25 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر24 سرطان وزارت معارف هرنوع جمع آوری پول از دانش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1310)

کابل باختر/ 8/ قوس
درحالیکه برنامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در حال تکمیل شدن است، طالبان مسلح خشونت و حملات بیشتر تروریستی را درکشور تشدید بخشیده اند.
درآغاز سال جاری گروه طالبان با راه اندازی حملات تروریستی تحت نام خالد بن ولید موجی از حملات شان را درافغانستان به راه انداختند که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از هموطنان ما به شمول زنان و کودکان گردیده است و این حملات درهفته های اخیر بخصوص درشهر کابل ازدیاد یافته حملات که هدفمندانه بوده و تلفات زیادی رامتوجه افراد ملکی ساخته است .
افزایش خشونت و حملات تروریستی گروه طالبان ازنظر نهادهای امنیتی پنهان نمانده بل در چندین عملیات نیروهای امنیتی تلفات سنگین را متحمل شده اند.
اخیراً تاج محمد مجاهد قوماندان قول اردوی 207 ظفر درزون غرب کشور گفته است که با راه اندازی پنجاه و پنج عملیات تصفیوی درطی هشت ماه گذشته در ولایات غربی کشور نزدیک به دو هزار طالب مسلح کشته شده اند.
او گفته است که درپی این عملیات ها بیش از پنجصد تن آنان زخمی و یکصدو سیزده تن دیگر توسط نیروهای امنیتی گرفتار شده اند.
وی علاوه کرد که با فراررسیدن سرمای زمستان تحرکات گروه طالبان نیز شدت می یابد که نهادهای امنیتی کشور برنامه وسیع را جهت سرکوب آنان ترتیب کرده است.
به گفته او، این برنامه مورد تائید مشاوران خارجی نیز قرارگرفته است که با راه اندازی این برنامه امنیت درغرب کشور گسترش خواهد یافت.
به گفته برخی از مسئولان دروزارت دفاع ملی، حملات تروریستی سازمان دهی شده گروه طالبان درچندین استقامت های کشور دفع شده وتلفات سنگین به این گروه واردشده است و اکنون این گروه تاب مقابله رو دررو را با نهادها ی امنیتی کشور ندارند و با راه اندازی حملات تروریستی و گروهی درمحلات ملکی میخواهند روحیه مردم را تضعیف نمایند.
جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی بار بار گفته است که تهدیدهای همانند جنگ ، تروریزم و نا امنی وجود دارد ولی نیروهای امنیتی بخصوص قوت  های وزارت دفاع ملی کشور از توانایی های لازم برای مهار این تهدیدات برخوردار هستند.
وی گفته است که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان روز بروز توانمندی های نهادهای امنیتی کشور بخصوص سربازان وزارت دفاع ملی بیشتر شده است.
به گفته مقامات وزارت دفاع ملی، آمادگی برای گرفتن مسئولیت رهبری عملیات های نظامی تا پس از خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 جریان دارد تا نهادهای امنیتی با روحیه قوی بتوانند از کشور دفاع نمایند که همین اکنون رهبری نود درصد عملیات های نظامی را بدوش گرفته اند.
درجنگ های امسال نه تنها گروه طالبان مسلح تلفات سنگین دادند بل افرادملکی هم آسیب های زیاد جانی و مالی را متحمل شدند و تلفات نیروهای امنیتی هم کم بود که علت آن واضح است زیرا این نیروها با اسلحه و تجهیزات پیشرفته مجهز نیستند و مشکل اساسی دیگر نیروهای امنیتی کشور نبود حمایت هوائی است .
پس باید نیروهای امنیتی کشور با سلاح و امکانات لوژستیکی و سایر ضروریات نظامی مجهز شوند و همکاری جامعه جهانی با آنها نیز بشکل درست آن صورت گیرد تا نیروهای امنیتی کشور با توانایی های بیشتر بتوانند از تمامیت ارضی و استقلال کشور شان دفاع کنند.

کابل باختر/ 8/ قوس
طی روزهای اخیر بخش های ازکشور بخصوص پایتخت، کابل گواه ازدیاد حملات تروریستی است .
این حملات باشیوه های متفاوت همراه است از ماین گذاری های کنار جاده تا حملات انتحاری و درحالات هم حملات گروهی .
درتازه ترین این گونه حملات ، حمله تروریستی بر ساختمان یک نهاد خارجی موسوم به آسایش جهانی است . حمله که به قیمت جان چهار مهاجم تمام شد، مگر به کارمندان وکارکنان این موسسه آسیب نه رسید.
حملۀ دیگر که میتواند فجیع تر تلقی شود ماین گذاری دریک مسجد در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهاراست که باعث شهادت ملا امام مسجد و زخمی شدن بیست نماز گزار آنهم حین ادای نماز جمعه شد .
حملات دیگر درکابل ، ننگرهار ، لوگر و بلخ ... قابل دقت است، حرف عمده این است که این گونه حملات درست زمانی قوت میگیرد که دولت وحدت ملی شکل گرفته و این دولت تعهدات مشخص درقبال برخورد با مخالفان مسلح دولت و فعالیت های تروریستی دارد. ضمناً تعهد دولت جدید برای ایجادیک فضاء با ثبات سیاسی و خاتمه بخشیدن به مداخلات بیرونی باعث ازدیاد این گونه فعالیت ها شده است درحالیکه طالبان و حامیان بیرونی آنان میکوشند تا در وجود انکشافات تازه برای خود بستر سازی نمایند و با کارگیری انواع خشونت ، ترور و اختناق خود را تاثیر پذیر نشان دهند وامتیاز بدست آورند .
بدون شک حوادث ناگوار وناهنجار که طی روزهای اخیر اتفاق افتاد، بخش از تلاش های است تا دولت افغانستان دربخش های مشخص به طالبان واز طریق آنها به استخبارات بیرونی امتیاز دهد.
منابع امنیتی و آگاهان سیاسی جداً به این امر معتقد اند که حوادث جاری بیشتر جنبه های بیرونی داشته و طالبان ظاهراً به عنوان یک جریان مذهبی مسلح داخلی، برای تحقق خواست های بیگانگان تلاش میکند درحقیقت این گروه برای تحمیل خواست های بیرونی به مردم افغانستان گماشته شده اند.
طالبان غرض رسیدن به همچو اهداف حاضر اند هر مرز را بشکنند و هیچ معیاری اخلاقی ، انسانی و اسلامی را مد نظر ندارند ورنه ماین گذاری بریک مسجد چگونه توجیه میشودو حمله بریک موسسه که مصروف کمک رسانی برای مردم افغانستان است چگونه صورت میگیرد و ماین گذاری ها در مسیر جاده ها ، ترور افراد ملکی ، تخریب موسسات عام المنفعه چگونه توجیه شده میتواند آنها ( طالبان) دربرخورد با مردم هیچ مرز انسانی را در نظر ندارندو هیچ قاموس و ضابطه را رعایت نمی کنند، به تاز گی اداره امنیت ملی افغانستان یک مرکز فعالیت های تروریستی شبکه حقانی را درکابل تثبیت نمودکه مصروف تهیه مواد انفجاری ساخت و ساز ماین ، واسکت های انتحاری و فعالیت های دیگر تخریبی علیه مردم افغانستان بودند، گروه که دراین مرکز کار میکردند یک رهنمای معاملات را درساحه ناحیه هشتم شهر کابل برای پوشش این گونه فعالیت های شان انتخاب کرده بودند .
گفته شده که این مرکز ازسوی شبکه حقانی که مسئول حمله انتحاری اخیر بر  تماشاچیان یک مسابقه والیبال دریحیی خیل پکتیکا نیز شناخته میشود رهبری میشد، درحمله یحیی خیل طالبان تاهفتاد نفر را که همه ورزشکاران ، پسران جوان و شاگردان مکتب بودند جان باختند و دهها خانواده را درسوگ عزیزان شان نشستند .
این گروه درماه رمضان نیز دهها هموطن ما را در ولسوالی ارگون همین ولایت در یک حمله انتحاری به کام مرگ سپرد، ضمناً درکابل ،ننگرهار و جا های دیگر نیز شبکه حقانی با شنیع ترین فعالیت های تروریستی از مردم ما انتقام گرفته است حوادث اخیر منجمله حمله بر اداره آسایش جهانی در وزیر اکبرخان کابل کار همین گروه پنداشته میشود و شبکه حقانی خود ادعای مسئولیت کرده است.
برخی ها ازدیاد حملات تروریستی را با امضاء قرارداد های امنیتی و دفاعی میان افغانستان ، امریکا و ناتو ربط میدهند مگر منابع دولتی و آگاهان سیاسی این گونه برداشت را یک توجیه برای عملکرد طالبان میدانند اگر چنین قرار داد امضا هم نمی شد، طالبان دست از خشونت نمی کشیدند، اگر چنین نیست چرا زمانیکه رییس جمهور سابق حامدکرزی این سند را امضاء نکرده بود حکومت او با موج از حملات تروریستی مواجه بود و هر روزیک نقطۀ از کشور شاهد یک حمله تروریستی میبود و مردم ما قربانی این گونه حملات بودند.
حرف دیگر که طالبان میکوشند در وجود آن عملکرد ضد انسانی شان را توجیه کنند موجودیت نیروهای خارجی درافغانستان است درحالیکه موجودیت این نیروها مطابق به معیار های بین المللی است .
سازمان ملل و نهادهای دیگر معتبر بین المللی به آن صحه گذاشته اند، دولت و مردم افغانستان موجودیت آنان را برای بهبود ثبات درافغانستان یک راهکار میدانند با آنهم اگر حرف از موجودیت خارجی ها است طالبان چرا به اطراف خود نگاه نمیکنند کدام برنامه است که آنها بدون مشوره و نظر خارجی ها انجام نداده اند آنانیکه منسوب به استخبارات خارجی اند طالبان را هدایت میدهند و درکنار آنان گماشته های خود را درلباس افغانی به جنگ علیه افغانها و تخریب کشور شان میفرستند آیا آنها خارجی نیستند؟ چرا طالبان راه خود را از آنها جدا نمی کنند و چرا به دستور بیگانگان مبنی برتخریب کشور شان (افغانستان) نه نمی گویند ازطرف دیگر طالبان آن گونه که منابع اداره امنیت ملی میگویند با ازدیاد حملات اخیر شان میخواهند خود را تاثیر پذیر نشان دهند و عملکرد شان را رسانه یی سازند و از آن بهره گیرند.
طالبان باید بپذیرند که وسیله و افزار برای تحقق خواست های بیرونی اند و به عنوان عامل فشار علیه دولت و مردم افغانستان از آنهااستفاده میشود مگر برای پوشش این عملکرد ضد افغانی به آن، نام ، شعار و آدرس مذهبی داده میشود اینها نشان میدهد که طالبان دشمن کشور ما اند زیرا طالبان افغان نیستند اگر هستند سواد درک منافع ملی و اسلامی را ندارند.

کابل باختر/ 4/ قوس
حمله تروریستی و خونین ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا که ده ها نفر را به کام مرگ کشاند واکنش های زیادی را درداخل و خارج از کشور نیز به همراه داشت .
مردم افغانستان جامعه جهانی این حمله را محکوم کردند و آنرا کار تروریستان خوانده اند.
فضل الهادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه پس از حمله تروریستی خونین یحیی خیل به رسانه هاگفت که حکومت وحدت ملی باید تعریف مشخص از دوست و دشمن داشته باشد زیرا دشمن مردم افغانستان مشخص است که استخبارات واردوی پاکستان و حکومت مسوولیت دارد که با مقامات حکومت پاکستان صحبت کند که ثبات افغانستان ثبات پاکستان و ثبات هردو کشور با هم پیوند خورده است و اگر پاکستان به اینگونه حملات ادامه دهد به خود آن نیز خیر نخواهد رسید.
درهمین حال آگاهان میگویند حملات اخیر بخصوص حمله انتحاری خونین پکتیکا درحالی رخ میدهدکه قرارداد همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن و ناتو ازسوی ولسی جرگه مورد تائید قرار گرفت . هرچند حکومت وحدت ملی تامین امنیت سرتاسری درکشور را از اولویت های کاری اش اعلام کرده بود اما ظاهراً دیده میشودکه درراستای عملی شدن این تعهد اقدامی نکرده است.
حمله تروریستی و خونین پکتیکا که درمیدان ورزشی صورت گرفت و ده ها خانواده را به مرگ جگر گوشه های شان نشاندبا عکس العمل های تند شماری از سفارتخانه ها در افغانستان و دیپلومات های خارجی روبرو شده است.
با آنکه اکثر تحلیگران ومردم افغانستان درعقب همچو حملات تروریستی دست پاکستان را دخیل میدانند اما سفارت پاکستان درکابل با نشراعلامیۀ گفته است که هیچ دلیل نمی تواند این چنین حملات تروریستی را توجیه کند.
رییس جمهوری پاکستان گفته است که تروریزم یک دشمن مشترک برای افغانستان وپاکستان است و باید برضد آن مبارزه صورت گیرد.
ازسوی هم صدراعظم پاکستان نیز حمله انتحاری پکتیکا را تقبیح کرده است.
سفارت امریکا نیز با نشر اعلامیه حمله تروریستی خونین یحیی خیل را تقبیح کرده است .
دراعلامیه گفته شده که با غم خانواده های  قربانیان این رویداد وحشیانه و قابل تاسف، شریک هستیم .
سفیر انگلستان درکابل نیز این حمله را تقبیح کرده و اضافه نموده است که این گونه اقدامات غیر انسانی هیچ گونه دست آوردی را درقبال نخواهد داشت.
به همین گونه کانادا و یوناما با نشر اعلامیه های جداگانه حمله انتحاری به ورزشکاران در میدان والیبال و تماچیان آن را با شدید ترین الفاظ تقبیح کرده اند.
همچنان رییس کمیته ملی بین المللی المپیک جهانی حمله پکتیکا را ناجوان مردانه ووحشیانه خوانده و گفته است جامعه ورزش به هدف ایجاد رابطه دوستانه و صلح بین تمام مردم دنیا است اما این یک حمله خونین بر پیکر ورزشکاران بودکه بطور وحشیانه و ناجوان مردانه رخ داد.
این آسیب همواره از مردم ملکی کشور قربانی گرفته است  و این حملات علاوه به تحمیل درد و فاجعه ضربان خردکننده ای برپیکر اقتصاد و اجتماع کشور نیز وارد کرده است.
حمله تروریستی و خونین روز یکشنبه درولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا حین مسابقه والیبال درمیان جمعی از تماشاچیان نزدیک به شصت کشته و بیش از پنجاه زخمی برجاگذاشت .

کابل باختر/ 4/ قوس
شماری از آگاهان سیاسی از دولت میخواهند تا واکنش ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای که با افغانستان پیمان های امنیتی امضاء کرده اند در قبال حوادث تروریستی بخصوص حادثه یحیی خیل را دریابند و موقف آنها را دررابطه به عوامل و حمایت کنند گان جریان های تروریستی مشخص سازند.
شام روز یکشنبه دو قوس سالروان ولسوالی یحیی خیل پکتیکا شاهد یک عمل خونین تروریستی بود، یک انتحارکننده خود را در میان جمعی از ورزشکاران و اشخاص که برای تماشای مسابقه والیبال گرد آمده بودند انفجار داد، در رابطه به تلفات برخاسته ازاین حادثه شنیع وغیر قابل تحمل ارقام متفاوت ارائه شده است .
مگر شهدا و زخمی شدگان این رویداد غم انگیز اضافه از یکصدو ده نفر ذکر شده است .
واکنش مردم درقبال این حادثه جدی و احساساتی بود زمانیکه زخمی شدگان این رویداد به کابل انتقال یافتند، دهها شهروند کابلی که متعلق به همه اقوام و ملیت های ساکن از این کشور بودند به شفاخانه سردار محمد داود خان جائیکه زخمی شدگان تحت مداوا قراردارند مراجعه کردند تا با اهداء خون شان نه تنها ازمجروحان حمایت نمایند بل نفرت و انزجارشان را دربرابر تروریستان ابراز بدارند.
مگر حرف دراینجا خلاصه نمی شود، نهادهای امنیتی افغان ، نمایندگان مردم در شورای ملی و دراین میان نمایندگان مردم پکتیکا، طالبان و مشخصاً شبکه حقانی را عامل این رویداد و سایر جنایات میدانند که درکابل ، پکتیکا و جاهای دیگر اتفاق افتاده است  و براین نکته تاکید دارندکه این شبکه از حمایت استخبارات بیرونی برخورداراست و دروجود چنین ناملایمت ها باید موقف و واکنش ایالات متحده امریکا ، ناتو و آن کشورهای که باافغانستان قراردادهای امنیتی و دفاعی را امضاء کرده اند معلوم گردد ، زیرا تعهد آنها درچنین قراردادمبارزه با عوامل و حمایت کنندگان حلقه های تروریستی و حمایت از مردم افغانستان در برابر تروریزم و مداخلات خارجی است.
نادرخان کتوازی نماینده مردم پکتیکا دررابطه به رویداد یحیی خیل گفت: حادثه اخیر درپکتیکا یکی از بدترین حادثه در ذات خود بود این درجریان چهارماه بار دوم است که علیه مردم پکتیکا و مردم افغانستان چنین یک عمل شنیع صورت میگیرد.
این نماینده پکتیکا میگوید: اکثر افرادی که دراین رویداد شهید شده اند، شاگردان مکتب بودندکه ازده تا پانزده سال سن داشتند این حرکت را میتواند یک جنایت و قتل عام خواند .
وی به ادامه گفت ، این عمل جنایت کارانه ازسوی طالبان به هدف انتقام گیری ازمردم بی دفاع پکتیکا صورت گرفته است ، چون طالبان با وجود تلاش های زیاد دراین ولایت موفق نشدند تا پکتیکائیان را به سوی خود بکشانند.
او گفت: ما از دولت میخواهیم تا این موضوع را به صورت جدی بامقام های امریکایی درمیان بگذارد و ازآنها دراین مورد پاسخ بخواهند که آیا این رویداد را یک عمل تروریستی میدانند یا خیر و دوم اینکه تعهد را که به دولت افغانستان داده اند در جلوگیری از این گونه حملات اقدام میکنند یا خیر؟
این نماینده مردم درولسی جرگه با تاکید میگوید که این رویداد توسط طالبان انجام شده و زیرا درگذشته هم حملات تروریستی از سوی همین گروه انجام شده مگر درمواردی که افراد ملکی کشته ویا زخمی شدند آنها از شرمندگی از گرفتن مسوولیت این گونه حادثات فرار کرده اند.
ناجیه بابکر خیل نماینده دیگر مردم پکتیکا درولسی جرگه میگوید این نخستین باری نیست که طالبان درولایت پکتیکا دست به چنین جنایتی می زنند چند ماه قبل هم آنها حملات انفجاری مشابه را درولسوالی ارگون این ولایت انجام دادند که درآن دهها هموطن ما کشته و زخمی شدند.
وی از حکومت افغانستان میخواهد به بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی موجود و نیروهای سرحدی ولایت پکتیکا توجه خاص نمایند . چون این ولایت یکی از ولایات سرحدی پاکستان است و تروریستان از پاکستان به افغانستان می آیند.
وی گفت، اگر جلوتروریستان درسرحدات پکتیکا با پاکستان گرفته نشود دامنۀ این گونه حملات گسترده خواهد شد.
خانم بابکرخیل میگوید: تمام افرادی که دراین رویدادکشته و یا زخمی شده اند، شاگردان مکتب ، ورزشکاران و تماشاگران غیرنظامی بودند که درمیان آنها هیچ کدام مسوول نظامی، مقام حکومتی و بزرگ قوم نبوده است.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر درپیوند به این حادثه به خبرنگار آژانس باخترگفت ، این عمل طالبان یک عمل غیر اسلامی ، غیر انسانی و خلاف تمام موازین بین المللی حقوق بشری درجهان است و طالبان با انجام این گونۀ  اعمال زشت درواقع دست به قتل عام مردم ملکی زده اندکه ازهر لحاظ مردود بوده و پذیرفتنی نیست.
چون ازسوی این افراد به هیچ یکی از طرف های جنگ کدام خطر متوجه نبودو همه شاگردان مکاتب و ورزشکاران بودند.
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر ازحکومت و نیروهای امنیتی خواست تا آنها امنیت شهروندان کشور را درهمه ساحات به صورت مناسب تامین نمایند و عاملان این گونه حادثات را شناسایی ، بازداشت و مطابق قانون با آنها برخورد نمایند.
درهمین حال شماری از فعالان جامعه مدنی ، نمایندگان مردم درشورای ملی و آگاهان سیاسی از دولت میخواهند تا با درنظر داشت حجم فعالیت های تروریستی ، عوامل و حمایت کنندگان چنین حوادث و با درنظر داشت این مسئله که خاستگاه و حمایت کننده های حلقه های تروریستی در منطقه واضح معرفی شده اند مسئله را به ملل متحد و محکمه رسیدگی به جرایم جنگی احاله نماید تا حادثه یحیی خیل وحوادث نظیر آن به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.     

کابل باختر/ 2/ قوس
بارک اوباما رییس جمهوری امریکا اخیراً سندی را امضاء کرد که برای عساکر امریکایی اجازه میدهد تا یک سال دیگر ماموریت جنگی شان را در افغانستان ادامه دهند.
به اساس فیصله سران کشور های عضو ناتو که حدود پنج سال قبل درشهر لزبن پرتگال صورت گرفت اعضای ناتو به پایان ماموریت جنگی شان درافغانستان رای دادند و اعلام داشتندکه نیروهای جنگی امریکا وناتو تا پایان سال 2014 میلادی ازافغانستان خارج خواهند شد . بعداً امریکا و ناتو بایک رویکرد دیگر وارد صحنه شدند آنها با امضاء قرار داد همکاری های امنیتی و دفاعی با افغانستان شکل ماموریت شان را از حالت جنگی به ماموریت حمایتی تغییر شکل دادند به موجب این قرار داد حدود نه هزار و ششصد عسکر امریکایی و حدود دوازده هزار عسکر ناتو درافغانستان برای ده سال دیگر باقی میمانند که وظیفه عمده آنان آموزش و تجهیز نیروهای افغان گفته شده است.
ناتو به اساس فیصله نشست سران درلزبن پایان سال 2014 میلادی را پایان ماموریت جنگی درافغانستان تعیین کرده مگر تصمیم اخیر بارک اوباما که دوره ماموریت جنگی نظامیان امریکا را برای یکسال دیگر تمدید میکند میتواند یک حرکت قابل مکث و درعین حال بحث برانگیز باشد . زیرا درنظام موجود درامریکا دموکرات ها که درحال حاضر در راس قدرت اند مخالف ادامه حضور نظامی امریکا درافغانستان اند، مگر انکشافات اخیر درعراق و ادامه فعالیت های هراس افگنانه دربخش های ازجهان امریکا را دچار اضطراب ساخته و بیم آن میرود که در نبود حضور نظامی امریکا درمنطقه ، باردیگر القاعده و طالبان رشد نمایند و یک خط جغرافیایی را با داعش که درحال حاضر بخش های از سوریه و عراق را دراختیار دارد مستقیماً غرب وکشورهای عربی را تهدید میکنند به میان آید، حتا این امکان دورنیست که داعش، طالب و القاعده خط فعالیت شان را با بوکوحرام درنایجریا دخیل نمایند . اینها عواملی اند که خطر جدی شدن فعالیت های تروریستی را درسطح جهان بیشتر ساخته است.
ازطرف دیگر نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان هنوزهم با پارۀ از مشکلات مواجه اند بخصوص قوای هوایی در اردوی ملی تاکنون آنچنان توانمند نشده اند که بتوانند باچالش های موجود مقابله کنند مگر تصمیم اخیر اوباما طرفداران خود را در افغانستان دارد.
جاوید کوهستانی درپیوند امضای فرمان محرمانه رییس جمهور امریکا برای ادامه عملیات های نظامی نیروهای امریکایی درافغانستان درجریان 2015 میگوید این درتناقض با قرار داد همکاری های امنیتی و دفاعی
امریکا با افغانستان بوده و موقف ملی افغانستان را زیر سوال برده است .
کوهستانی میگوید: تصمیم اخیراً رییس جمهور اوباما درواقع ناقض مفاد قرار داد همکاری های امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا بوده که بدون مشوره با رییس جمهور و پارلمان افغانستان فرمان آغاز عملیات های نظامی را امضا ء کرده است.
وی افزود: این فرمان جنگی اوباما نه تنها در جنگ علیه شورشگری مفید واقع شده نمیتواند بل گروه های مخالف دولت افغانستان وکشور های همسایه را نیز دچار تشویش میکند تا دربرابر دولت افغانستان ایستاده گی نمایند و همچنان میتواند افغانستان را به عنوان یک کشور غیر مستقل ووابسته به جهان معرفی کند.
جاوید کوهستانی میگوید: چرا امریکایی ها بجای آغاز دوباره عملیات های نظامی برضد شورشگری درافغانستان نیروهای ملی افغان را تمویل و تجهیز نمی کنند چرا نیروهای هوایی افغانستان را فعال نمی کنند و طیاره های بی سرنشین وتجهیزات نظامی پیشرفته دراختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار نمی دهند ؟
اما نورالحق علومی یکی دیگر کارشناسان نظامی با اظهار خوشی ازاین اقدام مقامات امریکایی مبنی برآغاز دوباره عملیات های نظامی علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان میگوید: چیزیکه برای ادامه عملیات های نظامی علیه مخالفان بسیارمهم است آن حمایت دولت و مردم افغانستان از این تصمیم رییس جمهور امریکا میباشد.
وی گفت: آغاز دو بارۀ عملیات های نظامی امریکا علیه مخالفان مسلح به نفع مردم و دولت افغانستان تمام میشود و رویۀ نیروهای امنیتی را نیز بالابرده و بالای رویۀ مخالفان مسلح و کشورهای حمایت کنندۀ آنها نیز تاثیرات منفی می گذارد.
عزیزرفیعی فعال جامعه مدنی دراین رابطه میگوید: ایالات متحده امریکا نمیتواند درافغانستان حضور داشته باشد و نسبت به قضایا بی تفاوت بماند.
وی گفت: قسمی که در متن  قرارداد همکاری های امنیتی ودفاعی افغانستان با امریکا آمده است درصورت که نیروهای امنیتی افغانستان بخواهد امریکا آماده است از آنها دربرابر شورشگری و تروریستان حمایت نظامی نماید.
عزیز رفیعی بدین باوراست حضور خارجی ها درافغانستان به هیچ وجه به نفع مردم افغانستان نمی باشد .
ولی میتواند درراستای تامین امنیت و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان نقش مثبت داشته باشند.
ازگفته های بالا برمیاید که تصمیم امریکا موافقان و مخالفان خود را دارد.
امریکا در گذشته متهم به این است که غرض تجهیزنیروهای امنیتی افغان، اعاده ثبات درکشور وختم مداخلات و تجاوزات بیرونی کاری نکرده است مگر یکسال دیگر که معیاد برای ادامه فعالیت های جنگی امریکا در افغانستان است امریکا باید بکوشد که به چنین شک و گمان ها خاتمه بخشد و ثابت سازد که نسبت به افغان ها و ماموریت مبارزه علیه دهشت افگنان صادق اند.

کابل باختر/ 24/ عقرب
اقدام اخیر گروه طالبان درولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار دوره حاکمیت تاریک آن گروه را برمردم افغانستان در ذهن ها زنده میکند که چگونه مکاتب را به روی دختران بستند ، چگونه ظرفیت آموزش پسران را به صفرضرب زدند و چگونه اعمال شنیع شان را که بیگانه با اسلام و ارزش های دین است توجیه شرعی دادند.
طالبان مسلح اخیراً تمامی مکاتب درولسوالی های هسکه مینه و ده بالای ولایت ننگرهار را به روی دانش آموزان بستند،این اقدام درحالی ازسوی این گروه صورت گرفته است که آنها درسالهای اخیر فشار خود را بردانش آموزان و آموزگاران شدت بخشیده اند ، درکنار قتل شماری زیادی از دانش آموزان و آموزگاران دربخش های ازکشور طالبان سوختاندن و تخریب مکاتب را نیز افتخار خود دانسته و به آن فخر فروشی کردند.
قتل چند دانش آموز درمسیر کابل بامیان ، قتل ده دانش آموز درکنر ، قتل دومعلم درولایت بلخ تخریب دها مکتب درولایات نمونه های از جنایات است که طالبان مرتکب آن شده اند ، مگر حالا این گروه مشخص مکاتب و دانش آموزان را از رفتن به مکتب مانع میشوند ، چنانچه چندی قبل افراد وابسته به گروه طالبان تلاش کردند تا در شیندند هرات مانع رفتن دختران به مکاتب شوند حتی باری بردانش آموزان دختر آتش گشودند و چند نفر را زخمی ساختند.
انجنیر عبدالغفار نماینده مردم ننگرهار درولسی جرگه پس از تائید این موضوع میگوید: مکاتب ولسوالی هسکه مینه دربدل ایجاد پوسته های امنیتی که از سوی قوماندانی امنیه ولایت ننگرهار درمنطقه شهید مومانی بسته شده است.
این نماینده مردم ننگرهار درولسی جرگه میگوید با ایجاد پوسته های امنیتی درساحه شهید مومانی ولسوالی هسکه مینه ننگرهار توسط پولیس راه آمد و رفت طالبان دراین ولسوالی مسدود گردیده است.
آنها خواسته اند تا با استفاده از بسته کردن مکاتب به گونه یی بالای حکومت فشار آورند تا پوسته تازه ساخته شده دوباره برداشته شود.
انجنیر عبدالغفار میگوید :مردم این ولسوالی درهمکاری با حکومت تلاش دارند که هرچه زودتر این مشکل رفع گردیده و دروازه های مکاتب دراین ولسوالی دوباره باز شوند و درصورت طالبان به این خواست مردم توجه ننمایند باواکنش مردم روبرو خواهندگردید.
مگر یک عضو دیگر ولسی جرگه که هم از ننگرهار نمایندگی میکند حرف های دیگری دارد.
امیرخان یار یک نماینده مردم ننگرهار درولسی جرگه به خبرنگار آژانس باخترگفت: درحال حاضر حدود هشت درصد از پانزده ولسوالی ولایت ننگرهار دراختیار طالبان قرارداشته و حکومت فقط درمراکز ولسوالی ها حاکمیت دارد و بس .
این نماینده مردم ننگرهار میگوید: یگانه عامل اولی بسته شدن مکاتب درولایت ننگرهار طالبان نبوده و آنها مخالف آموزش درافغانستان نمی باشند ، چون طالبان به دسته های مختلف تقسیم گردیده اند.
طالبان افغانی طالبان پاکستانی و طالبانی که از سوی دولت ایران حمایت و پشتیبانی میگردند و عامل اصلی بسته شدن این مکاتب طالبان خارجی اند نه افغانی . اوزیادتر ازاین توضیح نداد.
قاضی نذیر احمد حنفی عالم دین و نماینده مردم هرات درشورای ملی با انتقاد ازاین کار کرد طالبان میگوید: علم اساس و بنیاد خواسته امت اسلامی است ما در جامعه بشری به عنوان امت اقراء معروف شده ایم که نه تنها دروازه های مکاتب را نباید بسته کنیم بلکه باید بخاطر بازنگهداشتن درهای مکاتب به روی فرزندان مان به عنوان مسلمان که علم اساس و بنیاد دین ما را تشکیل میدهد تلاش کنیم .
وی گفت درشرایط فعلی درتمامی مضامین درمکاتب کشور تدریس میگردند مسایل ساینسی ، دینی ، ثقافت اسلامی ، تفسیر ، احادیث ، عقاید اسلامی ومسایل روز ،آموختانده میشود که جلوگیری و بسته کردن مکاتب عامل افزایش جعل و نادانی درمیان مردم و سبب منفعت برداری برای دشمنان درکشور میگردد.
حنفی میگوید : اگر ما بخواهیم درآینده جامعه آگاه و با دانش داشته باشیم نیاز است تا جوانان و نسل آینده ما در عرصه های مختلف آموزش دیده و علم کمایی نمایند.
مولوی عبدالولی بصیرت عالم دین و عضو اکادمی علوم کشور درپیوند مسدود شدن مکاتب از سوی طالبان مسلح میگویدکه بسته شدن مکاتب توسط طالبان درواقع بیانگر فرار آنها از علم و روشنگری است که نمی خواهند مردم افغانستان آگاهی علمی داشته باشند.
او گفت: آنچه را طالبان دربرابر نسل آینده وجوانان افغانستان انجام میدهند خواستی است که ازطرف خارجی ها عنوان میگردد و مفکورۀ است که از بیرون آبیاری میگردد.
درهمین حال عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی در رابطه به این موضوع میگوید که مسدود شدن مکاتب به وسیله طالبان همبستگی به افکار سیاسی آنها ندارد ، چون رهبران و اعضای این گروه دراصل دارای کدام ایدلوژی و یا اندیشه سیاسی نیستند.
فقط براساس نظر و فرمان آمرین شان دست به چنین اقدام می زنند.
رفیعی میگوید: طالبان یک گروه کاملاً استخباراتی هستندکه دارای کدام مفکوره و اندیشه مستقل سیاسی نبوده آنها بامسدود کردن مکاتب به روی دانش آموزان به عنوان یک هرم فشار علیه دولت افغانستان استفاده میکنندکه آنهم صادر شده از سوی اربابانشان است .
اینها همه میرساند که طالبان انگیزۀ دینی برای جنگیدن ندارند بل آنها مامور تخریب افغانستان اند و معارف تهداب و ستون رفاه و آسایش مردم است و طالبان با مانع شدن فرزندان این کشور به مکتب درصدد ویران شدن هستی این کشور اند.

کابل باختر/ 22/ عقرب
گزارشگر خاص سازمان ملل متحد دررابطه به حقوق زنان میگوید، نقض حقوق زنان درافغانستان همچنان ادامه دارد.
به گزارش آژانس باختر ، رشیده منجو گزارشگر خاص دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد درسفری که اخیراً به افغانستان داشته، وضعیت 9 سال گذشته زنان در این کشور را بررسی نموده گفته است که هنوزهم به دلایل زیادی خشونت علیه زنان درافغانستان همچنان ادامه داشته و زنان افغان به حقوق واقعی شان دسترسی  کامل ندارند.
رشیده منجو که روز گذشته دریک نشست خبری صحبت میکردگفته است که یافته های هشت روزه او درافغانستان نشان میدهدکه خشونت های زیادی هنوزهم فرا راه زنان و دختران درافغانستان وجود دارد ، مانند خشونت مردان علیه زنان ، ازدواج های اجباری ، قتل های ناموسی و قتل های هم به دلایل جرایم فساد و خود سوزی زنان، بهره برداری آنها ، تجاوز های جنسی و آزار و اذیت زنان ودختران درمحل کار وجاده ها ازجمله مشکلات اندکه تاهنوز هم زنان و دختران افغانستان را رنج میدهد.
خانم منجو همچنان اقدامات قانونی پانزده سال اخیر را درافغانستان مثل ایجادکمیسیون حقوق بشر ، اختصاص وزارتی برای زنان، وجود خانه های امن و ایجاد قانون مبارزه با خشونت علیه زنان ستایش نمود مگر با آنهم تاکید کرد که موانع زیادی وجود دارد که زنان افغان نمیتوانند به حقوق شان دسترسی داشته باشند.
این گزارشگر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد سیستم عدالت خواهی درافغانستان راکافی ندانسته گفته است که این سیستم جوابگوی مشکلات زنان و دختران درافغانستان نیست .
چون درمواردی گفته شده که این سیستم فاسد بوده و زنان افغان به آن اعتماد نمی کنند ، برای فشار های خانواده و جامعه برزنان سبب گردیده تا آنها به سیستم های غیر رسمی عدالت روی آورند .
مانند جرگه ها وشوراهای محلی که تبعیض آمیز و مشکل آفرین اند.او از برنامه های حکومت جدید افغانستان برای تامین حقوق زنان و این که اراده سیاسی بخاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان درافغانستان وجود دارد، پشتیبانی کرده گفته است، دولت افغانستان مسوولیت دارد تا انواع خشونت ها را علیه زنان ازبین برده و عاملان این خشونت ها را مجازات نموده و اززنان افغان حمایت نماید .
رشیده منجو ابراز امیدواری کرده است تا پارلمان آینده لست قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب نمائید .
خانم رشیده منجو هفته گذشته غرض تهیه گزارش پیرامون وضعیت زنان افغان به افغانستان آمد. وی حین اقامت یک هفته یی خوددرافغانستان از کابل ، هرات و ننگرهار دیدار کرد و با مقامات عالی رتبه افغان منجمله مسوولان وزارت های خارجه ، عدلیه ، امور زنان و ستره محکمه صحبت های را انجام داد.
قرار است او گزارش خود را به سرمنشی ملل متحد ارائه کند .
آگاهان امور درافغانستان میگویند که گزارش را که خانم منجو تهیه کرده نمیتواند فراگیر باشد زیرا سفر او تنها به سه شهر افغانستان خلاصه شد.
مقامات افغان تاکنون دررابطه گزارش خانم رشیده منجو ابراز نظر نکرده اند.

کابل باختر/ 22/ عقرب
بررسی مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر حکومت افغانستان و اداره مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان میدهدکه تولید تریاک درافغانستان هفده درصد بیشتر از سال گذشته است .
به گزارش آژانس باختر ، افزایش هفده درصدی درتولید تریاک درافغانستان مایه نگرانی بوده و سازمان ملل متحد ادعا داردکه افغانستان در سالروان میلادی نود درصد تریاک مصرفی جهان را تولید کرده است .
اندری اویسان نماینده منطقه یی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که روز گذشته در یک نشست مشترک خبری با سرپرست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان ومعین بخش مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله سخن میگفت میگوید که آمار ارائه شده از دید سازمان ملل متحد یک هشدار نه تنها برای افغانستان بل برای کل منطقه وجهان است .
وی این گزارش را ، یک گزارش تکان دهنده خواند و بریک رویکرد جدید در امر مبارزه علیه موادمخدر تاکید کرد، رویکرد که با تدابیر جدید و عملی روی دست گرفته شود.
اما دین محمد مبارز راشدی سرپرست وزارت مبارزه علیه موادمخدر افغانستان حرف های دیگر داشت او دراین نشست خبری ضمن آنکه ارقام را دررابطه به ازدیاد کشت و تولید موادمخدر درافغانستان بیان داشت، علت ازدیاد تولید موادمخدر درافغانستان را مصروف بودن نیروهای امنیتی کشور درجریان سالروان در پروسه انتخابات و نبود اراده سیاسی برای مبارزه علیه موادمخدر نزد شماری از مسوولان محلی عنوان کرد.
به گفته مبارز راشدی ساحات زرع شده خشخاش درافغانستان طی سال 2014 میلادی به دوصدو بیست وچهار هکتار زمین میرسد که در مقایسه به سال 2013 میلادی هفده درصد افزایش را نشان میدهد  و میزان تولید تریاک درسال 2013 که به پنجهزار و پنجصد تن میرسید درسالروان عیسوی شش هزار و چهارصد تن است .
سرپرست وزارت مواد مخدر همچنان گفت که 89 درصد کشت خشخاش و تولید تریاک در نه ولایت کشور شامل هلمند ، قندهار ، فراه ، ننگرهار ، نیمروز ، زابل ، لغمان ، کنر و هرات صورت گرفته است و هلمند دراین میان با تولید 46 درصد تریاک کل افغانستان درصدر فهرست قراردارد.
بااین حال این مقام بلند پایه حکومتی تاکید دارد که درسال 2014 میلادی پانزده ولایت افغانستان عاری از کشت خشخاش و تولید مواد مخدر بوده است و بلخ ولایتی است که درسال روان میلادی شامل ولایت های گردیده که درآن کشت خشخاش و تولید تریاک صورت نگرفته است.
مبارزراشدی با برشمردن دلایل کشت موادمخدر درافغانستان اضافه میدارد که نهادهای امنیتی، مبارزه علیه موادمخدر را دراولویت خود قرارداده اند. درسال گذشته عیسوی 143 نفر درامر مبارزه با این پدیده جان شان را ازدست دادند و امسال این رقم سیزده نفر بوده است در سالروان تمامی نیروهای امنیتی مصروف تامین امنیت انتخابات بودند ونا امنی ها میزان تخریب مزارع خشخاش را درکشور کاهش داد .
به گفته مبارز راشدی وزارت مبارزه علیه موادمخدر درهماهنگی با نهادهای دیگر برای تخریب 21 هزار هکتار زمین که درآن خشخاش کشت شده بود برنامه ریزی کرده بود که به آن هدف نه رسیدیم .
مبارز راشدی دراین نشست خبری گفت که نزد شماری از مسوولان اراده سیاسی برای مبارزه علیه مواد مخدر وجود ندارد . او میگوید که مقامات ولایتی شامل والیان ولسوالی ها ، قوماندانان امنیه ، قوماندانان قول اردوها و روسای مبارزه با موادمخدر به چند دسته تقسیم میشود بعضی از آنها درامر مبارزه علیه موادمخدر همکار خوب اند ، بعضی ها در کشت موادمخدر دست دارند ، بعضی ها هم تمرد وظیفوی می نمایند.
مبارز راشدی براین نکته تاکید دارد که چگونگی مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت ها باید جز سوانح کاری مسوولان محلی ولایت ها محاسبه شود و از حکومت جدید میخواهدکه در راستای مبارزه علیه موادمخدر درکشور برای سنجش کار مقامات محلی یک معیار را قایل شود.
ضمناً مبارز راشدی کاهش کمک های خارجی را حامل ازدیاد کشت و تولید مواد مخدر درافغانستان دانسته است  وتاکید دارد که جامعه جهانی به مواد مخدر همسان نگاه کند زیرا این معضله جدی، منطقه یی و جهانی است .

کابل باختر/ 20/ عقرب
محکمه استیناف کابل، روسای پیشین کابل بانک را در اختلاس سرمایه این بانک مقصر شناخته هرکدام آنها را به ده سال زندان محکوم کرد.
به گزارش آژانس باختر ، محکمه استیناف کابل امروز دومین جلسه علنی قضایی خود را دررابطه به دوسیه کابل بانک که درآن مسئله اختلاس بیش از نه صد ملیون دالر مورد بحث است، برگزار کرد.
درنشست امروزی شش تن از متهمان قضیه حضور داشتند، رییس محکمه برای آنها فرصت داد تا به دفاع ازخود بپردازند .
هیئت قضایی بعداز استماع دفاعیه متهمان قرار قضایی خود را در خصوص قضیه کابل بانک صادرنمود و روسای پیشین آن بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی را به دلیل دخیل بودن در اختلاس ازسرمایه بانک مقصر دانست و هرکدام را به دلیل تطهیر پول به و اختلاس از سرمایه بانک به ده سال زندان محکوم کرد.
همچنان شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی را مکلف به پرداخت وجه اختلاس شده با جریم وضع شده دانست ودارایی آنان را منجمد اعلام داشت .
به همین ترتیب هیئت قضایی حاجی محمد طاهر ظاهر ، غلام داوود نصیر ، صوفی نثار احمد ، شکرالله شکران ، حیات الله کوکچه ، تاسیسات نفتی حیرتان کابل نفت ، شرکت هوایی پامیر ، عبدالغفار داوی ، گلبهار حبیبی ، اختر گل ، ملک جان ، محمد طاهر ، گلبهار تاور ، صرافی شاهین ، آریانا تیل ، محمود کرزی، حصین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ را به نام قرضه گرفتن، عامل بحران درکابل بانک دانسته غرض حصول قروض دارایی های آنان منجمد و درصورت تاخیر و تعلل مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و افراد آتی شکرالله شکران معاون هیئت عامل ، حاجی شیرین خان عضو هیئت نظارت ، انیتا باسو آمر شعبه عامل کابل بانک ، احمد تمیم آمر قرضه کابل بانک، غوث الدین ، عبدالله فروغ مدیر قرضه ،داکتر فریدون ، جواد عضو هیئت عامل ، ضیا الحسن ، احمد جاوید ، نورخان آمر خطرات دافغانستان بانک ، نجیب الله امین زاده آمرنظارت دافغانستان بانک نورالله سیفی،فهیم تراب کارمند صرافی شاهین در دوبی مورد تعقیب عدلی به دلیل دستبر در سرمایه کابل بانک مورد تعقیب جدی قرارگیرند.
همچنان هیئت قضایی دررابطه مسعود خان غازی آخرین رییس کابل بانک ، نجیب الله صافی ، عبدالبصیر فروغ ، انجنیر محمد افضل و امین الله خیراندیش راکه در قضیه اختلاس کابل بانک دخیل دانسته میشوند به دلیل غیابت شان کدام تصمیم اتخاذ نکرد .
هیئت قضایی دررابطه به عبدالقدیر فطرت ، راجاگوپتا ، راجندر و امان الله حمید به دلیل غیابت حکم صادر نکرد.
محکمه استیناف چهارتن از کارمندان دافغانستان بانک را به دلیل عدم اطلاع دهی به شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد و به برائت یکتن از متهمین قضیه حکم کرد.
حکم محکمه دررابطه متهمان اصلی قضیه شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی قطعی نبوده آنها میتوانند درمحکمه تمیز، دادخواهی کنند.
محکمه استیناف کابل روز گذشته غور روی دوسیه کابل بانک را روی دست گرفت وامروز دردومین جلسه علنی خود قرار قضایی اش را صادر نمود.
باید گفت رییس جمهور محمد اشرف غنی بعداز آنکه به عنوان رییس جمهور وارد ارگ ریاست جمهوری شد، دستور بررسی مجدد قضیه کابل بانک را صادر کرد و به نهاد های عدلی و دستگاه قضایی تا اخیر همین هفته مهلت داده بود تا روی این دوسیه تصمیم بگیرند.
باید گفت شماری از متهمان قضیه کابل بانک از کشور فراری اند و دولت میکوشد تا به همکاری کشورهای دوست و انترپول، آنان وپول های اختلاس شده کابل بانک را حصول کند. 

کابل باختر/ 4/ عقرب
اخیراً رییس جمهور دکتور محمداشرف غنی احمدزی ضمن صحبت ازطریق ویدیو کنفرانس با مسوولان، نمایندگان وبزرگان شماری از ولایت ها در خصوص وضعیت امنیتی و مشکلات که فرا راه مردم این ولایت ها قراردارد خود را از نزدیک آگاه ساخت.
به گزارش آژانس باختر ، در روز های گذشته دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درصحبت با مسوولان محلی ، نمایندگان وبزرگان ولایت های هرات ، قندهار ، قندز ، کنر و برخی ولایت های دیگر ازطریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. دراین صحبت ها رییس جمهور مشخصاً روی نکات تمرکز داشته که درولایت های متذکره متبارز بوده است بخصوص مشکلات امنیتی و اقتصادی، روند آموزش و پرورش ، فعالیت های تروریستی چگونگی وضعیت ادارات دولتی و مسایل دیگر .
برگزاری چنین نشست ها ، فرصت آن را مساعد میسازد تا نمایندگان مردم بتوانند مشکلات و دیدگاه شان را درخصوص حل چنین مشکلات به مقامات رهبری آن هم به رییس جمهوری مطرح نمایند درحالیکه درگذشته چنین نشست با قبول سفر و انتظار زیاد انجام میشد.
ازطرف دیگر ، برگزاری چنین نشست ، نمایانگر تعهد دولت افغانستان نسبت به اصل مشوره با مردم است . با آنان که دکتور اشرف غنی احمدزی ازطریق ویدیو کنفرانس نشست داشت مربوط به ولایت های اندکه یک دوره از مشکلات را سپری کرده اند، یا درگیر مشکلات جدی اند به گونۀ مثال ، هرات بابت پیشرفت کاربندسلما که ازسوی هند در حال اکمال است درمحراق توجه چندکشور مغرض قراردارد تا روند کار آن را اخلال کند ضمناً گسترش فعالیت های اقتصادی دراین ولایت نیز خارچشم کشورهای همسایه شده است و سازمان های استخباراتی در صدد تضعیف روحیه مردم دراین ولایت اند حالانکه تعهد اشرف غنی احمدزی به مردم هرات ، تبدیل نمودن هرات به یک شهر وولایت بزرگ ترانزیتی بوده و این پیام واضح به تخریب کاران است که ما تسلیم فشار های شما نمیشویم بل با تعهد و روحیه ملی برای رفاه و ترقی گام بر میداریم . به همین ترتیب صحبت که با مردم قندز و کنر صورت گرفت روی مسایل امنیتی و تحرکات مخالفان مسلح ، چگونگی اعاده ثبات و امنیت در آن ولایات بحث شد.
محمد یونس فکور یکی از آگاهان امورسیاسی دررابطه به گفتگوهای دکتور اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری کشور با مسوولان، بزرگان و کارشناسان محلی در تعدادی از ولایت گفت ، بهتر است که این گونه ملاقات ها ادامه پیدا کند زیرا رییس جمهور و رییس اجرائیه و تیم های کاری از دیدار های تشریفاتی به دیدارهای کاری روآورند به خاطرخطوط اساسی حکومت کارنمایند و نشست های اخیر که از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت میتواند گام اولی دراین راستا باشد، وی به ادامه گفت رییس جمهور بخاطر جلوگیری از ضایع وقت راه اندازی چنین گفتگو ها را ادامه دهد، زیرا تااندازۀ زیاد برای حل مشکلات مثمراست .
عبدالجبار شلگری عضو سابق شورای ملی درپیوند به گفتگو های اخیر رییس جمهور با شماری ازنماینده گان مردم آنهم ازطریق ویدیو کنفرانس گفت: حل مشکلات کشور از ناحیه امنیت ،پروژه های زیربنایی ، صحت عامه ، معارف و اقتصادی نیاز به تلاش های بیشتر دارند.
این کاررییس جمهور گرچه نمیتواند تاثیرات بسیار زیاد داشته باشد اما میتواند تحرک نسبی را در ادارات محلی بوجود بیاورد با آنکه این حرکت یک حرکت خوب است مگر کافی نیست باید اقدامات جدی تری انجام شود تا اعتمادمردم دوباره به دولت احیا گردد.
به هر ترتیب اقدام اخیر رییس جمهور که میکوشد با تماس از طریق ویدیو کنفرانس راه تماس با مردم را کوتاهتر سازد درخور ستایش است که باید ادامه پیداکند.