29 جدی 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نقشه راه پنج ساله کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی روگشایی شد

کابل/ ۲۹جدی/ باختر احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و...

محمداشرف  غنی رییس جمهوی: شرق کابل به یک منطقۀ توسعه یافته مبدل خواهد شد

محمداشرف غنی رییس جمهوی: شرق کابل به یک منطقۀ توسعه یافته مبدل خواهد شد

کابل/ ۲۹جدی/ باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در...

عبدالسلام رحیمی: دولت تلاش ها را برای ایجاد صلح پایدار ادامه می دهد

عبدالسلام رحیمی: دولت تلاش ها را برای ایجاد صلح پایدار ادامه می دهد

کابل/ ۲۹جدی/ باختر عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رییس‌جمهوری و وزیر دولت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1423)

کابل باختر/ 30/ ثور
اعدام عاملان یک قضیه آدم ربایی در کشور این امیدها را تقویت می بخشد که گریز از قانون وجود نخواهد داشت و جنایتکاران پاداش اعمال زشت شان را دریافت می نمایند.
به گزارش آژانس باختر ، صبحگاهان روز شنبه 28 ثور دوتن از باشنده گان ولسوالی انجیل ولایت هرات بنام های عبدالسمیع وجلیل احمدکه در قضیه اختطاف و قتل طفل هشت ساله بنام علی سینا مجرم شناخته شدند در محبس هرات به دار آویخته شدند . این دوتن پنج ماه قبل علي سينا را به هدف دریافت پول ربودند و سرانجام او را کشتند آن چنان که گفته اند خون نا حق آنهم از یک طفل معصوم بی پاسخ نمی ماند، این دو از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند . روند محاکمه آنها پنج ماه به طول کشید سرانجام اعدام شدند .
با شماری از شهریان کابل و آگاهان امور صحبت شد آنها  اعدام این دو نفر را گامی به سوی تطبیق  قانون و تامین عدالت درکشور دانستند . با آنکه اقدام اخیر با استقبال مردم مواجه شد . مگر حرف های وجود داردکه میرساند نهادهای عدلی و قضایی و بالاخره نهادهای دولتی در گذشته در تطبیق احکام چندان تحرك نداشته اند.
نسرین احمدزی آموزگاردریکی ازمکاتب شهر کابل به آژانس باختر گفت : من از این كه قاتلین یک طفل هشت ساله بالاخره جایش را درچوبهء  دار یافتند خوشحال هستیم مگر فراموش نشود که روند محاکمه این دو نفر حداقل پنج ماه را در برگرفت درحالیکه جرم آنها مشهود بود اعتراف وجود داشت ، قانون چگونگی برخورد با این گونه قضایا را پيشبيني نموده بود مگر روند محاکمه پنج ماه را در برگرفت. باید با این گونه قضایا به گونهء سریع برخورد شود تا جنایتکاران بدانند که قانون با آنها سخت و جدی است .
یک تن از قضات محاکم شهری درکابل که نمی خواهد نامش گرفته شود دراین رابطه گفت ، من از تطبیق عدالت درقسمت آنانیکه باعث قتل و کشتار دیگران میشوند به عنوان یک شهروند حمایت میکنیم مگر به عنوان یک قاضی به این مسئله انگشت میگریم که همین اکنون شماری زیادی از مجرمین خطرناک که با حملات تروریستی و یا هم با اهداف جنایی و آدم ربایی باعث قتل و کشتار شده اند و حکم محکمه درقبال آن صریح است همچنان در زندان بسر میبرند و حکم اعدام بالای شان تطبیق نشده است هر گاه با مجرمین به خصوص آنانیکه عملاً باعث قتل انسان های دیگر شده اند زود و صریح محاسبه شود قانون محوری و قانون پذیری درکشور نهادینه میشود.
ستار سعادت تحلیلگر مسایل حقوقی دررابطه به اعدام دوتن از مجرمین درهرات به آژانس باختر گفت : دولت تمثیل کننده یک قوت و یک نظام است و ما از عملکرد اخیر دولت استقبال میکنم آدم ربایان و آنانیکه علیه مردم دست به جنایت زده اند باید مجازات شوند و به سزای اعمال شان برسند تا ما به نظم دولتی برسیم. سادات به ادامه گفت : من منحیث یک حقوقدان از دولت این تقاضا را دارم تا عدالت تامین شود ،متخلفین به جزای اعمال شان برسند قسمیکه این دو فرد اعدام گردید دیگر آدم ربایان و جنايتكاران نیز اعدام شوند .
داوود سلطان زوی تحلیلگرسیاسی که قبلاً به عنوان نمایندهء مردم غزنی درولسی جرگه حضور داشت به آژانس باختر گفت: اشخاص و افراد که مرتکب جرایم میشوند باید مجازات شوند.
درجامعه ما متاسفانه اختطاف ، قتل ، قاچاق مواد مخدر زیاد صورت میگیرد ضرور که عاملان این گونه جنایات به اشد مجازات محکوم شوندتا باشد گلیم چنین جرایم درکشور برچیده شود و بردیگران هم یک پند و عبرت گردد .
ضمناً او ازدولت میخواهد تا در امور کشور داری اصل ضوابط را در نظر داشته باشد نه روابط را به مبارزه علیه فساد اداری ، تخطی های اداری توجه خاص نمایند زمینه را اشتغال زائی برای مردم مساعد سازد، تا باشد که چنین جرایم درکشور کاهش یابد.
میراحمد جوینده یکتن از فعالان جامعه مدنی به آژانس باختر گفت: درمجموع باید این روند (مجازات جنايتكاران) ادامه پیدا کند و قانون تطبیق شود تا باشد که هیچ جنایتکاری از قانون تخطی و فرار نکند.
جوینده میگوید : ما با تطبيق قانون اين امر را افاده مي نمايم كه هیچ جنایت کاری توانائی این را ندارد که به ناموس مردم تجاوز کند ، اطفال را اختطاف و دست به جرایم بزند.
او تائيد دارد تا باید پروسه اعدام جنایتکاران ادامه یابد و محاکم کشور باید دررسیدگی به قضایای که حیات انسان و نظم جامعه را تهدید میکند جدی تر عمل نمایند.
ازگفته های بالا برمیاید که مردم خواستار به مجازات جدی جنایتکاران اند و میخواهند آن مجرمین که حکم محاکم را برابر شان واضح و هویدا است نیز پاداش جنایات شان را بگیرند.

يكشنبه ، 29 ثور 1392 ، 13:32

"خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت"

Written by manager

کابل باختر – 29ثور
روز دوشنبه است ساعت هفت وسی دقیقه صبح را نشان میدهد علی سینا تازه از خواب بیدار شده، صبحانه نه خورده زیرا والدین اصرار دارند تا او زودتر به مدرسه محله اش در شهر هرات برود ودرس های دینی اش را فرا گیرد علی سینا طفل هشت ساله است که درمیان چند خواهر وبرادر دیگرش در زیر سایه پدر زنده گی  خوب دارد. پدرش نصیراحمد نوروزی مالک یک شرکت صنعتی  درهرات بود درعین حال  شخص خبیر وخیر اندیش است که خوش داشت فرزندانش درس بخواند  بزرگ شوند وچون خودش در آینده نه تنها یک سرمایه دار ،تجار بل یک آدم صاحب خرد گردند که بتوانند نیاز مندان را کمک کند . علی سینا رویا پدر را درک کرده بود درحالیکه چند سال از عمرش سپری نشده بود مگر  بزرگ می اندیشید و به درس ورفتن به مدرسه علاقه داشت ومتوجه پیشه پدر نیز بود باوجود این همه علی سینا رویاي طفلانه نیز داشت، علاقه داشت تا درمنزلش  به تربیه حیوانات وپرنده گان بپردازد وچند بار از عبدالسمیع محافظ پدرش تقاضا چوچه گرگ کرد زیرا  سمیع خود برای  او از حیوانات وچوچه گرگ قصه ها نموده بود وعلی سینا  افکار طفلانه ورویا مظلومانه خود را در گرو سمیع گذاشته بود بی خبر از این  که سمیع  خود گرگ بزرگ است که برای علی سینا کوچک دام می چیند تا سرانجام او را شکار کند که شکار کرد .
علی سینا عجله دارد تا زودتر به مدرسه برسد مگر سمیع محافظ پدرش سر راه او  سبز میشود باخود موتر سایکل آورد، علی سینا را صدا میزند وبازهم برای  او از چوچه های گرگ قصه میکند ومیگوید یکی از آنها را برای او نگه داشته هرگاه بااوبرود چوچه مقبول گرگ را نصیب میشود حرف های سمیع  چنان عاطفی ودلسوزانه بود اما او انسانیت وعاطفه را فراموش نموده خود به یک گرگ درنده تبدیل گردیده  علی سینا را به خارج از شهر انتقال میدهد و او را برای دوهمکارش که قبلا روی اختطاف علی سینا کوچک با هم تفاهم کرده بودند میسپارد . علی سینا  معصوم ذریعه جلیل احمد وکمال با یک موتر  کرولا به قریه خوش باشان انجیل هرات برده می شود ودوره رنج سینا کوچک آغاز میگردد . علی سینا منظما" زیراتهدید وشکنجه قرار میگیرد تلیفون ها برای  پدرش میشود که پدر تنها صدای گریه پسرش سینا را می شنود. ربایندگان درگام نخست هیچ تقاضای رامطرح نمیکنند فقط میخواهند این نکته رابرای نصیر نوروزی افاده نمایند که سینا کوچک با مشکلات انبوه ، شکنجه و دور از خانواده  مواجه است. بعدا" تقاضای پول میشود پدر قبول میکند وبه سرعت 65 هزاردالرامریکایی  به دست از افراد  قسی القلب که نازدانه پسرش را در گرو دارند میپردازد مگرسینا به خانه نمیرسد. اضطراب و کنجکاوی پدر بیشتر میگردد تا سرانجام به علی سینا میرسد نصیراحمد نوروزی به سینا ميرسد مگر او جسد بی روح  فرزند را می بیند که بابی رحمی به  قتل رسیده است. نامردی و بی سپاسی  آدم ربایان  انسان نما تاحدی است که آنها پنج روز قبل از یافت پول، علی سینا هشت ساله راکشته بودند مگر باوجودآن برای پدر وعده  سپردن پسر را میدهند. بالاخره نوروزی بعد از 35 روز فراق ودوری جسد بی حرکت پسر را در آغوش میکشد. خبر قتل نامردانه سیناي نامراد  غوغای در شهر هرات برپا میدارد. عکس های او زینت صفحه های تلویزیون و روزنامه های محلی میگردد  قساوت و بیرحمی راکه سینا متقبل شده اشک را در چشمان شهریان هرات جاری میسازد این خبر به کابل، قندهار و مزارشريف درز میکند در های ضخیم ارگ ریاست جمهوری را عبور مینماید  ومسوولان حکومتی را متوجه جنایات میسازد که انسان و انسانیت از آن عار دارند. مرگ سینا تظاهرات گسترده یی در هرات نسبت میشود کسب وکار تجارو صنعتکاران را در آن شهر متوقف میسازد واکنش های در پایتخت نیز تندمیگردد رییس جمهور  حکم تحقیق میدهد سرانجام  عاملان گرفتار میشوند. مگر برخلاف انتظار نصیر نوروزی متوجه میشود که مار در آستین خودش بوده سمیع کسی که نصیر اورا از میان کار گران معمولی بیرون کشید برایش ارزش داد اعتماد کرد و بالاخره اورا در جمله چند محافظ جاداد عامل و طراح ربودن فرزندش تیارکرد وزمانیکه پول را دریافت كرد از ترس آن که مبادا افشا شود، سینای کوچک را بیرحمانه میکشد غصه نوروزی دو چند میشود و برای مجازات سمیع و همکاران وی گریبان پاره میکند و بالاخره عدالت برقرارمیگردد و سمیع و جلیل به عنوان محرکان و فعالان قتل سینا  کوچک مجرم شناخته میشود و هنوز پنج ماه از نبود و شهادت  سینا کوچک سپری نمیشود که این دو با  خواری و ذلت درحالیکه اشک پشیمانی به چشم دارند و میخواهند عفو شوند خود در چوبه دار قرارمیگیرند وپاداش جرم شانرا دریافت مینمایند. شاعري چه خوش گفته است.
خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت
دیده باشی لکه های دامن قصاب را

كابل باختر 28 ثور
وزیرامور شهر سازی میگوید، از 350شهرک درسطح کشور تنها یکصدو پنجاه و هفت شهرک آن دارای مجوز قانونی است .
داکتر حسن عبداللهی وزیر امور شهر سازی درمصاحبه اي به آژانس باختر گفت ، افغانستان درحال حاضر رشد شش فیصدی نفوس را دارا میباشد که این رقم بلندترین نرخ شهر نشینی درجهان است و این امر باعث گردیده كه مردم دست به ساخت و ساز ساختمان های خود سر بزنند، اما ناگفته نباید گذاشت که ساختمان های که بصورت انفرادی توسط خانواده ها غرض ایجاد سرپناه اعمار میگردد آنقدر مشکل زا نبوده که اعمار ساختمان های جمعی بصورت شهرک ها و سایر اماکن که جمع قابل ملاحظهء را درخود جا میدهد میباشد، زیرا در نقشه ریزی و ساختار چنین ساختمانها معیار های لازمی که توسط ارگانهای دولتی از نظر ایمنی و مقاومت ساختماني در برابر حوادث طبیعی و سایر موارد همانند کانالیزاسیون، وجود پارکينگ ها ، محیط سبز و غیره شد درين شهرك ها وجود، ندارد.
به گفتهء وزیر انکشاف شهری ازجمله 350 شهرک موجود درکشور صرف 157شهرک دارای مجوز قانونیست که شرایط لازم یاد شده را داراست اما درسایر ساختمانها نمی دانیم که آیا معیار های لازمی درنظر گرفته شده یا خیر ؟ و این يك  موضوع نگران کننده است زیرا زندگی جمع کثیری از شهروندان ما را  به خطر مواجه ساخته که وزارت شهر سازی به مثابه ارگان مسوول برای رسیده گی به  اين مشکل، کمیته ئی را در هماهنگی با شاروالی ها ایجاد نموده تا ساختمانهای غیر قانونی را از لحاظ معیارهای قبول شده ساختمانی، بخصوص شرایط ایمنی مقاومت آنان را دربرابر حوادث ارزیابی نمایند تا شرایط زندگی مصئون  دراین گونه ساختمان ها مساعد گردد.
وزیر امور شهرسازی برنامه های آن وزارت را درجهت ممانعت  از اعمار ساختمان های غیر معیاری یا خود سر توضیح داده گفت : وزارت امور شهر سازی دراین رابطه دو برنامه مشخص دارد، در برنامه نخست جلو اعمار چنین ساختمانها را بگیرد و در برنامه بعدي تهیه و تطبیق ماستر پلانهای شهری است که تاکنون توانسته ایم در مشوره با شاروالی ها، شوراهای ولایتی و سایر نهادهای مربوط حدود هفتاد ماستر پلان شهری را آماده نمائیم و از دو ماه بدینسو انتظار داریم تا این مسئله در شورای وزیران مورد بحث قرارگیرد ، با تائید این برنامه بخش اعظم از مشکلات حل خواهد گرديد.
وزیر امور شهری سازی به ادامه گفت: برنامه دوم ما تصویب قانون تخلفات ساختمانی است كه در این قانون به تمامی موارد خلاف ورزی پرداخته شده و مطمین هستم که با تطبیق آن هیچ مشکلی در قسمت ساختمان هاي خود سر باقی نخواهد ماند اما قانون یاد شده از یکسال بدینسو غرض طی مراحل قانونی در شعبه تدقیق وزارت عدلیه بسر میبرد و امیدواریم هر چه زودتر مراحل قانونی را طی نموده تصویب گردد تا قانوناً ما با تخلف ورزی ها مبارزه نمايم.
اظهارات وزیر شهر سازی درحال بیان میشودکه مشکل مسکن درکشور حاد بوده و برای حل این مشکل حداقل به بیش از یک ملیون و یکصد واحد مسکونی نیاز است این نیازمندیها باعث گردیده تا حلقه های سودجو، نه تنها عامل برای غضب زمین باشند بل در پی سود جویی های بزرگ به اعمار شهرک های مبادرت ورزیده اندکه با معیار های ساختمانی سازگار نیست .
درحالیکه مسوولان امور منجمله وزارت شهر سازی و شاروالی در صدد حل این مشکل اند مگر تلاش های آنها نتیجه نداده است . دولت به منظور خاتمه بخشیدن به مشکل مسکن درکشور برنامه های را روی دست گرفت در پایتخت  كشور،پيرامون شهر جدید به نام کابل جدید بحث و ساحه وسیع در شمالشرق  كابل به این منظور درنظر گرفتند با آنکه از طرح کابل چند سال میگذرد مگر تاکنون نشانه که کابل جدید یک محل مسکونی باشد به چشم نمیخورد .
چرا كه کابل جدید ازیک پروژه روی کاغذ به پروژه زیر بنايی مسکونی تبدیل نشد ؟
وزیر انکشاف شهری تاخیر در ساخت شهر کابل جدید را در وجود بورد مستقل کابل جدید میداند.
به گفته وی بورد یاد شده جایگاه قانونی ندارد و اگر قرار باشد کارپیش برود باید مسوولیت به ارگان مسوول که وزارت شهر سازی است سپرده شود.
این بورد که هفت سال قبل ایجادگردید و کارها در حدی پیشرفت داشت ماسترپلان شهر جدید به همکاری جایکای جاپان در سال 87 آماده گردید اما از آنروز به بعد کارها ساکت ماند و وزارت انکشاف شهری مطابق فرمان 45 رییس جمهور دررابطه به موضوع پرداخته گزارش صدصفحه ئی را با ریاست جمهوری ارائه نمودیم و از آنروز تاکنون منتظر هدایت از ریاست جمهوری هستیم .
برخي بر اين باور اند كه عدم هماهنگي ميان نهاد هاي حكومتي بخصوص وزارت شهر سازي و شاروالي ها باعث پراگندگي و زمينه را براي منفعت انديشي هاي شخصي مساعد ساخته است.
وزیرشهر سازي عدم همکاری میان آنوزارت و شاروالی ها را رد نموده گفت ، قبل براین برخی اوقات میان واحد های پالیسی ساز( وزارت انکشاف شهری )و تطبیق کننده گان ( شاروالی ها ) مشکلات وجود  داشت  اما با وضع آخرین مقرره که هفت ماه قبل صورت گرفت به اين گونه مشکلات نقطه پایانی گذاشته شد وکارها درهماهنگی پیش میرود . ما مشتركاُ با خلاف ورزي ها مبارزه مي نمايم.
مشکل دیگر درکابل و سایر شهر ها ملوث بودن آب های تحت ارضی است که میتواند صحت و سلامتی شهروندان را تهدید کند.
داکتر حسن عبداللهی دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت : غرض حل مشکل آب یا تنظیم آب آشامیدنی درشهر کابل یک شرکت کانالیزاسیون و آبرسانی که متشکل از نماینده گان وزارت های شهرسازی ، اقتصاد ، مالیه ، شاروالی کابل و اداره حفظ محیط زیست است ایجادگردید با وجود آنکه مطابق قانون آب، وزارت شهرسازی موظف به تنظیم آب در شهرهاست اما درمخالفت به قانون یاد شده مدیریت شرکت به وزارت مالیه سپرده شده ووزارت شهرسازی مدتها قبل موضوع را به مجلس نماینده گان و ریاست جمهوری رسانیده ایم اما تاکنون جوابی دریافت نداشته ایم .
وزیر امور شهرسازی به ادامه گفته : با وجود تمام مشکلات وزارت شهر سازی میکوشد تا با اتخاذ برنامه های عملی به مشکل کمبود مسکن درکشور خاتمه بخشد و دراین راستا موفقیت های دارد و شاهداین ادعا ما کاهش قیمت مسکن درکابل است .
از زمانی که وزارت انکشاف شهری به ساخت وساز ساختمانها بصورت مستقل و يا با اشتراک با بخش خصوصی اقدام  نموده  تقریباً سالانه 50 هزار واحد ساختمانی را عرضه میداریم  كه  بخش از نیازمندی مردم را برطرف گرديده است .
به گفته وی سالانه درشهر کابل صد هزار واحد مسکونی نیازاست که این وزارت میکوشد تا سه هزار واحد مسکونی را بصورت مستقل سه هزار را در قرار داد با کشور امارات متحده عربی چهارده هزار واحد را در شرکت با سکتور خصوصی و سی هزار واحد را در ده سبز کابل ( شهرک 26 دلو ) اعمار نماید و تلاش داریم قیمت های بیشتر ازاین پائین آید زیرا قیمت های موجودکاذب و بالاتر از توانایی مردم بخصوص کارمندان دولت.
وی افزود: وزارت یاد شده حتی برای کارمندان دولتی با قیمت های مناسب برنامهء دارد تا واحد های مسکونی را عرضه دارد.

 

کابل 14 ثور باختر

صالح محمد محمدی سنوکر باز افغانستان قهرمان بیست و نهمین دور مسابقات آسیایی منعقده پاکستان گردید و مدال طلا راکسب نمود.

این مسابقات که از یک هفته قبل با اشتراک سی و دو ورزشکار از شانزده کشور آسیایی در شهر کراچی پاکستان برگزار گردیده بود، دیروز با قهرمانی صالح محمد محمدی ورزشکار سنوکرباز کشورپایان یافت.

نجیب الرحمن  رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به خبرنگار آژانس باخترگفت، دراین مسابقات ، صالح محمد محمدی و رئیس خان  سن زی دوسنوکر باز تیم ملی کشور اشتراک نموده بودند که صالح محمد محمدی با انجام هشت بازی تمام حریفانش را از پیشرو برداشت و با گرفتن مدال طلا مقام قهرمانی سنوکر آسیا را به نام افغانستان ثبت نمود.

حریفان  صالح محمد محمدی ورزشکاران منگولیا، پاکستان، ایران ، هانگ کانگ ، چین و سوریه بودند.

گفتنی  است که این نخستین باريست که افغانستان در مسابقات سنوکر آسیایی مقام قهرمانی را کسب نمود. 

دوشنبه ، 2 ثور 1392 ، 12:37

بازار خرید و فروش اماکن کمرنگ شده است

Written by manager

 

کاب باختر 2ثور

متصدیان برخی از رهنماهای معاملات از کمرنگ شدن کارو بار شان شکایت دارند .

آنان میگویند که به تناسب سال قبل بازار خرید وفروش جایداد ها کمرنگ شده و کار وبار رهنماها از رونق افتاده است .

متصدی رهنمای معاملات نعمت الله رحمانی درمکرویان ها در صحبت با فرزانه نعمت خبرنگار آژانس باختر گفت : با آنکه در قیمت آپارتمانهای مکروریان ها بیست وپنج درصد کاهش آمده هنوزهم مشتری ها حاضر نیستند تامانند یک سال قبل آپارتمان خریداری کنند .

او گفت: سال قبل یک باب آپارتمان دو اتاقه در حدود یکصدو پانزده هزار دالر امریکایی خرید وفروش میشد ،در حالیکه همان آپارتمان را حالا کسی به نودو پنج هزار دالر  هم خریداری نمیکند .

محمد صدیق خاوری معاون اتحادیه رهنماهای معاملات شهر کابل نیز از کمرنگ شدن بازارکاروباررهنماها صحبت نموده گفت :نرخ ها از بیست وپنج الی سی فیصد پایین آمده وکمتر کسانی حاضر به خرید زمین وآپارتمان ميشوند .

آقا محمد که مالک یک رهنمای معاملات در ساحه ارزان قیمت است میگوید :مردم نسبت به اوضاع سیاسی وامنیتی کشور بعد از سال 2014 بی اعتبار اند و ميکوشند تاپول های شان را نزد شان نگهدارند تا آنکه درخرید خانه وزمین به مصرف برسانند .

اما انجنیر عبدالاحد واحد معین تخنیکی شاروالی کابل میگوید : علت کاهش در نرخ منازل وزمین رهایشی اعمار ساختمان ها وشهرک های رهایشی در مرکز واطر اف شهرکابل می باشد .

وی گفت: با ساخت وساز بیشتر وایجادی شهرک ها طبعاً قیمت های منازل وآپارتمان ها پایین میاید

وچنین چیزی به نفع مردم است تا با قیمت های مناسب مالک خانه شوند .

اما فضیله کارمند یکی از ادارات دولتی به این باور است که کارمندان پایین رتبه دولتي با در آمد متوسط هرگز قادر به خرید خانه ویا جایداد نخواهند شد.

 وی می افزاید: در سالهای قبل مردم عام به خصوص کارمندان دولت می توانستند با اندک تدابیر وگرفتن قرض ووام رویای مالکیت یک منزل رهایشی رابه سر بپرورانند امادر شرایط کنونی چنین چیزی امکان ندارد وکارمندان دولتی وآنانیکه حدی اوسط در آمد را دارند نمی توانند  به درستی  از اعاشهء خانواده بدر آیند چه رسد به آنکه برای خرید منازل از پول معاش ماهوار پس اندازنمایند .

به هر صورت پس از سقوط طالبان وایجاد شرایط روبه رشد اقتصادی درکشور در کنار اینکه درآمد کتله یی ازمردم  بهتر گردید ، نرخ منازل رهایشی و آپارتمانها نیز به تدریج بلند رفت وظرف ده سال گذشته در صعود قیمت منازل تغییر قابل ملاحظهء بوجود آمد .

اینک بازار خرید وفروش اماکن روبه سردی است ودیگر رونق یکسال قبل را ندارد وکسانیکه درعرصه خرید وفروش از طریق رهنماهای معاملات فعالیت میکردند نیز از چنین حالت شاکی اند .

یکی از عواملی که چنین وضعیت را در بازار خریدوفروش اماکن بوجود آورده است ،موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان پس از سال 2014 میباشد که ظاهرا مردم پس از سال 2014 به شرایط کشور بی باور اند ،اما باتوجه  به عزم دولت مردان  ونیروهای امنیتی کشور وتعهدات جامعه جهانی برای حمایت از نیروهای افغان در برابر  تروریزم وجنگ افروزی استخبارات همسایه گان باید مطمین بود که دیگر افغانستان دستبرد دشمنان خارجی وداخلی نخواهد شد چون دانش وآگاهی سیاسی فرد فرد این سرزمین ونیز حمایت مالی ونظامی کشور های دوست از مردم ودولت افغانستان ، مارابه این باورمند میسازد که دیگر سرنوشت مردم ما به اختیاری خودشان قرارخواهد داشت وهرگز اختناق ،جنگ وناامنی  سراسر کشور ما را فرا نخواهد گرفت 

{فرزانه}

 

 

کابل باختر – 27حمل

تجمع آب باران دربرخی ازجاده های شهرکابل  مشکلات زیادی را برای شهروندان ببار آورده است .

ریزش باران ها اکثریت جاده های مزدحم را به تالاب مبدل  ساخته واکثریت شهروندان بار ملامتی این مشکلات را بالای شاروالی کابل می اندازند ومقام هاي مسوول  آن اداره را به بی کفایتی وبی تفاوتی درراستای وظایف شان متهم می نمایند .

فریده متعلم لیسه ابوالقاسم فردوسی به خبرنگارآژانس باختر  گفت: هرروز جاده میدان هوایی را از ساحه بی بی  مهروسپری  میکند وبا آنکه این جاده  ازنظر انجنیری بصورت بهتر ساخته شده است  اما آبروهای  آن نواقص داشته وریزش باران این ساحه جاده را به تالاب مبدل می سازد که نمی توان آنرا طی کرد .

به همینگونه عده یی زیادی از متعلمان دختر وپسر که از ساحهء جاده میدان هوایی گذر مینمایند ، مدعی اند مسافه دوايستگاه راطی میکنند تا سرک را عبور نمایند  زیرا تجمع آب زیاد درجاده مانع عبور از آن  ساحهء سرک میگردد .

جمشید باشنده  کارته نو کابل به آژانس باختر  گفت که درقسمت سیاه سنگ  تا سرک اول کارته نو آب زیادی آلوده با "لای  ولوش" تجمع کرده  ونیاز است تامسوولان شاروالی کابل این ساحه را طور اساسی بازسازی نمایند و به مشکل که عابران، راننده های بایسکل، موتر سایکل وحتی سایر وسایط به آن مواجه اند خاتمه داده شود.

مددخان یک باشندهء دیگر ناحیه هشت کابل مدعی است که شاروالی کابل کارهای بنیادی نمیکند بلکه به کارهای نمایشی برای  اغوای شهروندان می پردازد .

اوگفت که اگر کاربه طور اساسی ومطابق اصول  ساختمان صورت گیرد نه تنها که دیگر درجاده ها آب تجمع نمیكند بلکه عمر جاده ها نیز طولانی می شود.

حبیب الله  باشنده خیرخانه میگوید که مسیر هوتل پروان تا پروان سوم از چندین سالی به اینسو قابل ترمیم است او گفت درقسمت های از این جاده بخصوص درچهاراهی  سرسبزی به نسبت تجمع آب حتی وسایط  ترانسپورتی به مشکل عبور مینمایند .

به همینگونه برخی از باشنده های چهارقلعه چهاردهی ،چهارقلعه وزیر آباد وسایر ساحاتی که به این مشکل مواجه اند ، شاروالی کابل را نسبت به مشکلات شان به بی توجهی  متهم ساخته وادعا دارند که اكثریت آبرو هاي کنار جاده ها مسدود شده وبرای پاک کاری آن کار صورت نمی گیرد .

خبرنگار آژانس باخترشکایات این شهروندان را با عبدالقادر آرزو رییس نشرات شاروالی کابل درمیان گذاشته واو گفت که تجمع آب دربرخی ازجاده ها به خاطر بندش آبروها صورت می گیرد  .

او برخی شهروندان را متهم ساخت که مواد اضافی وحتی خاک روبه های دکانها وسایر اماکن شان را به  آبروها می اندازند وسبب بندش آن می شود .

آرزو خاطرنشان کرد که تاکنون کانال  های تخلیه آب در ساحات سه صدوپانزده  ،وزیر آباد ،رحمان مینه ، پروژه پنجصدفامیلی  ،باغ شهرارا  ،جوار شهرک پولیس ،ساحه علاوالدین ،چهاراهی ابریشم ،چمن میرواغط  ،پارک زرنگار ، احمد خان وده قابل هم  بازسازی وهم تازه احیا شده است که دراین ساحات از تجمع آب جلوگیری  شده است اماهنوز کار درزمینه جریان دارد ودرسالروان کانال وزیر آباد راتوسعه  می دهیم.

 اوگفت دربرخی ازساحات پلچک های خود سرساخته شده که مانع جریان آب می شود  وکاربرای  رفع این مشکل درجریان است .

او درزمینهء رفع مشکل تجمع آب در جاده ها همکاری مردم رانیز تقاضا کرده یاد آور گردید که در بازنگهداری آبروها باید مردم توجه کنند .

 

پلخمری باختر – 7حمل

اداره زراعت ، آبیاری و مالداري  بغلان توزیع  تخم اصلاح شده پنبه  وکود کمیاوی رابرای  دهقان های بغلان مرکزی و شهر پلخمری  آغاز نموده است .

توزیع تخم اصلاح شده پنبه به کمک مالی آلمان درهمکاری با موسسه حمایت از انکشاف  زراعتی  درشمال وشمالشرق بغلان صورت می گیرد.

عزیز الله ایماق  رئیس اداره زراعت، آبياري ومالداری ولایت بغلان  به آژانس باختر گفت ،این کمک مقدار پنج هزارویکصدوهشتاد کیلوگرام  تخم پنبه وهمچنان یک هزارو سی وشش  خریطه کود سیاه وسفید میباشد که برای پنجصد وهژده تن از دهقان های پنبه کار بغلان مرکزی وشهرپلخمری  كه براي هر دهقان مقدار ده کیلوگرام تخم پنبه وهمچنان دو بوری کود کمیاوی توزیع گردید .

رئیس زراعت بغلان خاطر نشان ساخت که از این تخم های اصلاح شده نوع آلمانی موازی پنجصد وهژده جریب زمین زراعتی درولسوالی های بغلان مرکزی ومربوطات شهر پلخمری تحت زرع پنبه قرار داده خواهد شد .

رئیس زراعت بغلان گفت که در آنولایت  زرع پنبه  حاصل خوبی میدهد وهدف از توزیع تخم های اصلاح شده پنبه را درولایت بغلان رشد وانکشاف زراعت پنبه  درآن ولایت عنوان نموده علاوه کرد  که امسال در نظراست تابه منظور  فراهم نمودن تسهیلات بیشتر به  دهقان های پنبه کار ،دستگاه پروسس پنبه با ماشين توليد روغن پنبه دانه را به دسترس آنها قرار  دهد.

عبدالصمد یکتن از دهقان های پنبه کار درولسوالی  بغلان مرکزی ضمن استقبال از اهداف وبرنامه های وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری برای حمایت ازانکشاف بذر پنبه از عدم مارکیت مناسب برای پنبه کاران به حیث یک مشکل اساسی یاد کرده افزود که سال گذشته درنتیجه این مشکل ناگزیر شدیم تامحصولات پنبه جمع آوری شده را به قیمت بسیار ارزان یعنی فی سیر یکصدوهفتاد افغانی دربازار عرضه نمایم .

قابل تذکر است که قبلا" زرع پنبه درکنار لبلبو به شکل اجباری درولایت بغلان صورت می گرفت و محصولات آن توسط شرکت سپین زر به قیمت مناسب خریداری می شد .

اما اکنون با ازبین رفتن شرکت سپین زر دهقانان پنبه کار با مشکل درناحیه نبود مارکیت مواجه اند .

يكشنبه ، 25 حمل 1392 ، 08:26

نرخ مکالمات تیلفونی بلند است

Written by manager

 

معین وزارت مخابرات :ما دراین قسمت فشار وارد کرده نمیتوانیم

کابل باختر/ 25/ حمل

درحالیکه قیمت مکالمات تیلفونی در کشور نسبت به کشور های منطقه بلند است، اما مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگویند، آنها در تلاش اند تا ازطریق رقابت سالم شرکت های خصوصی را تشویق به تنزیل قیمت مکالمات تیلفونی نمایند.

انجنیر بریالی حسام معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتي در مصاحبهء به خبرنگار آژانس باخترگفت ،قیمت ها به اساس رقابت های آزاد تعيین میگردد و قیمت فی دقیقه دریک مخابره به مصرف میرسد درختم هر ربع و اخیر هر سال ازطرف اداره مقرراتي وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مورد ارزیابی قرار گرفته، بعد از مطالعه مجدد و محاسبه با شرکت های مخابراتی مشوره میشود، روی قیمت ها تصمیم گرفته میشود، مگر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به خاطر تنزیل قیمت های مکالماتی بر آنها فشار وارد نمی کند.

 انجنیر حسام اضافه داشت، در چند سال اخیر در بخش مخابرات، خدمات زیادی صورت گرفته، چهارشبکه خصوصی و یک شبکه دولتي و چهل وچهار شرکت آی اس پی در کشور مصروف عرضه خدمات مخابراتی اند و هشتاد و هشت فیصد نفوس کشور ازاین خدمات استفاده مینمایند.

ما از طریق صندوق انکشاف مخابراتی، شرکت ها را تشویق نموده ايم تا در مناطق که تا الحال از خدمات مخابراتی محروم اند سرمایه گذاری کنند و این برنامه در اولویت کاری ما قراردارد.

وی اضافه داشت، در مقايسه به گذشته در قیمت سیت هاي مبایل و مکالمه مخابراتی کاهش قابل ملاحظهء رونما گردیده است.

بطور مثال فی دقیقه مکالمات تیلفونی به خارج از کشور فعلاً بین پنج الی ده افغانی است و در مکالمات داخلی از یک الی پنج افغانی اضافه تر نمی باشد که این تفاوت های کلی را نشان میدهد و همچنان کیفیت خدمات مخابراتی نسبت به سال های گذشته بهبود قابل ملاحظهء یافته است.

 انجنیر بریالی حسام گفت ، شرکت افغان تیلی کام منحیث شرکت دولتی درپهلوی سایر شرکت های مخابراتی مصروف عرضه  خدمات جی اس ام میباشد و تجهیزات ووسایل مورد ضرورت عرضه خدمات تری- جی که درآینده نزدیک این خدمات را عرضه خواهدکرد کار روی آن جریان دارد و در شش ماه آینده این خدمات را به ولایات درجه اول امتداد داده و دردوسال آینده مجموعاً درتمام افغانستان شبکه افغان تیلی کام را فعال میسازیم که موازی با سایر شرکت های خصوصی عرضه خدمات جی اس ام و تری- جی را ارايه نمایند.

 معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود: شرکت افغان تیلی کام از توزیع هر جواز فعالیت تری- جی بیست و پنج ملیون دالر امريكايي اخذ میدارد و تا فعلاً سه شرکت این جواز را اخذ و با شرکت چهارمی در مذاکره هستیم که ازاین مدرک دولت عاید خوبی رانصیب شده است.

 موصوف حجم سرمایه گذاری در بخش مخابرات را حدود یک ملیارد و هشتصد هزار دالر ذکر کرده که برای حدود یکصد هزار تن بطور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار مساعد گردیده است.

انجنیر بریالی حسام علاوه کرد، یکی از اولویت های این وزارت توسعه و انکشاف برج هاي مخابراتي درساحات مختلف کشور است تا از آن طریق ساحات كه تا فعلاً به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند، تحت پوش قرار گیرند كه با تحقق این برنامه دوصدو بیست قریه دیگر درافغانستان از خدمات مخابراتی بهره مند خواهند شد.

کابل باختر / 22/حمل
به گرازش آژانس باختر، حامدکرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان بارها مطرح کرده که دشمنان مردم افغانستان نمی خواهند، افغانستان دارای  نظام قوی و نیرومند گردد.
او یکبار ديگر درمراسم ابراز تسلیت وغمشریکی به خانواده های قربانیان حادثه اخیر ولایت فراه به صراحت مطرح ساخت دشمنان کشور ماچه درهمسایگی و یا جای دیگر، افغانستان نیرومند نمی خواهند .
در حقیقت خواست دشمنان مردم افغانستان، افغانستان ضعیف و محتاج به دیگران می باشد .
دشمن چنین می خواهد و بدبختانه شماری از افغانان اغوا شده در حطيهء خدعه و نیرنگ دشمن قرار گرفته برضد وطن و مردم خود عمل می کنند. از بیگانه گان تفنگ می گیرند برادر و هموطن خود را نشانه می گیرند، از بیگانه مواد انفجاری می گیرند کلينیک، مکتب و ساختمان وطن خود را ویران می کنند، عالم ، معلم و انجنیر خود را می کشند و در یک کلام به هراندازه که این کشور ویران گردد دشمنان مردم ما خوش می شوند، پس چرا  افغانان وسیله این هدف دشمن می شوند .
به آن عده از افغانانی که سلاح علیه وطن و مردم خود گرفته اند، لازم است که فکر کنند چه می کنند و به دهل کی می رقصند، از رسارت ذهنی و فکری دشمن بگریزند، به خاطر وطن و مردم از جنگ دست بردارند و به صلح رو آوردند، درین صورت است که دشمن روسیاه می گردد، درغیر آن این جنگ ادامه خواهد یافت و تاوان آن را خانواده های افغان خواهند پرداخت . 

 

به گزارش آژانس باختر، معصوم ستانکزی رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح میگوید ،آنها براي تامين صلح در كشور تلاش هاي را به راه انداخته اند، ولي تلاشهاي یکجانبه برای تامین صلح در افغانستان موثر نيست او ابراز امیدواری ميكند که طالبان نیز یک  قدم به جلو بگذارند. این مسوول شورای عالی صلح افغانستان همچنین میگوید که در میان گروه طالبان افرادی وجود داردکه مایل به مذاکره باحکومت اند، اما آنهاتحت فشار برخی ازحلقاتی قراردارند که خواهان ادامه جنگ در افغانستان اند.

او واضح ساخت، عده يي از اعضای گروه طالبان میخواهند صلح ازراه گفتگو در افغانستان تامین گردد، اما آنها به گونهء تحت فشار قراردارند كه درنتيجه همین فشارها بعضی از افراد طالبان جان شان را ازدست داده اند.

این درحالیست که حلقه های استخباراتی منطقه در تلاش به هم زدن روند صلح در افغانستان اند و شماری از اعضای طالبان به دلیل داشتن تمایل با مصالحه  در پاکستان زندانی اند.

گفته های رييس دارالانشای شورای عالی صلح را با شماری از آگاهان سیاسی مورد  بحث قراردادیم.

 معین مرستیال عضو رهبری حزب حق وعدالت ضمن تائيد گفته های معصوم ستانکزی رییس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید: بسیار واضح است حلقاتی استخباراتی منطقه که رهبری طالبان به آنها وابسته است  نمی گذارند تا طالبان با روند صلح دولت افغانستان یکجا شوند.

وی گفت تازمانیکه اهداف این حلقات در افغانستان تامین نشود و خواسته های آنها بر آورده نگردد نه تنها  طالبان را بل دیگر گروه های  مخالف مسلح دولت افغانستان راکه به گونه با آنها وابسته اند اجازه نمی دهند تا به مذاکره با دولت آماده شوند.

وی به صورت مشخص از شبکه استخباراتی پاکستان نام برده میگوید  پاکستانی ها این را میدانند که  گشایش گره صلح افغانستان در پیش آنهاهست. بنآ تازمانیکه این  گروه ها از زیر فشار حلقات استخباراتی  نجات پیدا نکنند، نمیتوان صلح را درکشور  تامین کرد.

مرستیال میگوید گرفتن تماس به صورت انفرادی از سوی حکومت افغانستان با افراد مشخص  طالبان راه رسیدن به صلح  را طویل میسازند.

وحید مژده کار شناس دیگر مسایل سیاسی در رابطه به روند صلح و گفته های اخیر ستانکزی به آژانس باختر گفت: به نظر من زمانیکه حرف از مذاکره و صلح به میان میاید طالبان براي امتیاز گیری بیشتر فعال میشوند.

تاحال هیچ نوع مذاکره  شروع نشده است و امید صلح هم  نیست و سفراخیر رئیس جمهور به قطر، و بازگشایی دفتر برای طالبان تلاش صلح را با آن طالبان كه در پاكستان اند قطع نموده است.

وحید مژده اضافه ميدارد طالبان از حرف های نظیر گفتگو های صلح بیشتر امتیار گيري مينمايند، هرزمانیکه حرف از تحرک این پروسه  به میان مییاید طالبان  نیز شرایط تازه وضع میکنند.

مژده نیز به گفتگوهای صلح با طالبان چندان امیدوار نیست.

یک عضو شورای ملی که نمی خواهد نامش گرفته شود میگوید: تلاشهای دولت افغانستان و شورای عالی صلح در خور اهمیت وستایش میباشد مگر نسبت به روند صلح درکشور بی باوری های زیادی وجود دارد،

در حالیکه روند صلح موفقیت های زيادي دارد مگر این موفقیت ها چندان توضیح داده نشده است.

او از مقامات حکومتی و مسوولان شورای عالی صلح میخواهد تا از لفافه گویی ها دست بردارند و از انکشافات در مذاکرات صلح مردم را آگاه سازند تامردم بدانند که مسیر صلح راهش را هدفمند می پیماید و نباید نسبت به آن بی باور بود.