27 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات 

میدان شهر باختر 29 قوس

 پاك کاری برف سه صدو هشتاد وپنج کیلومتر سرک در ولایت میدان وردک دریک دواطلبی با چهار شرکت خصوصی امروزقرار داد گردید.

گفته میشود اكثري سرک ها ي شامل اين قرار داد، سرکهای اند که مرکز ولایت را با ولسوالیها وصل میکند.

میرداد رئیس فواید عامه ولایت میدان وردک به آژانس باختر گفت،قرار دادکار پاك کاری سرک های متذکره از برف به هزینه هشت ملیون افغانی از بودجه وزارت فواید عامه صورت گرفته است.

وی خاطرنشان ساخت که کار پاک کاری برف شاهراه  میدان وردک الی بامیان و میدان وردک الی غزنی به شرکت های که داری وسایل مدرن هستند از طریق دواطلبی سپرده شده است.

اما کار پا ك کاری برف سرک های ولسوالیها با مرکز از طریق رقابت آزاد وشفاف به رهبری شورای انکشافی ولسوالیها  به اهالی ولسوالی ها سپرده شده است .

گفتنیست که ولایت میدان وردک یک ولایت کوهستانی بوده که اکثرا" زمستانها راه های مواصلاتی مركز آن با ولسوالیها و ولایات همجوارقطع میگردد.

 

بامیان باختر 29قوس

ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان اتاق خبرنگاران را در آن ولایت ایجاد میکند

محمد کبیر دادرس رئیس اطلاعات وفرهنگ بامیان درنشستی که دیروز با شماری از خبرنگاران درآن ولایت داشت روی ایجاد سهولت کاری وفراهم سازی امکانات برای خبرنگاران به بحث پرداخت.

 به گفته دادرس یکی از این سهولت ها ایجاد اتاق خبرنگاران  با امکانات وتجهیزات آن خواهد بود که بدسترس خبرنگاران آن ولایت قرار خواهد گرفت .

 

سرپل باختر 29قوس

در جریان عملیات که از سوی نیروهای امنیتی درساحات مختلف ولسوالی صیاد ولایت سرپل  راه اندازی شد  یک قوماندان طالبان با پنج تن از افرادش بازداشت شد.

مل پاسوال عبدالرووف تابع قوماندان امنیه ولایت سرپل به آژانس باختر گفت، از سوی نیروهای  امنیتی آن ولایت پنج روز عملیات تصفيوی را درولسوالی سرپل آغاز کردند که شب گذشته پایان یافت .

به گفته موصوف درنتیجه این عملیات به نام ملا قمرالدین قوماندان مشهور طالبان در صیاد با پنج تن از افرادش گرفتار شد .

تا ج اضافه کرد : در جریان این عملیات سه فرد دیگر به ظن همکاری با طالبان بازداشت گردید .

چهارمیل کلاشینکوف یک صد تکه ، یک پیکا، سه مخابره ویکتعداد مهمات نیز بدست پولیس افتاده است .

چهارشنبه ، 29 قوس 1391 ، 12:04

هیئت چهارده نفري به پاریس رفت

 

کابل باختر/ 29/ قوس

هیئت چهارده نفری غرض اشتراک درمذاکرات صلح منعقده پاریس امروز کابل رابه قصد فرانسه ترک نمودند.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، از میدان هوایی کابل، پاریس میزبان گفتمان صلح در افغانستان با حضور نماینده گان از طیف های مختلف میباشد.

 به منظور اشتراک دراین کنفرانس هیئتی چهارده نفری که درترکیب آن معصوم ستانکزی رییس دارالانشای شورای عالی صلح ، محمد حنیف اتمر ، علی احمدجلالی ،حاجی محمد محقق ، حاجی دین محمد ، نورالحق علومی و فرخنده نادری شامل میباشند.

بنابه گزارش دراین اجلاس غیرت بهیر بحیث نماینده حزب اسلامی حکمتیار ومولوی دین محمد وشهاب الدین دلاور سفیر دوران طالبان درعربستان سعودی بحیث نماینده گان طالبان اشتراک می کنند.

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروزدر کنفرانس خبری مشترک بارییس جمهور آلمان گفت که افغانستان از حرکتی كه به صلح واقعی درکشور مبدل گردد ، استقبال می کند .

همزمان گزارشهای وجود دارد که دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد نیز درتلاش است که مذاکرات بین الافغانی را به خاطر دریافت راه های صلح در افغانستان برگزار کند.

 دفترنماینده گی سازمان ملل متحدمطرح نموده این مذاکرات افغانان رهبری خواهندکرد.

گفته میشود ممکن این مذاکرات درازبکستان برگزار شود.

 

چهارشنبه 29 قوس

کابل باختر/ 29/ قوس

شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست زیر عنوان افشای هویت نهادها و افراد آغشته به فساد نوشته : اخیراًاداره عالی مبارزه علیه فساد اداری فهرست دوسیه های مرتبط به فساد اداری درکشور را طی سال 1388 الی 1391 خورشیدی به دست نشر سپرده است.

روزنامه آرمان ملی به منظور اطلاع هرچه بیشتر هموطنان وخواننده گان خویش این فهرست مرتبط به فساد و چگونگی اجراات دادستانی کل کشور و لوی سارنوالی  را یکباردیگر درشماره های پی درپی به دید خواننده گان قرار می دهد و اگر کدام شخص و یا نهادی درموردملاحظاتی داشته باشد لطفاً بااداره ارمان ملی تماس بگیرد تا نظرش بازتاب یابد.

این روزنامه درمطلب دیگر نوشته، امروز تمامی طرف های درگیر درروند صلح افغانستان ، شامل نماینده گان مخالفان ، اعضای شورای عالی صلح و گروه های سیاسی مخالف حکومت در نشست پاریس گردهم می آیند.

 به گزارش رسانه ها ، تلاش های دولت برای انجام گفتگو های صلح  باطالبان ادامه دارد ،حکومت افغانستان قصد دارد برای طالبان در قطر دفتر سیاسی ایجاد نماید.

روزنامه آرمان ملی همچنان خبرداده که برخی زندانیان درپلچرخی ادعامیکنند که دست به اعتصاب غذا زده اند .

همچنان این روزنامه از قول سفیر تاجکستان درکابل عنوان کرده که افغانستان بعداز سال 2014 بامشکل امنیتی روبه رو نخواهد شد.

به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی دربرگهای دیگر شماره امروزی دنبال سایر مسایل شده است.

اما روزنامه سخن جدید درصفحه اول نوشته که کمیته  اقتصادی شورای وزیران خواستار ظرفیت سازی پیش از استخراج معادن شده است .

 به نوشته این روزنامه اعضای کمیته اقتصادی شورای وزیران که به کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست مجلس نماینده گان خواسته شده بودند براین نظر اند که معادن کشور نباید به شکل شتاب زده به داوطلبی ها سپرده شود.

به نوشته  این روزنامه عبدالهادی ارغندیوال وزیراقتصاد و عضو کمیته اقتصادی شورای وزیران دراین جلسه مشورتی گفت: برای قرارداد معادن کشور جهت استخراج باید ظرفیت سازی درخود وزارت خانه ها به خصوص وزارت معادن وصنایع صورت بگیرد و این قرار داد ها نباید به شکل شتاب زده عقد گردند.

سخن جدید همچنان درمطلب دیگر به نگرانی بانک جهانی از خروج ناتو از افغانستان پرداخته و نوشته بانک جهانی اعلام نموده است که افغانستان به رغم متقبل شدن مشکلات زیاد دستاورد های توسعه ای خویش راحفظ کرده است، اما خروج نیروهای ناتو در سال 2014 می تواندبه این دستاور هاضربه بزند.

سخن جدید همچنان درصفحه اول خبر داده که مرکز باز توانایی معتادان درکابل گشایش یافته است .

 به نوشته این روزنامه ساختمان جدیدبازتوانایی معتادان وبیماران روانی دیروز باحضور وزیر صحت عامه معاون سفیر اتحادیه اروپا ، رییس هیئت طبی بین المللی ام ای سی وسایر مسوولان صحی گشایش یافت .

 روزنامه سخن جدید در برگهای دیگر شماره امروزی به سایر مطالب پرداخته است . اما روزنامه ماندگار درصفحه اول عنوان کرده که جهان چه گونه صلحی برای افغانستان می خواهد؟این روزنامه این مطلب را درصفحه ششم دنبال کرده ولی دربرگ نخست از قول بانک جهانی نوشته که پیشرفت  افغانستان در عرصه صحت ، آموزش وپرورش چشمگیراست .به نوشته این روزنامه  بانک جهانی درگزارش گفته است که افغانستان در بخش های آموزش و پرورش ، صحت و انکشاف روستایی پیش رفتهای چشمگیری داشته است .

ماندگار درمطلب دیگر از قول وزیر خارجه روسیه نوشته  خطر تروریزم افزایش یافته است .

به نوشته این روزنامه وزیرخارجه روسیه  با اشاره  به افزایش خطر تروریزم درافغانستان ، عملکرد نیروهای بین المللی  مستقر درکشور راضعیف توصیف کرد.

 به نوشته  این روزنامه وزیر خارجه روسیه  درازبکستان گفته که نیروهای ایساف مستقر درافغانستان دراجرای ماموریت خود ضعیف عمل کرده و دررسیدن به انتظاراتی که شورای امنیت برای آنها تعین کرده بود موفق نبوده است .

 زمینه سفر به طالبان زیرتحریم مهیامیشود.هنوز به هدف نرسیده ایم  .از جمله  عناوینی دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه اول عنوان کرده است.

به همین ترتیب روزنامه های انصاف ، نسل 3 ودیگران درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته  اندویا دنبال سایر مطالب شده اند.

 

واشنگتن – بی بی سی نیوز – باختر -29قوس

بارک اوباما رئیس جمهور متحده امریکا از برقراری مجدد قانون ایکه دسترسی مردم  امریکا رابه سلاح های نیمه خود کار محدود میکند حمایت خواهد کرد .

به گفته جی کارنی سخنگوی قصر سفید بارک اوباما قصد دارد از طرحی که قرار است به زودی به وسیله یکی از سناتورهای دموکرات برای منع مارکیت این گونه سلاح ها ارایه شود حمایت میکند .

کارنی که دیروز دریک جلسه خبری  درقصر سفید صحبت میکرد گفت ،بارک اوباما از خواسته سناتور فانیستاین برای احیای قانون ایکه ممنوعیت سلاح های تهاجمعی رابطور مجدد احیا میکند حمایت خواهد کرد .

قانون فدرال ممنوعیت سلاح های تهاجمعی که در سال 1994 تصویب شده بود ده سال بعد درسال 2004 منقفی شد .

این قانون مالکيت سلاح های نیمه خود کار با ظرفیت شاژور بیشتر ازده گلوله را محدود میکرد .

 

کابل باختر – 29قوس

محفلي به مناسبت هفته قانون اساسی امروز درکمیته ملي المپیک برگزار گردید.

به گزارش آژانس باختر، دراین محفل که باشرکت رهبری ملی المپیک وبرخی از ورزشکاران برگزارگردید .

غلام جیلانی غروب مشاور کمیته ملی المپیک پیرامون سیر وتاریخچه قانون اساسی در کشور بخصوص از زمان شاه امان الله غازی تاکنون صحبت نموده قانون اساسی فعلی را یکی  از دستاورد های مهم پس از شکست طالبان درافغانستان برشمرده گفت قانون اساسی کنونی نسبت به قانون های اساسی قبلی جامع تراست.

دراین محفل حدود پنجصد جلد قانون اساسی به اشتراک کننده گان توزیع گردید .

 

لشکرگاه –باختر 29قوس

سه هزار جریب زمین درولسوالی گرمسیر هلمند از کشت خشخاش پاکسازی شد .

سارمن حکمت الله حقمل قوماندان امنیه ولسوالی گرمسیر به آژانس باختر گفت گرچه کشت خشخاش نسبت به سال گذشته دراین ولایت کاهش یافته اما بازهم دربعضی ولسوالی ها خشخاش کشت میشود .

پولیس تلاش دارد تابه همکاری بزرگان قومی کشت خشخاش را دراین ولسوالی  از بین برده وتاکنون توانسته سه هزار جریب زمین را از کشت خشخاش پاکسازی  کند برنامه ای پاکسازی کامل ادامه دارد .

 

کابل باختر – 29قوس

پولیس سرحدی درولایت قندهار مردي را گرفتار کرد که قصد داشت تا سه صد دونود حلقه ماین رابرای گروه طالبان درولسوالی بولدک قندهار انتقال دهد .

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد . این ماین ها که در یک عراده تراکتور جاسازی شده توسط پولیس ازبازار ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار کشف شد .

در پیوند به این قضیه راننده تراکتور بازداشت شده وي درتحقیقات ابتدائی اعتراف نموده که این ماین ها را برای طالبان انتقال می داد.

احتمالا این ماین ها از آن طرف خط دیورند انتقال یافته باشد این ماین ها درحالی بدست نیروهای امنیتی افتد که طالبان به ماین گذاری های کنار جاده شدت بخشیده اند وبه عنوان یگانه وسیله برای مقابله با نیروهای دولتی استفاده میکنند .

 

مسکو – داریولیبرتی – باختر 29قوس

بحث روی وضعیت افغانستان درصدر آجندای اجلاس سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی قرار خواهد داشت .

به گزارش رادیو لیبرتی رهبران ارمنستان ،یبلاروس ،قزاقستان ، تاجکستان از اعضای سازمان متذکره امروز درمسکو پایتخت روسیه ملاقات می کنند .

درحالی که نیروهای محاربوی جامعه جهانی برای خروج درسال 2014 م ازافغانستان آماده گی می گیرند انتظار می رود دردیدار سران چهار کشور های عضو پیمان امنیت جمعی درمسکو آماده گی ها در مورد اینکه درافغانستان چی واقع شده می تواند متمرکز باشد .

ازبکستان دراوایل امسال عضویت اش درسازمان پیمان امنیت جمعی را به حال تعلیق در آورد .