31 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل 30 حمل باختر نشست سیاسیون افغان وطالبان که قرار بود...

صدراعظم پاکستان هفته آینده به ایران سفر می کند

صدراعظم پاکستان هفته آینده به ایران سفر می کند

اسلام آباد - ایرنا – ۳۰ حمل – باختر «عمران خان»...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


پنجشنبه ، 29 حمل 1398 ، 09:14

کشته شدن یازده طالب مسلح در کنر

شهراسعد آباد ۲۹ حمل باختر
یازده طالب مسلح در حمله نظامیان درولایت کنر کشته شدند.
این طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی مانوگی درخانه یک عضو شان آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله یازده طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت طالبان درخانه یک عضو شان گرد آمده بودند و می خواستند حمله های هراس افگنانه یی بر بخش هایی از کنر طراحی کنند.
گفته می شود دراین حمله به غیرنظامیان آسیب نرسیده است.ختم/ابوی

پنجشنبه ، 29 حمل 1398 ، 09:14

کشته شدن شانزده داعشی درننگرهار

شهرجلال آباد ۲۹ حمل باختر
شانزده داعشی درتازه ترین نبرد ها درولایت ننگرهار کشته شدند.
این داعشیان ازشب گذشته تا بامداد امروز در بخش هایی از ولسوالی های اچین، ُ‌کوت و هسکه مینه آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درقول اردوی سیلاب در شرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین نبرد ها شانزده داعشی به شمول سه جنگجوی خارجی این گروه کشته شدند.
اوگفت این هراس افگنان اززمین و هوا آماج قرارگرفتند که درنتیجه سه مخفیگاه شان تخریب شد.ختم/ابوی

 

شهرجلال آباد ۲۹ حمل باختر
شاهراه کابل – جلال آباد به روی ترافیک بازگشایی شد.
این شاهراه دیروز و درپی سرازیر شدن سیلاب ها در سه نقطه به روی ترافیک بسته شد، اما درنهایت به همکاری سربازان اردوی ملی و دسته های تخنیکی شان  بازگشایی شد.
یک مسوول ترافیک شاهراه کابل – جلال آباد به آژانس باخترگفت که سربازان اردوی ملی درجریان سه ساعت توانستند این شاهراه را به روی ترافیک بازگشایی کنند.
این درحالیست که هزاران مسافر و ده ها کاروان تجاری به دلیل بسته شدن شاهراه کابل – جلال آباد به روی ترافیک در دوطرف گیرمانده بود.ختم/ابوی

شهرقندهار۲۹ حمل باختر
ازیک رشته انفجار ها درجنوب کشورجلوگیری شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز بیست وسه ماین را از راه های مزدحم درولایت های قندهار،  ارزگان، هلمند و زابل کشف وخنثی کردند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که این ماین ها به همکاری روستا نشینان کشف و ازسوی دسته های تخنیکی ازبین برده شد.
اوگفت طالبان می خواستند با این ماین گذاری یک رشته رویداد های تازه را به غیرنظامیان شکل دهند اما موفق نشدند.ختم/ابوی

پنجشنبه ، 29 حمل 1398 ، 09:14

کشته شدن پنجاه طالب مسلح

شهرجلال آباد ۲۹ حمل باختر
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی درولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار همچنان ادامه دارد  مسوولان نظامی ازکشته شدن پنجاه طالب مسلح در آن ولایت سخن می گویند.
آنان همچنان می گویند که دراین عملیات تا کنون سی وشش هراس افگن زخم برداشته اند.
این عملیات به هدف تامین امنیت بیشتر مردم شیرزاد ازیک هفته به این سو با اشتراک صدها نظامی ادامه دارد.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین عملیات تاکنون پنجاه طالب مسلح کشته شدند و سی وشش تن دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت که این طالبان در مخفیگاه های شان در بخش هایی از شیرزاد اززمین و هوا آماج قرارگرفتند.
به اساس گزارش ها  دراین عملیات تاکنون چندین مرکز طالبان باهمه تجهیزات جنگی اش با خاک یک سان شده است.
مسوولان نظامی می گویند که عملیات تا پاکسازی کامل شیرزاد از وجود طالبان مسلح ادامه خواهد داشت.ختم/ابوی

پنجشنبه ، 29 حمل 1398 ، 09:13

کشته شدن شش طالب مسلح در قندهار

شهرقندهار۲۹ حمل باختر
شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان درولایت قندهار کشته شدند.
این طالبان بامداد امروز در حومه بازار ولسوالی میوند هنگامی آماج قرارگرفتند که مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند.
یک قومندان ارشد داردوی ملی درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین نبرد شش طالب مسلح به شمول یک پاکستانی کشته شدند.
اوگفت این طالبان می خواستند زمینه را برای حمله برنظامیان درولسوالی میوند ولایت قندهار فراهم سازند.ختم/ابوی

پنجشنبه ، 29 حمل 1398 ، 09:12

کشته شدن هشت طالب مسلح در زابل

شهرقلات ۲۹ حمل باختر
هشت طالب مسلح دریک درگیری درولایت زابل کشته شدند.
این طالبان شب گذشته در ولسوالی ارغنداب در مخفیگاه شان آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد داردوی ملی درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین نبرد هشت طالب مسلح به شمول یک قومندان محلی این گروه کشته شدند.
اوگفت طالبان در مخفیگاه شان آماده حمله برکاروان حامل نظامیان می شدند که آماج قرارگرفتند.
درختم این درگیری چندین جنگ افزار طالبان به دست نظامیان افتاد.
یک خبردیگر حاکیست که دردرگیری دیگر در ولسوالی میزان ولایت زابل سه هراس افگن کشته شدند.
این درگیری بامداد امروز هنگامی رخ داد که نظامیان برگروهی ازطالبان ماین گذار گلوله باری کردند.ختم/ابوی

کابل باختر/ 29/ حمل
تمرکز بالای تزریق ارزدربازار های تبادل اسعار برای حفظ ارزش افغانی یگانه گزینه می باشد و راه های دیگری نیز برای حفظ ثبات افغانی وجود دارد.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد ، صعود دالر دربرابر افغانی موضوع نگران کننده است هرگاه ثبات افغانی دربرابر ارز حفظ نشود ،بدون تردید این موضوع بطور مستقیم بالای اقتصاد خانواده ها اثر منفی به جا می گذارد .
تجاروارد کننده میزان فروش را با نرخ روز دالر محاسبه می کند به هراندازه یی که افغانی دربازار های ارز نرخ ببازد تجار و سرمایه داران متضرر نمی شوند واثر منفی این موضوع بر اقتصاد خانواده ها مشاهده می شود، خانواده ها درآمد ثابت دارند و هرگز با دیگرگونی ها و نوسانات تغییر نمی کند.
این معلمان ، ماموران ، مستخدمان ، کسبه کاران و روزمزدان می باشند که دربازار صعود ارز، شیرازه اقتصادی خانواده های شان ویران می شود.
بنابه گزارش ها تاکنون بانک مرکزی 670 میلیون دالر وارد بازار کرده است تا مگر بتواند ثبات افغانی را حفظ کند مگر نتیجه این است که دالر از 45 افغانی دردراز مدت به بیشتر از 77 افغانی دربرابرافغانی صعود کرده است.
این صعود درچند سال اخیر بیشتر بوده است به نظر می رسد که باید به جستجوی راه های شد که اثر بخش دراین مأمول باشد.
بانک مرکزی و اهل اقتصاد درکشور به نا امنی ها نبود ثبات سیاسی و قاچاق دالر از افغانستان تکیه می کنند.
و ادله می آورند که تا این عوامل کنارزده نشود ثبات افغانی ممکن نیست .
شاید نبود ثبات سیاسی و ایجاد آن دشوار باشد اما چگونه میتوان جلو قاچاق ارز را در کشور گرفت؟ اگر نهادهای مربوط به این موضوع تمرکز کنند ممکن افغانی ثبات نسبی خود در برابر اسعار خارجی حفظ کند ولی اگر قاچاق دالر از کشور ادامه پیدا بکند و بانک مرکزی نیز دربازار ارز لیلام کند فکر می شودکه بازار قاچاقچیان دالر گرم تر می شود.
به این دلیل نیاز است که نهادهای مربوط به راهکار ها تجدید نظر کنند وباارزیابی عوامل و انگیزه ها به این درد نسخه تجویز کنند. ختم/ نالان

پنجشنبه ، 29 حمل 1398 ، 09:13

چهارده مسافر در پاکستان کشته شدند

اسلام آباد – دی نیوز انترنشنل – 29 حمل - باختر
افراد مسلح ناشناس امروز حد اقل چهارده مسافر را در پاکستان کشتند.
به گزارش آژانس باختر به نقل از سایت خبری روزنامه دی نیوز انتزنشنل ،حمله کنندگان که لباس شبه نظامیان نیروی سرحدی پاکستان را به تن داشتند ، سرنشینان چند موتر را از موترها بیرون کرده و بر آنان شلیک کردند.
وسایط نقلیه یاد شده از  شهرک اورمارای ایالت بلوچستان  روانه شهر کراچی بود.
تا حال هویت کشته شدکان حادثه امروز اعلام نشده است.
تا حال کدام گروهی مسوولیت این حمله را نپذیرفته است. این حادثه یک هفته بعد از حمله انتحاری  شهر کویته صورت می گیرد که در آن بیست تن کشته شدند و 50 تن زخمی شدند.فریده بابک

پنجشنبه ، 29 حمل 1398 ، 09:12

30 میلیون دالر لیلام می شود

کابل 29 حمل  باختر
دافغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر را در داوطلبی روز شنبه 31 حمل 1398 به طور لیلام به فروش می رساند.
ازبانکها و صرافان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند وبرند گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا تا ختم روز تصفیه کنند.
آنعده صرافانی که تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک درلیلام های اسعار را تحویل نکرده اند می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک کنند.
قابل تذکر است که تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد ، برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه به طور نقده و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک کنند.  علم  

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL