28 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

انفجار دربرابر پوهنتون کابل جان هشت تن را گرفت

انفجار دربرابر پوهنتون کابل جان هشت تن را گرفت

شهرکابل ۲۸ سرطان باختر دریک انفجار دربرابر پوهنتون کابل هشت تن...

پاکسازی یک ساحه بزرگ هلمند ازوجود هراس افگنان

پاکسازی یک ساحه بزرگ هلمند ازوجود هراس افگنان

شهرلشکرگاه ۲۸ سرطان باختر درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی درولسوالی مارجه...

تسلیمی ده ها جنگ افزار به برنامه دایاگ درپروان

تسلیمی ده ها جنگ افزار به برنامه دایاگ درپروان

شهرچاریکار۲۸ سرطان باختر پولیس پروان ده ها جنگ افزار را به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


چهارشنبه ، 2 حوت 1391 ، 14:10

تبصره

کابل باختر/ 2/ حوت
سوم حوت در تاریخ معاصر افغانستان حماسه و قهرمانی ملت گره خوردهء است که با دستان خالی ، مگر باقوت ایمان با بصیرت و شجاعت و احساس ازیک مسوولیت ملی و دینی در برابر متجاوزین ارتش سرخ به پا خاستند و باخون شان عزت و استقلال کشور را پاسداری نمودند.
مبصر آژانس باختر مینگارد : شب سوم حوت سال  1358 با سرزدن نعره های الله و اکبر نفرت و انزجار شان را در برابرتجاوز قشون سرخ اتحاد شوروي وقت و رژيم دست نشانده آن متجاوز بیان داشتند و صبحگان هزاران مرد و زن ، جوان ونوباوه گان به خيابانهاي پايتخت ريختند وعليه اشغالگران وايادي شان دست به راهپيمايي يازيدند و با خون خويش جاده هاي كابل را رنگين ساختندو سي وسه سال ازآنروز مي گذرد اما ياد آن قهرمانان وافتخار آفرينينان جاويدانه در حافظه زرين كشور ونسل ها باقي خواهد ماند. کابلیان با این حرکت نشان دادند که دربرابر ناهنجاری هاي رژیم و تجاوز عریان به کشور شان ایستاده اند و باخون شان از عزت، استقلال و ارزش های دینی و میهنی شان دفاع می نمایند.

تجاوز ارتش سرخ که با اختناق و سایر رعب ووحشت همراه بود نتوانست اراده ملتی را به خاک کشد که برای دفاع از آزادی ، استقلال و نوامیس ملی حاضر اند هر مرز را بشکنند و تسلیم هیچ زورگویی نشوند و به هیچ معامله تن ندهند ، سيستم طاغوتی حاکم ، با قصاوت تمام علیه قیام کننده گان واکنش نشان داد و هزاران شهروندان کابل یا مظلومانه به شهادت رسیدند و یا این که جای شان را درکنج زندان ها یافتند ، کابلیان به پاخاستند تا انقلاب مردمی دربرابر متجاوزین، آبدیده تر گردد. طومار ذلت ، بدبختی و استعمار برسرنوشت مردم ما حاکم نگردد از طرف دیگر مردم کابل با قیام شان ، جهانیان را بیشتر به آن جنایات متوجه ساختند که از سوی رژیم حاکم و متجاوزین سرخ بر مردم ما اعمال میشد . قیام سوم حوت  زشتي ها و ناهنجاری های حاکم درآن وقت را نمایان ساخت و بر اتوریته سیاسی رژیم کابل و حامیان سرخ شان که تجاوز برافغانستان را نام کمک انترناسیونالیستی داده بودند ضربه کاری وارد نمود ضمناً این قیام یا سرآغاز برای تشکل هسته های مقاومت درکشور گردید و یا این که این گونه هسته ها را قوت و توان بیشتر بخشید.
سوم حوت به عنوان روز جاویدان درتاریخ افغانستان ثبت گردید  و الهام است برای نسل های آینده که گذشته گان شان چگونه دربرابر استیلاو کج اندیشی های خارجی ایستاده شدند و چگونه از حریم و ارزش های ملی دفاع نمودند.

سوم حوت را میتوان تعریف جامع از ملت دانست دراین روز شهروندان این شهر صرف نظر از تعلقات قومی و مذهبی شان فقط بنام مسلمان و افغان در کنار هم قرار گرفتند و از یک موضع واحد سربیرون آوردند و نشان دادند که درصدد قوم گرایی و حفظ منافع مادی نیستند بل جامع و عمیق فکر میکنند و برای نجات کشور فکر میکنند که باید از تجارب و فداکاری واهداف بلند قیام کننده گان سوم حوت درس گرفت و آن را الگوی برای آینده دانست .
 

جلال آباد 2 حوت باختر
منابع امنيتي تائيد كرد معاون تحریک طالبان پاکستانی درولایت ننگرهاردرشرق افغانستان دستگیرشد.
مولانافقیرمحمد دوشنبه شب درنتیجه  یک عملیات ویژه ماموران امنیت ملی افغان ازمخفیگاهش درروستای " هزارنو" محله " دب" ولسوالی مومند دره دستگیرشده است.
درین عملیات چهارجنگجوی پاکستانی ازنزدیکان مولانا فقیرمحمد نیز دستگیرشده اند.
یک منبع امنیت ملی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که مولانا فقیرمحمد معاون تحریک طالبان پاکستانی درشرق افغانستان به ویژه درولایت ننگرهار تشکیلات بزرگی ساخته بود وبه کمک حلقاتی درداخل پاکستان دست به حملات تروریستی درکشورمی زد.
گفته می شود که باند های تروریستی ایجاد شده توسط مولانا فقیرمحمد درشرق افغانستان به ویژه دربخش هایی ازولسوالی های مومند دره ، لعل پور، گوشته ، دربابا واچین مصروف فعالیت های تخریبی بوده است.
این منبع امنیت ملی می گوید که معاون تحریک طالبان پاکستانی با ایجاد مخفیگاه ها دست به آموزش وتجهیزطالبان مسلح وافراد وابسته به شبکه  حقانی می زد وبرخی حملات ویژه ، این گروه ها را درافغانستان سازماندهی می کرد.
دریافت های استخباراتی مقامات محلی ننگرهارحاکیست که مولانا فقیرمحمد معاون تحریک طالبان پاکستانی با ایجاد این تشکیلات تروریستی دربخش هایی ازدوطرف خط دیورند تلاش داشت تا بد امنی ها به ویژه حملات تروریستی چون ماین وبمب گذاری ها ، حملات مسلحانه وترورمقامات محلی افغان دست بزند.
منابع امنیت ملی ننگرهار می گویند که معاون تحریک طالبان پاکستانی با حمایت حلقاتی درخاک پاکستان دربیشترین ناامنی های اخیردرشرق افغانستان دست داشته است.
درین حال گفته می شود که دستگیری مولانافقیرمحمد ضربه  سختی برپیکرده  طالبان پاکستانی وحلقاتی درآن سوی خط دیورند است واین امر درکاهش ناآرامی ها درافغانستان تاثیرمثبت خواهد داشت.

کندز2 حوت باختر
مقامات محلی درکندزازکشته شدن چند طالب مسلح درجریان حمله  هوایی ناتوخبردادند.
این حمله  هوایی شب گذشته بالای چند روستا درولسوالی قلعه  زال انجام شده است.
سید سرورحسینی سخنگوی پولیس کندزبه آژانس باخترگفت که دراین حمله چند طالب مسلح کشته شده است.
به گفته  حسینی این طالبان مصروف طرح ریزی یک رشته حملات تروریستی بودند که اماج حمله  جنگنده های ناتوقرارگرفتند وجان باختند.
درین حال باشنده های محل ادعا می کنند که درین بمباردمان دوغیرنظامی کشته شده ویک کودک هم زخمی شده است.
به گفته  این باشنده ها ، درمحله ای که بمباردمان رخ داده ، جنگجویان طالب حضورنه دارند.
یک مسوول محلی درولسوالی قلعه  زال کندزمی گوید که بررسی ها  درزمینه  هویت قربانیان این بمباردمان آغازشده است.

مهترلام 2 حوت باختر
ماموران امنیت ملی لغمان موفق به دستگیری دومهاجم انتحاری شده اند.
این مهاجمان قبل ازاینکه حمله  تروریستی را انجام دهند درجریان یک عملیات ویژه  نظامی دستگیرشده اند.
تاهنوزروشن نه شده که این مهاجمان قصد آماج قراردادن کدام مقام محلی را داشتند ویا تاسیسات دولتی ونظامی را.
یک منبع امنیت ملی لغمان به آژانس باخترگفت که این مهاجمان قصد انجام "یک رشته ازحملات تروریستی" را درلغمان داشتند که دستگیرشدند.
به گفته این منبع فردی که برای انجام حملات تروریستی این مهاجمان را همکاری می کرده نیزدستگیرشده است.
ظاهرا این فرد درهنگام انتقال این مهاجمان انتحاری ازسوی ماموران امنیت ملی دستگیرشده است.

مهترلام 2 حوت باختر
پانزده طالب مسلح به شمول پنج جنگجوی پاکستانی این گروه درجریان یک عملیات نظامی نظامیان افغان درولایت لغمان کشته شدند.
درمیان کشته شده ها قاری الماس وعمری دوقوماندان طالبان مسلح نیزشامل است.
دراین عملیات نظامی که ازسه روزبه اینسو دربخش هایی ازولسوالی الینگارراه اندازی شده است ، دست کم هفده طالب مسلح دیگربه شمول جنگجویان پاکستانی این گروه زخمی شده اند.
این عملیات نظامی زیرنام "شمشیرسی وسه" به اشتراک صدها نظامی افغان راه اندازی شده است وهمچنان ادامه دارد.
فضل الله مجددی والی لغمان به آژانس باخترگفت که درسنگین ترین درگیری ها درجریان این عملیات نظامی درولسوالی الینگارامروزپانزده طالب مسلح به شمول پنج جنگجوی پاکستانی این گروه کشته شده است.
به گفته  والی لغمان دراین درگیری ها دست کم هفده طالب دیگربه شمول نه جنگجوی پاکستانی این گروه زخمی شده است.
مجددی همچنان تایید کرد که قاری الماس وعمری دوقوماندان محلی طالبان مسلح نیزمشمول کشته شده های این رویداد اند.
این عملیات نظامی پس ازاوج گیری ناآرامی ها وافزایش حملات تروریستی درولسوالی الینگاربنابردرخواست باشنده های محل راه اندازی شده است.
گفته شده که بیشترین فشارنظامیان دراین عملیات بالای بخش هایی ازسمت جنوب دریا درولسوالی الینگاراست ؛ جایی که گفته می شود مخفیگاه های طالبان مسلح درآن موقعیت دارد.
تاهنوزمیزان تلفات احتمالی سربازان افغان وافراد ملکی درجریان این عملیات نظامی روشن نیست.
ازسوی دیگرمقامات محلی می گویند که سربازان افغان درجریان این عملیات نظامی موفق به نابودی چندین مخفیگاه طالبان مسلح وکشف پنج انبارجنگ افزارومواد مخدرآنان شده اند.
فضل الله مجددی والی لغمان می گوید که این عملیات به هدف پاک سازی وکامل ولسوالی الینگارازوجود طالبان مسلح وجنگجویان پاکستانی این گروه برای یک هفته راه اندازی شده اما درصورت نیازهمچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
گزارش های رسیده ازولسوالی الینگارلغمان حاکیست که درحال حاضر صدها نظامی اردو ، پولیس وامنیت ملی دراین ولسوالی مستقرشده اند ودرجستجوی طالبان مسلح اند.

کابل باختر/ 2/ حوت
ریزش برف و باران سرازفردا پنجشنبه درکابل و مرکز ولایات کشور آغاز میگردد.
به گزارش آژانس باختر ، به نقل از پایگاه انترنتی هواشناسی ، ریزش برف و باران روز پنجشنبه درکابل و برخی از ولایات کشور آغاز می یابد و با وقفه ها تاصبح روز شنبه هفته آینده ادامه می یابد .
درجه حرارت دراین دو روز درکابل مثبت 8 و 7 درجه سانتی گریت تخمین گردیده است.
ریزش دوامدار برف ممکن برای مدت محدودی شاهراه سالنگها را مسدود سازد و این موضوع باردیگر از مسوولان میخواهد که برای جلوگیری از حوادث احتمالی شاهراه را مسدود سازند.
به هر حال ریزش برف و باران آنهم در فصل پایان سرما برای رشد زراعت و ذخایر سطحی وزیر زمینی آب موثر میباشد.

کابل باختر/ 2/ حوت
دکتور عمر زاخیلوال وزیر مالیه درکارگاه که به منظور ارزیابی کمک های انکشافی برای افغانستان در انگلستان دایر شده بود شرکت کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر: وزیر مالیه در سخنرانی که دراین کارگاه داشت گفت:" پاسخ برای ضروریات انکشافی آینده افغانستان در جریان انتقال و دهه تحول و تکمیل کردن برنامه های انکشافی برای افغانها مهم است."
به گفته وی کاهش کمکها به  رضایت بخش نخواهد بود.
وی اظهار داشت که بعداز سال 2014 برای دولت افغانستان وکشورهای کمک کننده یک فرصت خوب برای بهتر شدن کمکها و بهبود درمصرف آن است . بناً موثریت انکشافی کشورهای کمک کننده دراین دهه اهمیت حیاتی دارد.
ورکشاپ یاد شده به میزبانی کار رولین هيدر رييس گروپ ارزیابی مستقل بانک جهانی به مدت سه روز درشهر والتین پارک با اشتراک مقامات دولت افغانستان و دونر هابرگزار شده است .
موضوعات قابل بحث دراین ورکشاپ شامل بحث پیرامون مقایسه و ارزیابی از سازمان های مختلف و دولت افغانستان ، ارزیابی گزینه های با القوه استراتیژیک برای افزایش موثریت کمک ها و نتایج آن ، خلاصه از عملی نمودن افزایش موثریت کمکها و ارزیابی نماینده گان کمک کننده گان انکشافی برای بدست آوردن نتایج موثر و طرح ریزی برنامه های آینده به منظور بهتر شدن نتایج آن میباشد. 

چهارشنبه ، 2 حوت 1391 ، 13:55

دکانی آتش گرفت

کابل باختر/ 2/ حوت
یک دکان عرضه کننده موادنفتی در چهارقلعه وزیر آباد آتش گرفته است .
نیلوفر خبرنگار آژانس باختر ، از حادثه گزارش دادکه حریق در اثر بی توجهی عرضه کننده موادنفتی صورت گرفته و تا فعلاً آتش در محدوده دکان قراردارد .
درهمین محمد ویس تاج آمر حوزه دهم پولیس ضمن تائید این خبر به آژانس باختر گفت ،به خاطر جلوگیری از توسعه آتش به اطفائیه خبرداده شد و تاکنون از خسارات احتمالی آن چیزی دردست نیست.

 قندهار/ باختر/ 2/ حوت
بیش از سه هزار کیلو گرام چرس توسط اردوی ملی از مربوطات ولسوالی میوند ولایت قندهار بدست آمد.
قوماندان قول اردوی 205 اتل مقیم ولایت قندهار به آژانس باختر گفت مقدار سه هزار و دوصد و پنجاه کیلو گرام چرس که درشصت و پنج بوری جابجا و در یک مخفی گاه درساحه نوكك ولسوالی میوند نگهداری میشد توسط نیروهای امنیتی بدست آمد.
دریک رویداد دیگر یک مقدار مهمات ازولسوالی ژیری ولایت قندهار کشف و ضبط شد.
جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به آژانس باختر گفت این مهمات که شامل 29 حلقه ماین و سه میل توپ هشتادو دو ملی متری و پنجصد فیر مرمی اسلحه خفیف میباشد از ساحه پوپل زائی ولسوالی ژیری کشف و ضبط شده است.

اسعدآباد/ باختر/ 2/ حوت
درنتیجه انفجار ماین کنار جاده درولایت کنر یک پولیس سرحدی شهید و دو تن پولیس دیگر زخمی شدند.
سمونوال محمد ایوب حسین خیل قوماندان زون سرحدی نمبر یک ولایت کنر به آژانس باختر گفت:" این رویداد پیش از چاشت امروز هنگامی رخ داد که یک موتر گزمه پولیس درمربوطات ولسوالی ناری با ماین کنار جاده تصادم نمود و درنتیجه انفجاری که صورت گرفت و در اثر آن یک پولیس سرحدی شهید و دو پولیس دیگر زخمی شدند.
به گفته منبع زخمی های حادثه به شفاخانه ولایتی کنر انتقال گردیده و به گفته مسوولان شفاخانه وضعیت یک تن از زخمی ها وخیم میباشد.