18 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

قیمت و میزان سب ‌‌سایدی تخم‌های اصلاح‌ شده تعیین شد

قیمت و میزان سب ‌‌سایدی تخم‌های اصلاح‌ شده تعیین شد

کابل /18 حمل /باختر جلسه بورد ملی تخم‌های اصلاح ‌شده ...

راننده یی ازچنگ دزدان مظنون دربغلان نجات یافت

راننده یی ازچنگ دزدان مظنون دربغلان نجات یافت

بغلان / 18 حمل /باختر پولیس راننده یی را ازچنگ مردان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

 

پلخمری باختر 1جدی

سنگ تهداب کانال آبرسانی سربند قمارق و کتب خیل شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان دیروزگذاشته شد.

محمد قدیم معاون وسرپرست ولایت بغلان احداث این سربند را در تامین آب زراعتی دهاقین آن ولایت مفید خوانده گفت، در این پروژه صدها تن به شمول ناراضیان برگشته به پروسه صلح برای ماه ها با مزد مناسب صاحب کار می شوند.

محمد عارف مسوول موسسه حمایت از زراعت و ادغام مجدد ولایت بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت، این سربند به طول هفتادمتر، عرض بیست ویک متر وارتفاع دو متر، وسه صد متر یوار استنادی و شش دروازه پرچاوی بوده که به شکل پخته واساسی در مدت دو ماه به هزینه نه صد و بیست دو هزار دالر امریکایی از بودجه شورای عالی صلح احداث می گردد.

وی اضافه داشت، با احداث این سربند بیش از بیست هزار جریب زمین ساحات باغ شمال و چشمه شیر که هر سال به علت نه رسیدن آب قسمت های زیاد از آن خشک و بی حاصل می ماند سیرآب و زمین های زیادی که در کنار دریا قرار دارند از تخریبات مصئون می مانند. 

 

پکتیکا باختر 1جدی

یک عسکر نیرو های بین المللی در افغانستان از دوروز بدینسوناپدید شده است.
آیساف تایید کرد که این عسکر گرجستانی بوده و از چهارشنبه به اینسو ناپدید شده است.
به گفته سخنگوی نیرو های آیساف، این عسکر در جنوب افغانستان مستقر بود و تلاش ها برای جستجوی وی ادامه دارد.

گرجستان در حدود یک هزار و شش صد سربازدر افغانستان دارد .
این نظامی گرجستان در حالی در افغانستان ناپدید شده که از اختطاف یک عسکر امریکایی توسط طالبان در ولایت پکتیکا، بیش از سه سال می گذرد طالبان تائيد كرده اند است مگر در اسارت بسر ميبرد. 

هرات 30 قوس باختر
نخستین شهرک مواد نفتي غرب افغانستان امروز ازسوی دکتورداوودشاه "صبا" والی هرات در25 کیلومتری شمال شهرهرات تهداب  گذاری شد.
به گزارش آژانس باختر، درین شهرک که درساحه دشت حوض فعالیت دارد قراراست برای تمام شرکت های تجارتی وتورید کننده گان مواد نفت  وگازمایع تاسیسات مدرن وعصری ساخته شود.
طرح انتقال وجابجایی شرکت های نفتی وگازمایع بخارج شهرهرات بخاطرجلوگیری ازحوادث غیرمترقبه وکمک به محیط زیست ازچندسال بدینسو روی دست گرفته شده است ,که امروزکارعملی آن آغاز شد.
دکتورداوودشاه "صبا"والی هرات احداث این شهرک را گام ارزشمندوبزرگ درجهت بهبود کارتجاروتوریدکننده گان موادنفتی وگازمایع اعلام کرد وگفت " قرارست برعلاوه تاسیسات نفتی ,سیستم های امنیتی پیشرفته ,مراکزحمایتی وتاسیسات پولیس اطفائیه نیزدرین شهرک ایجادشود"
والی هرات بااشاره به آغاز بررسی های اولیه بخاطرتثبیت ساحات ومنابع نفت وگازدرشمال ولایت هرات ,عبورلوله گازترکمنستان ازولایت هرات به پاکستان وهندوستان, احتمال دارد که دراینده درین شهرک پالایشگاه های نفت وگازنیزاحداث شود.
درین حال مسوولان شرکت های تجارتی وتوریدکننده گان نفت وگازازساخت تاسیسات شهرک مواد نفتی استقبال نمودند وانرا گام بزرگ درجهت کاهش خطرات احتمالی وسبب رونق یافتن تجارت شان قلمدادکردند.
فازاول شهرک موادنفت وگازدرساحه یک هزارجریب زمین احداث میشود که دارای چهل نمره تجارتی میباشد.
قراراست هریک ازین نمرات درگستره هشت جریب زمین به شرکت های تجارتی علاقه مند , بعدازطی مراحل پروسه بسیارشفاف وعادلانه توزیع شود.
درنخستین مرحله نمرات احداث تاسیسات نفتی  به چهارده شرکت که اسناد شان ازطریق کمیته ویژه زیرنظرمقامات محلی بررسی شده است توزیع شد.
این درحالیست که پیش ازین فعالیت شرکت های تورید کننده نفت وگازدرداخل شهرهرات بارها مورد انتقاد شهروندان قرارگرفته بود.
پیش بینی میشود باتوسعه وگسترش این شهرک برعلاوه جلوگیری ازضایعات زیست محیطی وخطرات احتمالی حوادث,فرصت های شغلی دایمی به صدهاتن ازجوانان درین ولایت مساعدشود.
به گفته مقامات محلی درین شهرک سیستم های ایمنی,تاسیسات اتش نشانی,محلات رهایشی ومسکونی ,دفاترتجارتی نیزاحداث میشود.

هرات 30 قوس باختر
همه ساله با نزدیک شدن به آخرین و طولانی ترین شب از فصل خزان که یلدا نام دارد، مردم فرهنگ دوست ولایت هرات,  با آداب و رسوم خاص خود به استقبال این شب می‌روند.
مسوولان فرهنگی هرات می‌گویند: شب یلدا سابقه‌ای طولانی در تاریخ کهن کشورما دارد وبهتراست این شب باطاعات وعبادات سپری شود.
احمداحسان سروریارریئس  اطلاعات وفرهنگ گفت:فرهنگ زنده نگهداشتن شب یلدا که بیشتر در کشورهای ایران، افغانستان و تاجکستان امروزی مرسوم است، در گذشته باشکوه خاصی برگزار می‌شد و تا امروز ادامه دارد.
سروریار با بیان این که هر چند تجلیل از شب یلدا در افغانستان جنبه رسمی ندارد، گفت: با این حال در گذشته مراسم ویژه‌ای به همین مناسبت از سوی حکومت‌ها در دوره‌هایی مختلف تاریخی برگزار می‌شده است.
درین حال از گذشته تاکنون تجلیل ازشب یلدا به عنوان یک فرهنگ نیکو در میان خانواده‌ها به یک عرف پسندیده مروج بوده و بدون وقفه در میان ملت‌های مختلف رواج یافته است.
حاجی احمد یک باشنده ی ولسوالی انجیل هرات به آژانس باخترگفت در این شب مردم با چیدن سفره‌ مخصوص شب یلدا که از میوه و شيريني های متنوع تشکیل می‌شود، در کنار بزرگان خانواده این شب را ارج می‌نهند.
او تصریح کرد تربوز و انار میوه‌های مخصوص سفره شب یلدا هستند، این 2 میوه سرخ رنگ که نمادی از سرخی آفتاب هستند، نوید دهنده روشنایی در سفره به شمار می‌روند.
با اینحال مردم شب یلدا را به امید طلوع خورشید که مظهر درخشندگی و گرما است، به سر می‌رسانند.
شب یلدا مصادف با اولین شب از فصل زمستان و آغاز چله بزرگ است پس از این شب، روزها به سوی طولانی شدن می‌روند و مردم در گذشته معتقد بودند که آفتاب بیشتر می‌درخشد و از ظلمت و تاریکی شب که تعبیر به اهریمن می‌شد، کاسته می‌شود.
یلدا که در زندگی مردم افغانستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در شعر شاعران این کشور ازجمله رودکی ومولانا هم جایگاه ویژه‌ای دارد.

کابل باختر30 قوس
بخاطر تنظیم سالم جریان ترافیک و جلوگیری ازحوادث، برای وسایط تیلری اجازه عبورازشاهراه سالنگ داده نمیشود .
جنرال رجب مسوول حفظ ومراقبت شاهراه سالنگ ها با ابراز این مطلب به خبرنگارآژانس باخترگفت: جاده ها درشاهراه سالنگ ها یخ بندان بوده وبه خاطر جلوگیری از حوادث وتنظیم بهترجریان ترافیک، برای وسایط تیلری اجازه عبوراز این شاهراه، داده نمیشود.
وی ازوزارت های ترانسپورت و تجارت وهمچنان ترافیک کابل وترانسپورت سکتورخصوصی تقاضا کرد که از بارگیری وسوق دادن وسایط تیلری وباربری به سمت شاهراه سالنگ ها جلوگیری نمایند.
مسوول حفظ ومراقبت شاهراه سالنگ ها اضافه کرد که به استثنای وسایط تیلری، تمام وسایط ترانسپورتی که با وسایل وتجهیزات زمستانی مجهز باشند ، میتوانند شاهراه سالنگ ها را عبور کنند.
وی گفت مسافرین وراننده گان وسایط درصورت مواجه شدن به  مشکل ، با موظفین شاهراه سالنگ ها درتماس شده وبه رهنمایی های آنها عمل نمایند.

كابل باختر 30 قوس
اطلاعیه اداره توزیع تذکره برقي وزارت امورداخله
به اطلاع آنعده نامزدانی که قبلآ کارت شمولیت امتحان اخذ نموده اند رسانیده میشود که مطابق به تقسیم اوقات ذیل جهت سپری نمودن امتحان رقابتی با کارت توزیع شده پست تیم های ثبت نام تذکره  برقي اصل تذکره تابعيت شان در تالار لویه جرگه متصل به اکادمی پولیس حاضر شوند.
- نامزدان بخش ذکور در پست همکار اجتماعی  به روز یکشنبه 3 جدی1391 ساعت 9 صبح
- نامزدان بخش ذکورواناث درپست سرتیم به روز دوشنبه 4 جدی 1391 ساعت 9 صبح
- نامزدان دربخش ذکوردرپست مامور ارشد ، به روز سه شنبه 5 جدی  ساعت 9 صبح
- نامزدان بخش ذکور درپست مامورثبت نام به روز چهارشنبه 6 جدی 1391 ساعت 9 صبح محل امتحان تالاربزرگ لویه جرگه متصل به اکادمی پولیس 
همچنان به آگاهی نامزدان رسانیده میشود که برعلاوه دسترسی به مهارت های کمپیوتر، آشنایی مکمل به زبان های پشتو و دری حتمی میباشد . اشخاصیکه در پارچه های امتحان شان اغلاط املائی وانشائی دیده شود ، رد میشوند.
- کاندیدان سوالات را به دقت خوانده ، بادرنظرداشت املا وانشا درست آنرا حل نمایند.
- قلم خوردگی در انتخاب حل سوالات چهارجوابه وصحیح وغلط ، جواب غلط پنداشته میشود و  نامزدان موفق مکلف اند در  دورترین وپرچالش ترین ولایات ، ولسوالی ها  ، قراء و قصبات ایفای وظیفه نمایند و ظرف سه سال حق فسخ قرار داد را ندارند، تنها خانم ها از این امر مستثنی می باشند.
همچنان از غیر حاضران بعدآ امتحان گرفته نمیشود .

??????? ، 30 ??? 1391 ، 12:46

طالبان شکست خورده اند

کابل 30قوس  باختر
توازن جنگ به نفع نیروهای افغان و بین المللی تغییر کرده است .
به گزارش آژانس باختر،لیون پنیتا وزیر دفاع ا مریکا گفته است ا مریکا و متحدانش براین باوراند که توازن  جنگ افغانستان به نفع نیروهای افغان و آیساف تغییر کرده است.
بعد از  پنجسال سیر صعودی جنگ، اکنون جنگ به  پائینترین  سطح خویش رسیده است.
وزیردفاع امریکا افزوده است در سالهای نخست ما استراتیژی صحیح، امکانات لازم  و تشریک مساعی نداشتیم   ما با وضع این نواقص توانسته ایم سیر جنگ را تغییر بدهیم، نیروهای افغان به سطح  خودکفایی رسیده و میتوانند امنیت  را درکشور  تامین نماید.
وزیردفاع امریکاگفته است با حامدکرزی رییس جمهور افغانستان در واشنگتن ماه آینده ملاقات خواهد کرد.
لیون پنیتا موجودیت پناهگاه های امن شبکه های تروریستی  به ویژه القاعده  وحقانی را در آنسوی خط دیورند، تهدید  بالقوه  به امنیت  افغانستان خوانده است.

کابل 30 قوس باختر
بیش از شصت و یک تن مواد مخدر درولایت ننگرهار در حالیکه معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امورداخله ووالی آنولایت حضورداشتند به آتش کشیده شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت امورداخله به آژانس باختر، لوی پاسوال بازمحمد احمدی معین مبارزه  با مواد مخدر وزارت امورداخله حین آتش زدن مواد مخدر یادشده گفت، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر عامل بدبختی هایی چون جنگ، فقر، اختطاف و اعمال مافیایی درکشور  است که برای جلوگیری آن باید تمام ارگانها تلاش مشترک نمایند تاکشت این پدیده شوم به صفر برسد.
همچنان لوی پاسوال احمدی به تاکید ازتمام ارگانهای کشفی و امنیتی  ننگرهار خواست تا مبارزه شانرا علیه  مواد مخدر بیشتر تسریع بخشند و در زمینه گامهای جدی بردارند.
بعدا گل آقا شیرزی والی  و مل پاسوال عبد الله حازم  ستانکزی قوماندان امنیه ننگرهار  صحبت نمودند وابراز داشتندکه در پیوند به ضبط مواد مخدر متذکره  385 نفر گرفتار شده است.
آنان گفتند تا زمانیکه کشت، تولید و قاچاق این پدیده شوم در سطح کشور
خاتمه نیافته است، دراین امر به مبارزه جدی همچنان ادامه خواهند داد.
قابل یاد آوریست در بیشتر  از شصت  و یک تن مواد مخدرکه  به آتش کشیده شد، مقدار زیادی مشروب الکولی و مواد کیمیاوی که درساخت هیروئین از آن استفاده میشود ، نیز وجودداشت.

کابل 30 قوس باختر
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، از تصمیم دولت بریتانیا مبنی برخارج شدن بخشی از عساکر شان استقبال کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژ انس باختر، وی دراین مصاحبه گفت: اردوی  ملی قابلیت تامین امنیت آن مناطق را دارد  و درساحاتی که در ولایت هلمند مسوولیت  امنیتی به نیروهای افغان سپرده شده وضع امینتی بیشتر از 15 فیصد نسبت به گذشته بهبود یافته است.
اواضافه نمود اردوی  ملی و نیروهای امنیتی افغان آماده گی دارند که پروسه انتقال را به گونه کامل در سال 2013 عملی نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع ملی در پاسخ به پرسشی گفت:  باعملی شدن پروسه انتقال مسوولیت ها، هیچگونه خلای امنیتی بوجودنخواهد آمد،این  آرزوی مردم افغانستان است که  امنیت کشورشان در دست فرزندان خود شان دردست اردوی ملی و پولیس ملی تامین گردد و انتقال مسوولیت امنیتی ضرورتی است که باید قبلا" صورت میگرفت.

کابل 30 قوس باختر
در نتیجه عملیات تصفیوی منسوبین  قطعه خاص اردوی ملی، سه تن از مخالفین کشته، یکتن دیگر آنان زخمی و تعدادی سلاح ومقدارمهمات نیز بدست آمده است.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی  وزارت دفاع ملی به آژانس باختر ، این  عملیات درمربوطات ولایات کنر، لغمان  وننگرهار راه اندازی گردیده بود و برعلاوه آن که تعدادی از مخالفین کشته و زخمی شدند، پانزده تن آنان اسیرگردیده و یک تعداد سلاح و مقدار مهمات آنان نیز بدست نیروهای اردوی ملی افتاده است.