08 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

 داکترعبدالله با رییس مجلس سنای پاکستان دیدارکرد

داکترعبدالله با رییس مجلس سنای پاکستان دیدارکرد

کابل / ۸ میزان / باختر داکترعبدالله عبدالله رییس شورای...

سرپرست وزارت امورخارجه با سفیرترکمنستان مقیم کابل دیدارکرد

سرپرست وزارت امورخارجه با سفیرترکمنستان مقیم کابل دیدارکرد

کابل / ۸ میزان / باختر محمد حنیف اتمرسرپرست وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

گزارشات
گزارشات

گزارشات (1550)

وزارت داخله : ما این گفته ها را رد میکنیم 

کابل باختر/ 16/ میزان
درحالیکه اداره بازرسی امریکا دربخش بازسازی افغانستان (سیگار ) ادعا دارد که گویا همه حدود دوصد ملیون دالرازکمک های خارجی به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون دروزارت داخله افغانستان ناپدید گردیده وزارت امور داخله این ادعا را رد کرده است.
به گزارش آژانس باختر ، اداره بازرسی امریکا دربخش بازسازی برای افغانستان اخیراً گفته است که حدود دوصدملیون دالر ازکمک های خارجی به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون دروزارت امورداخله افغانستان ناپدید گردیده است.
اداره بازرسی امریکا دربخش بازسازی با نشر گزارشی گفته است که صندوق امانتی نظم و استحکام قانون که درسال 2002 به منظور تقویت پولیس ایجادگردیده و تااکنون امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده ، با این صندوق کمک نموده اند که معاش مامورین پولیس، مصرف ایجاد مرکز ،119 آموزش مامورین و افسران پولیس و تقویت بخش تساوی جنسیتی یا جندر درپولیس از این صندوق پرداخت میشود.
همچنان سیگار گفته است که معاش یکصدو بیست و یک جنرال پولیس که دراحتیاط فعال درانتظار وظایف رسمی هستند نیز از این صندوق پرداخت شده است.
اما مقامات دروزارت امورداخله کشور این گزارش سیگار یااداره بازرسی امریکا برای بازسازی درافغانستان را رد کرده گفته اند که آنان حاضر اند به هر پرسش پاسخ دهند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امورداخله روز گذشته دریک نشست خبری بارد هرگونه اقدام خلاف قانون از سوی این وزارت گفته است که هیچ گونه پول درتشکیل پولیس ملی حیف و میل نگردیده است .
به گفته وی، مدیریت صندوق امانتی نظم و استحکام قانون برعهده اداره انکشافی سازمان ملل متحد بوده که درزمینه چگونگی مصرف پول های این صندوق مسولیت دارد .
سخنگوی وزارت امورداخله گفته است موضوعی را که سیگار درگزارش خود به آن اشاره کرده است پول تقاعدی است پولی که از معاش پولیس ملی به عنوان تقاعد پرداخت میشود مربوط وزارت مالیه است وزارت امور داخله درآن مداخله نمی کند و همچنان وزارت امور داخله از چند سال گذشته تاکنون سیستم پرداخت معاش منسوبان پولیس را توسعه داده است که ازطریق بانک ها پرداخته میشود.
اداره بازرسی امریکا دربخش بازسازی برای افغانستان یا سیگار تاکنون گزارش های گوناگون را در مورد ناپدید شدن و حیف ومیل کمک های کشورهای خارجی برای بازسازی افغانستان نشر کرده است.

کابل باختر/ 10/ میزان
امضاء پیمان همکاریهای امنیتی میان افغانستان و امریکا و افغانستان و ناتو واکشن های مثبت را درسطح جهان درپی داشته و از آن به عنوان یک تعهد دیگر جامعه بین المللی درحفظ ثبات درافغانستان یاد شده است.
به گزارش آژانس باختر ، اخیراً دولت افغانستان پیمان همکاری های امنیتی را با امریکا و پیمان امنیتی را با سازمان ناتو به امضاء رسانید که به موجب آن فعالیت بعدی نیروهای بین المللی درافغانستان قانونمند شده برعلاوه آنکه حضور شماری از عساکر خارجی شامل نیرو امریکایی و ناتو را موجه دانسته ووظایف آنان را مشخص میکند زمینه آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان را نیز مساعد میسازد.
امضاء این دو پیمان بعداز پیمودن یک روند پر چالش امکان پذیرشد که واکنش های بین المللی را درپی داشت . که نشان میدهد روابط افغانستان با ناتو و امریکا وارد فصل تازه یی شده است .
ستولتن برگ که تازه به سمت سرمنشی ناتو راه پیدا کرده امضاء قرار داد امنیتی میان افغانستان و آن سازمان را فصل تازه یی دررابطه افغانستان و ناتو خواند و گفت این قرارداد تعهدات ناتو را دربرابر افغانستان تازه میکند ، تعهدات که ناتو به آن پابند خواهد بود.
سرتاج عزیزمشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان از امضاء پیمان همکاری های امنیتی میان کابل وواشنگتن استقبال کرد و گفت افغانستان به این موافقتنامه نیاز داشت .
صدراعظم هند نیز از امضاء پیمان میان افغانستان و امریکا ، افغانستان و ناتو استقبال کرده و تاکید داشته که این پیمان پیام واضح دارد که افغانستان همچنان درحمایت جامعه جهانی قراردارد.
سناتور لیندسی گرهام یکتن از اعضای مطرح درمجلس سنای امریکا ، امضاء این پیمان را یک حرکت خوب به سوی آینده خوب خواند که زمینه کار موثر را برای عساکر ما در افغانستان مساعد میسازد و چگونگی کمک ها را با داشتن افغانستان بازگو میکند.
کارل لیونی رییس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفته که این پیمان برای افغان ها یک گام به جلو است و بنیاد همکاری های کابل وواشنگتن را مستحکم میسازد.
کارل اندرفورت سایق معین بخش آسیایی جنوبی وزارت خارجه امریکا با آنکه از امضاء پیمان همکاری های امنیتی میان افغانستان وامریکا استقبال میکند به کشورهای همسایه این کشور هشدار میدهد که به فکر مداخله درامور داخلی افغانستان نباشند.
او گفت افغانها مردم با درایت و متعهد اند آنها خود ، تاریخ خود را می نویسند بدون آنکه به شرق و یا غرب نگاه کنند.
این مقام پیشین وزارت خارجه امریکا از پاکستان به عنوان کشور یاد میکند که میتواند در اعاده صلح درافغانستان کمک کند بهتراست که ایران ، پاکستان و کشور دور و نزدیک افغانستان اوضاع افغانستان را جدی بگیرند و برای اعاده ثبات دراین کشور دست به کار نشوند.
اوواضح ساخت که افغانستان درطول چند سال گذشته میدان بازی سیاسی کشور های منطقه بوده است و حالا لازم است که همسایه ما به عنوان همسایه های خوب تبارز نمایند.

کابل باختر/ 10/ میزان
اخیراً پیمان های همکاری امنیتی میان افغانستان وامریکا ، افغانستان و ناتو درکابل ازسوی مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری با سفیر و نماینده  ملکی ناتو درافغانستان طورجداگانه امضاء شد.
به گزارش آژانس باختر ، امضاء این پیمان ها روابط میان افغانستان و امریکا و افغانستان با ناتو را وارد فصل جدیدی می نماید، زیرا عدم امضائ این پیمان ها که زیادتر از دوسال روی میز دیپلوماتان قرارداشت روابط افغانستان امریکا و متحدین غربی آن را متاثر ساخته بودمگر سرانجام این دو پیمان امضاء شد و راه برای ادامه حضور بخش از نیروهای خارجی درافغانستان مشخص گردیده این دوپیمان از شروع سال 2015 عملی و تا زمانی اعتبار دارد که ازسوی یک طرف فسخ نشود و هرطرف که خواهان فسخ پیمان باشند باید دوسال پیش یک دیگررا آگاه سازند.
نکات مهم دیگر که باید دراین پیمان ها درنظر گرفته شده باقی ماندن تعداد عساکر امریکایی است که دراین ابهام وجود دارد، اما مقامات امریکایی نه هزار هشتصدعسکر را بعداز سال 2014 در کشور نگه میدارند اما رسانه های غربی گزارش داده اند که واشنگتن در نظر دارد تا یکهزار عسکر خود را بخاطر آموزش و ارائه مشوره درافغانستان حفظ نمایند.
نکته دیگری که باید به آن تاکید کرد . این است که پیمان ذکر شده که بدون توافق دوجانب نیروهای امریکایی عملیات را درداخل خاک افغانستان انجام داده نمیتوانند اما آنها نیروهای امنیتی افغان را دربخش استخباراتی و هوائی همکاری می نمایند و حریم شخصی افغانها مصئون اند.
زیادتر ماموریت آنها روی آموزش و مشوره به نیروهای اردوی ملی و پولیس متمرکز است .
دراین پیمان دوجانبه تاکید شده که امریکایی ها نمیتوانند خانه های افغانها را تلاشی نمایند.
همچنان تمام رهبری جنگ مبارزه با تروریزم بدست افغانها خواهد بود.
دراین پیمان یکی از نکته جنجال برانگیز این بودکه سربازان امریکایی با مرتکب شدن جرم و یا تخلفات مدنی دیگر در ایالت متحده امریکا محکمه میشوند واگر افغانها بخواهند از پیشرفت دوسیه، آنها را آگاه خواهند ساخت.
اگر افغانستان به سربازان مصونیت قضائی نمی داد آنها این توافق نامه را امضأ نمی کرد.
درمتن پیمان آمده است اگر افغانستان به تجاوز کشور خارجی مواجه شود امریکا نگرانی شدید خود را ابراز خواهد کرد .
دراین صورت هردو کشور اقدام مناسب را روی دست خواهند گرفت که شامل اقدامات سیاسی نظامی و اقتصادی خواهد بود.
دراین پیمان آمده است با  توافق هردو جانب امریکا بخاطر حفظ امکانات خود میتواند درافغانستان پایگاه ایجاد نماید.
آنچه مهم است دراین پیمان روی آموزش ، ظرفیت سازی و تجهیز نیروهای افغان تمرکزوجود دارد .
ضمناً این حرف نیز واضح است که امریکا و متحدین غربی آنها روی ادامه مبارزه با تروریزم صادراتی نیز تمرکز خواهند کرد . امضاء این پیمان نگرانی شماری محدود از کشورهای بیرونی را با خود دارد با آنکه مقامات ایران و پاکستان علناً دراین رابطه مخالفت کرده اند مگر حرف های وجود داردکه ایران به دلیل خصومت دیرینه با امریکا و هراس از نفوذ روز افزون آن کشور درمنطقه و پاکستان به دلیل هراس از حمله احتمالی به تاسیسات اتمی آن کشور و ادامه حملات طیارات بی پیلوت امریکایی بر مناطق قبائیلی نگران ادامه حضور نظامیان خارجی درافغانستان اند . مگر دولت افغانستان این مسله را واضح ساخته که عقداین دو پیمان هیچگاه تهدیدی را متوجه کشور ثالث نمی سازد و افغانستان هرگز اجازه نمیدهد تا ازخاک آن علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرارگیرد . همچنان ایالات متحده امریکا و ناتو نیز تاکید داشته اند که با حضور شان درافغانستان درصدد جلوگیری از بازگشت افغانستان به گذشته است ، گذشته که درآن تروریستان چندملیتی از خاک افغانستان کشور های دیگر را تهدید کردند  و به هیچ عنوان با حضور شان درافغانستان ، کشور ثالث را متاثر نخواهند ساخت.

پنجشنبه ، 27 سنبله 1393 ، 13:28

قتل علمای دین ، اسلام ستیزی طالبان با اسلام

Written by manager

کابل باختر/ 27/ سنبله
ملا امام یک مسجد روز گذشته درولایت فراه ازسوی طالبان گردن بریده شد، آگاهان امور سیاسی و عالمان دین این حرکت گروه طالبان را دشمنی با دین اسلام و تعرض به هویت اسلامی مردم ما دانسته اند.
طالبان روزگذشته ملا امام یک مسجد را درولسوالی بالا بلوک ولایت فراه گردن بریدند. درکمتر از 20 روز این دومین حادثه در ذات خود درولایت فراه است.
قبلاً گروه طالبان ملا امام یک مسجد را درولسوالی پشت رود همین ولایت با عمل متحجرانه ( گردن بریدن ) وبه شهادت رساندند، همچنان دراوایل همین هفته ملای یک مسجد درولسوالی حساس شهید ولایت ارزگان دردم تیغ طالبان قرارگرفت و مظلومانه به شهادت رسید.
آنچه منابع پولیس در ولایت های فراه و ارزگان گفته اند جرم این سه ملا مسجد نزد طالبان این بود که آنها مردم را دعوت به اخوت و برادری میکردند و بارها این نکته را در موعظه های شان بیان داشته بودند که خشونت پیوندی با اسلام ندارد و اسلام هیچگاهی پیروان خود را به قتل عمد ، قتل نفس و اعمال بد دیگر که درآن به زندگی و حیات انسانها آسیب برسد ترغیب نکرده است .
ضمنأ این علمای دین بار ، بار انتحار و انفجار را اعمال بیگانه با دساتیر دینی دانسته و از نماز گزاران شان خواسته بودند که در برابر چنین اعمال زشت ایستادگی کنند.
گفته شده که طالبان چند بار به این سه نفر هشدار داده بودند از تبلیغاتی که به منافع طالبان آسیب میرساند خودداری نمایند برعکس از موضع طالبان حرف بزنند و عملکرد آنها را با دساتیر دینی موجه بدانند .
مگر از آنجائیکه علمای دینی را وارثین انبیاء گفته اند و بازگو نمودن حقایق و رهنمای مردم به سوی حق ، جز رسالت دینی شان میدانند، این علمای دینی هم به همچو تهدید های طالبان وقه نگذاشته حرف ها و تبلیغات واقعبینانه شان را مطابق به دساتیر قرآن و ارشادات نبوی (ص) ادامه دادند و از بازگو نمودن حق و دعوت مردم برای انجام اعمال نیک و دوری از بدعت ، کشتار ، انتحار وانفجار نه هراسیدند تا بالاخره طالبان دستور گردن بریدن آنان را صادر کردند تا صدای حق طلبانه آنان را خاموش سازند.
با شماری از آگاهان امور وعلمای دینی که دررابطه به عملکرد اخیر گروه طالبان در فراه و ارزگان صحبت شد آنها طالبان را مردمان ستیزه جو با ارزش های دینی و ملی معرفی نمودند که با قتل علمای دینی و بزرگان قومی وافراد متنفذ میکوشند هیچکسی جرئت ایستادگی را دربرابر آنان نداشته باشند و آنها (طالبان) با ازمیان برداشتن علمای دینی ، بزرگان قومی و متنفذین که معلمین اجتماع اند و برزندگی مردم اثرگذاراند و درسمت و سو دادن به مردم محوری عمل میکنند درصدد اند تا دربرابر داعیه برحق اسلام قرار گیرند .
مگر بی خبر از آنکه صدای آزادی خواهی و حق گویان به مراتب رساتر و زیادتر از آن است که طالبان ورفقای استخباراتی آنان در منطقه فکر میکنند. چنانچه همین اکنون مردم ما درنقاط مختلف کشور دربرابر طالبان به عنوان گروه مزدور که به خاطر منافع پاکستان وخارجی ها افغانها را میکشند و با اعمال زشت و شنیع چون انتحار و انفجار برارزش های دینی ما تعرض میکنند به پا ایستاده شده اند و حرکت های خود جوش مردمی بالاخره پای طالبان و متجاوزین پاکستانی را ازکشور مسلمان افغانستان که خود افتخار مسلمان نمودن دیگران را دارند کوتاه خواهند ساخت .

سخنگوی مالیه : طویل شدن روند انتخابات باعث بروز مشکلات اقتصادی شده است،مگر ما نگران  آینده نیستیم
کابل باختر 26 سنبله
سازمان ملل متحد نگران تهی شدن خزانه دولت افغانستان است .
به گزارش آژانس باختر اخیراً یک دیپلومات سازمان ملل متحد درکابل گفت: افغانستان به مشکل بزرگ اقتصادی مواجه است.
گفته های مارک داون معاون ویژۀ سازمان ملل متحد درست در زمانی  صورت میگیرد که بن بست در انتخابات نشکسته وتوافق صورت نگرفته  است، طویل شدن معضله فعلی، افغانستان را دچار مشکلات جدی کرده است.
مارک داون معاون ویژه  سازمان ملل متحد درکابل ابراز نگرانی کرد که یکی ازمشکلات اقتصادی، خلای پول نقد درخزانه حکومت افغانستان است حکومت افغانستان درحال حاضر پول نقد درخزانه خود ندارد.
وی باابراز  نگرانی تاکید دارد که این مشکل  باید توسط جامعه  جهانی آن هم  درمدت زمان  کوتاه حل شود.
نماینده ملل متحد برای حل این مشکل پیشنهاد میکند که عواید حکومت افغانستان افزایش یابد .
وی همچنان  اشاره کرد وگفت که رشداقتصادی افغانستان  بستگی  به معادن این کشور دارد ونیاز است که معادن افغانستان  به بهره برداری  سپرده شود که با استخراج معادن افغانستان  گراف فقر به شدت کاهش خواهد یافت.
قادر جیلانی  سخنگوی وزارت مالیه دررابطه به گفته های این دیپلومات ملل متحد  به خبرنگار آژانس باختر گفت: طولانی شدن روند انتخابات تاثیرات منفی خود را دارد و  چالش های  دیگر در اوضاع اقتصادی کشور، در آمد های ملی را کاهش داد.
همچنان  کاهش عواید گمرگات و سکتورخصوصی یک نوع رکود اقتصادی را در کشور باعث شد ، واردات کاهش یافته که این همه عواملی است که مشکلات مالی را به میان آورد وبربودجه عادی که ازعواید داخلی  تمویل  میشود تاثیر منفی گذاشته وکاهش پول فزیکی نقد درخزانه حکومت  میتواند  بخشی ازاین مشکلات باشد .
جیلانی  اضافه کرد که ما مصارف را کم ساخته ایم تا بتوانیم درحصه پرداخت معاشات وحقوق کارمندان دولت به مشکل مواجه نشویم که تا فعلأ،  شش ماه سال روان معاشات  مامورین به وقت وزمان اش  پرداخته  شده است.
اگر روندانتخابات به درازا بکشد عواید کم می شود واگر کمک های  جامعه جهانی  به ما نرسد به کسر بودجه انکشافی  مواجه خواهیم شد.
درصورت که انتخابات به نتیجه برسد جلو مشکلات گرفته می شود سرمایه دار سرمایه گذاری می کند، خرید وفروش  زیاد می شود دراین حالت عواید  دولت زیاد شده وفرصت های کاری  پیدا می شود.
وی اضافه کرد، تشویش مردم  زیاد بود که درسال 2014 افغانستان توان پرداخت مصارف عادی را نخواهد داشت وبه بحران اقتصادی روبرو خواهد شد، در حالیکه تا فعلاً  ما به کدام  بحران  مواجه نشده ایم .
درست است که با به طول کشیدن انتخابات  که ما توقع این را نداشتیم ، مشکلات درهرحصه تاثیر خود را داشته  بر واردات ،صادرات و نرخ مواد اولیه  اثر گذاشته  است .
او هشدار میدهد اگر کمک  های جامعه جهانی  کم شود درعواید ما کاهش  نیز پیدا می شود.
این گفته  ها درحالی  بیان میشود که روند انتخابات طویل گردید.
طویل  شدن این روند باعث  بروز پارۀ از مشکلات گردیده است.
وزیر مالیه گفته  که تاخیر در اعلام  نتایج انتخابات  ،کم از کم پنج ملیارد دالر براقتصاد افغانستان اثر سو گذاشته است .
فعالان جامعه مدنی نیز از  ادامۀ این وضعیت نگران اند ومردم ادامه  بحران انتخابات را باعث  کندی کار  در ادارات دولتی میدانند وده ها مشکل دیگر که باید به آن پرداخته شود.
به باور آگاهان امور ، سیاسیون ، فعالان جامعه مدنی ومردم عوام تنها تحمل وکنار  آمدن نامزدان وایجادحکومت وحدت ملی، می تواند پاسخ سریع وصریح به مشکلات موجود باشد .

کابل باختر/ 22/ سنبله
رهبران کشورهای عضو سازمان اقتصادی شانگهای در اجلاس اخیرشان در شهر دوشنبه تاجکستان تعهد کردندکه با افغانستان همکاری های مالی و نظامی نمایند.
به گزارش آژانس باختر ، کمک های نظامی و مالی برای افغانستان درنشست سران شانگهای زمانی مطرح گردید که اعضای این سازمان درمورد وضعیت امنیتی کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند و به رییس جمهور افغانستان اطمینان دادن که با این کشور همکاری مالی و نظامی خواهند کرد .
این تعهد درحالی صورت میگیرد که نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی ازافغانستان خارج خواهند شد و اعضای شانگهای که از لحاظ موقعیت جغرافیایی نزدیکی بیشتری با افغانستان دارند نگران اوضاع این کشور بعداز سالهای 2014 میلادی اند.
حامدکرزی رییس جمهوری افغانستان که در نشست اخیر سران شانگهای سخنرانی کرد، نقش این سازمان را دراعادۀ ثبات و حفظ آرامش درافغانستان با ارزش خواند و واضح ساخت که تهدید تروریزم و افراط گرایی روز افزون است و ثبات منطقه را به خطر انداخته است.
همچنان رییس جمهوری افغانستان تروریزم و افراط گرایی را چالش مشترک فرا راه کشورهای منطقه خوانده و تقاضا نموده است که سازمان شانگهای و سارک هر دودست به هم داده در برابر تروریزم و افراطیت مبارزه مشترک نمایند. کرزی فقط همکاری و همسویی منطقه یی را عامل رفع مشکلات موجود در منطقه و افغانستان دانست.
این فراخوان حامدکرزی درست زمانی مطرح میگرددکه سازمان شانگهای قضیه افغانستان را دراولویت اجندای کاری خود قرار داده، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قبل از افتتاح نشست رهبران  شانگهای در دوشنبه تاجکستان گفته بودکه افغانستان با درنظر داشت تحولات جاری و دورنمای امنیت دراولویت مباحثات سران شانگهای قراردارد.
پس از بررسی وضعیت امنیتی افغانستان درچهاردهمین نشست رهبران شانگهای ، اعضای این سازمان تعهد کردندکه بخاطر تامین ثبات امنیتی درافغانستان با این کشور همکاری مالی و نظامی میکنند اما چگونگی این کمک ها مشخص نگردیده است.
ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه نیز با توجه به وضعیت فعلی افغانستان درنشست سران شانگهای خواهان پایان یافتن پروسه انتخابات درافغانستان گردیده و همچنان ابراز امیدواری کرده که نیروهای بین المللی و یا ایساف ماموریت را که سازمان ملل متحد به آنها سپرده است به درستی انجام دهند.
همچنان سران اعضای شانگهای وکشورهای ناظر دراین سازمان در پایان نشست شان در دوشنبه ده سند راامضاء کردند که ایجاد مصوبه شرایط تقاضای درخواست عضویت کشورهای دیگر به این سازمان، طرح استراتیژی توسعه این سازمان ، ایجاد شورای ساختار منطقه یی ضد تروریزم ، طرح توافقنامه ایجاد شرایط برای فعالیت های حمل و نقل میان کشورهای عضو، مواد عمدۀ بودکه سران سازمان شانگهای روی آن موافقه کردند .
قراربود که دراین نشست روی عضویت دایمی هند و پاکستان به شانگهای نیز بحث شود مگر دراین رابطه هیچ گفتگوی صورت نگرفت .
اجلاس شانگهای دردوشنبه مهمترین اجلاس سران این سازمان پنداشته میشود زیرا بحران  اوکراین تقابل غرب با روسیه یکی از هسته گذاران این سازمان را سبب شده است .
ازطرف دیگر رشد روزافزون اقتصاد چین و تبارز این کشور به عنوان غول اقتصاد جهان غرب را وارخطا ساخته و چگونگی حفظ ثبات درافغانستان، کشور یکه در مجاورت با جغرافیای سیاسی کشور های عضو شانگهای قرارگرفته ، اجلاس این سازمان اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده بودکه سران اعضای سازمان اقتصادی شانگهای دردوشنبه را واداشت تا در برابر آن موضع واحد و هماهنگ اتخاذ نمایند.
سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای درسال 2001 میلادی از سوی کشورهای چین ، روسیه ، تاجکستان ، ازبکستان ، قرغزستان و قزاقستان با حضور روسای جمهوری این کشور ها درشهر شانگهای چین بنا نهاده شد که بنام سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای شهرت یافت بعداً کشورهای ایران ، افغانستان ، هند ، مغولستان و پاکستان به عنوان کشورهای ناظر به این سازمان راه یافتند مگر این کشورها تاکنون شرایط را که ازسوی بنیان گذاران برای کسب عضویت اصلی به سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای طرح شده برآورده ساخته نتوانسته اند.

دوشنبه ، 17 سنبله 1393 ، 14:44

شورای ملی و چالش های موجود

Written by manager

کابل باختر/ 17/ سنبله
هشتمین اجلاس دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی درحالی آغاز میشودکه بسا از مشکلات فراراه دولت و مردم قرارداشته و این امر وظایف دو مجلس شورای ملی را جدی تر ساخته است.
به گزارش آژانس باختر ، آغاز هشتمین اجلاس دور شانزدهم تقنینی شورای ملی همزمان با حاد شدن پارۀ از مشکلات درکشور است و این امر از اعضای شورای ملی میخواهد تا نقش نظارتی رابر اجراات حکومت و انکشافات سیاسی بیشتر ساخته و به عنوان نمایند گان مردم در رفع کاستی ها و خلا های موجود، دولت را کمک نمایند.
ازطرف دیگر اجلاس روان شورای ملی با باوری های شماری از مردم نسبت به شورای ملی همراه است.
درگذشته برخی از اقشار مردم، شورای ملی را به کم کاری ، غیرحاضری، انجام کارهای سلیقوی ، گرایش و زدوبند های سیاسی متهم کرده اند و گفته اند که کاری را برای انجام بهتر امور انجام نداده اند بخصوص در جریان اجلاس گذشته ، بیشتر اعضای این دو مجلس مصروف کار برای نامزدان ریاست جمهوری بودند و این امر باعث شد تا کارهای زیادی همچنان باقی بماند.
مگر توقع و برداشت مردم در زمان حاضر این خواهد بودکه نمایندگان شان در دو مجلس شورای ملی از اوضاع و شرایط نازک سیاسی درک بهتر دارند و باجدیت بیشتر از گذشته کار خواهند کرد.
آیا این رویایی مردم به واقعیت مبدل خواهد شد.
شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار درولسی جرگه در رابطه به مسوولیت ها و اولویت های کاری شورای ملی در دور هشتم سال تقنینی آن مجلس گفت: مطابق  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه برای نمایند گان فرق نمی کند که درسال اول کاری شان قرار دارند یا در دور هشتم، اعضای مجلس باید مطابق به احکام اصول وظایف داخلی شان با درنظر داشت شرایط بسیار حساس که درکشور حاکم است و چالش های گوناگون فراراه درمجموع دولت قرار دارد فقط و فقط منافع ملی افغانستان رادرنظر داشته باشند.
وی درگزارش های هم که امروز ازسوی اعضای مجلس ولسی جرگه به هیئت اداری این مجلس ارائه گردید بیش از همه مشکلات مردم انعکاس داده شد.
این عضو ولسی جرگه میگوید درحال حاضر شورای ملی، اعضای حکومت و مردم افغانستان با چالش های اقتصادی سیاسی ومهم تر از همه با چالش نظامی و امنیتی روبرواست که نیاز به تدابیر و تعهد به خاطر نجات مردم از این چالشها دارد.
وی همچنان از اعضای ولسی جرگه خواست که دراین دور کاری از دامن زدن به مسایل سمتی و قومی دست برداشته منافع عام مردم افغانستان را در صدر برنامه هاو مسوولیت های شان قراردهند.
خانم هاشمی گفت: اعضای مجلس امروز به صورت جدی از هیئت اداری و شخص رییس ولسی جرگه خواسته اند تا با استفاده از صلاحیت های قانونی اش از مداخلات رییس جمهور درروند انتخابات جلوگیری نماید چون اکثر اعضای مجلس و مردم افغانستان بدین باوراند که رهبری حکومت افغانستان ورییس جمهور کشوردراین پروسه مداخله می نمایند و نمیخواهند که مساله انتخابات به زودی حل و فصل گردد.
او تاکید داردکه اعضای ولسی جرگه اولویت اجتماع را اولویت های کاری خود میدانند و هدفمند کار خواهند نمود.
داوود کلکانی نماینده مردم کابل درولسی جرگه میگوید مطابق به احکام قانون مسوولیت اساسی شورای ملی نمایند گی خوب ازمردم و نظارت برکارکردهای حکومت است و بخصوص درشرایط کنونی که افغانستان و مردمش درگیر مشکلات فراوان میباشند و شاهد کشتار مردم در شاهراه ها و بدامنی دراکثر نقاط کشور هستیم . مکلفیت پارلمان اینست که ازکارکردهای حکومت نظارت جدی نموده و بخاطر حل مشکلات تلاش نمایند.
وی گفت، باوجود اینکه مسوولیت پارلمان نظارت از فعالیت های حکومت بوده اما با تاسف باید گفت کار و تصامیم پارلمان درمدت همین چند سال جنبه عملی پیدانکرده است .
او میگوید درکنار تعهد اعضای دومجلس برای کار تعهد حکومت و دولت برای تحقق فیصله های شورای ملی نیز ضروری است .
ازگفته های بالا برمیاید که شورای ملی تعهد به کار هدفمند داشته درهمین حال همکاری حکومت را نیز ضروری میداند روزهای کاری که بیشرو اعضای دومجلس است ثابت خواهد ساخت که آنها کار متعهدانه میکنند و یا تنها به وعده و قول اکتفا می نمایند.فراموش نشود که انتخابات پارلمانی نیز درکشور چندان دور نیست و مردم با قضاوت که خود دارند دراین انتخابات شرکت خواهند نمود.

کابل باختر/ 10/ سنبله
جنایت شنیع که اخیراً درحومۀ کابل اتفاق افتاد و چند اوباش و جنایتکار به اذیت اعضای یک خانواده پرداختند این امر را جدی ساخته است که پروسه رسیدگی به دوسیه های جنایی کوتاه گردیده و عاملین جنایت باید زودتر پاداش اعمال زشت شان را دریافت نمایند.
به گزارش آژانس باختر ، اخیراًدسته یی ازاوباشان وجنایتکاران درمسیر ولسوالی پغمان و شهر کابل دست به رهزنی زده با توقف دادن وسایط که اعضای یک خانواده را به شهر کابل انتقال میداد ضمن آنکه زیورات و پول آنان را گرفتند باعث آزار و اذیت آنان نیز شدند.
این حرکت روح  و روان شهروندان کابل را جریحه دار ساخته و تاکید آنها براین نکته است که عاملان چنین یک جنایت باید زدوتر کیفر اعمال زشت را ببینند و تنها ریسمان دار است که میتواند پاسخ مناسب به چنین عملکرد پست ، ضد انسانی و ضد اسلامی باشد .
باآنکه پولیس کابل به تعقیب این حادثه تحرک لازم را به خرچ داد و به شمول سرکرده این دسته یی جنایتکارسه نفر آنها را بازداشت کرد مگر این حرکت نمیتواند آخر کار باشد با شماری از شهروندان کابل که صحبت شد آنها تاکید دارند که تمامی جنایتکاران که دراین قضیه دست دارند باید  به چوبۀ دار بروند دوسیه های آنها زودتر ترتیب گردد نهادهای عدلی و قضایی این دوسیه ها به اسرع وقت بررسی کنند وریسمان دار باید هرچه زودترگلوی جنایتکاران که خود گلوی مردم بیچاره را فشرده اند بفشارد و به زندگی ننگین آنان خاتمه بخشند و آنان را به عنوان یک غده سرطانی از بدن اجتماع جدا نمایند.
مقامات پولیس کابل روز گذشته سه جنایتکاررا که درقضیه اخیرجنایی دست داشتند، به مطبوعات معرفی داشتند به این نکته انگشت گرفتند که آنها جانیان و جنایتکاران را با انبوه مشکلات و قبولی خطرهای بیشمار گرفتار می نمایند مگر نهادهای عدلی و قضایی برخورد جدی نمیدارند ، بسیاری ازاین جنایتکاران بدون آنکه کیفر اعمال شان را ببینند دوباره آزاد میشوند آنها خواهان برخوردجدی با عاملان جنایت اخیر شدند و حکم اعدام آنان را تقاضا نمودند.
مومنه بشردوست کارمند یکی از وزارت خانه ها به عنوان یک شهروند کابل و به عنوان یک زن ویک مادر با گفته های مقامات پولیس کابل همنوا است .
او علل گسترش فعالیت های جنایی را برخورد سطحی با جنایتکاران میداند و تاکید دارد اگر چند جنایتکار دست به انتحار قتل ، رهزنی ،سرقت ، تجاوز ،آدم ربایی و جنایات شنیع میزنند اعدام شوند دیگر گراف جنایات به پیمانه امروز صعود نخواهد کرد.
شماری زیادی از شهروندان باگفته های خانم بشردوست هم عقیده اند و خواهان برخورد جدی باجنایتکاران اند و میگویند که نهاد عدلی و قضایی نباید اصل انصاف و تعادل را ازیاد برند.
تیمورشاه حکیمیار یکتن از فعالان جامعه مدنی دررابطه به خبرنگارآژانس باختر گفت ، روشن وواضحی است هرشخصی که خلاف قانون حرکت میکند . باید مورد بازپرس ومجازات قرار گیرد . هیچ نوع برخورد سلیقوی و حمایوی درمورد رفع مجازات همچو افراد صورت نگیرد . همچو افراد و اشخاص باعث برهم زدن امنیت ، عدم حاکمیت قانون شده و به روان مردم صدمه وارد میکنند زیرا همچو افراد حقوق بشری ، حقوق مدنی را درجامعه پایمال میسازند .
پس ضرورت است که اعمال آنان باید مطابق به احکام قانون موردبازپرس قرار گیرد زیرا هرعمل که باعث ایجاد خشونت درجامعه شود قابل  بخشیدن نیست .
باید جنایتکاران حادثه چند روز قبل ولسوالی پغمان ولایت کابل مورد پیگرد جدی قرارگرفته واشد مجازات برسانند.
پولیس روند حاکمیت قانون درجامعه را حفظ و نگهداری میکند .همانطور که باید نهادهای عدلی و قضایی بخصوص څارنوالی کشور دررابطه قضیه کم کاری نکرده موضوع را جدی گرفته و آنان را مطابق قانون جامعه اسلامی مجازات نماید.
اگرکم کاری درمورد همچو قضایای صورت گیرد به ضرر جامعه است .
اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی برجدیت عمل در آن اداره اشاره میکند ومیگوید این ادعا قابل قبول نیست که گویا متهمین به سادگی رها میشوند اگر کدام دوسیه مسترد میگردد مشکلات در نواقص دوسیه است.
عزیزی اضافه میدارد که ماهر دوسیه ها و قضایای را که با شواهد بود تعقیب کرده و تعقیب میکنیم .
وی دررابطه به قضیه اخیر میگوید: به خاطر موضوع پغمان به اساس حکم رییس جمهور کشور هیئت تعیین گردیده تحقیقات و بررسی های جدی ادامه دارد اگر جرم بالای شان ثابت گردد شواهد بدست باشد برخورد جدی صورت میگیرد.
پولیس عملاً در جنگ است کارشان مهم است مشکلات شانرا درک میکنیم اما دربعضی موارد دوسیه های جرمی با نواقص همراه است .
څارنوالی هیچ کسی را رها نمیکند تمام بررسی ها ، شواهد ، مدارک که جرم را ثابت نماید مطابق به قانون بالای شان حکم صادر میگردد.
هیچ متهم را بدون شواهد و مدارک مجازات کرده نمی توانیم .
اما آگاهان و فعالان جامعه مدنی میگویند مگر این گفته نمیتواند پاسخ به وضعیت کنونی بوده باید نهادهای عدلی و قضایی به فکر بهبود میکانیزم کاری باشند تا دیگر دوسیۀ بی سرنوشت باقی نماند و مجرمین باید زودترکیفر اعمال شان را بگیرند.   

کابل باختر 6 سنبله
افغانستان درگیر زدوبندهای  انتخاباتی به مشکلات عدیدۀ مواجه گردیده است .
به گزارش آژانس باختر ، از نیمه برج حمل تاکنون حدودپنج ماه  می گذرد ، اما نتیجه انتخابات تاهنوز که هنوز است، مشخص نشده است .
زمانی که انتخابات برگزار شد ، هرنهادی از مدیریت سالم افغانها دراین روند گفتند، اما نمی دانستند، که انتخابات چه مصیبتی را بالای مردم به وجود می آورد .
گزارشگر آژانس باختر می نویسد، کسر عواید، فرار سرمایه ها و گسترش نا امنی ها دربرخی از ولایت کشور درکنار ده ها مصیبت دیگر نتیجۀ طولانی شدن نتایج انتخابات در افغانستان است .
مگر نامزدان ریاست جمهوری تمام  این مصایب را نادیده  می گیرند وتاهنوز مصروف  چانه زنی های می باشند که نه منافع مردم افغانستان متصور است، بل این چانه زنی ها درپی تامین منافع گروه وابسته ای خاصی صورت می گیرد وصورت گرفته است .
درهیچ کشور دنیا تاکنون چنین انتخاباتی برگزار نشده است که مردم  ماه ها منتظر  نتیجه آن باشند و درهیچ کشور دنیا چنین نشده است که مردم قربانی بازی نخبه گانی گردند   که صادقانه به آنها رای  داده اند ، اکنون پرشش اینجاست که اگر نامزدان  به خاطر رفاه وآسایش مردم کمر بسته اند ، اگر می خواهند افغانستان را از سوء مدیریت، فساد، نابرابری های اجتماعی ، قاچاق مواد مخدر، بدامنی وسایرناهنجاری ها  نجات آنها پنج ماه را هدر  داده اند، این زمان را چگونه باید جبران کنند ، زمان می گذرد ، منتظرنیست .
پس باید نخبه گان جامعه فکر کنند وبه خاطر منافع مردم ونجات کشور از بحران عمیق اقتصادی وامنیتی کنار بیایند  زیرا گفته اند کنار رفتن ها دردی را دوا نمی کند ، بل کنار آمدن ها است که می تواند گره گشای مشکل باشد.

کابل باختر/ 5/ سنبله
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی درپاسخ به این گفته های مشاور نخست وزیر پاکستان که افغانستان باید اسناد را که مداخلات پاکستان را در مورد آنکشور ثابت میسازد به مقامات آن کشور بسپاردگفت ، سرتاج عزیز درموقع نیست که این گونه اسناد را بررسی کند و تصمیم بگیرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، حسیب الله صدیقی سخنگوی ریاست عموم امنیت ملی امروز دریک نشست خبری گفت اگر سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی نخست وزیر پاکستان بتواند ثابت سازد که میتواند به موقع به اسناد و شواهد از سوی امنیت ملی افغانستان رسیدگی کند ما حاضر هستیم تا تمام اسناد و شواهد را که نشان میدهدحکومت نظامیان پاکستانی مستقیماً در جنگ دخالت دارند به آنها می سپاریم.
او گفت که سرتاج عزیز چندی پیش گفته بودکه افغانستان هیچ گونه اسناد مبنی بر مداخله پاکستان در امورداخلی افغانستان ندارد و اگر دارد، ارایه کند تا بررسی شود.
صدیقی افزود : ما قبلاً هم اسناد وشواهد را در اختیار رسانه ها قرار داده ایم تا مردم و جهانیان ببینند که آی ،اس، آی و نظامیان پاکستان در نا امنی های افغانستان دست دارد و اسناد بسیار موثق دراین مورد دردست داریم که ادعای ما را ثابت می نماید و سرتاج عزیز در موقعیتی نیست که بتواند چنین اسناد را بررسی کند و تصمیم بگیرد.
صدیقی گفت، سوابق همکاری های اطلاعاتی ما در امر مبارزه با تروریزم با پاکستان بسیار امیدوار کننده نبوده است زیرامناطق که ما دررابطه به تروریستان اطلاع دقیق داشتیم قبل از اقدام ازسوی استخبارات پاکستان تغییر مکان داده میشود تاموثق بودن اطلاع ما را زیر سوال ببرد.
او گفت، ما از حرف های پاکستان در امر مبارزه با تروریزم امیدوار نیستیم .
سخنگوی امنیت ملی همچنان علاوه کرد، استخبارات پاکستان اخیراً توجه و تمرکز را بالای تبلیغ و پروپاگندهای جنگی معطوف نموده است و همچنان در رهبری جنگ درافغانستان سازمان استخبارات پاکستان مستقیم و آشکارا سهیم است .
موصوف گفت: هم اکنون نظامیان پاکستانی درکنار تروریستان و طالبان برضد نیروهای امنیتی افغان می جنگند و آنها میخواهند از حساسیت سیاسی افغانستان استفاده نموده و کشور ما را به بحران امنیتی بکشانند.
او گفت، هدف اصلی پاکستان و تروریستان بی اعتبار ساختن مردم نیست به آینده سیاسی و امنیتی افغانستان است تا بتوانند دولت و نیروهای امنیتی را ناتوان جلوه دهند به همین خاطر به طرف تبلیغ و پروپاگند رو آورده اند تا روحیه تروریستان تقویه شود.
به گفتۀ وی، درطول چند سال حملات در وزیرستان ثابت شد که هیچ یکی از سران شبکه حقانی که عامل بسیاری از وقایع تروریستی است ازسوی نظامیان پاکستانی بازداشت نه شده است و این مناطق دایم ازدید رسانه ها دور نگه داشته شده است.
او گفت کوتل شاه سلیم که میان چترال و زیباک بدخشان موقعیت دارد و در سال 2001 مسدود شده بود ،غرض ایجاد سهولت دوباره ازسوی نظامیان پاکستانی برای عبور و مرور تروریستان به مناطق شرقی و شمالی کشور دوباره بازشده است که میتواند یک اقدام تحریک آمیز نظامیان پاکستانی باشد.
اخیرآ اعضای شورای کویته طالبان دریک جلسه مهم خود به تغییرات و تکتیک جنگی رای داد تا بعضی از مناطق را نا امن نمایند آنها جنگ را آغازکردند که ازسوی نیروهای امنیتی به عقب زده شد و به اهداف شان نایل نگردیده اند.
سخنگوی امنیت ملی هرگونه ادعای وزیر داخله پاکستان را گویا که افغانستان درنا امنی های اخیر پاکستان دست دارد کاملاً رد نموده گفت حکومت افغانستان خواهان صلح و ثبات درمنطقه بوده و هیچ وقت از ترورو قتل در راه رسیدن به اهداف خود استفاده نمیکند.
حسیب صدیقی خاطر نشان کردکه در ماه اسد نیروهای امنیت ملی چهار صد وچهل و سه تن مظنون را به فعالیت های هراس افگنانه از کابل و مناطق دیگر گرفتار نمود که شامل افراد انتحاری ماین گذار تروریست آدم ربا سارق و جعل کار میباشداز نزد آنها مقادیر سلاح و مواد انفجاریه بدست آمده است.