11 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهارصد معتاد موادمخدر از شهرکابل جمع آوری شد

کابل/ 10حمل/ باختر وزارت امور داخله به خاطر جلوگیری از شیوع...

شاروالی‌ کابل از تطبیق طرح قرنطین شهرکابل نظارت می کند

شاروالی‌ کابل از تطبیق طرح قرنطین شهرکابل نظارت می کند

کابل/ 10حمل/ باختر به منظورتطبیق طرح قرنطین شهرکابل، شاروالی ‌کابل درهمکاری...

وحید عمر: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، از تمام مردم نمایندگی می کند

وحید عمر: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، از تمام مردم نمایندگی می کند

کابل/ 10حمل/ باختر ریس اداره ارتباطات و استرایژیک می گوید؛ هیئت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل/ ۱۰حمل/ باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان روزگذشته با والی های ۲۷ ولایت کشور از طریق ویدیوکنفرانس در مورد اتخاذ تدابیر در راستای مبارزه با ویروس کرونا، صحبت کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این ویدیوکنفرانس که در ارگ انجام شد، ابتدا محمد یوسف غضنفر نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهوری در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر صحبت کرد و گفت که با بخش خصوصی نشست‌های متعددی صورت گرفت و به توافق رسیدیم که بخشر خصوصی در همآهنگی با والی ها، در بخش‌های مختلف کار کنند.
بعد استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری صحبت کرد و گفت که در ۳۴ ولایت کشور کمیتۀ‌های اضطراری تحت رهبری والی ها به خاطر مبارزه با ویروس کرونا ایجاد شده است.
معاون دوم رییس جمهوری گفت: به اساس فرمان عفو رییس جمهوری، والی ها مکلف اند که در مدت ده روز اقدامات مبتنی بر احکام فرمان را تطبیق کنند. وی افزود که در صورت ضرورت و تشخیص والی ها، محدودیت‌های گردش در سایر ولایات وضع شود.
استاد دانش گفت که بخشر خصوصی ضمن آمادگی در سایر بخش‌ها، آماده است که جایدادهای شخصی شان را به گونۀ رایگان در اختیار وزارت صحت عامه قرار دهد.
سپس امرالله صالح معاون اول رییس جمهوری صحبت کرد و گفت که در تمام جلسات مربوط مبارزه با ویروس کرونا و در تدوین پالیسی یازده مادهء کرونا در کنار رییس جمهوری شرکت داشتم.
امرالله صالح با تاکید بر مواد پالیسی مبارزه با ویروس کرونا، گفت که دولت در راس قرار دارد، برخلاف چهار دهه گذشته درعقب موسسات بین المللی پنهان نشده، بلکه نقش رهبری را بردوش دارد.
وی افزود که همچنان فیصله شده که کارکنان خدمات صحی امتیازات حق الخطر را دارند و کسانی که جان خود را از دست می‎دهند، از امتیازات معادل شهدای  قوای مسلح افغانستان برخوردار خواهند بود.
معاون اول رییس جمهوری گفت که بسیج قشر روحانی و عالمان دین بسیار کلیدی است که مراسم جنازه، فاتحه و مسجد منبع شیوع نباشد.
امرالله صالح، با بیان این که بنابر هدایت رییس جمهوری، روش‎های تدارکاتی آسان شده است، گفت که بسته شدن باید با تدبیر همراه باشد که باعث قحطی نشود.
وی تصریح کرد که تفویض صلاحیت‌ها صورت گرفته است، پیام سازی مرکزی است، اما پیام رسانی  به صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود. همچنان کمک رسانی به قشر حاشیه اقتصادی و آسیب پذیر نیز فیصله شده است و باید والی ها طرح‌های خود را در این زمینه بفرستند.
معاون اول رییس جمهوری خطاب به والی ها گفت که مهار این حالت رابطه مستقیم با صلح دارد و رییس جمهوری آتش بس بشردوستانه را پیشنهاد کرده که شما به نوبه خود آن را ترغیب و حمایت کنید.
وی با تاکید بر این که گردش اطلاعات در درون دولت تسریع شود، از والی ها خواست تا طرح‌های شان را در قسمت محرکه‌های اقتصادی ارسال کنند.
رییس جمهوری پس از شنیدن صحبت‎های آنان، گفت که بعد از این جلسات پیهم را به سطح زون‌ها خواهیم داشت.
وی افزود که در بین دو جلسه کابینه درمدت اندک، ۹۰درصد تصامیم کابینه عملی شد که این بیان‌گر اقدامات جدی ما می‌باشد.
رییس جمهوری در خصوص نقش والی ها گفت که والی ها مسوولیت‌های مشخص ولایت مربوط را دارند و باید تشخیص از سوی آنان صورت گیرد تا در روشنایی تشخیص آنان، تصامیم لازم اتخاذ شود.
وی افزود که از کود حوادث ۳۰درصد به معاون اول ریاست جمهوری و ۲۰ درصد به معاون دوم ریاست جمهوری، انتقال یافته تا در مواقع ضروری اجراات لازم در اسرع وقت صورت گیرد.
محمداشرف غنی با اشاره بر این که والی ها درحالات مختلف خطر، آمادگی لازم داشته باشند، گفت که به همۀ والی ها صلاحیت تفویض شده، تا مصارف لازم را مبتنی بر راهکار نظارتی انجام دهند.
رییس جمهوری به والی ها هدایت داد که از پیداوار زراعتی مردم در ولایت های مربوط شان، گزارش دهند تا در روشنای آن به دهاقین اطمینان داده شود که حمایت‌های لازم از محصولات شان صورت می‌گیرد.
رییس جمهوری گفت: در خصوص اموالی که از راه‌های ترانزیتی وارد کشور می‌شود، تدابیر لازم را اتخاذ کرده ایم.
وی تاکید کرد که ما با بخش خصوصی همگام کار می‌کنیم. در این هفته جهت تعیین تعرفه‌ها جلسهء اساسی را برگزار خواهیم کرد؛ حمایت و انکشاف پارک‌های صنعتی از اولویت‌های کلیدی دولت به حساب میاید.
رییس جمهوری افزود که دربخش‌های معارف وتحصیلات‌عالی تا دو روز دیگر یک طرح واضح، نهایی خواهد شد.
وی در رابطه به حکومت‎داری گفت که درسطوح مختلف کاملاً اعتماد وهمآهنگی وجود دارد، ما می‌خواهیم به والیان به‌خاطر تسریع امور وهماهنگی بیشتر صلاحیت تفویض کنیم. والی ها بیشتر روی مسایل صحت، اقتصاد و زراعت و بخش امنیتی روی مسایل امنیتی تمرکز کنند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد که تمام مکاتب دولتی قابلیت تبدیل شدن به مرکز تجرید را پیدا کنند و به شما صلاحیت داده می‎شود تا در قسمت اطلاع رسانی از رادیوهای محلی حمایت کنید.
احمدضیا احمدی

کابل /9حمل /باختر پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به جلوگیری از ویروس کرونا ! هموطنان گرامی:لطفاً کرونا را جدی بگیرید تا خدای ناخواسته ما را جدی نگیرد گسترش ویروس کرونا کشوررا درشرایط خطرناک ودشوار قرارداده است. شهروندان افغانستان که از چند دهه به اینسو با انواع نا بسامانی های اجتماعی ،سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی سر دچار اند و با هریک از این نا بسامانی ها به صورت جدی مبارزه کرده اند ُ و چنانچه این مبارزه موفقیت و پ‍یروزی این مردم پنداشته می شود . همچنان می توان گفت که زندګی در این کوره راه ها، به تجارب وبیداری آنان انجامیده است . حالا هم ، شهروندان و مردم نجیب کشور بدانند! که در صورت هماهنگی ،هم پارچگی مراعات حفظ الصحه وقایه، توجه و عمل کردن به ارشادات و هدایات وزارت صحت ، مراعات حفظ الصحه و پاکی در شهر و خانواده می توانند در برابر چالش کرونا مبارزه کنند ! چشم داشت و انتظار وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم متدین و مسلمان ، آزاده کشور این است که با توجه به رهنمود ها و آگاهی های وزارت صحت و سازمان صحی جهان ، مبارزه جدی و اساسی را علیه ویروس کرونا شروع کنیم تا به مرحمت پروردگار و لطف بی چون خداوند بزرگ از این مصیبت و چالش رهایی پیدا کنیم . پس! بیاید ! به خطر نجات زندگی و حیات خود ، خانواده و مردم کشور به عملی کردن رهنمایی ها علیه ویروس کرونا به پیام های صحی گوش بدهیم و بدان عمل کنیم . ختم/ ماری نبرد آئین ...ک..م
کابل/ ۹ حمل/ باختر سخنگوی شورای امنیت ملی‌ هشدار می دهد که ادامه خشونت ها روند آزاد سازی زندانیان را مختل خواهد کرد. به گزارش آژانس باختر: در حالی که بحث پیرامون آزادی سازی شماری زیادی از افراد گروه طالبان وارد مرحله حساس شده است ،همزمان با آن خشونت ها از سوی طالبان نیز افزایش یافته است. وقایع روز های اخیر در زابل ،کندز و بدخشان گواه آن است که طالبان در صدد امتیاز گیری از دولت اند. مگر سخنگوی شورای امنیت ملی نسبت به ادامه خشونت ها از سوی طالبان واکنش نشان داده است . او گفته استکه طالبان با آتش‌بس موافقت نکرده‌اند و در برابر، خشونت را افزایش داده‌اند که افزایش خشونت، روند آزادی زندانیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جاوید فیصل؛ سخنگوی شورای امنیت، امروز در صفحه توییترش نوشت" طالبان با آتش‌بس موافقت نکرده‌اند و در عوض، خشونت علیه افغانان را برای گروگان‌گرفتن افزایش داده‌اند. بنابراین، تعداد زندانیان به‌طور مداوم تغییر می‌کند. آزادی زندانیان یک روند پیچیده فنی و قانونی است، هرگونه تبلیغات در این زمینه، روند کار را خراب می‌کند." قرار بود امروز، یک هیئت طالبان برای تصدیق هویت زندانیان این گروه به زندان بگرام اعزام شوند؛ اما سخنگوی شورای امنیت می‌گوید که سفر این هیئت به تاخیر افتاده‌است.صائم

کابل/9حمل / باختر جلسه اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ به ریاست حسینه صافی سرپرست این وزارت امروز برگزارشد. به گزارش آژانس باختر دراین جلسه حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور تنظیم امورکاری معینیت های چهارگانه وزارت هدایت لازم را به معینان مربوط داد تا از سکتگی درامور کاری جلوگیری شود. حسینه صافی به معینان فرهنگ وهنر ،نشرات ،جوانان ، و معینیت مالی و اداری و گرحندوی گفت به گونه لازم امور کارشان را تنظیم کنند تا از یک جانب خدمات بخش های مربوط شان متوقف نشود و از جانی هم مبارزه با ویروس کرونا راجدی تلقی کنند درامر کنترول ازگسترش این وبای همه گیر از هیچ گونه تلاش دریغ نورزند. درجلسه معینان هرکدام برنامه های کاری خود را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کردند درمورد اجراات آن رهنمایی های لازم اخذ کردند. درخاتمه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از آمادگی های معینیت ها ابراز سپاس کرد وگفت دریک هماهنگی همه جانبه می توان از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کرد طوریکه دیده می شود تاکنون دراین عرصه به گونه یی موثر اقدامات لازم صورت گرفته است. ختم/ ماری نبردآئین ...ک...م

پلخمری/ 9 حمل /باختر یک فرد انتحاری سوار بر موتر سایکل چاشت امروز در بغلان کشته شد. خان زاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که این فرد که سوار بر موتر سایکل بود، می خواست از شمال بغلان مرکز به داخل شهر شود که در مسیر راه مواد همراهش انفجار کرد و کشته شد. وی افزود که در این رویداد دو فرد ملکی به شمول یک کودک زخم برداشتند. داکترخلیل نرم گوی موظف در شفاخانه ولایتی بغلان وضعیت صحی کودک زخم برداشته را نگران کننده خواند.

میمنه/9 حمل/باختر حمله طالبان در فاریاب دیروز عقب زده شدو بر آن گروه تلفاتی نیز وارد شده است. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین، به آژانس باختر گفت که گروهی از طالبان مسلح بر بخش هایی از ولسوالی«غورماچ» فاریاب حمله کردند که با مقاومت نظامیان برخوردند. وی افزود که در این رویداد چهار طالب مسلح کشته شدند و هشت طالب دیگر زخم برداشتند. احمد نعیم دوستی

پلخمری/ 9 حمل /باختر منسوبان کشفی نیروهای امنیتی ودفاعی طرح حمله طالبان برمرکز ولسوالی نهرین بغلان را دیشب خنثی کردند. فضل الدین مرادی، ولسوال نهرین به آژانس باختر گفت که طالبان با جابه جایی افرادشان دراطراف نهرین از استقامت شمال جنوب وجنوب غرب قصد حمله بر مرکز ولسوالی نهرین را داشتند که برنامه شان را نظامیان آن ولایت کشف کردندو با اتخاذ تدابیر امنیتی حمله آنان را خنثی کردند. وی اوضاع امنیتی آن ولسوالی را نگران کننده یاد کرد و خواهان توجه مسوولان امنیتی در تامین امنیت آن ولسوالی شد. اما سمونیار نقیب الله یوسفی، آمر امنیت قومندانی امنیه بغلان از اعزام قوت های کمکی به ولسوالی نهرین خبرداد و روی تقویت نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی نهرین اطمینان داد. احمد نعیم دوستی

پلخمری/9 حمل/ باختر به منظور مبارزه با ویروس کرونا برنامه مایع پاشی ضد ویروس در محل های پر رفت و آمد در شهر پلخمری آغاز شد. داکترعبدالعلیم غفاری، معاون ریاست صحت عامه بغلان به آژانس باختر گفت که این کارزار را کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا به کمک تخنیکی ریاست صحت عامه و بنیادانکشافی آغاخان به هدف ضد عفونی کردن شهروآگاهی دهی شهروندان پلخمری ازراه های پیشگیری از ویروس کرونا در شهر پلخمری آغاز کرده است. وی گفت که دراین کارزار محلات پرازدحام شهر، مساجد جامع، اماکن متبرکه تکایا‌ و جماعت خانه ها وسایر محلات آسیب پذیربه مدت سه روز سم پاشی می شود و اوراق تبلیغاتی نیز برای آگاهی بیشتربه شهروندان توزیع می شود. وی ازنبود افراد مصاب به ویروس کرونا در بغلان سخن گفت وافزود که بیست بستر برای افرادمصاب احتمالی به ویروس کرونا وهمچنان دومرکز معاینه و بررسی از وضعیت صحی افرادی که وارد بغلان می شوند در ولسوالی خنجان و همچنان بلاک های سمنت مربوط شهر پلخمری ایجاد شده است. مولوی نقیب الله سجاد، رییس ارشاد، حج‌ واوقاف بغلان از سعی و تلاش کارکنان صحی قدردانی کرد و یگانه راه اساسی مبارزه با ویروس کرونا را قرنطین های خودی در خانواده ها یاد کرد و از تاجران و دکانداران شهر خواست که از احتکار و گرانفروشی خودداری کنند. احمد نعیم دوستی

کابل/ ۹ حمل/ باختر افراد مسلح گروه طالبان٬ شب گذشته بر پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در ولسوالی «جرم» بدخشان، حمله کردند. وزارت دفاع ملی می گوید که حمله طالبان در چندین استقامت عقب زده شدومحافظان۴ پوسته کوچک به گونه تکتیکی عقب نشینی کردند،درگیری ادامه دارد. در این درگیری، به طالبان تلفات سنگین وارد شدو با تاسف که به نیروهای افغان هم تلفات وارد شده است که آمار دقیق آن بعدا نشر خواهد شد. صائم
کابل/ ۹ حمل/ باختر طالبان روز گذشته در ساحه نوغی مربوط مرکز ولایت غزنی حمله کردندکه با واکنش نیروهای دفاعی و باشند گان این منطقه مواجه شدند که در نتیجه آن (2) طالب مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی می گوید : همچنان طالبان مسلح قصد داشتند که در مسیر راه گردیز و زرمت ماین را جابه جا کنند که بالای خود شان انفجار کرد که (1) طالب مسلح کشته شد و (1) طالب دیگر زخمی شده است گفتنیست که تیم های انجنیری قول اردو203تندر در مربوطات ولایات خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردگ و لوگر (10) حلقه ماین مختلف النوع کشف و خنثی کرده است.عبدالخالق
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL