29 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیام تسلیت وهمدری داکترعبدالله درپیوند به شهادت دگروال محمد آصف توخی

کابل/ ۲۹ سنبله / باختر با تأثرواندوه فراوان اطلاع یافتم...

مادری درپروان به دست پسرش به قتل رسید

مادری درپروان به دست پسرش به قتل رسید

چاریکار/ ۲۹ سنبله / باختر یک پسرجوان درپروان مادرش را با...

انفجاری درمزارشریف بلخ رخ داد

انفجاری درمزارشریف بلخ رخ داد

مزارشریف/ ۲۹ سنبله /باختر انفجاری شام امروزدرشهرمزارشریف مرکزبلخ رخ داد عادل شاه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

 

پلخمری باختر 18 ثور

مدیر امنیت ملی ولسوالی دوشی ولایت بغلان امروز از یک سوی قصد جان سالم برد.

شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی به آژانس باختر گفت که جگرن حیات الله مدیر امنیت ملی ولسوالی دوشی هنگامیکه از شهر پلخمری به جانب وولسوالی درحرکت بود، درساحه پیاز قول ولسوالی دوشی درکمین طالبان مسلح قرار گرفته با مخالفان محافظانش درگيري شد .

به گفته موصوف، دراین رویداد به مدير امنيت و محافظینش آسیب نرسیده مگر موتر موصوف خساره برداشته است.

???????? ، 18 ??? 1392 ، 15:10

اطلاعيه وزارت دفاع ملي

 

نظر به تقاضای مکرر افسران اردوی سابق و احساس نیازمندی اردوی ملی به افسران مجرب و مسلکی به اطلاع عموم افسران بی سرنوشت اردوی اسبق ( خارج ریفورم اردوی ملی ) که تا هنوز بنا بر معاذیر و مشکلاتی نتوانسته اند در امتحانات قبلی شمولیت اردوی ملی اشتراک ورزند و شامل ریفورم گردد رسانیده میشود که امتحان شمولیت اردوی ملی برای آخرین بار از آنها اخذ میگردد.

ثبت نام همه روزه از تاریخ 15 ثور 1392 الی 13 جوزا 1392 در قوماندانیت های جلب و جذب مرکز و ولایات کشور جریان دارد .

داو طلبان علاقمند میتوانند به محلات متذکره فوق مراجعه نموده غرض سپری نمودن امتحان ثبت نام نمایند .

امتحان ساعت 8:00 صبح روز چهار شنبه مورخ 15 جوزا 1392 در قرارگاه قول اردو های ساحوی وقرارگاه قوماندانی عمومی جلب و جذب اخذ میگردد.

واجدیت شرایط برای ثبت نام شنونده گان: تذکره تابعیت و کارت هویت اردوی اسبق را باخود داشته باشند، حین ثبت نام سن نامزد به کتگوری رتب شان :- بریدمن 45 سال - تورن 47 سال - جگرن 50 سال - دگرمن 52 سال - دگروال 55 سال  باشد

 

كابل/18/ثور/باختر

وزير دفاع ملي امروز در ملاقات با لوي درستيز قواي مسلح بريتانيا روي مسايل منطقوي، ظرفيت سازي در پوليس ملي و برخي مسايل ديگر به بحث پرداخت.

دفتر مطبوعاتي سخنگوي وزارت دفاع ملي به آژانس باختر خبر داد: درين ملاقات كه امروز درمقر وزارت دفاع ملي انجام شد، سترجنرال بسم الله محمدي ياد آور گرديد:  سه مرحله انتقال مسوولیت های امنیتی به خوبی سپری شده ومرحله چهارم آن نیزدرحال پایان یافتن است وتا دوماه دیگر مرحله پنجم این روند نیز آغاز میگردد ونیروهای امنیتی افغان مسوولیت کامل امنیت درافغانستان را به عهده می گیرند".

وزیردفاع ملی کشور حمایت جامعهء جهانی را درتجهیز وآموزش نیروهای امنیتی پس ازسال 2014 مهم دانسته افزود:" تداوم این همکاری ها می تواند نیروهای امنیتی افغان را بیش ازپیش تقویت بخشیده وزمینه تامین امنیت درکشوررا به شکل خوبترآن فراهم سازد.

لوی درستیز بریتانیا ازتداوم همکاری های کشورش درتجهیزو آموزش نیروهای امنیتی افغان پس ازسال2014 تاکید کرد.

وی افزود:" پس  ازخروج نیروهای ناتو ازافغانستان ، ما حمایت خود را به خاطرتجهیز وآموزش نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه می دهیم ".

لوی درستیزبریتانیا همچنان به گفتگوهای صلح تاکید کرده افزود:" تداوم جنگ درافغانستان راه حل نمی باشد وباید مخالفان مسلح دولت ازکشتارمردم ملکی وبیگناه دست کشیده به روند گفتگوهای صلح بپیوندند".

 

 

كابل/18/ثور/باختر

از جانب فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه پیام تبریکیه به مناسبت روزملی جمهوریت رومانیاعنوانی (کرین انتونسو)رئیس مجلس سناآنکشورارسال گردیده است. درپیام ضمن ابرازامتنان ازسهم آن کشوردرراستای تامین درافغانستان،تاکیدبراستحکام روابط دوکشور باالخصوص تامین روابط پارلمانی نموده ودرآن سعادت مردم رومانیا آرزوگردیده است.

طبق یک خبردیگرمحمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا،امروزباعنایت الله نظری
معاون اول وزارت دفاع ملی و رئیس تاسیسات آن وزارت دردفترکارش ملاقات
نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي مشرانوجرگه به آژانس باختر: دراین ملاقات معاون اول وزارت دفاع ملی ضمن معلومات پیرامون اوضاع جاری
کشور،روی مشکلات حقوقی ملکیت های وزارت دفاع منجمله ادعای ملیارنام یکی ازوارثان علی خان مبنی برملکیت پنجاه جریب زمین که درساحه پلچرخی که هم اکنون محل میدان های ورزشی،ترانسپورت وچاه سپتیک مربوط وزارت دفاع ملی اعمارشده،صحبت گردید و قرارشدکه موضوع ازطریق کمیسیونهای مربوطه
مشرانوجرگه باحضورطرفین قضیه،رسیده گی صورت گیرد.

همینگونه  ذخایرموادنفتی گلوبل آیل مجتمع احمدیارگروپ،امروزباقطع
نوارازسوی نایب اول مشرانوجرگه وشماری ازاراکین عالی رتبه دولتی واقع
میدان هوایی بین المللی کابل افتتاح گردید.

محفلی که به همین مناسبت درمجتمع یادشده برگزارشده بود داکترانورالحق
احدی وزیرتجارت ضمن تاکیدبرعرضه مواد نفتی باکیفیت ازسوی سکتورخصوصی گفت که اعمار همچو ذخایر در کشورمیتواندبرعلاوه ایجادشغل درکاهش قیمت تکت های ترانسپورت هوایی وجلوگیری از صعودنرخ موادنفتی درکشورنقش ارزنده دارد.

همچنان داودعلی نجفی وزیرترانسپورت وهوانوردی ،افتتاح ذخایرموادنفتی
مجتمع احمدیارگروپ رایک گام ارزنده ومؤثردربهبودوضعیت ترانسپورت هوایی
درکشورعنوان نموده ابرازامید نمودتاسکتورخصوصی باحمایت حکومت بتوانددریک رقابت سالم مصدرخدمات خوبی به هموطنان ماگردند.سپس محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه اقدام وسرمایه گذاری شرکت یادشده رادرشرایط کنونی ازلحاظ ایجادزمینه اشتغال ورفع نگرانی های مردم مبنی برخروج نیروهای خارجی ازکشورامیدوارکننده دانسته ،افزودحکومت باکسب تجارب گذشته بایدزمینه سازی بهتری برای سرمایه گذاری درکشورروی دست گرفته است.همچنان نایب اول مجلس سنامتعهدگردیدکه درچوکات صلاحیتهای قانونی درحمایت ورسیده گی به مشکلات سکتورخصوصی سعی خواهدکرد.

قابل تذکراست که ذخایرمتذکره باهزینه هشت ملیون دالرتوسط دوتن ازتجارملی
اعمارگردیده وظرفیت هشت هزارتن تیل رادارامی باشد.

 

كابل/18/ثور/باختر

مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری امروز در دیدار با ریچارد ستگ، سفیر کشور شاهی انگلستان،  برگزاری انتخابات را در سال آینده امری حتمی و ملی دانسته یاد آور شد که افغانستان برای رفتن به سوی آینده از این مرحله باید بگذرد.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر: در این دیدار معاون اول ریاست جمهوری گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با احترام گذاشتن به قانون اساسی کشور از این روند حمایت می کند و آماده گی ها برای اجرای انتخابات سالم وشفاف در دست اجراست.

معاون اول ریاست جمهوری با اظهار خوشبینی از و ضیعت در افغانستان افزود که مردم افغانستان طی سی سال گذشته مراحل سختی را متحمل شده اند، کنون با قانونمند شدن نهاده ها، راه بطرف آینده درخشان در کشور امید وارد کنده میباشد.

 

در جریان این دیدار ریچارد ستگ، سفیر کشور شاهی انگلیس گفت که کشورش همچنان در افغانستان خواهان برقراری ثبات و امنیت بوده در کنار مردم و دولت افغانستان می ماند و به همکاری ها در عرصه های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی متعهد میباشد. 

 

کابل باختر 18 ثور

از روز جهانی نهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر امروز درکابل درحالی تجلیل بعمل آمد که ضرورت گسترش فعالیت هلال احمر نسبت به هر وقت  دیگر جدی پنداشته میشود .

به گزارش آژانس باختر،  از روز جهانی نهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر امروز در کابل تجلیل بعمل آمد، حامدکرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان با ارسال پیام ضمن آنکه روزجهانی نهضت بین المللی صلیب سرخ  وهلال احمر را تبریک گفت، کارکرد های بشری هلال احمر جمعیت افغانی را ستود .

درپیام رئیس جمهور کرزی که از سوی سید آقا هاشم لولنجی مشاور ریاست جمهور در امور قوانین قرائت شد، گفته شده: جمعيت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر دوشا دوش هلال احمر جمعیت افغانی برای قربانیان جنگ وخشونت و مصیبت رسیده گان حوادث طیبعی درراستای رسانيدن کمک های بشری خدمات سزاوار تحسینی را به فرجام رسانده و تا اکنون نیز مردم ما ازخدمات بشر دوستانه این نهاد خیریه بین المللی مستفید میگردند، ما این همه کمک های بشری این نهاد را به دیده قدر مینگریم .

هلال احمر جمعیت افغانی به حیث عضو نهضت بین المللی  صلیب سرخ وهلال احمر، نهاد فعال و خیررسان درکشور ما است که در راه دست گیری وکمک رسانی به مردم محتاج به کمک درمانده و مصیبت رسیده يي جامعه آنچه درتوان داشت درهمه عرصه ها دریغ نکرده است و نیازمندان جامعه افزونتر از دیروز از خدمات و کمک های بشر دوستانه آن برخوردار می شوند، کارکردهای بشری هلال احمر جمعیت افغانی ستودنی است .

فاطمه گیلانی رئیس جمعیت هلال احمر افغانی در پیام خود که به همین مناسبت صادر شده بود ضمن آنکه کار جمعیت های هلال احمر را درکمک به نیاز مندان ستوده گفت: با استفاده از فرصت از تمام اطراف درگیر میخواهیم تا درامر کمک با قربانیان جنگ ومصیبت دیدگان حوادث طبیعی با کارکنان هلال احمر جمعیت افغانی و رضا کاران کمک نموده فضاي مصوون کار ومصونیت حیاتی آنان را تامین نمایند .

محمد نعیم دیندار سکرتر  جنرال جمعیت هلال احمر افغانی دراین محفل روی اهداف وبرنامه های هلال احمر افغانی  روشنی انداخته و تاکید كرد که این نهاد به منظور وقایه و تخفیف آلام بشری به صورت غیر جانبدارانه بدون تبعیض نژادی، جنسی، زبانی، سمتی، عقیده تی، دینی، مذهبی، سیاسی، ایدیوژیکی و اجتماعی کارخواهد نمود .

نماینده صلیب سرخ جهاني دراین محفل از ایجاد فضاي مصوون کاربرای آن سازمان درافغانستان اظهار خوشی کرد وگفت: این سازمان همچنان درکنار مردم افغانستان باقی خواهند ماند .

از روزجهانی نهضت بین المللی صلیب سرخ  وهلال احمر افغانی درحالی درافغانستان تجلیل شد که این کشور نه تنها دچار نا امنی است، بل پاره از مشکلات اجتماعی و فقر نیز  گریبانگیر مردم  ما بوده، نقش هلال احمر افغانی را درنزدیکی مردمان و ارایه کمک های بشر دوستانه آنها جدی تر ساخته است .

???????? ، 18 ??? 1392 ، 15:01

تصدیق نامه ها توزیع شد

 

کابل باختر 18 ثور

کارگاه سه روزه زیر نام اساسات ژورنالیزم انترنیتی امروز با توزیع تصدیق نامه ها خاتمه یافت.

این گارگاه از سوی معینیت جوانان و نهاد ژورنالیزم آبی سه روز قبل در آن معینیت برگزار شده بود .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درین کارگاه چهل تن از جوانان اعم از دخترو پسر اشتراک داشتند .

درمحفلیکه به همین مناسبت درتالار مطبوعات دایر شده بود، تيمور شاه اسحق زی معین جوانان پیرامون آزادی بیان صحبت نموده گفت: آزادی بیان را که ما امروز شاهد آن هستیم در واقعیت امر تلاش های شبانه روزی وزیر اطلاعات وفرهنگ می باشد.

وي برگزاری چنین برنامه ها را برای جوانان موثر خوانده از آنان خواست تا از یافته های شان مطابق به معیار مطروحه ژورنالیزم استفاده نمايند.

سپس داکتر عصمت اللهی دررابطه به نقش جوانان و آزادی مطبوعات صحبت نموده اظهار داشت که جوانان در ده سال گذشته توانسته اند آزادی بیان را به اوج اش برسانند .

در اخیر تصدیق نامه برای شاملین کارگاه توزیع گردید .

 

كابل/18/ثور/باختر

جلسه شورای عالی ستندرد، بعد از ظهر امروز به رياست دكتور انوارالحق احدی وزیر تجارت و معاون آن شورا برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر : دراین جلسه نخست، رییس اداره ملی ستندرد گزارش مختصری را در مورد اجرا آت آن اداره به جلسه ارائه نموده و اظهار داشت کار تدوین ستندرد های ملی در نه بخش همچنان ادامه داشته که درنتیجه آن، مسوده نهایی 73 استندرد ملی آماده گردیده است.

بنابه گزارش اداره ملی استندرد، کار نصب و فعال سازی سه سیت لابراتوار آزمایش مواد ساختمانی در بنادر عمده افغانستان به زودی آغاز می گردد که در آن صورت زمینه ارزيابي کیفیت مواد ساختمانی میسر خواهد شد.

رییس اداره ملی ستندرد همچنین گزارش داد که این اداره علاوه بر شرکت در اجلاس رؤسای ادارات ستندرد آسیا در کشور مالیزیا، در اجلاس انستیتوت ستندرد و مترولوژی کشور های اسلامی(SMIIC) که در چوکات سازمان کشورهای اسلامی فعالیت می کند نیز شرکت نموده و عضویت هیأت مدیره سازمان یاد شده را کسب نمود که به گفته وی این امر در جهت تقویت نقش اداره ملی ستندرد در طرح ستندرد های منطقوی و فرامنطقوی اهمیت خاص خود را دارد.

به گفته وی، پس از تصویب کود های ملی ساختمانی از جانب شورای عالی ستندرد، اداره متذکره برنامه جامع آموزشی را همزمان در اداره ملی استندر و وزارت فواید عامه برای هر چهار کود، ساختمان، کود مهندسی، کود انکشاف شهری، کود شاهراه سرک و ستندرد دیزان پل، راه اندازی نموده که دراین برنامه 130 تن از کارمندان تخنیکی وزارت خانه ها و ادارات مختلف دولتی و سکتور خصوصی شرکت داشتند.

در این جلسه مسوده هفتاد و سه ستندرد ملی شامل ستندرد مواد غذایی و محصولات زراعتی، ستندرد مواد دوایی و آرایشی، ستندرد آب آشامیدنی، ستندرد برق و سامان آلات برقی، ستندرد مواد نفتی و مواد ساختمانی، ستندرد نساجی و چرم، ستندرد محیط زیست و ماین پاکی، ستندرد مترولوژی و اوزان به بحث گرفته شده و شورا با توجه به اهمیت تعیین ستندرد های ملی در ساحات مورد نیاز و دارای الویت، دیدگا ها و نظریات خودرا در زمینه مطرح نموده و ستندردهای متذکره را مورد تایید قرار داد.

همچنین در این جلسه طرح مقررات تخنیکی(ستندردهای اجباری) مواد آرایشی، بهداشتی و تجهیزات طبی از سوی اداره ملی ستندرد به جلسه ارائه شد که جلسه با درنظرداشت اهمیت و ضرورت رعایت ستندردهای ملی برای جلوگیری از آسیب های اقتصادی و اجتماعی، طرح متذکره با توجه به اهمیت و الویت های که از سوی اداره ملی ستند در باره آن ارائه شد، مورد تایید قرار دارد.

 

كابل/18/ثور/باختر

دوهزارو چهار صد و نود و هشت قطعه  سیمکارت های راجستر شده مربوط شركت مخابراتی (ام تی ان ) با یک میلیون و چهارصد هزار افغانی پول جعلی بدست موظفين مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت امورداخله افتاد.

دفتر مطبوعاتي وزارت امور داخله به آژانس باختر خبر داد: سیمکارت های یادشده را دوتن بنام های عاشق الله مسکونه ولایت پروان و  عبدالخلیل مسکونه ولایت بلخ ، میخواستند با استفاده ازتذکره های جعلی به فروش رسانند که از سوی موظفين ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت امورداخله  از مربوطات شهر کابل با یک میل تفنگچه ميكاروف گرفتار شدند .

همچنین دوتن دیگر که میخواستند مبلغ یک میلیون وچهارصد هزار افغانی پول جعلی را به بازار عرضه نمایند از سوی منسوبان پولیس ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت اموداخله در شهر کابل بازداشت گردیدند.

 

كابل/18/ثور/باختر

برایان تامنی مشاور و معاون لوی څارنوالی ایالات متحده امریکا بعد از ظهر امروز با پوهاند قاضی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دیدار کرد.

به اساس معلومات آمريت اطلاعات و ارتباط عامه كميسيون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به آژانس باختر : پوهاند قاضی در آغاز ديدار، اظهار داشت که افغانستان و امريكا تلاش كنند تا روابط دو كشور مبتنی بر حسن نیت و احترام متقابل باشد.

رئیس کمیسیون در ادامه افزود به هر میزانی که تصمیم گیری ها بر اساس واقعیتهای عینی و مشکلات واقعی گرفته شود، به همان تناسب نتایج آن بهتر خواهد بود. و کمک همکاران بین المللی نیز باید بر اساس نیازها و واقعیت های موجود افغانستان انجام شود.

پوهاند قاضی اظهار داشت که جهت حاکمیت قانون و حل مشکلات بر سر راه تطبیق آن، باید عناصر حاکمیت قانون که عبارتند از قانون خوب، مجری خوب، حمایت سیاسی و آگاهی دهی نسبت به قانون در سطح جامعه به وجه بهتر به وجود آید. وی ادامه داد که همکاران بین المللی به شمول ایالات متحده می توانند در  بخش های فنی و تخصصی با دولت افغانستان کمک کنند، اما مدیریت فعال و مؤثر از خود افغانها باشد تا روزی فرا رسد که تمامی مشکلات حل شده و دولت و ملت افغانستان بدون نیاز به دیگران روی پای خود بیاستند. رئیس کمیسیون به یک سلسله مشکلات عینی در راه حاکمیت قانون، از جمله تطبیق ماده هشت قانون اساسی، توأم با ارائه راه حل برای آن اشاره کرد که مورد استقبال قرار گرفت.

معاون لوی څارنوالی امریکا نیز ضمن یادآوری کمک های اداره مربوطه اش در بخش های مبارزه با مواد مخدر و تروریزم با نهادهای عدلی و قضایی، افزود که لوی څارنوالی امریکا به کمک هایش در همه ی بخش ها مطابق با خواست و نیازهای افغانستان در آینده نیز ادامه خواهد داد.

وی در ادامه افزود که قوانین اساسی دو کشور دارای تفاوت ها و ارزش های مشترک است، ولی آنچه اهمیت دارد ارزش های مشترک نظیر حاکمیت ملی، حقوق بشر و حاکمیت قانون است.

در اخیر هر دو طرف ضمن استقبال از موضوعات مطرح شده، تصریح کردند تا در آینده نیز صحبت های تخصصی و مسلکی و دریافت راه حل برای مشکلات انجام شود.