17 اسد 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد قاسم حلیمی نامزدوزیر وسرپرست وزارت  ارشاد، حج و اوقاف تعیین شد

محمد قاسم حلیمی نامزدوزیر وسرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف تعیین شد

کابل / ۱۶ اسد / باختر ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست...

تیم امنیتی کابل روی امنیت مرکز جلسۀ فوق‌العاده برگزار کرد

تیم امنیتی کابل روی امنیت مرکز جلسۀ فوق‌العاده برگزار کرد

کابل / ۱۶ اسد، / باختر مقامات بلندپایۀ امنیتی کشور امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

گزارشات
گزارشات

گزارشات (1509)

کابل باختر/ 21/ دلو
سال پار آنهم دراولین روز های ایجاد حکومت وحدت ملی ، دولت افغانستان با امضاء توافق نامه امنیتی با امریکا و ناتو به یک جنجال بزرگ سیاسی میان افغانستان و امریکا  و افغانستان و ناتو خاتمه بخشید.
دولت حامدکرزی به دلیل عدم همکاری دولت امریکا با روند صلح افغانستان  و تعریف نامشخص ازصلح درافغانستان ومداخله بیرونی از امضاء این توافقنامه ابا ورزید و آن را منوط به همکاری شفاف و همه جانبه امریکا با روند صلح افغانی ، امنیت و ثبات درافغانستان ، قطع مداخلات بیرونی و همکاری وسیع و گسترده امریکا و ناتو باافغانستان دانسته بود.
مگر با ایجاد حکومت وحدت ملی ، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی درحضور داشت رییس جمهور درپای این توافقنامه امضاء کرد و به آن مشروعیت بخشید.
با آنکه از امضاء این توافقنامه اضافه از یکسال میگذرد مگر دولت و مردم افغانستان ازآن کمتر سود بردند با آنکه امنیت به افغانستان برنگشت ، مداخلات و تجاوزات بیرونی ادامه یافت و ما درسال پار عیسوی شاهد اوجگیری بی پیشینه حملات طالبان وگروه های تروریستی همکار و وابسته به آنان بودیم .
این که دولت افغانستان نتوانست از مفاد و مزایای این دو توافق نامه سود برد ، منتقدان دولت ، بخصوص آنانی که مخالف امضاء این توافقنامه ها بودند زبان گویا و گویا تر پیدا نمودند و بیشتر فعال شدند ، همچنان مردم افغانستان ، که امید زیادی به این توافقنامه ها دوخته بودند عدم ازاجرا و عدم تطبیق این دو توافقنامه آنها را نسبت به تعهدات امریکا و ناتو دلسرد و نا امید ساخت . مگر نشست اخیر که دروزارت دفاع افغانستان برگزار شد و در آن سرپرست وزارت دفاع ملی و قوماندانان نیروهای بین المللی مستقر درافغانستان ،چگونگی تطبیق این دو توافقنامه را مورد بحث قرار دادند وغرض تطبیق عملی و پیگیری آن به ایجاد سه کمیته کاری موافقه نمودند این امیدواری باردیگر پیدا شد که افغانستان درحمایت جامعه جهانی به ثبات ، آرامش و قطع مداخلات بیرونی دست خواهد یافت.
درنشست اخیر موافقه گردیدتا کمیته های کاری غرض رسیدگی به امور مالی افغانان، ارزیابی تهدید های مشترک و رشد ظرفیت ها درنهادهای امنیتی افغانان برپا گردد.
حالا این سوال مطرح است که دولت افغانستان خواهد توانست از مفاد این دو توافقنامه سود برد.
یک عضو شورای ملی که ازولایت قندهار نمایندگی میکند میگوید که نشست اخیر تعهدی دیگری دربرابر مردم افغانستان است که ما آن را به فال نیک میگیریم مگر تطبیق عملی این توافقنامه ها و خواست مردم افغانستان است که باید دوستان امریکایی و شرکای آن درناتو باید به آن توجه داشته باشند.
اگر نشست اخیر و موافقه جنرال کمبل قوماندان نیروهای بین المللی با ایجاد سه کمیته کاری یک حرکت سیاسی و برنامه درراستای تغییراذهان عامه در افغانستان باشد، این جنرال اشتباه کرده است زیرا این مساله قابل درک است که ثبات افغانستان اکنون با ثبات منطقه و فراتر ازآن گره خورده و نمی شود که دیگر با منافع افغانها و از طریق آن با منافع کشورهای دیگر بازی کرد . وقت، وقت عمل است ضروراست که همه اطراف دخیل در قضیه افغانستان باید روی منافع همگانی حرکت کنند زیرا حرکت روی منافع تک گرایانه سود نه بخشیده و نتیجه نداده بل حساسیت ها را بیشتر نموده است.
محمد عبده نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان با ابراز خوش بینی ازایجاد کمیته ملی مشترک نظامی برای تطبیق موافقتنامه های امنیتی میان افغانستان امریکا و افغانستان سازمان ناتو به آژانس باخترگفت، بعداز امضاء موافقتنامه ای امنیتی یک سری مکلفیت ها بردوش هردو طرف قرارمیگیرد نیاز که این مکلفیت ها باید ازطریق کمیته های موظف پیگیری و روند عملی شدن تعهدات دو طرفه را سرعت ببخشندو فعلاً هم ایجادکمیته های نظارت ازتطبیق موافقتنامه های مشترک افغانستان با امریکا و سازمان نظامی ناتو یک قدم نیک است و این موافقتنامه ها زمانی جنبه اجرایی پیدا کرده میتواند که این کمیته های موظف ایجاد ووظایف شان را به درستی انجام دهند.
شاه گل رضائی عضو مجلس نمایندگان دراین رابطه به گزارشگر آژانس باختر گفت ، درجریان چند سال گذشته بعضی ازکشورها با افغانستان پیمان ها و توافقنامه ها امضاء کردند.
دراین میان امضاء توافقنامه امنیتی میان افغانستان وامریکا بیشتر مورد توجه است زیرا این کشور تعهدات زیادی درقبال افغانستان دارد.
اما چنین پیمان ها هیچ به سودکشورما نبوده و جانب مقابل به تعهدات شان عمل نکردند.
درپیمان امنیتی افغانستان وامریکا یکی از مواد آن حمایت دربرابر هرگونه تهدیدات است که تا به حال چنین کاری نشده است.
تا به حال دربرابر تروریزم و لانه های آن درمنطقه اقدام صورت نگرفته است.
حالا هم باید پیمان بازخوانی شود و بعدتمام موادآن عملی شود.
از این گفته ها برمیاید که مردم افغانستان نسبت به تعهدات جامعه جهانی منجمله کشورهای دوست دربرابر این کشور با باوری نگاه میکنند و این به دوستان بین المللی برمیگردد که به جای دیپلوماسی به عمل رو آورند خود وافغانها را درتامین امنیت کمک کنند .

کابل باختر/ 19/ دلو
روزنامه نیویارک تایمز اخیراً ضمن نشر مقاله یی از جهاد گرایی وجهاد سازی درپاکستان وصدور افراطیت ازاین کشور به بخش های دیگر جهان سخن گفته و این کشور را درپیچیدگی اوضاع افغانستان دخیل دانسته است.
دراین گزارش از بدترشدن اوضاع درافغانستان سخن گفته شده وگفته شده که حل این  مشکل پاسخ بستگی به این دارد که ما تا چه میزان میتوانیم روی همکاری های منطقه ای حساب کنیم و میانجی گری ها وفشار های بین المللی چه قدر میتواند برای ایجاد قواعد بازی میان کشورها اعمال شود.
درواقع مشکل بستگی به این دارد که جامعه بین المللی تاچه حد پاکستان را برای توقف ستیزه جویی اش تحت فشار قرار میدهد.
پاکستان کشور که عامل اصلی صدور افراط گرایی و تروریزم به افغانستان است.
به گفته روزنامه ، کارشناسان شواهد بسیاری یافته اند ، مبنی براین که پاکستان حملات طالبان را تسهیل کرده است .
ایالات متحده و چین ، مدت هاست که ازپاکستان میخواهند طالبان را برای مذاکرات صلح متقاعد کند ، اما افغانستان معتقداست که اسلام آباد هیچ کاری برای مهار طالبان انجام نداده است و اگر دلیلی برای سهم گرفتن داشته باشد ، امید به کسب نفوذ درهرگونه توافق نامه برای اشتراک قدرت است.
این مساله تنها مربوط به افغانستان نیست، پاکستان درتعداد دیگری از درگیری های خارجی نیز مداخله میکند سرویس ، استخباراتی این کشور ، مدت ها اداره کننده نیروهای جهادی بین المللی بوده است که بسیاری از آن ها افراط گرایان سنی مذهب هستند . حتا حدس و گمان هایی وجود دارد که این کشور احتمالاً درظهور دولت اسلامی نقش داشته است.
حملات طالبان درسال دوهزارو چهارده تشدید یافت زمانی که نیروهای ایالات متحده و ناتو درحال کاهش عملیات های خود درافغانستان بودند و برای خروج ازاین کشورآمادگی میگرفتند، همزمان پاکستان پس ازسال ها رفتار های دو پهلو ، تصمیم گرفت تا جنگ جویان طالبان و القاعده را از پناهگاه های شان درمناطق قبایلی پاکستان دروزیرستان شمالی پاک سازی کند  و آنان را به سمت افغانستان کوچ دهد.
اما خبرحمله پیش از آن به شبه نظامیان رسیده بود و به گفته روسای قبایل و جنگجویان طالبان صدها تن فرار کرده بودند بسیاری از آنها به آن سوی مرز به افغانستان آمدند درحالیکه این یک برنامه بود.
چنانچه دقیقاً درلحظه حساسی که افغانستان مسوولیت امنیت خود را بدست می گیرفت .
چنانچه دقیقأ درلحظه حساس که افغانستان مسوولیت امنیت خود را بدست می گرفت در آن تابستان نود جنگجوی خارجی همراه با خانواده های شان به  ولایت پکتیکا رسیدند  واین هشدار برای مقامات افغانستان بود.
جنگ جویان طالبان پایگاه های رها شده سازمان سیا در امتداد مرز ولایت پکتیکا را اشغال کردند. یکی از وکیلان این منطقه گفته بود که آن ها از این مواضع برای طراحی حملات به قلب افغانستان وحتا تا خود کابل استفاده می کنند تعدادی از ویران کننده ترین حملات انتحاری دراین ولایت ، درماه های پس از آن رخ داد.
درهمین حال ، درپاکستان شبکه حقانی که قوی ترین شاخه طالبان است، از وزیرستان شمالی به منطقه مجاور آن منتقل شده این گروه درآن جا نیز ازپناهگاه امن برخوردار است وحملاتش را علیه اهداف امریکایی ، بین المللی وافغان اجرا می کند.
پاکستان ، افغانستان را به عنوان  احاطه خلوت خود می بیند ، این کشور که مصمم است به رقیب بزرگش هند اجازه نفوذ درافغانستان ندهد وبرای تضمین این که افغانستان همچنان یک اردوگاه اسلام گرای سنی باقی می ماند، هوشیارانه از طالبان استفاده میکند ، این کشور بخشی از طالبان را که در جهت پیشبرد اهداف آن کارمیکند تشویق کرده و دیگران را که این کاررا انجام نمی دهند سرکوب می کند.
به طور مشابه همین رفتار دررابطه با جنگجویان القاعده و دیگر جنگجویان خارجی وجود دارد.
حتا با دانستن تمام این مسایل ، ممکن است این که سه زمام دار احزاب خشونت گرای مذهبی آزادانه درپاکستان زندگی میکنند ، حیرت آورباشد.
اولین آن ها سراج الدین حقانی ، رهبر شبکه حقانی و دومین فرد تاثیر گذار طالبان است. او آزادانه درپاکستان سفر میکند و حتا از مقر استخباراتی پاکستان برای جنگ افغانستان درراولپندی بازدید کرده است.
پس از او رهبر جدید طالبان ملا اختر محمد منصور است که آشکارا جلسات نظامی و شورای رهبری را درنزدیکی شهر کویته پاکستان برگزار میکند. پس از به قدرت رسیدن او درسال گذشته ، طالبان بزرگترین حملات خود را در افغانستان انجام دادند ، شهر شمالی کندز را تسخیر کردند و درتلاش برای به دست گرفتن کنترول ولایت غزنی و هلمند شدند که موفق نگردیدند.
درنهایت رهبر القاعده ایمن الظواهری است که پناهگاهی امن درپاکستان دراختیار دارد.
او دربخش جنوبی غرب بلوچستان زندگی میکند و تلاش دارد تا کمپ های آموزشی درجنوب افغانستان دایر کند.
پاکستان اتهام پناه دادن به طالبان و القاعده را انکار کرده و بیان داشته است که این کشور ، خود نیز قربانی تروریزم است.
اما بسیاری از تحلیل گران ، با جزئیات توضیح داده اندکه چگونه ارتش پاکستان گروه های شبه نظامی اسلام گرا را به عنوان ابزار سرکوب جنبش های ملی ، به ویژه درمیان اقلیت پشتون ها آنکشور پرورش داده است.
شاید نگران کننده ترین اخبار ، گزارش هایی باشندمبنی براین که پاکستان درظهور دولت اسلامی نقش داشته است.
باید گفت که اکنون نام پاکستان با افراط گرایی و تروریزم گره خورده است اکثری واقعات تروریستی بخش های از جهان با اندک ترین تحقیق جای پایش را درپاکستان بازگو میکند . دست تروریستان پاکستانی در انفجار در چهار راه تایمز درنیویارک ، حادثه درمتروی لندن ، حوادث اسفبار تروریستی درهسپانیا به گونه درپاکستان طراحی شده بود . همچنان حضور صدها تروریست پاکستانی منجمله انتحارکنند گان درافغانستان که نیروهای امریکایی و افغان را هدف قرار داده اند ثابت میسازد که پاکستان درترویج افراط گرایی و تروریزم نقش داشته است . گرفتاری خانم عافیه صدیقی که اکنون در امریکا زندانی است از ولایت غزنی افغانستان دلیل دیگر از ترویج افراط گرایی است.
این خانم به قصد حمله انتحاری ازپاکستان به افغانستان فرستاده شد مگر قبل از انجام عمل گرفتارگردید.
تروریستان برای رهایی وی دو خانم سیاح چکی را از شهرکویته ربودند مگر این حرکت باعث رهایی عافیه صدیقی نشد مگر دولت چک  با دادن باج به تروریستان ، دوشهروند خود را آزاد ساخت . حادثه اخیر دریکی از شهرهای امریکاکه یک زوج پاکستانی  با گلوله باری بر مردم چهارده نفر را کشتند دلیل دیگری از ترویج افراط گرایی و اعزام تروریستان از پاکستان به جا های دیگر است اینها همه نمایانگر آن است که پاکستان به فکر جهانی شدن جهاد است که خود آن را تعریف کرد  و برای آن برنامه ریزی نموده است که باید حساب وکتاب با این کشور معلوم گردد.

شنبه ، 17 دلو 1394 ، 12:28

تفسیر برخبر:

Written by manager

کابل باختر/ 17/ دلو
جان مکن رییس کمیته تسلحیاتی سنای امریکا گفته است که ادامه فعالیت شبکه القاعده و شبکه حقانی درافغانستان باعث نگرانی و یک خطر بزرگ برای مااست و حضور نیروهای بین المللی دراین کشور یک نیاز است .
این درحالیست که جنرال جان کمپل قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو درمجلس سنا امریکا بر کاهش سربازان امریکایی پس از سال 2016 میلادی سخن زده است که    5500سربازان  نظامی امریکایی قادر خواهد بودکه ماموریت شان را در افغانستان انجام دهند اما جان مکن برحضور بیشتر سربازان امریکایی پس از سال 2016 و بیشتر ازآن پافشاری کرده است.
این سناتور امریکایی تصریح کرده است که آیا با حضور پنج هزار و پنجصد سرباز امریکایی که پس از سال 2016 درافغانستان که باقی می مانند خواهند توانست که ماموریت ضد هراس افگنی و ماموریت آموزش ، مشوره دهی و کمک به نیروهای افغان را پیش ببرند.
او تاکید کرده است که باخروج نیرهای بین المللی از افغانستان درسال 2014 میلادی ، هنوزهم فعالیت های دهشت افگنان شبکه القاعده ، شبکه حقانی و سایر گروه های دهشت افگن بخصوص داعش درافغانستان یک خطر بزرگ برای ما محسوب میشود وازسوی دیگر نهادهای امنیتی افغانستان به تمویل و تجهیز بیشتر نیاز دارند.
به گفته وی حضور نیروهای بین المللی بخصوص سربازان امریکایی برای مبارزه با گروه های دهشت افگن درافغانستان که یک تهدید برای منطقه وجهان میباشد یک امر حتمی و یک نیاز مبرم دراین کشور اند.
این درحالیست که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گروه های دهشت افگن به ویژه گروه طالبان و داعش را دریک سال اخیر درافغانستان جسورتر ساخته است وحملات تهاجمی و انتحاری شان را علیه مردم و تاسیسات عام المنفعه شدت بخشیده اند که این تحرکات گروه های دهشت افگن مقامات ارشد امریکایی را نیز نگران ساخته که موجودیت گروه های دهشت افگن درافغانستان مایه نگرانی آنان شده است.
درحالیکه مردم افغانستان و حکومت افغانستان از موجودیت گروه های دهشت افگن و حامیان شان همیشه آسیب پذیر بوده اما کشورهای بزرگ برای حفظ منافع شان دربرابر گروه های دهشت افگن در افغانستان سخن زده اند و این کشورها گروه های دهشت افگن را ازدیدگاه های خود بشکل متفاوت تعریف کرده اند.
اخیراً روسیه نیز برای جلوگیری از تهدیدات که متوجه امنیت داخلی کشورش است تمایل ایجاد رابطه باطالبان را نشان داده است.
درحالیکه روس ها تمایل به ایجاد رابطه با طالبان را دارند و امریکا هم ،داعش و شبکه حقانی را تهدیدی علیه منافع خود میداند درحالیکه طالبان داعش ، حقانی و شبکه های تروریستی در افغانستان فعالیت های تروریستی را مرتکب میشوند مشکل دراین است که قدرت های بزرگ فقط حوادث ووقایع را از دید منافع خود تعریف میکنند.
آگاهان افغان میگویند تروریزم زمانی گلیم خود را درجهان برچیده خواهد یافت که همه کشور تعریف یکسان وواقعبینانه از آن داشته باشند.

کابل باختر 14 دلو
باب کروکر یکی از سناتوران جمهوری  خواه ایالات متحده امریکا گفته است که نیروهای ما درافغانستان علیه شبکه  القاعده  مبارزه کرده نتوانیم نه می توانیم که بر ضد گروه داعش نیز اقدام کنیم .
این سناتور امریکایی تاکید کرده است که گروه داعش نباید در افغانستان رشد کند وجلو آن باید گرفته شود.
کروکر درمصاحبه با صدای امریکا گفته است که اقدامات ایالات متحده در مقابله با گروه دهشت افگن داعش به موقع صورت نگرفته و همچنین وجوه مالی کافی  را برای مبارزه بر ضد دهشت افگنان  داعش اختصاص نداده است .
او گفته است، ما در اقدامات  خود ناوقت عمل کردیم و فکر میکنیم کسی در مورد اختلاف نظر ندارد اخیراً به افغانستان سفر کردم ، قوای نظامی ما در آنجا میتوانستند بر ضد القاعده اقدام کنند  اما نمی توانستیم بر ضدگروه داعش اقدام کنم این مضحک است این درذحالیست که گروه داعش فعالیت های هراس افگنی خود را پس از سال 2014 که نیروهای  خارجی افغانستان را ترک کردند آغاز کردند واز همان  آغاز مقامات دولت افغانستان از حضور فعالیت گروه داعش درافغانستان  انتقاد کرد اما جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده امریکا به آن توجه   نکرد .
اکنون  دیده میشود که گروه داعش با تمویل وتجهیز بیشتر به کمک کشورهای خارجی در بخش های ازولایت ننگرهار بخصوص ولسوالی اچین مراکز آموزشی وسازماندهی خود را مستحکم ساخته اند وفعالیت های تخریبی ودهشت افگنی خود درعلیه مردم ودولت افغانستان راه اندازی میکنند .
اما از آغاز کار فعالیت های دهشت افگن گروه داعش ، نهادهای امنیتی کشور به همکاری نیروهای امریکایی درچندین عملیات های پاکسازی علیه داعش درمربوطات ولایت ننگرهار بیشترین قوماندانان ارشد وافراد وابسته به این گروه را ازبین برده اند  وبزرگترین ضربه به پیکر گروه داعش درافغانستان وارد شده است .
درهمین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بیش از نشست کشور های عضو ائتلاف ضد داعش درایتالیا ازیکجا شدن افغانستان به این ائتلاف خبر داد واز این تصمیم افغانستان استقبال کرده است .
او گفته است که افغانستان چالش های خود را دارد که بیشتر ما در کمک به حل آن دخیل هستیم، این کشور با توجه به اینکه با چالش داعش روبرو است روز دوشنبه تصمیم گرفته است به این ائتلاف بپیوندند و ما از آن استقبال میکنیم .
درحال حاضر شصت کشور دراین ائتلاف بر ضد گروه داعش حضور دارند.

چهارشنبه ، 14 دلو 1394 ، 13:40

وضعیت افغانستان چرا خراب شد

Written by manager

کابل باختر 14 دلو
وضعیت افغانستان چرا خراب شد، آیا این وضعیت گسترش خواهد یافت و یا باور ها جای ناباوری را خواهد گرفت .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : بنابر گزارش ها سناتوران وسیاستمداران امریکایی از قوماندان  نیروهای بین المللی در افغانستان وضاحت خواسته اند که چرا وضعیت ناهنجار است .
بسیاری از تحلیلگران به این باور اند  هر زمانی کار زار انتخاباتی درامریکا نزدیک می شود وهرزمانی سخن از مذاکرات صلح در افغانستان مطرح می شود وضعیت در کشور بیشتر از گذشته پیچیده و بغرنج نمایش داده می شود به این معنی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا بیشتر به وضعیت افغانستان ، کشور عراق ، سوریه و تب ملتهب اوکراین می پردازند تا افکار عامه  در کارزار های انتخاباتی متوجه  خود سازند  به این ترتیب ممکن برخی بزرگ سازی ها وبزرگ نمایشی وجود داشته  باشد اما درمساله مذاکرات صلح باید گفت که مخالفان  می خواهند حامیان آنها  ایادی خود را ودار می سازند که جنگ وکشتار را درمناطق بیشتر افغانستان سازماندهی کنند از مسله ای به خاطر اهداف سیاسی شان استفاده کنند پایه های انتقال برق را ویران کنند ، افراد ملکی را آماج قراردهند به مکاتب وموسسات عامه المنفعه آسیب وارد کنند تا در مذاکرات صلح دست بالا داشته باشند اما چنین اندیشی ها را اهل سیاست وجنگ بی خردی می دانند زیرا با کشتار مردم و فشار وارد کردن بالای آنها  هرگز امتیازی بدست نخواهند آورد بل مردم نسبت به آنان بیشتر متنفر خواهند شد صلح صداقت می خواهند، اداره می طلبد، وطن دوستی می خواهد عشق به مردم می طلبد، این ها چیز های اند که در وجود جانیان فروخته شده دیده نمی شود وبه همین دلیل نسبت به صلح بی باور اند آرزو دارند با دشمن یک طرفه گردد.

کابل باختر/ 11/ دلو
اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان درگزارش تازه خود گفته است که حکومت این کشور تنها بر هفتادو یک فیصد خاک کشور حاکمیت دارد.
جان ساپکو مسوول یک نهاد دیده بان دولتی امریکا دوروزقبل تذکر داده که درحال حاضر شرایط افغانستان ازیک سال گذشته ، خطرناکتر شده است  و طالبان ساحه جغرافیایی شان را وسعت بخشیده اند.
وی در خصوص و خامت سریع اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان افزود ، یکی از هرچهاربخش درافغانستان ، درخطرفروافتادن به دست شورشیان قرار دارد.
گروه طالبان اکنون سرزمین های بیشتری را در مقایسه با سال 2001میلادی دراین کشور تحت کنترول خود دارد.
جان ساپکو میگوید فرار مردم و سرمایه های افغانستان به خارج از این کشور نگران کننده است.
این گفته ها در حالی بیان میشودکه افغانستان سال گذشته میلادی و ماه های اول سالجاری عیسوی را با مشکلات جدی سپری کرد. به تعقیب خروج عساکر محاربوی نیروهای خارجی گروه های تروریستی به رهبری طالبان فعالتر شدند و درصدد توسعه جغرافیایی حاکمیت شان شدند.
یک منبع امنیتی میگوید که طالبان با خروج نیروهای خارجی محاسبه نزد خود داشتند محاسبه که غلط بود . طالبان با خروج نیروهای خارجی و آغاز فصل بهار رویا گرفتن شصت ولسوالی و هفت ولایت را داشتند که به آن نه رسیدند پس آنها حاکمیت چندانی ندارند و نباید برای شان تبلیغ شود.
درهمین حال ظفر هاشمی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تحرکات مخالفان مسلح در مناطق مختلف افغانستان بیشتر به شکل جنگ و گریز بوده و این به معنی افزایش مناطق تحت کنترول یا نفوذ مخالفان مسلح نیست .
وی یاد آور شده که درسال جاری تلاش دشمن این بودکه دو جغرافیای سیاسی را درافغانستان ایجادکنند.
اما نیروهای امنیتی ودفاعی این کشور موفق شدند ، حملات و برنامه های شان را دفع کردند .
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دررابطه به ادعا مطرح شده از سوی سیگار گفته است.
نیروهای دفاعی وامنیتی تا اندازه زیادی از ایجاد رابطه زمینی و جغرافیایی مخالفان مسلح جلوگیری کردند حضور گروه های تروریستی و مخالفان مسلح به گونه پراگنده است .
او نمی پذیرد که گویاسی  فیصد خاک افغانستان دراختیار طالبان مسلح باشد.
به گفته وزیری، تنها پنج یا شش ولسوالی آنهم ولسوالی های دور افتاده درکنترول و نفوذ طالبان است.
به گفته جنرال وزیری برنامه های طرح شده و اقدامات روی دست است تا از امکانات ونفوذ موجود طالبان نیز کاسته شود و تا ماه حمل فعالیت های جدی را به راه بیاندازیم تا مناطق را که دراختیار طالبان است پاکسازی نمایم .

چهارشنبه ، 7 دلو 1394 ، 13:13

طالبان و تمایل به مذاکرات صلح

Written by manager

کابل باختر/ 7/ دلو
یک آگاه سیاسی پاکستان میگوید که طالبان برای شرکت درمذاکرات صلح علاقمندی دارند و این علاقمندی شان را با ارائه پیشنهادات و شروط بیان کرده اند.
رحیم الله یوسفزی یکی از آگاهان مسایل سیاسی پاکستان تاکید دارد که ظاهراً طالبان در مذاکرات صلح افغانستان ازخود نرمش نشان داده اند وگفته اندکه میکوشند این گفتگوها راچگونه  آغاز کند اما تاکنون این گروه شامل مذاکرات نشده اندکه چطور شرایط شان را ارائه کنند.
به گفته وی زمانیکه از آنان دعوت شودکه درمذاکرات گفتگوهای صلح افغانستان اشتراک کنند آیا گروه طالبان این دعوت را قبول میکنند ویا نمی کنند و یا به کدام شرایط این مذاکرات را می پذیرند آن وقت معلوم خواهد شد که این گروه بصورت رسمی بالای میز مذاکره بیایند وشرایط شان را با جانب افغانستان مطرح کنند .
وی افزوده است که قبلاً گروه طالبان دریکی از شرایط های شان خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان تقاضا کرده بودند اما اکنون شرایط تغییر کرده است  .
یوسفزی میگوید که احتمالاً طالبان شرایط ساده تری را بیان خواهندکرد.
این درحالیست که سید ظفرهاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است ما با گروه های گفت وگو میکنیم که خشونت را ترک کنند و آنچه در نورم های بین المللی میباشد به حیث اصل درگفتگو های صلح بپذیرند ولی گفتگو را با گروه هایی که شرط بگذارند مردم افغانستان قبول نمی کند.
شرایط گروه طالبان برای مذاکرات صلح افغانستان درحالی انعکاس یافته است که دور سوم نشست چهار جانبه میان افغانستان ، پاکستان ، امریکا و چین بزودی دراسلام آباد برگزار خواهد شد و حامیان گروه طالبان تلاش دارند  تا به میان کشاندن شرط گروه طالبان دراین مذاکرات نتایج تلاش های نشست های چهارجانبه را به خطر مواجه سازند.
برخی از آگاهان امور تاکید دارندکه بدون تردید طراح اصلی شرایط طالبان پاکستانی است درصورت پذیرفتن شرایط گروه طالبان ازسوی افغانستان وایالات متحده امریکا این گروه درسطح بین المللی از یک گروه دهشت افگن به عنوان یک گروه سیاسی تبدیل خواهد شد.
به باور آنان گروه طالبان و حامیان آنان هرمذاکره را برای کسب زمان درجهت تقویت نیروی خود و یا درجهت رهایی اسیران و زندانیان خویش انجام داده اند . اما اکنون پاکستان به خوبی درک کرده است که عدم پذیرش شرایط طالبان ازسوی دولت افغانستان در چنین اوضاع چندان آسان و راحت نیست زیرا گروه های دهشت افگن بخصوص گروه طالبان که علیه افغانستان می جنگند مورد حمایت پاکستانی ها قراردارند که باربار پاکستان از این ناحیه مورد انتقاد مردم افغانستان وجامعه جهانی قرارگرفته است .
چنانچه به تازه گی یکی از قوماندانان سابق نیروی دریایی پاکستان گفته است اسلام آباد طالبان افغان را درخاک خود هدف حمله قرارنمی دهد و امکان فعالیت این گروه هارا نیز فراهم میکنند.
وی تاکید کرده است که اکنون حکومت افغانستان باید راهبردی را برای جلب گروه های مخالف ایجاد کند تا این جریان ها دست ازجنگ کشیده و درآبادانی کشورشان سهیم شوند.
وی تصریح کرده است که درحال حاضر زمان آن رسیده تا افغانستان و پاکستان دست به دست هم داده و با نگاه مثبت به آینده، روابط خوب و همه جانبه یی را برقرارکنند.

کابل باختر/ 7/ دلو
نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که آنها حاضر اند برای رفع تحریم ها علیه طالبان انعطاف پذیری نشان دهند مگر ضرور است که طالبان ثابت سازند که با القاعده نیستند و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت میشناسند.
ضمیر کابلوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه اخیراً درمصاحبه  به خبرگزاری انترفاکس کشورش گفته است که مسکو برای مذاکره روی رفع تحریم ها بر طالبان آماده است، اما یاد آورشد که مساله که در شورای امنیت ملل متحد بیان میشود که اکنون مورد بحث قرار نگرفته است .
این گفته ها دو روز پیش دررسانه ها از قول هیئت طالبان که برای شرکت دریک نشست در دوحه قطر آمده بودند اخباری را منتشر کرد که هرگاه آن ها را از لست سیاه تروریست های جهانی بیرون کشیده شوند حاضر اند که با کابل به مذاکرات صلح بنشینند .
کابلوف درپاسخ به این درخواست طالبان و موقف مسکو دراین خصوص گفته است، ما در ارتباط به این موضوع حاضر به انعطاف پذیری میباشیم.
او افزود که انعطاف پذیری ما به انعطاف پذیری طالبان وابسته است که آنها چه می کنند.
آیا آنها حاضر اند که از جنگ به مذاکرات سیاسی روی آورند .
این دیپلومات روسی گفته است که این موضوع اکنون درشورای امنیت ملل متحد مطرح نشده است مگر ما آن را به عنوان یک فرضیه مطرح میکنیم .
وی همچنان بر آن موضعگیری مسکو تاکید نمود که بیرون کشیدن طالبان از لست سیاه ملل متحد برای آغاز مذاکرات صلح مستلزم آن است که طالبان اسلحه شانرا به زمین بگذارند و به طور کاملی از شبکه تروریستی القاعده جدا گردند و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت بشناسند .
اما او گفته است که این کار دراین نزدیکی ها ممکن نیست تا ما رفتار طالبان را نظارت میکنیم، کابلوف گفته هرگاه ما بدانیم که به راستی به سوی صلح روان اند که حالا چنین نیست و راه درازی هنوز در پیش رو قرار دارد.
گفته های این دیپلومات ارشد روسی درحالی بیان میشود دراین اواخر دیدگاه مسکو درمبارزه علیه طالبان تا اندازه تغییر کرده است.
قبلاً روسیه طالبان را تهدید علیه جمهوریت های اتحاد شوروی سابق، بخصوص جمهوریت های آسیا داشته است، مگر این دیپلومات روسی ماه گذشته در یک گفتار دور از انتظار از طالبان خواست تا با آن کشور در تبادله اطلاعات در خصوص داعش همکاری کند مسکو گفته که داعش دشمن مشترک روسیه و طالبان است .
ضمیر کابلوف همچنان گفته که مسکو برای رفع تحریم علیه طالبان و یا کاهش آن اقدام خواهد کرد و مصاحبه اخیر میتواند تاکید بر گفته های این دیپلومات روسی باشد.
گفته کابلوف درکابل و واشنگتن با نگرانی دنبال شد.
اعضای مجلس نمایندگان درافغانستان خواستار وضاحت شد و سفیر روسیه درکابل درملاقات با معاون سیاسی وزارت امورخارجه گفت که گفته های کابلوف تحریف شده بازگو گردیده است و او به ترمیم این گفته ها پرداخت. همچنان وزارت خارجه امریکا گفت که آن کشور روابط مسکو با طالبان را از نزدیک تحت نظارت خواهد شد.
شماری از آگاهان سیاسی افغان و اعضای شورای ملی کشور میگویند که طالبان تروریستان اند آنها با القاعده و داعش فرقی چندانی ندارند مگر مشکل دراین است که کشور ها هرکدام از تروریزم و شبکه های تروریستی تعریف سلیقوی دارند طالبان برای مردم افغانستان ، پاکستان ، هند ... تروریست اند زیرا آنها مردمان این کشور ها را می کشند درحالیکه برای مسکو و واشنگتن تنها زمانی تروریست پنداشته میشوند که بر منافع آنها حمله میشود واشنگتن هم چند بار طالبان را مشکل افغانستان خوانده است.
آگاهان افغان بر این نکته تاکید دارند که باید تروریزم با نام و هویت آن تعریف یکسان شود نه تعریف سلیقوی زیرا تعریف سلیقوی از تروریزم راه مبارزه با این پدیده زشت را طولانی و سرگردان میسازد .

کابل باختر 6 دلو
تا هنوز آوردن اصلاحات  بنیادی درنظام انتخاباتی کشور جز اولویت های رهبران کشور را تشکیل میدهد .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : محمد اشرف غنی رئیس جمهور وداکتر  عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه درکار زار انتخاباتی شان پیوسته به اصلاح  بنیادی نظام انتخاباتی درکشور تاکید می کردند  ، گذشته  از آن مردم وجامعه  خواستار تداوم دموکراسی واصلاحات اند با درنظر داشت مسایل فوق به صراحت می توان گفت که بدون اصلاح  نظام انتخاباتی  نهادینه سازی  دموکراسی ومردم سالاری درکشور محقق نیست .
روی همین دلیل روز گذشته معاون سخنگوی رئیس جمهور درین باره به خبرنگاران گفت: اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان  آوردن اصلاحات در نظام  انتخاباتی کشور اند ورئیس جمهور بر اساس تعهد که به مردم سپرده، اقدامات را آغاز کرد که در میان راه به یک سلسله مشکلات مواجه گردید که آن رد فرمان  تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی کشور بود .
به هر صورت انتخابات گذشته به نحوه یی مردم را نسبت به دموکراسی مردم سالاری بی اعتماد ساخت ، هرگاه اصلاحات درنظام انتخاباتی به و جود نیاید کسب مجدد اعتماد  ازدست رفته مردم به انتخابات که بیشتر آن را روند ملی می دانند  دشوار می گردد.
به همین دلیل  معاون سخنگوی رئیس جمهور دیروز با خبرنگاران  مطرح ساخت : مشوره های دراین باب ادامه دارد وگزینه  های مختلف در پرتو انکشافات تازه به خاطر آوردن اصلاحات روی دست است .
ممکن یکی از گزینه ها  فرمان تقنینی رئیس جمهور باشد که توسط کمیته  گزینش مشروعیت حاصل کند وبه کار خود ادامه دهد .
مخالفت با اصلاح  آن هم به خاطر کسب مجدد اعتماد مردم نسبت به دموکراسی ومردم سالاری دراصل مخالفت با اساسات دموکراسی  ومردم سالاری می باشد به این دلیل است که رئیس جمهور کشور با آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی  هم زمینه تداوم کمک های جامعه جهانی را فراهم  کند وهم  اعتماد  ازدست رفته مردم را بر می گرداند .
اما وضعیت مو جود وتلاش ها برای ایجاد بحران وذهن شویی ها کار رهبری را اندک  دشوار ساخته است اما  دراصل اراده  همین است که با اصلاح نظام انتخاباتی، انتخابات شورای ملی و ولسوالی ها برگزار گردد تا زمینه تعدیل قانون اساسی  وبرگزاری  لویه جرگه فراهم شود.

کابل باختر/ 5/ دلو
نظامیان پاکستانی بازهم به افترا  و بهتان متوسل شدند و بازهم کوشیدند تا دربرابر افغان ها از موضع دشمنی ، کینه و دروغ پیش آیند.
اخیراً شماری از مقامات نظامی پاکستان گفته حمله مهاجمان روز چهارشنبه به پوهنتون پاچاخان درمنطقه چهارسده پشاور ازسوی یک طالب پاکستانی مستقر درافغانستان هدایت میشد دراین حمله بیست و یک نفر کشته شد.
این واقعه همزمان با حمله گروه های دهشت افگن بالای موتر کارمندان یکی از رسانه های خصوصی درکابل بود که باعث کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن بیش از بیست نفردیگر شد.
این کار گروه های هراس افگن پنداشته میشود که در خارج از کشور آموزش دیده اند که به همین منظور دولت افغانستان همواره ازپاکستان خواسته است تا جلوآموزش و تجهیز گروه های دهشت افگن را درخاک آن کشور بگیرد.
اسناد وشواهدی زیادی وجود دارد که نشان میدهد حملات تهاجمی و انتحاری که علیه مردم افغانستان صورت میگیرد درآن سوی طراحی میشود اما حکومت پاکستان این موضوع را باربار رد کرده است.
اما درحال حاضر حمله به پوهنتون پاچا خان درمنطقه چارسده پشاور نظامیان پاکستانی را زیر انتقاد مردم پاکستان قرارداده است .
نظامیان پاکستانی میخواهند که با متهم ساختن افغانستان درمورد حمله به پوهنتون متذکره اذعان مردم پاکستان را تغییر دهد درحالیکه مردم ملکی و بی گناه پاکستان اکنون درک کرده اند که حکومت و نظامیان پاکستان درتامین امنیت شهروندانش ضعیف عمل کرده اند و آنچه درپشاور اتفاق افتاد ناشی از پرورش افراط گرایی درداخل خاک پاکستان بوده است.
یکی از سخنگویان نظامیان پاکستانی برای تغییر اذعان مردم پاکستان به رسانه ها گفته است این حمله ازسوی عمر منصور یکی از قوماندانان ارشد طالبان پاکستانی که درافغانستان مستقر است رهبری میشد و معاون منصور به مهاجمان کمک کرده است که بعداز آموزش درافغانستان ازطریق بندر تورخم وارد پاکستان شده اند.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بارد این ادعا تاکید کرده است که این کشور به هیچ کسی اجازه نمی دهد که ازقلمرو افغانستان برای جنگ علیه کشور دیگر استفاده شود.
به گفته وی افغانستان خود قربانی گروه های دهشت افگن بوده و درمبارزه با آن خواهان همکاری صادقانه پاکستان شده است.
برخی از شهروندان پاکستانی با انتقاد از حکومت پاکستان تاکید کرده اندکه حکومت و نظامیان پاکستانی برای تامین امنیت شهروندان آنکشور ناکام بود و درحمله دومی که درپوهنتون پاچاخان صورت گرفت ، حکومت پاکستان نتوانست که امنیت را برای مردم اش تامین کند و گروه های دهشت افگن هنوزهم به کشتار فرزندان آنان دست میزنند.
آنان تاکید کرده اندکه اگر حکومت پاکستان در برابر حملات و برنامه گروه های دهشت افگن گام های سنجیده برندارد این گونه حوادث ادامه خواهد یافت یکی از راه حل میتوانددست برداشتن سازمان های استخباراتی پاکستان از هراس افگنان باشد .
به اساس گزارشها پیش از سی و پنج گروه های مختلف دهشت افگن درنقاط مختلف پاکستان زیر اداره سازمان استخباراتی آنکشور مصروف  فعالیت های هراس افگنی اند.
این درحالیست که مقامات پاکستانی به شمول صدراعظم آن کشور بخاطر مبارزه علیه گروه های دهشت افگن حرف از تفکیک در میان طالبان خوب و بدزده اند اما یکی از سناتوران پاکستانی تاکید کرده است تا زمانیکه موضوع تفاوت بین طالبان خوب و بد در ادارات پاکستان دور نشود ، این گونه حوادث کاهش نخواهد یافت .
باید گفت که پاکستان درحالی ازطراحی حمله اخیر تروریستی درآنکشور از افغانان یاد میکندکه خواجه یوسف وزیر دفاع آنکشور اخیراً خود اعتراف کردکه آنها از سالهابه اینطرف مصروف جنگ نیابتی درافغانستان اند.
امریکا و غرب قبلاً گفته اندکه پاکستان درترویج افراط گرایی نقش داشته و طالبان افغان وپاکستانی که ازیک موضع حرف میزنند زاده یک پروژه استخباراتی است که ازسوی پاکستان حمایت می شود . اکنون این پروژه به یک درد سر جدی دردرون پاکستان مبدل گشته است .
آگاهان افغان میگویند نظامیان پاکستانی به جای بستن اتهام بهتر است به ریشه ها و عوامل افراط گرایی و تروریزم درکشور خود فکرکنند.