29 جدی 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تهداب گذاری ساختمان دو مسجد جامع در ننگرهار

جلال آباد/ ۲۹جدی/ باختر کار ساخت دو مسجد شریف امروز در...

 سه تن با محموله یی از موادمخدر در ننگرهار بازداشت شدند

سه تن با محموله یی از موادمخدر در ننگرهار بازداشت شدند

جلال آباد/ ۲۹جدی/ باختر سه تن ناوقت دیروز هنگام انتقال موادمخدر...

معلمان مکاتب پنجشیر آموزش می‌بینند

بازارک/ ۲۹جدی/ باختر برای پنجاه معلم رشته های ساینسی مکتب های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1422)

سه شنبه ، 5 سنبله 1392 ، 14:26

نظاميان افغان در تركيه مانور اجرا كردند

Written by manager

آگاهان سياسي : تحقق اين گونه برنامه ها كشورهاي منطقه را نزديك ميسازد
کابل باختر/ 5/ سنبله
نیروهای ویژه افغان ، ترکیه و پاکستان مصروف انجام یک سلسله تمرینات نظامی در ولایت اسپارتا درغرب ترکیه اند.
آنانیکه مصروف انجام چنین تمرینات مشترک اند یک دوره آموزشی ، فعالیت های کوماندویی را در ترکیه فراگرفته اند. نیروهای ویژه افغان درحالی دراین مانور مشترک اشتراک می نمایند که نیروهای امنیتی افغان قبلاً رهبری عملیات های نظامی بخصوص اجرا عملیات های شبانه را فراگرفته اند عملیات های شبانه عمدتاً ازسوی نیروهای کوماندو آنهم درقلب دشمن انجام میشود . با آنکه نسبت به توانایی نیروهای کوماندو درانجام چنین عملیات ها باور و اعتماد وجود دارد با آنهم این نیروها به ظرفیت سازی کمی و کیفی نیاز دارند و جامعه بین المللی که با افغانستان تعهد کمک درازمدت دارد میکوشند تا این گونه نیازمندیهای ارتش افغانستان را برآورده سازد . مقامات افغان مانور اخیر نظامی در ترکیه را بخش از همین تلاش ها خوانده اند.
دسته یی از افراد کوماندو افغان که در ترکیه بسر میبرند به روز یکشنبه 3 سنبله درمشارکت با افراد کوماندو ارتش ترکیه و پاکستان ذریعه هلیکوپتر ها به یک منطقه کوهستانی درولایت اسپارتا ترکیه پیاده شدند و بدون وقفه به مجادله علیه دشمن فرضي پرداختند نیروهای داخل عملیات را اکمال نمودند و زخمی شده گان را انتقال دادند و در نهایت باعث تضعیف افراد دشمن گردیدند.
شماری از آگاهان نظامی مانور مشترک درترکیه را برای رشد و ارتقاء کیفی نیروهای امنیتی افغان آنهم درمرحله گذر به سوی خودکفایی های امنیتی موثر میدانند . ضمناً انجام این گونه مانور ها باکشور های منطقه میتوانددرنزدیکی نیروهای امنیتی و هماهنگی بیشتر میان این کشور ها موثر واقع شود.
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی دراین رابطه به خبرنگار آژانس باخترگفت ، مانور های نظامی در دو حالت انجام میشود، اول برای تبارز دادن قوت یک کشور و یا گروپ ازکشورها برای دیگران دوم به هدف معلومات حاصل کردن تاکتیک های جدید محاربوی و تبادل تجارب مشترک تا نواقص و خلاء های که نظامی های یک کشور داشته، آنرا رفع نمایند.
مانور که روز گذشته در ترکیه انجام شد هدف شان انتقال تجارب و آموزش تاکتیک های نظامی بوده است. كه برای افغانستان آموزش تاکتیک های جدید محاربوی ضروری میباشد.
عبدالواحد طاقت آگاه مسايل نظامي دراين رابطه گفت: ترکیه یک کشور اسلامی و عضو پیمان ناتو میباشد و میخواهد که با انجام چنین مانور های مشترک نظامی قوت خود را بر رخ سایر اعضای ناتو بکشاند، ضمناً  این کشور میخواهد درافغانستان نیز حضور فعال داشته باشد.
این مانور به نفع افغانستان میباشد زیر ترکیه از گذشته ها نیز نظامی های افغان را آموزش داده است.
نورالحق علومی آگاه مسایل نظامی در رابطه به انجام مانور نظامیان افغانستان ترکیه وپاکستان به آژانس باخترگفت: مانور نظامی که درترکیه میان کشور های افغانستان،پاکستان وترکیه صورت گرفت تبادل تجارب بوده  از نقطه نظر سیاسی یک همگرایی را نشان می دهد .
دراین مانور افغان ها می توانند تجارب خوبی حاصل نمایند وبرای نظامی های افغان مفید واقع می شود .
امیدواریم که این گونه مانور های آموزشی وهمگرایی به تنش های که از گذشته ها میان افغانستان وپاکستان وجود دارد نقطه پایان بگذارد .
علومي اضافه ميدارد با وجودیکه از نظر سیاسی، امنیتی و تجارتی  با مبارزه با تروریزم وآوردن صلح با پاکستان مشکلات داریم واين مشكلات  که تاحال حل ناشده باقی مانده اما این مانور ها میتواند برای نظامی های ما تجارب خوب موثری رادرپی داشته باشد.
قابل ذکر است که روسای جمهور سه کشور یاد شده در نشست اخير سران کشورهای عضو ایکو که در استانبول برگزار شد به انجام یک مانور نظامی میان کشور های شان تصمیم گرفتند .

كابل/4/سنبله/باختر
ايمل فيضي سخنگوي رياست جمهوري كه امروز در مورد نتايج مذاكرات حامد كرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان با صدراعظم و رييس جمهور پاكستان در اسلام آباد صحبت مي كرد گفت: مذاكرات با مقامات قبلي حكومت پاكستان پيوسته در فضاي گرم صورت مي گرفت اما وعده هاي كه داده ميشد عملي نمي گرديد، اما حكومت جديد پاكستان ميتواند در جلب اعتماد ميان دو كشور عمل كند.
به گزارش خليل مينوي رييس آژانس باختر از اسلام آباد، سخنگوي رييس جمهور بيان داشت كه در مذاكرات تك به تك رييس جمهور با صدراعظم پاكستان، روي موضوعات اقتصادي و تجارتي، بهبود همكاري ها و كشانيدن طالبان به ميز مذاكره و روند صلح بحث هاي گرم انجام يافت. در بخش هاي اقتصادي هيئت افغاني موافقنامه هاي را امضاء كردند، اما در بخش صلح و كشانيدن طالبان به ميز مذاكره نتايج ملموس بدست نيامد.
وي همچنان گفت: حضور طالبان در پاكستان در آن كشور امكان ميدهد كه پاكستان آنان را وادار به مذاكره و صلح سازد.
به گفته فيضي، روي همين دليل صدراعظم پاكستان از رييس جمهور كشور خواست تا يك روز ديگر سفرش را تمديد كند.
به اين دليل فردا رييس جمهور كشور بار ديگر با صدراعظم پاكستان در باره روند صلح و وادار سازي طالبان از جانب پاكستان به اين پروسه مذاكراتي انجام خواهد داد.
وي همچنان گفت: حامد كرزي با همتاي پاكستاني اش نيز ديدار كرده و در باره مسايل ذيعلاقه، چگونگي كشاندن طالبان به ميز مذاكره و صلح به تفصيل صحبت كرده است.

وزارت معادن افغانستان: این گفته ها حقیقت ندارد

کابل 4 سنبله باختر

درحالیکه مقامات افغان و ترکمن نسبت به انجام  پروژهء تاپی خوشبین اند اخیراً یک مقام پاکستانی هشدارداده است که ازاین  پروژه خارج میشود.

به گزارش آژانس باختر، نماینده وزارت نفت و منابع طبیعی پاكستان اعلام داشته که مذاکرات پیرامون تمدید خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان وهند به این  زودی ها برگزار نخواهد شد.

 وی علت عدم برگزاری نشست نماینده گان چهار کشور عضو این پروژه را تشنج روابط میان هند و پاکستان دانست این دوکشور در دو ماه اخیر یکدیگر را به تشنج زدایی درخط مرزی کشمیر متهم میکنند و هر دو ازتلفات انسانی شماری از شهروندان شان از این گونه تشنج ها سخن میگویند.

پروژهء تاپی یک پروژه بزرگ اقتصادی در منطقه است که کشورهای هند و پاکستان را از طریق یک لوله گاز از مسیر افغانستان به ترکمنستان وصل میکند.

هزینهء اولیه این پروژه ده ملیارد دالر امریکایی تخمین شده و بانک انکشاف آسیایی سرمایه گذار اصلی این  پروژه است که سالانه ملیونها متر مکعب گاز مایع ترکمنستان را از طریق  افغانستان به پاکستان وهند انتقال میدهد.

حرف ازعدم آغاز مجدد مذاکرات پیرامون پروژهء  تاپی درحالی به میان می آید که پاکستان خود با بحران شدید انرژی مواجه است و هند نیز با جمعیت عظیم كه دارد نیاز روز افزون به انرژی وارداتی دارد.

انگیزهء ایجاد پروژه تاپی حدود بیست سال قبل به میان آمد که بسیاری از تحولات  سیاسی و برخورد های منطقه يی اثر گذار بود.

برخی از آگاهان سیاسی درکشور به این  باور اند که پاکستان در تبانی با ایران میخواهد این پروژه به ناکامی مواجه گردد منفعت ایران ازاین کار، گرفتن پروژه از ترکمنستان و فروش گاز ايران به پاکستان و هند است و پاکستان با ناکامی این پروژه به این فکر است که به اقتصاد دو کشور افغانستان و هند که باآنها مشکلات دوامدار دارد، صدمه میزند. به همین منظور مذاکرات دهلی راکه قرار بود در اواخر ماه جاری  عیسوی برگزار شود، تحریم کرد.

محمود صیقل آگاه روابط دیپلوماتیک میگوید که ما در قدم اول باید بدانیم  پاکستان چرا از نشست  های که ازقبل مشخص شده است شرکت نمیکند، آیا دلیل پاکستان بررسی به خاطر بروز مشکلات جدید میان پاکستان وهندوستان است یا کدام دلیلی دیگری دررابطه وجود دارد.

وی گفت: چیزی که خیلی مهم است اینست که وزارت معدن افغانستان وظیفه دارد تا دلیل عدم شرکت پاکستان در نشست پروژه تاپی را از مقامات وزارت نفت و منابع طبیعی آن کشور بپرسد که چرا و بخاطر چه پاکستان نمی خواهد در این  نشست اشتراک نماید.

او علاوه ميدارد: باید مراجع دیپلوماتیک موقف پاکستان را در رابطه به آینده پروژهء تاپی دریابند و آن را به رسانه ها بیان بدارند.

تاج محمد اکبر آگاه امور اقتصادی واستاد فاکولتهء اقتصاد می گوید: دو دلیل میتواند انصراف پاکستان از این  نشست را سبب گردد . یکی مساله مشکلات و تشنج هاي موجوده میان پاکستان وهندوستان دوم عدم تامین امنیت پروژه از جانب دولت افغانستان .

وی در رابطه به موضوع اول می گوید، چون پروژه تاپی از خاک پاکستان عبور می کند پاکستان می خواهد تا یک نوع ضربه اقتصادی را به رقیب هندی اش وارد نماید ازهمین رو نمی خواهد در این نشست اشتراک نماید .

دلیلی دومی مساله عدم تامین امنیت پروژه از سوی حکومت افغانستان است كه بايد به آن توجه شود.

اما جلیل احمد جمرانی رئیس پالیسی وانکشاف برنامه های وزارت معادن با رد کردن این موضوع به خبرنگار آژانس باختر گفت " هیچ مشکلی در رابطه به عدم اشتراک نماینده  پاکستان  درنشست پروژه تاپي دیده نشده است".

 وی گفت: قرار داد های دراين پروژه امضا گردیده است و مذاکرات  روی جنبه های تخنیکی این پروژه برنامه ریزی شده است.

جمرانی میگوید ،قراربود نشست در هند برگزار شود مگر این نشست به اساس درخواست مقامات وزارت خارجه جمهوری هند در دبی میان نماینده گان چهارکشور  عضو پروژه دایر گردید و توافقات نیز صورت گرفته است.

کابل باختر/ 3/ سنبله

قرار است حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان فردا برای انجام یک سفر رسمی به پاکستان برود  و این درحالیست که امیدها و گمان هاي نسبت به این سفر وجود دارد.

حامدکرزی فردا درحالی رهسپار پاکستان خواهد شد که نسبت به انجام این سفر امیدها توام با شک و گمان ها وجود دارد .  با آنکه این سفر رییس جمهور کرزی بیستمین سفر موصوف به پاکستان خواهد بود مگر اولین سفر او به این کشور بعداز انتخاب نواز شریف به پست نخست وزیری آن کشور است . ضمناً این سفر بعداز یک سلسله اقدامات و تلاش های دیپلوماتیک صورت میگیرد .

 درچند ماه گذشته رییس جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل آنچه سفر های بی نتیجه وی به پاکستان خوانده شد از سفر به پاکستان خوداری کرد و هشدار دادکه در عدم موجودیت یک اجندای مشخص به پاکستان نیمرود تا آنکه پاکستان چنین تعهد كرد و کرزی دررفتن به پاکستان چراغ سبز نشان داد.

دولت افغانستان همیشه کشور همسایه خود پاکستان را برحمایت از تروریستان و صدور افراط گرایي به افغانستان متهم میسازد و نا امنی های جاری در این کشور را ناشی از مداخلات سازمان های استخباراتی و ارتش پاکستان میداند دراین اتهامات سیاسیون ، منتقدان نظام و مردم افغانستان نیز با دولت افغانستان هم صدا اند.

حامدکرزی درجریان ملاقات قریب الوقوع خود با مقامات پاکستانی از آنها خواهد خواست تا طالبان را که تحت تاثیر مستقیم سازمان های استخباراتی و حلقه های مذهبی درپاکستان اند ترغیب نماید تا از خشونت دست بردارند.

حرف تنها دراینجا خلاصه نمیشود قبلاً نیز پاکستان درحل مشکلات افغانستان وعده همکاری داده مگر این تعهدات جنبه عملی بخود نگرفته است . بدون شک کرزی در سفر فردا خود به پاکستان جداً از مقامات آن کشور خواهد خواست تا در برخورد شان با افغانستان صادق باشند.

 عمر داوود زی سفیر افغانستان در اسلام آباد به یک رسانه غربی با صراحت گفته است هرگاه افغانستان اتهام وارد میکند و یا شکایت را مطرح میسازد روی اسناد است که طالبان افراطی که درجرایم علیه مردم افغانستان دخیل اند درپاکستان مصئون اند و پایگاه دارند با آنهم این دیپلومات افغان امیدوار است که حکومت نوازشریف با تغییر پالیسی عمل میکند و احتمالاً مذاکرات آینده نتایج مثبت در قبال خواهد داشت.

یک عضو شورای ملی که از ولایت کابل نماینده گی میکند به  خبرنگار آژانس باخترگفت که از رییس جمهور کرزی به عنوان یک شهروند افغان میخواهد که نکات نظر مردم افغانستان را به گونه واضح وصریح به مقامات پاکستانی بازگوکند و از پاکستانی ها بخواهد تا به مداخله و تجاوز شان درافغانستان خاتمه بخشند. وي باید درنشست بامقامات پاکستانی از قاطعیت کارگیرد و هشدار دهد هرگاه پاکستانی ها صادق نباشند نباید توقع همکاری از افغانها را داشته باشند. این عضو شورای ملی از قاطعیت رییس جمهور دربرخی قضایا از جمله ازبرخورد دربرابر ایجاد دفتر طالبان دردوحه و مذاکرات امنیتی با امریکا حمایت میکند که قضیه را به نفع افغانها چرخاند.

داکترظهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر درولسی جرگه  به آژانس باخترگفت ، به نظرمن سفر کرزی درصورت که موضع افغانستان قاطع وجدی نباشد مشکل است از آن توقع مثبت داشت .

او علاوه داشت،پاکستان به صلح در افغانستان علاقمند نیست چونکه منافع خود را درجنگ وبی ثباتی درافغانستان یافته است به افغانها لازم است که نسبت به نیرنگ ها و بازی های پاکستان حساس باشند و در برابر آن مجادله کنند.

 شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار دررابطه به سفر آینده رییس  جمهور کرزی به پاکستان گفت: من نسبت به انجام این سفر خوشبین نیستم. کرزی دراین سفر خواهد خواست تا دفتر طالبان از قطر به ترکیه انتقال یابد و این امر منافع چند کشور را با هم مواجه میسازد و کرزی از آن سود نخواهد گرفت .

سجيه خبرنگار آزاد به آژانس باخترگفت: به باور من دشوار است رییس جمهوری افغانستان ، درسفر آينده اش به پاکستان بتواند معجزه کند و زمامداران پاکستان را متقاعد بسازد که جنگ درافغانستان به نفع پاکستان نیست ، بل صلح درافغانستان به نفع پاکستان و منطقه است .

اما رییس جمهور دراین سفر میتواند به مردم پاکستان بگوید محصول جنگ و ناهنجاری های موجود درافغانستان و منطقه که مسلماً از مردم پاکستان نيز قربانی های فراوان گرفته است نتیجه سیاست های ناهنجار زمامداران پاکستان است که افغانستان ، پاکستان و منطقه را به چالش روبرو ساخته است .

 رییس جمهور دراین سفر میتواند بی پیرایه ذهن مردم پاکستان را درقبال مسایل جاری درمنطقه و افغانستان روشن سازد و مطرح نماید که مردم افغانستان هرگز با مردم پاکستان دشمنی ندارند و این  حلقه هاي آن کشور است میخواهند با استفاده ابزاری از طالبان دو ملت و دو مردمی را که دارای مشترکات فراوان اند در برابر هم قراردهند.

رییس جمهور به صراحت بیان دارد که حاصل سیاست ناسنجیده پاکستان درقبال افغانستان و منطقه دریک دهه گذشته جز بربادی و تباهی ملت پاکستان چیزی درقبال نداشته و اگر این سیاست ناسنجیده شده که صرفاً برمحور سیاست های توسعه طلبانه پاکستان گره خورده ادامه یابد نه تنها افغانستان بل پاکستان و مردم آن بیشتر متضرر می گردند.

رییس جمهور مدارک و اسنادی را ارایه کند که مصداق كژ اندیشی زمامداران پاکستان و صداقت زمامداران افغانستان نسبت به آینده و حال مردم پاکستان می باشد.

 به باور من بايد از این سفر رییس جمهور به عنوان فرصت استفاده كنند  با صراحت واقعیت ها را باز گو نمايند.

کابل باختر 27 اسد

شهروندان کابل سالگرد استقلال کشور را جشن آزادی عنوان کرده استقلال کشور را ودیعه پدران ونیاکان مردم افغانستان می دانند.

 تجلیل از سالروز استقلال ،تجلیل ازکارنامه ها وایثار مردانی است که بادستان خالی وپا های برهنه دربرابر قشون تجاوززمان برخاستند وبا بهای خود ،آزادی واستقلال کشور را بدست آوردند.

اکثریت شهروندان یاد آوری از کارنامه های نیاکان ما را  درجنگ با انگریزها مي ستايند وآزرو دارند فرزندان شان نیز دربرابر وطن ومردم بامسوولیت ومتین باشند .

عبدالرحمان مردی سالخورده که به کمک عصا راه می رفت گفت که تپه ،تپه وکوه به کوه شهر کابل واطراف آن شاهد قهرمانی است که به بهای خون استقلال کشور دوباره کمایی کرده اند .

 اوگفت که از شور بازار تا خرابات ،ازخرابات تا گردنه بالاحصار ،شاهداین قهرمانی می باشند .

به گفته اواز همین ساحات بود که تازه داماد از محله عروسی برخاست وبه جنگ اهریمن رفت .

شکیلا معلم یکی از مکاتب می گوید ،اگر تاریخ از گذشته ها به ما میگوید ولی واقعیت های موجود جاری کشور بیان می دارد که تاهنوز هم تجاوز به عنوان تهدیدی بر استقلال کشور وجود دارد.

به گفته او،اگر درگذشته قدرت لشکرکشی می کردند اما امروز آنان ،شیوه راعوض کرده گروه های افراطی ،تنگ نظرمتحجر میسازند .

 او از طالبان به عنوان مثال یاد کرده گفت " طالبان شناخته شده پاکستانی  است وجنگ نيابتي انجام میدهند وخواست آنها اسارت افغانستان وخدمت به پاکستان است .

به همینگونه نجیم الله که خود متعلم یکی از مکاتب شهر کابل معرفی کرد گفت  که قصه های را از تاریخ در باره جنگ استقلال به حافظه دارد .

او گفت قصر دارالامان که بنام شاه امان الله مسمی شده ویران است بايد بازسازی شود بالاحصار کابل جای مرد م باسنگ وچوب بالای قشون انگریز تاختند نیز به همین وضعیت قرار دارد.

خلاصه همه شهروندان کابل همه ساکنان کشور استقلال ماست بزرگان شان می دانند ومطرح می سازند که مانند مردمک چشم از آن حراست می کند .

والی بدخشان:به استثنای چند ولسوالی محدوددرساير ولسوالی ها مشکل امنیتی وجود ندارد

فیض آباد بدخشان باختر

مسوول دفترولایتی کمیسیون مستقل انتخابات دربدخشان از وضعیت امنیتی دراکثر ولسوالیها ی آن ولایت امروز ابراز نگرانی کردند.

سید معصوم معصومی ،مسوول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات درولایت بدخشان به خبرنگار آژانس باختر گفت، ما نگران وضعیت امنیتی دراکثر ولسوالیهای ولایت بدخشان هستیم و تعدادی از کارمندان مراکز ثبت نام ما دربعضی از ولسوالیها تهدید شده اند.

به گفته وی، فعلا" درولسوالی شهدا کارمندآن ثبت نام از دفتر بیرون شده نمی توانند ودرصورتیکه مقامات امنیتی درمورد تامین امنیت مراکز ثبت نام توجه جدی نکنند، وضعیت روبه خرابی رفته ومراکز ثبت نام بسته خواهند شد.

اوگفت که همین اکنون درولسوالیهای جرم، بهارک ، وردوج، کران ومجان،یمگان، شهدا وتگاب تهدید امنیتی وجود داشته وکارکنان دفتر ما نگران هستند.

معصومی خاطر نشان ساخت که دربیست وهشت ولسوالی بدخشان مرکز و پنجاه ونه مرکز ثبت نام را ایجاد نموده ایم که تاکنون هفت الی هشت هزار نفر ثبت نام وکارت رای دهی اخذ نموده اند که سی درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.

دکتور شاه ولی الله ادیب والی بدخشان به خبرنگارآژانس باختر گفت، به استثنای چند ولسوالی وچند مرکزثبت نام درولسوالیهای وردوج ، جرم وتگاب که مورد تهدید امنیتی قرار دارند، در ساير ولسوالی ها مشکل امنیتی وجود ندارد و ما مطمین هستیم که انتخابات به شکل درست وبدون کدام مشکل برگزار خواهد شد وهیچ نگرانی از این ناحیه وجود ندارد.

به گفته والی بدخشان، ازناحیه مسدود بودن راه های مواصلاتی وپیاده روها که درسیزدهم حمل 1393 درسیزده ولسوالی نسبت ریزش برف سنگین مسدود میگردد، ما نگران هستیم وازکمیسیون مستقل انتخابات مي خواهيم تا مراکز ثبت نام رای دهنده گان را به شکل سیار تنظیم نموده تا درنقاط دوردست وکوهستانی اين ولايت مردم بتوانند کارت رای دهی اخذ نمایند.

درهمین حال جنرال امام الدین مطمین قوماندان امنیه ولایت بدخشان اطمینان داد که درتمام مراکز ثبت نام درهمه ولسوالی ها امنیت تامین بوده و کدام مشکل امنیتی وجود ندارد، صرف دیروز درقریه سوچ ولسوالی جرم درگیری کوتاه میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح رویدادکه درنتیجه یک پولیس ملی سطحی زخمی شد.

مطمین افزود که فعلا" وضعیت امنیتی خوب بوده وکدام مشکل نا امني وجود ندارد.

{ حمیدی }

مردم: بايد ذخاير بزرگ آبي و منابع آب مكاتب كلورپاشي شوند.

كابل/21/اسد/باختر

وزارت صحت عامه ميگويد: وضعيت در قريه چپه دره ولسوالي درايم بدخشان به خاطر شيوع اسهالات و استفراغات حاد تحت كنترول در آمده است.

بر اساس گزارش های از ریاست صحت عامه ولایت بدخشان، از روز پنجشنبه 17 اسد بدین سو، واقعات اسهالات و استفراغات حاد در قریه چپه دره ولسوالی درایم ولایت بدخشان شیوع پیدا كرده که از اثر آن 1479 تن از باشنده گان محل به اسهالات و استفراغات حاد به مراکز صحی آن ولسوالی مراجعه که از جمله تنها 25 واقعه شدید به شفاخانه فیض آباد، مرکز بدخشان جهت تداوی فرستاده شده و متباقی در ولسوالی درایم تحت تداوی قرار گرفته اند و سایر مراجعه کننده گان بعد از تداوی سراپا و مشوره های لازم طبی مرخص گردیده اند و تنها یک زن حیات خود را به خاطر ابتلا به اين مرض از دست داده است.

به گزارش آژانس باختر، در خبرنامه اي وزارت صحت عامه كه درين باره منتشر شده آمده است: نظر به آزمایشات لابراتواری که در ولایت بدخشان صورت گرفته در مواد غایطه مریضان، انتانات شگیلا و جیاردیا تثبیت گردید. وزارت صحت عامه وقوع اسهالات را درین شدت گرمی غیر منتظره نمیداند. وضعیت کاملاً تحت کنترول بوده و تمام مراکز صحی موجود به شمول مرکز صحی جامع شهر صفا، مرکز صحی فرعی منجی ها، مرکز صحی فرعی یم چیان، مرکز صحی فرعی شهر سعادت و مرکز صحی سیار در ولسوالی درایم با اکمالات لازم ادویه و کارمندان صحی در خدمت مریضان هستند.

مطالعات ریاست صحت عامه بدخشان نشان میدهد که این مشکل صحی از اثر مكروبي شدن آب های آشامیدنی به وجود آمده است،برای این منظور تطبیق پودر کلورین به منابع آب یعنی چاه و ذخایر آب مشترک خانواده ها و تعلیمات صحی برای استفاده از آب پاک و صحی عملی گردیده است.

ریاست صحت عامه ولایت بدخشان همزمان با شنیدن خبر شیوع مرض، تیم های صحی مجهز با ادویه و امکانات طبی را به ساحه فرستاده و با تداوی مریضان وضعیت را زیر کنترول خویش درآورده اند. طوریکه امروز در چهارمین روز شیوع مرض تنها 4 واقعه جدید  متوسط غرض تداوی به مراکز صحی  مراجعه نموده اند.

وزارت صحت عامه در قبال شیوع این واقعات، اهتمامات عاجل و مؤثری را از قبیل اعزام تیم های صحی عاجل در ساحه، ارایه تعلیمات صحی به باشنده گان محل، کلور پاشي منابع آبی، تداوی مریضان، ارسال بسته های عاجل به شمول سیروم زرقی به قریه مذکور اتخاذ نموده است.

درهمین حال شماری از باشنده گان شهر کابل شیوع امراض خطر ناک ناشی از گرما را بعید نمی دانند.

 سجیه خبرنگار آزاد میگوید که درشرایطی هوا نهايت گرم است و در برخی از مناطق کشور سیلاب ها سرازیر میشوند ، ممکن  امراض کشنده درحال شیوع یافتن باشد . به باور وی وزارت صحت عامه باید نه تنها در بدخشان بل در سایر مناطق اقدامات پیشگیرانه ای مانند کلورپاشی، ذخایر آب بزرگ اقدام کند ، مخصوصاً منابع آبی مکاتب از نظر دور نداشته باشند.

 به گفته وی ، موجودیت کثافات در محلات زیست و انتقال ازیک محل مسکونی به محل مسکونی دیگر توسط سرازیری سیلاب ممکن امراض کشنده را به وجود آورد.

 درهمین حال دکتور عبدالصبور نریمان مشاور روابط عامه وزارت صحت عامه میگوید: در بدخشان انتانات شگیلا و جیاردیا تثبيت شده تاکنون امراض کشنده درقریه چپه دره ولسوالی درایم ولایت بدخشان شیوع نکرده، او گفت: شیوع کولرا در قریه رد میکنم " .

نگرانی مردم زمانی پایان می یابد که نهادهای صحی هم درمرکز و ولایت با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عمل کنند، علاج واقعه را قبل از وقوع بگیرند.

فیض آباد 20 اسد باختر

به اساس گزارش ها حداقل هشت صدوپنجاه تن درولسوالی درایم این ولایت بدخشان به بیماری كولرامصاب شده اند.

این بیماری ابتدا درمحله ای موسوم به " چپه" درولسوالی درایم به مشاهده رسیده وسپس به برخی محله های همجوار سرایت کرده است.

داکترمحبوب مسوول نهاد غیرحکومتی صحی موسوم به " کندربرك" به آژانس باخترگفت که تیم های صحی درولسوالی درایم  به خاطر تداوي بیماران مبتلا به بیماری کولرا تلاش ها را آغازکرده اند.

گفته می شود که تا کنون ده ها بیمار ازسوی چهارتیم صحی سیار تداوي شده اند.

 وضع صحی نزدیک به پنجاه بیمار مصاب به کولرا نگران کننده خوانده شده است.

تنها خبرنگار ما ازولسوالی درایم گزارش می دهد که تیم های صحی درحال حاضر محلهء چپه وبرخی نقاط اطراف آن را ساحهء مکروبی اعلام کرده اند وتلاش دارند تا با تداوي تمامی بیماران ازسرایت آن به دیگر محله ها جلوگیری کنند.

دریافت های تیم های صحی می رساند که مکروبی شدن آب درذخیره گاه های ولسوالی این محله انگیزهء اصلی شیوع بیماری کولرا بوده است.

داکترمحبوب می گوید " باشنده های محل از ذخیره گاه های غیرمعیاری آب استقاده می کرده اند درحالیکه این ذخیره گاه ها به وسیلهء مخلوط شدن مواد فضلهء حیوانات مکروبی شده است."

به گفتهء مسوول نهاد غیرحکومتی صحی " کندربرك" بیماری مهارشده وتلاش ها هم برای تداوي بیماران همچنان ادامه دارد."

درین حال عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان ازدولت وسایر نهاد های کمک رسان خواست تا هرچه زود تربرای تداوي بیماران وجلوگیری ازسرایت احتمالی این بیماری به سایر محله ها اقدام کنند.

راسخ تایید کرد که تاکنون بیماری کولرا جان یک دخترجوان را گرفته است.

اوگفت: برخی بیماران که وضع صحی شان خطرناک خوانده می شود برای تداوي به شفاخانهء ملکی به شهرفیض آباد منتقل شده اند.

روز گذشته نیز شاه ولی الله ادیب والی بدخشان وشاه عبدالاحد افضلی عضو پارلمان افغانستان برای بررسی و دیدار با بیماران کولرا به ولسوالی درایم رفتند.

والی بدخشان به مسوولان صحی بدخشان دستور داده تا درراستای مهاراین بیماری و تداوي بیماران تلاش کنند.

کولرا یک نوع بیماری مکروبی است که بیشتر از طریق آب های آلوده به مکروب به انسانها سرایت می کند، درصورت عدم توجه به آن می تواند سبب مرگ شود. 

کابل 17 اسد باختر
کارمندان بخش تنظیف شهر کابل که در روز اول عید مصروف پاک کاری جاده های شهربودند، از دست فروشان و مردم خواستند ، که در پاکی و صفایی بی تفاوت نباشند.
به گزارش آژانس باختر، قبل از فرارسیدن عید بازار دست فروشان گرم بود، در کنار جاده ها و سرک های شهر میوه فروشان بساط گسترده بودند و با قیمت دلخواه  میوه خشک را به شهروندان عرضه میکردند، کسی نبود که ازآنها بپرسدکه چرا قیمت فروشی میکنند.
به هر صورت، آنان هرچه خواستند کردند و حتی بعد از
آنكه بساط فروش رابستند مواد اضافي را در كنار جاده ها و سرك گذاشتند و رفتند.
جوانی که خود اسد الله معرفی کرد گفت که درناحیه نهم در بخش تنظیف کار میکند وحالا باسایر همکارانش آمده است تاجاده راپاک کنند.
او از دست فروشان خواست که مواد اضافی را در جاده  رهانکنند.
به هرحال عید آمدو بساط خرید و فروش پایان یافت. ولی شهروندان از قیمت فروشی ودکانداران و غفلت مسوولان نهایت شکایت میکردند.
حمید الله که دروزارت صحت عامه کارمیکند گفت یک کیلو بادام تایک هزار افغانی فروخته شد.نرخهاهر روز بلند میرود و کسی نیست پرسان کند. به همین ترتیب شکیلا معلم یکی از مکاتب دخترانه شهر کابل گفت که ازعید گذشته تاحال قیمت بسیار بلند شده است به گفته وی درعید گذشته فی کیلو کلچه را 120 افغانی خریده بود ولی حالا همان کلچه یکصدو هشتاد تا دوصد افغانی عرضه میگردد.
او گفت: « در بازار های خرید و فروش هرج و مرج حاکم است وکسی نیست پرسان کند».
به هرحال مسوولان شاروالی پیوسته از بررسی بازار شانه خالی کرده اند ومطرح ساخته اند، که درنظام بازار بررسی و نظارت از بازار وجودندارد.
اما حمید الله فاروقي کارشناس مسایل اقتصادی قبلآ به آژانس باختر گفته بودکه زمانی هرج و مرج در بازار ها حاکم میشود حکومت میتواند برای ایجاد نظم در بازار اقدام کند./ نالان
 

کابل 17 اسد باختر
شهروندان کابل از تدابیر جدی امنیتی که به خاطر تجلیل از ایام فرخنده عید سعید فطر از سوی نیروهای امنیتی کشور اتخاذ گردیده  استقبال کرده میگویند، نه تنها در ایام عید بل در سایر روزها نیز فرصت به دشمنان مردم داده نشود که مردم را سوگوار سازند.
گزارشگران آژانس  باختر، از مناطق مختلف شهر کابل خبر ميدهند که نیروهای امنیتی در تشریک مساعی همدیگر در چهارراه ها، جاده  ، اطراف و اکناف شهر مصروف انجام وظایف امنیتی میباشند، تا باشد شهروندان کابل و درنهایت تمام مردم کشور عید را ایام فرخندۀ مسلمانان را به خوبی و شادمانی سپری نمایند.
احمد الله یکتن از ساکنان شهر کابل درکنار استقبال از مساعی خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی کشور میگوید، « مااز نیروهای امنیتی خود سپاسگزارهستیم که به خاطر مردم شب و روز تلاش میکنند.».
او افزود که حضور نیروها درجاده ها ، سرک و اطراف شهر میرساند که اکنون نیروهای امنیتی کشور از ظرفیت و توانایی خوب نظامی برخوردار میباشند.
به همینگونه محمد نبی یک شهروند دیگر که به منظور ادای نماز عید به مسجد عبد الرحمن می رفت گفت که کاش نیروهای امنیتی همه روزه با چنین تدابیری برای دشمنان مردم فرصت ندهند که سبب ایجادغم وماتم به مردم گردند.
درهمین حال مسوولان نیروهای امنیتی به شمول سرپرست وزرات امور داخله قبل از فرارسیدن عید سعید فطر به مردم اطمینان داده بودند که آنها با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی تلاش میکندکه تامردم در سراسر کشور ایام عید را در امنیت کامل سپری نمایند.
گزارشگران باختر می افزایند ، حضور پر رنگ نیروهای امنیتی در جاده و درکنار آنها منسوبان ترافیک برای  ایجاد نظم سالم تردد وسایط به مردم اطمینان میدهند که آنها میتوانند بدون نگرانی به مراسم عید بپردازند.
یک سربازی که مصروف بررسی و سایط ترافیکی بودگفت که بهترین عید برای آنها آرامی و سعادت مردم است.
به گفته وی آنها به خاطر سلامت مردم دریشی نیروهای امنیتی را پوشیده اند./ نالان