18 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

معاون رییس جمهوری بر تاسیس یک نهاد مستقل دولتی مبارزه با فساد اداری تاکید کرد

معاون رییس جمهوری بر تاسیس یک نهاد مستقل دولتی مبارزه با فساد اداری تاکید کرد

کابل / 18 قوس/ باختر کنفرانس امانتداری؛ نقش ادارات مستقل در...

اعلامیه مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی هنر

اعلامیه مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی هنر

کابل / 18 قوس/ باختر اعلامیه مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ...

کارساخت ده ها طرح انکشافی درلغمان تکمیل شد

کارساخت ده ها طرح انکشافی درلغمان تکمیل شد

کابل /18 قوس / باختر کارساخت 77 طرح انکشافی درلغمان تکمیل...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1409)

کابل باختر 23 جدی
سرتاج عزیز مشاور  امنیت ملی پاکستان  هند را متهم به استفاده  از خاک افغانستان برای حمله  به پاکستان کرده است .
او درمصاحبه با شبکه خبری  داون نیوز  تاکید دارد که از زمان انجام مذاکرات جامع اخیر میان کابل واسلام  آباد وتعهدات دولت های افغانستان وپاکستان  مبنی  براینکه  هیچ یک از این دوکشور  به کسی اجازه نخواهند داد تا اقداماتی از خاک  هر یک از آنها  علیه یکدیگر استفاده شود.
این گفته های  مشاور  امنیت ملی  پاکستان  درحالی بیان میشود که  بان کی مون سرمنشی  سازمان ملل متحد از هند خواسته است تا افغانستان  را در آوردن ثبات درآن کشور همکاری کنند.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز دریک سخنرانی  عمومی تاکید کرد که جهان  برای گسترش  صلح و رفاه درجنوب آسیا  به هند چشم دوخته است .
او دراین سخنرانی  افزوده ا ست  چالش ها درا فغانستان  وپاکستان  باید از طریق  مذاکرات وهمکاریهای  دوجانبه بررسی  شود زیرا چالش های امنیتی  درافغانستان  نمی تواند  از طریق   راه حل های  نظامی حل وفصل شود بلکه  برحمایت های منطقه در هند نیاز دارد .
بان کی مون خاطر نشان  کرد جهان انتظار  دارد هند  دراین زمینه نقشی راهبردی  ایفا کند و هندنقش  عظیم  درامنیت منطقه که تحت تاثیر نا آرامی  ها قرار گرفته  است ایفا میکند.
به گفته  وی جنوب  آسیا با خطر  سلاح های هسته ای روبروست توسعه  زرادخانه ها  خطر کابوس  هسته یی رابدنبال  خواهد داشت من از هند  میخواهم درزمینه خلع هسته ای نیز همکاری  داشته باشد .
به باور آگاهان سیاسی گفته های سرمنشی  سازمان ملل درحقیقت  تعریف  از نقش   مثبت هند  درافغانستان  است هند کشور که در زمرۀ کشور های عمده  کمک کننده به افغانستان  محسوب میشود درحالیکه  پاکستان عامل  فروپاشی  افکار  افغانستان  وعامل  صدور  افراطیت  وترور به افغانستان تلقی  میگردد.
ازطرف دیگر  گفته های سرتاج عزیز دلیل دیگر  برای ادامه  جنگ  نیابتی  پاکستان هندوستان  درافغانستان تلقی شد.
داکتر محمد اشرف غنی  رئیس جمهور  اسلامی افغانستان  دراجلاس  سازمان همکاری  های منطقۀ  جنوب آسیا یا سارک  بیان داشت که ما اجازه نمیدهیم از کشور ما به عنوان میدان جنگ نیابتی  استفاده  شود یعنی مانه تنها  اجازه نخواهیم داد که  ازقلمرو ما علیۀهیچ یک از همسایه  های ما استفاده  شود بلکه  این راهم اجازه نخواهیم داد که هیچ کسی درخاک  ما جنگ نیابتی  به راه اندازد.
به بارو کارشناسان کمک های  هند به افغانستان همیشه نگرانی پاکستان  را بدنبال   داشته است  چنانچه درهفته های اخیر هند دربخش های صنعت ، تجارت وبازسازی برخی  پروژه های جدید درافغانستان  سرمایه گذاری  کرده است .
هند حدود  دوملیارد  دالر را در پروژه های  بزرگ  ازجمله  اعمار تعمیر شورای  ملی ، اعمار  تمدیدلین برق از ازبکستان به افغانستان اعمار سرک ها، تمویل اعمار مکاتب وپل ها درافغانستان مصرف کرده است  واخیراً  افغانستان از هند  با خروج نیروهای خارجی  خواهان کمک نظامی  نیز شده است  .
ولی روابط میان افغانستان وپاکستان با چالش های  همراه بوده  است که پاکستان از سوی افغانها  به حمایت از گروه طالبان وتندرو ها متهم  شده است  .
اما باوجود آن هم  صدراعظم  پاکستان  سال گذشته  اعلام  کرد که کمک های کشور ش را برای  افغانستان  از سه صدوهشتاد وپنج ملیون دالر  به پنجصد ملیون دالر افزایش  میدهد مگر  ارایه این کمک ها عملاً روی کاغذ باقی مانده است . 

کابل باختر 23 جدی
یک نهاد پژوهشی – آموزشی امریکائی گزارش آسیب پذیرترین کشورهای جهان را دسته بندی کرده که بربنیاد آن افغانستان در رده هفتم قرار گرفته است.
گزارش تازه این نهاد امریکایی نشان میدهد  که افغانستان پس از کشور افریقایی چاد در سال 2014 هفتمین کشور آسیب پذیر جهان بوده است.
دراین گزارش وضعیت 178 کشور به بررسی گرفته شده وکشورهای  جهان به بخش های بسیار پایدار ، پایدار بسیار با ثبات ، با ثبات ، کمتر با ثبات تقسیم شده اند که از این میان سودان جنوبی شکننده  ترین وآسیب پذیرترین کشورجهان شناخته شده است .
پس از آن سومالیا ، جمهوری افریقایی مرکزی ، کانگو وسودان قرار گرفته اند .
دربخش از گزارش آمده است ، افغانستان درسال 2014 از لحاظ فشار های جمعیتی از مهاجرت های داخلی نا رضایتی گروهی فرار، جمعیت توسعه  غیر متوازن  نقش حقوق بشر وحاکمیت قانون بی ثباتی جرایم جنائی دخالت های خارجی کشور آسیب پذیر معرفی شد وسطح خطر در آن بلند است .
درگزارش این نهاد درمورد کشورهای همسایه افغانستان چنین نگاشته شده است ، در سال 2014 افزون برپاکستان دیگر  همسایه های افغانستان چون ایران ،ترکمنستان ، ازبکستان وتاجکستان در دست کشورهای هشدار  بسیار بلند  وچین با وضعیت تا حدودی بهتر ، در دسته  هشدار  پائین قرار گرفته اند .
یمن ، هایتی ، پاکستان  ،زیمابوه ، گینه ، عراق ، سوریه وگینه بیسایو به ترتیب ،  جایگاه های هشتم تا یازدهم را از آن خو د کرده اند .
فنلند  تنها کشوری است که دراین گزارش ،لقب پایدار ترین کشور سال 2014 را گرفته است مقام های افغان تاکنون دراین  رابطه اظهار  نظر نکرده اند  مگر قبلا شماری از آگاهان افغان نشر چنین  گزارش ها را یک جنگ  روانی  وتبلیغاتی علیه مردم افغانستان  دانسته اند.

کابل باختر 22 جدی
درجریان سال روان هجری خورشیدی طالبان متحمل تلفاتی شده اندکه درطول سیزده سال گذشته سابقه نداشته است .
به گزارش آژانس باختر، نشریه لانگ وار ژورنال که یک نشریه امریکایی است، گفته است: درجریان سال روان خورشیدی درهفده ولایت افغانستان سی وچهار والی وولسوال نام نهاد طالبان ازبین رفته اند و به این ترتیب گروه طالبان مرگبار ترین سال را پشت سر گذشتانیده اند .
دراین گزارش گفته شده در جریان سال 1393چهار ولسوال طالبان از سوی نیروهای امنیتی افغان گرفتار گردیده و بیست و نه تن دیگر که مسوولیت های ساخته شده از سوی طالبان را عهده دار بودند، درجریان بمباردمان هوایی هلاک گردیدند. همچنان دراین مدت  هفت والی نام نهاد طالبان که درولایات بدخشان ، کنر ، هرات و قندهار گماشته شده بودند نیز کشته شده اند.
درگزارش همچنان تذکر رفته در سال جاری بیست تن از افراد بلند پایه طالبان دربمبارد های نیروهای بین المللی ، سه تن در منازعات درونی و سه تن از قوماندانان آن  درنتیجه خیزش های مسلحانه مردمی به جان باخته اند.
ضمناً از تسلیمی والی  طالبان همراه با ده ها جنگجوی درولایت جوزجان رویه طالبان را تضعیف نموده است.
بل دوگیرو ، مدیر مسوول ژورنال جنگ طویل به ویب سایت دری صدای امریکا دراین رابطه گفت است که باوجود تلفات سنگین در رده های  رهبری ومیانی طالبان ، رهبری ارشد این گروه درپاکستان مصئوون باقی مانده است.
وی یاد آورشده که طالبان توانسته اند که خلاها  را دررهبری محلی یعنی ولسوال ها ، والی ها و دیگر تشکیلات خود ساخته را د ر توانمندی جنگی شان حفظ نمایند.
برمبنای آمار وزارت داخله افغانستان درجریان سال 1393 حدود هشت هزار جنگجوی طالب از سوی نیروهای امنیتی افغان و خارجی کشته شده اند.
این رقم نمایانگر آن است که طالبان درجریان سالروان هجری خرشیدی متحمل تلفات جدی گردیده اند درحالیکه رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان به مراتب کمتر است .
ضمناً طالبان درجریان سال 1393 عامل قتل دهها شهروند افغان اند،قتل آنانیکه درجریان حملات انتحاری، حملات دسته جمعی ، ماین گذاری و سایر فعالیت های هراس افگنانه طالبان جان باخته اند و طالبان نیز ادعا مسوولیت کرده اند.

دوشنبه ، 22 جدی 1393 ، 11:28

تفسیربرخبر:

Written by manager

کابل باختر/ 22 / جدی
وزارت دفاع امریکا اخیراً اعلام داشته است که ملا عمر هنوز درفهرست سیاه آن کشور قرار دارد.
به گزارش آژانس باختر ، جان کری سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که ملا عمر رهبر طالبان مسلح و شماری دیگری از رهبری این گروه درقید لست سیاه نیروهای امریکایی قراردارندو این افراد از لست سیاه برنامه جایزه برای عدالت بیرون نشده اند.
امریکا برای اطلاع که ، بتواند منتج به گرفتاری ویا کشتن ملا عمر رهبر طالبان و شماری دیگری از اعضای این گروه شود جایزه چند ملیون دالری تعیین کرده است.
با آنکه از تعیین جایزه برای گرفتاری ملا عمر چند سال میگذرد نیروهای امریکایی موفق به گرفتاری رهبر طالبان و افراد دیگر این گروه نشده اند.
گفته های جان کری سخنگوی وزارت دفاع امریکا درحالی بیان میشود که مقامهای امریکایی درآخرین روزهای سال 2014 میلادی اعلام کردندکه از روز دوم جنوری سال 2015 میلادی اعضای گروه طالبان را تنها درصورتی هدف قرار خواهند داد که اقدامات آنها تهدید مستقیم علیه امنیت امریکا محسوب شود ، درغیر آن این افراد از لست تحت تعقیب امریکا بیرون خواهد شد  .
حتا همین سخنگوی وزارت دفاع امریکا که حالا ملا عمر را شامل لست افراد تحت تعقیب میداند درآن وقت گفته بود که ممکن ملا عمر رهبر گروه طالبان و دیگر اعضای بلند پایه این گروه برای امریکا یک فرد خطر ناک محسوب نگردد.
گفته های سخنگوی وزارت دفاع امریکا با واکنش های جدی مقام های و آگاهان سیاسی افغان مواجه شد و اعضای مجلس نمایندگان خواهان موضع گیری واضح امریکا درقبال افغانستان گردید با آنکه از گفته های آن وقت جان کری بیست روز سپری نمی شود مگر حالا مقام های امریکایی از ادامۀ تعقیب ملا عمر و سایر رهبران طالبان سخن میگویند مگر واضح نیست که رویکرد امریکا از کجا منشاء گرفته است.
باید گفت درجریان بیست روز گذشته افغانستان پاکستان و بخش های دیگری ازجهان شاهدحملات تروریستی بوده اند احتمالاً ازدیاد همین وقایع بوده که امریکا بر رویکرد خود درقبال افغانستان تجدید نظر نمایند.
چنانچه چند روز قبل قوماندان ناتو در اروپا که خود یک جنرال امریکایی است به صورت واضح گفت که احتمال ادامه تلفات عساکر امریکایی درافغانستان از تصوردورنیست .
این گفته ها میرساند که احتمالاً عساکر امریکایی درافغانستان که امروز با عنوان نمودن یک ماموریت متفاوت از گذشته در افغانستان حضور دارند درگیر طالبان نیز خواهند شد.
از طرف دیگر با آنکه ماموریت محارب امریکا در افغانستان خاتمه یافته مگر حملات طیاره های بی پیلوت آنان بر مواضع مخفیگاه های طالبان ادامه یافته ،چنانچه روز گذشته چند طالب مسلح در حملات هوایی نیروهای امریکایی درولسوالی لعل پور ننگرهار که هم مرز با پاکستان است ،کشته شدند.
آگاهان امور امنیتی درافغانستان به این باور اندکه امریکا وضعیت کنونی را یک وضعیت حساس تلقی میکند که ماموریت آموزشی نمی تواند خطر حملات تروریستی را کاهش دهد . احتمالاً امریکائیان میکوشند تا عوامل اصلی ترور و اختناق را درافغانستان ازمیان بردارند و رهبر طالبان خود عامل دراین گونه وقایع است رهبر طالبان درحال حاضر درکویته پاکستان بسر میبردمگر آدرس و محل و بودوباش وی منظماً ازسوی استخبارات پاکستان تغییر میابد.
مشکل دراین است که پاکستان خود درقبال عوامل تروریزم سیاست روشن ندارد این امر باعث گردیده تا امریکا مذاکرات آینده خود با پاکستان را که درمحور همکاری های استراتیژیک میچرخد دریک اجندا مشخص قید نماید و آن چگونگی موضع پاکستان درقبال دوکشور همسایه اش هند و افغانستان است .
این دوکشور پاکستان را عامل وقایع تروریستی درکشور های شان میدانند اتهام که پاکستان  آن را همیشه ردکرده است.
باید گفت که اخیراً سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان دردیدار با هیئت ازشورای ملی افغانستان به اشتباه های کشورش درافغانستان اعتراف کرد. 

کابل باختر/ 22/ جدی
حضور دهشت افگنان و مخفیگاه های امن آنان درپاکستان مایه نگرانی ایالات متحده امریکا شده است.
این نگرانی ها درحالی افزایش یافته است که وزارت دفاع امریکا با تاکید به همکاری با پاکستان برای تشدید عملیات علیه دهشت افگنان اعلام کرد که مخفیگاه های امن برخی از گروه های هراس افگن درپاکستان به یک مساله نگران کننده برای واشنگتن و منطقه تبدیل شده است.
آدمیرال جان کربی سخنگوی پنتاگون گفته است: این وظیفه پاکستان است که برای حفظ منافع خود به مبارزه اش علیه دهشت افگنان ادامه دهد زیرا مردم پاکستان نیز همانند قربانیان پاریس قربانی دهشت افگنی هستند.
وی افزوده است : همکاری نظامی امریکا و پاکستان برای بهبود شرایط ادامه میابد و امریکا به حمایت از پاکستان در رسید گی به تهدید مشترک علیه دهشت افگنان ادامه میدهد و این یک تهدید و یک چالش مشترک است که همه ما با آن مواجه هستیم ، کمک برای رفع این تهدید به نفع ما نیز است و به آن ادامه خواهیم داد.
این درحالیست که مردم و دولت افغانستان درطول سیزده سال گذشته تاکید داشته که پناه گاه های دهشت افگنان درآن طرف خط دیورند است و باید جلو آن گرفته شود و نیروهای بین المللی باید پناهگاه های هراس افگنانی را درآن طرف خط دیورند مورد هدف قراردهد .
اما این داد و فریاد مردم و دولت افغانستان را جامعه جهانی نشنید ولی امروز امریکا  و جهانیان به این باور اند که مخفیگاه های دهشت افگنان در پاکستان در حال رشد و انکشاف است که این مساله امریکا را نگران ساخته است .
به گفته سخنگوی وزارت دفاع امریکا دهشت افگنی یک چالش جهانی و گسترده است و شکست و غلبه به آن نیازمند همکاری است حملۀ پاریس به ما میگوید این تهدید چقدر جدی است و برای مبارزه با این تهدید چطور باید به همکاری های نزدیکتر درجامعه بین المللی ادامه دهیم.
شماری از آگاهان امور میگویند که حضور نیروهای امریکا و متحدین آن درسیزده سال گذشته درافغانستان که به هدف مبارزه علیه دهشت افگنان دراین کشور آغاز شد اما بدون نتیجه و دست آورد نیروهای شان را از افغانستان درحالی خارج کردندکه گروه های دهشت افگن حملات دسته جمعی انفجار و انتحار علیه مردم این کشور را افزایش دادند و از سوی دیگر مخفیگاه های شان را در بیرون ازافغانستان گسترش دادند .
به گفته آنان منسجم شدن دهشت افگنان درحالی صورت میگیرد که برخی از سران این گروه ها توسط امریکایی ها و برخی از متحدان آنان که درعملیات های مشترک با نیروهای افغان گرفتار شدند ، دو باره به پاکستان تسلیم داده شدند.

به گونه مثال لطیف الله محسود معاون حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی که حدود دو سال پیش درجریان یک عملیات مشترک نیروهای امریکایی و نهادهای امنیتی کشور درمربوطات ولایت لوگر گرفتارشد ،چندی پیش با دو تن از همکارانش ازسوی نیروهای امریکایی به پاکستان سپرده شد.
رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری درمقاله خود نوشته است سپردن لطیف الله محسود مسوول امورمالی طالبان پاکستانی ازسوی امریکا به پاکستان به گونه روشن نقض حاکمیت ملی کشور است .
 

کابل باختر/ 20/ جدی
محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان درنشستی با هیئتی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان اظهار داشت، با مشورت و اقدامات مشترک میکوشیم که تماس های بیشتر میان مردم دوکشور درتمام سطوح برقرار وتقویت گردد.
دراین نشست که روز گذشته انجام شد، رییس جمهور و هیئت رهبران سیاسی پاکستان روی تقویت روابط میان دوکشور، بهبود وضعیت امنیتی ، مساعی مشترک برای مبارزه با دهشت افگنان و رفع مشکلات مهاجرین بحث و تبادل نظر نمود.
اشرف غنی رییس جمهور با تاکید گفته است که حل مشکلات یاد شده زمان گیر بوده و موانع زیادی دراین راستا و جود خواهد داشت.
اما به خاطر حل آن حکومت جدید افغانستان مصمم است.
باید گفت: درترکیب هیئت رهبران احزاب سیاسی پاکستان محمود خان اچکزی ، آفتاب احمد شیرپاو و سناتور افراسیاب ختک شامل اند آنها نیز تاکید کردند که افغانستان وپاکستان با مشکلات مشترک مواجه اند و برای حل این مشکلات نیاز به مساعی میان دوکشور میباشد.
مقامات پاکستان قبلاً درمورد دهشت افگنان گفته بودندکه دهشت افگن خوب و بد ندارد و این بار هیئت رهبران سیاسی پاکستان دردیدار با رییس جمهور کشور نیز به این موضوع تاکید کرده گفته اند، در طرز دید، در آن سوی خط دیورند دررابطه به مبارزه با دهشت افگنان تغییرات به مشاهده میرسد و مردم اکنون به این باور رسیده اند که دهشت افگنان خوب و بد ندارد و این پدیده نه تنها خطر برای دوکشور بلکه برای منطقه و جهان نیز میباشد.
آفتاب احمد شیرپاو خود گفته است، هدف ما از سفر به کابل بررسی اوضاع امنیتی و مبارزه با دهشت افگنان در دوسوی خط دیورند است .
درهمین حال آگاه سیاسی افغان سفر هیئت رهبران احزاب سیاسی پاکستان را به گونه یی متفاوت تعبیر کرده اند.
برخی از آنان گفته اند که با ایجاد حکومت وحدت ملی پاکستان میخواهد که روابط خود را با افغانستان بخصوص درامر مبارزه با دهشت افگنان ، بهبود بخشید چنانچه از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون چند مقام ارشد پاکستان به کابل سفر داشته اند و تلاش کرده اند تا همکاری دولت افغانستان را در مبارزه مشترک با دهشت افگنان با خود داشته باشد و سفر هیئت رهبران احزاب سیاسی پاکستان به کابل ادامه همین برنامه است .
این آگاهان دیالوگ ، مفاهم و مذاکرات را راه حل میدانند و از پاکستان به عنوان کشور اثر گذار درحل مناقشات منطقه یی میدانند و براین نکته تاکید دارندکه پاکستان میخواهد ازگذشته خود فاصله گیرد.
اما برخی دیگر از آگاهان به این باور اندکه سفر این چهره ها به افغانستان درتامین صلح و ثبات نیز در مبارزه مشترک علیه دهشت افگنان چندان اثر گذار نیست زیرا پاکستان حرکات منطقه یی داشته و برنامه های خود را روی شرایط عیار ساخته و در شرایط کنونی نیز میخواهد امتیاز گیرد ضمناً جریان این نکته را بازگو کنند که برای صلح کار میکنند.
این آگاهان همچنان میگویند: اگر حرکت سیاسیون از پاکستان دقیق و از روی صداقت هم باشد ولی تا زمانیکه نظامیان آن کشور تصمیم نگیرند تلاش سیاسیون پاکستانی نتیجه نخواهد داد.

کابل باختر/ 18/ جدی
دهها تن از شاگردان افغان که به عنوان طالب العلم درمدارس ساحه صوابی پاکستان درس میخوانند به افغانستان فرستاده شدند.
یک نشریه پاکستانی گفته است که چند صد نفر از طلاب مدارس دینی ساحه صوابی خیبر پشتونخواه دوباره به افغانستان فرستاده شده اند.
مولانا محمد طیب طاهری مسوول مدرسه دارالقرآن پنج پیر صوابی این خبر را تائید کرده است . او گفته که اعزام این طلاب به خواست خودشان بوده و به افغانستان فرستاده شده اند.
دراین باره توضیح بیشتر داده نشده است معلوم نیست که اعزام این طلاب به افغانستان با تصمیم حکومت ایالتی خیبر پشتونخواه که ازسوی حزب تحریک انصاف عمران خان که خود پنجابی است صادر شد و یا این که به خاطر کاهش فشار های بین المللی که گفته میشود پاکستان از مدارس دینی به عنوان ترویج افراطیت کارمیگیرد.
افغانها نیز ادارات استخباراتی پاکستان را متهم ساخته اند که از مدارس دینی استفاده ابزاری میکند و به جای تدریس علوم دینی و علوم معاصر برای طلاب مدارس درس خشونت، افراطیت و ترور را میدهند.
این اتهامات به دلیل آن متوجه پاکستان است که طالبان جریان عمده مخالف مسلح دولت افغانستان از همین مدارس سربلند کردند و حالا نیز از همین مدارس سرباز گیری می نمایند و اکثری آنانیکه درافغانستان دست به حملات انتحاری زده اند طالب همین مدارس بوده اند، ضمناً نهاد های امنیتی افغان شماری زیادی از طلاب مدارس دینی آن طرف خط دیورند را حین ارتکاب جرایم تروریستی بازداشت کرده است.
همچنان شماری از تروریستان که درکشور های غربی ، هند ، ایران و... بازداشت شده اند به گونه یی پیوند با مدارس دینی درپاکستان داشته اند و یا این که منسوب به احزاب وجریان های افراطی آن کشور بوده اند.
مشکل مدارس دینی اکنون به جامعه پاکستان نیز سرایت کرده و خطر افراط گرایی را در آن کشور جدی ترساخته است.
دولت پاکستان حالا میخواهد تا مدارس دینی را درآن کشور دریک نظم اداری آورد و تاکید نموده تا مدارس دینی ثبت ادارات رسمی شوند.
درحال حاضر درکنار هزاران مدرسه ثبت شده درپاکستان هشت هزار و دوصد و چهل و نه مدرسه غیررسمی نیز درآن کشور فعالیت دارندکه زیادترین آن درایالت خیبرپشتونخواه فعال اند و زیادتر طلاب نیز درمدارس غیر رسمی تنظیم شده اند .
گفته میشود که ادارات استخباراتی پاکستان نمی خواهند تا مدارس دینی درایالت خیبر پشتونخواه و پلوچستان ثبت دولت باشند زیرا آنها خود به گونه یی غیر مستقیم به این مدارس کنترول دارند با آنکه ادارات استخباراتی پاکستان حامی مدارس دینی معرفی میشود، چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان میگوید که مدارس دینی درپاکستان از سوی برخی کشورهای اسلامی درمنطقه تمویل میشوند که میتواند اشاره به سوی کشورهای حوزه خلیج باشد .
ازطرف دیگر اخراج طلاب افغانی از مدارس دینی در صوابی میتواند چراغ سبز به سوی دولت افغانستان باشد یعنی پاکستان میخواهد فعالیت های افراط گرایانه مذهبی را در افغانستان کاهش دهد . درحالیکه تمامی مدارس صوابی شاید از پنجاه مدرسه بیش نباشد در حالیکه مشکل افغانها با تمویل کننده گان این مدارس است .

کابل باختر/ 18/ جدی
هند به عنوان یکی از کشورهائیکه درطول سیزده سال گذشته درعرصه های مختلف در بازسازی افغانستان رول ارزشمند داشته اینبار تلاش دارد تا صنعت نساجی ، درافغانستان را احیا سازد.
موافقتنامه همکاری در بخش فعال سازی صنعت نساجی افغانستان اخیراً میان سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان و سفیر هند درکابل امضاء شد که براساس این موافقتنامه هند حاضر شده تا آموخته ها و تجارب خود را دربخش صنعت نساجی با افغانستان شریک و افغانستان را دربازسازی کارخانه های نساجی کمک کند.
به گفته سفیر هند ، افغان ها در بخش صنعت نساجی از توانایی های خوبی برخوردار بوده اند و باور داریم که افغانستان با تولیدات داخلی به خودکفایی خواهد رسید.
او گفته است، ما تلاش داریم تا با بازسازی پروژه های بنیادی درافغانستان میزان بیکاری را کاهش دهیم تا فرصت های کاری برای مردم این کشور فراهم شود .
به همین منظور تجارب و آموخته های خود را با آموزش دهی دراین بخش برای افغانها شریک می سازیم و با بازسازی کارخانه های صنعت نساجی درافغانستان این کشور درمنطقه موقف خوب اقتصادی را حاصل خواهد کرد.
درگذشته کارخانه های صنعت نساجی درافغانستان مانند نساجی بگرامی ، نختابی و پشمینه بافی کابل ، نساجی گلبهار ، نساجی پلخمری ، نساجی افغان، نساجی قندهاروهلمند که تولیدات این دستگاه نخ خالص بود در افغانستان و تولیدات آنان از کیفیت بالا برخوردار بود وحتی خریداران زیادی درخارج کشور داشت .
به عنوان مثال نساجی پلخمری که سال هاست به دلیل از دست دادن مصرف کنندگان ( وزارت های دفاع، داخله ، صحت عامه و ریاست امنیتی ملی ) با رکود مواجه است و همچنان نساجی گلبهار برای بیش از سی و هشت سال پارچه های نخی با کیفیت بالا ، تار قالین وپتو تولید میکرد وتولیدات اش به خارج نیز صادر میگردید .
اما اکنون این چنین صنعت مهم حیاتی را ندارد و درطول سالها فابریکه های نساجی بازسازی نشده و دلیل آن را برخی از کارشناسان راه اندازی برنامه های تخریبی ازسوی کشورهای همسایه میدانند اما اکنون هند پس از پایان سال 2014 میلادی اولین کشورئیست که گام همکاری رادرعرصه صنعت نساجی درافغانستان برداشته است.
هند در طول دهه گذشته با نیت انسان دوستانه همواره سعی کرده است به مردم افغانستان دربازسازی و تامین ثبات یاری برساند و درهمین مدت با حدود دوملیارد دالر کمک ، یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده درافغانستان به شمار میرود که در پروژه های بزرگ بازسازی درافغانستان چون احداث سرک زرنج و دلارام، اعمار و بازسازی بند سلما درهرات ، اعمار ساختمان جدید پارلمان افغانستان و با ده ها کمک دیگر درکشور فعال بوده است.
کمک های هندوستان آنهم دربخش نساجی فرصت های زیاد کاری را به میان میاورد و از طرف دیگر از نیاز افغانستان به منسوجات خارجی میکاهد ضمناً آنچه را هند تعهد کرده اند زمینه ساز امنیت نیز خواهد شد چون شماری زیادی از جوانان افغان به دلیل نبود اشتغال ترک کشورمی نمایند . کارکرد هند درقبال افغانستان میتواند نمونه یی از یک تعهد و نمونه از همکاری منطقه یی باشد که دیگران باید از آن بیاموزند و به جای اعزام انتحار کننده و صدور بمب و باروت روش های معقول همزیستی را فرا گیرند. 

کابل باختر 17 جدی
صد روز از ایجاد حکومت وحدت ملی میگذرد ، صدروز نخست محک عمل این حکومت تعیین شده بود، حکومت که آغازآن با تعهدات همراه بود، تعهدات که نا امیدی ها از گذشته  را کاهش  داد وافق را برای  آینده روشنتر ساخت وافکارعامه تازه تر شد.
صد روزنخست حکومت ازسوی آگاهان  سیاسی واهل رسانه ها با دید زره بین موشگافی شد واکثریت براین باور اند  که حکومت  وحدت ملی   نتوانسته  به وعده هایش وفا کند .
عدم تامین امنیت ، عدم کاهش مشکلات اقتصادی ، عدم تحقق  وعده ها برای اصلاحات ، مبارزه کافی با عوامل فساد ... مواردی است که نشان میدهد در صدروز نخست وضعیت  بروفق مراد نبوده  بل مشکلات خود را داشته است  که عمده ترین  آن تأخیر  دراعلام کابینه است .
درکنار آنکه حکومت وحدت ملی متهم است که درجریان صد روز اول کاری  را انجام نداد وحرف  برای گفتن  ندارند مگر این  اندیشه نیز وجو د دارد که  صد روز نمی تواند  محور برای عملکرد  دولت درکشور قرار گیرد که خود با انبوه مشکلات مواجه است .
آگاهان سیاسی نسبت به عملکرد حکومت وحدت ملی  دیدگاه  متفاوت دارند.
عزیز رفیعی عضو جامعه  مدنی افغانستان، با انتقاداز رهبران حکومت  وحدت ملی می گو ید در طول  صد روز که از تشکیل  حکومت  وحدت ملی میگذرد صد رقم غم درجان ما و مردم  ما خانه کرده است .
اومی گوید: وضعیت فعلی دیگر برای مردم افغانستان  قابل قبول نبوده وادامۀ آن برای آینده خیلی خطرناک است ومردم افغانستان  از این  حالت کاملاً خسته شده اند.
رفیعی گفت، رهبران  حکومت  وحدت ملی اعتبار  خود را  در نزد مردم  از دست داده اند .
همچنان  سیف الدین  سیحون آگاه امور اقتصادی می گوید: حکومت در صد روزنخست کاری اش کار نامه درست اقتصادی  نداشته  و بودجه انکشافی  وعادی خود را تصویب نکرده  و صد روز در تقسیم قدرت سپری شد پس نمیتوان  از چنین حکومتی  توقع داشت .
او می گوید رهبران حکومت  وحدت ملی  نشان میدهند  درمورد مسایل  که در گذشته  برای مردم متعهد شده بودند بی باوراند وامور کشور را برعهده افراد غیر مسوول گذاشته  اند که ادامه  این روند  برای مردم  افغانستان  نا امید کننده  وناگوار است .
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی گفت: صدروز نخست حکومت وحدت ملی  از دو بُعد قابل  مطالعه  می باشد، یکی ُبعد سیاست خارجی و دیگر سیاست داخلی  دربُعد سیاست خارجی حکومت  وحدت ملی  کارهای  مثبت تا فعلاً انجام داده است که سفر ها  به عربستان ، چین واروپا داشته وبا سفر های که به چین وعربستان داشت  معلوم شد که عامل  تمام بد بختی ها پاکستان است و پاکستان وادار  شد که در سیاست خود تغییر وارد نماید .
اما  در بُعد داخلی  کارهای مثبت  انجام نشده است مردم  از حکومت  وحدت ملی ناراضی  به نظر می  رسند، زیرا  این حکومت  نتوانسته  که کابینه خود را ایجاد نماید .
با تاخیر  کابینه امنیت روز به روز  به وخامت کشانده  شده است اقتصاد کشور روز به روز به رکود مواجه است .
از تاخیر  کابینه این حکومت،  تروریستان سود بیشتر  بردند بناً دربُعد خارجی کار های مثبت شده است  اما در بُعد داخلی  کارها منفی است که مردم  راضی به نظر نمی رسند.

مگر شکریه  بارکزی  عضو مجلس  نمایند گان  از کارکرد حکومت دراین مدت حمایت  میکند اوبه خبرنگار آژانس باخترگفت: صد روز نخست حکومت مهم ترین روزهای است که کارهای  خوبی انجام شده است زیرا  رئیس جمهور همیشه درمیان  مردم بود او اوضاع  از مردم  از واقعات که رخ می دهد آگاه است .
دربخش  سیاست خارجی هم کارهای بی سابقه انجام شده است آنچه که لازم  است اجراآت که صورت نگرفته  زیرا در  مرکز سرپرستان متعهد ومسوولیت پذیر نیستند چون سرپرستان  خود یک نوع هرج ومرج را برپا کرده  اند .
حکومت  وحدت ملی  نتوانسته  که صددرصد به خواسته های مردم  پاسخ دهد اما آینده  خوب دارد.
از گفته های بالا برمیاید که دیدگاه ها نسبت به حکومت وحدت ملی متفاوت است مگر برخی  از نقیصه ها درگفته های آنها بازگو شد که رفع آن میتواند  اعتماد نسبت به حکومت وحدت ملی  را بازگرداند .

کابل باختر/ 16/ جدی
درحالیکه دولت پاکستان اصرار دارد تا پارلمان آنکشور دو لایحه پیشنهادی را برای اصلاح بخش های از قانون اساسی پاکستان تصویب نماید ، مولانا فضل الرحمان چهره جنجالی در حلقه سیاسی و مذهبی آن کشور مانع تصویب آن شده است.
اخیراً فعالیت های تروریستی درپاکستان شدت یافته و حادثه اخیر دریک مکتب درشهر پشاور که منتج به کشته شدن حدود یکصدو پنجاه دانش آموزگردید دولت پاکستان را دریک خلاء سیاسی و امنیتی قرار داده و دولت پاکستان به منظور رفع این خلا اقدامات جدی تر را در مبارزه علیه حلقه های تروریستی و کاهش افر اط گرایی مذهبی روی دست گرفته است . آغاز دوباره روند اعدام و ایجاد محکمه ویژه نظامی غرض محاکمه اشخاص که در فعالیت های تروریستی مجرم شناخته میشوند بخش از این تلاش ها ست .
دولت پاکستان به منظور آنکه بتواند دربرابر آن شبکه های جنایی و افراطی های مذهبی با دست باز وجدیت بیشتر عمل کند، اصلاح بخش های از قانون اساسی آن کشور را حتمی میداند و به این منظور اخیراً دو لایحه به منظور اصلاح بخش های از قانون اساسی به پارلمان آن کشور فرستاده شده و با آنکه این لایحه در داخل پارلمان ملی پاکستان طرفداران خود را دارد مگر جناح وابسته به مولانا فضل الرحمان که رهبری حزب جمعیت علمای اسلام را به عهده دارد مانع تصویب این لایحه شده است.
درلایحه اول ایجاد یک محکمه ویژه نظامی برای دوسال مطالبه شده تا روند محاکمه تروریستان تصریح یابد و لایحه دوم قانون را اصلاح میکند که مربوط به سال 1952 بود که وابستگی ها و مکلفیت های نظامیان را مشخص میکند، با تصویب این لایحه امکان محاکمه افراد غیر نظامی را که درقضایای تروریستی مجرم دانسته میشود در محکمه نظامی مساعد میگردد.
هدف دولت پاکستان از تصویب این دو لایحه تسریع و قاطعیت درروند محاکمه مجرمین است که دراعمال تروریستی ملزم دانسته میشود.
مگر شاخه مولانا فضل الرحمان در پارلمان پاکستان خواستار تعدیلات دربخش های از این لایحه است و تاکید دارد که در طرح این لایحه با نمایندگان احزاب و نمایندگان در پارلمان مشوره صورت نگرفته است .
مولانا فضل الرحمان که خود داری چندین مدرسه دینی درپاکستان بوده، به این عقیده است که برای ریشه کن ساختن تروریزم باید اقدامات محکم و موثر صورت گیرد اما اگر قرار باشد این اقدامات فقط به مدارس و موسسات دینی محدود شود جنجال برانگیز خواهد بود.
این گفته ها درحالی بیان میشود که مدارس دینی درپاکستان به عنوان خاستگاه افراطیت و تروریزم تبدیل گردیده و عامل عمده ترویج افراطیت درمنطقه همین مدارس دینی پاکستان شناخته میشوند.
امروز هرعمل تروریستی و هر حادثه که منشاء  مذهبی و افر اط گرایی دارد به مدارس دینی درپاکستان برمیگردد و درحالیکه گردانند گان این مدارس افرادمخفی و پنهانی نیستند بل روحانیون سرشناس اندکه درکنار رهبری جریان های مذهبی به رهبر بودن جریان های سیاسی نیز علاقمند اند، این مدارس را رهبری میکنند .
حرف ها و نشانه های زیادی وجود داردکه مدارس دینی درپاکستان به ابتکار «آی اس آی» سازمان استخبارات نظامی پاکستان و به کمک روحانیون وسران احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان ایجاد شده است ، بخصوص زمانیکه پاکستان با هند برسرکشمیر وارد مجادله شد و زمانیکه ارتش سرخ به افغانستان لشکر کشی نمود مدارس دینی درپاکستان برای سازمان استخباراتی آن کشور اهمیت بیشتر پیداکرد، زیرا دروجوداین مدارس آی اس آی برای جنگ کشمیر و افغانستان انگیزه های مذهبی پیداکرد و هزاران طلاب مدارس پاکستان به عنوان عساکر بدون یونیفورم و بدون مطالبه پول بل با انگیزه و جوشش مذهبی به میدان های جنگ درافغانستان و کشمیر شتافتند و مقاصد سازمان استخبارات پاکستان را بدون آنکه خود آگاه باشند تطبیق کردند، مگر در جریان چنین معاملات و بازی های پنهانی این روحانیون مذهبی سیاسی پاکستان بودند که تبارز کردند نه تنها اقتدار سیاسی و مذهبی یافتند بل صاحب ثروت شدند و زر اندوختند .
آنچه گفته شد به پیشینه  مدارس دینی در پاکستان برمیگردد مگر حرف عمده حالا این است که این مدارس برای پاکستان نیز مشکل ساز شده اند زیرا محتوا ونصاب درسی این مدارس ترویج افراط گرایی بوده و شاملان مدارس با عقاید و افکار افراط گرایانه به سمت تروریزم گرایش پیدا می نمایند.
به باور آگاهان سیاسی افغان، شماری از رهبران مذهبی پاکستان به سوی مدارس دینی به عنوان امتعه تجارتی و اقتدار سیاسی شان نگاه میکنند، مسدود شدن این مدارس را پایان کار شان ، پایان شهرت شان وپایان نفوذ شان میدانند، روی همین دلیل است که رهبران مذهبی پاکستان از هر حرکت که بتواند فعالیت مدارس دینی را محدود سازد جلوگیری میکنند و حرکت مولانا فضل الرحمان درجلوگیری از تصویب لوایح اصلاحی درپارلمان پاکستان نیز میتواند جز همین تلاش ها باشد .
افراط گرایی مذهبی و تروریزم دو مشکل عمده در سطح منطقه است که از سالها به این سو از مردم افغانستان قربانی میگیرد و تازه حلقوم مردم پاکستان را نیز گرفته است و این به مردم پاکستان و نمایندگان شان درپارلمان آنکشور برمیگردد که چگونه در برابر چنین پدیده ها که هویت و عزت کشور و مردم پاکستان را زیر سوال گرفته ایستادگی نمایند.