07 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

عمران خان و سخنان خود پسندش که نمی تواند دیگران را فریب دهد

عمران خان و سخنان خود پسندش که نمی تواند دیگران را فریب دهد

کابل/ ۷ جدی/ باختر این گفته های نخست وزیر پاکستان...

یک طیاره مسافربری شرکت آریانا درغزنی سقوط کرد

کابل ۷ دلو باختر یک طیاره مسافربری شرکت آریانا در غزنی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1429)

فیض آباد 20 اسد باختر

به اساس گزارش ها حداقل هشت صدوپنجاه تن درولسوالی درایم این ولایت بدخشان به بیماری كولرامصاب شده اند.

این بیماری ابتدا درمحله ای موسوم به " چپه" درولسوالی درایم به مشاهده رسیده وسپس به برخی محله های همجوار سرایت کرده است.

داکترمحبوب مسوول نهاد غیرحکومتی صحی موسوم به " کندربرك" به آژانس باخترگفت که تیم های صحی درولسوالی درایم  به خاطر تداوي بیماران مبتلا به بیماری کولرا تلاش ها را آغازکرده اند.

گفته می شود که تا کنون ده ها بیمار ازسوی چهارتیم صحی سیار تداوي شده اند.

 وضع صحی نزدیک به پنجاه بیمار مصاب به کولرا نگران کننده خوانده شده است.

تنها خبرنگار ما ازولسوالی درایم گزارش می دهد که تیم های صحی درحال حاضر محلهء چپه وبرخی نقاط اطراف آن را ساحهء مکروبی اعلام کرده اند وتلاش دارند تا با تداوي تمامی بیماران ازسرایت آن به دیگر محله ها جلوگیری کنند.

دریافت های تیم های صحی می رساند که مکروبی شدن آب درذخیره گاه های ولسوالی این محله انگیزهء اصلی شیوع بیماری کولرا بوده است.

داکترمحبوب می گوید " باشنده های محل از ذخیره گاه های غیرمعیاری آب استقاده می کرده اند درحالیکه این ذخیره گاه ها به وسیلهء مخلوط شدن مواد فضلهء حیوانات مکروبی شده است."

به گفتهء مسوول نهاد غیرحکومتی صحی " کندربرك" بیماری مهارشده وتلاش ها هم برای تداوي بیماران همچنان ادامه دارد."

درین حال عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان ازدولت وسایر نهاد های کمک رسان خواست تا هرچه زود تربرای تداوي بیماران وجلوگیری ازسرایت احتمالی این بیماری به سایر محله ها اقدام کنند.

راسخ تایید کرد که تاکنون بیماری کولرا جان یک دخترجوان را گرفته است.

اوگفت: برخی بیماران که وضع صحی شان خطرناک خوانده می شود برای تداوي به شفاخانهء ملکی به شهرفیض آباد منتقل شده اند.

روز گذشته نیز شاه ولی الله ادیب والی بدخشان وشاه عبدالاحد افضلی عضو پارلمان افغانستان برای بررسی و دیدار با بیماران کولرا به ولسوالی درایم رفتند.

والی بدخشان به مسوولان صحی بدخشان دستور داده تا درراستای مهاراین بیماری و تداوي بیماران تلاش کنند.

کولرا یک نوع بیماری مکروبی است که بیشتر از طریق آب های آلوده به مکروب به انسانها سرایت می کند، درصورت عدم توجه به آن می تواند سبب مرگ شود. 

کابل 17 اسد باختر
کارمندان بخش تنظیف شهر کابل که در روز اول عید مصروف پاک کاری جاده های شهربودند، از دست فروشان و مردم خواستند ، که در پاکی و صفایی بی تفاوت نباشند.
به گزارش آژانس باختر، قبل از فرارسیدن عید بازار دست فروشان گرم بود، در کنار جاده ها و سرک های شهر میوه فروشان بساط گسترده بودند و با قیمت دلخواه  میوه خشک را به شهروندان عرضه میکردند، کسی نبود که ازآنها بپرسدکه چرا قیمت فروشی میکنند.
به هر صورت، آنان هرچه خواستند کردند و حتی بعد از
آنكه بساط فروش رابستند مواد اضافي را در كنار جاده ها و سرك گذاشتند و رفتند.
جوانی که خود اسد الله معرفی کرد گفت که درناحیه نهم در بخش تنظیف کار میکند وحالا باسایر همکارانش آمده است تاجاده راپاک کنند.
او از دست فروشان خواست که مواد اضافی را در جاده  رهانکنند.
به هرحال عید آمدو بساط خرید و فروش پایان یافت. ولی شهروندان از قیمت فروشی ودکانداران و غفلت مسوولان نهایت شکایت میکردند.
حمید الله که دروزارت صحت عامه کارمیکند گفت یک کیلو بادام تایک هزار افغانی فروخته شد.نرخهاهر روز بلند میرود و کسی نیست پرسان کند. به همین ترتیب شکیلا معلم یکی از مکاتب دخترانه شهر کابل گفت که ازعید گذشته تاحال قیمت بسیار بلند شده است به گفته وی درعید گذشته فی کیلو کلچه را 120 افغانی خریده بود ولی حالا همان کلچه یکصدو هشتاد تا دوصد افغانی عرضه میگردد.
او گفت: « در بازار های خرید و فروش هرج و مرج حاکم است وکسی نیست پرسان کند».
به هرحال مسوولان شاروالی پیوسته از بررسی بازار شانه خالی کرده اند ومطرح ساخته اند، که درنظام بازار بررسی و نظارت از بازار وجودندارد.
اما حمید الله فاروقي کارشناس مسایل اقتصادی قبلآ به آژانس باختر گفته بودکه زمانی هرج و مرج در بازار ها حاکم میشود حکومت میتواند برای ایجاد نظم در بازار اقدام کند./ نالان
 

کابل 17 اسد باختر
شهروندان کابل از تدابیر جدی امنیتی که به خاطر تجلیل از ایام فرخنده عید سعید فطر از سوی نیروهای امنیتی کشور اتخاذ گردیده  استقبال کرده میگویند، نه تنها در ایام عید بل در سایر روزها نیز فرصت به دشمنان مردم داده نشود که مردم را سوگوار سازند.
گزارشگران آژانس  باختر، از مناطق مختلف شهر کابل خبر ميدهند که نیروهای امنیتی در تشریک مساعی همدیگر در چهارراه ها، جاده  ، اطراف و اکناف شهر مصروف انجام وظایف امنیتی میباشند، تا باشد شهروندان کابل و درنهایت تمام مردم کشور عید را ایام فرخندۀ مسلمانان را به خوبی و شادمانی سپری نمایند.
احمد الله یکتن از ساکنان شهر کابل درکنار استقبال از مساعی خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی کشور میگوید، « مااز نیروهای امنیتی خود سپاسگزارهستیم که به خاطر مردم شب و روز تلاش میکنند.».
او افزود که حضور نیروها درجاده ها ، سرک و اطراف شهر میرساند که اکنون نیروهای امنیتی کشور از ظرفیت و توانایی خوب نظامی برخوردار میباشند.
به همینگونه محمد نبی یک شهروند دیگر که به منظور ادای نماز عید به مسجد عبد الرحمن می رفت گفت که کاش نیروهای امنیتی همه روزه با چنین تدابیری برای دشمنان مردم فرصت ندهند که سبب ایجادغم وماتم به مردم گردند.
درهمین حال مسوولان نیروهای امنیتی به شمول سرپرست وزرات امور داخله قبل از فرارسیدن عید سعید فطر به مردم اطمینان داده بودند که آنها با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی تلاش میکندکه تامردم در سراسر کشور ایام عید را در امنیت کامل سپری نمایند.
گزارشگران باختر می افزایند ، حضور پر رنگ نیروهای امنیتی در جاده و درکنار آنها منسوبان ترافیک برای  ایجاد نظم سالم تردد وسایط به مردم اطمینان میدهند که آنها میتوانند بدون نگرانی به مراسم عید بپردازند.
یک سربازی که مصروف بررسی و سایط ترافیکی بودگفت که بهترین عید برای آنها آرامی و سعادت مردم است.
به گفته وی آنها به خاطر سلامت مردم دریشی نیروهای امنیتی را پوشیده اند./ نالان 
 

کابل باختر/ 13/ اسد

کارمقدماتی برای استخراج مس عینک که بزرگترین نمونهء از سرمایه گذاری خارجی درافغانستان به شمار میرود احتمالاً بنابر دلایلي متوقف گردید.

پروژهء معدن مس عینک ولایت لوگر که 5/3 میلیارد دالر ارزش را دارا میباشد و بزرگترین معدن مس درجهان به حساب میاید كه درسال 2007 میلادی حق استخراج آن را شرکت "ام سی سی "  كشورچین بدست آورده بود اکنون بنابر دلایل کار استخراج این پروژه متوقف گردیده است.

 آصف فروزان مشاور وزارت معدن و صنایع کشور به آژانس باختر گفت: ارزش مجموعی مس دراین معدن را چینائی ها بر ده میلیارد دالر تخمین زده بود که درپنج سال گذشته حتی یک گرام مس ازاین معدن استخراج نکرده اند.

وی عوامل تاخیر کار دراین پروژه را مشكلات امنیتی درکشور، کشف آثار تاریخی باستاني دانسته میگویند که بايد باستان شناسان آثار تاریخی، را به جای مصئون انتقال دهند.

ضمناً مسوولان وزارت معدن و صنایع میگویند ، قرار داد با ام سی سی چندان شفاف نیست و شرکت یاد شده کارچندانی را دراین پروژه انجام نداده است .

فروزان میگوید که وزارت معدن و صنایع تلاش دارد که درآینده نزدیک دررابطه به پروژه مس عینک مذاکرات را با مسوولان چینائی این پروژه آغاز مينماید.

طبق تعهد چینائی هاباید برعلاوه پرداخت پول حق استخراج معدن مس عینک ، یک خط آهن و دستگاه تولید برق 400 میگاواتی را نیز باید اعمار نماید مگر حالا آنها وخیم بودن وضعیت امنیتی کشور و خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان عوامل اساسی و ناکام شدن این پروژه می دانند.

تاج محمد اکبر کارشناس مسایل اقتصادی کشور استخراج معدن مس عینک لوگر را ازجمله با ارزش ترین معدن درافغانستان و جهان عنوان نموده میگوید که چندین سال است کشور چین حق استخراج این معدن را بدست آورده است و تاکنون حتی یک گرام مس را از این معدن استخراج نکرده است که این ناکارا بودن شرکت ام سی سی چین را نشان میدهد .

تاج محمداکبر شماري از نهاد هاي دولتي را متهم به بيكاري وفساد نموده وتاكيد دارد كه اين امر باعث رکود کار این گونه پروژه ها میشوند.

آصف فروزان مشاور وزارت خارجه نیز میگوید چین یگانه کشوری نبوده است که حق استخراج معدن مس عینک را بدست آورده و رقابت میکرد بلکه قزاقستان نیز حاضر بود حق استخراج معدن مس عینک را بدست آورد اما اعمارخط آهن را رد کرده است.

قابل یاد آوریست که جمعاً 28 ذخیره گاه زیر زمینی درسی درصد خاک افغانستان ثبت شده که ارزش آن سه هزار میلیون دالر تخمین شده است درحالیکه حدود هفتاد درصد خاک افغانستان مورد تحقیق و ارزیابی قرار نگرفته تا اینکه معلوم شود که چند معدن دیگر درافغانستان وجود دارد.

کابل باختر  12 اسد

حسین صادقی قهرمان جهانی رشته ورزشی ووشو، بعد ازظهر امروز با محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور دیدار نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ،در این دیدار آقای صادقی، در حالی که شماری از فعالان مدنی نیز حضور داشتند، در مورد دستاورد های خود در عرصه ورزش و برنامه های خود در آینده توضیح داد.

وی درملاقات خود با معاون رییس جمهور گفت که درنظر دارد تا تجربیات که وی در عرصه ورزش و سینما دارد، به علاقه مندان این دو عرصه در افغانستان منتقل کند.

صادقی همچنین گفت که تلاش می نماید تا به منظور تقویت و توانمندی نیروهای امنیتی دولت، به خصوص نیروهای اردوي ملی و پولیس ملی، در همکاری با نهاد های مربوطه، هنر های رزمی را به آنان آموزش دهد.

وی همچنین گفت که نهادینه شدن فرهنگ ورزش در افغانستان برنامه های دراز مدتی را روی دست دارد که اگر بتواند آن را نیز درافغانستان تطبیق خواهد نمود.

سپس محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با صادقی، دستاورد های وی در عرصه ورزش و سینما را تبریک گفت و اظهار داشت که تلاش و زحمات فرزندان وطن در عرصه های ورزشی و فرهنگی قابل قدر است.

معاون رییس جمهور همچنین گفت که ورزشکاران افغان، درجریان سالهای اخیر به افتخارات بسیاری در سطح جهانی دست یافته و قهرمانی آقای صادقی در بخش ورزشی ووشو یکی از این نمونه ها است که سبب افتخار و سربلندی مردم افغانستان شده است.

معاون رییس جمهور آقای صادقی را به تداوم تلاش هایش در جهت توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در کشور و دیگر فعالیت های فرهنگی تشویق نموده و موفقیت های بیشتری برای وی آرزو نمود.

آقای صادقی در سال 2012 در رشته ورزشی ووشو به قهرمانی جهانی دست یافته و وی همزمان یکی از ستاره های سینما در هاليوود نیز می باشد.

مزارشریف / باختر/ 12/ اسد

حاصلات میوه درولایت بلخ امسال پنجاه درصد افزایش یافته است.

کاتب شمس رییس زراعت و مالداری ولایت بلخ با اظهار این مطلب به آژانس باختر گفت ، حاصلات انگور ، سیب ، ناک ، خربوزه ، تربوز و زردآلو به علت آب هوای مساعد فصلی ، مبارزه موفق با آفات نباتی و ترویج پرورش بهترنسل این میوه ها مطابق معیارهای عصري زراعتی ، پنجاه درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است .

 کاتب شمس افزود ، ساحات بیشتر ولایت بلخ برای رشد و انکشاف زراعت مساعد بوده ، چنانچه در هشت سال اخیر بیش از پنج هزار جریب زمین برای باغداری آماده و هشت هزار باغ در سطح آن ولایت احداث شده است ، که ولسوالی های شولگره ، دهدادی ، خلم ، دولت آباد ، چمتال و بلخ شامل آن اند ، زیرا ولسوالی های یاد شده دارای آب کافی زراعتی میباشد.

به گفته منبع در همین مدت برای صدها دهقان مرد وزن ازسوی کارمندان مسلکی ریاست زراعت و مالداری درزمینه مبارزه با آفات نباتی و مواردی دیگر عرصه زراعت آموزش داده شده است.

 وی گفت : حاصلات بدست آمده به ولایات همجوار و کابل صادر میگردد.

 {لیلما}

کابل باختر/ 12/ اسد

مسوولان اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میگویند ، صادرات افغانستان نسبت به دوسال گذشته چهل درصد افزایش یافته است.

به گزارش آژانس باختر ، قربان حقجورییس اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید ، که به اساس ارقام بدست آمده در ربع اول سال 1391 میزان صادرات کشور بالغ برشصت و چهارمیلیون دالر بود که خوشبختانه این رقم درربع اول امسال به صد میلیون دالر رسیده است که نشان میدهد صادرات افغانستان نزدیک به چهل در صد افزایش یافته است.

اقلام صادراتی کشور شامل حبوبات ، میوه خشک ، قالین ، نباتات ، پنبه و محلوج ... میباشد.

او کاهش آفات طبیعی افزایش محصولات میوه ووضعیت نسبتاً خوبتر ترانزیت و کاهش مشکلات درسرحدات باکشورهای همسایه را عامل عمده رشد صادرات کشور میداند.

بازار های عمده صادرات افغانستان را کشور های پاکستان هندوستان ، آسیا میانه ، ایران ، روسیه ، چین ، اروپا ، کانادا ، استرالیا و کشور های خلیج تشکیل میدهد.

اما تاج محمد اکبر کارشناس مسایل اقتصادی این رقم را یک رقم قابل ملاحظه نمیداند او به خبرنگار آژانس باختر گفت ، درسال گذشته میزان صادرات افغانستان به شصت و چهارمیلیون دالر میرسد که در ربع اول سال جاری چهل فیصد افزایش یافته است که این رقم قابل ملاحظه نیست .

او میگوید که بیلانس تجارت ما باکشورهای منطقه قابل مقایسه نیست و نتوانسته ایم که صنایع کشور را رشد دهیم زمینه کاریابی را برای هموطنان کشور مساعد سازیم ما نباید به رقم چهل فیصد دل خود را خوش نمایم .

ماباید در وجود امکانات موجودباید شاهد افزایش بیشتر صادرات درکشور ما باشیم .

نجلا حبیب يار صادرصادرات اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید صادرکننده گان افغانستان با مشکلات درداخل و بیرون ازکشور روبه روهستند که میتوان ازمشکلات ترانزیتی و سیاسی باکشورهای همسایه یاد کرد که گاه گاهی باعث توقف و یاکندی صادرات موسمی میوه جات تازه میشود.

 او پروسس میوه جات تازه ، خشک ،کمبود لابراتواری های کنترول کیفیت ، نبود تعرفه های فصلی و همچنان نبود سردخانه ها را درمحلات تولیدی میوه جات نام برد.مگر آغاز صادرات افغانستان را ازطریق چاه بهار یک خبر خوب میداند و بربهبود امور دراین بندر تاکید دارد.

 قابل یاد آوریست که درربع اول سال جاری واردات کشور درمقایسه واردات ربع اول سال گذشته تقریباًَ شش فیصد کاهش رانشان میدهد یعنی درربع اول سال گذشته واردات کشور یک میلیارد و 980 میلیون دالر بوده است.

درحالیکه درربع اول سال جاری واردات کشور بالغ بریک میلیارد و 860 میلیون دالر میرسد.

این کاهش عمداً دربخش های واردات موتر ووسایل الکترونیکی صورت گرفته است.

{نیلوفر}

کابل باختر/ 7/ اسد

سرمایه گذاران شهرک صنعتی ولایت هرات مدعی اندکه عدم همکاری دولت با آنان میتوانند باعث رکود فعالیت شماری زیادی از کارخانه ها درآن شهرک شود.

سرمایه گذاران شهرک صنعتی ولایت هرات دولت را متهم به عدم حمایت ازسرمایه گذاران نموده میگویند که درنتیجه چنین یک وضعیت، فابریکه ذوب آهن هرات به زودی از فعالیت بازخواهد ماند.

شفیق احمد احمدی رییس ساحوی ادارهء آیسا درولایت هرات علت به رکود مواجه شدن فابریکه ذوب آهن را تمدید نشدن ویزه های کارگران خارجی خوانده میگوید : وزارت داخله کشور گفته است که ویزه های اتباع خارجی فقط در کابل تمدید میشود نه سایر ولایات و این امر سبب شده که قوماندانی امنیه هرات از تمدید مجدد ویزه کار برای کارگران خارجی خود داری نماید .

احمدی خاطر نشان کرد كه دراین فابریکه بیست و پنج ملیون دالر امریکایی سرمایه گذاری شده که هفتصد کارگر در آن مصروف کار هستند و مالک فابریکه متذکره توانائی انتقال تمامی کارگران خارجی را به کابل به خاطر اخذ ویزه کار ندارد و نیز نميتواند که هزینه زیادتری برای آنان پرداخت نماید.

رئیس ساحوی ادارهء آیسا در هرات به آژانس باختر گفت : دولت افغانستان برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران آماده گردیده تا برای آنان درشهرک صنعتی هرات زمین توزیع نماید و مدیریت شهرک صنعتی نیز به اداره آیسا تعلق گرفته و اداره آیسا مصمم است که برای سرمایه گذاران سهولت های بیشتری را فراهم نماید.

وردک رئیس فابریکه ذوب فولاد (کامل) در شهرک صنعتی هرات نیز دولت را به عدم حمایت ازسرمایه گذاران متهم نموده میگوید: اگر تاچند روز دیگر برای انجنیران خارجی این فابریکه ویزه داده نشود ، فابریکه ذوب آهن درهرات متوقف و کارگران شان که اکثراً افغان اند نیز بیکار خواهند شد.

 وی از دولت خواست که درقسمت صدور ویزه های انجنیران خارجی این فابریکه آنان را همکاری کند.

یک منبع وزارت امورداخله دراین رابطه به آژانس باختر گفت که آنها دراعطاي ویزه کاربرای کارگران و متخصصین خارجی هیچ مشکل ندارند مگر تاكید آنها این است که این روند بايد مراحل قانونی خود را طی نماید.

درعین حال مسوولان اداره ساحوی آیسا درهرات میگویند ، آمد آمد و سروصداهای سال 2014 تاثیرات منفی برسرمایه گذاری کشور برجاگذاشته است و سرمایه گذاری ها درکشور کمرنگ شده است.

این درحالیست که مسوولان اتحادیه صنعتگران ولایت هرات ادعا دارند که تاکنون هشتاد درصد از فابریکه ها درشهرک صنعتی هرات مسدود شده اند.

 آنان دلیل عمده این پیش آمد ناگوار در عرصهء اقتصادی درآن ولایت را نبود امنیت کافی ، قاچاق و وارد نمودن جنس بی کیفیت و عرضه آن به قیمت نازل و فساد در ادارات دولتی عنوان میکنند. 

دیپلوم انجنیر قیصاری : آنچه را هزینه کردیم آنرا می ستانیم

کابل باختر/ 8/ اسد

باشنده های مکروریان ها از بلند رفتن اجرت مرکز گرمی آپارتمان های شان شاکی اند.

ساكنان مكروريان ها آنان مدعی اندکه هرسال به اجرت مرکز گرمی آپارتمان های شان افزودی بعمل می آید و این امر ضربه است به پیکر اقتصادی خانواده ها چرا كه شان و اکثریت این خانواده توان پرداخت این اجرت گزاف را ندارند.

 ماری باشنده مکرویان اول به آژانس باختر گفت ، سال به سال درقیمت اجرت مرکز گرمی آپارتمان وی افزودی قابل ملاحظه بعمل می آید .

ماری خاطر نشان کرد درسه ماه زمستان که فعالیت مرکز گرمی آپارتمان شان همچنان ادامه می یابد و اتاق های آنان به درستی نیز گرم نمی شود ، اما آنان ازجانب ریاست تدویر مراقبت مکروریان ها مجبور به پرداخت اجرت گزاف می شوند.

نجیم باشنده مکروریان سوم به این باور است که اگر بجای پرداخت بلند اجرت مرکز گرمی برای تسخین آپارتمان های شان از سایر امکانات ، مانند انرژی برق و یا گاز استفاده نمائیم به مراتب ارزانتر تمام میشود.

حميدالله یک باشنده دیگر مکروریان سوم به این باور است که ساکنان مکروریان ها باج تنبلی و بیکاره گی مسوولان امور را می پردازند واگر مسوولان واقعاً متوجه مردم هستند ، سیستم مرکز گرمی مکروریان ها گازی نمی باشد بلکه دستگاه های مرکزگرمی به مصرف نفت بدون کیفیت که دیگر مورد استفاده ندارد، فعالیت می نمایند و صرف انتقال آن هزینه برمیدارد.

 وی بیان کرد که ساکنان مکروریان ها نیاز ندارند تا مرکز گرمی آپارتمان های شان با گاز فعال گردد.

وي گفت: مکروریان ها امروز ساخته نشده محصول بیش از چهاردهه میباشند و اگر به اجرت سال های قبل مرکز گرمی ها ملاحظه شود ، در می یابیم که درآن زمان ها چون تیل مواد سوخت دستگاه ها رایگان و محصول کشور بود بسیار ارزان و حتی رایگان ارایه میگردید.

 حميد الله خاطر نشان کرد که متاسفانه این تصدی که برای عده از مردم خدمت میکرد نیز به منبع شرکت تجارتی و عایداتی مبدل گردید و باج آنرا باشنده های مکروریانها که اکثراًَ کارمندان و ماموران پائین رتبه دولتی اند ، بدوش میکشند.

به همین گونه عده زیادی از این باشنده ها محاسبه اجرت بلند مرکز گرمی شان شکایت کرده و ابراز نموده اند که توان پرداخت چنین پول گزاف را بخاطر تسخین آپارتمان های شان ندارند.

اما مسوولان ریاست تدویر مراقبت مکروریان میگویند که آن ریاست درچوکات یک تصدی فعالیت دارد و آنچه را که ما در دستگاه ها به مصرف می رسانیم از مردم مطالبه مینمائیم .

دیپلوم انجنیر شفیع الله قیصاری رییس تصدی تدویر مراقبت مکروریانها به خبرنگار آژانس باختر گفت که درزمستان سال گذشته یکصد و هشتاد ملیون افغان را ازریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع ، گاز خریداری نمودیم و با این مقدار گاز ازطریق دستگاه های مربوط حرارت را به منازل مردم در مکروریانها انتقال دادیم .

اوبیان نمودکه برق مصرف میشود ، سایر مواد به مصرف می رسد و خریداری پرزه جات نیز صورت میگیرد زیرا دستگاه ها فرسوده است و اکثراً پرزه ها استهلاک میگردد.

او درکل خاطر نشان کرد که فعالیت دستگاه های مرکز گرمی مکروریانها درزمستان سال 1391 یکصدو هشتاد ملیون افغانی هزینه برداشته است و این مبلغ را بالای پنجصد و نودوچهار هزار متر مربع مساحت نه هزار آپارتمان یکصد و نود بلاک مکروریان های اول – دوم – سوم و چهارم تقسيم نمودیم که بالای هرمترمربع آن مبلغ 350 افغانی هزینه آمد.

او گفت: باید باشنده های مکروریان ها مطمین باشنده که از آنان هیچگونه اضافه ستانی صورت نگرفته است .

او بیان داشت که بخاطر حفظ محیط زيست وجلوگیری از آلوده گی های محیطی ما بجای تیل درجه سوم و فاقد کیفیت سال گذشته از گاز مایع استفاده کردیم .

دیپلوم انجنیر قیصاری یاد آور گردید که مطابق روال قبلی آپارتمان ها از بابت حفظ و مراقبت توزیع آب ، سرسبزی ، تنظیف ، تخلیه چاه های فاضلاب سالانه یک مبلغ ناچیز بالای باشنده های مکروریان ها محاسبه میگردد.

به هرصورت با توجه به وضعیت اقتصادی باشنده های مکروریان ها اکثریت آنان درحالت مناسب اقتصادی قرار ندارد و با معاشات اندک درپست های پائین دولتی وظیفه دارند و بدون شک شکایات آنان از گزاف بودن اجرت مرکز گرمی به کلی بجا و حق است چون اکثریت آنان توان پرداخت مبلغ هنگفت را ندارند.

سه شنبه ، 8 اسد 1392 ، 12:34

کابل گرمی بی سابقه را تجربه میکند

Written by manager

کابل 8 اسد باختر

گرمی هوا از چند روز به این طرف در شهر کابل بی سابقه میباشد.

همایون مسوول اداره هواشناسی به خبرنگار آژانس باخترگفت، گرمی هوا در چند روز  اخیر در شهر کابل  درسی و یک سال  گذشته  سابقه نداشته است.

وی افزود، بلند ترین درجه حرارت دیروز درشهرکابل سی ونه درجه سانتی گراد رسیده بود امروز درجه حرارت کابل سی وهشت  درجه میباشد.

شماری از باشنده گان شهر کابل نیز دراین رابطه ابراز نظر کرده گفتندکه آنان تاحال چنین گرمی را در شهر کابل تجربه نکرده بودند و هوا نسبت به سال های گذشته بسیار گرم میباشد.

پرویز یکتن از دست فروشان میگوید که تابستان  امسال و حرارتی که اززمین برمی خیزد، روزهای اخیر ماه رمضان را خیلی برای مامشکل ساخته است.

وی ازمردم شهر کابل خواست تا در حفظ محیط زیست شان سعی کرده و ازانداختن کثافات درهر گوشه وکنار شهرخودداری نمایند وهمچنان وی از شاروالی کابل خواست تا در جمع  آوری کثافات توجه نمایندکه از شیوع امراض جلو گیری بعمل آید.

همینگونه مسوول اداره هواشناسی گفت، نسبت به روز قبل درجه حرارت یک درجه پائین آمده و نظر به پیش بینی این اداره تاچند روز دیگرنیز روزانه درجه حرارت یک- یک درجه پائین می آمد.

در گذشته ها طبیعت افغانستان به دلیل کوه های سربه فلک  ودریاهای خروشان آن درجهان  مشهور بود.

به خصوص کابل با باغ های شاداب وکوه های پوشیده از برف های دایمی زبان زد عام و خاص بود اما متاسفانه امروز به خرابه ها تبدیل شده است.

{نجیبه ذهاب}