04 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ 4/ میزان شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی...

امریکا روی تغییر در تاکتیک جنگی خود در افغانستان غور می‌کند

امریکا روی تغییر در تاکتیک جنگی خود در افغانستان غور می‌کند

واشنگتن – صدای امریکا – 4 میزان - باختر جیم متیس،...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشهرهرات 3 میزان باختر
هرات صاحب سالون سینما وتیاتر میشود .
این موضوع در نشست والی هرات با مسوولان محلی مطرح شد.
درین نشست پيشنهاد رياست اطلاعات وفرهنگ هرات درمورد انتقال زمین ملکیت دستگاه ساختمان هلمند در پارک ترقی  شهر هرات به آن ریاست، غرض اعمار سالون تیاتر مورد تایید قرارگرفت.
آریا رئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ هرات میگوید :" با اعمار این ساختمان ، درکنار برگزاری برنامه های هنری وفرهنگی ، نمایش های تیاترنیز دریک مکان معیاری  صورت خواهد گرفت.
درین میان مسولان میدان هوایی هرات ازراه اندازی پایگاه اطلاع رسانی درین اداره نیز خبردادند.
طبق یک خبر دیگر، سرپرست میدان هوایی هرات میگوید :"برای نخستین بار پایگاه اطلاع رسانی انترنیتی که به معرفی پروازها ،جاذبه های تاریخی ودیدنی، می پردازد باهمکاری کارمندان ریاست ملکی میدان هوایی هرات راه اندازی شده است.
درین صفحه انترنیتی مشخصات تمام پروازها، ساعت فرود وپرواز طیارات ،خدمات شرکت های هوایی ومیدان هوایی هرات نیزبه مردم ارائه میشود.
شهروندان ولایت هرات میتوانند درکنار دسترسی به اطلاعات پروازها ،شکایات خودرا نیزبامسولان درمیان بگذارند.
والی هرات ازاقدام مسولان بخش ملکی میدان هوایی هرات قدردانی نمود وراه اندازی این سایت انترنیتی را دراطلاع رسانی به شهروندان بااهمیت خواند. ختم/سیدحبیب

شهرجلال آباد 3 میزان باختر
مسوولان محلی ننگرهار از آتش زدن نوزده تن مواد مخدر خبردادند.
این مواد درجریان یک سال گذشته در عملیات های ویژه ماموران امنیتی و در بازرسی وسایط از گوشه و کنار ننگرهار کشف و بدست آمده است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که نوزده تن مواد مخدر با حضور داشت هیات متشکل از اداره های مختلف آتش زده شد.
اوگفت درپیوند به این مواد مخدر ده ها تن بازداشت وبه نهاد های عدلی و قضایی معرفی شدند.ختم/ابوی

شهرهرات 3 میزان باختر
مجموعه ساختمان های تاریخی گدام های هرات،  یکی ازمیراث های فرهنگی آن ولایت ، درآینده نزدیک بصورت اساسی بازسازی میشود.
این ساختمان ها در ساحه شهرقدیم هرات موقعیت دارد، محلی که نزدیک به یکصد سال قبل مرکز امور اداری و سیاسی ولایت هرات بود.
باوجودیکه ازدارالحکومه یامرکز اداری هرات قدیم که درجوارگدام ها موقعیت داشت،  هیچ ا ثری باقی نمانده است، ولی ساختمان های گدام بدون کدام آسیب جدی همچنان سراپا ایستاده است .
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور اخیرا هیات انجینری ومسلکی را به ولایت هرات اعزام نموده است تا زمینه را به بازسازی این ساختمان های تاریخی مهیا کند.
محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید: "قراراست بعد ازین که ساختمان های گدام ها با معیارات یونسکو ومقررات آبدات تاریخی بازسازی شود، ازان به عنوان مرکزتجارتی وسیاحتی استفاده شود. ختم/ابوی

شهرهرات 3 میزان باختر
مجموعه ساختمان های تاریخی گدام های هرات،  یکی ازمیراث های فرهنگی آن ولایت ، درآینده نزدیک بصورت اساسی بازسازی میشود.
این ساختمان ها در ساحه شهرقدیم هرات موقعیت دارد، محلی که نزدیک به یکصد سال قبل مرکز امور اداری و سیاسی ولایت هرات بود.
باوجودیکه ازدارالحکومه یامرکز اداری هرات قدیم که درجوارگدام ها موقعیت داشت،  هیچ ا ثری باقی نمانده است، ولی ساختمان های گدام بدون کدام آسیب جدی همچنان سراپا ایستاده است .
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور اخیرا هیات انجینری ومسلکی را به ولایت هرات اعزام نموده است تا زمینه را به بازسازی این ساختمان های تاریخی مهیا کند.
محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید: "قراراست بعد ازین که ساختمان های گدام ها با معیارات یونسکو ومقررات آبدات تاریخی بازسازی شود، ازان به عنوان مرکزتجارتی وسیاحتی استفاده شود. ختم/ابوی

بازارک ۳میزان باختر
زنان  تجارت پیشه درولایت پنجشیر ازسوی عزیزی بانک ظرفیت سازی میشوند.
عزیزی بانک  با تدویر یک برنامه آموزشی امروز درولایت پنجشیر حدود پنجاه زن تجارت پشه رادرآن ولایت  ظرفیت سازی مینماید.
میرزا واثق الله مسئول درعزیزی بانک گفت که درین  برنامه  تجارت، شیوه های قرضه گیری، قرضه دهی، بازکردن صورت حساب، مفاد وضرر از جمله موضوعات آموزشی اند،  که برای پنجاه زن تجارت پیشه پنجشیر درمدت چهار روز آموزش داده خواهد شد.
وی افزودکه عزیزی بانک با تدویر همچو برنامه  ها میخواهد در هر ولایت تجارت پیشه را حمایت کند.ختم/سیدحبیب

شهرهرات 3 میزان باختر
دور سوم کار زار فوق العاده واکسین پولیو درولایت هرات  امروز همزمان با شهرهرات، درولسوالی های شیندند وانجیل نیز آغازشد.
مونسه حسن زاده معاون اجتماعی مقام ولایت از تمام مادران خواست تا اطفال شانرا در برابر این مرض کشنده واکسین نمایند  و با تیم های سیار کازار پولیو در قسمت چکاندن قطره پولیو همکاری نمایند.
خانم حسن زاد گفت: " اداره محلی هرات متعهد است تا گردش ویروس پولیو را متوقف سازد ".
داکتر محمد آصف کبیر معاون صحت عامه هرات میگوید : "درین دور قرار است پنجصد هزار  ازکودک زیرسن پنج سال درسطح شهر، ولسوالی های شیندند وانجیل وبیجاشد گان داخلی دربرابر واکسین کشنده فلج واکسین شوند".
مسولان صحی در ولایت هرات اعلام کرده اند، که کازار واکسین پولیو توسط دوهزار تن ازکارمندان صحی ورضاکار تطبیق خواهد شد.
معاون ریاست صحت عامه هرات  تاکید دارد که درحال حاضر هیچگونه مشکلی فراه را تطبیق واکسین پولیو درهرات وجود ندارد.
ختم/سیدحبیب

شهرجلال آباد 3 میزان باختر
بیست  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درشرق کشور کشته شدند.
این هراس افگنان ازشب گذشته دربخش هایی ازولایت شرقی ننگرهارآماج حمله های زمینی و هوایی قرارگرفتند.
یک فرمانده قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که درتازه ترین حمله ها ازشب گذشته بیست داعشی کشته شدند .
اوگفت  این داعشیان درمواضع شان در بخش هایی ازننگرهار به ویژه ولسوالی های  هسکه مینه ، کوت و چپرهار آماج قرارگرفتند.
به اساس گزارش ها دراین حمله های هوایی وزمینی چندین مرکز ومخفیگاه داعشیان با همه سازوبرگ جنگی آن ویران شده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درننگرهار طرح طالبان را برای شکل دهی یک رشته انفجار ها ناکام ساختند.
ماموران امنیتی بامداد امروز شش ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف دو انبارجنگ افزار شد.
ازاین انبارها که ازمخفیگاه های هراس افگنان در ولسوالی نازیان وحومه شهرجلال آباد نگهداری می شد چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمد.
مقامات محلی می گویند که داعشیان  ازاین انبارها درحمله های هراس افگنانه  شان استفاده می کردند.ختم/ابوی

اسلام اباد - ایرنا -3 میزان – باختر
در پی بازشدن ناگهانی آب رودهای ستلج، راوی و چناب از سوی هند  چندین روستای  پا کستان زیر آب رفت و ساکنان آنها خسارت‌های فراوانی دیدند.
آژانس خبری دولتی ایران به نقل از تلویزیون «دنیا» پاکستان نوشت ، بازگشایی دریچه سد رودهای راوی، ستلج و چناب از سوی هند سبب شد روستاهای پاکستان به زیر آب برود و خسارت زیادی به بخشزراعتی  این کشور وارد شود.
این اقدام هند ده‌ها میلیارد روپیه به زارعان و روستانشینان پاکستانی خسارت وارد کرده است و هزاران نفر نیز بی‌خانمان شده اند.
بیشتر روستاهایی که به زیر آب رفته نزدیک شهر سرحدی سیالکوت قرار دارند و مردم این روستاها به مناطق مرتفع گریخته اند تا از طغیان مجدد آب در امان بمانند.
سازمان حوادث غیرمترقبه پاکستان از مردم نواحی سیل زده خواست، تا زمان پایان طغیان آب به روستاهای خود مراجعت نکنند و از نزدیک شدن به پا یه ‌های برق نیز پرهیز کنند.
گفته می‌شود ارتفاع آب در برخی نقاط به بیش از 300 متر رسیده است و برخی روستاهایی که در مسیر قرار گرفته بودند به کلی نابود شده‌اند.
روز گذشته حکومت پاکستان به ساکنان دهانه رودهای چناب و راوی هشدار داده بود که احتمال بروز سیل در صورت بازشدن دریچه سدها از سوی هند وجود دارد..
اسلام آباد مدعی است  که حکومت دهلیجدید  برخلاف معاهده پذیرفته شده از سوی دو کشور، غیر قانونی بر روی رودهای چناب و راوی سد ساخته است و هر سال با باز کردن ناگهانی این سدها باعث بروز خسارت به مردم پاکستان می‌شود..
سال 1960 میلادی جنرال «ایوب خان» حاکم نظامی به نمایندگی از پاکستان و «جواهر لعل نهرو» نخست وزیر هند با میانجیگری بانک جهانی قرارداد سهم آب سند‌ طاس را امضا کردند.
بر اساس قرارداد سند‌ طاس آب رودهای شرقی سهم هند و رودهای غربی سهم پاکستان است.

شهرهرات 3 میزان باختر
هشتاد درصد از شهروندان هرات  به خدمات صحی معیاری دسترسی دارند.
داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات امروز در کنفرانس خبری در مرکز مطبوعات هرات بااعلام این مطلب ازجدیت آن اداره به خاطرتوسعه وگسترش خدمات صحی خبرداد.
این در حالیست که درحال حاضر یکصدو چهل مرکز صحی در ولسوالی های دور دست  ولایت هرات مصروف ارائه خدمات برای شهروندان میباشند.
رئیس صحت عامه ولایت هرات اعلام کرد: که طی سه ربع اول سال جاری یک میلیون نفر به شفاخانه ها  مراجعه نموده اند که از جمله بیست و سه هزارو سیصد و نوزده تن آن بستر ومتباقی بعد ازارائه خدمات مرخص شده اند.
داکتر تمنا از تداوی ودرمان  پنجصد و سی معتاد، فعالیت شش مرکز قابلگی خصوصی، حریق شش تن داروی تاریخ گذشته، نظارت سی معاینه خانه، مسدود ساختن دو معاینه خانه و معرفی دوتن از کارمندان صحی به حارنوالی هرات ازدیگر فعالیت های ریاست صحت عامه یاد کرد.
داکتر تمنا از افزایش سی درصدی مرض کانگو" تب خون دهنده" درسال جاری یاد کرد  و علاوه نمود: درپی تلاش های انجام یافته داکتران متخصص داخله عمومی این مرض کشنده درحالت  مهار قرارگرفته است.ختم/سیدحبیب

شهرجلال آباد 3 میزان باختر
یک فرمانده ارشد گروه طالبان در ولایت ننگرهار درنتیجه انفجار بمب دست داشته خودش کشته شد.
ملا احمد شاه ناوقت دیروز هنگامی که می خواست یک بمب را توسط یک موتر سراچه به جای نامعلومی انتقال دهد ، در مربوطات ولسوالی غنی خیل در مسیر بزرگ راه جلال آباد – تورخم بمب منفجرشد و جان خودش را گرفت.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین انفجار ملا احمد شاه فرمانده ارشد گروه طالبان کشته شد و دو هراس افگن همراهاش زخم برداشتند.
گفته می شود دراین رویداد موتر تخریب شده و به غیرنظامیان محل آسیب نرسیده است.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL