28 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دور دوم حفریات ساحه توپدره پروان آغاز شد

دور دوم حفریات ساحه توپدره پروان آغاز شد

چاریکار 28 عقرب باختر دور دوم حفریات ساحه توپدره ولایت پروان...

کشته شدن چهار طالب مسلح در کندز

کشته شدن چهار طالب مسلح در کندز

کندز 28 عقرب باختر چهارطالب مسلح دیشب در ولایت کندز کشته...

دیدار داکتر زلمی خلیل زاد با حاجی محمد محقق

کابل 28عقرب باختر داکتر زلمی خلیل زاد نماینده ویژه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1124)

کابل- باختر ۲۶ ثور
حوادث اخیر در ولایت فراه بار دیگر نشان داد که طالبان تاچه پیمانه در برابر منافع ملی قرار دادند وچه اندازه وابسته  وبرای اهداف کشور های بیرونی فعال اند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: شهر فراه سه شنبه شاهد یک حمله گسترده طالبان بود.
حداقل یکهزار طالبان مسلح که در جمع آنها شهر وندان خارجی نیز شامل بود  از سه استقامت شهر فراه را  اماج  قرار  دادند وبه بخش های از این شهر نفود کردند مگر سر انجام از این شهر دو باره رانده شدند.
آنچه قابل بحث است هدایت کتبی ملاهیبت اله رهبر گره طالبان است که برای افراد این گروه در رابطه به ولایت  فراه  صادر شده است که برخی از رسانه ها به کاپی ان دست یافته اند.
دراین  نامه صریحا گفته شده است که فراه در مسیر پروژه های بزرگ چون تاپی قرار دارد وهمچنان دولت در تلاش است تا چند بند برق را دراین ولایت اعمار کند.
ملا هبت الله دراین نامه کتبی خود صریحاً گفته است که گویا همچو پروژه ها برای امارت اسلامی قابل قبول نیست وطالبان  و یا به گفته ملا هبت الله (مجاهدین) باید مانع تطبیق این پروژه ها شوند.
ضمناً دراین نامه صریحاً برای طالبان هدایت داده شده است که وسایل غنیمتی را به آتش بکشانند وبرای حفظ مصونیت شان در میان افراد ملکی دقیق باشند واگر کسی (افراد ملکی )از ساحه خارج میشوند کشته شوند.
همچنان دراین نامه  تاکید گردیده  که برای  طالبان که درجنگ سهم دارند یک ملیون و برای بازماندگان کشته شده گان طالبان دوملیون افغانی  پرداخت خواهد شد .
ازاین نامه برمیاید که طالبان با حمله برشهر فراه اهداف معین  را تعقیب میکردند ْ اهداف که جز برنامه های استراتیزیک وراهبردی شماری از کشورهای منطقه است .
قبلاً مقامات محلی در ولایت فراه گفته  بودند که حلقات درداخل ایران برای سبوتاژ برنامه اعمار چند بند اب٬ طالبان رادرولایت های هلمند ٬ فراه وهرات حمایت میکنند.
این  مقامات بارها گفته اند  که اسلحه وتجهیزات  نو را از طالبان به غنیمت گرفته  اند که  از سوی کشورهای روسیه – ایران وپاکستان تازه برای ان گروه توزیع شده است .
آگاهان سیاسی  افغان میگویند که اهداف ومنافع کشورهای منطقه درانکشافات  افغانستان کاملا مشهود است  آنچه را طالبان درفراه انجام دادند بالاتراز توان و فکر یک طالب ویا یک جریان سیاسی است مگر آنکه حمایت وکمک کشورهای بیرونی را با خود نداشته باشد .
درحمله طالبان برفراه انچنان که گفته شد اضافه از یک هزار طالب مسلح نقش داشتند وخودی ملا هبت الله تعهد پرداخت یک ملیون افغانی رابرای  آنها داده بود یعنی دریک حمله یک ملیارد افغانی پرداخت میشود این  پول ازکجا شد ؟
طبعآ این  کشورهای بیرونی اندکه  طالبان را برنامه  میدهند و برای اجرای این برنامه ها  پول میپردازند واین گروه را تجهیز میکند . این گروه هم  آنچنان که ملاهبت الله  درنامه خود تذکر داده مانع پروژه های ملی میشود تا منافع بیگانگان تحقق یابد . تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 25/ ثور
برگزاری انتخابات شفاف نمادی مشارکت ملی به حساب می آید.
به این لحاظ هرفرد این کشور با اشتراک درانتخابات و ابراز رای گام درامر همسویی ملی بر میدارد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد ، مردم افغانستان از چندین دهه به اینطرف درگیر بحران شدید ناشی از جنگ تحمیلی دراین سرزمین میباشد.
جنگ درکنار آن که آسیب فراوان به زیر ساخت های اجتماعی ، اقتصادی و ... وارد کرده است ، همسویی ومشارکت ملی را نیز صدمه زده است.
بناً انتخابات فرصت خوب برای رقابت سازنده و مثبت و ایجاد همسویی ملی درکشور محسوب میگردد و بصورت اخص انتخابات یکی از مولفه های اساسی دموکراسی را میسازد.
با این دلایل مؤجزمیتوان گفت که اشتراک درروند انتخابات و ابراز رای برای نماینده مورد نظر هم بستر ساز رقابت سالم و مثبت میگردد ، هم دموکراسی تحقق می پذیرد و هم مشارکت و همسویی ملی را فراهم می کند.
به همین دلیل است که دیده میشود با گذشت هرروز میزان مشارکت مردم در روند ثبت نام افزایش می یابد و مردم آگاهانه می خواهند درانتخابات اشتراک کنند و برای نخبه گان شان رای بدهند .
این روند اگر از سویی به نگرانی ناشی از بی باوری مردم نسبت به انتخابات وبرآیند آن پایان میدهد از سوی دیگر اراده مردم را درتغییر اساسی و بنیادی به نمایش می گذارد.
ختم/ نالان

کابل  24 ثور / باختر
مشاورامنیت  ملی پاکستان یکباردیگر با انتقاد از عملکرد امریکا در مورد پاکستان تاکید کرده است که اسلام اباد باعث شکست برنامه های امریکا درافغانستان نشده و باید نگاه های منفی موجود جهان، درمورد پاکستان تغییر کند .
این درحالیست که پاکستان همواره دربی ثباتی و ناامنی افغانستان و به چالش کشیدن برنامه های امریکا در این کشور مورد انتقاد  واشنگتن و جامعه جهانی قرار گرفته است اما پاکستان تلاش دارد تا به نحوی اززیراین فشار ها رهایی یابد .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد : ناصرخان جنجوعه مشاورامنیت ملی پاکستان   به تازه گی گفته است مردم پاکستان برای ریشه  کنی تروریسم قربانی زیادی دادند وما هیچگاه مسوول شکست دیگران بخصوص امریکا  درافغانستان نیستیم.
اوگفته است که نگاه پاکستان  به منطقه براساس  توسعه اقتصادی و تجارت است  بنا براین، برای  زمینه سازی ورسیدن به این هدف  ،تامین امنیت درمنطقه درمحور سیاست های ما قرار دارد .
مشاورامنیت ملی پاکستان تصریح کرده است که پاکستان به گفتگوی مسالمت امیز اعتقاد دارد اما افغانستان نباید از خاک خود  برای انجام فعالیت  ها علیه همسایگان اقدام کند .
مگر اگاهان سیاسی افغان این گفته مشاور امنیت ملی پاکستان را گریز از واقعیت میدانند و تاکید دارند که پاکستان با چنین ترفند ها در پی ترمیم هویت اعتبار باخته خود است.
حمایت پاکستان از هراس افگنان بخصوص طالبان پوشیده نیست حتا مقامات ارشد آن کشور به شمول پرویز مشرف دیکتاتور مخلوع پاکستان ٬ سر تاج عزیزسابق مشاور امنیت ملی پاکستان و شماری دیگر از مقامات انکشور بار ها گفته اند که انها طالبان را غرض مقابله با رشد روز افزون هند در منطقه ایجاد کردیم.
این اظهارات مشاورامنیت ملی پاکستان نشاندهنده آن است که رقیب وی هند در افغانستان پروژه بزرگ اقتصادی را راه اندازی کرده است و پاکستان نمی خواهد که هند درافغانستان دست بازداشته باشد .
چنانچه باری سرتاج عزیز گفته بود که صلح در افغانستان از دهلیز کشمیر عبور میکند یعنی بدل صلح در کشمیر ٬ صلح در افغانستان تامین خواهد شد به این ترتیب پاکستان پیام داد که صلح افغانستان در گرو پاکستان است.
پاکستانی های همواره  برای منافع خود وبی ثباتی افغانستان ، از کابل انتقاد کرده که هند علیه پاکستان از خاک افغانستان استفاده می کند درحالیکه پاکستان یکی از متحدین نزدیک امریکا درامرمبارزه با تروریسم  درافغانستان متعهد بود ه اما سیاست های دوگانه پاکستان دربرابر  امریکا و جامعه جهانی به جای رسید که پاکستان به عنوان حامی گروه های هراس افگن معرفی شده است .
برخی کارشناسان به این باوراند که  حمایت پاکستان  از گروه های تروریستی در مرزهای کشورهای آسیای میانه وایران با توجه به رقابت واختلافات که امریکايی ها با روس ها وایرانی ها  دارد برای امریکایی ها خوشایند نیست از این جهت است که امریکا علاقه ای به هدف قرار دادن تروریست ها را در شمال  افغانستان ندارد.
هند و پاکستان، اهداف‌ خیلی ناهم‌گونی در افغانستان دارند. هند می‌کوشد با پشتیبانی از کابل، نقش افغانستان را در معاملات سیاسی و اقتصادی منطقه‌ گسترش دهد. با تقویت افغانستان، هند زمینه را برای تعمیم منافع و امنیت ملی خود در منطقه، بیشتر فراهم می‌کند. تقویت افغانستان باثبات، به‌‌معنای محدودسازی تروریزم در منطقه و گشایش دهلیز تعاملات اقتصادی هند با آسیای میانه از راه افغانستان است.
در مقابل، پاکستان هدف متفاوتی را در افغانستان دنبال می‌کند. پاکستان در صدد افغانستان ضعیف و وابسته به اسلام‌آباد است. یک افغانستان ناتوان، به سادگی می‌تواند به «عمق استراتیژک» پاکستان مبدل گردد.
این کارشناسان به شمول جامعه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده اند که همسایه های افغانستان  عامل نا ارامی و بی ثباتی دراین کشور اند .جاوید روشان

كابل باختر  23 ثور
  درحاليکه شدت ناامني  دربخشهاي ازكشور  بيشتر گرديده است وزارت امور داخله به عنوان يك راهكار غرض بيرون شدن از اين  معضل دست
به تغيیرات كادري زده  براي چهارده ولايت كشور قوماندانان جدید گماشته است .
  به گزارش اژاسن باختر، وزارت امورداخله اعلام داشت كه به منظور  تامين شفافیت،  ايجاد سيستم گزارشدهي فعال وحسابدهي در دو زون براي 14 ولايت قوماندانان جديد را معرفي نموده است وده تن از ی پيشين را دربخش احتياط  گذاشته است .
  ويس احمد برمك وزير امور داخله حين معرفي  اين قوماندانان ازانان خواست تاششماه خودرا ثابت كنيد وبه گونه جدي با فساد مبارزه كنيد و اين قوماندان ها براي سه تا پنج ماه به گونه  ازمايشي كار خواهند كرد .
بربنياد تصميم تازه وزارت داخله، امين الله امير خيل  بحيث قوماندان امنيه ولايت هرات ،  عبدالباقي  نورستاني به حيث قوماندان امنيه  كندز ،  عبدالرحمن آقتاش بحيث قوماندان امنيه تخار ،  اختر محمد نورزي بحيث قوماندان امنيه  خوست ، نبي جان ملاخيل بحيث قوماندان امنيه فارياب  ،  عبدالقيوم باقي زوي  بحيث قوماندان امنيه سرپل ،  محمدابدايي  بحيث قوماندان  امنيه لوگر ،  عبدالروف  ارزگاني  بحيث قوماندان امنيه لغمان ،  فريد مشعل بحيث  قوماندان امنيه غزني ، سيد عباس سادات بحيث  قوماندان امنيه نورستان ،  محمدصابر  بحيث قوماندان امنيه بدخشان، غلام سخي غفوري  بحيث  قوماندان امنيه دايكندي ، احمدفهيم قايم بحيث قوماندان  امنيه بادغيس و حق نواز حقيار بحيث قوماندان امنيه كنر گماشته شدند. همچنان خليل الله به عنوان  قوماندان زون  303  و راز محمد به حیث قوماندان زون  808 تعيين شدند.
وزير  داخله تاكيد كرده كه اين قوماندانان بين سه تا پنج ماه به گونه ازمايشي كار خواهند كرد و پس از بررسي دستاورد هاي شان مدت كاري شان تمديد خواهد شد .
  اين تغييرات درحالي صورت ميگيرد كه ناامني ها درتمامي نقاط كشور افزايش يافته وسبب نگراني مردم نيز گرديده است و ولسي جرگه نيز اخيراً با اشاره به افزايش  ناامني ها دربخش هاي  از كشور مقام هاي امنيتي را به بي كفايتي  متهم كرده است .
اين درحاليست كه وزير امور داخله درماه عقرب  سال گذشته بعد از يك هوشدار‍‍ در رهبري  حوزه هاي  پوليس  درپايتخت  تغييرات به ميان  اورده وتمامي امرين حوزه هاي پوليس با معاونين و امرين جنايي ان از طريق  رقابت ازاد  برگزيده  شدند.
ولي اگاهان نظامي ميگويند كه اين كار، ‍‍‍ نا امني ووقايع روز افزون جرايم دركابل را درمان نکرده، ضمنا وزير داخله درماه قوس  سال گذشته  طرز العمل  استفاده از اسلحه  در شهر كابل را مشخص ساخت مگر تاكنون  افراد مسلح غیر مسئول  همچنان در شهربه چشم ميخورند  ومقامات و وکلا همچنان  از اسلحه سنگين  براي محافظت شان استفاده ميكنند.
اكنون  اين سوال مطرح است كه اين تغیيرات تازه خواهد توانست گره مشكل  ناامني را دركشور باز كند.
عتيق الله امر خيل اگاه امور نظامي كه با اين تغيیرات و تبديلات چندان موافق نيست  ميگويد تغيیرات وتبديلات  بنابر اصل اساسي درنظام تطبيق  ميگردد وتغيیرات  درهرنظام چيزي  مهم است .
اما درافغانستان تغيیرات و تبديلات به اساس سليقه ها، دادن پول  و نزديكي ها صورت ميگيرد.
امرخيل  اضافه داشت ما درافغانستان جنرالان  كاركشته داريم كه مطابق  به  قوانين نظام عمل ميكند وآنان درهرزمان وشرايطي  با دشمنان مبارزه  جدي مينمايند  وبايد قوماندانان پيشين، مدتی دركنار  قوماندانان  كه  جديداً معرفي شده در شناخت وضعيت جغرافيايي  و عمل کرد های مثبت و يا منفی باوي همكاري نمايند درغير ان يك خلای  قدرت به ميان امده و دشمنان از اين خلا  سود برده وبه نفع  خود شان استفاده مينمايند.
اين اگاه امور نظامي ميگويد وزارت امور داخله در قسمت تغيیرات وتبديلات  منسوبان  پوليس  عجولانه  تصميم  ميگیرد كه آنقدر موفقيت درقبال نداشته است. چنانچه  تعيین امرين حوزه هاي شهر كال را كه به اساس رقابت هاي ازاد واصل شايستگي  تعين نمود تابه گفته وزير داخله اوضاع امنيتي شهر كابل بهبود يابد،  اما بدبختانه با توظيف  شدن امرين متذكره  گراف جرايم جنايي و اوضاع امنيتي دركابل بد و بدتر شده كه بيشترسبب نگراني مردم گرديد .   ختم-  فريبا – عبدالخالق 

چهارشنبه ، 19 ثور 1397 ، 12:17

منابع مالی هراس افگنان مسدود گردد

Written by manager

کابل باختر/ 19/ ثور
تلفات افراد ملکی درحمله های هراس افگنان افزایش یافته مردم افغانستان خواهان رسیدگی این موضوع ازطریق دادگاه بین المللی میباشند.
گزارشگرآژانس باختر مینگارد ، علی رغم حضور فعال نیروهای بین المللی درافغانستان این مردم کشور اند که قربانی میدهند اما جامعه بین المللی همچنان درسکوت قراردارد.
به باور مردم مخالفان با استفاده از بی تفاوتی پیوسته مردم را هدف قرار میدهند و مردم افغانستان را ماتم دار میسازند.
مردم پیوسته مطرح میسازند که اگر جامعه جهانی درراس کشور های دارای اقتصاد بزرگ جهان که به گونه ای درحمایت از نظام ونیروهای دفاعی و امنیتی کشور قراردارند به منابع تمویل وتجهیز و خاست گاه های هراس افگنان توجه کنند این غائله پایان خواهد یافت.
هرگونه سامع وتساهل دراین مورد برابعاد فاجعه درافغانستان می افزاید و مردم همچنان ماتم دار باقی می مانند.
به هرصورت تامین امنیت مردم در صدر وظایف حکومت قراردارد اما این مخالفان اندکه به قتل وکشتار مردم می پردازند.
اینکه آنها ازکجا به افغانستان می آیند ، کدام منابع مالی را دراختیار دارند و درکجا آموزش داده میشوند مشخص است. سوال اینجاست که چرا به انسداد این منابع جامعه جهانی و متحدان افغانستان نمی پردازند اکنون انگشت به سوی دادگاه بین المللی دراز کرده اند.
تا اگر این دادگاه به دادشان برسد. ختم/ نالان

کابل باختر/18/ثور
اعتماد سازی درعرصه های مختلف میتواند فاصله میان مردم و نمایندگان آنها را کوتاه سازد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد ، درشرایط موجود مردم بیشتر متوجه زمامداران ، علمای کشور و به صورت اخص نمایندگان مردم در خانه ملت اند . دراین تردیدی وجودندارد که مردم نسبت به عملکرد نمایندگان شان درخانه ملت راضی نیستند و به همین دلیل مثل گذشته علاقمندی به اشتراک درانتخابات شوراهای ولسوالی و خانه ملت را ندارند.
این موضوع می رساند که مردم آنچه از نمایندگان شان آرزو داشتند به دست نیاوردند.
اما تاهنوز که هنوزاست نمایندگان مردم متوجه این اصل عمده نشده اند هنوز هم درجلسه های عمومی حضور نمایندگان به میل مردم نیست.
زمانی که از مردم پرسیده میشود چرا علاقمندی گذشته نسبت به انتخابات وجود ندارد بیشترین چوکی های خالی درجلسات عمومی مجلس نمایندگان اشاره میکنند.
با این مؤجز میتوان مطرح ساخت که همه اعم ازنمایندگان مردم درخانه ملت ، زمامداران ،علما و امامان مساجد میتوانند دربستر سازی اعتماد از بین رفته تلاش کنند.
نباید فراموش کرد که عملکرد هرکدام از افراد اثر گذار درجامعه قابل محاسبه نزد مردم است .
مردم میدانند و دقیق استند که چگونه آینده را رقم زنند به همین دلیل آنها علی رغم کم کاری ها درشورای های موجود به مراکز ثبت نام مراجعه میکنند تا به کسانی رای دهند تااز آنها به صورت واقعی درخانه ملت نمایندگی کنند .
یعنی با در نظر داشت تجارب گذشته نمی خواهند باز هم اشتباه کنند.
درهمین حال بسیاری به این باورد اند که پل ریخته شده اعتماد، قابل مرمت است  و این زمانی میسر میگردد که همه اعتماد سازی کنند .
درنتیجه باید از فرصت ها استفاده کرد و درکنار دولت به اعتماد سازی تلاش کرد.  ختم/ نالان

کابل   باختر   ۱۸  ثور
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا افغانستان  را  پرچمدار مطبوعات آزاد در منطقه‌ دانسته ٬ منطقه  که آزادی مطبوعات در آن نادر است.
به گزارش آژانس باختر ٬ روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به تازه گی گزارش را در رابطه به رویداد اخیر تروریستی در کابل که جان 9 روز نامه نگار را گرفت  به نشر رسانیده است
در این گزارش گفته شده در کشوری که  فساد به گونه گسترده ریشه دوانیده و مسوولان در امر مهار این  پدیده نا کار جلوه نموده اند  ٬ در کشور که هراس افگنی ٬ افراط گرایی ٬ مداخله و تجاوز بیرونی بیداد میکند  در کشور که نیروهای امنیتی آن با یک شورش فزاینده درگیر نبرد اند، داشتن رسانه‌یی کاری دست‌کم به این معناست که شهروندان می‌دانند چه اتفاقی می‌افتد وزمینه  بحث در مورد آن [اتفاق] و به چالش‌کشاندن آنانی‌ را که در قدرت‌اند مساعد میگردد. 
این امر حمله‌ ویرانگر هفته‌  گذشته در قلب کابل را که در آن یک بمب‌گذار انتحاری برای کشتن ۹ خبرنگار و حدود   ۱۶ تن دیگر، خودش را خبرنگار جا زده بود، دو برابر تراژیک می‌کند. قربانیان این حمله از کهنه‌کار برجسته هم‌چون شاه مری، عکاس خبرگزاری فرانسه، که در جهان به‌خاطر عکس‌های قدرت‌مندش از جریان پوشش دهه‌ها رنج و مصیبت افغانستان مشهور بود، گرفته، تا تازه‌کاران مشتاقی هم‌چون محرم درانی را، که می‌خواست جدیدا کار در رادیو آزادی را شروع کند، شامل می‌شود.
بسیاری ناظران متوجه شدند که چرا تصاویر اندکی از کشتار روز دوشنبه در کابل، شهری که در آن خشونت معمولا دردناک، اما با جزئیات ثبت می‌شود، بیرون آمد. آن روز، در توانایی دیدن و درک رخداد آن‌هایی که متحمل مجبور شدند کشته‌ها و زخمی‌ها را ببینند، ناگهان حفره‌ی عمیقی ایجاد شده بود.خطر این حملات که شاید آرزو و امید مهاجمان است، این است که با شامل شدن خبرنگاران در فهرست اهداف حملات و تلفات حمله، ابهام و تیرگی جنگ بیشتر می‌شود. زیرا سردبیرانی که نگران خبرنگاران‌شان‌اند، ممکن است پیش از اعزام آن‌ها دودل شوند، نیروهای امنیتی ممکن است موانع بیشتری در مسیر اطلاع‌رسانی خبرنگاران قرار دهند و خود خبرنگاران نیز ممکن است هوش‌مندانه بخواهند خطرات را محدود کنند
افغانستان در رشد مطبوعات انهم در سالهای اخیر یک الگو برای کشور های منطقه و کشور های همجوار خود است
اکثر همسایه‌های افغانستان در نقشه‌ی جهانی آزادی مطبوعات که توسط گزارش‌گران بدون مرز ترتیب شده، در میان‌ دولت‌های به‌شدت متخاصم با رسانه‌ها دانسته می‌شوند.
گاردین می نویسد ترکمنستان و چین در ردیف اخیر و فقط بهتر از کوریای شمالی، اریتره و سوریه‌اند. ایران و ازبکستان هم در ردیف همین کشورها به‌حساب می‌روند و حتا پاکستان و تاجیکستان –که به‌جای سیاه با علامت سرخ نشانی شده‌اند در امر ازادی بیان  و ایده ایجاد یک مطبوعات کثرت گرا ٬از افغانستان عقب مانده‌اند. در این میان افغانستان خوبِ همه است.
بسیاری از افغان‌ها با صدها رسانه‌ی تلویزیونی، رادیو و روزنامه‌ها  سر  و کار دارند که وقایع جنگ بی‌پایان  در کشور شان را  ثبت میکنند.
ازادی بیان و رشد مطبوعات  یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این کشور پس از سقوط طالبان می‌دانند. خبرنگاران نیز به کارشان افتخار می‌کنند.
مگر این افتخار به عنوان خار بغل برای گروه های مسلح مخالف و فساد پیشه گان داخلی مبدل شده است  انها رسانه ها و خبرنگاران را دشمن اول خود میدانند و این امر باعث شده
که در سال ۲۰۱۷، افغانستان یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها در جهان برای خبرنگاران شناخته شد. در آن سال نی یا نهاد حمایت کننده خبرنگاران ٬ مرگ ۲۷ خبرنگار را ثبت کرد که اکثریت آن‌ها به دست شورشیان کشته شده‌اند. در وضعیتی که نیروهای طرفدار دولت، قهرمانان بی‌چون‌وچرای رسانه‌ها نیستند و مقامات و شبه‌نظامیان به خشونت، ارعاب و رشوه متهم می‌شوند، مرگ‌بارترین تهدید از سوی شورشیان است. خبرنگاران بدون مرز خاطرنشان می‌کند: «طالبان و شبه‌نظامیان دولت اسلامی با پاشیدن تخم وحشت در برخی مناطق، سیاه‌چاله‌های اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند
روزنامه از قول کیت کلارک که تلفات غیرنظامی را در شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان دنبال می‌کند، می‌گوید داعش که از طریق کشتارهای خودسرانه به دنبال ایجاد ترس در میان مردم و کسب قدرت سیاسی است به نظر می‌رسد که این گروه در تبانی با طالبان  خط سرخی در حملاتش  برای زنان، کودکان و خبرنگاران ندارند او می‌گوید اطلاعات و سوابقی از سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهند که ۴ از ۵ غیرنظامی کشته‌ یا زخمی‌شده توسط داعش، به‌صورت عمدی هدف قرار گرفته‌اند؛ امری که نقض قوانین بین‌المللی است. این کشتارها روحیه مردم را تضعیف و باعث تولید ناامیدی در میان جمعیتی می‌شود که از غم و اندوه ضرب خورده و رنج می‌برند روزنامه بار مسوولیت را به دوش دولت می اندازد و تاکید دارد که این دولت افغانستان که باید از رسانه ها به عنوان یک ارزش و یک دستاورد حمایت بیشتر نماید .
اگر دولت افغانستان در کنار مسایل چون گسترش فساد با بدینی دنبال میشود مگر این حکومت ارزش های خود را دارد که  یکی ان ازادی بیان و دیگر تعهد نظامیان در دفاع از مردم در برابر هراس افگنان است .
دولت باید این دو صفات  نیک را مستحکم تر سازد بدون شک از  این دو مسیر صفات نیک دیگری را هم کمایی خواهد کرد .      عبدالخالق صائم

کابل- باختر- ۱۷ ثور
اشتراک اعضای خانواده های قربانیان حوادث تروریستی در پروسه ثبت نام نویسی برای انتخابات شورای ملی نمادی از مقاومت مردم در مقابل هراس افگنی میباشد .
مردم افغانستان نسبت به روند انتخابات در کشور یک دید ملی داشته وباور دارند که تنها با ایجاد یک نظام مردم سالار میتوان بر مشکلات موجود فایق آمد وهراس افگنان نمیتواند این عزم مردم را سست وبی اثر سازند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد، طی روز های اخیر مرکز ثبت نام رای دهندگان ومرکز توزیع تذکره به  گونه یی مکرر از سوی گروه های هراس افگن آماج  قرار گرفته اند.
این حملات به  یک هدف صورت گرفته است. باز داشتن مردم از شرکت در یک روند ( ملی انتخابات)
ولایت های کابل٬ خوست٬ لوگر٬ ننگرهار٬ کندهار... شاهد چنین حملات بوده که درآن شماری از هموطنان ما جان باختند.
اکنون این سوال مطرح میگردد که ایا چنین حملات توانسته از شرکت مردم درانتخابات بکاهد عزم آنها را بی اثر سازد؟
اگر به چگونگی روند کاری مراکز ثبت نام رای دهنده گان دقت نمایم وآن را یک ارزیابی کوتا بداریم درمی یایم که عزم مردم برای شرکت در انتخابات جدی است.
درآغاز پروسه ثبت نام این برنامه با کندی همراه بوده مگر باگذشت زمان تحریک وسرعت لازم را به خود گرفته است زیرا مردم مسیر زندگی سیاسی خود را انتخاب کرده اند راه که فقط باید دران به پیش رفت و برگشت وجود ندارد.
درحالیکه طالبان وگروه هم پیمان انها داعشی ها که به انسانیت٬ مردم سالاری ودموکراسی اعتقاد وباور ندارند در بی  مخالف با انتخابات ان و از  راه ایجاد فضایی رعب ووحشت میکوشند تا این پروسه ملی را آسیب رسانند.
مگر طالبان محاسبه غط کرده اند آنها هر قدر فشار شان را بر مردم تنگ سازند. دیروز اعضای خانواده های  قربانیان دشت برچی نشان دادند که  تهدید های هراس افگنان کشتار مردم بیگناه نمیتواند سد اشتراک شهروندان در پروسه ملی شده وبه دموکراسی و نظام مردمی خدشه وارد کنند  .
مردم  همچنان به ایجاد یک حکومت مردم سالار باور مند میشوند زیرا مردم خواهان تغییر مثبت در حیات سیاسی شان اند٬ ایجاد یک تغییر مثبت تحکم وحدت ملی وحفاظت از ارزش های  میهنی بدون نه گفتن  به هراس افگنان  ونابودی  انان امکان  پذیرنیست
مردم  میدانند شرکت  درانتخابات به مراتب  مهمتر ا زتهدید  های طالبان  وداعش هاست که تفکر سیاه  وتعصب آمیز نسبت  به انسانیت  و مردم سالاری دارند
طالبان چنانجه  خانواده های آن  شهدا که  درحادثه اخیر درکابل درمرکز توزیع تذکره  جان باختند صریحا از شرکت شان  درانتخابات وثبت نام  دراین  پروسه  سخن  گفته اند و این نشان میدهد  که تفکر اماراتی و خلافتی  جای  را نمی گیرد و نمیتواند بر اراده  مردم اثر گذار باشد
طالبان وداعشی  های  هردو میخواهند  احساس  امنیت  را از مردم بگیرند درحالیکه مردم تاکید  دارند  که به عقب بر نمیگردند.
مردم میدانندکه  امنیت ستیزی طالبان  در برابر روند انتخابات محدود باقی نمی ماند مگر مردم هم تسلیم نمی شوند وهمچنان برخود ارادیت  و ایجاد یک نظام مردمی باور وجود دارد و ازآن عقب نشینی نمیکنند .
پس طالبان  عزم واراده  مردم  را کوتاه نگیرند وخو درا در خشم مردم  قرار ندهند . تحلیل سیاسی . 

کابل 17 ثور باختر
در نزدیک ازچهارهفته ا زاغاز روند ثبت نام رایدهنده گان ، مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند  تا کنون بیشتراز یک ملیون ودوصدوچهل وهفت هزار تن درسراسرکشور ، برای شرکت درانتخابات شورای ملی و  شورا های ولسوالی ها ثبت نام  کرده اند .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد : بربنیاد گزارش های منتشرشده توقع میرفت روند ثبت رایدهنده گان برای انتخابات آینده کشور درمراکز ولایت ها حد اقل درمعیاد تعیین شده به بیش از پیچ ملیون تن برسد .
درحالیکه ازاغازروند ثبت نام رایدهنده گان که از25 حمل اغازشده اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات خوشبین اند  که رقم ثبت رایدهنده گان چنان که توقع میرود ،بلند خواهد رفت و استقبال مردم باوجود تهدید های امنیتی قوس صعودی را خواهد پیمود .
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند که تا کنون  رقم ثبت نام رایدهنده گان درسراسر کشور به یک ملیون ودوصدو چهل و هفت هزارو چهارصدونودوچهار تن رسیده است که ازاین میان سه صدو بیست ویک هزاروهفتصد وچهل ویک تن ان زنان اند وبیست وهفت هزاروسه صدونود هفت تن دیگرشان  کوچیان میباشد
به گفته مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات  بیشترین ثبت نام رایدهنده گان را ولایت  کابل که چهارصدو چهل ونوهزاروپنچصد وچهل وچهار تن است تشکیل میدهد وکمترین ثبت نام رایدهنده گان را ولایت نورستان با دوهزارچهارصدوهفتادو پنچ تن دارا است.
امکان دارد مدت ثبت نام  رای دهندگان برای  سه الی چهار هفته دیگر تمدید شود واین یک اقدام خوب برای آنان اند که تا هنوز در این پروسه ملی اشتراک نکرده اند.   جاوید روشان

کابل باختر/ 16/ ثور
مردم می پرسند : آیا همکاری امریکا باپاکستان درتسریع روند صلح و امنیت درکشور ممدواقع میگردد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : بربنیاد گزارش ها وزارت دفاع امریکابا اشاره به نقش کلیدی پاکستان برای برقراری امنیت درافغانستان خواهان همکاری با این کشور است .
مردم افغانستان میدانندکه پاکستان در تسریع روند جنگ و صلح درافغانستان نقش کلیدی دارد و این نقش ناشی از آن میگردد که تمام گروه های هراس افگن که زیر نام های مختلف درافغانستان می جنگند ویران میکنند و به قتل عام می پردازند ، ریشه اصلی آنان درپاکستان می باشد.
درکنار آن که این موضوع را مردم افغانستان می دانند جامعه جهانی نیز درک کرده اند ، عامل اساسی بی ثباتی درافغانستان گروه های اند که درپاکستان بستر دارند.
برخی از سیاستمداران امریکایی به صراحت مطرح ساخته اند که افزایش فشار ها بالای پاکستان گروه ها متخاصم و پرورش یافته درکشور را میتواند وارد مذاکره سازد.
رییس جمهور امریکا نیز از جمله کسانی میباشد که بیشتر برفشار هاتکیه میکند به هر صورت اکنون که وزارت دفاع امریکا می خواهد برای تامین امنیت وصلح درافغانستان با پاکستان همکاری کند ممکن این مسئله فرصت سازی برای صلح و ثبات درافغانستان شود و ممکن عکس نتیجه دهد . زیرا پاکستان تجربه کافی داردکه چگونه از فرصت ها به خاطر توسعه طلبی های منطقه یی استفاده کند.  ختم/ نالان ..

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL