01 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صلاح الدین ربانی استعفا داد

صلاح الدین ربانی استعفا داد

کابل / اول عقرب/باختر صلاح الدین ربانی وزیرامورخارجه از سمت خود...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل /اول عقرب /باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخباروگزارش های را درباره رویداد های سیاسی و نظامی منطقه و جهان را نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر : باتوجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست ازقول رییس کمیسیون انتخابات عنوان کرده است: ادعای شکسته شدن قفل مرکز شمارش آرا نادرست است .
این روزنامه درهمین صفحه مطلبی رازیرعنوان ، واکنش ارگ به آغاز سفرهای خلیل زاد درمورد صلح افغانستان، افغانستان زمانی به صلح پایدار می رسد که روند آن توسط افغان ها رهبری شود نشرکرده است.
به نوشته این روزنامه : ریاست جمهوری کشور همزمان با سفر زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که افغانستان زمانی به یک صلح پایدار می رسدکه روند صلح توسط افغان ها رهبری شود.
به نوشته این روزنامه : صدیق صدیقی سخن گوی ریاست جمهوری روز سه شنبه ۳۰ میزان درصفحه تویتر خود نوشته که افغان ها خواستار صلح پایدار و باعزت در این کشور اندو حکومت افغانستان برای تحقق آن متعهد است.
آقای صدیقی نوشته است که صلح همیشه اولویت رییس جمهور غنی بوده و حکومت افغانستان به تحقق آن متعهد است کشور ما زمانی به یک صلح پایدار و باعزت می رسد که این پروسه توسط دولت افغانستان رهبری شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ، این روزنامه درمطلب دیگر زیرعنوان سیگار برخی مکتب های افغانستان شرایط معیاری آموزشی ندارند نوشته کرده است، دفتر هئیات سرمفتش ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان دریک گزارش تازه وضعیت برخی مکتب های افغانستان را غیر معیاری خوانده است.
درگزارش این نهاد آمده است که وضعیت ۱۷۱ مکتب درده ولایت افغانستان  ارزیابی شده که به کمک مالی اداره توسعه یی ایالات متحده امریکا اعمار یا بازسازی شده است.
درجریان ارزیابی ازجمله این مکتب های ۱۶۸مکتب روی باز وسه مکتب بسته بوده است.
درگزارش آمده است ، اکثر مکتب های که ما ازآنها بازدید کردیم ....بسیاری از آنها برق نداشتند نشانه هایی از آسیب یا عدم نگهداری آشکار بود که دربعضی موارد ممکن است برای کودکان خطرناک باشد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه عنوان کرده است که وزیران دفاع ناتو درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفت و گو می کند.
آرمان ملی، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ویسا ،درصفحه اول از قول مشرانو جرگه عنوان کرده است که کمیسیون انتخابات باید استقلال خود را حفظ کند و به فشارها تسلیم نشود.
این روزنامه: همچنان درصفحه اول خبرداده است که صدها جنگجوبا خانواده های شان درغور جابه جا شده اند.
روزنامه ویسا ، همچنان درصفحه اول از قول ان بی سی آورده است پنتاگون آماده سازی طرحی برای خروج کامل نیروها از افغانستان را آغازکرده است.
به نوشته این روزنامه، رسانه امریکایی گزارش دادکه وزارت دفاع این کشور برنامه ریزی می کند که درصورت تصمیم ناگهانی ترمپ برای خروج نظامی از افغانستان آماده باشد.
این روزنامه درصفحه اول ازقول شماری از اعضای مشرانو جرگه عنوان کرده است ، رییس ولسی جرگه ملیشه های شخصی خودرا درشورای ملی موظف کرده است.
ترمپ درباره کاهش شمار نیروهای امریکایی درافغانستان دروغ گفته است عنوان مطلب دیگری است که روزنامه درصفحه اول نشرکرده است .
روزنامه ویسا ، درصفحه آخر زیرعنوان کابل از آغاز دور تازه سفر های خلیل زاد برای صلح افغانستان استقبال کرد.
نوشته کرده است وزارت دولت درامور صلح و شورای عالی صلح از سفر تازه زلمی خلیل زاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان استقبال کرده اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار ، درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

کابل / اول عقرب / باختر
یک ذخیره گاه جنگ افزار گروه طالبان از ولسوالی موسهی کابل کشف و به دست نیروهای اردوملی افتاد .
دفتر مطبوعاتی قومندانی عمومی گارنیزیون کابل به آژانس باختر خبرداد.
دریک عملیات ویژه نیروهای فرقه ۱۱۱ کابل که امروز درمنطقه چهارسو ولسوالی موسهی کابل به راه  افتاد یک ذخیره گاه جنگ افزار گروه طالبان که درآن تعدادی اسلحه سنگین و بیست ویک کیلو موادانفجاری نگهداری می شد به دست نیروهای فرقه ۱۱۱ افتاد.   فریبا احسان زاده ...ک.م

کابل /اول عقرب / باختر
چهل و یک هراس افگن درعملیات کوماندوهای اردوی ملی که شب گذشته دردند غوری بغلان کشته شدند.
دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد ٬ دریک عملیات ویژه کوماندوها اردوی ملی درساحه دند غوری بغلان چهل ویک هراس افگن کشته شدند و بیست ویک تن این گروه زخمی شده اند .
دراین عملیات همچنان سی و هفت هراس افگن گرفتار شدند و شش کارخانه ساخت ماین سه عراده موتر سایکل ۳۲ حلقه ماین دست ساز ۴ کارخانه تولید مواد انفجاری و مقدار مهمات دشمن نیز درمحل عملیات تخریب شده است.
ختم/ فریبا احسان زاده ...ک..م

کابل /اول عقرب / باختر
ازانفجار سه حلقه ماین درولسوالی های قره باغ و پغمان کابل جلوگیری شد.
دفترمطبوعاتی قومندانی عمومی گارنیزیون کابل به آژانس باختر خبرداد.
سه حلقه ماین راکه تروریستان درقریه ازگران ولسوالی فرزه ـ شاهراه عمومی قره باغ و درقریه خمار خیل پغمان کابل جاسازی شده بودند ازسوی موظفان فرقه ۱۱۱ کابل قبل از انفجار کشف و خنثی شد. ختم/ فریبا احسان زاده ...ک..م

کابل باختراول عقرب
داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز دردیدار با هیئت رهبری اتحادیه مکاتب خصوصی، ازآنان خواست که کودکان  سربازان را حمایت کنند . 
به گزارش آژانس باختر: دراین دیدار داکتر بلخی بر همکاری مکاتب غیردولتی درشامل کردن کودکان بیرون از مکتب به نظام تعلیمی معارف و همچنان ارائه خدمات آموزشی و حمایت از تعلیم کودکان نظامیان به ویژه کودکان سربازان،  تاکید کرد.
محمد داود بابر رییس اتحادیه مکاتب خصوصی ، با استقبال از همکاری با معارف در بخش حمایت از تعلیم کودکان نظامیان کشور به ویژه سربازان و همچنان  شامل کردن کودکان بیرون از مکتب، آمادگی مکاتب خصوصی را ابرازکرد.
همچنان دراین دیدار درمورد مقرره مکاتب خصوصی، دستور شفاهی رییس جمهوری در مورد مالیه و کاهش هزینه های برق در مکاتب خصوصی، مضامین تقویتی و توجه بیشتر به مساله تربیت بدنی و ورزش نیز بحث صورت گرفت . احمدضیا احمدی

کابل /اول عقرب/ باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به جاپان، امروز در شهر توکیو با شینزو آبه صدراعظم آن کشور، دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این دیدار، هردو جانب روی انکشاف، ادامه همکاری ها، جلب سرمایه گذاری در افغانستان به خصوص در بخش معادن، صلح و ثبات و امنیت، بحث و تبادل نظر کردند.
رییس جمهوری با ابراز همدردی به منظو قربانی های حوادث طبیعی اخیر در جاپان، از مهمانوازی مردم جاپان قدردانی کرد و گفت: جای افتخار است که در مراسم تاج گذاری امپراتور جاپان اشتراک کردم. وی افزود که مردمان دو کشور از سال های زیادی به اینسو روابط نیک داشته اند.
رییس جمهوری تصریح کرد که روابط افغانستان با جاپان، دوامدار و استراتیژیک است. وی از حمایت های مالی و سیاسی، حمایت از موقف افغانستان در روند صلح و از کمک های نهادهای غیرحکومتی جاپان، ابراز تشکر کرد و گفت که همکاری های جاپان باعث انکشاف در بخش های مختلف شده است و از این کمک ها به گونۀ موثر استفاده می شود.
رییس جمهوری گفت که قوانین معادن در افغانستان به گونه معیاری تغییر کرده است و زمینۀ سرمایه گذاری در بخش معادن فراهم شده است و معادن افغانستان آماده سرمایه گذاری است. وی از صدراعظم جاپان خواست که  بالای معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند و همچنان سرمایه گذاران این کشور سرمایه گذاری تشویق شوند.
صدر اعظم جاپان از رییس جمهور غنی به خاطر اشتراک در مراسم تاج گذاری امپراتور جدید جاپان، تشکر کرد و گفت که جاپان به کمک و همکاری هایش برای توسعه افغانستان در بخش های مختلف به خصوص در بخش ارتقای ظرفیت و سواد آموزی، ادامه می دهد.
شینزو آبه از مبارزات جدی مردم افغانستان در مقابل تروریزم حمایت کرد و گفت که کشورش امیداور است و تلاش می کند تا در افغانستان صلح و ثبات تامین شود.
وی افزود که صلح و ثبات در افغانستان به معنای صلح و ثبات در منطقه و جهان است.
صدراعظم جاپان تصریح کرد که کشورش از روند صلحی که از سوی مردم و حکومت افغانستان پیشبرده شود حمایت و پیشتبانی می کند و در این راستا جاپان آماده همکاری است. وی همچنان از تلاش های بین المللی در راستای صلح افغانستان ستایش کرد.
شینزو آبه صدراعظم جاپان تصریح کرد که امنیت جاپان از سوی کوریای شمالی مورد تهدید قرار گرفته است و از رییس جمهوری خواست که حکومت افغانستان از موقف جاپان در مقابل کوریای شمالی حمایت، کند.
همچنان صدراعظم جاپان افزود که معیاری سازی قوانین معادن افغانستان یک دست آورد بزرگ در راستای استخراج و انکشاف معادن است و همچنان علاقمندی کشورش را بای  سرمایه گذاری بالای معادن افغانستان، ابراز کرد.نالان

چهارشنبه ، 1 عقرب 1398 ، 11:01

یک زن جوان در جوزجان به قتل رسید

شبرغان/ 1 عقرب/باختر
یک زن جوان  صبح امروز در جوزجان توسط افراد مسلح ناشناس تیر باران شد وبه قتل رسید.
مسعود ندیم سخنگوی  قومندانی امنیه  جوزجان  به آژ انس باخترگفت که این زن  در قریه عرب قرلق ولسوالی خواجه دوکوه  زمانی توسط سه مرد نقاب پو ش تیر باران شد که با شوهر وشش فرزندانش در منزلش در خواب بود.
شوهر این زن می گوید که مردان مسلح نقاب پوش  پس ازقتل این زن باموتر سایکل های شان از محل فرار کردند.
سخنگوی پولیس جوزجان می گوید تا حال سر نخی که گره گشای قتل این زن باشد به دست پولیس نیفتاده است و از این زن شش فرزند قد ونیم قد به جا مانده است .لیلما 

دوحه / بی بی سی / 1 عقرب/ باختر
براساس گزارش‌ها قرار است گفت وگوهای صلح افغانستان با حضور نمایندگان دولت افغانستان، طالبان و جامعه جهانی در چین برگزار شود.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره نشست چین به بی بی سی گفته است  که این نشست هفته آینده در بیجینگ، پایتخت چین برگزار می‌شود و طالبان نیز هیئتی را به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر به چین خواهد فرستاد.
تاکنون دولت افغانستان اعلام نکرده است که چه کسی در این نشست به نمایندگی از دولت اشتراک  خواهد کرد.
به گزارش رسانه ها ، امریکا و شماری از کشورهای عضو ناتو گفت وگوهای صلح را تنها راه ختم خشونت ها در افغانستان می دانند.
شاهین گفت که این گروه به توافقاتی که در جریان ۹ دور مذاکرات با امریکا رسیده بود، پابند است.
او در ادامه گفته است که علاوه بر تلاش های چین، روسیه و کشورهای دیگر "از طرف امریکا هم تماس‌هایی با ما گرفته شده است."
نمایندگان شماری از کشورهای عضو ناتو و زلمی خلیلزاد، نیز با نشر یک اعلامیه مشترک بعد از دیدار در بروکسل، گفته اند که وضعیت افغانستان را بررسی می کنند و تایید می‌کنند که راه رسیدن به صلح تنها از طریق مذاکرات ممکن است.
در این نشست که نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، بریتانیا، سازمان ملل متحد  و امریکا حضور داشتند، آنان متعهد شدند که با دولت افغانستان، طالبان، سیاست ورزان و جامعه مدنی افغانستان کار می کنند تا به یک توافق صلح پایدار برسند که منجر به پایان جنگ شود و افغانان از آن نفع ببرند و به ثبات منطقه و جهان کمک کند.
در این اعلامیه از تمام طرف‎ها خواسته شده که قدم فوری و لازم را برای کاهش خشونت و تلفات غیرنظامیان بردارند تا زمینه صلح مساعد شود.
شرکت کنندگان از مقام‌های ارشد افغانستان خواسته‌اند که درباره هیئت مذاکره کننده "بین الافغانی" فهرست فراگیر و ملی را در نظر گیرند.  بابک

کابل /اول عقرب/ باختر
داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز دردیدار با شماری از بزرگان ولسوالی بگرامی کابل ، مشکلات آنان را در بخش معارف را شنید .
به گزارش آژانس باختر٬ دراین دیدار چالش‌های موجود بررسی شد و بر ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بزرگان این ولسوالی با معارف و نیز بهبود خدمات تعلیمی ، بحث صورت گرفت .
داکتر بلخی از توجه وزارت معارف ، به معارف ولسوالی‌ها و مناطق دوردست به هدف دسترسی متوازن به خدمات تعلیمی تاکید کرد و در تحقق این مهم، همکاری شوراهای مکاتب و شوراهای مردمی را تاثیرگذار دانست .
سرپرست وزارت معارف بعد از شنیدن مشکلات موجود در معارف ولسوالی بگرامی ، اطمینان داد که به مشکلات معارف آن ولسوالی رسیدگی می شود .
بزرگان بگرامی کابل پیشنهادها و خواست های شان را نیز به منظور بهبود معارف، با داکتر بلخی شریک کردند . احمدضیا احمدی

کابل / اول عقرب / باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به جاپان، امروز در شهر توکیو با شینیچی کیتاوکا رییس اداره همکاری های بین المللی جاپان (جایکا)، دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی یاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این دیدار هردوجانب در رابطه به پروژه های مهم جاپان در افغانستان بحث کردند و کمک های جاپان را برای انکشاف افغانستان مفید خواندند. همچنان روی تداوم این همکاری ها با حکومت و مردم افغانستان، تاکید صورت گرفت.
رییس جمهوری جاپان را دوست استراتیژیک و شریک دوامدار افغانستان خواند و از همکاری های همه جانبه آن کشور در سال های گذشته، قدردانی نمود.
رییس جمهور کشور با اشاره به تجارب و الگو های موفق جاپان در بخش های توسعه زراعت، مدیریت آب ها، انکشاف شهری، ثبت زمین، احیای جنگل ها و انکشاف و استخراج معادن، خواستار شریک ساختن این تجارب با افغانستان شد.
رییس جمهور تصریح کرد که تجارب جاپان در بخش توسعه زراعت و آبیاری، برای توسعه زراعت و آبیاری افغانستان و ساخت صدها بند که حکومت بالای آن کار می کند، مفید ثابت شده می تواند.
رییس جمهور کشور افزود که به خاطر اصلاح ساحات غیر پلانی، انکشاف شهری بر اساس پلان به خصوص پنج شهر بزرگ که آماده انکشاف است، از تجارب انکشاف شهری جاپان استفاده صورت می گیرد.
رییس جمهور غنی افزود، با وجود آن که حکومت افغانستان اکثر زمین های دولتی را ثبت بانک زمین کرده است، اما استفاده از تجارب جاپان در این زمینه و همچنان در بخش احیا و انکشاف جنگل ها، موفق ثابت شده می تواند.
رییس اداره همکاری های بین المللی جاپان گفت: ما در بخش های یادشده به خصوص در بخش توسعه زراعت، اصلاحات زمین و تحصیل محصلان افغان، متعهد به همکاری با افغانستان هستیم.
وی افزود که پس از تکمیل تحصیلات عالی محصلان افغان، این محصلان می توانند الگوی را که جاپان چگونه توانست در بخش های مختلف پیشرفت سریع کند، در کشور خود تطبیق کنند.
رییس جمهوری از دوام همکاری های جاپان در بخش های مختلف با افغانستان تشکر کردو گفت که با ایجاد تغییر در قوانین معادن، افغانستان آماده است تا در این بخش جلب سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاران جاپان وبخش خصوصی آن کشورمی توانند بالای معادن به خصوص معادن لیتیم، سرمایه گذاری کنند. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL