29 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دو هراس افگن کشته شدند

کابل باختر 29 عقرب در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1124)

شنبه ، 5 حوت 1391 ، 14:40

گزارش

Written by manager

 

کابل باختر/ 5/حوت

اخیراً اجلاس وزرا دفاع کشور های عضو ناتو درشهر بروکسل بلجیم برگزار شد دراین اجلاس برعلاوه کشورهای عضو ، وزیر دفاع افغانستان وهیت های بلند پایه ازکشورهای همکار ناتو نیز شرکت داشتند.

وضعیت نظامیان ناتو پس ازسال2014 درافغانستان و حمایت پولی و لوژستیکی از یک نیروی 352 هزار نفری دراین کشور موضوعت اساسي مورد بحث در اين اجلاس بود . گفته شده که شرکت کننده گان به تمویل این نیروها تا سال 2017به توافق رسیدند .

درآخرین نشست رهبران کشورهای عضو ناتو که درشیکاگو امریکا برگزار شدآنها حمایت پولی و لوژستیکی شان را از یک نیروی سه صدوپنجاه هزار نفری در افغانستان ابراز داشتند و تاکید کردندکه سالانه چهار اعشاریه یک ملیارد دالر را دراختیار این نیروها قرارمیدهند این تعهد برای ده سال یعنی ازسال 2014 تا سال 2024 تعهد شده بود مگر حالا حرف از کاهش این نیروها بعدازسال 2017 میلادی است .

آگاهان نظامی درافغانستان کاهش نیروهای امنیتی افغان را بعدازسال 2017 یک حرکت موجه نمیدانند بل تاکید براین امر دارند که افغانستان باید دردهه تحول باید ازظرفیت بلند نیروی امنیتی برخوردار باشد.

جنرال عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی دررابطه به اجلاس اخیر وزرا دفاع ناتو و تصامیم آنان به آژانس باختر گفت .

کاهش نیروهای امنیتی باید مطابق با شرایط کشور باشد اگر درکشورقانون بصورت کامل تطبیق گردید امنیت تامین شد صلح بوجود آمد درآن صورت کاهش نیروهای امنیتی یک امرحتمی خواهد بود .

مسله مهم، هزینه مالی است تا نیروهای امنیتی ما تمویل شوندباید خود حکومت منابع مالی برای تمویل نیروهای امنیتی پیداکند  او ميگويد دولت نباید روی ازدیاد و یاکاهش فزیکی نیرو تمرکز داشته باشد بهتراست کیفیت و ایجاد صنوف مختلف درنهادهای دفاعی و امنیتی تاکید شود قوت های هوائی ما تقویه شود تعلیمات مسلکی بلند برده شود درآنصورت اگر کاهش هم پیدا شود باکی نیست .

جنرال نورالحق علومی آگاه مسایل نظامی در رابطه به نشست اخیر بروکسل گفت نشست وزرا دفاع ناتو  به هدف ارزیابی وضعیت قوت های آن پیمان درافغانستان بر گزار شد . آنها ارزیابی خود را دارند و خود تصمیم میگیرند مگر کاهش نیروهای امنیتی تا پایان سال 2018 تاثیر منفی برنهاد امنیتی افغان و انگیزه مثبت بر دشمن خواهد داشت زیرا،اعلام کاهش نیروها، دشمن روزبه روز مورال میگیرند .

او تاکید دارد که دولت افغانستان باید خود روی تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی کشور تمرکز داشته باشد تا ما از وابستگی خارجی ها رهایی یابیم . جنرال علومي تاكيد دارد حکومت باید راه های را از منابع داخلی برای تمویل نیروهای امنیتی جستجو نمایند.

مسله کاهش کمیت نهادهای امنیتی افغانستان در حالی مطرح میگردد که قبلاً منابع وزارت دفاع ملی گفته اندکه تاکنون در رابطه به کاهش نیروهای امنیتی هیچ تصمیم گرفته شده و هر تصمیم دراینرابطه مطابق به اوضاع و شرایط زمان خواهدبود.ختم

عبد الخالق

ایبک / باختر/ 29/ دلو
مسوولان شفاخانه ولایتی سمنگان میگویند درسالجاری بیش از هشتادو پنج هزار باشنده در اين شفاخانه تحت تداوی قرارگرفته اند.
منصور ساویز رییس شفاخانه ولایتی سمنگان به آژانس باختر گفت ، این شفاخانه با داشتن هشتاد بستر دارای بخش های عاجل ، داخله ، جراحی ، سوء تغذی اطفال ، صحت روانی ، دندان ، رهنمای خانواده، بانک خون ، گراف قلب ، اکسيری ، لابراتوار و معاینات تلویزیونی میباشد و یکصدو چهل و هفت داکتر و سایر کارمندان صحی درآن بخشها مصروف عرضه خدمات صحی اند.
وی اضافه کرد، طی ده ماه گذشته سالجاری بیش از هشتادو پنج هزار مریض به این شفاخانه مراجعه نموده که از جمله پنج هزار و هشتصد آن داخل بستر ، یکهزار وپنجاه مریض عملیات ، دوهزار و هشتصد خانم ولادت داده شده و ازیکصد و چهل طفل سوء تغذی مراقبت های صحی صورت گرفته است .
ساویز علاوه کرد ، در این مدت هشتصدوپنجاه ونه زخمی رویدادهای ترافیکی تداوی شده اند .
داکتر گل مکی متخصص بخش نسایی ولادی شفاخانه ولایتی سمنگان میگوید ، بخش نسائی ولادی تجهیز با وسایل طبی بوده و مسوولان بخش شب و روز درخدمت مریضان قرار دارند که روزانه از ده الی دوازده زن را بطور نورمال ولادت می نمایند .
ثریا خانمی که به خاطر فشار بلند و تکلیف قلبی دراین شفاخانه دربستر قراردارد از عرضه خدمات صحی ، برخورد داکترها ووضعیت لوژستیکی ابراز رضایت کرد.

کابل 27 دلو باختر
اخیرآیک هیئت از شورای عالی صلح به پاکستان رفت تا مقدمات نشست علمای دوکشور را نهایی سازد. در این نشست مشخصآ روی چگونگی حملات انتحاری بحث خواهد شد.
حملات انتحاری به عنوان پدیده زشت  جوامع اسلامی  افغانستان وپاکستان را تهدید میکند. با تاسف این گونه حملات از نام و آدرس اسلام انجام میشود درحالیکه احکام سریع در قرآن عظیم الشان وجوددارد که خشونت، در برابر افراد  بیگناه وقتل عمدی افراد، گناه کبیره بوده و عامل آن به سخت ترین مجازات الهی محکوم خواهدشد. ادامه این  گونه حملات که بیشتردر مطبوعات غربی انعکاس میابد وحلقات معین در برابر آن موضع گیری مینمایند چهره زشت را از اسلام ارايه داشته و عقده گشایی و بدبینی را نسبت به مسلمانان ازدیاد بخشیده است درحالیكه قرآن پاک و احادیث نبوی در برابر افراطیت ، قتل، خشونت ، حق تلفی موضع خود را داشته و برای هر مشکل راه حل وجوددارد.
ازاسلام به عنوان دین عدل، انصاف، تحمل و تعقل ياد میشود. این به صورت مشخص به علما و به صورت کل به مسلمانان برمیگردد که چگونه  عناوين زشت تحمیلی را از اسلام و مسلمانان دور سازند، در گام نخست باید جمع از علمای دینی کشور های اسلامی باهم نشست را داشته باشند که تاآن فعالیتهای تروريستی راکه حلقات شناخته شده  به اشاره دیگران مگر بنام اسلام انجام میدهند بررسی نمایند و موضع واحد شان را دربرابرآن اعلام نمایند. روی همین ضرورت شورای عالی صلح تصمیم گرفت تا نشستي از علمای دینی افغان و پاکستان را در کابل سازماندهی نمایند، وزراء خارجه هردوکشو در چنین یک نشست موافقه کردند قراربود این نشست حدود دوماه قبل درکابل برگزار گردد مگر این  روی دلایلي به تعویق افتاد.
بعدا" سران دوکشور دراجلاس اخیر شان در لندن این نشست را لازمی دانستند
از گفته های منابع افغان چنین برمیايد که این نشست درماه حوت سالروان خورشیدی برگزار خواهدشد. درحالیکه شماری ازعلمای پاکستان که بیشتر افراد سیاسی اند شرکت شانرا دراین  گونه نشست رد کرده اند ضمنآ رييس شورای علمای پاکستانی طاهر اشرفی حرف های متضاد دراین  رابطه دارد. ولی شماری ازعلمای پاکستان از برگزاری این  نشست به گونه قطعی سخن گفته اند.
مفتی ابو هریر، محی الدین یک عضو برجسته شورای علمای پاکستان  تاکید کرده است که نشست علمای دوکشور اوایل ماه آینده عیسوی برگزار میگردد که درآن دوصدو پنجاه تن از علمای دوکشور  شرکت میکنند. ضمنا عطاء الله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان که در ترکیب هیئت شورای صلح به پاکستان رفته بود نیز اظهار امیدواری کرده است که اعضای شورای علمای پاکستان در نشست کابل شرکت نمایند. او به رسانه ها گفته است هیئت شورای عالی صلح با مسوولان شورای علمای پاکستان به یک توافق دست یافتند و آنرا به عنوان قطعنامه به مطبوعات ارایه داشته اند. او میگوید که ما نمیخواهیم کسی دراین نشست فتوا صادر کند اما این که شرکت کننده گان این نشست فتوا صادرمیکنند یاخیر؟ مربوط به آنهاست.
احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی  در رابطه به نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان و موضع گیری رييس شورای علمای آنکشور به آژانس باختر گفت، هیئتي که از جانب افغانستان به پاکستان سفر کرده بود باید جریان ملاقات های خود را با پاکستانی ها به گونه واضح بیان نمایند ، زیرا مولوی اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفته است که علمای آنکشور به هیچ وجه در کنفرانس کابل اشتراک نمی نمایند و ما زمان به برگزار ی این نشست تعیین نکرده ايم  که ماه مارچ باشد.
اشرفی گفته است تا زمانیکه طالبان در کنفرانس اشتراک نکندعلمای پاکستان در آن شرکت نخواهندکرد.
این درحالی است که مفتی ابو هریره یکی از اعضای شورای علمای پاکستان بی نتیجه ماندن نشست شورای علمای افغانستان و پاکستان راکه از سوی شماری از رسانه ها  بازتاب گردیده بود رد نموده گفت قراراست درماه اینده یک کنفرانس اسلامی  به خاطر پیاده  نمودن صلح و ثبات درکابل برگزار گردد و این کنفرانس به اساس قوانین اسلامی دایر شده که برعليه هیچ گروهی نخواهد بود و کنفرانس ذکر شده از سوی علمای هر دوکشور برگزار ميگردد که درآن دولت های هردوکشور نقش ندارند.
این مفتی پاکستان در سخنان خویش از پروسه  صلح افغانستان بصورت کامل حمایت نموده است.
یک عالم دین درکابل که در یکی از مساجد شهر امامت میکندبه خبرنگار آژانس باخترگفت نشست کابل دیدگاه علمای دینی را دررابطه به مسایل بیان خواهدداشت که ازنام اسلام انجام میشود ماباهم خواهیم نشست تاآنچه را بیان نمایم که قرآن  و احادیث نبوی آنرا بیان داشته است قرآن درکابل، پشاور، اسلام آباد، تهران وریاض یک قرآن است پس چرا از شرکت در مجلس هراس داشته باشیم که هدف آن واضح است ماانچه را بازگو ميکنیم که قران حکم کرده است اسلام دين  شخصی و سلیقوی نیست بل دين جامع، واضح و عاد ل است که مارا به اخوت و برادری فرامیخواند حرف آن یکی است و مسلمانان بايد  همگام  با آن عمل نمایند.
قابل ذکر است که قبلا" شیخ اعظم عربستان سعودی حملات انتحاری را که بنام اسلام و ازآدرس اسلام انجام میشود حرام کلی خوانده است.
از گفته های بالا چنین برمیاید که مسلمانان باید در برابر مشکلات ووقایع تصمیم آنچنانيكه قرآن و دساتیر نبوی تاکید میکند موضع واحد داشته باشند. انتحار و ترور اکنون یکي از مشكلات جدی در جوامع اسلامی است که باید مسلمانان در برابرآن از يك موضع حرف بزنند.ختم/. عبد الخالق- بهزاد/د

پنجشنبه ، 26 دلو 1391 ، 13:01

ازقیام های مردمی حمایت گردد

Written by manager

کابل باختر/ 26/ دلو
علی الرغم تلاش های حلقه های استخباراتی منطقه ، مردم دربرخی از مناطق تحت تسلط طالبان به ستوه آمده اندو در برابر آنها استاده گی میکنند.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد ، درتازه ترین گزارشها باشنده گان چهارقریه ولسوالی پنجوایی قندهار که مورد شکنجه شدید و مظالم طالبان قرار داشته اند ، علیه آنها قیام کرده اند و سه تن آنان را کشته اند.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد این دیگر مانند خورشید نمایان است که مردم با اندیشه و طرز نگرش خشک طالبان آشنایی کامل دارند.
تا هنوز مردم درد شلاق و چوب طالبان را فراموش نکرده اند و به همین دلیل با گذشت هر روز درگوشه – گوشتهُ وطن مردم برعلیه آنها به پا می ایستند و بادستان خالي علیه آنها قیام میکنند و طالبان را از مناطق شان می رانند اینجاست که مسوولان محلی متوجه این حرکات باشند وبه حمایت مردم بپردازند از محلی که طالبان توسط مردم رانده میشوند باید پوسته های امنیتی مشترک افراز گردند تا مبادا بازهم این رانده شده گان به کمک دستان مرموز بیگانه به محلات برسند و انتقام جویی کنند دراین صورت قیام ها ریشه یابی میگردند و با گذشت هر روز توسعه و گسترش می یابند.

 

پلخمری 23 دلو باختر

از جمله چهارصدو چهل ونه مکتب درولایت بغلان فقط چهل و پنج درصد آن دارای  تعمیر مي باشد و متباقی شاگردان مکاتب دروس شانرا در ساختمان های کرایی و یا هم در فضای باز به پیش میبرند.

دکتور محمد سعید منصور رئیس معارف بغلان بابیان این مطلب به آژانس باختر گفت که طی سال روان به تعداد چهار ده پروژه که شامل اعمار نود وچهارصنف درسی میباشد در ولایت بغلان تطبیق و به تعداد سی صنف درسی دیگر ترمیم و بازسازی میگردد که با تکمیل شدن پروژه های متذکره از جمله 449 مکتب در ولایت بغلان که شامل 157 لیسه ، 112 متوسطه و 180 مکتب ابتدایي میباشد، چهل وپنج در صد این مکاتب دارای تعمیر بوده و متباقی پنجاه وپنج درصد مکاتب فاقد تعمیرمي باشند.

به گفته رئیس معارف بغلان، همین اکنون امور پیشبرد ساختمان بیست وهفت مکتب دیگر از جمله هفده پروژه آن از قبل و ده پروژه دیگرآن که جدیدا" ایجاد شده است تحت کار بوده و ما تلاش می ورزیم تا مشکلات شاگران و استادان معارف ولایت بغلان را از ناحیه نبود و کمبود صنوف درسی مرفوع سازیم ، تا باشد زمینه بهتر آموزش و پرورش شاگردان دراین ولایت مهیا گردد.

رئیس معارف ولایت بغلان تعداد شاگردان دراین ولایت را "سه صدوسیزده  هزارو سه صدو ده " تن و تعدادي معلمين را    نه هزارویکصدونود تن وانمود ساخته خاطر نشان ساخت که از جمله دوهزاروپنجصدو پنجاه و سه تن معلمان،  اناث اند.

 

کندز باختر 21 دلو

بيجاشده گان مستقردرکمپ باغ شرکت سپین زردر مرکز کندز ميگويند که مسوولان محلى  از آنهاخواسته است تا اين کمپ را ترک کنند.

سه صدو سی خانواده از ده سال بدينسو، به علت جنگ های داخلی و خشکسالى از ولایات ، بغلان، تخار ، بدخشان و کندز به سبب مشکلات امنیتی در این محل جابجا شده اند .

این مهاجران میگویند که هوای سرد، نبود مواد سوخت به مشکلات آنها افزوده واز مسوولان محلى خواسته اند که بايد به این مشکل آنها رسیده گی شود.

بیش از دوصد تن ازاين بیجا شده گان با گردهمایی اعتراضي گفتند که در صورتى حاضر به تخليۀ کمپ هستند ، که دولت براى آنها زمين بدهد تا آنها از این مشکلات رهایی یابند.

ملا ولی  یکتن از بیجا شده گان به آژانس باختر گفت: "اگر دولت از ما میخواهد که این ساحه را ترک کنیم، باید دریک محل دیگر ما را جابجا نماید درغیر آن ما شاهد تلفات جانی در ميان اعضاي  خانواده هاي خود خواهیم بود، آنان مي گفتند كه هوای سرد زمستان باعث مصاب شدن اطفال شان به امراض طرق تنفسی مي شود.

قاری سراج نماینده مهاجرین كه باخانواده اش در اين کمپ زندگى مى کند، افزود كه آنها بامشكلات اقتصادی، فقر، نبودآب آشاميدنی، نبودبرق و مواد سوخت مواجه اند، اما دولت بجاى کمک، مى خواهد آنها را بى سرپناه بسازد.

شیرولی یکتن  ديگر از بیجا شده هاگفت که مسوولان تصدى سپين زر کندز، از آنها خواسته اند تا هرچه زودتر این ساحه دولتی را تخليه کنند.

رئیس تصد ی سپین زر کندز به خبرنگار آژانس باختر گفت  که این اداره به خاطر تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری وبه دست آوردن زمین های غصب شده از نزد غاصبان زمین وبه اساس هدایت یک هیئت مرکب از سارنوالی نظامی ، ریاست حقوق، ریاست سارنوالی استیناف ولایت کندز ونماینده شرکت سپین زر از باشنده گان این ساحه خواستیم تا این منطقه را ترک کنند.

رئیس تصدی سپین زرکندز افزود که این باشنده گان مهاجر نیستند همه غاصبان زمین اند که از چندین سال بدینسو زمین های این شرکت را غصب کرده اند.

موصوف افزود که حدود سه صد جريب زمين به شمول منطقۀ باغ شرکت، مربوط تصدى سپين زر است و خانواده هاي مستقر در اين محل نظر به هدايت هيئتى که از کابل بخاطر بررسى غصب زمين ها آمده، ناگزيراند که اينجا را تخليه کنند.

وى افزود که بيجاشدگان در باغ شرکت، منازل خودسر اعمار نموده و بايد اين ساحه دوباره به تصدى سپين زر تعلق گيرد.

رئیس تصدی سپین زر، خاطر نشان ساخت که باشنده گان این ساحه همه از ولایات امن ترین كه در اين محل آمده اند وهیچ نوع خطر نا امني در ولايات شان آنها راتهدید نمی کند.

بيجاشدگان ميگويند كه شش سال قبل، از دادن يک يک نمره زمين به آنها درشهرک سردوره كه فورم های آن را نيز دراختيار دارند تعهد صورت گرفته بود، ولى تاكنون اين وعده عملی نشده است.

اما سید عبدالسلام هاشمی ریيس مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز گفت که تعداد زیادی از بیجاشده گان کمپ باغ شرکت، اسناد قانونی وتذکره تابعیت از ولایت کندز ندارند، که برای شان زمین داده شود.

وی افزود: "به  این بیجا شده گان همواره مواد خوراکى و مواد سوخت کمک صورت گرفته است و در آینده نيز چنين کمک ها ادامه خواهدداشت، ولی سرپناه بايد در ولايات مربوطۀ شان ازسوى مسوولين محلی درنظرگرفته شود."

 

 ننگرهار – باختر – 22 دلو

 زارعان میگویند که حکومت وعده های خود برای کمک به دهقانان عملی  نکرد و آنها  دوباره به کشت خشخاش رو آورده اند .

گفته میشود بیش از نیم زمین های زراعتی این ولایت کوکنار کشت شده، اما باشنده گان آن میگویند که خشخاش را به علت نبود کار موجودیت فقر کاشته اند.

عمر باشنده منطقه وزیرو در ولسوالی خوگیانی که مصروف کار در مزرعه خشخاش است گفت: سال گذشته دولت به آنها تعهد کرده بود که اکثر پروژه های  انکشافی درمنطقه شان تطبیق خواهد شد، اما چنین نشد .

وی گفت که بیشتر زمین خود را خشخاش کاشته  و نگران است که اگر مرزعه وی توسط دولت از بین برده شود با فقر بیشتر خواهد شد .

یک باشنده ولسوالی خوگیانی گفت که مزارع خشخاش وی نه در سابق ونه حالا توسط دولت تخریب شده است .

وی گفت دولت از ترس طالبان مسلح به این منطقه آمده نمیتواند به همین خاطر خشخاش را با اطمینان و بدون ترس کاشته است .

نادرخان، يك باشنده ديگر ولسوالی خوگیانی که مصروف کار درمزارع کوکنار بود گفت که به علت نبود کار زمین های خود را خشخاش کاشته است .

وی گفت، اینجا فابریکه نیست ونه هم دولت زمینه کاری را مساعد کرده نیاز های ما تنها از طریق کشت گندم مرفوع نمیشود .

به گفته نادر خان سال گذشته در زمین بسيار کم خشخاش کشت کرده بود که حاصل  خوب داد به همین علت تمامی زمین خود را خشخاش کشت کرده است .

از سوی دیگر حاجی سیدالرحمن مومند، ولسوال خوگیانی گفت که خشخاش هیچ بدیلی ندارد، امر منع خشخاش درقانون صورت گرفته وهیچ کس حق کشت خشخاش را ندارد .

وی گفت: من این را می پذیرم که خشخاش دردوکیلومتری ولسوالی نیز کشت شده امادر برخی مناطق کشت نشده واین از تلاش های ماست .

وي نیز پذیرفت که طالبان مسلح به مردم امر کشت خشخاش را داده اند .

به گفته مومند دراین راستا همواره تلاش کرده وتاکنون در مورد چندین جلسه  دایر نمود تا از کشت کوکنار جلوگیری صورت گیرد .

احمد ضیاء عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار گفت که تلاش ها درمورد جلوگیری کشت خشخاش درسابق صورت گرفته و اداره ولایتی فعلاً نیز  درهمین تلاش است .

وی افزود، ما صد ها تن را به این جرم بازداشت کرده ایم وصدها  جریب زمین  نیز از کشت خشخاش پاکسازی  شده است .

به گفته عبدالزی، سران قومی تمام ولسوالی های ننگرهار با اداره ولایتی تعهد کرده بود که کوکنار کشت نمی کنند،اما متاسفانه که شماری  از آن ها به وعده  خود عمل نکرده اند .

به گفته عبدالزی، خشخاش درولسوالی های شیرزاد ،خوگیانی ،پچیراگام، اچین  و هسکه مينه کشت شده دولت به زودی درمقابل آن اقدام جدی خواهد کرد .

وی گفت که چند مرحله جلوگیری  از کشت خشخاش  به پایان  رسیده  ومرحله  اخیر آن مرحله فشار است که نیروهای امنیتی درتخریب مزارع خشخاش مردم از زور کار خواهند گرفت .

 

ایبک / باختر/ 17/ دلو

مسوولان ارگان های امنیتی درولایت سمنگان میگویند هیچ نگرانی نسبت به خروج نیروهای بین المللی وجود ندارد .

به گفته آنها نیروهای امنیتی درولایت سمنگان توانایی حراست و مقابله را با هراس افگنان دارند ودرتامین امنیت بهتر، فعال اند.

پاسوال محمد اکرم بیکزاد قوماندان امنیه سمنگان به آژانس باختر گفت ، درهماهنگی که میان نیروهای امنیتی وجود دارد مسوولیت های امنیتی در ماه جدی سال گذشته از نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی داخلی دراین ولایت سپرده شد.

 نیروهای امنیتی توانسته اند تا تدابیری که اتخاذ کرده اند امور محوله را به خوبی پیش ببرند.

وی به این عقیده است که بعداز برآمدن نیروهای خارجی از كشور، انگیزه مخالفین با دولت کمتر شده، به همین دلیل مشکل جنگ کمتر خواهد شد.

 همچنان قوماندان امنیه درمورد مشکلات پولیس گفت:"پولیس درسمنگان از نگاه تشکیلاتی و وسایط زرهی و جنگ افزار های سنگین مشکل داشته این مطلب را با مسوولان درمیان گذاشته که ازطرف مسوولان وعده داده شده ، امید تا سال 2014 این مشکل رفع شود و امنیت ازاین هم بهتر تامین شود."

 درهمین حال دگرمن ملتان کوچی قوماندان کندک سه لوا سوم قول اردوی 209 شاهین ولایت بلخ مقیم ولسوالی حضرت سلطان این ولایت از آماده گی های رزمی قوت های اردوی ملی یاد کرده به آژانس باختر گفت ، درحال حاضر یک کندک اردو مجهز با جنگ افزار های مدرن خفیفه و زرهپوش ها دراین کمپ  جابه جا بوده و این جز وتام ها مطابق به پلان مرتبه که ازطرف قوماندانی قول اردوي شاهین و مقام ولایت داده میشود با هماهنگی ارگان های دیگر مصروف خدمت بوده و امنیت رادراین ولایت تامین کرده اند.

 وی علاوه کرد، همین اکنون مخالفان دولت درهیچ منطقه این ولایت وجود فزیکی نداشته او به مردم سمنگان وعده داد آنان آماده هستند هرنوع دسیسه دشمن را دفع نموده و بعداز برآمدن قوت های خارجی دراین ولایت هیچ نوع مشکلی وجود نخواهد داشت .

ازسوی هم شهروندان سمنگان از تامین امنیت که درحال حاضر توسط نیروهای امنیتی داخلی تامین گردیده، درآینده نیز خوشبین میباشند.

 مراد علی سی و پنج ساله باشنده قریه چهاردهی ولسوالی دره صوف بالا میگوید ، من بالای قوت های مسلح کشور باور دارم طوریکه حالا امنیت را تامین کرده بعد از برآمدن قوت های خارجی نیز تامین خواهندکرد.

همچنان محبوبه رحمت مدیر لیسه اجانی ملکه ایبک گفت آینده را کسی پیشبینی کرده نمیتواند اما من عقیده دارم بعداز برآمدن قوت های خارجی وضعیت امنیتی ازاین هم بهتر خواهد شد .

 وی از هیئت رهبری دولت خواست از فرصت باقی مانده استفاده نموده نیروهای کشور را با جنگ افزار های مدرن ثقیله زمینی و هوائی مجهز کنند.

 {ناجیه}

 

یک باشنده محل: تخریب پایه ها ویا آنتن های شبکه های مخابراتی توسط مخالفین به نفع هیچ کس نبوده به جز از ضرر وایجاد مشکلات برای اهالی ساحه مربوط

کابل باختر 16 دلو

هشتاد درصد ساحات ولایت میدان وردک تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته وما کوشش میکنم که این فیصدی را نیزدیک به نود وپنج درصد افزايش بدهيم .

این مطلب را انجنیر فضل الرحیم نبی زاده رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت میدان وردک به آژانس باختراظهار نموده افزود: ازاینكه  وزارت مخابرات وتكنالوژی معـلوماتی یك اداره پا لیسی ساز بوده واین ریاست به منظور تطبیق اهــداف استراتیژیک وزارت مخـابرات وتكنــــالوژی مــــعـلوما تی فعـالیت مینما یند این ریا ست سعی وتلا ش زیا د نموده تاخــدمات بیشتر را به اهالی ولایت میدان وردک عــــرضه نماید .

رئیس مخابرات میدان وردک گفت که تقریبآ هشتاد در صد ساحات این ولایت توسط نود وسه پایه آنتن های  مخابراتی از شركت های مختـلف تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته ومتباقی ساحات كه تحت پوشش مخابراتی قــرار ندارند ازطــــرف این ریاست سروی گردیده وقــرار است از طــریق صندوق انكشاف مخابرات شامل پلان گردد .

انجنیر فضل الرحیم نبی زاده رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت میدان وردک گفت که در مــركز ولایت میدان وردک  وولسوالیهای این ولایت شركت هـــای مخــابراتی روشن ،اتصــالات ، ام تی ان ، افغــان بیــسیم وافغان تیــــلی كام فعالیت دارند وتما م شـــبكه های مخابراتی نظر به خواست مشتری خـد ما ت انترنیت را نیزفــــراهم نموده اند .

زرین شاه یک باشنده محل به آژانس باختر گفت که باایجاد شبکه های مخابراتی دراین ولایت، بیشتر از نود درصد مشکلات ما را رفع شده است.

این باشنده محل افزود که تخریب پایه ها ویا آنتن های شبکه های مخابراتی توسط مخالفین به نفع هیچ کس نبوده به جز از ضرر وایجاد مشکلات برای اهالی ساحه مربوط، كدام پي آمد ديگر درپي ندارد.

او از مخالفان مسلح تقاضا کرد تا از تخریب دارای های عامه ، چون مکاتب ، پل وپلچک وتخریب ویا انفجار دادن آنتن هاي شبکه های مخابراتی که همه سرمایه ملی مااست خود داری کنند.

درهمین حال بسم الله باشنده ولسوالی سید آباد میدان وردک از ضعیف بودن بعضی از شبکه های مخابراتی شکایت کرده گفت، شبکه مخابراتی افغان تیلی کام که یک شبکه بزرگ است اما آنتن دهی آن اکثر اوقات ضعیف است وطوریکه لازم است ازآن استفاده درست نمیشود.

نبی زاده اضافه داشت که كیبل فایبر نوری ازكابل الی ولسوالی سیدآبا د به طول  ( 143 ) كیــــــلومتر به ارزش مجمــوعی  مبلغ  (330.000.0 ) دالر امریكائی تمدید گــــردیده وعـملا "به فعالیت آغاز نموده است .

دستگاه تیلفون دیجیتل  CDMA به ظــــرفیت  ( 2000 ) شماره نصب وفعال گردیده است كه مـبلغ ( 4696560 ) افغـانی عـواید در سالهای 1390و1391 بدست آمــده است . 

رئیس مخابرات میدان وردک خاطر نشان ساخت که خــدمات پستی داخــلی وبین المللی از طریق هشت پسته خانه موجود در مركز و ولســـوالی ها عرضه میـگردد .

خدما ت پستی به اسا س پلان ونورم انتقالات پستی از ولایت به مــركز وزارت وبرعــكس آن بطور منظم هفته دو مراتبه انتقال وتوزیع  صـوررت میگیرد .

همچنان زمینه استفــاده از خــدمــات انترنت در پسته خـانه هـــا نیزمهــیا گـــردیده .

ایجا د خد ما ت افغان شاهین پست یا خدمات عاجل به تاریخ 15/7/1391 در پسته خـــــا نه شــهری ایجاد گردیده، این سرویس توسط تكنالوژی پیشرفته مخابراتی از طریق سیستم انترنت انجـام میشود كه اسناد واجناس مشتریان را در كمتر از یك هفــته در كشور های امریكا یی وآسیایی با قیمت مناسب انتقال میدهد .

وي همچنان وعده كرد، به تعداد ( 500 ) عدد پست بكس تهیه وبه مردم توضیح گردیده که عواید خـدمات پستی در سال های 1390و1391 مبلغ ( 1318532) افغـانی میباشد.

همچنان كورس كمپیوتر برای کارمندان ادارات دولتی ومردم محل ایجاد گردیده كه به تعداد ( 60 ) نفر از كـورس آموزشی كمپيوتر  فـارغ گردیده وتصدیق نامه هابرای شان توزیع شده است .

این ریاست توانسته است که به خاطر سرگرمی اطفال در مركز ولایت پارك تفریحی اطفال را به کمک شبکه مخابراتی روشن به ارزش  ( 55000 )   دالر امریكائی اعمار وبه بهره برداری بسپارد.

سید ضمیر یکتن از باشنده گان مرکز میدان شهر به آژانس باختر گفت که سهولت انترنت دراین ولایت یک گام مهم  ونهایت قابل قدر بوده و ما جوانان اکنون میتوانیم که مشکلات درسی خود را مرفوع سازیم.

گفتنیست که مخالفان مسلح تافعلا" یازده با رپایه ها وآنتن های شبکه های مخابراتی را دراین ولایت تخریب کرده اند که به اسرع وقت توسط کارکنان فنی این ریاست و شبکه مخابراتی مربوط دوباره فعال شده است. 

 

بامیان 16 دلو باختر

علی رغم شکایت مکررهفتصد خانواده در ولسوالی سیغان ولایت بامیان مبنی به انسداد راه مواصلاتی آن ولسوالی با مرکز  تاکنون به این  موضوع توجه نشده و برف باری های اخیر این مشکل را دوچندان ساخته است.

بنابه گزارش های رسیده به آژانس  باختر، حدود یک ماه قبل به اثر لغزش کوه درولسوالی سیغان راه مواصلاتی هفتصد خانواده این ولسوالی بامرکز  قطع گردید ،هنوز این مشکل برطر ف نشد که برفباری ها آغاز شد و مشکل را دوچندان ساخت.

مسوولان محلی میگویندکه این کوه در دهنه یک حوض در منطقه دُم جنگل سیغان لغزش نموده و قسمت دهنه حوض را بسته است که آب دراین  حوض ذخیره شده ومانع عبور ومرورمردم میگردد.

محمدجلیل هدایت، مدیر قریه های ولسوالی سیغان به آژانس باختر گفت، یکماه قبل ، یک کوه درین منطقه  نیزلغزیده  که راه را به کلی مسدودکرده است.

این مقام محلی علاوه کردکه در مجموع اهالی پنج قریه بزرگ منطقه دُم جنگل به تمام مواد اکمالاتی و غذایی شان را ازطریق یک کوه ، به مرکز ولسوالی انتقال میدهند.

محمد اسماعیل، باشنده قریه خواجه کشت سیغان گفت که بندش راه آب،به خاطر ریزش کوه باعث شده است  که مریضان و مواد خوراکی خود را در پشت و یا توسط مرکب انتقال بدهند.

اما محمد جلیل هدایت گفت: کاربررسی به خاطر بازگشایی مجدد راه ها آغاز شده

از سوی دیگر مولوی یوسف مظهري، رئیس شورای ولایتی بامیان که باشنده ولسوالی سیغان است، گفت که به تازه گی شماری ازمردم  دُم جنگل ، اين مشکل را با مقام هاي محلی مطرح نموده و هیئت تخنیکی ولایت نیز سروی تخنیکی خودرا انجام داده است.

به گفته وی، این مشکل درجلسه اداری ولایت نیز مطرح شده و ریاست انکشاف دهات وعده نموده که به  زودی، به این  مشکل رسیده گی میکند.