26 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 26 عقرب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز...

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر26 عقرب از آنجاییکه در جریان سال تعلیمی 1397 رخصتی...

داکترکمال سادات: سهمگیری زنان درامورمختلف باعث پیشرفت و ترقی کشورمیشود

کابل باختر26 داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1124)

 

کابل باختر / 11 حمل

محمد عیسی باشنده چهلستون کابل که هشتاد وپنج سال عمر دارد بامراجعه به آژانس باختر تقاضا کرد تا شکایتش به مسوولان امور رسانيده شود .

محمد عیسی می گوید که متصدیان بس های کاستر که قبلآ ازفی راکب پنج افغانی کرایه اخذ میکردند اکنون ده افغانی مطالبه مینمایند .

این مرد کهنسال مدعی است که کابل به شهری بي پرسان مبدل شده وهر که هر چه دلش بخواهد همان میکند و این مردم نادار وتهی دست اند که بار سنگین این همه مظالم را بدوش میکشند خبرنگار آژانس باختر شکایت این پیرمرد رابا ننگیالی قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت درمیان گذاشت.

وي گفت که کرایه وسایط ترانسپورت شهری از جانب آن وزارت تعیین گردیده وبا توجه به وضعیت اقتصادی کرایه راکب در بس های کاستر به ده افغانی تعیین شده است .

همچنان محمد عیسی که نه فقط مشکل خودش را بیان  میکند بلکه این مشكل اکثریت باشنده های کابل  است  که باید به آن توجه صورت گیرد. چنانچه گفته اند سیر از دل گرسنه وسوار از دل پیاده نمی آید.

  اما با توجه پاسخ سخنگوی وزارت ترانسپورت امیدی چندانی برای رفع این مشکل از جانب مسوولان به محمد عیسی وسایر شهروندان تهی دست ما داده نشد .

(فرزانه )

 

بامیان باختر – 7حمل

مقام های محلی درولایت بامیان میگویند که ریاست معارف آن ولایت درسال جدی تعلیمی با کمبود بودجه ومعلم مسلکی روبرواست .

محمد رضا ادا رئیس معارف ولایت بامیان میگوید که درسال گذشته این اداره  برای شاگرداني که صنف درسی نداشتند ،خانه هایی را به کرایه  گرفتند اما درسالجاری به دلیل نبود بودجه این عمل ناممکن است .

وي افزود که نبود بودجه، برخی مشکلات دیگر را نیز فرا راه ریاست معارف  ولایت بامیان قرار داده است .

اوگفت، درراستای پیشرفت معارف درولایت بامیان ما مشکلات دوامدار ومتواتر داریم  که درمدت کم حل نمی شود درشرایط فعلی آنچه برای مابسیار مهم است ومردم نیز نیاز مند آن هستند موضوع کمبود صنوف درسی است كه درسال جدید تعلیمی ما درمکاتب سراسر ولایت بامیان به دوهزار وبیست اتاق درسی نیازمند هستیم .

او افزود که معارف این ولایت ازکمبود معلمان مسلکی نیز به شدت رنج می برد .

براساس آمارهای ارایه شده درحال حاضر حدود یک هزار ودوصد تن از فارغان صنف دوازدهم دراین ولایت مصروف تدریس اند .

مسوولان معارف ولایت بامیان میگویند که معلمان حداقل باید تا صنف چهاردهم تحصیل کرده وسپس مصروف تدریس شوند .

محمد رضا ادا گفت مکاتبی که قبلا ابتدائیه بودند متوسطه شده ومکاتبی که متوسطه بودند به لیسه ارتقا کرده واین امر نیازمندی ها رابرای  اعمار ساختمان هاي الحاقيه جدی تر ساخته است .

به گفته او، ریاست معارف ولایت بامیان درحال حاضر سه صدوپنجاه وسه مکتب درسراسر این ولایت دارد که یکصدوسی ودو مکتب آن نیاز به ساختمان های جدید دارند .

مسوولان این ولایت میگویند که درسال گذشته از صنف اول تا یازدهم  کتاب های جدید  توزیع شده است.

با وجود این معارف ولایت بامیان درجریان چندسال گذشته دستاورد های قابل توجه ای نیز داشته است .

( ناجیه امید )

دوشنبه ، 5 حمل 1392 ، 13:11

زرع رشقه کوهی دربامیان ترویج میشود

Written by manager

 

بامیان / باختر/ 5/ حمل

مسوولان زراعت و آبیاری ولایت بامیان زرع رشقه کوهی را به خاطر رشد مالداری وبهبود محیط زیست ترویج میکنند.

آنان میگویند بیش از هفتصد کیلو گرام تخم رشقه کوهی، دراوایل خزان سال گذشته به دهاقین طوررایگان توزیع گردید که دهاقین به کشت آن درتپه هاپرداختند و توقع میرودکه در آخر تابستان امسال از حاصل آن مالداران مستفید شوند.

انجنیر محمد طاهر عطایی رییس زراعت بامیان میگوید که تخم رشقه ، در مساحت چهارصد جریب زمین زرع گردیده که حاصلات آن به بیش از یکصدو چهل تن خواهد رسید.

به گفته وی رشقهء کوهی درولسوالی های ورث ،پنجاب ، یکاولنگ و مرکز بامیان به کمک ریاست زراعت و درولسوالی های شبر ، سیغان و کهمرد ازطرف موسسه هلو یتاس که دربخش زراعت فعالیت دارد و همچنین شبکه انکشافی آغاخان زرع گردیده است.

عطائی علاوه کرد موسسات یاد شده سه سال قبل رشقه کوهی را طور امتحانی در بامیان کشت نمودند و نتایج مثبت داد و بعدریاست زراعت برنامه توسعه کشت رشقه راروی دست گرفت و تمامی ولایت بامیان را شامل این برنامه نمود.

 رییس زراعت افزود که این برنامه در سالهای آینده توسعه بیشتر پیدا میکند .

 وی گفت، کشت رشقه ، کوه ها و دامنه هارا سرسبز میسازد و باعث بهبود محیط زیست نیز خواهد شد.

 دهاقین نیز کشت رشقه را برای اقتصاد خود موثر میدانند محمد حسن یکتن از دهاقین قریه زردسنگ ولسوالی پنجاب که تخم رشقه کوهی را از موسسه انکشافی آغاخان به دست آورده گفت که درسال گذشته هفت صد سیر رشقه حاصل گرفته است .

 این دهقان علاوه کرد که ازاین مقدار رشقه هفتاد هزار افغانی عاید بدست آورده که کمک خوب اقتصادی برای خانواده وی بوده است.

 به گفته وی قبلاً درچهار جریب زمین آبی ، گندم و رشقه کشت میکرد که آب کافی هم وجود نداشت اما حالا تمام زمین آبی راگندم میکارد و رشقه را مختص به زمین های کوهی نموده است.

قیمت یک سیر رشقه دربامیان ، یکصد افغانی است که در مقایسه با گندم ازلحاظ قیمت تفاوت چندانی ندارد.

محمد حسن دهقان گفت: رشقه کوهی باعث رشد مالداری میشود و در گذشته به خاطر بی علفی ، از بیست راس گوسفند زیادتر نگهداری نمی توانست ، اما حالا مالداری او به دو برابر رسیده زیرا علوفه آن از رشقه کوهی تهیه میگردد.

محمد حسن گفت: به مانند وی همه مالداران به تربیه مواشی می پردازند .

 بامیان یکی از ولایات مرکزی است که نوددرصد مردم آن ، متکی به زراعت و مالداری اند.

 مسوولان زراعت میگوید مالداران دربامیان حدود یک میلیون راس بز ، گوسفند و گاو را دراختیار دارند. بامیان / باختر/ 5/ حمل

مسوولان زراعت و آبیاری ولایت بامیان زرع رشقه کوهی را به خاطر رشد مالداری وبهبود محیط زیست ترویج میکنند.

آنان میگویند بیش از هفتصد کیلو گرام تخم رشقه کوهی، دراوایل خزان سال گذشته به دهاقین طوررایگان توزیع گردید که دهاقین به کشت آن درتپه هاپرداختند و توقع میرودکه در آخر تابستان امسال از حاصل آن مالداران مستفید شوند.

انجنیر محمد طاهر عطایی رییس زراعت بامیان میگوید که تخم رشقه ، در مساحت چهارصد جریب زمین زرع گردیده که حاصلات آن به بیش از یکصدو چهل تن خواهد رسید.

به گفته وی رشقهء کوهی درولسوالی های ورث ،پنجاب ، یکاولنگ و مرکز بامیان به کمک ریاست زراعت و درولسوالی های شبر ، سیغان و کهمرد ازطرف موسسه هلو یتاس که دربخش زراعت فعالیت دارد و همچنین شبکه انکشافی آغاخان زرع گردیده است.

عطائی علاوه کرد موسسات یاد شده سه سال قبل رشقه کوهی را طور امتحانی در بامیان کشت نمودند و نتایج مثبت داد و بعدریاست زراعت برنامه توسعه کشت رشقه راروی دست گرفت و تمامی ولایت بامیان را شامل این برنامه نمود.

 رییس زراعت افزود که این برنامه در سالهای آینده توسعه بیشتر پیدا میکند .

 وی گفت، کشت رشقه ، کوه ها و دامنه هارا سرسبز میسازد و باعث بهبود محیط زیست نیز خواهد شد.

 دهاقین نیز کشت رشقه را برای اقتصاد خود موثر میدانند محمد حسن یکتن از دهاقین قریه زردسنگ ولسوالی پنجاب که تخم رشقه کوهی را از موسسه انکشافی آغاخان به دست آورده گفت که درسال گذشته هفت صد سیر رشقه حاصل گرفته است .

 این دهقان علاوه کرد که ازاین مقدار رشقه هفتاد هزار افغانی عاید بدست آورده که کمک خوب اقتصادی برای خانواده وی بوده است.

 به گفته وی قبلاً درچهار جریب زمین آبی ، گندم و رشقه کشت میکرد که آب کافی هم وجود نداشت اما حالا تمام زمین آبی راگندم میکارد و رشقه را مختص به زمین های کوهی نموده است.

قیمت یک سیر رشقه دربامیان ، یکصد افغانی است که در مقایسه با گندم ازلحاظ قیمت تفاوت چندانی ندارد.

محمد حسن دهقان گفت: رشقه کوهی باعث رشد مالداری میشود و در گذشته به خاطر بی علفی ، از بیست راس گوسفند زیادتر نگهداری نمی توانست ، اما حالا مالداری او به دو برابر رسیده زیرا علوفه آن از رشقه کوهی تهیه میگردد.

محمد حسن گفت: به مانند وی همه مالداران به تربیه مواشی می پردازند .

 بامیان یکی از ولایات مرکزی است که نوددرصد مردم آن ، متکی به زراعت و مالداری اند.

 مسوولان زراعت میگوید مالداران دربامیان حدود یک میلیون راس بز ، گوسفند و گاو را دراختیار دارند. 

 

كابل 5 حمل باختر

والی کابل میگوید: رهبری ولایت کابل به منظور جلوگیری از تراکم نفوس درشهر و جلوگیری از آلوده گی بیشتر محیط زیست و ایجاد یک اجتماع سالم درشهر وولایت کابل درنظر دارد درجریان پنج سال آینده شهرک های رهایشی را در سیزده واحد اداری این ولایت ایجاد نماید.

 عبدالجبار تقوا والی کابل که با خبرنگارآژانس باختر مصاحبه میکرد گفت : به خاطر نجات شهر نشینان کابل ، جلوگیری از تراکم نفوس و خاتمه بخشیدن به ترافیک سنگین در شهر وسالم بودن محیط زیست درنظر دارد تا درچوکات یک برنامهء پنج ساله انکشافی شهرک های رهایشی را درسیزده ولسوالی کابل اعمار نمایم در آن تمام تسهیلات و امکانات یک شهر پیشرفته درنظر گرفته خواهد شد.

که این شهرک های رهایشی توسط بخش هاي خصوصی ساخته میشود و باعث جلوگیری از ساختمان  هاي خودسردرشهر کابل نیز خواهد شد.

والی کابل علاوه داشت درطرح برنامه انکشافی پنج ساله ولایت کابل ساختمان مجتمع بزرگ اداری ولایت کابل نیز درنظر گرفته شده است که به موافقه بورد کابل جدید عملی خواهد شد با اعمار این مجتمع جدید در ساحه چهارهزار و هشتاد هفت جریب زمین درولسوالی ده سبز ولایت کابل كه در بخش از کابل جدید اعمار میگردد . دراعمار این مجتمع اداری هیچ موانع پولی وجود ندارد هر وزارت خانه بودجهء کافی درساختمان آن بدسترس دارند.

ضمناً موصوف از احداث پارک های ملی درچهارده ولسوالی کابل نیز یاد آور شده گفت که احداث اين پاركها به زیبایی و تصفیه هوای کابل کمک خواهدکرد و از ساختمان هاي آن در اراضی دولتی که در هر ولسوالی بدسترس است استفاده خواهیم کرد . چنانچه بزرگان ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل موازی هشتصد و هشتاد جریب زمین را به ما نشانی کرده است.

 عبدالجبار تقوا والی کابل که عضویت بورد کابل جدید را دارد در رابطه به ایجادو اعمار کابل جدید گفت : کابل جدید که دونیم برابر شهر کابل است و در ساحه ولسوالی ده سبز موقعیت دارد بعضی کارهای مقدماتی آن تکمیل گردیده و با سه شرکت ساختمانی خصوصی داخلی قرارداد صورت گرفته  الی ماه ثور سالجاری آغاز خواهد شد این شهر تمام امکانات و تسهیلات به مثابهء یک شهر پیشرفته را با تفکیک هر بخش دارا است .

يكشنبه ، 4 حمل 1392 ، 12:25

آیا طالبان خوب وبد وجود دارد؟

Written by manager

 

کابل باختر – 4حمل

 وزیر خارجه هند میگوید : آرزو دارد تا طالبان به عنوان شهروندان عادی این کشور بازگردند وبا پروسه صلح یکجا شوند .

سلمان خورشید وزیر خارجه هند که روز قبل با گروهء از خبرنگاران افغان در هند صحبت میکرد گفت، درمیان طالبان خوب و بد وجود ندارد با آنهم و حکومت هند آرزو دارد تا طالبان دست ازخشونت کشیده به عنوان شهروندان عادی افغانستان با پروسه صلح بپیوندند.

این گفته های وزیر خارجه هند درحالی بیان میشودکه دولت های غربی به شمول امریکا به این باور اندکه درمیان طالبان افراد تندرو و میانه رو وجود دارد آنها شرط مذاکره با طالبان را جدایی اين گروه از سازمان القاعده عنوان کرده اند.

گفته های اخیر وزیر خارجه هند میتواند یک دیدگاه متفاوت دررابطه به مذاکره با طالبان باشد.

وحیدمژده آگاه امور سیاسی دررابطه به اظهارات سلمان خورشید وزیر خارجه هند میگوید کشورهای مختلف از طالبان دیدگاه و نظریات متفاوت دارند و هند هم از جمله کشورهای است که نسبت به طالبان نظر مخالف دارد و درعین حال نگران حضور پاکستان درافغانستان است  زيرا اين كشور ها حامي عمدهء طالبان به شمار مي رود ،درحالیکه پاکستان خودمخالف نقش هند در افغانستان است .

وی گفت: هدف از نگرانی کشورهای مختلف درافغانستان وآینده این کشور در واقع به خاطر منافع خود شان است . اما موضوع بر میگردد به دولت افغانستان .

 این آگاه سیاسی می گوید: صلح زمانی در افغانستان بوجود می آیدکه دولت افغانستان به صورت مستقلانه و مطابق با منافع ملی خود، مذاکرات را بامخالفان مسلح انجام دهند .

اما محمود صیقل دیپلومات و آگاه روابط بین المللی درپیوند به نظریات وزیر خارجه هند میگوید: وزیر خارجه هند بسیارديپلومات  حساس است ، به باور ما ودیپلوماتان خارجی، آنها در کل نام شان با سلاح و خشونت گره خورده است و تازمانیکه از خشونت و سلاح استفاده نمایند تفاوت بین طالب خوب و طالب بد وجود ندارد.

محمود صیقل میگوید تا طالبان مسلح همانند طالبان كه سلاح راکنار گذاشته اند و به صورت مسالمت آمیز درکنار دیگران دست به فعالیت های سیاسی بزنند مشکلی وجود ندارد،  ولی تا وقتی که طالبان از قتل و کشتار دست نکشند و با سلاح وخشونت سروکارداشته باشند هرگز نباید میان آنها فرق قایل شد.

گذشت زمان این امر را واضح خواهد ساخت که طالبان درچند دسته گی بسر میبرند ودانست كه تفکر و برداشت آنها از منافع ملی چیست ؟

  عبدالخالق – شمس 

 

کابل باختر – 3حمل

شماری از صرافان نسبت به ترویج بانکنوت های جعلی دربازارهای کشور ابراز نگرانی نموده از مقامات امنیتی میخواهند  تا جلو ورود این گونه بانکنوت ها را بگیرند.

به گزارش آژانس باختر، دراین اواخر ورود بانکنوت های جعلی به بازار های کشور سبب افزایش نگرانی درمیان مردم وحلقات تجاری کشور گرديده است این مشکل بیشتر درولایت های سرحدی که مرز مشترک با ایران ویا پاکستان دارند محسوس است .

نجیب الله اختری رئیس اتحادیه صرافان شهرکابل دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت: مشکل تبادله بانکنوت های جعلی درداخل سرای شهزاده وسایر ماركيت هاي تبادلهء اسعار وجود ندارد مگر این مشکل دربیرون از بازار درولایات وبخصوص ولایت های هم مرز با ایران وپاکستان وجود دارد .

اواضافه داشت که حلقات استخبارتی درکشور های بیرونی باچاپ بانکنوت های جعلی دالر ،افغانی وکلدار هندي میکوشند تا ثبات پولی رادرکشور برهم زنند اوبه مواردي اشاره میکند که نیروهای امنیتی درکابل موفق به کشف بانکنوت های جعلی شده اند .

نجیب الله اختری اضافه داشت که مشکل ترویج بانکنوت های جعلی درولایت های سرحدی جای که باشنده گان آن بیشتر با پول کشورهای همسایه داد وستد تجارتی راپیش میبرند وآشنایی با بانکنوت افغانی کمتر است اتفاق می افتد او تائيد میکند که دوصدوهفتاد هزار بانکنوت جعلی دالر که درایران چاپ شده است درکابل کشف شد، همچنان استخبارات پاکستان به چاپ بانکنوت های جعلی کلدار هندی وبانکنوت های هزارافغانيگي وپنجصد افغانیگی مبادرت ورزیده است .

جنرال محمد ظاهر رئیس کشف وتحقیق جرایم جنایی قوماندانی امنیه زون ساحوی کابل چلند بانکنوت های جعلی در بازار کابل را آنگونه که ادعا میشود نميداند او به خبرنگار آژانس باختر گفت: مواردی از قضایای مرتبط با تبادلهً بانکنوت های جعلی دیده شده  که عاملان آن گرفتار وبه نهادهای عدلی وقضایی معرفی شده اند مگر این قضایا درسطح پائین بوده و مبالغ هنگفت را احتوا نمیکند .

نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی دررابطه به ترویج بانکنوت های جعلی درکشور به خبرنگار آژانس باختر گفت: بانک نوت های جعلی از بعضی کشور که نام آنرا گرفته نمی توانم به شکل قاچاق وارد کشور ما میشود.

 آقاي دلاوري ميگويد: بانکنوت ها جعلی دوقسم است که یکی آن درکاغذ نازک بوده وتسمه نقره یی آن زود تراش وبسیار  زود و به شکل عادی تشخیص میشود . یک قسم دیگر آن تا که درماشین های پیشرفته صرافی اشعه بنفش داده نشود تشخیص نمی شود وآنرا کشورهای که به تکنالوژی پیشرفته دسترسی دارند چاپ می نمایند .

ما پولیس را هم درجریان مانده ایم وما دربانک باچنین اشخاص اگر روبرو شویم  وي را برای پولیس معرفی می نمایم .

ولی پول افغانی به اندازه دالر وکلدار جعلی نيست ،ولی جعل پول مايه نگرانی ما است وما ازطریق رسانه ها مردم را در جریان گذاشته ایم .

ازگفته هاي بالا برمیاید که ترویج بانکنوت های جعلی دربازارهای کشور روی یک برنامهء استخباراتی بیروني درحال گسترش است هرگاه جلو آن گرفته نشود اقتصاد افغانستان بیشتر سبوتاژ میشود واین به نهادهای امنیتی واقتصادی کشور برمیگردد که چگونه این مشکل را خاتمه می بخشند .

چهارشنبه ، 30 حوت 1391 ، 11:49

درترکمنستان نوروز چگونه تجلیل می شود

Written by manager

 

کابل باختر – 30 حوت

 ترکمنستان در جشن نو روز میزبان سران ده کشور جهان می باشد . اما اینکه مردم این سرزمین چگونه نوروز را تجلیل می کنند، احمد ضیا احمدی گزارشگر اعزامی آژانس باختر به عشق آباد به آن پرداخته است.

مردم ترکمنستان جشن نوروز را تقریبا" مشابه با مردم افغانستان تجلیل می کنند .

دکتور محمد فاضل سیفی سفیر افغانستان درعشق آباد می گوید پس از ختم استیلا اتحادشوروی وقت درترکمنستان رهبری این کشور درپی احیاي رسوم وعنعناتی شدند که درگذشته ها درین کشور رواج داشت، توجه به جشن نوروز شامل این مایه ازین نگرش رهبری کشور تازه به استقلال رسیده بود .

ترک ها جشن نو روز را جشن کشاورزان می دانند یعنی جشن کسانی که آذوقه آماده می سازند مردم ترکمنستان درین جشن غذاهای رنگ ،رنگ می پزند ،ثمنک می اندازند وبااجرای بازی های مختلف ازسال نواستقبال می کنند .

به گفته وي، در ایام جشن نو روز مراسم اسپ دوانی، کشتی گیری، پرش به خاطر گرفتن دستمال ازجای بلند ،ریسمان کشی وشتر دوانی را برگزار می کنند .

همچنان با دوستان شان دید و بازدید می نمایند، برگزاری این جشن نتیجه تلاش چندین ساله ای ترکمنستان که می خواهد آداب ،رسوم وعنعنات گذشته مردم را مجددآ احیا  کند .

چهارشنبه ، 30 حوت 1391 ، 08:37

نوروز نام کهن وماندگار در فرهنگ افغانها

Written by manager

 

کابل باختر/ 28/حوت

نوروز به عنوان جشن سنتی وباستانی آریاناي کهن بازنده گی وفرهنگ مردم افغانستان عجین خورده است ،نوروز نام آشنا برای ملت افغانستان است که هویت وگذشته کهن دارد نوروز بخش از زنده گی مردم کشور ما بوده وبازگو کنندهء یک گذشتهء پربار فرهنگی ویک تمدن کهن است که به هیچ عنوان نمی توان از آن چشم پوشی کرد آنچه به نام نوروز درافغانستان وکشورهای همجوار آن يك جشن ويك ميله باستاني است.

جایگاهء نوروز در زنده گی مردم ما چنان عمیق وپخته است که عنعنهء برگزاری آن درطول سده ها نسل به نسل  انتقال یافته وحفظ گردیده است مگر درطول چند سال اخیر نوروز ستیزی درکشورما درحال ترویج شدن است ومشکل دراین است که نوروز ستیزی باحرکت حلقات وابسته به طلاب پاکستانی آغاز شد ودرحال گسترش مي باشد .

درحالیکه مردم افغانستان شروع سال جدید شان را از نوروز آغاز می نمایند وآن را هجری شمسی خوانده اند مانندهجری قمری از هجرت پیامبر بزرگوار اسلام الهام گرفته شده درحالیکه درپاکستان که اکنون میخواهند مرجع صدور فتوا برای افغانستان باشدتقویم آنها مطابق به تقویم عيسوي ها عیار گردیده و چون یهودیان ونصرانیان روزهای یکشنبه را رخصتی عمومی میگیرند وروز جمعه را روز کار .

برهان الدین نظامی متخصص علوم اسلامي وعضو اکادمی علوم دررابطه به سال هجری شمسی وهجری قمری به خبرنگار آژانس باختر گفت:" هردو تقویم به اساس هجرت رسول اکرم (ص) عیار گردیده است، فرق اندکی میان این دوتقویم وجود دارد برخی از روزهای هجری قمری 29 روزاست درحالیکه هجری شمسی 30و31 روز میباشد این تفاوت باعث گردیده که میان دوتقویم چهل سال فرق به میان آید درغیر آن هردو از هجرت رسول اکرم (ص) الهام گرفته شده است."

مولوی عبدالحکیم مجاهد دررابطه به برگزاری ویا عدم برگزاری میله نوروز به خبرنگار آژانس باختر گفت:" تجلیل از نوروز به نيت تعلق دارد اگر ما از این روز به عنوان روز آغاز سال جشن دهقان ،آغاز کشت وزراعت تجلیل نمائیم مشکل ندارد مگر تجلیل  اگربرگونهء زردشت ها باشد جنبه عملی ودینی ندارد."

این گفته های مولوی عبدالحکیم مجاهد باین گفته هامطابقت داردکه نوروز یک میله ویک جشن باستانی است که با آغاز طروات بهاری زنده گی رنگ دیگر میگیرد وبرای کشت وزراعت زمینه مساعد میگردد وانسانها را وامیدارد تا با نوروز کار وفعالیت شان را رنگ نو دهند .

پوهنیار فریبا فرحت استاد پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل مي گويد: هر کشور عرف عادت عنعنه یی دارند که جز فرهنگ تلقی می گردد نسل به نسل انتقال میدهند وبه آن احترام قابل هستند .

رسم ورواج ها مجموعاً به چهاربخش تقسیم می شود:

1 بخش اول را رسم ورواجها تشکیل میدهد

2 ادبیات شفاهی

3 هنر های محلی

4 صنایع دستی

جشن نوروز از جمله عنعنه ورسم رواج ها حساب می گردد که در گروه اول قرار می گیرد که جز فرهنگ ویا فلکلور مردم این سرزمین را تشکیل میدهد از آن به عنوان جشن باستانی یاد میکنیم ، سرزمین افغانستان قدمت طولانی دارد مردمان شان به فرهنگ دوستی وفرهنگ پروری از شهرت خاص برخوردار اند ،جشن نورز یکی از عنعنه ورسم ورواج های است که از دیر زمانی دراین سرزمین مروج بوده است .

طور مثال درزین الاخبار این روز را نوروز گفته اند که آغاز سال است ،شب وروز برابر ميگردد وسایه ها از دیوارها بگذرد وآفتاب از روزن افتد از این رو نوروز در بین آریایی ها به نماد زنده گی نو ،برابر ی درطبعیت و روشنایی درحیات عامه مردم مبدل گردید .

ویا مثلا درمورد نوروز در آيین مزد یسنا که قبل از اسلام اینجا مروج بود چنین عقیده داشتند که ابوریحان البیرونی در کتاب التقهیم خویش مینگارد که فلک درهمین روز گشتن را آغاز كرد .

یعنی گردش چرخ فلک به منظومهء نظام شمسی شب وروز باهم برابر می شود آغاز به کار خود کرده است درمورد پیشینه نوروز نظریات گوناگون وجود دارد.

1 برخی پیروان دین  کلیمی به این باور اند که گویا حضرت موسی درهمین روز به پیامبری مبعوث شد و همچنان فرونشینی کشتی نوح پیغمبر وختم توفان درهمین روز واقع گردیده است .

همین گونه حضرت سلیمان انگشتری معجزه آسای خود را گم کرده بود به همین روز بدست آورد وهمچنان تعداد از ميسحیان نیز به این باور اند که انجیل درهمین روز فرستاده شده است .

2 مسلمانان سنی آغاز خلافت خلیفه چهارم مسلمین را مصادف به همين ميدانند.

وهمچنان دربین مسلمانان به خصوص مردم اهل تشیع این نظر وجود دارد که گویا حضرت علی کرم الله وجه خلیفه چهارم به همین روز خم غدیر به جانشین حضرت محمد (ص)  به تخت ولایت مقرر گردید که مصادف به  اول سال است به همین خاطر برافراشتن جهنده حضرت شاه ولایتماب دربلخ وهمچنان همه ساله درتپه کارته سخی به همین مناسبت صورت میگیرد .

استاد فرحت به ادامه گفت : خداوند خالق، حضرت آدم (ع) را دراین روز آفریده است .

همچنان عقیده دیگر آریایی ها اين بود که گویا کیومرث نخستين بشر در روی زمین در همين روزبه زعم آریاییها به پادشاهی رسید .

همچنان در زمان سامانیان میگفتند جمشید به همین روز به تخت پادشاهی نشست وعلما را جمع کرد چطور کنیم که پادشاهی ما دوام دار باشد علما گفتند (داد وعدل را پیشه بگیر ) وبه همین ترتیب چند روز نخستین روز ماه حمل رانوروز یادکردند که تااکنون هم در بین مردم مروج است دراین روز در اولین بار دنده نیشکر بدست جمشید شکسته شده واز شربتش استفاده کردند ودر همین روز دادن هدیه تبرک مروج گردید وپارچه های زرین به تخت جمشید آویختند وتاج بر سرش نهادند واین روز را نوروز خواندند .

یک بیت از شاهنامه است :

به جمشید گوهرافشاندند    مر آنروز را روز نو خواندند

همیشه تعدادي ازمردم به عنوان ختم تاریکی ها ، سختی ها ،مشقت ها زمستان ها به عنوان آغاز یک تازه گی رستاخیز طبیعت عقیده داشته اند .

روایت وجود دارد از طرف دیگر حضرت رسول اکرم "ص"میفرماید.

"لکل شی ربیع القرآن شهرالرمضان " ترجمه :

هرچیزبهاری دارد و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است و همچنان فرموده که و "تعلم القرآن فان هوربیع القلوب"  ترجمه:

بیاموزید قرآن را که بهار دل هاست وهمچنان کلمه نوروز درزبان عربی نیمروز هم آمده است و همچنان در زمان آل برمک که از فرزندان بلخ بود او همیشه خراسانیان را تشویق میکرد به تجلیل از مراسم نوروز شعرا ، دانشمندان ، نویسنده ها را وادار می ساختند که درمورد نوروز چیزهای بنویسند و سخن های دراین مورد بگویند قسمیکه قبلاً گفتم در زمان سامانیان پردهء نوروز ، روز نوروز ، جشن نوروز ، نازنوروز ، روز فرخ ، نغمه نوروز ،هدیه نوروزی ، گل نوروزی ، جلوه نوروزی ، میرنوروزی، رایت نوروزی ، مقدم نوروزی ده ها عنوان شعرها و سخن های بودکه در پیوند نوروزشعر گفته میشد .

دیگر درزمان سامانيان قسمی بود که جوانان کوشش میکردند در هفته های اخیر زمستان، زیر برف گل های که میروید او را پیدا بکنند به عنوان هدیه نوروزی یکی به دیگری اهدا بدارند که این رسم تا هنوز درمناطق تخار و بدخشان ما مروج است و حتی در کاپیسا درولسوالی جمال آغه ، بدخشان، کابل و اندراب شمالی بنام های مختلف یاد می شود.

مثلاً در :

1-درجمال آغه ولایت کاپیسا بنام گل نوروزی

2-دربدخشان بنام گل چغرک

3-درفرزه ، کابل بنام یخ شکنک

4-درسایر قسمت های شمالی گل کاسه شکنک

5-دراندراب گل کاشکنک یادمیگردد که همان گل را از زیر برف پیدا کرده به دوستان خود هدیه میدادند و با خواندن اشعار نوروزی ازیک خانه به خانه دیگر میرفتند و گل را بین دوستان تقسیم میکردند.

امروز نوروز چگونه تجلیل میگردد !

 

در افغانستان مراسم نوروز مختص به قوم یا ملیت خاص نيست که بگوئیم نوروز مربوط کدام قوم است و یا ملیت.

اگر جشن نوروز در مزارسخی تجلیل میشود ، درکارته سخی به عنوان شاه ولایتماب برپا می شود شاه ولایتماب کیست . حضرت علی کرم الله وجه کیست داماد حضرت پیغمبر "ص" پسر کاکای حضرت بهترین عالم خلیفه چهارم اسلام ، کسی که در راه اسلام و عدالت جنگید و مشکلات زیادی را متقبل شد .

اما متاسفانه بعضی گپ های گفته میشود که گویا این مربوط به فلان قوم است و یا ملیت و گذشته از این ها یکی از فرهنگ ها، رسوم و عنعنات این سرزمین است. هرچند که صبغهء اسلامی ندارد مگر جز فرهنگ مردم مااست و مابه آن جشن باستانی ، فصل طراوت و کشت وكار می نامیم یعنی پیش از اسلام مروج  بوده اما ، امروز وقتی بنام خلیفه چهارم بیرق بالا می شودکه گویا در همین روز خلیفه چهارم به تخت ولایت نشسته محسوب به همین سرزمین میشود.

ازلحاظ اجتماعی جشن نوروز :

ازلحاظ اجتماعی چون فرهنگ جز از اجتماع است یعنی فرهنگ دانش است که در بین توده های مردم آگاهانه نا آگاهانه جریان دارد بناً برگزاری تجلیل از نوروز از لحاظ اجتماعی مثلاً وقتی یک روزی دربلخ جهنده برافراشته میشود درعین روز در شهر قندهار جهنده خرقه مبارک بالا میشود، در جلال آباد میله گل نارنج برپا میشود.

 تجلیل این گونه جشن ها برتحکیم روابط اجتماعی مردم اثر گذار است .

آنچه در بالا ذكر شد نشانه هاي از عظمت فرهنگ وهيئت با عظمت يك ملت با يك تاريخ زنده است كه بايد به آن ارج گذاشت.

عبدالخالق – برمك - نوريه

 

فراه / باختر/ 29/ حوت

درجریان سالروان بیست و سه زن درفراه به قتل رسیده اند.

 مسوولان ریاست امور زنان ولایت فراه میگویند که امسال درنتیجه خشونت های خانواده گی درفراه بیست و سه زن و پنج مردبه قتل رسیده اند.

 لیلما صدیقی رییس امور زنان ولایت فراه با ابراز نگرانی از افزایش خشونت دربرابر زنان دراین ولایت ، به آژانس باختر گفت که درجریان امسال جمعاً یکصدو پنجاه و چهار مورد خشونت شامل بیست و سه مورد قتل زنان چهل وشش مورد طلاق ، نه مورد فرار از منزل ، سه مورد خودسوزی را ثبت کرده اند.

وی بقیه خشونت ها را خودکشی لت وکوب ، توهین و تحقیر ، فرار از منزل و ازدواج های اجباری عنوان کرد.

خانم صدیقی ، علت همچو خشونت ها را فقر وبیسوادی پائین بودن سطح آگاهی خانواده ها ، عدم آگاهی ازحقوق یکدیگر و بی خبری ازقانون خوانده افزودکه آن ها امسال برنامه های آموزشی آگاهی دهی را برای شماری از خانواده ها به راه انداخته اند تا سطح خشونت کاهش یابد.

شاه گل سدید مدیر امورحقوقی ریاست امور زنان ولایت فراه گفت اخذطویانه  ، فروختن دخترها در بدل پول بدون رضایت دختر ، موارد دیگری است که باعث افزایش خشونت های خانواده گی شده است.

 وی افزود : تجربه نشان داده که برخورد مردهای که درمقابل پول خانم شان را خریده اند ، خیلی خشن وزشت بوده و همیشه به حیث یک متاع  به خانمش می بیند که این چنین روابط درنهایت به خشونت های شدید می انجامد.

به گفته لیلما صدیقی رییس امور زنان رقم اصلی خشونت های خانواده گی بالاتر از آماری است که نزد آن ها ثبت شده است زیرا بسیاری از موارد درمناطق دور دست  باوساطت ریش سفیدان وشوراهای مردمی حل و فصل میشوند .

 براساس آمار ثبت شده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امسال چهار هزار و پنجصد مورد خشونت علیه زنان و دختران به سطح کشور صورت گرفته که بیش از 75 مورد آنرا قتل و 40 مورد را تجاوز تشکیل میدهند درحالیکه درتمام سال گذشته حدود سه هزار قضیه ثبت این کمیسیون شده بود.

ناجیه 

 

ایبک 15 حوت باختر

به مظور رشد و بهبود زراعت درسمنگان وزارت زراعت و مالداری  ده ها عراده تراکتور و تجهیزات

پیشرفته زراعتی را در اختیار دهاقین آن ولایت قرارداده است.

خلیل الله  هاشمی نماینده وزارت زراعت و مالداری حین تسلیم دهی تجهیزات متذکره گفت، سی عراده تراکتور ، سی دستگاه تریشل ، سی عراده تیلر و سایر تجهیزات پیشرفته زراعتی که از سوی وزارت مبارزه  با مواد مخدر به خاطرعدم کشت خشخاش به آن ولایت کمک شده است ، در اختیار  بیست و چهار کوپراتیف دهقانی  سمنگان  سپرده  میشود.

وی افزود: ارزش مجموعی این وسایل بیش از یک ملیون دالرمیباشد که مطابق طرز العمل وزارت زراعت  و مالداری به خاطر بهبود زراعت  در سمنگان آماده شده است.

خیر الله انوش والی سمنگان حین تسلیم دهی  تراکتور های یادشده، از کمک وزارت مبارزه با مواد مخدر و توجه وزارت زراعت و مالداری برای بهبود زراعت در سمنگان ابراز قدردانی نموده گفت هشتادوپنج فیصدپیشه مردم سمنگان زراعت میباشد ودهاقین  مامیتوانند بااین  تجهیزات، پیشه زراعت را درآنولایت تسهیل بخشند.

نورمحمد آمر ترویج اداره زراعت سمنگان گفت اداره میکانیزه این ولایت در گذشته  با داشتن امکانات و تجهیزات خوب زراعتی خدمات قابل توجهء برای دهاقین انجام میداد و اما در طول سالهای جنگ  اکثریت این تجهیزات ازبین  رفته اند.

وی افزود: بعد از ایجاد نظم نوین در افغانستان آنچنان که تلاشها درعرصه امنیتی  وبازسازی به همکاری جامعه بین المللی صورت گرفته، برای احیای دوباره سیستم زراعت و باغداری ، توزیع تخم های اصلاح شده گندم ، کودکیمیاوی و راه اندازی برنامه های آموزشی  برای دهاقین نیز کار های ثمر بخشی صورت گرفته است.

درهمین حال دهاقین سمنگان نیز از این اقدام وزارت های زراعت و مالداری و مبارزه با مواد مخدر کشور ابراز خوشی نمودند.

خواجه قل به نماینده گی از کوپراتیف های دهقاني در محفل تسلیم  دهی این وسایل از توجه مسوولان امور ابراز خوشی نمود وآنرا برای کشت زراعت که تاحال در اکثریت مناطق  به شکل ابتدایی پیش برده میشود، تسهیل بخش خواند.

ناجیه