23 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترعبدالله:سهم معنادار زنان در حکومت و امور صلح حفظ خواهد شد

داکترعبدالله:سهم معنادار زنان در حکومت و امور صلح حفظ خواهد شد

کابل باختر ۲۲ سرطان اعضای شبکه زنان افغان با قدردانی از...

افراد مسلح یک کارمندوزارت داخله رادرشکردره به شهادت رساندند

کابل/ ۲۲ سرطان /باختر افراد مسلح ناشناس یک کارمندوزارت امورداخله را...

بنیاد آغاخان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند

بنیاد آغاخان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند

کابل/ ۲۲ سرطان /باختر داکترعبدالله باخانم شهرزاده هیرجی، سفیر والاحضرت آغاخان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

گزارشات
گزارشات

گزارشات (1500)

چهارشنبه ، 24 سرطان 1394 ، 10:14

داعش پروژه که باید از میان برداشته شود

Written by manager

کابل باختر/ 24/ سرطان
داعش ، گروه تروریستی نوظهور درافغانستان روزهای سختی را سپری میکند.
این گروه قبل از آنکه رد پایش به افغانستان باز شود متکی به تبلیغات بودکه ازسوی حلقات مشخص درخصوص این گروه صورت گرفت .
آگاهان سیاسی میگویند: داعشی ها که حرکت شان را از عراق آغاز کردند ، افغانستان را نیز مکان مناسب برای خود یافتند . این گروه که ادعا میشود پروژه ساخته شده ازسوی استخبارات غربی ، اسرائیل درتبانی با شماری ازکشورهای حوزه خلیج است، میکوشد از طریق یک اسلام تحریف شده خود را بر سرنوشت مسلمانان حاکم سازد، عملکرد این گروه درکشورهای چون عراق ، سوریه ، لیبی ، مصر نشان داد که داعشی ها قبل از به کرسی نشاندن اندیشه ظاهری شان که خلافت اسلامی است نیز به فکر توسعه جغرافیای جنگ به کشورهای اسلامی و نا امن ساختن این کشور و صدور افراط گرایی است .
کاهش نفوذ روسیه درآسیای میانه بخش از بازی های بزرگ درسطح جهان است که کشورهای مشخص دراین خصوص فعال اند، بی ثباتی روسیه و چین که اکنون غول اقتصاد دنیا است تنها در وجود فعالیت های هراس افگنان و تقویت جریان های افراطی امکان پذیر است و صدور اندیشه های افراطی به آسیای میانه ، کشور های که درخط منافع روسیه حرکت میکنند تنها از دهلیز افغانستان امکان پذیر است .
درحالیکه کشور های دیگری که با آسیای میانه به گونه یی ارتباط دارند از ثبات سیاسی ، اقتصادی ونظامی بهره منداند وامکان ندارد که برنامه سازمان استخبارات کشورهای قدرتمند که باید درپروژه داعش تطبیق شود از طریق این کشورها تحقق یابد.
مگرخلاهای موجود امنیتی درافغانستان ، فقر اقتصادی، وجود اندیشه های سنتی درمیان برخی از حلقات و آسیب پذیری افغانستان از سازمان های استخباراتی منطقه و کشورهای بزرگ، امکان نفود داعش درافغانستان را مساعد ساخته است.
داعشی ها برای سربازگیری درافغانستان از ناراضی های طالبان استفاده کردند و عبدالرووف خادم قوماندان گروه طالبان درکجکی هلمند که رهبری گروهش را مسوول زندانی شدن خود در گوانتانامو میدانست اولین حرکت را به نفع داعش درافغانستان انجام داد او بیرق سیاه بلندکرد و سفید را پائین آورد مگر دراولین روزهای همکاری با داعش دریک حمله هوایی کشته شد ، واحدی برادر زاده ش جانشین شد مگر او فقط دو روز به اصطلاح خلیفه داعش درافغانستان بود زیرا او نیز با سرنوشت کاکا مواجه شد.
آگاهان سیاسی میگویند که حرکت داعشی ها درافغانستان بیشتر دروجود طالبان پاکستانی قوت یافت زیرا آن طالبان پاکستانی که ازداعش بعیت


کردند به ننگرهار آمدند و به نفع طالبان دست به تحرکات زدند کوشیدند تا نفوذ طالبان را در ننگرهار کاهش دهند جنگیدند ، کشتند ، اعدام کردند، گردن بریدند مگر سرانجام درحملات نیروهای افغانی و طیاره بدون سرنشین امریکا شماری از رهبران کلیدی داعش درافغانستان چون حافظ سعید ، شاهدالله شاهد ، گلزمان و جهاد یار کشته شدند.
آگاهان نظامی کشته شدن حلقه رهبری داعش درافغانستان را یک ضربه هولناک برپیکر نیم جان این گروه در کشور میدانند مگر آن را ختم کار داعش تلقی نمی کنند زیرا داعش شامل یک پروژه است و بدون شک کشته شدن چند عضو رهبری از برنامه هایش درافغانستان عقب نشینی نمی کند .
این آگاهان میگویند: باید برنامه کوبیدن داعش درافغانستان بدون وقفه باشد و درکنار نیروی های مسلح ، استخبارات نیز بیشتر فعال شود .
ضمناً این آگاهان به این مساله تاکید دارندکه کوبیدن داعش باید همزمان با طالبان باشدبه این دلیل که این گروه بیشتر از میان طالبان عسکر گیری میکند و دیگر این که با کوبیدن داعشی ها ، زمینه برای رشد طالبان بیشتر میگردد درحالیکه هردو دیدگاه افراطی ، متحجر و خصمانه نسبت به افغانها دارند. اگر امروز این دو گروه دچار اختلاف اند این اختلاف از نگرانی آنها نسبت به سرنوشت افغانها نیست بل آنهادچار جنگ قدرت اند.

جاوید کوهستانی آگاه مسایل امنیتی میگوید: فعالیت های اخیر نیروهای خارجی و افغان که منجر به کشته شدن رهبران گروه داعش گردیده خیلی امیدوار کننده است ولی این فعالیت ها شک و تردید های مردم را نیز به همراه دارد وقتی نیروهای افغانستان این ظرفیت را دارندکه رهبران داعش را شناسایی و درهمکاری با نیروهای خارجی آنان رااز بین ببرند وهدف قرار دهند چرا در برابر طالبان چنین موفقیت های را نداشته اند ؟
کوهستانی میگوید: دست آوردهای اخیر نیروهای افغان در مقابل گروه داعش بنابر همکاری استخبارات پاکستان بوده چون اکثراً رهبران داعش درافغانستان تاکنون هدف قرار گرفته اند اتباع پاکستان بوده و آنها تهدید برمنافع آن کشور محسوب می شدند . اما اگر این کمک هابخاطر بالا بردن ظرفیت نیروهای افغان باشد میتواند نیروهای افغانی در آینده دست آوردهای خوبتر داشته باشد . اما دولت نباید راهکار متفاوت در برابر گروه های هراس افگن داشته باشد.
عتیق الله امرخیل یکی دیگر از آگاهان نظامی دررابطه به هدف قراردادن رهبران گروه های دهشت افگن میگوید: دولت افغانستان برای مبارزه با تمام گروه های تروریستی باید استراتیژی واحد و یک دست را تنظیم نماید و تحت چتر این استراتیژی قوت های ویژه ای متشکل از نهادهای امنیتی را شناسایی و تربیه نماید تا به صورت یکسان و به شکل تعرضی رهبران و افراد وابسته به گروه های تروریستی را دنبال و هدف قرار دهند.
یک عضو مجلس نمایندگان که نمی خواهد از او نام گرفته شود به آژانس باختر گفت: حلقاتی در داخل کشور وجود دارند که با طالبان همسویی دارند مگر این عضو مجلس هشدار میدهدکه نباید این همسویی به سرنوشت و جان افغانها تمام شودیعنی با قوت یافتن طالبان آنها بیشتر از یک موقف سنگین سخن خواهند گفت و نازهای سیاسی شان بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر بهتراست که افغانستان مشکل داعش درکشور را در سطح منطقه مطرح کند زیرا کشور های منطقه نگران نفوذ داعش درافغانستان و از آن طریق به کشور های دیگر اند در حالیکه کشورهای درسطح منطقه وجود دارند که در بازی های بزرگ جهانی نظیر پروژه داعش منافع خود را جستجو میکنند . باید موقف و موضع این گونه کشورها دریک اجتماع منطقه یی روشن گردد.
درحالیکه آگاهان سیاسی درکشور برکوبیدن جریان های افراطی به گونه یکسان تاکید دارند، مسوولان امنیتی نیز گفته اندکه علیه عوامل نا امنی درکشور یکسان مبارزه میشود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امورداخله و دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی براین گفته ها تاکید دارند آنها میگویند که نیروهای امنیتی درحفاظت از منافع ملی اند و هرپدیده راکه به ثبات کشور آسیب رسانند بدون تفکیک سرکوب میکنند.

داعش با ضربات مهلک مواجه شده و طالبان با عملیات های تصفیوی روبرو اند.
با آنکه نسبت به مبارزه علیه هراس افگنی دیدگاه و نظریات متفاوت وجود دارد و تعهدات نهادهای امنیتی امیدوارکننده است مگر مردم ما همیاری سیاسی و اتحاد ملی را عامل بقای افغانستان دانسته و برمسوولان لازم میدانند که مدیریت راهکار مناسب تری را در مبارزه با داعش ، طالب و گروه های دیگر تروریستی در پیش گیرند و نباید موقف افغانستان به نام مذاکره و تفاهم درسطح پائین نزول کند.
 

کابل باختر 23 سرطان
سفر های سران حکومت وحدت ملی به  ولایات درنزدیکی مردم با دولت نقش بارزی دارد.
سران حکومت وحدت ملی طی روز های اخیر سفر های منظم  را به چند ولایت انجام  دادند تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند ودرکنار آن فداکاری های نیروهای امنیتی ، شهامت وایستاده گی آنان را پاس دارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهو راسلامی  افغانستان به ولایت قندهار وباز دید داکتر عبدالله عبدالله از ولایت های قندز، هلمند وبدخشان  نمونه های از تلاش های دولت غرض کاهش فاصله میان دولت ومردم است.
چنانچه داکتر عبدالله رئیس اجرائیه درحاشیه سفراش درولایت بدخشان  گفت ما میخواهیم تاکاری کنم که و ضعیت موجود تغیر نماید وامور بهبود یابد .
ولی راز این امر، درنزدیکی روابط مردم  ودولت است . رئیس اجرائیه در سفر بدخشان از دسیسه ها و توطیه ها پرده برداشته هشدار داد اگر این حکومت ضعیف شود دشمنان دین ووطن از آن سود خواهند برد .
او از تمام سیاستمداران  خواست  تا از نظام موجود که از ارادۀ مردم نشأت گرفته است حمایت کنند.
درحال حاضر برخی از اعضای شورای ملی نیزاز نزدیکی سران حکومت وحدت ملی  با مردم اظهار خوشبینی کرده اند ومیگویند که  مشکلات  مرد م باید از نزدیک  مو رد بررسی قرار گیرد زیرا از طریق گزارشات ارایه شده بررسی مشکل مردم درک نمی شود   دراین سفرها رهبران  می توانند که درمیان مردم رفته واز نزدیک مشکلات مردمرا درعرصه های مختلف مورد بررسی قرار بدهند تا به آن رسیده گی شود واز جانب هم  این امر  باعث خواهند شد که مردم بر حکومت اعتماد نمایند و به گفته آنان  سفر های ولایتی مسوولین  حکومت وحدت ملی همچنان میتواند  منسوبان  شجاع ونهادهای امنیتی را که  درشرایط دشوار دردفاع از کشور شان قرار دارند مورال قوی دهد .

کابل باختر/ 20/ سرطان
باکشته شدن یک قوماندان دیگر گروه داعش درافغانستان این گروه در آغاز ظهور در افغانستان با ضربات کوبنده مواجه شده است.
به تازه گی ریاست امنیت ملی از کشته شدن شاهدالله شاهد یکی از قوماندانان گروه داعش خبرداده است و افزوده که وی یکی از اعضای سابق گروه طالبان پاکستانی بوده که به عضویت داعش درآمده و درافغانستان مصروف فعالیت های دهشت افگنی بود او با پنج تن از افراداش دریک حمله هوایی درمربوطات ولایت ننگرهار کشته شد.
به گفته سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، قوماندان کشته شده داعش که قصد داشت تا فعالیت های داعش را در افغانستان گسترش دهد.
او با برنامه های خاص وارد افغانستان شده بود مگر مرگ او داعش را درافغانستان با یک خلا قرارداد این درحالیست که چند روز قبل 22 عضو دیگر داعش به شمول دو تن از قوماندانان شان درولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند .
درآغاز فعالیت داعش درافغانستان ملا عبدالرووف خادم یک قوماندان ناراضی طالبان ازاین گروه بعیت کرد مگر دراولین روز ها بعداز بعیت در کجکی هلمند کشته شد و برادر زاده او که جانشین شد نیز در اولین روز دریک حمله هوایی از پا درآمد.
این میرساند که دولت افغانستان تلاش دارد تا این گروه را درهر نقطه از کشور که دست به فعالیت های دهشت افگنی بزند مجال سربلندکردن را ندهد و به همین منظور یک قطعه واکنش امنیت ملی بخاطر سرکوب کردن گروه های دهشت افگن بخصوص گروه داعش ایجادکرده است.
قبل براین نظامیان امریکایی بخصوص جان مکن سناتور پرنفوس ایالات متحده امریکا از حضور و فعالیت های گروه داعش درافغانستان اظهار نگرانی کرده و بخاطر مبارزه علیه این گروه خواهان حضور نیروهای امریکایی درافغانستان شده اند.
درهمین حال محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان درنشست سران بریکس که درشهر اوفای فدراتیف روسیه برگزار شده بود گفته است که جنگ درافغانستان امنیت و سیستم دولت داری درمنطقه را تهدید میکند.
رییس جمهور دراین نشست درمورد تشکیل گروه های دهشت افگن مانند داعش ، منابع تمویل ، سربازگیری وگسترش این گروه نیز صحبت کرد و خاطر نشان ساخت که برای ریشه کن ساختن این تهدید ، نیاز به همکاری و اقدامات مشترک کشورهای منطقه میباشد.
آنچه مهم است این است که دولت ها درمنطقه دست به دست هم دهند و مانند افغانستان خطر ظهور داعش را در آغاز به هیچ مبدل سازند.

چهارشنبه ، 10 سرطان 1394 ، 12:11

القاعده به داعش راه بهشت را نشانی گفت

Written by manager

کابل باختر/ 10/ سرطان
داعش درفعالیت های تروریستی و افراط گرایانه چنان قهقرایی و متجرانه عمل میکند و چنان زیاده روی می نماید که حتا هم رکابان آنان براین گروه انگشت میگیرند و میگویند که با چنین عملکرد داعشی ها به جنت نخواهند رفت.
به گزارش آژانس باختر ، یک عضو بلند پایه القاعده به آدرس داعش گفته که برای آنان در بهشت جایی وجود ندارد زیرا جنایات این گروه قابل توجیه نیست .
گفته های این عضو القاعده درحالی بیان میشودکه این سازمان تروریستی نام آشنا برای باشندگان کره خاکی است شهرت زشت و بد القاعده تنها در میان جوامع اسلامی باقی نمانده بل درهر کشور از جهان زمانیکه حرف از ترور ، جنایت ووحشت به زبان میاید القاعده درذهن ها تداعی میشود. بخصوص که این سازمان مسوول حوادث خونبار درایالات متحده امریکا درسال 2001 میلادی معرفی شد و بعدها مسوولیت چند حمله بزرگ تروریستی دیگر را درلندن ، هسپانیا ، روسیه ... به عهده گرفت  و از جریان افراطی و تروریستی درکشمیر ، چیچین ، پاکستان اعلام حمایت کرد و خود را همکاران آنان معرفی داشت .
نام القاعده با هر وحشت وجنایت گره خورد مگر حالا که داعش ظهور نموده جنایات را مرتکب شده که دستان القاعده و گردانندگان و حمایت کنندگان این سازمان دوزخی را بسته است . القاعده که تعبیر و تفسیر خود از اسلام دارد ، خود را قهرمان میداند و سزاوار جنت .
القاعده نام آشنای برای باشندگان کره خاکی است فعالیت این گروه در زمانیکه جهاد علیه اشغال .
آدام گاچان عضو امریکایی القاعده دریک پیام که ماهها قبل نوشته شده و درنشریه آنلاین القاعده انعکاس یافته  تحریر داشته بود برادران عزیز من ، درحالیکه هیچکس نمی تواند قدرت داعش را در بعد نظامی زیر سوال ببرد درست به همان میزان نیز نمی توان جنایت های انجام شده علیه مسلمانان را توجیه و یا فراموش کرد .
او واضح ساخته عملیات نظامی از هر نوعی که باشد ، اشتباه است و روزگاری سخت را برای عاملان آن را روز حساب رقم می زند .
درجامعه اسلامی جهاد یک بازی کمپیوتری نیست ، جهاد یک زندگی واقعی با پیامدهای واقعی دراین دنیا و دنیای پس از مرگ است.
وی تاکید کرده بودکه آیا کسی گمان میکندکه اسامه بن لادن وسایر اعضای القاعده از آنها خواسته اندکه خشم خود را به عراق و سوریه بیاورند و به اقلیت های بی دفاع وضعیف حمله کنند و مردان آنها را قتل عام کنندزنان و کودکان آنها را به برده گی بگیرند .
او گفته بودصادقانه بگویم که بیشتر بسیاری ازما به رغم اشتباهات داعش از آنها حمایت میکردیم زیرا درآن زمان آنان نیروضعیف بودند که علیه دشمن ظالم مبارزه میکردند اما حالا مشخص شد آنان با اعمال زشت و خشونت شان که علیه مردم بی گناه انجام دادند دیگر درقلب ما جا ندارند به اساس گزارشهای بین المللی این عضو امریکایی القاعده درماه جون به صورت تصادفی درعملیات درمبارزه با دهشت افگنان ازسوی نیروهای امریکا کشته شد و این پیام به زمان قبل از مرگ او برمیگردد.
این درحالیست که کاخ سفید با نشر بیانیه یی مرگ تصادفی این عضو القاعده را تائید کرده که ظاهراً نیروهای امریکایی درحال اجرای عملیات مبارزه با دهشت افگنان بودند و اطلاعی از حضور وی نداشته اند و همچنان یک عضو دیگر القاعده نیز مرگ وی را توسط حملات هوایی امریکا تائید کرده است.
این عضو امریکایی القاعده سال گذشته در مصاحبه هشتاد صفحه ای به شدت از عملکرد گروه داعش انتقاد کرده وگفته بود ، داعش مسوول قتل و کشتار حجم انبوهی از مسلمانان است.
باید گفت که القاعده اکنون داعش را به جای یک همسنگر و یا یک سازمان مشابه و دارای عقاید مشترک یک رقیب نگاه میکندکه درپی تضعیف القاعده و جریان های وابسته به این سازمان نظیر طالبان است.
ابوبکر البغدادی قبلاً افراد وابسته به القاعده را در سوریه و عراق از کنار خود دور نموده و برای تضعیف طالبان افغان نیز کار های را انجام داده است .
البغدادی رهبر طالبان را جاهل و بیسواد خوانده و هواخواهان خود را در داخل افغانستان علیه طالبان بسیج نموده که جنگ خونین با طالبان در ولایت های ننگرهار ، فراه وجاهای دیگر داشته اند . طالبان به نوبه خود داعش را ویرانگر ارزشهای جهادی خود معرفی کرده اند.
حرف واضح این است که داعش برای توسعه خلافت خود تلاش دارد القاعده و طالبان هم برای حفظ امارات خود ساخته شان.  و این میرساند که این دو گروه به باور بسیاری ها آلۀ دردست استخبارات های اند درحقیقت برای حفظ قدرت درتقابل با هم قرار دارند.

کابل باختر 9 سرطان
درحالیکه اردوی پاکستان خود را برای  یک حمله دیگر  بر مواضع طالبان  پاکستانی در مناطق قبائیلی  آماده میکند یک رهبر قبایلی میگوید که روزانه حدود دوصد طالب مسلح با عبور از خط دیورند به افغانستان میروند.
به گزارش آژانس باختر، اردوی پاکستان برای انجام یک حمله گسترده بالای  مواضع طالبان  پاکستانی  آماده میشود وتحرکات برای انجام  چنین  یک عملیات  درمناطق قبائیلی  در آن طرف خط دیورند مشاهد شده است.
درحال  حاضر شمار زیادی  از افراد اردو وملیشه های سرحدی پاکستان در دره شوال  که درنزدیکی خط دیورند  قرار دارد جابجا شده اند  ، دره شوال  درگذشته یک موضع مستحکم طالبان پاکستانی بود، پایگاه که بیشتر  شکل حمایت  ازعقب جبهه برای طالبان افغانی را داشت  واین پایگاه در دید ملیشه های پاکستانی فعال بود.
یکتن از نظامیان  اردوی پاکستان که عملیات تحت  نظر او اجرا خواهدشد به رسانه های غربی گفته است که  قبل از آغاز حملات زمینی ، مواضع طالبان  پاکستانی از هوا هدف  قرار خواهد گرفت مگر این جنرال  اردوی پاکستان  نگفت که حملات هوایی وبه تعقیب آن حملات  زمینی چه وقت آغاز میگردد.
به باور آگاهان  نظامی  در پاکستان وافغانستان  ، عملیات  نظامی ، اشتهار وتبلیغ تجارتی بوده نمیتواند.
اردوی پاکستان  قبل از آنکه  دست به عملیات بزند  آن را رسانه یی میسازد  ماهها قبل از آغاز عملیات قوت ها را جابجا میسازند  این گونه  حرکات  میتواند  پیام برای   طالبان  ودسته های مسلح  دیگر باشد  که ( ما میایم شما فرار نماید) .
چنانچه قبل از آغاز  عملیات برنامه  شده اردوی پاکستان که آغاز آن از  دره شوال است طالبان پاکستانی  مناطق کوهستانی آن طرف  خط دیورند راترک  گفته و به افغانستان رو آورده اند.
باشنده  گان مناطق قبائیلی  تائید کرده اند که اردوی پاکستان درمناطق  آنها دست به تحرکات  زده  واین تحرکات  باعث کوچیدن طالبان  به سوی  افغانستان شده ودرحال حاضر هیچ فرد مسلح درمناطق  آنها دیده نمیشوند.
عجب خان یکتن از روسای قبیلوی در وزیرستان شمالی گفته است که روزانه حدود  200 طالب پاکستانی مناطق آنها را ترک وبه سوی افغانستان میروند .
از این گفته  برمیاید که هدف از راه اندازی عملیات های نظامی درمناطق  قبائیلی  زمینه سازی  برای کوچاندن طالبان پاکستانی به افغانستان است اگر چنین  نیست چرا عملیات به  صورت آنی آغاز نشد  وچرا قبل از آغاز عملیات  ، چگونگی واهداف این عملیات  رسانه یی شد.
آگاهان سیاسی افغان میگوید که پاکستان باید درچوکات وتعهدات  که در قبال  افغانستان  دارد باید از آغاز  برنامه برای انجام عملیات  جانب افغانی را  آگاه میساخت که نساخت .
آگاهان همچنان  میگویند: قبلأ نیز پاکستان با حملات  توپخانه یی وراکتی بربخش های  از کنر ، نورستان وننگرهار  زمینه جاسازی  صد ها  طالب مسلح را مساعد ساخت  ودر وجود  همین طالبان بودکه جغرافیای جنگ از جنوب  به شمال وشمالشرق افغانستان   تغییر جهت داد وکوچاندن طالبان بیشتر به افغانستان وضعیت را درافغانستان پیچیده  تر میسازد.
به گفته آگاهان افغان وپاکستان، حکومت پاکستان از زمان ایجاد آنکشور تا اکنون از مناطق قبایلی با نامگذاری  این مناطق  به عنوان  علاقه غیر و مناطق آزاد  که تحت تاثیر  ونفوذ هیچ قانون  نیست علیه افغانستان  استفاده کرده است .
درهمین حال دولت وزیری معاون سخنگوی  وزارت دفاع ملی از اردوی پاکستان  خواسته  است که آنها  به تعهد خود عمل  کرده وجانب  افغانی  را از برنامه  های شان  بر ضد  طالبان  آگاه سازند.
اوگفت که درکمیسیون  سه جانبه  افغانستان ، پاکستان وناتو   فیصله شد که هر دو کشور  قبل از آغاز  عملیات علیه افراط گرایان  وهراس افگنان یکدیگر را آگاه  سازند.

کابل باختر 8سرطان
سایت ویکی لیکس اخیراً افشاساخته است که نصیرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی درسال 2012 با سفیر سابق عربستان سعودی مقیم اسلام آباد باربار دیدار کرده است اما مکانی که این دیدار ها صورت گرفته است ، روشن نیست ، ولی قاعدتاً بطور معمول دیدارهای سفیر سعودی دراسلام آباد دردفترکار و یا در اقامتگاه او برگزار میگردید دراین گزارش آمده است در هنگام دیداریکه میان نصیرالدین حقانی و سفیر عربستان سعودی در پانزدهم فبروری 2012 انجام شد پدر او جلال الدین حقانی در وزیرستان پاکستان بسر میبرد.
ویکی لیکس افزوده است که شرح این دیدار ها درنامه های محرمانه که با امضای سفیر وقت عربستان سعودی به وزارت خارجه آن کشور فرستاده شده است واضح گردیده است .
دردیدار دیگری که در بیست و پنجم فبروری 2012 صورت گرفت نصیرالدین حقانی علل مریضی پدرش را به سفیر سعودی بازگو نموده است .
اما براساس گزارش ها از پاکستان نصیرالدین حقانی درسال 2013 در اسلام آباد کشته شد.
آگاهان اموربه این باور اند که گروه های دهشت افگن بخصوص گروه های دهشت افگن که در برابر مردم افغانستان دست به حملات دهشت افگنی و تخریبی میزنند مورد حمایت سازمان استخباراتی پاکستان و کشورهای خارجی چون عربستان سعودی قرار دارند.
این آگاهان میگویندکه سازمان استخباراتی پاکستان بیشترین گروه های دهشت افگن که متشکل از کشورهای مختلف اند در خاک پاکستان مورد حمایت قرارداده و بخاطر منافع خود حتی منافع ملی پاکستان را نیز زیر پاکرده است .
سازمان استخباراتی پاکستان به عنوان تجارت ازاین افراد درمنطقه بخصوص کشورخلیج استفاده میکنند.
استخبارات نظامی پاکستان در سالهای اخیر به درخواست سازمان استخبارات عربستان زمینه اشغال دهها پاکستانی وابسته به احزاب افراطی و طالبان افغان را به سوریه  و جنگ علیه حکومت بشار اسد مساعد ساخت .
بدنبال بحران یمن و آغاز عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها دریمن مقامات عربستان سعودی از پاکستان خواستند تا در این ائتلاف شرکت کنند.
زیرا استخبارات پاکستان با نفوذ که بالای گروه های دهشت افگن دارد قادر است تا دربدل امتیازات بزرگ از کشورهای خلیج تعداد از دهشت افگنان را به هرگوشه منطقه و کشورهای عربی آزادانه بفرستد.
شبکه گروه حقانی یکی از گروه های دهشت افگن که ازسوی استخبارات پاکستان حمایت میشود درافغانستان دست به فعالیت های تخریبی و دهشت افگنی میزند مگر در جریان چند سال گذشته اعضای ارشد این گروه چون نصیرالدین حقانی ، بدرالدین حقانی به گونه مرموز کشته شدند که نقش استخبارات پاکستان درآن وجود دارد و اکنون رهبری این شبکه به عهده سراج الدین حقانی ، پسرجلال الدین حقانی درشرق کشوراست ، شورای امنیت سازمان ملل متحد این گروه را درسال 2012 شامل فهرست سیاه کرد . 

چهارشنبه ، 3 سرطان 1394 ، 08:51

تفسیر برخبر

Written by manager

• دوردیگری از مذاکرات میان نمایندگان  افغانستان وطالبان  به وساطت پاکستان
• مشاور صدراعظم پاکستان : ما تنها  زمینه ساز این برنامه هستیم
کابل باختر 3 سرطان
بدنبال مذاکرات صلح میان حکومت وحدت ملی  وگروه طالبان مسلح این بار هم رسانه های پاکستانی به نقل  از سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان گزارش داده اند که نمایند گان افغانستان وگروه طالبان بزودی دیدار میکنند.
این درحالیست که حاجی محمد  محقق معاون دوم ریاست  اجرائیه که با نماینده گان گروه طالبان  در اسلو دیدار کرده گفته است که هیچ تغییری در دیدگاه طالبان نسبت به گذشته به میان  نیامده است .
اما مشاور امنیت ملی پاکستان درتازه ترین سخنان خود گفته است  که اسلام آباد تلاش دارد تا بزودی نشست دیگری میان نماینده گان دولت افغانستان  وطالبان را زمینه سازی  کند.
او تاکید کرده است که این نشست  درجریان هفته  جاری  در یکی از کشور های دیگربرگزار خواهد شد اما از زمان و تاریخ دقیق  این نشست جزئیات نداده است.
قبلأ یکتن از اعضای  ارشد  شورای عالی صلح با وساطت پاکستان با طالبان  درشهر اورمچی چین  دیدار کرد مگر این دیدار نتیجه  محسوس نداشت درحال حاضر  گروه طالبان  مسلح حملات شان را درنقاط  مختلف  کشور شدت بخشیده اند که حملات انتحاری  ، ماین گذاری  ، آدم ربایی نمونه یی از جنایات  طالبان است، آنها  حتی شورای ملی را نیز  مورد حمله قراردادند، نماینده گان  مردم در شورای ملی  وحکومت افغانستان  بارها گفته اند که این  حملات  به حمایت خارجی ها  بخصوص پاکستان  صورت گرفته است .
درهمین حال یک خبرگزاری  آلمان به نقل از یک دیپلومات پاکستانی نوشته است که اسلام آباد  می خواهد با راه اندازی  سلسله ای  از دیدار ها  میان نماینده  گان افغانستان  وگروه طالبان مسلح ، مانع انتقاد های صریح کابل شود.
اما به بارو آگاهان، پاکستان  از آغاز روند گفتگو های صلح میان حکومت افغانستان وگروه طالبان صادقانه  عمل نکرده است .
از سوی هم عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته است دشمنان مردم افغانستان  هرگز نیت تامین صلح  در افغانستان را ندارند.
درکمتر  از سه ماه گذشته  چند دور مذاکرات، گفتگوهای صلح  میان گروه طالبان  وهیئات افغانستان  درقطر ، چین ، ناروی ، ودبی  برگزار  گردیده است  اما تاکنون از این نشست ها و مذاکرات نتایج روشنی بدست  نیامده است .
از طرف دیگر سرتاج عزیز  مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که آنها  تنها برای نشست  نمایندگان دولت افغانستان  وطالبان  زمینه سازی میکند ونقش دیگری ندارند.
به باور آگاهان  سیاسی، این مقام  پاکستانی  به این ترتیب  میکوشد که اتهامات  وارده نسبت به پاکستان که بر طالبان  نفوذ وتاثیر  دارد از آن کشور دور کند .

کابل باختر 24 جوزا
اول سرطان آخرین روز کاری ولسی جرگه است .
اول سرطان پایان دوره پنج ساله کار دور شانزدهم ولسی جرگه است دراین خصوص ماده هشتادو سه قانون اساسی  کشور صراحت دارد.
درماده 83 قانون اساسی قید گردیده است ( ... دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان  سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان میرسد  وشورای جدید به کار آغاز می نماید ....)
مساله چگونگی ادامه کار  ولسی جرگه  بعد از اول سرطان به یک مساله بحث برانگیز در میان حلقه های  سیاسی وفعالان جامعه مدنی  تبدیل شده است، شماری مخالف ادامه کار ولسی جرگه  اند زیرا  قانون اساسی دراین خصوص صراحت داشته و نیاز به توضیح ندارد مگر شماری هم ، ادامه  کار ولسی جرگه  را قانونی دانسته  وتاکید دارند که با حذف  ولسی جرگه  بخش ازبدنه دولت حذف میگردد ویک رکن دولت ( قوه مقننه ) از میان برداشته  میشود بعضی  از اعضای ولسی جرگه میگویند که  ادامه کار ولسی جرگه نمیتواند خلاف ماده 83 قانون اساسی  باشد زیرا درقانون میگوید که دوره کار ولسی جرگه بتاریخ  اول سرطان سال پنجم آنهم  بعد از  اعلان  نتایج  انتخابات پایان میابد در حالیکه  انتخابات برگزار نشده که نتایج آن اعلام شود.
شماری از حقوق دانان  میگویند که شماری از اعضای ولسی جرگه با این  ماده برخورد سلیقوی میکند بهتر است که کمیسیون تطبیق قانون اساسی  وستره محکمه دراین  خصوص داخل اقدام  شوند  و این ماده  قانون را برای آنانیکه  از این ماده تعبیر خود را دارند  تفسیر نمایند.
بگو  مگو ها درخصوص چگونگی ادامه کار ولسی جرگه  اکنون به یک بحث محوری تبدیل  شده است.  ولسی جرگه خواستار  ختم کار ولسی جرگه است درحالیکه رئیس ولسی جرگه و اعضای ولسی جرگه  از رئیس جمهور میخواهند تا تاریخ انتخابات پارلمانی را مشخص  سازد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بود اگر هزینه مالی روند انتخابات  مشخص گردد آنها  میتوانند  تا زمستان سالروان  انتخابات پارلمانی  رادرکشور سازماندهی  کنند درحالیکه  کشور های کمک  کننده ، اصلاحات  درنظام  انتخاباتی وکمیسیون  های انتخاباتی شرط اول آنها  برای ادامه  کمک هاست ، باید گفت  که رئیس جمهور نیز  درچند روز  گذشته مصروف  رایزنی ها برای تعیین سرنوشت  ولسی جرگه  است رئیس جمهور غنی گفته که خلا در دولت را تحمل  نمیکند مگر هنوز از  تصمیم اش مردم را آگاه  نساخته است .
شماری از  آگاهان سیاسی ونمایندگان  از رئیس جمهور میخواهندکه مطابق به قانون  عمل نماید  وبا تطبیق  قانون اساسی، تعهد حمایت از قانون  را درکشور  درعمل به اثبات برساند، میتواند  کار ولسی جرگه  را ختم شده ا علام کند ودرعوض الی برگزاری  انتخابات  با فرمان تقنینی امور کشور را  اداره نمود .
شکیبا هاشمی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه نماینده گان  می گوید مطابق  صراحت  ماده هشتادوسوم قانون اساسی کشور  کار ولسی جرگه در اول سرطان سال پنجم ختم می شود وبا ا ستناد  به این حکم پس از اول  سرطان ولسی جرگه دیگر مشروعیت ندارد.
هاشمی می گوید چون نماینده گ ولسی جرگه مردم  مشروعیت خود را از مردم  می گیرند  نه از ستره محکمه وریاست جمهوری  هر گونه تصمیم برای مشروعیت بخشیدن به ادامه  کار ولسی جرگه از سوی  رهبران حکومت  وحدت ملی با ا ستفاده از تفسیر قانون اساسی به وسیله  ستره محکمه خلاف قانون اساسی است .
وی گفت اگر رهبران  حکومت می خواهند  مسوولیت خودشان را ادانمایند باید مطابق  به توافقنامه  سیاسی که میان دو رهبر  امضا شده بود کمیسیون  اصلاح نظام  انتخاباتی را ایجاد وزمان  مشخص برگزاری  انتخابات  پارلمانی  را تعین نمایند ، د رغیر آن خیانت وجرم  پنداشته  می شود.
عبدالودود پیمان نماینده مردم کندز در ولسی جرگه می گوید مشروعیت  خود را از  رهبران  حکومت  وحدت ملی میگیرد درست است که قانون اساسی زمان کار ولسی جرگه را مشخص  کرده ولی ولسی جرگه میتواند به عنوان  یک قانون گذار و بخاطر  خدمت به مردم  تصویب  بودجه  ونظارت ازعلمکرد حکومت به کارش پس از اول سرطان  سال روان  ادامه دهد.
ولی عزیز  رفیعی رئیس مجتمع جامعه  مدنی  در رابطه مشروعیت ادامه کار  اعضای ولسی جرگه پس از تاریخ  تعیین شده از سوی قانون اساسی  کشور می گویند راه مشروع وقانونی برای ادامه کار ولسی جرگه نماینده گان  پس از اول  سرطان  وجود ندارد ، ولی دولت  افغانستان  میتواند  بخاطر  جلوگیری از  بروز بحران  ، یک راه مصلحتی را   پیدا نماید .
از گفته های بالا برمیاید ولسی  جرگه که خود یک نهاد قانون ساز است دارد دریک سردرگمی  به سر میبرد حتا می تواند  عامل برای نقض قانون  باشد درحالیکه  رهبران  حکومت وحدت ملی  تطبیق قانون را ضمانت داده اند.

کابل باختر 23 جوزا
در جلسه عمومی ولسی جرگه که امروز برگزار شد، وکلا روی نا امنی ها در سطح کشور و چگونگی ادامه کار آن مجلس را به بحث گرفتند.
دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر خبر داد: وکلا روی مسایل متعدد منجمله اوضاع امنیتی به خصوص وضعیت امنیتی ولسوالی یمگان ولایت بدخشان، تهدید طالبان بر ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات، اوضاع امنیتی ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس و شماری از ولسوالی های ولایت ارزگان، وجود داعش در بعضی از ولایات، عدم تطبیق پروژه اعمار سرک حلقوی در ولایت بادغیس، سهم ندادن زنان در پست های بلند دولتی از سوی حکومت،  مشکلات و بلند بودن نرخ تکت شرکت های هوایی، مقروضیت زور مندان از بابت صرفیه برق از شرکت برشنا، مشکلات معلمین، موجودیت تبعیض در قانون امتیازات ورثه شهدا و معلولین نسبت به معلولین مادرزاد و جنگی، نگرانی های ناشی از بسته شدن مکاتب در بعضی از ولسوالی های ولایت میدان وردک و پایین بودن سقف تشکیلات در معارف آن ولایت، ادامه کار شاق کودکان در کشور، پایین بودن کیفیت تجهیزات جنگی نیروهای امنیتی، نبود فرماندهی درست در خط نبرد، نبود عرضه درست خدمات صحی در شفاخانه 400 بستر، عدم حضور مردم خوست در بست های بلند دولتی و عملی نشدن وعده حکومت در اعمار پوهنتون و میدان هوایی خوست صحبت نمودند.
شماری از اعضای ولسی جرگه، از حکومت خواستند تا تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص سازد.
در عین زمان شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه تأکید نمودند که الی برگزاری انتخابات پارلمانی، ادامه کار ولسی جرگه قانونی می باشد. اما شمار اندک آنان گفتند: بعداز پایان ماه جوزا، دوره خدمت ولسی جرگه نیز پایان می یابد.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی اظهار داشت که ولسی جرگه در آستانه پایان اجلاس دهم تقنینی قرار دارد  و حکومت مکلف است تا تاریخ مشخص را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین نماید.
رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های 18 گانه وظیفه سپرد تا موضوعات ارایه شده توسط وکلا را در وقت امتیازی مورد غور و بررسی دقیق قرار داده و نتیجه اجراآت شان را به مجلس عمومی گزارش دهند.
در ادامه جلسه، مطابق آجندا فرمان تقنینی حکومت در ارتباط به تعدیل و حذف در 5 ماده قانون تدارکات مورد بحث قرار گرفت و جهت بحث و غنامندی هرچه بیشتر به جلسه بعدی موکول گردید. 

جمعه ، 15 جوزا 1394 ، 02:57

کارد داعش به گلو طالبان رسید

Written by manager

کابل باختر/ 15/ جوزا
اخباری وجود داردکه هواخواهان داعش درولایت ننگرهار ده تن از اعضای طالبان را گردن بریده اند.
با آنکه منابع امنیتی این خبر را تائید و یا تکذیب نکرده اند مگر اخبار وجود دارد که داعشی ها ده تن از اعضای طالبان را درولسوالی اچین ولایت ننگرهار گردن بریده اند .
این واقعه درحالی اتفاق می افتد که طالبان و هواخواهان داعش درجریان ماه های حمل و ثور درگیر جنگ های خونین درچند ولسوالی ولایت ننگرهار بودند، ضمناً طالبان و طرفداران داعش اخیراً درولایت فراه نیز باهم مقابل شدند و دربرابر هم صف آرایی کردند.
با آنکه تا اکنون واضح نگردیده است که درافغانستان کی ها به طرفداری داعش فعالیت دارند، مگر عبدالروف خادم قوماندان پیشین طالبان اولین قوماندان طالبان بودکه به گونۀ واضح از طالبان برید و درکجکی هلمند خود را قوماندان داعش درافغانستان معرفی کرد، مگر چند روز بعد دریک حمله هوایی کشته شد، برادر زاده اش جای او را گرفت و فقط درچند روز محدود با سرنوشت کاکایش مواجه شد.
با آنکه ازحضور داعش درافغانستان حرف های زیادی زده میشود مگر معلوم نیست که داعش راکی درافغانستان رهبری میکند و معلوم نگردیده، آنانیکه ده طالب را در اچین گردن بریدند کی بودند ؟
آگاهان سیاسی میگویندکه همکاران خارجی سابق طالبان که ازکشورهای مختلف جمع شده و درکنار طالبان ایستاده بودند، اکنون داعشی شده اند و در برابر طالبان افغان صف آرایی کرده اند وامروز اگر طالبان درجنگ با داعش اند همانا همکاران و دوستان خارجی خود شان است که سالها آنها را درکنار خود پروریدند ، رشد شان دادند ،ویرانگری ، وحشت و بربریت را که این افراد درقبال افغانستان و مردم آن روا داشتند نادیده گرفتند و تااندازۀ براین گروه های تروریستی اعتمادکردند که حالا میل تفنگ شان را در سینه طالبان که سالها از این گروه ها میزبانی کردند گرفته اند.
وقایع اخیر در چند ولسوالی ننگرهارکه شاهد تقابل و درگیری طالبان و طرفداران داعشی بوده و یا وقایع در فراه و نورستان نشان میدهد که داعشی ها درصدد حذف طالبان اند .