26 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 26 عقرب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز...

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر26 عقرب از آنجاییکه در جریان سال تعلیمی 1397 رخصتی...

داکترکمال سادات: سهمگیری زنان درامورمختلف باعث پیشرفت و ترقی کشورمیشود

کابل باختر26 داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1124)

 

کابل باختر – 27حمل

تجمع آب باران دربرخی ازجاده های شهرکابل  مشکلات زیادی را برای شهروندان ببار آورده است .

ریزش باران ها اکثریت جاده های مزدحم را به تالاب مبدل  ساخته واکثریت شهروندان بار ملامتی این مشکلات را بالای شاروالی کابل می اندازند ومقام هاي مسوول  آن اداره را به بی کفایتی وبی تفاوتی درراستای وظایف شان متهم می نمایند .

فریده متعلم لیسه ابوالقاسم فردوسی به خبرنگارآژانس باختر  گفت: هرروز جاده میدان هوایی را از ساحه بی بی  مهروسپری  میکند وبا آنکه این جاده  ازنظر انجنیری بصورت بهتر ساخته شده است  اما آبروهای  آن نواقص داشته وریزش باران این ساحه جاده را به تالاب مبدل می سازد که نمی توان آنرا طی کرد .

به همینگونه عده یی زیادی از متعلمان دختر وپسر که از ساحهء جاده میدان هوایی گذر مینمایند ، مدعی اند مسافه دوايستگاه راطی میکنند تا سرک را عبور نمایند  زیرا تجمع آب زیاد درجاده مانع عبور از آن  ساحهء سرک میگردد .

جمشید باشنده  کارته نو کابل به آژانس باختر  گفت که درقسمت سیاه سنگ  تا سرک اول کارته نو آب زیادی آلوده با "لای  ولوش" تجمع کرده  ونیاز است تامسوولان شاروالی کابل این ساحه را طور اساسی بازسازی نمایند و به مشکل که عابران، راننده های بایسکل، موتر سایکل وحتی سایر وسایط به آن مواجه اند خاتمه داده شود.

مددخان یک باشندهء دیگر ناحیه هشت کابل مدعی است که شاروالی کابل کارهای بنیادی نمیکند بلکه به کارهای نمایشی برای  اغوای شهروندان می پردازد .

اوگفت که اگر کاربه طور اساسی ومطابق اصول  ساختمان صورت گیرد نه تنها که دیگر درجاده ها آب تجمع نمیكند بلکه عمر جاده ها نیز طولانی می شود.

حبیب الله  باشنده خیرخانه میگوید که مسیر هوتل پروان تا پروان سوم از چندین سالی به اینسو قابل ترمیم است او گفت درقسمت های از این جاده بخصوص درچهاراهی  سرسبزی به نسبت تجمع آب حتی وسایط  ترانسپورتی به مشکل عبور مینمایند .

به همینگونه برخی از باشنده های چهارقلعه چهاردهی ،چهارقلعه وزیر آباد وسایر ساحاتی که به این مشکل مواجه اند ، شاروالی کابل را نسبت به مشکلات شان به بی توجهی  متهم ساخته وادعا دارند که اكثریت آبرو هاي کنار جاده ها مسدود شده وبرای پاک کاری آن کار صورت نمی گیرد .

خبرنگار آژانس باخترشکایات این شهروندان را با عبدالقادر آرزو رییس نشرات شاروالی کابل درمیان گذاشته واو گفت که تجمع آب دربرخی ازجاده ها به خاطر بندش آبروها صورت می گیرد  .

او برخی شهروندان را متهم ساخت که مواد اضافی وحتی خاک روبه های دکانها وسایر اماکن شان را به  آبروها می اندازند وسبب بندش آن می شود .

آرزو خاطرنشان کرد که تاکنون کانال  های تخلیه آب در ساحات سه صدوپانزده  ،وزیر آباد ،رحمان مینه ، پروژه پنجصدفامیلی  ،باغ شهرارا  ،جوار شهرک پولیس ،ساحه علاوالدین ،چهاراهی ابریشم ،چمن میرواغط  ،پارک زرنگار ، احمد خان وده قابل هم  بازسازی وهم تازه احیا شده است که دراین ساحات از تجمع آب جلوگیری  شده است اماهنوز کار درزمینه جریان دارد ودرسالروان کانال وزیر آباد راتوسعه  می دهیم.

 اوگفت دربرخی ازساحات پلچک های خود سرساخته شده که مانع جریان آب می شود  وکاربرای  رفع این مشکل درجریان است .

او درزمینهء رفع مشکل تجمع آب در جاده ها همکاری مردم رانیز تقاضا کرده یاد آور گردید که در بازنگهداری آبروها باید مردم توجه کنند .

 

پلخمری باختر – 7حمل

اداره زراعت ، آبیاری و مالداري  بغلان توزیع  تخم اصلاح شده پنبه  وکود کمیاوی رابرای  دهقان های بغلان مرکزی و شهر پلخمری  آغاز نموده است .

توزیع تخم اصلاح شده پنبه به کمک مالی آلمان درهمکاری با موسسه حمایت از انکشاف  زراعتی  درشمال وشمالشرق بغلان صورت می گیرد.

عزیز الله ایماق  رئیس اداره زراعت، آبياري ومالداری ولایت بغلان  به آژانس باختر گفت ،این کمک مقدار پنج هزارویکصدوهشتاد کیلوگرام  تخم پنبه وهمچنان یک هزارو سی وشش  خریطه کود سیاه وسفید میباشد که برای پنجصد وهژده تن از دهقان های پنبه کار بغلان مرکزی وشهرپلخمری  كه براي هر دهقان مقدار ده کیلوگرام تخم پنبه وهمچنان دو بوری کود کمیاوی توزیع گردید .

رئیس زراعت بغلان خاطر نشان ساخت که از این تخم های اصلاح شده نوع آلمانی موازی پنجصد وهژده جریب زمین زراعتی درولسوالی های بغلان مرکزی ومربوطات شهر پلخمری تحت زرع پنبه قرار داده خواهد شد .

رئیس زراعت بغلان گفت که در آنولایت  زرع پنبه  حاصل خوبی میدهد وهدف از توزیع تخم های اصلاح شده پنبه را درولایت بغلان رشد وانکشاف زراعت پنبه  درآن ولایت عنوان نموده علاوه کرد  که امسال در نظراست تابه منظور  فراهم نمودن تسهیلات بیشتر به  دهقان های پنبه کار ،دستگاه پروسس پنبه با ماشين توليد روغن پنبه دانه را به دسترس آنها قرار  دهد.

عبدالصمد یکتن از دهقان های پنبه کار درولسوالی  بغلان مرکزی ضمن استقبال از اهداف وبرنامه های وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری برای حمایت ازانکشاف بذر پنبه از عدم مارکیت مناسب برای پنبه کاران به حیث یک مشکل اساسی یاد کرده افزود که سال گذشته درنتیجه این مشکل ناگزیر شدیم تامحصولات پنبه جمع آوری شده را به قیمت بسیار ارزان یعنی فی سیر یکصدوهفتاد افغانی دربازار عرضه نمایم .

قابل تذکر است که قبلا" زرع پنبه درکنار لبلبو به شکل اجباری درولایت بغلان صورت می گرفت و محصولات آن توسط شرکت سپین زر به قیمت مناسب خریداری می شد .

اما اکنون با ازبین رفتن شرکت سپین زر دهقانان پنبه کار با مشکل درناحیه نبود مارکیت مواجه اند .

يكشنبه ، 25 حمل 1392 ، 08:26

نرخ مکالمات تیلفونی بلند است

Written by manager

 

معین وزارت مخابرات :ما دراین قسمت فشار وارد کرده نمیتوانیم

کابل باختر/ 25/ حمل

درحالیکه قیمت مکالمات تیلفونی در کشور نسبت به کشور های منطقه بلند است، اما مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگویند، آنها در تلاش اند تا ازطریق رقابت سالم شرکت های خصوصی را تشویق به تنزیل قیمت مکالمات تیلفونی نمایند.

انجنیر بریالی حسام معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتي در مصاحبهء به خبرنگار آژانس باخترگفت ،قیمت ها به اساس رقابت های آزاد تعيین میگردد و قیمت فی دقیقه دریک مخابره به مصرف میرسد درختم هر ربع و اخیر هر سال ازطرف اداره مقرراتي وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مورد ارزیابی قرار گرفته، بعد از مطالعه مجدد و محاسبه با شرکت های مخابراتی مشوره میشود، روی قیمت ها تصمیم گرفته میشود، مگر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به خاطر تنزیل قیمت های مکالماتی بر آنها فشار وارد نمی کند.

 انجنیر حسام اضافه داشت، در چند سال اخیر در بخش مخابرات، خدمات زیادی صورت گرفته، چهارشبکه خصوصی و یک شبکه دولتي و چهل وچهار شرکت آی اس پی در کشور مصروف عرضه خدمات مخابراتی اند و هشتاد و هشت فیصد نفوس کشور ازاین خدمات استفاده مینمایند.

ما از طریق صندوق انکشاف مخابراتی، شرکت ها را تشویق نموده ايم تا در مناطق که تا الحال از خدمات مخابراتی محروم اند سرمایه گذاری کنند و این برنامه در اولویت کاری ما قراردارد.

وی اضافه داشت، در مقايسه به گذشته در قیمت سیت هاي مبایل و مکالمه مخابراتی کاهش قابل ملاحظهء رونما گردیده است.

بطور مثال فی دقیقه مکالمات تیلفونی به خارج از کشور فعلاً بین پنج الی ده افغانی است و در مکالمات داخلی از یک الی پنج افغانی اضافه تر نمی باشد که این تفاوت های کلی را نشان میدهد و همچنان کیفیت خدمات مخابراتی نسبت به سال های گذشته بهبود قابل ملاحظهء یافته است.

 انجنیر بریالی حسام گفت ، شرکت افغان تیلی کام منحیث شرکت دولتی درپهلوی سایر شرکت های مخابراتی مصروف عرضه  خدمات جی اس ام میباشد و تجهیزات ووسایل مورد ضرورت عرضه خدمات تری- جی که درآینده نزدیک این خدمات را عرضه خواهدکرد کار روی آن جریان دارد و در شش ماه آینده این خدمات را به ولایات درجه اول امتداد داده و دردوسال آینده مجموعاً درتمام افغانستان شبکه افغان تیلی کام را فعال میسازیم که موازی با سایر شرکت های خصوصی عرضه خدمات جی اس ام و تری- جی را ارايه نمایند.

 معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود: شرکت افغان تیلی کام از توزیع هر جواز فعالیت تری- جی بیست و پنج ملیون دالر امريكايي اخذ میدارد و تا فعلاً سه شرکت این جواز را اخذ و با شرکت چهارمی در مذاکره هستیم که ازاین مدرک دولت عاید خوبی رانصیب شده است.

 موصوف حجم سرمایه گذاری در بخش مخابرات را حدود یک ملیارد و هشتصد هزار دالر ذکر کرده که برای حدود یکصد هزار تن بطور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار مساعد گردیده است.

انجنیر بریالی حسام علاوه کرد، یکی از اولویت های این وزارت توسعه و انکشاف برج هاي مخابراتي درساحات مختلف کشور است تا از آن طریق ساحات كه تا فعلاً به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند، تحت پوش قرار گیرند كه با تحقق این برنامه دوصدو بیست قریه دیگر درافغانستان از خدمات مخابراتی بهره مند خواهند شد.

کابل باختر / 22/حمل
به گرازش آژانس باختر، حامدکرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان بارها مطرح کرده که دشمنان مردم افغانستان نمی خواهند، افغانستان دارای  نظام قوی و نیرومند گردد.
او یکبار ديگر درمراسم ابراز تسلیت وغمشریکی به خانواده های قربانیان حادثه اخیر ولایت فراه به صراحت مطرح ساخت دشمنان کشور ماچه درهمسایگی و یا جای دیگر، افغانستان نیرومند نمی خواهند .
در حقیقت خواست دشمنان مردم افغانستان، افغانستان ضعیف و محتاج به دیگران می باشد .
دشمن چنین می خواهد و بدبختانه شماری از افغانان اغوا شده در حطيهء خدعه و نیرنگ دشمن قرار گرفته برضد وطن و مردم خود عمل می کنند. از بیگانه گان تفنگ می گیرند برادر و هموطن خود را نشانه می گیرند، از بیگانه مواد انفجاری می گیرند کلينیک، مکتب و ساختمان وطن خود را ویران می کنند، عالم ، معلم و انجنیر خود را می کشند و در یک کلام به هراندازه که این کشور ویران گردد دشمنان مردم ما خوش می شوند، پس چرا  افغانان وسیله این هدف دشمن می شوند .
به آن عده از افغانانی که سلاح علیه وطن و مردم خود گرفته اند، لازم است که فکر کنند چه می کنند و به دهل کی می رقصند، از رسارت ذهنی و فکری دشمن بگریزند، به خاطر وطن و مردم از جنگ دست بردارند و به صلح رو آوردند، درین صورت است که دشمن روسیاه می گردد، درغیر آن این جنگ ادامه خواهد یافت و تاوان آن را خانواده های افغان خواهند پرداخت . 

 

به گزارش آژانس باختر، معصوم ستانکزی رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح میگوید ،آنها براي تامين صلح در كشور تلاش هاي را به راه انداخته اند، ولي تلاشهاي یکجانبه برای تامین صلح در افغانستان موثر نيست او ابراز امیدواری ميكند که طالبان نیز یک  قدم به جلو بگذارند. این مسوول شورای عالی صلح افغانستان همچنین میگوید که در میان گروه طالبان افرادی وجود داردکه مایل به مذاکره باحکومت اند، اما آنهاتحت فشار برخی ازحلقاتی قراردارند که خواهان ادامه جنگ در افغانستان اند.

او واضح ساخت، عده يي از اعضای گروه طالبان میخواهند صلح ازراه گفتگو در افغانستان تامین گردد، اما آنها به گونهء تحت فشار قراردارند كه درنتيجه همین فشارها بعضی از افراد طالبان جان شان را ازدست داده اند.

این درحالیست که حلقه های استخباراتی منطقه در تلاش به هم زدن روند صلح در افغانستان اند و شماری از اعضای طالبان به دلیل داشتن تمایل با مصالحه  در پاکستان زندانی اند.

گفته های رييس دارالانشای شورای عالی صلح را با شماری از آگاهان سیاسی مورد  بحث قراردادیم.

 معین مرستیال عضو رهبری حزب حق وعدالت ضمن تائيد گفته های معصوم ستانکزی رییس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید: بسیار واضح است حلقاتی استخباراتی منطقه که رهبری طالبان به آنها وابسته است  نمی گذارند تا طالبان با روند صلح دولت افغانستان یکجا شوند.

وی گفت تازمانیکه اهداف این حلقات در افغانستان تامین نشود و خواسته های آنها بر آورده نگردد نه تنها  طالبان را بل دیگر گروه های  مخالف مسلح دولت افغانستان راکه به گونه با آنها وابسته اند اجازه نمی دهند تا به مذاکره با دولت آماده شوند.

وی به صورت مشخص از شبکه استخباراتی پاکستان نام برده میگوید  پاکستانی ها این را میدانند که  گشایش گره صلح افغانستان در پیش آنهاهست. بنآ تازمانیکه این  گروه ها از زیر فشار حلقات استخباراتی  نجات پیدا نکنند، نمیتوان صلح را درکشور  تامین کرد.

مرستیال میگوید گرفتن تماس به صورت انفرادی از سوی حکومت افغانستان با افراد مشخص  طالبان راه رسیدن به صلح  را طویل میسازند.

وحید مژده کار شناس دیگر مسایل سیاسی در رابطه به روند صلح و گفته های اخیر ستانکزی به آژانس باختر گفت: به نظر من زمانیکه حرف از مذاکره و صلح به میان میاید طالبان براي امتیاز گیری بیشتر فعال میشوند.

تاحال هیچ نوع مذاکره  شروع نشده است و امید صلح هم  نیست و سفراخیر رئیس جمهور به قطر، و بازگشایی دفتر برای طالبان تلاش صلح را با آن طالبان كه در پاكستان اند قطع نموده است.

وحید مژده اضافه ميدارد طالبان از حرف های نظیر گفتگو های صلح بیشتر امتیار گيري مينمايند، هرزمانیکه حرف از تحرک این پروسه  به میان مییاید طالبان  نیز شرایط تازه وضع میکنند.

مژده نیز به گفتگوهای صلح با طالبان چندان امیدوار نیست.

یک عضو شورای ملی که نمی خواهد نامش گرفته شود میگوید: تلاشهای دولت افغانستان و شورای عالی صلح در خور اهمیت وستایش میباشد مگر نسبت به روند صلح درکشور بی باوری های زیادی وجود دارد،

در حالیکه روند صلح موفقیت های زيادي دارد مگر این موفقیت ها چندان توضیح داده نشده است.

او از مقامات حکومتی و مسوولان شورای عالی صلح میخواهد تا از لفافه گویی ها دست بردارند و از انکشافات در مذاکرات صلح مردم را آگاه سازند تامردم بدانند که مسیر صلح راهش را هدفمند می پیماید و نباید نسبت به آن بی باور بود.

چهارشنبه ، 21 حمل 1392 ، 06:56

علمای دینی :حملات انتحاری حرام قطعی است

Written by manager

 

کابل باختر/ 20/ حمل

شماری از علمای دینی درکشور حملات انتحاری را از دیدگاه اسلام حرام قطعی دانسته عاملان چنین وقایع راشرمسار دنيا  و آخرت میدانند.

به گزارش آژانس باختر، این علما درحالی ازحرام بودن قطعی حملات انتحاری سخن میگویند که اخیراً درچنین یک حمله در ولایت فراه شماری زیادی از هموطنان ما جان شان را ازدست دادند قبل ازاین نیز بخش های از کشور ما شاهد چنین رویداد های بوده که عمدتاً به مرگ افراد ملکی منجمله زنان و کودکان انجامیده است . با تاسف این اعمال بنام اسلام و بنام جهاد انجام میشود درحالیکه قرآن عظیم الشان قتل غیر موجه و بی دلیل راگناه کبیره دانسته که جزاي برای عامل آن دوزخ برای هميشه است .

 با وجود آنکه دررابطه به انتحار ( خودکشی ) و قتل بیگناهان قرآن پاک صریعاً حرف زده با آنهم دربرخی ازحلقه های مذهبی مخصوصاً حلقه های مذهبی پاکستان یا این گونه حملات را به سلیقه خود تعبیر مثبت می نمایند و یا این که درقبال عاملان آن سکوت اختیار نموده اند  و یا هم که این گونه حملات را در افغانستان جایزو درپاکستان ناجایز دانسته اند.

درنیمه ماه حوت  سال گذشته هجری خورشیدی شماری از علمای دینی کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه گردهم آمدند و آنچه  درافغانستان تحت پوشش اسلام انجام میشود و باعث کشتار مردم و تخریب درافغانستان میگردد محکوم نموده و بر حرام بودن حملات انتحاری تاکید کردند. روز گذشته ( دوشنبه 19 حمل ) تعدادی از علمای دینی و فعالان مدنی درکابل با برگزاری  يك نشست. آنچه در استانبول فیصله شده بود يكبار ديگر آن را تائيد كردند.

مولوي عبدالله از ولایت زابل به آژانس باخترگفت:حملات انتحاری و انفجاری دردین اسلام به اساس قرآن کریم و حاديث نبوي  ناجایز و ناروا است این نظرمن نیست نظر قرآن شریعت آنرا گفته است .

 او از طالبان سوال کرد آدرس آیات و آن حدیث را دهندکه درآن حملات انتحاری روا دانسته شده است .اين عالم دين ادامه ميدهد ما مسلمانان پیرو قرآن هستیم از طالب ميخواهيم  آیت را واضح سازد  كه انتحار و انفجاردر اسلام حلال است نشان دهد .

مولوي عبدالوهاب  از ولایت لوگر دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت ، حملات انتحاری جوا زندارد بخاطریکه سبب قتل و زخمی شدن ده ها فرد بيگناه ومسلمان میگردد و اگر هدف کشتن یک خارجی باشد و بازهم جواز ندارد زیرا جرم خارجی نيز بايد مشهود و هویدا باشد درحالیکه درچنین حملات ، تکلیف بیشتر را مسلمانان متقبل میشوند درحمله انتحاری و انفجارها که 99 فیصد را مردم بی گناه زن ، طفل ، پیرمرد متقبل مي شوند . این عالم دین ادامه میدهد.

 کسانیکه مرتکب حمله انتحاری میشوند حکم فقه های ماست که او قاتل نفس گفته میشودکسی قاتل نفس شود حتی نماز جنازه اش خوانده نمیشود.

 غسل همه داده نمیشود.

یک اشتراک کننده دیگر این نشست گفت، حملات انتحاری ، انفجاردر دین اسلام یک عمل غیر انسانی ، غیر اسلامي و ناروا میباشد .

خداوند درقرآن حکم کرده است که نفس های تان را نکشید پس از دیدگاه دین و ازنگاه عقل و منطق روح یک هدیه خداوندی است مالک آن خداوند میباشد که باید آن را خداوند بگیرد پس ما نمیتوانیم عامل مرگ دیگران باشیم از نظر من عمل انتحاری عمل ناروا بوده است .

کسانیکه این عمل را انجام میدهند جایش جهنم است که بار ، بار زنده میشود و بازهم میمیرد .

 آنچه را این علما بیان داشتند منشأ دینی دارد درحالیکه طالبان زیر تاثیر سازمان های استخباراتی دين را وسیله برای اهداف خود قرار داده اند.

 (عبدالخالق – برمک)

 

کابل باختر/ 19/ حمل

معین مسلکی و پالیسی وزارت فواید عامه میگوید: با وصف آنکه جاده  ها و شاهراه های مواصلاتی افغانستان به شکل معیاری ساختمان گردیده است، مگر حجم بیش از حد انتقالات امتعهء ترانزیت داخلی و خارجی و عدم حفظ و مراقبت باعث تخریب فرش سرک ها گردیده است.

انجنیر احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه درمصاحبه يي با نثاراحمد نویر خبرنگار آژانس باختر گفت : اگر به حفظ ومرا قبت جاده ها و شاهراه های کشور توجه جدی صورت نگیرد، تا ده سال آینده ما سرک جديد و پخته نخواهیم داشت ، اظهارات این مقام دولتی درحالی بیان میشود که درجریان ده سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری به ساخت و ساز جاده ها و شاهراه ها درکشور صورت گرفته مگر با تاسف اين جاده ها و شاهراه ها از کیفیت لازم برخوردار نمی باشند . معین وزارت فواید عامه با پذیرفتن این مشکل میگوید :برای جلوگیری از تخریب بیشتر جاده ها، ما سالانه به يكصد ملیون دالر ضرورت داریم، ولی عدم وجوه مالی قوی براي حفظ و مراقبت جدی از سرک ها ، عبور و مرور وسایط تناژ بلند، نبود راه بحری وخط آهن درکشور ، حجم زیاد انتقالات امتعه داخلی و خارجی از عوامل عمده تخریب جاده ها درکشور شمرده ميشود، فرش سرک یک بخش پرهزینه درساخت جاده محسوب میشود که بدون محاسبه انجنیری نمیتوان آن را احداث کرد.

وي گفت: وزن معیاری بالای جاده دوازده تن اکسل است ولی درافغانستان سكتور خصوصی و راننده گان آنرا مراعات نکرده وسایط شانرا با اکسل های مختلف اضافه از ظرفیت استندرد الی پنجاه تن و حتي اضافه تر از آن بارگیری مینمایند که زمينه را براي تخريب سرکها مساعد ميسازد و باعث تخریب زود هنگام جاده ها میگردد، دراین راستا پولیس و ترافیک شاهراه مانع اين وسايط نمي شوند .

 وی افزود: به خاطر رفع این معضل درنقاط مختلف ترازوهای با تناژ بلند ایجادگردیده است ولی بازهم تخلفات صورت میگيرد و به خاطر رفع این معضل هشت پایه ترازوي تناژ بلندسیار را از کشور هند خریداری نموده و درآینده نزدیک این ترازوهای سیاررا به كشور وارد و مورد استفاده قرار خواهیم داد و از هرنقطه میتوانیم جلوتخلفات اضافه باری وسایط  رابگيريم.

انجنیر احمد شاه وحید معین تخنیکی و پالیسی وزارت فواید عامه به این نظر است با جلوگیری از اضافه بارگیری وسایط ،مشکلات موجود ترافیکی که درشاهراه های کابل - جلال آباد، کابل- قندهار رخ مي دهد کاهش خواهد یافت و هم درمسیرهای طولانی باید دو راننده دریک موتر وجود داشته باشند .

ازطرف دیگر درمسیر کابل- قندهار اضافه از112 پلچک و دوازده پل کلان از اثر انفجار ها تخريب گرديده است و بخاطر ساختمان مجدد آن به مبلغ هنگفتی نیازاست که وزارت این پول را دردسترس ندارد تا درپهلوی این سرک ها یک خط یا دوخط دیگر احداث نمايد بخصوص درسرک های حلقوی و سرک های که به سرحدات وصل میشود، از نقطه نظر اقتصادی نقش عمده و اساسی را دررشد اقتصاد کشور دارد.

 به گفته وی تمام سرک هاي کشور به شکل معیاری و اساسی احداث گردیده است ولی جوابگوی این ترافیک سنگین نمیباشد.

وی علاوه کرد :در تمام سرک های کشور که توسط موسسات و دونر ها احداث شده است بیشتر به ساختمان فکر شده، نه  به خاطر حفظ و مراقبت آن، درحالیکه ماامروزدراین راستا بودجه مشخص نداریم .

 وي به خاطر حفظ و مراقبت جاده ها برایجاد یک سیستم منظم جمعاوری عواید حق العبور و تکس تاکید داشته میگوید که پول جمع آوری شده از این مدرک دریک کد مشخص گنجانیده شود، چنانچه دریکسال حدود شصت ملیون دالر دراین کد جمع آوري گرديده كه درصورت ترمیم جاده ها ازآن استفاده خواهد شد.

به گفته معین وزارت فواید عامه در افغانستان حدود هفت هزار کیلو متر سرک اساسی و پخته، سه هزار و چهارصدوشصت و دوکیلو متر سرک هاي حلقوی، حدود دوازده هزار کیلو متر سرک هاي جغلی، حدود پنجاه هزار کیلو متر سرک های خاکی که قریه هاي افغانستان را با هم وصل میکنند وجود دارد و نیاز به احداث یکصدو بیست و پنج هزارکیلو متر سرک دیگر وجود دارد.

به گفته وحید، سرک های افغانستان نیاز به ترمیمات اساسی دارد و از نظر تخنیکی هرسرک که ساخته میشود بعدازپنجسال روی آن یک پکنس باید گرفته شود و این كار عمر سرک را زیاد میسازد، ضمناً سرک های قيريزي شده ما به حفظ و مراقبت بسیار جدی نیاز دارند چون پول فوق العاده زیادی بالاي آن مصرف شده که به کمک جامعه جهانی احداث شده است درغیر آن افغانستان طی ده سال گذشته قادر به احداث آن نبود و حدود چهاراعشاریه نه تريلیون دالر روی سرک های افغانستان سرمایه گذاری شده است.

 او میگوید تمام سرک های که دراین مدت به کمک جامعه جهانی احداث شده، به کشور ها و موسسات بیرونی بوده و دولت افغانستان دراین راستا حتی نقش ناظر را هم نداشته است .

 وی اضافه كرد، در چند سال اخیر بانک انکشاف آسیايی و بانک جهانی دربخش های زیر بنائی به افغانستان کمک زیادي کرده اند و احداث سرک که ازطریق دولت به قرار داد ،داده میشود به مراتب باکیفیت تر و مناسب تر از آن است که قبلاً از سوی دونر ها ساخته شده است .

به گفتهء وي، احداث سرک درسالهای 2005 در شاهراه كابل قندهار یک کیلو متر قيرريزي آن ششصد هزار دالر بود، ولي اکنون احداث یک کیلو متر ز یادتر از دوملیون دالر هزینه برمیدارد.

 انجنیر احمد شاه وحید دراخیر گفت: به خاطر جلوگیری از  اضافه باری وسایط مقرره طرح شده که بعداز طی مراحل به اجرا در خواهد آمد و درآن جریمه های سنگین برای هر پنج تن اضافه بار فی تن هفت هزار و پنجصد افغانی تا ده تن دو چند و از 15 تن سه چند جریمه درنظر گرفته شده است و همچنان ضبط وسایط و معرفی متخلفان به مراجع عدلی و قضایی کشور نیز شامل اين برنامه است تا از تخریب بیشتر جاده ها جلوگیری شود.

معین تخنیکی وزارت فواید عامه اضافه داشت که کار غرض تکمیل پروژه سرک حلقوی با ساخت سه هزارو چهارصدو شصت و دو کیلو متر ادامه دارد که نودفیصد كار آن تکمیل گرديده و ده فیصد روی بعضی معاذیر در ساختمان آن معطلي صورت گرفته است .

او هشدار داد هرگاه در حفظ و مراقبت سرک های قيرريزي شده ، جغلی وخاکی توجه جدی صورت نگیرد، تا ده سال آینده ما نه سرک جديد و نه سرک قيرريزي شده خواهیم داشت و به خاطر رفع این معضل بزرگ ، درحفظ این سرمایه ملی و شاه رگ های اقتصادی كشور، راننده گان ترانسپورت ، سكتور خصوصی ودولتي و وزارت های ذیربط همه در زمینه توجه کنند و این فرهنگ را نهادینه سازند و سرک را منحیث یک سرمایه ملی فکر کنند .

 ( نویر)

يكشنبه ، 18 حمل 1392 ، 14:23

832 تن قربانی حوادث ترافیکی در کشور

Written by manager

 

مشکل درکجا ست ؟

 

رييس ترافیک وزارت امور داخله میگوید که در جریان نه ماه اول سال 1391 درکشور دوهزار ویکصدوهفتاد وسه واقعه ترافیکی ثبت شده این وقایع مرگ 832 تن از هموطنان را درقبال داشته است .

جنرال نظام الدین داد خواه رئیس ترافیک وزارت امورداخله درمصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت، درنه ماه سال 1391  درکشور تنها دوهزار ویکصدوهفتاد وسه واقعه ترافیکی ثبت گردیده که این وقایع مرگ هشتصدوسي و دوتن ومجروحیت دوهزار ویکصدونود ونه تن دیگر را درقبال داشته ،ضمنا" خسارات هنگفت مالی را نیز به جا گذاشته است.

جنرال دادخواه ضمن اشاره به علل وعوامل حوادث ترافیکی دركشورگفت ما به سه عامل انگشت میگیریم، عوارض تخنیکی جاده ها، عوارض تخنیکی وسایط وقصور انسانی که از عدم آشنائی باقانون وبی اعتنایی نسبت به قانون سرچشمه میگیرد .

این مقام وزارت امور داخله با آنکه از تلفات بزرگ انسانی درجریان وقایع ترافیکی درسال 1391 در كشور سخن میگوید تاکید براین امر دارد که تشدید مراقبت های ترافیکی، تنفيذ قانون وجدیت درکار، میزان وقایع ترافیکی را درسال 91 نسبت به سال 90 بیست وپنج فیصد کاهش داده است .

جنرال داد خواه يادآور شد که وقایع ترافیکی نسبت به جاده های شهری درشاهراه های کشور بیشتر بوده علت این است، درکنار آنکه شاهراه کشور معیاری نیست، راننده گان نیز قانون را به گونه مطلوب رعایت نمیکنند حتا شاهراه کشورما نسبت به شاهراه کشورهای همسایه قابل مقایسته نمیباشد .

رييس اداره ترافیک درحالی از ازدیاد وقایع ترافیکی درشاهراه وتیزرانی رانندگان سخن میگوید که تیز رانی درشاهراه ها بارها به قیمت جان مسافران تمام شده است .

تیزرانی درمیان راننده گان وسایط مسافربری درشاهراه به یک رقابت ناسالم تبدیل گردیده، برای شماری ازمالکان شرکت های ترانسپورتی یک امیتاز است. آن رانندگان که درتیزرانی شهرت دارند بنام های پترول ،راکت ،اتل ... یاد میشوند .

رئیس اداره ترافیک وجود چنین مشکل را درشاهراه ها میپذیرد، اومیگوید که مسوولان ترافیک ومسوولان ترانسپورت سکتور خصوصی مکلفیت دارند تا غرض حل بنیادی این مشکل اقدام جدي نمایند، چگونگی سرعت وسایط باید معلوم باشد درخط وسیر وسایط بايد ساعت شروع حرکت وزمان رسیدن آن به مقصد معين شده درج گردد، ضمنا پوسته های کنترولی درشاهراه ها وجود دارد .

استفاده از مشروبات الکولی جرم عظیم نه تنها از دیدگاه اسلام است بل رانندگي درحالت نشه درقوانین مدنی نيز جرم پنداشته ميشود ما در شاهراه ها رانندگان مشکوک را ذریعه آله تست الکول چک می نمایم. ضمنا پوسته های کنترولی ثابت وسیار دربخش های از شاهراه وجود دارد مگر ما به هر پیمانه که زحمت بکشیم تاثیر ونتیجه آن کم بوده زیرا همکاری مردم آنگونه که توقع میرود وجود ندارد، به گونه مثال دریک واسطه مسافربری تاچهل تن راکب وجود دارد مگر هیچگاه آنها ازخلاف رفتاری رانندگان به ما اطلاع نمیدهند هیچگاه دیده نشده که یک راکب ويا یک مسافر ازتیزرانی، قانون شکنی وتخلف یک راننده پوسته ها ومسوولان شاهراه را در جریان قرار داده باشند. رييس اداره ترافیک اضافه داشت که مابارها از مسوولان ریاست ترانسپورت سکتور خصوصی خواسته ایم تا زمینه رابرای ما مساعد سازند که افسران مجرب وبا تجربه ما راننده گان شرکت های ترانسپورتی را آموزش مجدد دهند مگر با تاسف آنها چنين کاری را انجام نداده اند .

موضوع دیگر که با رئیس اداره ترافیک مطرح شد، زمانگیر بودن اجرات ترافیکی است. تراکم افراد درادارات غرض اخذلایسنس تجدید جواز سیر وامور دیگر باعث سرگردانی  مراجعین میشود. رئیس اداره ترافیک میگوید که درراستا اقدامات صورت گرفته و روند اجراات اداری نسبت به گذشته خیلی کوتاه گردیده است، ضمنا" ماطرح را روی دست داریم که اجراآت ترافیکی درکابل به زون های پولیس تقسیم گردد این برنامه در شهرهای بزرگ دیگر نیز مد نظر است .

زمانیکه از وی دررابطه به وضعیت جاده ها بخصوص مشکلات تخنیکی وساختمانی آن پرسیده شد او فقط یک جمله برای گفتن داشت" جاده ها خود از وضعیت شان به شما سخن میگویند کارساختمان جاده ها به ما مربوط نمیشود ."

رئیس اداره ترافیک ازشماری مسوولان حکومتی ومردم گلایه نمود که نه تنهاهدایات ورهنمایی هاي موظفین ترافیک را نادیده میگیرند بل در مواردی با موظفین ترافیک که دراوضاع بد اقلیمی ومحیطی خدمت می نمایند با خشنونت برخورد می كنند. او گفت باید به خدمت وپشتکار موظفین ترافیک ارج گذاشته واز آنان حمایت کرد .

قابل ذکر است که جاده های کابل ظرفیت گشت وگذار حدود یکصدهزار موتر را دارد درحالیکه فعلا" پنجصد هزار واسطه نقلیه شامل جریان ترافیک اند این رقم آن وسایط است که نزد اداره ترافیک ثبت میباشد وسایط نهادهای امنیتی( وزارت هاي دفاع، داخله وقواي آیساف) شامل این احصائیه نیست .

(عبدالخالق – فریبا )

 

کابل باختر/ 14/ حمل

اخیراً اخبار زشت و مایوس کننده در مطبوعات منتشر شده که گویا آن است دریک بخش کوچک از مناطق شرقی کشورما شماری از زنان به فروش رسانیده شده اند.

این خبر زشت واکنش وعکس العمل جدی مردم ما را درسطح کشور درپی داشت . آنها از مقامات حکومتی میخواهند که هرگاه چنین پدیدهء زشت ولو دریک نقطه دور دست و کوچک  کشور هم وجود داشته باشد باید به آن رسید و علیه آن قرارگرفت و از حقوق مدنی و شهروندی اتباع کشور دفاع نمایند.

 خبرنگار آژانس باختر دراین رابطه مصاحبه را با فتانه گیلانی رییس اجتماع زنان افغانستان و مدافع حقوق زنان انجام داده است .

 خانم گیلانی میگوید: این مساله ای درد آور است و من به عنوان یک زن زمانی که می شنوم در قرن بیست و یکم که دنیا تا این حد پیشرفت کرده است و ساینس و تکنالوژی به کجا رسیده است این موضوعات از نهایت عقب مانده گی است .

هنوز ما درگیر خرید و فروش هستیم مانند حیوانات وجنسی که قابل فروش است بازنان برخورد میشود درست است که خرید و فروش زنان بخصوص در یک قسمت کوچک که ازکشور از قدیم مانده است و این هیچ ارتباطی به مسایل اسلامی ندارد به این دلیل که مردم این منطقه سایر ساکنان افغانستان مسلمان هستند و درفرهنگ اسلامی و افغانی ماخرید و فروش زنان اصلاً قابل قبول نیست.

اسلام به هیچ صورت خرید و فروش انسان را جایز نمی داند و این عملی زشت و برخلاف دین مبین اسلام است . اینکه هنوز در این عصر خرید و فروش زنان جریان دارد این نشانه ناتوانی و جاهلیت شماری از مردم است که ما هنوز به سوی تعلیم و ترقی و آگاهی وثبات نرفته ایم .

 نه تنها درشينوار بلکه دربسیاری از مناطق مانند طویانه گرفتن وحتی نزدیکان ما از دختران خود طویانه زیاد میگیرند و این به یک رسم و فرهنگ تبدیل شده که دختران خود را به این شکل می فروشند و این عمل خود کار زشتی است و مورد پسند اسلام نیست . اینها همه نشانه جهل است و نشانه این است که مادر این مناطق در دوازده سال نتوانستیم که رسم های نامناسب را به مردم آگاهی بدهیم وای کاش ما امروز این خبر را نمی داشتیم که زنان ما درمناطقاز كشورما به فروش می رسند .

 خانم گیلانی اضافه داشت:دولت در بخش های مختلف دراین زمینه مسوولیت دارد مثلاً وزارت معارف دراین زمینه مسوولیت مهمی دارد و برای تعلیم و تربیت دختران بیشتر کارکنند.

 مساله دوم اینکه درمورد خرید و فروش و تجاوزجنسی و خشونت های خانواده گی و قبل این گونه اعمال که مابارها شاهد آن بودیم که گوش و بينی خانمی را قطع میشود ، زنان و مورد لت کوب و تجاوز قرار میگیرند وی ارگانهای عدلی قضایی افغانستان نتوانست به این افراد جزای اعمال شان رابدهند ، تا دیگران ازآن پند می گرفتند و مردم می فهمیدند که دراین کشور نظام و قدرت و قانون است و دربرابر این اعمال باز خواست وجود دارد ولی ما می بینیم که دولت در برابر این اعمال خشونت آمیز هیچ عکس العمل درستی را نشان نمی دهد .

(نوریه زیوری)

 

ایبک / باختر/ 14/ حمل

صدها زن باشنده سمنگان پس از دوره نه ماهه سواد آموزی سندفراغت بدست آوردند.

فیروز الدین احمدی آمر سواد آموزی ریاست معارف سمنگان به آژانس باختر گفت ، آمریت سواد آموزی به همکاری موسسه یونیسف یا اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد طی نه ماه گذشته دوهزار تن از دختران و زنان راکه از نعمت سواد بازمانده بودند تحت پوشش آموزش سواد قرارداده اکنون یک هزار و هفت صدوشصت تن آنان موفق به دریافت سندفراغت شدند.

 به گفته احمدی این تعداد افراد رادریک صد باب کورس درمرکز وولسوالی های شش گانه آن ولایت تنظیم نموده بودند که پس از آموزش نه ماهه ، سند فراغت معادل صنف سوم مکتب به آنان توزیع گردید.

 وی خاطر نشان کرد فارغان میتواننددرمکاتب بزرگسالان و لیسه های شبانه به آموزش ادامه بدهند .

 عبدالعزیزعزیزی رییس معارف سمنگان درمحفل فراغت این سواد آموزان پیرامون ارزش علم و دانش صحبت نموده ازتمامی مردم خواست که به منظور کسب علم و دانش اعضای بی سواد خانواده هایشان راتشویق نمایند تا حاضر به آموزش سواد شوند.

ازسوی هم خدیجه حسنی رییس امور زنان سمنگان گفت زمانیکه زنان از نعمت سواد برخوردار باشند خوبتر در امور خانواده گی رسیده گی نموده محیط خانه را بهتر تنظیم کرده صحت خود و اطفال شان را حفاظت نموده از بسیاری خشونت ها جلوگیری میکنند.

 شماری از فارغ شده ها از برگزاری این گونه برنامه های آموزشی خوشی نموده میگویند حالا آن ها با سواد شده و میتوانند مطالعه نمایند و به معلومات شان افزود نمایند.

( ناجیه)