط مورد بحث قرار گرفته که به اساس نظریات هیئت موظف، در طرح فوق الذکر اندازه حق الامتیاز در برابر اعطای جواز فعالیت نشراتی درج بوده که به حساب واردات دولت تحویل بانک می‌گردد و ایجاب نمی‌نماید تا در طرح تعدیل و ایزاد در این مقرره از فیس فریکونسی تذکر به عمل اید.
کابینة جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت‌های مالیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اطلاعات و فرهنگ تحت ریاست وزیر عدلیه را موظف نمود تا فیس فریکونسی و فیس جواز‌نامه را در مقرره طرز تاسیس و فعالیت‌ رسانه‌های همگانی خصوصی طبق تذکر جلسه بازنگری نموده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
در بخش دیگر اجندا، وزیر مالیه مصارف بودجه ملی سال 1396 الی ختم برج اسد سال روان را به جلسه ارایه و افزودند؛ از مجموع بودجۀ عادی منظور شدۀ سال مالی 1396 الی 29 اسد سال روان مبلغ (147.032) ملیون افغانی و از بودجۀ انکشافی منظور‌شده مبلغ (670) ملیون دالر به مصرف رسیده است.
به همین ترتیب ایشان تغییرات بودجة ملی در بررسی وسط سال بودجۀ ملی سال مالی 1396 را به جلسه ارایه و افزودند؛ مطابق این تغییرات، در بودجۀ عادی مبلغ (2113000) دو ملیون و یکصد و سیزده هزار افغانی تزئید بعمل آمده است، که در نتیجه بودجۀ عادی بعد از بررسی وسط سال مبلغ (268414332398) دو صد و شصت و هشت ملیارد و چهارصد و چهارده ملیون و سه صد و سی و دو هزار و سه صد و نود و هشت افغانی را احتوا نموده و در بودجۀ انکشافی مبلغ (15640730000) پانزده ملیارد و ششصد و چهل ملیون و هفت صد و سی هزار افغانی تنقیص بعمل آمده که در نتیجه بودجۀ انکشافی بعد از بررسی وسط سال مبلغ (147194100311) یکصد و چهل و هفت ملیارد و یکصد و نود چهار ملیون و یکصد هزار و سه صد و یازده افغانی را احتوا مینماید.
وی افزود، کسر بودجة انکشافی بعد از بررسی وسط سال بودجة ملی، مبلغ (10433218000) ده ملیارد و چهارصد و سی و سه ملیون و دو صد و هژده هزار افغانی پیشبینی گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان سقف بودجه وسط سال مالی 1396 را به مبلغ (415608432709) چهار صد و پانزده ملیارد و ششصد و هشت ملیون و چهار صد و سی و دو هزار و هفت صد و نه افغانی که از آنجمله مبلغ (268414332398) دو صد و شصت و هشت ملیارد و چهارصد و چهارده ملیون و سه صد و سی و دو هزار و سه صد و نود و هشت افغانی بودجه عادی و مبلغ (147194100311) یکصد و چهل و هفت ملیارد و یکصد و نود چهار ملیون و یکصد هزارو سه صد و یازده افغانی بودجه انکشافی میباشد را مورد تصویب قرار داد.
سپس وزیر انرژی و آب گزارش پروژه احداث دستگاه برق آبی شورابک ولایت بدخشان را به جلسه ارایه نموده، از چگونگی عقد قرارداد با شرکت فیکای ترکی، مرجع تمویل‌کننده، ظرفیت تولید برق، ارزیابی آفر توسط کمپنی فشنر آلمانی، تقلیل در قیمت قرارداد و ارتقای ظرفیت دستگاه به اساس رایزنی وزارت انرژی و آب، شروع کار پروژه، بلند‌بردن دوبارة قیمت قرارداد به اساس کار‌های اضافی و عدم قناعت آن‌وزارت از بلند رفتن قیمت معلومات داده، مشکلات و چالش‌های فراراه کار پروژه را به جلسه توضیح نمودند.
کابینة جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه کمیته بین الوزراتی متشکل از وزرای انرژی و آب، امور خارجه، امور شهر‌سازی، عدلیه و رئیس د افغانستان برشنا شرکت را تحت ریاست وزیر مالیه موظف نمود تا مشکلات و چالش‌های پروژه را برویت قرار داد طور همه جانبه مطالعه و ارزیابی نموده نتیجه را با کمپنی فشنر آلمانی جهت حل مشکلات و چالش‌ها مورد بحث قرار داده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش ارایه نمایند.
متعاقباً سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضای کشور جاپان مبنی بر انتقال سه قلم آثار باستانی جهت ترمیم و نمایش به آن‌کشور را به جلسه مطرح نموده و افزودند؛ پوهنتون هنر توکیوی کشور جاپان تقاضا نموده است تا سه قلم آثار باستانی که اخیراً از معدن مس عینک در اثر حفریات باستان شناسان کشور بدست آمده به آن‌کشور انتقال و بعد از ترمیم در پوهنتون هنر شهر توکیو الی ماه دسامبر سال‌روان به نمایش قرار داده شود که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
در بخش دیگر اجندا؛ رئیس ادارة اراضی افغانستان پیشنهاد توزیع موازی (1683) جریب زمین دولتی واقع دشت قاسم‌‌آباد ولایت ننگرهار برای (66) خانواده قوم غازی‌خیل را به جلسه مطرح و علاوه نمودند؛ قبلاً به اساس حکم شماره (4489) مورخ 10/8/1382 مقام دولت انتقالی اسلامی افغانستان جهت رفع منازعات دیرینة تعدادی از باشنده گان منطقة شینگل ولایت نورستان و قوم غازی‌خیل متعلق به قوم صافی مربوط ولسوالی مانوگی ولایت کنر، برای شصت و شش (66)خانواده قوم غازی‌خیل، برای هر خانه‌وار موازی (12) جریب زمین درجۀ دوم بطور رایگان در پروژۀ کانال ننگرهار در نظر گرفته شده بود، اخیراً ریاست اراضی ولایت ننگرهار از اینکه در ساحات قابل توزیع، زمین درجه دوم موجود نبوده، به تائید کمیسیون ارزیابی و قیمت‌گذاری ولایت ننگرهار موازی (1683) جریب زمین دولتی درجه چهارم واقع دشت قاسم‌آباد را به همین منظور تعیین و تثبیت نموده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های امور شهر‌سازی، زراعت و آبیاری، عدلیه، اداره اراضی افغانستان و اداره ارگان‌های محلی را تحت نظر ریاست عمومی ادارة امور ریاست‌جمهوری موظف نمود تا چگونگی توزیع زمین برای قوم غازی‌خیل را طور همه جانبه بررسی و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.
به همین ترتیب رئیس اداره اراضی افغانستان؛ پیشنهاد انتقال موازی (1000) جریب زمین دولتی به منظور اعمار پوهنتون اسلامی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار را به جانب وزارت تحصیلات عالی، موازی (2) جریب و (16) بسوه زمین دولتی واقع مرکز ولایت پروان و موازی (7.10) جریب زمین دولتی واقع دشت گازرگاه ولسوالی انجیل ولایت هرات را به منظور احداث قبرستان به جانب وزارت ارشاد، حج و اوقاف به جلسه ارایه نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه انتقال زمین‌های فوق الذکر را طبق صراحت فقره 15 مصوبه شماره 12 مورخ 10/6/1395 کابینه ج.ا.ا مورد تائید قرار داد.
سپس معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه به تاسی از مصوبة شماره 14 مورخ 31/6/1395 کابینه، نظریات کمیته موظف پیرامون اساسنامة محکمه بین‌المللی عدالت را به جلسه ارایه نموده، با درنظرداشت نظریات ستره محکمة جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت‌های امور خارجه و عدلیه تناقض و تطابق مواد اساسنامة متذکره را با قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور توضیح کرده همچنان صلاحیت کشور‌های عضو را مبنی بر الحاق و تعدیل این اساسنامه به اعضای کابینه تشریح نمودند.
کابینة جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور خارجه را موظف نمود تا نظریات کمیته موظف پیرامون اساسنامة محکمه بین المللی عدالت را غرض بحث بیشتر به شورای عالی حاکمیت قانون ارایه نماید.
در ادامه جلسه معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه تفاهمنامه همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط‌زیست افغانستان و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد را به جلسه مطرح نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های انرژی و آب، زراعت و آبیاری و اداره حفاظت محیط زیست را موظف نمود تا تفاهم‌نامه متذکره را بعد از بازنگری غرض بحث بیشتر به شورای عالی آب ارایه نمایند.
در اخیر جلسه پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.ختم عبدالخالق
 

کابل باختر 1 سنبله
معین سیاسی وزارت امور خارجه، امروز با سفیر اتحادیه اروپا در کابل که مأموریت¬اش به پایان رسیده است، ملاقات تودیعی نمود.
در این ملاقات حکمت خلیل کرزی،  ضمن یادآوری از دوره مأموریت فرانز مایکل ملبن،  در کابل، از نقش سازنده وی در پیشبرد امور و تقویت روابط میان  افغانستان و اتحادیه اروپا یاد آوری نمود.
سفیر اتحادیه اروپا به نوبه خود گفت که از پیشرفت های افغانستان در عرصه تقویت دموکراسی و حقوق بشر خرسند بوده و خواهان گسترش روابط میان افغانستان و اتحادیه اروپا گردید.
ملبن در سال ۲۰۱۳ ماموریت خویش را در افغانستان آغاز نمود و در آګست سال ۲۰۱۷ به پایان رسانید. ختم/ عبدالخالق

کابل باختر 1 سنبله
سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ امروز از سوی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به کار انداخته شد.
یک منبع خبری وزارت مالیه به آژانس باختر خبر داد، به گفته داکتر نجیب الله وردک، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه این سیستم در تسریع پروسه ها تسهیلات زیادی را فراهم مینماید و یکی از اولویت های وزارت مالیه ایجاد مؤثریت در پروسه های اداری می باشد.
قابل تذکر است که سیستم خدمات الکترونیکی تمام اسناد و معلومات را بشکل دقیق در دیتابیس ثبت نموده و جلو بروکراسی و ضیاع وقت مراجعین را می گیرد. ختم/ عبدالخالق

کابل باختر 1 سنبله
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان امروز با نیکولاس کی سفیر جدیدالتقرر بریتانیا در کابل دیدار کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر خبر داد، در این نشست رییس اجراییه ابراز امیدواری نمود که روابط میان دو کشور دوست و متحد در دوره خدمت آقای کی در افغانستان بیش‌تر از پیش توسعه و گسترش یابد و دو کشور با حفظ دستاوردهای سالیان گذشته به صورت مشترک با چالش‌ها و تهدیدها مبارزه نمایند.
نیکولاس کی مراتب احترام نخست وزیر بریتانیا و دیگر مسوولین این کشور را برای رئیس اجراییه وسیله گردید و برادامه همکاری‌های مشترک میان دو کشور تاکید کرده ابراز امیدواری نمود که در دوران خدمت خویش در افغانستان بتواند در امر استحکام صلح و ثبات و توسعه بیش‌تر روابط میان دو کشور مفید واقع گردد. در این نشست سفیر بریتانیا همچنان حمایت کشور خویش را از استراتیژی جدید ایالات متحده ابراز داشت. ختم/ عبدالخالق

کابل اول سنبله / باختر
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست  وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز تقدیر نامه وزارت اطلا عات و فرهنگ را به مطیع الله روهیال مشاور آن وزارت  اعطا کرد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، مطیع الله روهیال به عنوان مشاور امورنشراتی  وزارت اطلا عات وفرهنگ کار می کرد، بنا به مصروفیت  های که داشت از این پست استعفا  داد.
سرپرست  وزارت اطلا عات و فرهنگ با تقدیر از کارکرد های روهیال دریک سال گذشته تقدیرنامه این وزارت را به وی اعطا کرد . جاوید  روشان

کابل اول سنبله / باختر
به خاطر بحث پیرامون دومین نشست شورا ی مشارکت افغانستان و هند ،امروزجلسه به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه برگزار شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست  پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی و اداری  وزارت اطلاعات وفرهنگ ،کامله صدیقی  معین وزارت تجارت و صنایع  ،رحیمی معین وزارت اقتصاد که همزمان ریاست کمیته های کاری تجارت  وهمکاری های  اقتصادی  و فرهنگی  را عهده دارند اشتراک و پیرامون عرصه های ، اقتصادی، ، علمی و فرهنگی  میان  جمهوری افغانستان و هند بحث کردند.
قراراست دومین  جلسه مشارکت به ریاست وزرای خارجه  افغانستان و هند د ر یازدهم سپتمبر 2017 در دهلی جدید  پیرامون بخش های  سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی ، منطقه یی ، عملی و فرهنگی برگزارشود .
سند راهبردی  میان افغانستان و هند  درسال 2011 امضاشد که دومین  نشست شورای مشارکت هند و افغانستان درسال 2012 درهند برگزارشد .
حکمت خلیل کرزی گفت : تلاش  ادامه دارد  که این نشست ها ادامه پیدا کند وبه همین منظور روسای کمیته  های  یاد شده  بخش های معین شده  را بازنگری کنند و نظریات  و پیشنهاد های شان را ارائه کنند. جاوید روشان

کابل اول سنبله / باختر
دونالد  ترامپ رئیس جمهور امریکا روز گذشته  طرح راهبردی آنکشور درقبال افغانستان ومنطقه را اعلام داشت .
این طرح ماه ها  و بعد از رایزنی  های زیادی  که با مشاروان سیاسی و نظامی امریکا ، متحدین  این کشور  در ناتو ، مقامات افغان و مقامات بعضی از کشورهای همسایه صورت گرفت، دیروز اعلام شد.
ترامپ با اعلام این طرح به ابهامات زیادی پاسخ گفت و دورنمای جنگ علیه هراس افگنی درافغانستان و منطقه را روشن ساخت .
با مرورطرح راهبردی امریکا درمیابیم که درآن روی تجهیزات نیروهای امنیتی افغان ،حمایت ازحکومت این کشوردر برابر هراس افگنان ،چگونگی ادامه حضور نظامیان امریکا درافغانستان ، ازدیاد این نیروها ،چگونگی حمایت امریکا ازافغانستان ، درسالهای آینده حرف های وجود دارد .
نکته مهم و صریح درطرح راهبردی رییس جمهورامریکا ، هشدار به پاکستان است که به حمایت از هراس افگنی خاتمه بخشد دراین طرح به سرکوب هراس افگنان ،رفع تهدیدهای گروه های هراس افگن درسطح افغانستان، منطقه و جهان تاکید شد است.
این طرح واکنش هایی را درافغانسان امریکا و کشورهای دیگر درپی داشت .
مقامات افغان از آن به گونه گسترده حمایت کردند هند هم به دفاع از استقبال ازین طرح راهبردی پرداخت ، ایران خاموش است مگرچین به دفاع از پاکستان سربلند کرد.
این طرح بیشتر از هرکشور دیگر پاکستان را وارخطا  ساخت زیرا درصورت تحقق آن ، این اسلام آباد است که زیان  های زیادی را متقبل خواهد شد و بامشکلات جدی روبرو میگردد. زیرا امریکا حامی عمده پاکستان درجهان و بزرگترین کمک کننده مالی این کشور بود و این میتواند برای پاکستان پیامد های ناگوار داشته باشد.
اخبار وجود دارد که به تعقیب اعلام این طرح ،پاکستان تلاش های را آغازکرد تا تعهدات تازه دوستان قدیم و نو خود را بدست آورد.این که این طرح خواهد توانست از پاره مشکلات جاری درافغانستان و منطقه بکاهد دیدگاه شماری از آگاهان و کارشناسان سیاسی را منعکس میدارم .
احمد سعیدی که انکشافات سیاسی درافغانستان، پاکستان و منطقه را تعقیب میکند میگوید که به دنبال اعلام طرح راهبردی امریکا ،پاکستان یک دیپلوماسی فعال را اختیار کرده تا اگر بتواند این طرح را مهارکند.
احمد سعیدی به خبرنگارآژانس باختر گفت ،مهمترین و با ارزشترین حرف که درمورد استراتیژی امریکا درافغانستان وجود دارد معرفی پاکستان منحیث یک کشور تروریست پرور و دهشت افگن است از موقف گیری تازه امریکا که میگوید پاکستان حامی تروریزم است همه دفاع و پشتیبانی میکنند بعد از اعلام استراتیژی امریکا، رییس جمهوری افغانستان و رییس اجرائیه ذوق زده ازین استراتیژی بدون تحلیل از عواقب آن که پاکستان چه میکند استقبال کردند اما زمانیکه پاکستان علیه این استراتیژی موقف گیری منفی نمود، ماباید چه کنیم؟
او میگویدکه حال باید متوجه عواقب و شکایت های دوباره پاکستان در برابر این استراتیژی باشیم از روزگذشته بدینسو پاکستان یک دیپلوماسی تهاجمی را به خاطر خنثی کردن دیدگاه درمورد تروریست پروری های پاکستان آغازکرده است.
صدراعظم  پاکستان شاهد خان عباس روز گذشته به سعودی رفته تا دراین مورد همکاری شاه سعودی را به نفع پاکستان جلب کند . خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان درامریکا است میخواهد یکبار دیگر اعتماد امریکا را جلب نماید . خانم تهمینه جنجو معاون وزیرخارجه پاکستان به چین رفته تا موقف چین را به نفع پاکستان جلب نماید.
به گفته سعیدی هیئت بلند پایه نظامی و استخباراتی پاکستان به مسکو رفته اند تا دیدگاه روسیه را علیه استراتیژی امریکا درجنوب آسیا جلب نماید، چین برعلاوه اینکه از موقف پاکستان حمایت خود را اعلان نموده تلاش دارد تا دفتر طالبان را ازقطربه چین انتقال دهد بعد ازتماس به کشورهای مختلف پاکستان روزجمعه همین هفته موقف رسمی خود را ازطریق پارلمان آن کشوراعلان مینماید.
به باورمن تلاش های را که پاکستان به همکاری چین آغازکرده بزودی یک ائتلاف بزرگ که درآن چین، پاکستان ، روسیه و یک تعداد از کشورهای آسیای  میانه عضویت خواهند داشت که علیه استراتیژی امریکا درمنطقه ایجاد میشود این ائتلاف برعلاوه کمک به مخالفین دولت افغانستان میخواهد مجموع ارزش ها و معیارها این استراتیژیک را سپوتاژ نمایند، باوردارم خواجه آصف وزیرخارجه پاکستان به امریکایی ها بگوید ما را فرصت دهید طالبان را به میزمذاکره حاضرمینماییم .
بسیارخوب میبود که حکومت افغانستان موقف گیری امریکا را یک عامل میدانست و تلاش های دیپلوماتیک خودرا در برابر پاکستان گسترش میداد.
سجیه خبرنگار آزاد درمورد استراتیژی امریکا درمورد افغانستان میگوید به باورمن استراتیژی جدید امریکا بازهم برای مردم افغانستان پیام ادامه جنگ و خون ریزی را دارد به این معنی که جنگ در افغانستان برعلیه هراس آفگنان برمبنای همان سناریوقبلی و اهداف از قبل مهندسی شده ادامه می یابد . این باورها که گویا امریکا دوامدار کنارمردم افغانستان ایستاده می ماند به نظرشخصی من خام اند. امریکا دنبال منافع منطقه یی است و موقیعت جغرافیایی افغانستان سبب گردیده است که با چنین مشکلات مواجه باشد.
هرگزفراموش نمی کنیم که حامد کرزی رییس جمهور سابق افغانستان درلویه جرگه که پیرامون امضای سند راهبردی با امریکا ، دعوت کرده بود و یا درکدام سخنرانی دیگرش گفته بود  که امریکا دنبال منافع کلان درمنطقه است و افغانستان نیز دارای منافع خود است . به این دلیل سناریو از قبل ترتیب شده هم درمورد پاکستان وهم درمورد حضورنیروهای امریکایی درافغانستان قابل تطبیق می باشد.
مردم افغانستان بارها شاهد چنین اظهارات بوده اند که پاکستان به حمایت از هراس افگنان پایان دهد اما درعمل حمایت ها ادامه یافتند.
نتیجه این است که باید رهبری افغانستان و مردم این کشور اراده کند مطرح سازند دیگر افغانستان میدان نبردهای نیابتی نمی  باشد.
یک نماینده ولایت قندهار درولسی جرگه می گوید : درمحتوای طرح راهبردی رییس جمهور ترامپ، تعریف از  وضعیت کنونی افغانستان و کشورهای منطقه است.
حرف ها ،نکات و مسایل خوب و  حاد درآن مدنظراست مگر حرف درعملی شدن آن است.
درکنارافغانستان ،امریکا ،اروپا وکشورهای دیگر از پاکستان به عنوان عامل ترویج هراس افگنی یاد کردند از بازی های دو گانه این کشورسخن گفتند مگر نتیجه کمتربدست آمد علت این است که سیاست ها درکابل، هم درواشنگتن و هم بروکسل در برابر پاکستان سیاست های مقطع ای و زود گذر بوده است.
پاکستان با زرنگی سیاسی که دارد خوب بلد است که پاره گی ها را چگونه ترمیم کند و چگونه خودر را ازمیان گرداب حوادث بیرون کشد .
درباره پاکستان همه گفتند مگرهیچ کس عمل نکرد .
امید است که اینبار ترامپ بتواند طرح ها را از روی کاغذ به میدان عمل آورد .
فراموش نکنیم درقضایای بزرگ نظیرقضیه افغانستان ، جنگ با پروژه های چون طالبان ، داعش ، القاعده ... را شاهد است این سازمان های استخباراتی اند که تصمیم میگیرند.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که ما در یک مبارزه مشترک و طولانی با هراس افگنی  قرار داریم در وجود برنامه های راهبردی امریکا به یک نتیجه مثبت میرسیم.
او تاکید دارد که کشور های منطقه، مساله تروریست خوب و بد را کنار بگذارند وبرای مبارزه هدفمند علیه هراس افگنی گام بردارند.
از گفته های این آگاهان و کار شناسان این پیام بدست میاید که باید منتظر فرصت و زمان بود که آیا طرح راهبردی امریکا یک حرکت قاطع است و یا یک حرف و تعهد روی کاغذ؟ ختم  عبدالخالق ، زیوری

کابل  اول سنبله باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در رابطه به استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، طی یک خطابه ای به مردم، گفت که ابهام به سطح ملی و بین المللی در رابطه به آیندۀ افغانستان خاتمه یافته و اجماع بین المللی در راستای مبارزه با تروریزم، تامین صلح و ثبات به میان آمده است.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در نشستی که به این مناسبت در ارگ برگزار شده بود و در آن شماری از مسئولین عالی رتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، رئیس جمهور حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را بی سابقه دانست و از مسئولین، افسران، سربازان و خانواده های بخش امنیتی و دفاعی کشور تشکر کردو گفت:" هر فردی که در قوای امنیتی و دفاعی کشور مصروف است، رضا کار می باشد و روزانه بخاطر وطن قربانی می دهد."
رئیس جمهور غنی ضمن اینکه اعلام استراتیژی جدید امریکا را نقطه عطف در تاریخ افغانستان، منطقه و جهان دانست، گفت که دو نیم سال گذشته، سال های دشوار و پر از ابهام بود، مگر ما با توکل به خداوند متعال، به اراده سیاسی و وحدت ملی تکیه کردیم و راه های بیرون رفت از این ابهام و مسیر برای آینده کشور با وضاحت کامل معلوم شد.
رئیس جمهور مبنای سیاست خارجی را ایجا شرایطی دانست که در اثر آن افغانستان به صلح پایدار، ثبات و رفاه برسد.
وی افزود :" برای رسیدن به این اهداف، لازم بود که شرکای کلیدی را در سطح بین المللی معلوم نمائیم، این شرکا کشورهای اند که در منفعت با ما شریک بوده و در خطرات نیز با ما هستند."
وی خاطرنشان کرد :" موقف ایالات متحدۀ امریکا در این خصوص اساسی و اصولی بود که ما توانستیم فضای اعتماد و تعریف منافع مشترک را به میان آورده، به پیش برویم، به سوالات مشکل پاسخ دریابیم و برنامه های را روی دست گیریم که منافع ملی و هویت اسلامی افغانستان در آن مصئون باشند."
همچنان رئیس جمهور غنی مناسبات کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام را، بخش مهم سیاست خارجی کشور دانست و گفت: آرزومندم هموطنان ما قانع شده باشند که سیاست خارجی ما یک سیاست موفق است، زیرا افغانستان نمی تواند بدون یک سیاست خارجی موفق، به بحران ۴۰ ساله خاتمه دهد. رسالت ملی ماست که این بحران را خاتمه ببخشیم و به نسل های آینده شرایطی را به میان آوریم که از سرمایه های که برای ما خداوند ارزانی کرده است، به نفع خویش استفاده نمایند.
رئیس جمهور کشور از رئیس جمهور ترامپ بخاطر استراتیژی جدید آن کشور در قبال افغانستان و منطقه تشکر نمود و با اشاره به نکات مهم این استراتیژی، آنرا به نفع افغانستان دانست و در این خصوص به تفصیل صحبت کرد.
وی استراتیژی مذکور را برگرفته شده از تحلیل اوضاع استرتیژیک، درس های از گذشته و تشخیص عناصر موفقیت دانست و افزود که رسیدگی به این مسایل، حوصله استراتیژیک می خواست و ما به ارزیابی های خویش باور داشتیم و در این خصوص از حوصله مندی تمام همکاران ما در سکتور امنیتی و دفاعی، مسئولین امنیتی امریکا و مردم افغانستان سپاسگذاری می کنم.
رئیس جمهور غنی گفت که هدف واضح و تعیین شده است و آن موفقیتی است که مرتبط به شرایط بوده و مقید به زمان نیست و ما اهداف و منافع خود را تنها در میدان سیاست به دست نیاورده ایم، بلکه نتیجه قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی ما نیز می باشد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از سال ها بدینسو همواره خواست ما ا ین بوده است که جنگ در افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه ریشه در شرایط عمومی و منطقه و شرایط افراطیت در جهان دارد. وی افزود که این ستراتیژی به همکاران ما و آنانی که در برابر صلح و ثبات مانع ایجاد می کنند، پیام های واضح دارد.
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه استراتیژی مذکور تعریف مشخصی از منافع و خطرات مشترک دارد، گفت: خطر، شبکه های فرامرزی تروریستی و شبکه های جرمی منطقه یی است، از این لحاظ مبارزه ما بر اساس منافع مشترک استوار می باشد.
محمد اشرف غنی گفت که جایگاه افغانستان در اجماع بین المللی واضح شده و ملت، قوای امنیتی و دفاعی و دولت ما مورد اعتبار آن ها است.
وی افزود که در دو نیم سال گذشته به کشورهای زیاد منطقه در راستای ابتکارات خویش قناعت دادیم که افغانستان نقطه وصل همکاری و همگرایی است و اکنون همکاری های ما در منطقه چندین برابر شده است.
رئیس جمهور با اشاره به ابهام طالبان و حامیان آن که باور داشتند به جنگ ادامه داده می توانند و دولت افغانستان را سقوط و این جغرافیای مقدس را به دو بخش تقسیم می توانند، گفت که این فکر را از ذهن شان بیرون کنند.
رئیس جمهور غنی، طالبان و حامیان آنان را خطاب قرار داده گفت که دسایس و فتنه های شما تنها باعث شهادت مردم، فرزندان شجاع، خواهران و برادران ما شده است. وی خطاب به طالبان گفت:  یکبار دیگر بالای تان صدا می کنم که راه صلح و مذاکره را اختیار کنید.
رئیس جمهور به صلح دولت با دولت با پاکستان تاکید کرده گفت که یک افغانستان بی ثبات به منفعت هیچ کسی نیست و به پاکستان نیز زیان های زیادی دارد. وی افزود که امروز یک اجماع بوجود آمده که باید پاکستان در قبال روش قبلی خود تجدید نظر کند، این یک فرصت است، پس نیاز می باشد که پاکستان با یک بحث همه جانبه و هدف واضح، مناسبات دولت با دولت را اختیار کند و این موضوع را خاطرنشان نمود که افغانستان هیچگاهی برای بی ثباتی پاکستان اقدام نکرده است.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که این مسئله باید واضح باشد که افغانستان آن کشور قبلی نیست، ما بدیل های زیاد اقتصادی داریم، برای ما راه های زیادی باز شده است، اما از نظر سیاسی ما با تمام کشورهای همسایه مناسبات منسجم و قابل پیش بینی می خواهیم. آرزو دارم که این پیام را همسایه های ما بشنوند.
رئیس جمهور گفت: از اینکه حالت ابهام خاتمه یافته و اجماع بین المللی در رابطه به افغانستان به وجود آمده است، اکنون زمان بسیج ارادۀ ملی فرا رسیده است. دولت و مردم افغانستان حالا مورد اعتبار جهان قرار گرفته اند و شرایطی را که سالها برای آن انتظار کشیدیم، امروز فراهم شده است و استفاده از این شرایط به ارادۀ ملی ما تعلق دارد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از صبر و تحمل مردم افغانستان در دو نیم سال گذشته تشکر کردو گفت که اگر به عوض مردم ما، مردم دیگر می بود، ذوب می شدند، این مردم ماست که با وجود رویدادهای المناک در خاک افغان، شینوار، مهمند دره، سرپل و بدخشان هنوز هم منافع ملی را فراموش نکرده اند.
وی تاکید کرد که افغانستان خانۀ مشترک همه بوده و غم و اندوه ما نیز مشترک می باشد.
وی افزود که مردم از من معجزه نمی خواهند، بلکه می گویند منافع افغانستان را برای نسل های آینده حفاظت کن، این تقاضای یک ملت آگاه در جهان است و باید قدر و عزت این چنین مردم را بدانیم که در چنین اوضاع و شرایط، آرزوی آیندۀ درخشان دارند. نالان

چهارشنبه ، 1 سنبله 1396 ، 12:08

هژده میلیون دالر لیلام میشود

کابل 1 سنبله  باختر
بانک مرکزی مبلغ هژده  میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک هژده  میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز شنبه 4 سنبله  سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.ذبیح

چهارشنبه ، 1 سنبله 1396 ، 12:07

هفت هراس افگن در فاریاب کشته شدند

میمنه 1 سنبله باختر
هفت هراس افگن در ولایت فاریاب دیروز کشته شدند.
جگرن نصرت الله جمشیدی معاون آمریت مطبوعات قول اردوی۲۰۹ شاهین به آژانس باختر گفت که این هراس افگنان در حمله های هوایی در  مربوطات ولسوالی های خواجه سبزپوش و قیصار ولایت فاریاب کشته شدند.
جمشیدی افزود که در این رویداد ها دو مخالف دیگر زخم برداشتند و یک عراده موتر دشمن نیز تخریب گردیده است. احمد نعیم(دوستی)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL