01 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بازداشت یک کودک به اتهام عضویت درگروه طالبان وترورچندین نظامی در ننگرهار

بازداشت یک کودک به اتهام عضویت درگروه طالبان وترورچندین نظامی در ننگرهار

شهرجلال آباد ۳۱ اسد باختر کودکی به اتهام عضویت درگروه طالبان...

چهارمین «جشنواره‌ انگور و عسل» هرات آغاز شد

چهارمین «جشنواره‌ انگور و عسل» هرات آغاز شد

شهرهرات ۳۱ اسد باختر چهارمین جشنواره‌ عسل و انگور در هرات...

محمد اشرف غنی رییس جمهوری از کارکردهای احمد وفی امین و عبدالرحمن عطاش تقدیر کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری از کارکردهای احمد وفی امین و عبدالرحمن عطاش تقدیر کرد

کابل باختر ۳۱ اسد محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1334)

دوشنبه ، 17 سنبله 1393 ، 14:44

شورای ملی و چالش های موجود

Written by manager

کابل باختر/ 17/ سنبله
هشتمین اجلاس دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی درحالی آغاز میشودکه بسا از مشکلات فراراه دولت و مردم قرارداشته و این امر وظایف دو مجلس شورای ملی را جدی تر ساخته است.
به گزارش آژانس باختر ، آغاز هشتمین اجلاس دور شانزدهم تقنینی شورای ملی همزمان با حاد شدن پارۀ از مشکلات درکشور است و این امر از اعضای شورای ملی میخواهد تا نقش نظارتی رابر اجراات حکومت و انکشافات سیاسی بیشتر ساخته و به عنوان نمایند گان مردم در رفع کاستی ها و خلا های موجود، دولت را کمک نمایند.
ازطرف دیگر اجلاس روان شورای ملی با باوری های شماری از مردم نسبت به شورای ملی همراه است.
درگذشته برخی از اقشار مردم، شورای ملی را به کم کاری ، غیرحاضری، انجام کارهای سلیقوی ، گرایش و زدوبند های سیاسی متهم کرده اند و گفته اند که کاری را برای انجام بهتر امور انجام نداده اند بخصوص در جریان اجلاس گذشته ، بیشتر اعضای این دو مجلس مصروف کار برای نامزدان ریاست جمهوری بودند و این امر باعث شد تا کارهای زیادی همچنان باقی بماند.
مگر توقع و برداشت مردم در زمان حاضر این خواهد بودکه نمایندگان شان در دو مجلس شورای ملی از اوضاع و شرایط نازک سیاسی درک بهتر دارند و باجدیت بیشتر از گذشته کار خواهند کرد.
آیا این رویایی مردم به واقعیت مبدل خواهد شد.
شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار درولسی جرگه در رابطه به مسوولیت ها و اولویت های کاری شورای ملی در دور هشتم سال تقنینی آن مجلس گفت: مطابق  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه برای نمایند گان فرق نمی کند که درسال اول کاری شان قرار دارند یا در دور هشتم، اعضای مجلس باید مطابق به احکام اصول وظایف داخلی شان با درنظر داشت شرایط بسیار حساس که درکشور حاکم است و چالش های گوناگون فراراه درمجموع دولت قرار دارد فقط و فقط منافع ملی افغانستان رادرنظر داشته باشند.
وی درگزارش های هم که امروز ازسوی اعضای مجلس ولسی جرگه به هیئت اداری این مجلس ارائه گردید بیش از همه مشکلات مردم انعکاس داده شد.
این عضو ولسی جرگه میگوید درحال حاضر شورای ملی، اعضای حکومت و مردم افغانستان با چالش های اقتصادی سیاسی ومهم تر از همه با چالش نظامی و امنیتی روبرواست که نیاز به تدابیر و تعهد به خاطر نجات مردم از این چالشها دارد.
وی همچنان از اعضای ولسی جرگه خواست که دراین دور کاری از دامن زدن به مسایل سمتی و قومی دست برداشته منافع عام مردم افغانستان را در صدر برنامه هاو مسوولیت های شان قراردهند.
خانم هاشمی گفت: اعضای مجلس امروز به صورت جدی از هیئت اداری و شخص رییس ولسی جرگه خواسته اند تا با استفاده از صلاحیت های قانونی اش از مداخلات رییس جمهور درروند انتخابات جلوگیری نماید چون اکثر اعضای مجلس و مردم افغانستان بدین باوراند که رهبری حکومت افغانستان ورییس جمهور کشوردراین پروسه مداخله می نمایند و نمیخواهند که مساله انتخابات به زودی حل و فصل گردد.
او تاکید داردکه اعضای ولسی جرگه اولویت اجتماع را اولویت های کاری خود میدانند و هدفمند کار خواهند نمود.
داوود کلکانی نماینده مردم کابل درولسی جرگه میگوید مطابق به احکام قانون مسوولیت اساسی شورای ملی نمایند گی خوب ازمردم و نظارت برکارکردهای حکومت است و بخصوص درشرایط کنونی که افغانستان و مردمش درگیر مشکلات فراوان میباشند و شاهد کشتار مردم در شاهراه ها و بدامنی دراکثر نقاط کشور هستیم . مکلفیت پارلمان اینست که ازکارکردهای حکومت نظارت جدی نموده و بخاطر حل مشکلات تلاش نمایند.
وی گفت، باوجود اینکه مسوولیت پارلمان نظارت از فعالیت های حکومت بوده اما با تاسف باید گفت کار و تصامیم پارلمان درمدت همین چند سال جنبه عملی پیدانکرده است .
او میگوید درکنار تعهد اعضای دومجلس برای کار تعهد حکومت و دولت برای تحقق فیصله های شورای ملی نیز ضروری است .
ازگفته های بالا برمیاید که شورای ملی تعهد به کار هدفمند داشته درهمین حال همکاری حکومت را نیز ضروری میداند روزهای کاری که بیشرو اعضای دومجلس است ثابت خواهد ساخت که آنها کار متعهدانه میکنند و یا تنها به وعده و قول اکتفا می نمایند.فراموش نشود که انتخابات پارلمانی نیز درکشور چندان دور نیست و مردم با قضاوت که خود دارند دراین انتخابات شرکت خواهند نمود.

کابل باختر/ 10/ سنبله
جنایت شنیع که اخیراً درحومۀ کابل اتفاق افتاد و چند اوباش و جنایتکار به اذیت اعضای یک خانواده پرداختند این امر را جدی ساخته است که پروسه رسیدگی به دوسیه های جنایی کوتاه گردیده و عاملین جنایت باید زودتر پاداش اعمال زشت شان را دریافت نمایند.
به گزارش آژانس باختر ، اخیراًدسته یی ازاوباشان وجنایتکاران درمسیر ولسوالی پغمان و شهر کابل دست به رهزنی زده با توقف دادن وسایط که اعضای یک خانواده را به شهر کابل انتقال میداد ضمن آنکه زیورات و پول آنان را گرفتند باعث آزار و اذیت آنان نیز شدند.
این حرکت روح  و روان شهروندان کابل را جریحه دار ساخته و تاکید آنها براین نکته است که عاملان چنین یک جنایت باید زدوتر کیفر اعمال زشت را ببینند و تنها ریسمان دار است که میتواند پاسخ مناسب به چنین عملکرد پست ، ضد انسانی و ضد اسلامی باشد .
باآنکه پولیس کابل به تعقیب این حادثه تحرک لازم را به خرچ داد و به شمول سرکرده این دسته یی جنایتکارسه نفر آنها را بازداشت کرد مگر این حرکت نمیتواند آخر کار باشد با شماری از شهروندان کابل که صحبت شد آنها تاکید دارند که تمامی جنایتکاران که دراین قضیه دست دارند باید  به چوبۀ دار بروند دوسیه های آنها زودتر ترتیب گردد نهادهای عدلی و قضایی این دوسیه ها به اسرع وقت بررسی کنند وریسمان دار باید هرچه زودترگلوی جنایتکاران که خود گلوی مردم بیچاره را فشرده اند بفشارد و به زندگی ننگین آنان خاتمه بخشند و آنان را به عنوان یک غده سرطانی از بدن اجتماع جدا نمایند.
مقامات پولیس کابل روز گذشته سه جنایتکاررا که درقضیه اخیرجنایی دست داشتند، به مطبوعات معرفی داشتند به این نکته انگشت گرفتند که آنها جانیان و جنایتکاران را با انبوه مشکلات و قبولی خطرهای بیشمار گرفتار می نمایند مگر نهادهای عدلی و قضایی برخورد جدی نمیدارند ، بسیاری ازاین جنایتکاران بدون آنکه کیفر اعمال شان را ببینند دوباره آزاد میشوند آنها خواهان برخوردجدی با عاملان جنایت اخیر شدند و حکم اعدام آنان را تقاضا نمودند.
مومنه بشردوست کارمند یکی از وزارت خانه ها به عنوان یک شهروند کابل و به عنوان یک زن ویک مادر با گفته های مقامات پولیس کابل همنوا است .
او علل گسترش فعالیت های جنایی را برخورد سطحی با جنایتکاران میداند و تاکید دارد اگر چند جنایتکار دست به انتحار قتل ، رهزنی ،سرقت ، تجاوز ،آدم ربایی و جنایات شنیع میزنند اعدام شوند دیگر گراف جنایات به پیمانه امروز صعود نخواهد کرد.
شماری زیادی از شهروندان باگفته های خانم بشردوست هم عقیده اند و خواهان برخورد جدی باجنایتکاران اند و میگویند که نهاد عدلی و قضایی نباید اصل انصاف و تعادل را ازیاد برند.
تیمورشاه حکیمیار یکتن از فعالان جامعه مدنی دررابطه به خبرنگارآژانس باختر گفت ، روشن وواضحی است هرشخصی که خلاف قانون حرکت میکند . باید مورد بازپرس ومجازات قرار گیرد . هیچ نوع برخورد سلیقوی و حمایوی درمورد رفع مجازات همچو افراد صورت نگیرد . همچو افراد و اشخاص باعث برهم زدن امنیت ، عدم حاکمیت قانون شده و به روان مردم صدمه وارد میکنند زیرا همچو افراد حقوق بشری ، حقوق مدنی را درجامعه پایمال میسازند .
پس ضرورت است که اعمال آنان باید مطابق به احکام قانون موردبازپرس قرار گیرد زیرا هرعمل که باعث ایجاد خشونت درجامعه شود قابل  بخشیدن نیست .
باید جنایتکاران حادثه چند روز قبل ولسوالی پغمان ولایت کابل مورد پیگرد جدی قرارگرفته واشد مجازات برسانند.
پولیس روند حاکمیت قانون درجامعه را حفظ و نگهداری میکند .همانطور که باید نهادهای عدلی و قضایی بخصوص څارنوالی کشور دررابطه قضیه کم کاری نکرده موضوع را جدی گرفته و آنان را مطابق قانون جامعه اسلامی مجازات نماید.
اگرکم کاری درمورد همچو قضایای صورت گیرد به ضرر جامعه است .
اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی برجدیت عمل در آن اداره اشاره میکند ومیگوید این ادعا قابل قبول نیست که گویا متهمین به سادگی رها میشوند اگر کدام دوسیه مسترد میگردد مشکلات در نواقص دوسیه است.
عزیزی اضافه میدارد که ماهر دوسیه ها و قضایای را که با شواهد بود تعقیب کرده و تعقیب میکنیم .
وی دررابطه به قضیه اخیر میگوید: به خاطر موضوع پغمان به اساس حکم رییس جمهور کشور هیئت تعیین گردیده تحقیقات و بررسی های جدی ادامه دارد اگر جرم بالای شان ثابت گردد شواهد بدست باشد برخورد جدی صورت میگیرد.
پولیس عملاً در جنگ است کارشان مهم است مشکلات شانرا درک میکنیم اما دربعضی موارد دوسیه های جرمی با نواقص همراه است .
څارنوالی هیچ کسی را رها نمیکند تمام بررسی ها ، شواهد ، مدارک که جرم را ثابت نماید مطابق به قانون بالای شان حکم صادر میگردد.
هیچ متهم را بدون شواهد و مدارک مجازات کرده نمی توانیم .
اما آگاهان و فعالان جامعه مدنی میگویند مگر این گفته نمیتواند پاسخ به وضعیت کنونی بوده باید نهادهای عدلی و قضایی به فکر بهبود میکانیزم کاری باشند تا دیگر دوسیۀ بی سرنوشت باقی نماند و مجرمین باید زودترکیفر اعمال شان را بگیرند.   

کابل باختر 6 سنبله
افغانستان درگیر زدوبندهای  انتخاباتی به مشکلات عدیدۀ مواجه گردیده است .
به گزارش آژانس باختر ، از نیمه برج حمل تاکنون حدودپنج ماه  می گذرد ، اما نتیجه انتخابات تاهنوز که هنوز است، مشخص نشده است .
زمانی که انتخابات برگزار شد ، هرنهادی از مدیریت سالم افغانها دراین روند گفتند، اما نمی دانستند، که انتخابات چه مصیبتی را بالای مردم به وجود می آورد .
گزارشگر آژانس باختر می نویسد، کسر عواید، فرار سرمایه ها و گسترش نا امنی ها دربرخی از ولایت کشور درکنار ده ها مصیبت دیگر نتیجۀ طولانی شدن نتایج انتخابات در افغانستان است .
مگر نامزدان ریاست جمهوری تمام  این مصایب را نادیده  می گیرند وتاهنوز مصروف  چانه زنی های می باشند که نه منافع مردم افغانستان متصور است، بل این چانه زنی ها درپی تامین منافع گروه وابسته ای خاصی صورت می گیرد وصورت گرفته است .
درهیچ کشور دنیا تاکنون چنین انتخاباتی برگزار نشده است که مردم  ماه ها منتظر  نتیجه آن باشند و درهیچ کشور دنیا چنین نشده است که مردم قربانی بازی نخبه گانی گردند   که صادقانه به آنها رای  داده اند ، اکنون پرشش اینجاست که اگر نامزدان  به خاطر رفاه وآسایش مردم کمر بسته اند ، اگر می خواهند افغانستان را از سوء مدیریت، فساد، نابرابری های اجتماعی ، قاچاق مواد مخدر، بدامنی وسایرناهنجاری ها  نجات آنها پنج ماه را هدر  داده اند، این زمان را چگونه باید جبران کنند ، زمان می گذرد ، منتظرنیست .
پس باید نخبه گان جامعه فکر کنند وبه خاطر منافع مردم ونجات کشور از بحران عمیق اقتصادی وامنیتی کنار بیایند  زیرا گفته اند کنار رفتن ها دردی را دوا نمی کند ، بل کنار آمدن ها است که می تواند گره گشای مشکل باشد.

کابل باختر/ 5/ سنبله
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی درپاسخ به این گفته های مشاور نخست وزیر پاکستان که افغانستان باید اسناد را که مداخلات پاکستان را در مورد آنکشور ثابت میسازد به مقامات آن کشور بسپاردگفت ، سرتاج عزیز درموقع نیست که این گونه اسناد را بررسی کند و تصمیم بگیرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، حسیب الله صدیقی سخنگوی ریاست عموم امنیت ملی امروز دریک نشست خبری گفت اگر سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی نخست وزیر پاکستان بتواند ثابت سازد که میتواند به موقع به اسناد و شواهد از سوی امنیت ملی افغانستان رسیدگی کند ما حاضر هستیم تا تمام اسناد و شواهد را که نشان میدهدحکومت نظامیان پاکستانی مستقیماً در جنگ دخالت دارند به آنها می سپاریم.
او گفت که سرتاج عزیز چندی پیش گفته بودکه افغانستان هیچ گونه اسناد مبنی بر مداخله پاکستان در امورداخلی افغانستان ندارد و اگر دارد، ارایه کند تا بررسی شود.
صدیقی افزود : ما قبلاً هم اسناد وشواهد را در اختیار رسانه ها قرار داده ایم تا مردم و جهانیان ببینند که آی ،اس، آی و نظامیان پاکستان در نا امنی های افغانستان دست دارد و اسناد بسیار موثق دراین مورد دردست داریم که ادعای ما را ثابت می نماید و سرتاج عزیز در موقعیتی نیست که بتواند چنین اسناد را بررسی کند و تصمیم بگیرد.
صدیقی گفت، سوابق همکاری های اطلاعاتی ما در امر مبارزه با تروریزم با پاکستان بسیار امیدوار کننده نبوده است زیرامناطق که ما دررابطه به تروریستان اطلاع دقیق داشتیم قبل از اقدام ازسوی استخبارات پاکستان تغییر مکان داده میشود تاموثق بودن اطلاع ما را زیر سوال ببرد.
او گفت، ما از حرف های پاکستان در امر مبارزه با تروریزم امیدوار نیستیم .
سخنگوی امنیت ملی همچنان علاوه کرد، استخبارات پاکستان اخیراً توجه و تمرکز را بالای تبلیغ و پروپاگندهای جنگی معطوف نموده است و همچنان در رهبری جنگ درافغانستان سازمان استخبارات پاکستان مستقیم و آشکارا سهیم است .
موصوف گفت: هم اکنون نظامیان پاکستانی درکنار تروریستان و طالبان برضد نیروهای امنیتی افغان می جنگند و آنها میخواهند از حساسیت سیاسی افغانستان استفاده نموده و کشور ما را به بحران امنیتی بکشانند.
او گفت، هدف اصلی پاکستان و تروریستان بی اعتبار ساختن مردم نیست به آینده سیاسی و امنیتی افغانستان است تا بتوانند دولت و نیروهای امنیتی را ناتوان جلوه دهند به همین خاطر به طرف تبلیغ و پروپاگند رو آورده اند تا روحیه تروریستان تقویه شود.
به گفتۀ وی، درطول چند سال حملات در وزیرستان ثابت شد که هیچ یکی از سران شبکه حقانی که عامل بسیاری از وقایع تروریستی است ازسوی نظامیان پاکستانی بازداشت نه شده است و این مناطق دایم ازدید رسانه ها دور نگه داشته شده است.
او گفت کوتل شاه سلیم که میان چترال و زیباک بدخشان موقعیت دارد و در سال 2001 مسدود شده بود ،غرض ایجاد سهولت دوباره ازسوی نظامیان پاکستانی برای عبور و مرور تروریستان به مناطق شرقی و شمالی کشور دوباره بازشده است که میتواند یک اقدام تحریک آمیز نظامیان پاکستانی باشد.
اخیرآ اعضای شورای کویته طالبان دریک جلسه مهم خود به تغییرات و تکتیک جنگی رای داد تا بعضی از مناطق را نا امن نمایند آنها جنگ را آغازکردند که ازسوی نیروهای امنیتی به عقب زده شد و به اهداف شان نایل نگردیده اند.
سخنگوی امنیت ملی هرگونه ادعای وزیر داخله پاکستان را گویا که افغانستان درنا امنی های اخیر پاکستان دست دارد کاملاً رد نموده گفت حکومت افغانستان خواهان صلح و ثبات درمنطقه بوده و هیچ وقت از ترورو قتل در راه رسیدن به اهداف خود استفاده نمیکند.
حسیب صدیقی خاطر نشان کردکه در ماه اسد نیروهای امنیت ملی چهار صد وچهل و سه تن مظنون را به فعالیت های هراس افگنانه از کابل و مناطق دیگر گرفتار نمود که شامل افراد انتحاری ماین گذار تروریست آدم ربا سارق و جعل کار میباشداز نزد آنها مقادیر سلاح و مواد انفجاریه بدست آمده است.

چهارشنبه ، 5 سنبله 1393 ، 13:57

سیلاب های امسال دربغلان بی سابقه بوده است

Written by manager

پلخمری / باختر/ 5/ سنبله
تاثیرات ناگوار سرازیرشدن سیلاب های امسال در ولایت بغلان درمقایسه با سال های قبل بی سابقه میباشد.
ازجمله حوادث دلخراش ناشی از سرازیرشدن سیلاب های امسال می توان از سرازیر شدن سیلاب درشهر پلخمری به حیث سونامی خاموش یادکردکه درنتیجه سرازیرشدن سیلاب ها یکهزارو هفتصد و پنجاه خانواده متضرر گردیدند.
محمد نصیر کهزاد رییس اداره آماده گی با حوادث طبیعی ولایت بغلان به آژانس باختر گفت: سرازیرشدن سیلاب های امسال بی سابقه بوده که به استثنای ولسوالی نهرین درچهارده ولسوالی دیگربه شمول پلخمری سیلاب سرازیر شده که افزون بر قربانی شدن شصت و پنج کشته ، سی و هفت زخمی ، یکهزارو نهصد وسی و نه منزل مسکونی تخریب گردیده است.
همچنان بیش از یازده هزار و پنجصد جریب اراضی زراعتی ، چهارصدوچهل و شش سربند ، یکصدونه کیلومتر سرک بیست و شش باب دستگاه تولید برق آبی کوچک ، نه مدرسه و ده محراب مسجد نیز تخریب گردیده است.
منبع افزود : دراین رویدادها چهل و پنج سنگ آسیاب ، چهل و پنج شبکه آبرسانی ، سی و هفت پل و پلچک ، یکهزار و هشتصد و پنجاه قطعه باغ تخریب و بیش از سه هزار و پنجصد رس مواشی درقریه های مربوط چهارده ولسوالی بغلان تلف شده است.
کهزاداضافه کرد : چهارقریه درولسوالی گذرگاه نور از بنیاد برداشته شد و آثار از این قریه ها درمحل باقی نمانده است.
به گفته رییس این اداره باوجود داشتن آماده گی های لازم موسسات امد اد رسانی دربغلان پروسه کمک ها برای خانواده های متضرر نسبت سروی ناقص که ازجانب برخی از کمیته ها صورت گرفته بود به مشکل مواجه و اکثر خانواده ها از توزیع مواد غذائی بازمانده اند .
کهزاد نقش امداد رسانی موسسات دولتی و غیردولتی را مهم و اساسی خوانده و خاطر نشان ساخت که بیشترین رقم مواد مساعدت شده به خانواده های متضرر از سوی موسسات سازمان غذایی جهان و پی، ای ،او ، ام بوده است.

کابل باختر/ 3/ سنبله
داشته های نهادهای امنیتی افغانستان نمایانگر این امر است که پاکستان با تمویل ، تجهیز و حمایت ازیکصدو شصت و هشت گروه تروریستی جنگ نیابتی خود را درافغانستان به پیش میبرد.
داشته های نهادهای امنیتی افغانستان ثابت کننده این امراست که پاکستان مصروف یک جنگ نیابتی و استخباراتی با افغانستان است و با تمویل ، تجهیز آموزش و حمایت از یکصدو شصت و هشت سازمان تروریستی که همه آنها عناوین والقاب اسلامی را به خود داده اند جنگ فرسایشی و نیابتی خود درافغانستان را به پیش میبرد.
به گفته مسوولان امنیتی افغان پاکستان درجنگ نیابتی خود درافغانستان اهداف مشخص را دنبال میکند که شاخصه های اصلی و اساسی آن عمیق شدن مشکلات امنیتی و فروپاشی کلی اقتصاد افغانستان است .
آگاهان امور امنیتی و سیاسی درافغانستان به این باوراند که پاکستان ازطرق مختلف میکوشد تا اهداف اش را درافغانستان دنبال کند گماشتن تروریستان اعزام افراد وابسته به ارتش و استخبارات درکنار طالبان به افغانستان ، ایجاد مشکلات اقتصادی بخصوص ایجاد مشکلات ترانزیتی ، فعالیت های کاذب دیپلوماتیک روش های است که پاکستان میکوشد از طریق آن افغانستان را تحت فشار خود درآورد و اهداف دراز مدت خود را تعقیب کند.
دراین میان ایجاد وحمایت از شبکه های تروریستی بیشتر مورد توجه نظامیان پاکستانی است . درحال حاضر آنچه مسوولان امنیتی میگویند پاکستان درحال حاضر یکصدو شصت و هشت گروه تروریستی خورد و بزرگ را دربرابر افغانستان ایجاد کرده و این شبکه ها با شعار های ظاهراً اسلامی و تحریف واقعیت ها درافغانستان جنگ نیابتی واستخباراتی پاکستان را درافغانستان تعقیب میکنند . این گروه فعالیت شان را از مناطق قبائیلی وزیرستان شمالی وجنوبی زیر نظارت مستقیم سازمان استخبارات پاکستان سازماندهی میکنند.
شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی ، شورای کویته به رهبری ملا محمد عمر ، افراد وابسته به القاعده ، جندالله و نهضت اسلامی ازبکستان ، لشکر طیبه ، جنبش محمد ، لشکر جنگحوی جریان های افراطی اندکه آی اس آی پاکستان دروجود آنها شماری زیادی از شبکه های تروریستی را ایجاد کرده و ذریعه آنها برنامه های سلطه طلبانه خود درافغانستان و منطقه را تعقیب میکنند.
به گفته این آگاهان درکنار آنکه طالبان افغان درجنگ نیابتی پاکستان درکشور شان دخیل اند شهروندان پاکستان ، ازبکستان ، تاجکستان ، چیچین و اعراب شامل است.
جنگ نیابتی پاکستان درافغانستان تاکنون به قیمت جان هزاران افغان تمام شده و باعث تخریب وسیع این کشور شده است مگر پاکستان دررسیدن به اهداف خود موفقیت نداشته است.
آگاهان سیاسی جنگ نیابتی پاکستان درافغانستان را یک جنگ بزرگ میدانند که اهداف آن نیز وسیع و گسترده است که درنهایت درافغانستان محدود نخواهد ماند.
این آگاهان همچنان میگویند که پاکستان با آنکه درجنگ نیابتی خود درافغانستان اهداف و استراتیژی خود را تعقیب میکند ارتش و نظامیان این کشور وسیله برای اهداف بیرونی نیز اند درصورتیکه استراتیژی پاکستان در افغانستان جامعه عمل بپوشد پاکستان جنگ نیابتی سازمان های مذهبی و شماری ازکشور های علاقمند به انکشافات منطقه یی را درکشور های آسیای میانه ، چین ، هند و حتا روسیه تعقیب میکند.
درحال حاضر پاکستان و سازمان استخباراتی شماری از کشورهای دیگر که اهداف منطقه یی دارند به افغانستان به عنوان دهلیز عبور به سوی آسیای میانه و ایالت سنگ یانگ چین نگاه میکنند و میکوشند تا این دهلیز را درکنترول خود داشته باشند.
این آگاهان همچنان گفته اندکه پاکستان نفوذ و تاثیر گذاری خود درافغانستان و بعداً آسیا میانه را در وجود گروه های تروریستی و سازمان  های مذهبی میداند و منظماً از این گروه حمایت میکند و یا به کمیت آنها میافزاید .
حرکت معین و دورنمای کاری ارتش و استخبارات پاکستان درقبال منطقه سیاست نا کار مگر خطرناک است که میتواندکشورهای منطقه منجمله پاکستان را به کام بحران فرو برد.
آنچه گفته شد نمایانگر آن است که پاکستان به غده سرطانی تبدیل گردیده و این غده میتواند ریشه های خود را در سرتاسر منطقه پهن نماید و بهتر خواهد بود که قبل از پهن شدن این ریشه ها به فکر قطع آن بود .
درگام نخست باید کشورهای که دربازی های استخباراتی پاکستان درگیراند به فکر بیرون رفت ازاین حالت باشند و موضع مشترک را درقبال پاکستان اتخاذ نمایند آنها باید اسناد ومدارک شان را در رابطه به اهداف خصمانه پاکستان درقبال منطقه به سازمان های معتبر جهانی منجمله سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی ارائه دهند و تدابیر بازدارندۀ را علیه پاکستان اتخاذ نمایند. همچنان به این سازمان ها وکشور های که متعهد به مبارزه علیه تروریزم اند لازمی است که تا برنامه های اصلاحی و انضباطی را علیه پاکستان اتخاذ نمایند تا نیات مغرضانه پاکستان درسطح منطقه به هیچ مبدل گردد ضمناً از وسیله شدن بیشتر این کشور برای اهداف کشورهای بیرون از منطقه جلوگیری گردد.
 خلیل مینوی

کابل باختر/ 30/ اسد
در حالیکه بسا ازعلمای دینی و حلقه های مذهبی درکشورهای اسلامی نسبت به عملکرد برخی گروه های مسلح سیاسی که از آدرس اسلام میجنگند و خشونت میافرینند خاموش اند . مگر مفتی اعظم عربستان سعودی این جریان ها را گروه های تروریست خطاب کرده است.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد : امروز ترور ، کشتار ، تخریب و انفجار با نام های جریان های مسلح سیاسی چون طالبان القاعده ، داعش ... گره خورده و این گروه ها با توسل جستن به خشن ترین اعمال ، حادثه میافرینند با تاسف تمامی این جنایت ها از نام اسلام و آدرس اسلام انجام میشود درحالیکه دین اسلام به عنوان دین انسان ساز ، اعتدال پسند و دین صلاح و مشوره هیچگاهی خشونت را جایز ندانسته و هیچگاهی به تخریب ، ویرانی و کشتار نه تنها مسلمانان بل پیروان ادیان دیگر رای نداده است.
با وجود آنکه عملکرد گروه های افراطی اسلامی از طالبان و القاعده شروع تا داعش که درحال حاضر درعراق مصروف جنگ است واضح و هویدا است مگر برخی مراجع مذهبی و مشخصاً آنانیکه صلاحیت صدور فتوا و یا به عباره دیگر صلاحیت تشخیص عملکرد های اسلامی را دارند نسبت به طالبان ، القاعده وجریان های دیگر سکوت کرده اند . به باور آگاهان سیاسی ، سکوت این حلقه میتواند یک سکوت معنا دار و یا به عباره دیگر چشم پوشی از حقایق باشد.
درحالیکه دین اسلام به پیروان خود بخصوص آنانیکه عالم اند و خود را وارثین انبیاء میدانند امرمی نماید که حقایق را به مردم بازگو کنند ، مردم را در روشنایی قراردهند تا مردم خود را درجامعه دریابند وموقف خود را دربرابر وقایع و انکشافات اجتماعی عیار سازند .
درحالیکه هراس از طالبان ، القاعده و حالا داعش باعث گردیده تا بعضی ها از بازگو نمودن واقعیت ها خود داری نمایند و یا روی منافع وجایگاه شخصی نتوانند واقعیت را بازگو کنند . ادامه چنین یک وضعیت میتواند مردم را در دو راهی قرار دهد.
با آنکه شورای علمای افغانستان و مراجع معتبر دیگر دینی دراین کشور، بارها از طالبان ، القاعده و سایر جریان مسلح خواسته اند که خشونت و ترور را کنار بگذارند و فعالیت شان را مطابق به دساتیر و ارشادات دینی عیار سازند مگر حلقه های مذهبی در پاکستان که تاثیری گذاری زیادی برمدارس دینی و طلاب این مدارس درپاکستان دارند در همسویی با استخبارات کشورشان بیشتر به اسلام تحریف شده رو میاورند و ارزش های دینی را درقمار سیاسی قرار میدهند و علمکرد طالبان و القاعده را توجیه میکنند . چنانچه همین حلقه های مذهبی در پاکستان بود که داعش درعراق را تائید کرد درحالیکه این گروه درهیچ نقطه از سرزمین های اسلامی دوست نداشته بل همه به سوی آنها به عنوان اعمال سازمان های مذهبی یهود نگاه میکنند . اگر به عملکرد کنونی داعش درعراق نگاه کنیم و عملکرد طالبان درافغانستان را ارزیابی نماییم درمیابیم که آنها با نام و شعار های کاذب به چه قهقرائی روان اند و چه بلای را بر مسلمانان نازل کرده اند وتا چه اندازه در برابر هویت و ارزش های اسلامی قرارگرفته اند این گونه عملکرد ها تنها میتواند منافع ادارات استخباراتی رژیم صهیونیست و منافع کشیش های افراطی درکشورهای غربی را تامین کند و بس .
مگر حالا درجهان اسلام حرکات به میان آمده که نشان میدهد حلقه های معتبر مذهبی درجهان اسلام در صدد اند تا نام های گندیده چون داعش و القاعده را از خود دور سازند و هویت مبارک و مقدس اسلام عزیز را حفظ بدارند.
چنانچه اخیراً عبدالعزیز آل شیخ مفتی عربستان سعودی با صراحت اعلام داشته ((تفکرات افراط گرایی و تروریزم هیچ ارتباط با اسلام ندارد و حامیان افراط گرایی دشمنان درجه یک اسلام اند . ))شیخ عبدالعزیز مشخصاً داعش ، القاعده و طالبان را دشمنان اسلام خوانده است .
به این ترتیب مفتی عربستان سعودی به گفته های علمای دینی درافغانستان ، علمای جامعه دیوبند درهند ، علمای دینی در اردن و مصر ... صحه گذاشت و دشمنان اسلام را به گونه واضح معرفی کرده است.
حالا معلوم شود که علمای ظاهراً دینی در پاکستان که حامیان اصلی جریان های تروریستی اند گفته شیخ عبدالعزیز را چگونه تعبیر ، تفسیر و یا تحریف می نمایند.
آنها فراموش نکنند که اسلام در یک محور واحد میچرخد این محور یگانگی خداوند قادر،  پیغمبر واحد و قرآن واحد است که در هیچ زمان ، درهیچ شرایط و در هیچ جغرافیای قابل تغییر نیست .

کابل باختر/ 26/ اسد
کسربیست و پنج درصد عواید گمرکی وکاهش پانزده درصد عواید وارداتی سبب شده تاجمع کثیری از کارمندان دولتی وشهروندان نسبت به آیندۀ نا معلوم اقتصادی کشورشان نگران باشند.
این نگرانی ها زمانی قوت میگیرند که برخی رسانه ها از منابع نا مشخص مطرح میسازند ، که وزارت مالیه ممکن در پرداخت معاشات کارمندان دولتی درماه آینده دچار مشکل گردد، چه رسد به مسایل دیگر.
علی رغم آنکه سخنگوی وزارت مالیه چنین شایعاتی را رد میکند ولی کسر بیست و پنج درصد عواید گمرکی ، وکاهش پانزده درصد عواید وارداتی به ساده گی بیان گربحران اقتصادی میباشد که ملت مظلوم افغانستان درکنار سایر ناهنجاری های اجتماعی آن را تحمل میکنند.
به هرحال مردم به گونه ای دگر می اندیشند ، مردم از دولت و زمامداران کشور میخواهند که راهکار های معقول و سنجیده شدۀ اقتصادی را به خاطر جبران این نقیصه روی دست گیرند.
حمیدالله کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید که دولت باید درگام نخست پرداخت معاشات را یکسان سازد . همه کارمندان دولت یکسان معاش بگیرند ، از پرداخت امتیازات به کارمندان دولتی زیرهرنامی که است جلوگیری کند ، با این اقدام ممکن دولت بتواند یک اندازه از این کسر جلوگیری کند.
اما وحیده محصل دریکی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی اندیشه و باوردیگر است . او درکنار آنکه به گفته های حمیدالله کارمند دولتی موافق است میگوید که اگر وزارت مالیه مردمی عمل کند به این مشکل فایق خواهد آمد.
او گفت " امتیازات از وزیر تا وکیل  ومقامات ارشد دولتی گرفته شود " به باور وی وزرا ، وکلا همه و همه مردم هستند ، مردمی که یا عمدی و یا ساخته گی به چنین بحران مواجه شده اند . او گفت " خرچ دسترخوان امتیازات اضافی وزیر وکلا تا مقامات ارشد دولتی قطع شود میتواند وزارت مالیه به گوشه ای ازاین بحران برسد ."
اما شماری دگر بحران برخاسته را ناشی از عدم مدیریت سالم نظام اقتصادی کشور می دانند و این طور مطرح می سازند نظامی را که چهارماه با ضد وبند های انتخاباتی دچار بحران کند ، اصلاً نباید بالای نظام اقتصادی چنین کشور ها حساب گردد ، به باور آنها شرایط موجود منطقه در عرصه های مختلف چی سیاسی و چی اقتصادی ، مستلزم دوراندیشی میباشد. با این بحران چگونه به مسایل امنیتی منطقه یی می توان پرداخت
درکشوری که ملیارد ها دالر سرازیرشد و ده ها تن صاحب گنج قارون شدند ، همه پول ملت را برده اند، امروز زمان آن رسیده است که دولت اقدام و تمام فراردهنده گان سرمایه از کشور را حداقل اگر مجازات نمی کند ، از مقامات دولتی برکنار سازد.
دختری که تازه به وطن آمده و نمیخواهد نامش را بگوید با طرح مسایل فوق میگوید "شما عمق بحران را باید شناسایی کنید ، شما روحیه همکاری با مردم را در میان مقامات ارشد دولتی ، وکلا ، والیان ، قوماندانان تقویت بخشید ، هرگاه مقامات ارشد دولتی از امتیازاتی که  میگیرند برای دوماه صرف نظر کنند اساساً این مشکل اگر ازبیخ و ریشه کنده نه شود، ممکن ، برگی به عالم های مشکلات مردم افزوده نخواهد شد.
او گفت " اگر مقامات ارشد دولتی بخواهند بحران با این وسعت و پهنا، روبه رشد نمی گردد و به خوبی مدیریت میشود.
اما مقامات دولتی تمام مسایل را به طولانی شدن روند انتخابات نسبت میدهند ، برخی مقامات به این باور اند تاثیرات منفی، تاخیر در روند انتخابات براقتصاد ملی بسیار برجسته است هرگاه این سریال ادامه یابد میزان تاثیرات افزایش می یابد . درهمین حال  رویتز گزارش داده است که دولت افغانستان در ماه آینده درپرداخت معاشات کارمندان خود دچار مشکلات عدیده میشود.
به هرحال سخنگوی وزارت مالیه با آنکه این گزارش را ردمی کند میگوید " اگر نتایج انتخابات زودتر معلوم نشود ممکن دولت تا سه ماه دیگر به مشکلات بیشتری روبرو شود."
وی افزود " اگر وضعیت به این منوال ادامه یابد بعد از سه ماه ما به مشکل پرداخت معاشات مامورین دولت روبرو میشویم ."
درهمین حال به نوشته روزنامه افغانستان سفیر ایالات متحده درکابل نیز از مشکلات آگاهی دارد به نوشته  این روزنامه " سفارت ایالات متحده امریکا درکابل تائید کرد که مقام های افغان آن ها را در باره مشکلات شان درپرداخت حقوق و تمویل برنامه درماه های آینده مطلع کرده اند.
اما این سفارت جزئیاتی در باره  اینکه کشورهای کمک کننده چگونه میخواهند واکنش نشان دهند ارایه نکرد ."
نتیجه چنین حاصل میشود که همه مانند تماشا گران بیطرف ناظر بحرانی اند ، مردم افغانستان دچار آن شده اند وهمه روزه زنجیر بحران استخوان آنها را می ساید .    

کابل باختر/ 26/ اسد
درحالیکه شورای امنیت ملی و شورای وزیران افغانستان به نیروهای امنیتی کشور دستور عمل با لمثل را دربرابر تحرکات ملیشه های پاکستانی را داده اند حملات راکتی پاکستان همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی همچنان سکوت را در پیش گرفته اند.
به گزارش آژانس باختر ، حملات راکتی و توپخانه یی پاکستان بر بخش های شرقی کشور از چند سال به اینطرف آغاز گردیده مگر این حملات درروزها و ماه های اخیر شدت یافته و باعث بروز تلفات انسانی ، خسارات مالی و کوچیدن باشنده گان ولسوالی های سرحدی شده است. این حملات بیشتر به ولسوالی سرحدی ولایت کنر صورت گرفته که حساسیت های ضد پاکستانی را درمیان مردم ما جدی تر ساخته است . ضمناً ادامه چنین یک وضعیت انتقاد ها را نسبت به دولت و نهادهای دفاعی بیشتر ساخته است حرف تا سرحد پیش رفته که باشنده گان ولسوالی های سرحدی کنر و نورستان هشدار دادند هرگاه دولت در دفاع از آنها اقدام نمیکند مردم خود وارد عمل خواهند شد و متجاوزین را به جای شان هدایت خواهند کرد.
حساسیت موضوع باعث شد تا چگونگی حملات راکتی و توپخانه یی پاکستان در نشست اخیر شورای امنیت ملی و شورای وزیران مورد بحث قرار گیرد شورای امنیت ملی و شورای وزیران هردو به نهادهای دفاعی و امنیتی دستور عمل باالمثل را دادند مگر تاکنون نهادهای امنیتی و دفاعی پاسخ مناسب به این راکت پراگنی های پاکستان نداده اند. درحالیکه مردم منتظر واکنش این نهادها اند درهمین حال آگاهان سیاسی به این باور اندکه پاکستان درصدد  تحریک نیروهای امنیتی افغانستان اند و درتلاش است با تحریک این نیرو برنامه های دیگری را در افغانستان دنبال کند.
عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت امور داخله و آگاه مسایل امنیتی دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت ، پاکستان همیشه درافغانستان جنگ های نیابتی را راه اندازی نموده است.
چون راه اندازی این گونه جنگ ها به مراتب بهتر است ازجنگ مستقیم با نیروهای امنیتی افغانستان .
وی گفت بهتراست که دولت افغانستان بجای استفاده از قوای نظامی از انگیزه مردم در برابر پاکستان استفاده نماید بخاطر درحال حاضر مردم افغانستان با تمام هوش و حواس درک کرده اندکه پاکستان به هیچ عنوانی حاضر به پذیرفتن یک افغانستان باثبات درکنار خود نیست  و از سوی دیگر قوای نظامی افغانستان یک نیروی امنیتی است نه دفاعی ، دفاعی بدین معنا که قوای مسلح افغانستان درحال حاضر فاقد قوای زرهی و تجهیزات پیشرفته نظامی است تا بتواند دربرابر اردوی پاکستان بجنگند.
او گفت دولت مردان افغانستان باید این را بدانند که پاکستان درهیچ شرایطی نمیخواهد به صورت مستقیم با نیروهای امنیتی افغانستان روبروشود ، چون باور دارندکه درچنین حالت با واکنش جدی مردم افغانستان مقابل میشوند و پاکستان این را نمیخواهد ومشکل را در جای دیگر میداند  اما جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی  به خبرنگار آژانس باختر گفت ، درکشوری که استراتیژی نظامی و دکتورین نظامی وجود نداشته باشد به فکر من با چنین اعلامیه ها تحرکات دشمن ادامه می دهد.
با نشر اعلامیه ، طالبان حملات گروهی را در کنر ، جلال آباد به راه انداخت درهلمند چند نفر را حلقه آویز کردند.
باصدور اعلامیه باید  دولت  عملاً تحرکات را انجام میداد.
پاکستان میخواهد با تحرکات نظامی خود ما مجبور شویم که حمله نمائیم .
مگر دراینجا تعقل سیاسی مهم است ما باید قضایای را مستند سازی نمایم . و به جای تحریک شدن به حملات نظامی درفکر چاره سازی برای حل این مشکل از طرق دیگر باشیم.
درحالیکه بخش های از ولایت های نورستان و کنر هدف تجاوز مستقیم نظامیان پاکستانی قرارگرفته و شورای امنیت ملی و شورای وزیران دستور حرکت باالمثل را داده اند  یک منسوب وزارت دفاع ملی برخورد با این قضیه را به بخش پولیس سرحدی وزارت امور داخله ربط میدهد . درهمین حال نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت امورداخله دررابطه به شدت حملات راکتی پاکستان و چگونگی برخورد با آن گفت ک گزینه های زیادی درقبال حملات راکتی پاکستان روی دست است که بالای آن غور میشود . مگر آنچه مهم است تجاوز ارتش پاکستان است که برای افغانها به هیچ عنوانی قابل قبول نیست ما امروز شاهد واکنش های مردمی درناری و غازی آباد کنر هستیم درکنار آن  تلاش های دیپلوماتیک نیز جریان دارد، ما نمیخواهم که درچنین حوادث و انکشافات به مردمان دو طرف خط آسیب برسد ما با شکیبایی تمام میکوشیم تا به این مشکل خاتمه بخشیم زیرا مشکل ما با مردم پاکستان نیست مشکل ما با استخبارات و نظامیان پاکستان است . با آنهم ما با احضارات و آماده گی کامل آماده پاسخگوی هستیم .
آنچه گفته شده بازگو نمودن یک تجاوز ، یک جنایت و یک جفا دربرابر یک ملت و یک کشور آزاد است که ازسوی نظامیان پاکستانی ها در برابر مردم ما روا داشته شده است . دراینجا واکنش های مردمی قابل دقت و مایه سربلندی است مگر دراینجا نقش مسوولان امنیتی برازنده است و مردم منتظر واکنش آنها اند نه بازگو نمودن الفاظ سیاسی.
زیرا دراینجا حرف از تجاوز است و مهار تجاوز کار نهادهای دفاعی و امنیتی میباشد.            

سه شنبه ، 21 اسد 1393 ، 14:09

صنعت مس گری هرات از اوج تا فراموشی

Written by manager

شهرهرات 21 اسد باختر
صنعت مس گری از صنایع دستی درولایت هرات به شمار میرود که نیازمند به  توجه  و احیاء دوباره میباشد.
درگذشته صدهاتن از باشنده گان ولایت هرات  در صنعت مسگری مشغول بکار بوده وامروزه نیز با توجه به رکود آن در بازار هنوز هم تعداد زیادی از شهروندان هرات به این کسب  مشغول هستند.
صنعت مسگری یکی از صنایع دستی پرطرفدار در ولایت هرات است که در سال های اخیر بدلیل انجه بی توجهی مردم ودولت نسبت به این صنعت ,  بازار ان بارکودمواجه شده است.
شماری از صنعتکاران نبود مواد خام در داخل کشور و وارد شدن مواد یا کیفیت پایین را از علت های اساسی رکود این صنعت می دانند و از دولت می خواهند تا در این زمینه توجه جدی کند . آنان میگویند:  باوجود معادن بسیارمس درکشور مواد خام مورد نیازبیشتر از خارج وارد میشود که هزینه هنگفتی را ببار میاورد.
با آنکه این صنعت درسال های اخیرکمترمورد توجه قرارگرفته با آنهم استفاده از ظروف مسی دراین اواخر در بین مردم رواج یافته است .
مس‌گری از جمله صنایع دستی کشور بوده و قدامت آن به قرن‌ها قبل بر می‌گردد. مس‌گران با استفاده از مس خام، لوازم و ظروف زیبا و زینتی منازل؛ از قبیل آفتابه و لگن، دیگ، سطل، پتنوس و اسباب دیگر می‌سازند که نه تنها زیبایی دارد، بلکه از کیفیت عالی نیز برخوردار است. اما این صنعت از چند سال بدین‌سو در سراسر کشور تقریباً به باد فراموشی سپرده شده است. مس‌ گران می‌گویند، آشیایی را که تولید می‌کنند، از هرنگاه، می‌تواند در بازار با لوازم خارجی رقابت كند، ولی هم‌اکنون به دلایل مختلف، جایش را به وسایل عصری خالی کرده است.
مسگران می‌گویند، از یک‌سوعدم کنترول واردات اجناس بی‌کیفیت باعث رکود صنعت مسگری شده و ازسوی دیگر نبود بازار فروش اشیای تولیدشده توسط آن‌ها، سبب شده كه این صنعت با ركود مواجه گردد.
اما تاجران ظروف عصری می‌گویند به دلیل بازار آزاد، هركس حق دارد پیشه آزاد داشته باشد و اجناس مطابق میل و تقاضای بازار را وارد كند .
بر اساس شواهد بدست امده صنعت مس‌گرى از دوره غزنوى‌ها آغازو رواج یافته است . صنعت گران این بخش اظهار میکنند که در بسیاری از کشورها که صنایع محلی و دستی به دلیل پیش‌رفت صنایع مشابه ماشینی با رکود مواجه شدند، راه چاره دیگری برای بقای آن سنجیدند؛ انان تبدیل این صنایع به صنایع انتیک. که موجب افزایش قیمت ان میشود را یکی از راه حل های ممکن برای کمک کردن به صنعتگران این بخش میدانند .
بر اساس بررسی‌هاي انجام شده مشخص شده است طبخ غذا در ظروف نا مناسب ممکن است باعث بروز برخی از بیماری‌ها شود و یا احتمال وقوع بیماری‌های صعب‌العلاج را افزایش دهد. پژوهش ها نشان داده است که مس بهترین رسانای حرارت بوده و بسیارسریع و یکنواخت داغ می‌شود. که به رسیدگی و صیقل کاری نیاز دارند. در غیر این‌صورت فعل و انفعالات شیمیایی بسیار خطرناکی رخ می‌دهد که برای سلامتی انسان مضر است برای جلوگیری از فعل و انفعالات شیمیایی مس و تركيب آن با مواد غذایی، داخل ظرف‌های مسی را با لایه‌ای از قلع یا فولاد ضدزنگ می‌پوشانند.
یكی از بزرگ‌ترین مشكلات این ظروف این است كه به رطوبت موجود در هوا واكنش داده و یك لایه سمی روی سطح ظرف تشكیل می‌شود. برای افزایش ایمنی این ظروف سطح آنها را با قلعی، نقره و یا فولاد آبكاری می‌كنند. کارشناسان میگویند: مس به غذاهای اسیدی واكنش مي‌دهد. اگر ظروف مسی با لایه‌ای از یك فلز دیگر مثل قلعی یا فولاد ضد زنگ یا نیكل پوشانده شوند، از ورود مس به غذا جلوگیری مي‌شود و ازعوارض افزایش غلظت مس در خون (تهوع، استفراغ و اسهال) کاسته خواهد شد.