29 جدی 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نشست سالانه کمیته رهبری صندوق وجهی زیربنایی افغانستان برگزار شد

نشست سالانه کمیته رهبری صندوق وجهی زیربنایی افغانستان برگزار شد

کابل/ ۲۹جدی/ باختر نشست کمیته رهبری صندوق وجهی زیربنایی افغانستان به...

نقشه راه پنج ساله کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی روگشایی شد

کابل/ ۲۹جدی/ باختر احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و...

محمداشرف  غنی رییس جمهوی: شرق کابل به یک منطقۀ توسعه یافته مبدل خواهد شد

محمداشرف غنی رییس جمهوی: شرق کابل به یک منطقۀ توسعه یافته مبدل خواهد شد

کابل/ ۲۹جدی/ باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1423)

 

ایبک / باختر/ 14/ حمل

صدها زن باشنده سمنگان پس از دوره نه ماهه سواد آموزی سندفراغت بدست آوردند.

فیروز الدین احمدی آمر سواد آموزی ریاست معارف سمنگان به آژانس باختر گفت ، آمریت سواد آموزی به همکاری موسسه یونیسف یا اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد طی نه ماه گذشته دوهزار تن از دختران و زنان راکه از نعمت سواد بازمانده بودند تحت پوشش آموزش سواد قرارداده اکنون یک هزار و هفت صدوشصت تن آنان موفق به دریافت سندفراغت شدند.

 به گفته احمدی این تعداد افراد رادریک صد باب کورس درمرکز وولسوالی های شش گانه آن ولایت تنظیم نموده بودند که پس از آموزش نه ماهه ، سند فراغت معادل صنف سوم مکتب به آنان توزیع گردید.

 وی خاطر نشان کرد فارغان میتواننددرمکاتب بزرگسالان و لیسه های شبانه به آموزش ادامه بدهند .

 عبدالعزیزعزیزی رییس معارف سمنگان درمحفل فراغت این سواد آموزان پیرامون ارزش علم و دانش صحبت نموده ازتمامی مردم خواست که به منظور کسب علم و دانش اعضای بی سواد خانواده هایشان راتشویق نمایند تا حاضر به آموزش سواد شوند.

ازسوی هم خدیجه حسنی رییس امور زنان سمنگان گفت زمانیکه زنان از نعمت سواد برخوردار باشند خوبتر در امور خانواده گی رسیده گی نموده محیط خانه را بهتر تنظیم کرده صحت خود و اطفال شان را حفاظت نموده از بسیاری خشونت ها جلوگیری میکنند.

 شماری از فارغ شده ها از برگزاری این گونه برنامه های آموزشی خوشی نموده میگویند حالا آن ها با سواد شده و میتوانند مطالعه نمایند و به معلومات شان افزود نمایند.

( ناجیه)

 

 

کابل 13حمل باختر

تعدادی از شهروندان از شاروالی کابل خواستار ترمیم و بازسازی برخی از جاده هایی این شهر شدند.

    این شهروندان ادعا دارند که چند ین جاده مهم شهر به مخروبه مبدل شده که مشکلات زیادی را برای شهروندان ببار آورده اما شاروالی کابل ماه هاست که هیچگونه تحرکی را برای بازسازی و قیر ریزی این جاده ها از خودنشان نداده است.

احمد رفیع باشنده ساحه سیاه سنگ به خبرنگار آژانس  باختر گفت درساحه سیاه سنگ جاده بکلی تخریب شده و در روزهای بارانی این جاده به تالاب مبدل میگردد که نه تنها  مشکلات را برای راننده ها ، بلکه برای عابران نیزبوجود می آورد.

اوگفت در روز های بارانی و سایط به مشکل بندش مواجه میشوند و عبور ازاین ساحه بسیار زمانگیر میشود.

احمدرفیع از مسوولان شاروالی کابل خواست تا ازخواب طولانی زمستانی بیدار شوند و به وظایف مسوولیتهای شان در قبال مردم رسیده گی نمایند زیرا کرسی هایی راکه احراز کرده اند و از امکانات مادی و معنوی آن که مستفید شوند همه به خاطر خدمت گذاری به مردم وشهروندان ميسرشان شده است پس نباید در راستای حل مشکلات مردم تعلل ورزند.

محمد اشرف باشنده چهار قلعه چهاردهی کابل میگوید که چاده پل سوخته تاچهار دهی کاملآ تخریب و رفت و آمد وسایط و عابران به مشکل صورت میگیرد و روزانه صدها هزار باشنده این ساحات ازاین ناحیه به فغان اند اما کجاست گوش شنوا تا به داد مردم برسد.

او میگوید  دراین ساحات مردم متوسط وبیشتر نادار زیست میکنند و ازاینرو هیچ مسوول دولتی نه ازپارلمان، نه از قوای اجرائیه و نه هم ازقضائیه دولت به این شکل  در این ساحه زنده گی مینمایند به این مشکل مواج باشند وهدایت بازسازی این جاده  را به شاروالی کابل بدهند.

حبیب الله از لب جر خیرخانه نیز خواستار توجه شاروالی کابل به جاده لب جر تا پروان سوم گردیدند.

او گفت این جاده که از چهارارهی هوتل پروان تا پروان سوم تخریب گردیده از چندین سال شاروالی کابل به آن توجه نکرده است.

 سهیلا باشنده  قصبه خانه سازی  میگوید از سال هاست که جاده چهارراهی پنجصد فامیلی منتهی به قصبه خانه سازی و جاده پلچرخی به بازسازی و ترمیم نیاز دارد ، اما تاکنون دولت بخصوص شاروالی کابل به  داد مردم درزمینه توجه نکرده است.

سهیلا میگوید که در شهرک  قصبه خانه سازی عده یی زیادی از خانواده ها که اکثرآ کارکنان ادارات دولتی اند ساکن میباشند اما رفت  آمد مردم به مرکز شهر به نسبت خرابی جاده با عالمی از مشکلات صورت میگیرد .

اوگفت علاوه ازآن درمیان بلاک های رهایشی  آن ساحات کندنکاری ها صورت گرفته  که از آن ناحیه خاک وگل و لای درمحیط شان بیشتر شده است.

احمدضیا باشنده شش درک ،شهروند دیگری است که از خرابی جاده آن ساحه شاکی است.

او میگوید حدود پنجصد مترامتداد این جاده به حدی تخریب گردیده که وسایط مسافربری حاضر به رفت آمد به آن مسیر نیستند و مردم از این ناحیه مجبور اند پول زیادی برای وسایط تکس بدهند تابه مشکل رفت و برگشت شان رسیده گی شود.

احمدضیا مانند سایر شهروندان از مقامات شاروالی کابل به انتقاد یادکرد و گفت که باید آنان به استراحت خود پایان داده برای رفع مشکلات مردم ازناحیه خرابی جاده ها اقدام کنند.

مومنه احمد یار خبر نگار آژانس  باختر شکایات این شهروندان را با عبدالقادر آرزو رییس نشرات شاروالی کابل درمیان گذاشت.

اوگفت در شهر کابل اقلیم طوری  است که کاراحداث و قیرریزی جاده باید در شش ماه سال صورت گیرد و نسبت سردی هوا و بارنده گی ها مانمیتوانیم تابه اقدامات بپردازیم.

آرزو بیان داشت که شاروالی کابل را در قسمت ترمیم و بازسازی جاده های شهر دونرها و کشورهای دوست همکاری مالی و تخنیکی مینمایند.

رئیس نشرات شاروالی کابل خاطرنشان کرد در سالروان شاروالی کابل درنظردارد تاکار ترمیم و قیرریزی جاده های چهارراهی پل سوخته تا دارالامان، دوسرکه چهلستون ، جاده قصبه سازی ، سرک حلقوی مکروریان اول ، سرک های اول و چهارم پروژه تایمنی و نیز بیست سرک  فرعی را در ناحیه چهارم ترمیم وقیرریزی نماید.

او گفت، حدود یک هزار وهفتصد کیلو متر سرک در کابل نیاز به ترمیم وقیرریزی دارد و شاروالی کابل در سه سال اخیر توانسته  حدود سه صد کیلو متر سرک را ترمیم و قیرریزی نماید .

اوگفت هزینه قسمتی از سرک های برنامه ریزی شده را موسسه جایکاي جاپان می پردازد و دراین  امر هزینه یی از جانب شاروالی کابل نیز به مصرف میرسد.

رئیس نشرات شاروالی همچنان یاد آور گردید که بامساعد شدن هوا کار بالای جاده   های یادشده آغاز میشود.

به هر صورت چنانیکه ترمیم، ساخت و حفظ و مراقبت جاده های شهر از وظایف شاروالی کابل میباشد، پس آن نهاد باتوجه  به شکایات شهروندان باید به کارترمیم و قیرریزی جاده های شهر بپردازد و بدون شک شهروندان ازکار کرد سال های اخیرشاروالی کابل درامر بازسازی جاده ها، آبروها، نهال شانی،  ساخت پارک های تفریحی و درکل در سر سبز سازی و پاک کاری  شهر ممنون و مشکور اند.

اما باید تذکرداد که مشکلات مردم از ناحیه تخریب سرک های مورد  بحث این گزارش چشمگیر و قابل ملاحظه است که باید شاروالی کابل به آن اولویت بدهد و به  این  مشکل بزرگ مردم شهر کابل پایان بخشد.

 

کابل باختر13حمل

احداث خط آهن ترکمنستان، افغانستان وتاجکستان نقش مهمی را برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت و تحقق این پروژه میلیون ها دالرعاید را به افغانستان فراهم خواهد ساخت.

دکتورمحمد فاضل سیفی سفیرجمهوری اسلامی افغانستان مقیم عشق آباد ترکمنستان با ابرازاین مطلب به خبرنگار آژانس باختر گفت : این پروژه عنقریب  به کمک بانک آسیایی و منابع داخلی افغانستان اعمار خواهد شد و نقشی مهمی را برای ترانزیت افغانستان ازطریق تاجکستان، چین و ترکمنستان وبالاخره خلیج فارس وحتی اروپا ازطریق ترکمنستان، خواهد داشت وازطرف دیگر برای تجار کشور زمینه خوب مساعد میشود تا اموال تجارتی خود را ازکشورهای مختلف ازطریق ترکمنستان به افغانستان وارد کند .

سیفی افزود که افغانستان درقسمت انتقال مواد سوخت ازترکمنستان مشکلات زیاد دارد و تجارکشورهمیشه شکایت دارند که انتقال مواد نفتی توسط لاری ها صورت میگیرد که نه تنها وقت زیاد را دربرمیگیرد بلکه یک هزینه هنگفت نیز به مصرف میرسد.

وی افزود که این امر باعث شده  که تلاش گردد و مفکوره احداث خط آهن را به  وجود آيد وکشور دوست  ترکمنستان با درک مشکلات افغانستان این  پلان را درالویت کارخود قرارا داد و انشاالله عنقریب شاهد آغازکار احداث این خط آهن به تفاهم رهبران کشور های متذکره خوهیم بود .

او گفت افغانستان و ترکمنستان باهم مناسبات دوستانه ومشترکات تاریخی ، فرهنگی وسیاسی دارد ومیان این دو کشور در حدود 850 کیلو متر سرحد مشترک وجود دارد و افغانستان دو بندر اساسی وفعال با ترکمنستان دارد که بندر آقینه و تورغندی میباشد وبه همین ترتیب ترکمنستان نه تنها روی پروژه خط آهن بلکه روی پروژه های برق وانتقال گاز ازطریق ترکمنستان به افغانستان وپروژه ( تپی ) یعنی ترکمنستان، افغانستان ، پاکستان و هندوستان نیزهمکاری مینماید .

این پروژه ها که کار مقدماتی آن تقریبآ به آخررسیده، عنقریب ازسوی چهارکشور متذکره به داوطلبی گذاشته میشود وانتقال گاز عنقریب آغازخواهد شد.

وی اضافه کرد که این پروژه یکی از پروژه های بسیار مهم منطقه به شمار میرود که از20 سال به این طرف بالای آن کار صورت میگیرد و این کار گاهی متوقف وگاهی هم داوم میابد ، کشور های مختلف روی این پروژه نظریات مختلف داشتند و بلاخره موفق شدیم که کار های مقدماتی این پروژه را به پایان برسانیم وعنقریب کار ساختمان آن نیز آغازمیگردد.

سفیرافغانستان مقیم ترکمنستان گفت که عواید خالص ترانزیت این پروژه سالانه حدود 450 میلیون دالرخواهد بود که افغانستان نه تنها منحیث ترانزیت بلکه حق استفاده از این گازرا خواهد داشت و ضمنآ افغانستان حق وصل پایپ لاین خود را نیز خواهد داشت و گاز خود را نیز میتواند ازطریق پایپ لاین به کشورهای بعدی به فروش برساند.

اوعلاوه کرد که ما نه تنها درقسمت ترانزیت آن یک اندازه پول هنگفت را صاحب میشویم بلکه حدود 15 هزار محافظ امنیتی وکارگران ثابت برای حفظ خط سیر این شاهراه موظف خواهد شد وکاردایمی با معاش ماهواردریافت خواهند کرد.

همچنان این پایپ لاین به طول 736 کیلو مترازخاک افغانستان ازکنارولایات هرات، فراه، هلمند وقندهار عبورمیکند ونه تنها درخط سیر خود این ولایات را گازمیدهد بلکه ازبرق نیز مستفید میسازد وسرک نیزباید دراین مسیر احداث شود که برای رفاه مردم منطقه نیز نقش موثرخواهد داشت .

وی تاکید کرد که  منفعت سیاسی آن نیز برای افغانستان درمنطقه بسیار مهم میباشد به خاطر که کشورهای منطقه را باهم وصل و روابط را تنگا تنگ میسازد وهمچنان  کشورهای که درموضوع داخلی افغانستان مداخله میکنند بعد از ایجاد این پروژه فکر نمی کنم که درافغانستان دیگر مداخلات نظامی ویا سیاسی را انجام بدهند  بخاطر که منافع ملی خودشان درخطر مواجه میشود .

سفیر افغانستان گفت : به این منظور این را  یک دستاورد بزرگ  میتوانیم برای کشورخود حساب کنیم و این پروژه ها نمایانگر مناسبات بسیارنزدیک ما با ترکمنستان است ولی  با تاسف درافغانستان هنوز هم ترکمنستان را به مثابه ترکمنستان 20 سال قبل میشناسند، درحالیکه این کشور حالا یکی از کشور های مدرن و ثروتمند منطقه به شمارمیرود و ازنگاه  غنی بودن گاز در ردیف چهارم کشور های جهان قرارمیگیرد .

وی اضافه کرد که پروژه برق ترکمنستان برای افغانستان دومرحله دارد یکی پروژه تقویه برق ولایات هرات ، بادغیس ومیمنه است که ولایات همجوار با ترکمنستان میباشند  و فعلاً برق درآن ولایات به قیمت نازل جریان دارد.

همینگونه دولت ترکمنستان نظربه تقاضای افغانستان تصمیم گرفته که به همان قیمت نازل برق این سه ولایت را پنج مرتبه افزایش بدهد و همچنان برق 500  دیگر را که ازترکمنستان ازطریق بندر آقینه به شبرغان ونایب آباد ولایت بلخ انتقال میشود واز راه پلخمری به کابل میرسد وولایاتی را که درمسیراین لین برق قراردارند به قیمت نازل ازبرق مستفید میسازد.

سیفی گفت : درکناراین پروژه ها ما برای ایجاد راه ترانزیت به اروپا، آسیا وکشور های اروپای شرقی، درسدد هستیم که یک راه ترانزیت را ازطریق بندرتورغندی وآقینه ایجاد بکنیم  که دولت ترکمنستان به پیشنهاد ما موافق بوده و منتظر یک هیئت مسلکی ازکابل میباشد که روی چگونگی موضوعات آن صحبت نمایند .

وی گفت پروژه های متذکره هرکدام سالانه میلیون ها دالرعاید را برای افغانستان فراهم خواهد ساخت و همچو پروژه ها به این حجم به این عواید ومنفعت که منافع ملی ما هم ازنظر اقتصادی و هم سیاسی درآن  درنظر باشد، تاکنون هیچ کشوری چنین زمینه را برای ما ایجاد نگرده و افغانستان باید از این فرصت های ارزشمند به خاطر شگوفایی خود استفاده موثر واعظمی نماید .

گفتنی است که ترکمنستان درسال 1992 میلادی استقلال خود را بدست آورد و افغانستان اولین کشوری بود که استقلال آن را به رسمیت شناخت و همینگون این کشور درسال 1995 بیطرفی خود را اعلام کرد وباز هم افغانستان نخستین کشور بود که بیطرفی ترکمنستان را به رسمیت شناخت و همچنان مشترکات تاریخی، فرهنگی و سیاسی و روابط حسنه باعث مناسبات عمیق دوستانه میان دو کشور گردیده است. 

(احمدی)

 

کابل باختر/ 12/ حمل

درحالیکه غضب زمین درکشور به یک مشکل پیچیده اجتماعی و اقتصادی درکشور مبدل گردیده، وزیر عدلیه شماری از ادارات دولتی را متهم می نماید که به نوع باعث ترویج پدیده بنام غضب زمین درکشور شده اند.

 قرار آمار ارائه شده از سوی نهادهای حکومتی درافغانستان، حدود چهارملیون جريب زمین درکشور از سوی زورمندان و افراد دیگر جامعه غضب گردیده، فیصدی بیشتر زمین های غضب شده مربوط به دولت است. در این میان افراد دیگر نیز متضرر شده اند غضب زمین درکشور علل و عوامل متعدد دارد که بیشتر از مشکل بی سرپناهی منشا گرفته است .  حرف در رابط به غضب زمین درحالی به زبان میاید که نهادهای دولتی نتوانسته اند این مشکل را حل نمایند. حل مشکل بنام غضب زمین بیشتر از نارسایی و کمبود در  قوانین کشور، وجود دارد و آگاهان امور میگویند تا زمانیکه قوانین اصلاح نشود مشکل است به زورگویی ها و پدیده بنام غضب زمین خاتمه بخشید.

حبیب الله غالب وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که آن وزارت تلاش دارد با اصلاح برخی از قوانین، فعالیت اداره حقوقی قضایا دولت را سرعت بخشد.

غالب که با خبرنگارآژانس باختر مصاحبه میکرد گفت : مسله غضب زمین درکشور عوامل متعدد دارد مگر حرف عمده با سی سال جنگ و نا امنی ها درکشور ارتباط دارد، ستیزه جویی ها ، بیسوادی ها ، مجبوریت ها نیز در رشد و ترویج پدیدهء بنام غضب زمین درکشور موثر بوده است.

 وزیر عدلیه واضح ساخت که قسمت اعظم زمین های که غضب شده، آن زمین های است که مربوط به ادارات دولتی بوده و یا آن زمین های بوده که درگذشته از سوی آمراء و شاهان کشور به اساس فرمان اعطا گردیده مگر سالها ازآن سپری شده ولی دراین زمین هیچ کاری صورت نگرفته بل به گونه خاره باقی مانده است یا پروژه های دولتی درآن تطبیق نشده و یا روی مشکلات اقتصادی که وجود داشته ساختمان درآن صورت نگرفته است و این درحالی است که درجریان سی سال گذشته شهرها در حال گسترش بوده مهاجرت هاصورت گرفته ، تراکم درشهرها وجود داشته بازگشت مهاجرین نیز چشم گیر بود. غالب اضافه داشت این موارد مشکل مسکن را درکشور حاد و زمینه را برای غضب زمین مساعد ساخته است مشکل حاد مسکن درکشور درحالیکه چند شخص مجبور را متوجه زمین های دولتی ساخت زمینه را برای افراد استفاده جو که منافع شخصی را بر منافع کلی ترجیع داده اند مساعد گردانید تا دست به چپاول زمین بزنند . قانون حکم میکند زمین که برای یک پروژه اختصاص میابد باید ظرف سه تاپنج سال آبادگردد درحالیکه نهاد های دولتی سالها زمین های که جز ملکیت آنان بود اعمارنکردند این امر باعث شد که تا سود جویان به آن رو نمایند.

وزیر عدلیه به برخی نارسایی ها اشاره کرده میگوید زمین های زیادی در اطراف شهر های کشور وجود داشت که جز ملکیت دولت بود مگر هیچ نهاد حکومتی و شهرسازی و شاروالی ها نسبت به آن توجه نکردند اگر این زمین ها به گونه فنی و مسلکی نقشه میشد و به شکل نمرات رهایشی در میامد و درمقابل پول به نیازمندان توزیع میشد نه این زمین ها غضب میگردید نه شهر ها غیر معیاری توسعه میافت نه محیط زیست آلوده میشد و نه یک سرمایه دولتی ازکف بیرون میرفت و امروز مردم در ارتفاعات بلند کوه و تپه ها خانه میساختند و امروز کابل و شهر های دیگر کشور آلوده و آگنده نمیبودند.

وزیر عدلیه درکنار آنکه افراد زورمند و استفاده جورا در غضب زمین ها مقصر میداند و آن نهادهای دولتی را که مالک این زمین ها بودند نیز به باد ملامتی گرفته و گفت این ادارات نتوانسته که مشکل زمین غضب شده شان را در آغاز حل نمایند مگر با تاسف زمانیکه مشکل حادشد آن را مطرح میسازند.

وزیر عدلیه در حالی از غضب زمین و مشکلات ناشی از آن سخن میگوید که حل چنین قضايا به بخش اداره قضایا دولت درآن وزارت تعلق میگیرد وزیر عدلیه در رابطه به حل چنین قضایا و بازنگری قوانین که حل مشکل زمین را سهل سازد اشاره نموده اضافه داشت قوانین که دراین رابطه وجود دارد نواقص و خلاهای خودرا دارد که ایجاب ارزیابی را می نماید . اداره حل قضایا دولت در حقیقت حارنوالی مدنی یست که حق دارد در هر قضیه و هر موضوع که جنبه جرمی داشته باشد مداخله کند درحالیکه در روشنایی قوانین موجود این حق از اداره قضایاي دولت گرفته شده است . مواردی وجود دارد که نهاد های دولتی خود در کنترول و وارسی از ملکیت های شان کوتاه آمده اند و یا اینکه درچنین قضایا امکان کتمان واقعیت و سوء استفاده ها نیز متصور است که باید قضایاي دولت قضایا مربوط به غضب زمین های دولتی را موبه مو تعقیب کند . تعقیب چنین موضوع به دست باز و صلاحیت های بیشتر حقوقی نیاز دارد که باطرح قانون جدید و یا اصلاح قوانین گذشته میتوان به آن رسیده گی کرد. زیرا مواردی وجود داردکه غضب زمین های دولتی با سازش ها نیز همراه بوده است .

وزیر عدلیه اضافه داشت ما به منظور آنکه به عمق مسایل که به غضب زمین ارتباط میگیرد قوانین را اصلاح و قوی خواهیم ساخت تا اداره قضایاي دولت حق مداخله بیشتر درچنین قضایا را داشته باشد.

وزیر عدلیه درحالی از اصلاحات در قوانین غرض بررسی قضایا مرتبط به غضب زمین درکشور سخن میگوید که درکشور زیاد تر از چهارملیون جریب زمین غضب شده است.

(عبدالخالق – مومنه )

 

ایبک /باختر / 12/ حمل

وزارت زراعت وآبیاری برنامه امحای ملخ ها وسایر حشره های مضر زراعتی را در حدود سی وپنج هزار هکتار زمین درسمنگان آغاز كرد .

نورمحمد سرپرست ریاست زراعت و آبياري سمنگان به آژانس باختر گفت، این برنامه به منظور از بین بردن حشرات مضر نباتی خاصتا" ملخ از سوی وزارت زراعت وآبیاری درسمنگان آغاز گردیده است که به مدت سه ماه ادامه خواهد یافت .

او گفت، این اداره درسال روان تدابیر جدی را نسبت به سال گذشته به خاطر از بین بردن حشره های مضر نباتی اتخاذ نموده، وزارت زراعت وآبیاری  مقدار هفت هزار لیتر مواد ضد حشره را دراختیار آن ریاست قرار داده که با استفاده از آن موازی سی وپنج هزار هکتار زمین زراعتی را از وجود ملخ ها پاککاری مینماید .

به گفته او این برنامه باحضور ماموران فنی توسط هشتاد کارگر از مردم محل باوسایل وتجهیزات دست داشته، عملي می گردد .

سرپرست زراعت علاوه کرد برنامه امحای ملخ  ها وآفات زراعتی  از ساحات رباطک ،تای خونک ،منقوتن وشيرر كیار مربوط مرکز ولایت وهمچنان دشت خیر آباد ،تنگی  اجرین، اله شه  وکوکجر ولسوالی حضرت  سلطان که ملخ ها بروز نموده اند، آغاز گردیده است .

درهمین حال گلاب الدین غیاثی مدیر حفاظت نباتات ریاست زراعت آن ولايت میگوید كه دوره حیات ملخ ها بیشتر از هشت روز بوده ویک جفت آن درسه مرحله بیشتر از یکصدتخم  میگذارند .

به گفته اوبه همین دلیل با گذشت هرسال تعداد ملخ ها به میلیون ها می رسد و درصورتیکه بالای زمین های زراعتی هجوم ببرند درزمان کم صدها هکتار زمین و چراگاه های مواشی را  از بین می برند .

غیاثی گفت ملغ ها  پس از آنکه بزرگ می شوند درچند پرواز تا یکصدکیلومتر فاصله راطی  میکنند .

وی تصریح کرد درسال گذشته درمرکز وولسوالی  های حضرت سلطان، دره صوف و فیرو زنخجیر  آن ولایت موازی چهل هزار هکتار زمین را از وجود ملخ هاپاک کاری نموده، مقدار هفت هزار لیتر ادویه را به مصرف رسانده بودند.

 او میگوید به اساس بررسی های که آنان انجام داده اند این ملخ ها در سال گذشته به موازی پانزده هزار هکتار زمین تخم گذاری نموده بودند واگر محو نشوند کشت وزراعت دهقانان آن ولایت تحت تهدید قرار می گیرد .

اما شماری از دهاقین ومالداران سمنگان میگویند باید دولت درمقابل این آفات به طور گسترده مبارزه نماید.

 نورالله  باشنده قریه تای خونک مرکز سمنگان از شیوه مبارزه باملخ ها انتقاد کرده می گوید اگر برای امحای ملخ هاکار موثر صورت می گرفت درجریان ده سال گذشته این آفت بکلی از بین می رفت وی یه این نظر است که مسوولان زراعت باید تعداد کارگران ووسایل دواپاشی را افزود بخشند .

اما مسوولان زراعت وآبیاری سمنگان می گویند ملخ ها ازولایات همجوار و ساحات نا امن سمنگان سرازیر می شوند .

گفته میشود وزارت زراعت وآبیاری نسبت به سال های گذشته درسالروان برنامه جدی تر را برای امحای حشره های  ضد زراعت را به طور گسترده آغاز نموده که علاوه از سمنگان ولایات بلخ ،سرپل ،فاریاب ،بغلان ، كندز ،تخار وجوزجان نیز شامل برنامه امحای حشرات مضر زراعتی می باشند .


(ناجیه امید )

 

 

 

کابل باختر / 11 حمل

محمد عیسی باشنده چهلستون کابل که هشتاد وپنج سال عمر دارد بامراجعه به آژانس باختر تقاضا کرد تا شکایتش به مسوولان امور رسانيده شود .

محمد عیسی می گوید که متصدیان بس های کاستر که قبلآ ازفی راکب پنج افغانی کرایه اخذ میکردند اکنون ده افغانی مطالبه مینمایند .

این مرد کهنسال مدعی است که کابل به شهری بي پرسان مبدل شده وهر که هر چه دلش بخواهد همان میکند و این مردم نادار وتهی دست اند که بار سنگین این همه مظالم را بدوش میکشند خبرنگار آژانس باختر شکایت این پیرمرد رابا ننگیالی قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت درمیان گذاشت.

وي گفت که کرایه وسایط ترانسپورت شهری از جانب آن وزارت تعیین گردیده وبا توجه به وضعیت اقتصادی کرایه راکب در بس های کاستر به ده افغانی تعیین شده است .

همچنان محمد عیسی که نه فقط مشکل خودش را بیان  میکند بلکه این مشكل اکثریت باشنده های کابل  است  که باید به آن توجه صورت گیرد. چنانچه گفته اند سیر از دل گرسنه وسوار از دل پیاده نمی آید.

  اما با توجه پاسخ سخنگوی وزارت ترانسپورت امیدی چندانی برای رفع این مشکل از جانب مسوولان به محمد عیسی وسایر شهروندان تهی دست ما داده نشد .

(فرزانه )

 

بامیان باختر – 7حمل

مقام های محلی درولایت بامیان میگویند که ریاست معارف آن ولایت درسال جدی تعلیمی با کمبود بودجه ومعلم مسلکی روبرواست .

محمد رضا ادا رئیس معارف ولایت بامیان میگوید که درسال گذشته این اداره  برای شاگرداني که صنف درسی نداشتند ،خانه هایی را به کرایه  گرفتند اما درسالجاری به دلیل نبود بودجه این عمل ناممکن است .

وي افزود که نبود بودجه، برخی مشکلات دیگر را نیز فرا راه ریاست معارف  ولایت بامیان قرار داده است .

اوگفت، درراستای پیشرفت معارف درولایت بامیان ما مشکلات دوامدار ومتواتر داریم  که درمدت کم حل نمی شود درشرایط فعلی آنچه برای مابسیار مهم است ومردم نیز نیاز مند آن هستند موضوع کمبود صنوف درسی است كه درسال جدید تعلیمی ما درمکاتب سراسر ولایت بامیان به دوهزار وبیست اتاق درسی نیازمند هستیم .

او افزود که معارف این ولایت ازکمبود معلمان مسلکی نیز به شدت رنج می برد .

براساس آمارهای ارایه شده درحال حاضر حدود یک هزار ودوصد تن از فارغان صنف دوازدهم دراین ولایت مصروف تدریس اند .

مسوولان معارف ولایت بامیان میگویند که معلمان حداقل باید تا صنف چهاردهم تحصیل کرده وسپس مصروف تدریس شوند .

محمد رضا ادا گفت مکاتبی که قبلا ابتدائیه بودند متوسطه شده ومکاتبی که متوسطه بودند به لیسه ارتقا کرده واین امر نیازمندی ها رابرای  اعمار ساختمان هاي الحاقيه جدی تر ساخته است .

به گفته او، ریاست معارف ولایت بامیان درحال حاضر سه صدوپنجاه وسه مکتب درسراسر این ولایت دارد که یکصدوسی ودو مکتب آن نیاز به ساختمان های جدید دارند .

مسوولان این ولایت میگویند که درسال گذشته از صنف اول تا یازدهم  کتاب های جدید  توزیع شده است.

با وجود این معارف ولایت بامیان درجریان چندسال گذشته دستاورد های قابل توجه ای نیز داشته است .

( ناجیه امید )

دوشنبه ، 5 حمل 1392 ، 13:11

زرع رشقه کوهی دربامیان ترویج میشود

Written by manager

 

بامیان / باختر/ 5/ حمل

مسوولان زراعت و آبیاری ولایت بامیان زرع رشقه کوهی را به خاطر رشد مالداری وبهبود محیط زیست ترویج میکنند.

آنان میگویند بیش از هفتصد کیلو گرام تخم رشقه کوهی، دراوایل خزان سال گذشته به دهاقین طوررایگان توزیع گردید که دهاقین به کشت آن درتپه هاپرداختند و توقع میرودکه در آخر تابستان امسال از حاصل آن مالداران مستفید شوند.

انجنیر محمد طاهر عطایی رییس زراعت بامیان میگوید که تخم رشقه ، در مساحت چهارصد جریب زمین زرع گردیده که حاصلات آن به بیش از یکصدو چهل تن خواهد رسید.

به گفته وی رشقهء کوهی درولسوالی های ورث ،پنجاب ، یکاولنگ و مرکز بامیان به کمک ریاست زراعت و درولسوالی های شبر ، سیغان و کهمرد ازطرف موسسه هلو یتاس که دربخش زراعت فعالیت دارد و همچنین شبکه انکشافی آغاخان زرع گردیده است.

عطائی علاوه کرد موسسات یاد شده سه سال قبل رشقه کوهی را طور امتحانی در بامیان کشت نمودند و نتایج مثبت داد و بعدریاست زراعت برنامه توسعه کشت رشقه راروی دست گرفت و تمامی ولایت بامیان را شامل این برنامه نمود.

 رییس زراعت افزود که این برنامه در سالهای آینده توسعه بیشتر پیدا میکند .

 وی گفت، کشت رشقه ، کوه ها و دامنه هارا سرسبز میسازد و باعث بهبود محیط زیست نیز خواهد شد.

 دهاقین نیز کشت رشقه را برای اقتصاد خود موثر میدانند محمد حسن یکتن از دهاقین قریه زردسنگ ولسوالی پنجاب که تخم رشقه کوهی را از موسسه انکشافی آغاخان به دست آورده گفت که درسال گذشته هفت صد سیر رشقه حاصل گرفته است .

 این دهقان علاوه کرد که ازاین مقدار رشقه هفتاد هزار افغانی عاید بدست آورده که کمک خوب اقتصادی برای خانواده وی بوده است.

 به گفته وی قبلاً درچهار جریب زمین آبی ، گندم و رشقه کشت میکرد که آب کافی هم وجود نداشت اما حالا تمام زمین آبی راگندم میکارد و رشقه را مختص به زمین های کوهی نموده است.

قیمت یک سیر رشقه دربامیان ، یکصد افغانی است که در مقایسه با گندم ازلحاظ قیمت تفاوت چندانی ندارد.

محمد حسن دهقان گفت: رشقه کوهی باعث رشد مالداری میشود و در گذشته به خاطر بی علفی ، از بیست راس گوسفند زیادتر نگهداری نمی توانست ، اما حالا مالداری او به دو برابر رسیده زیرا علوفه آن از رشقه کوهی تهیه میگردد.

محمد حسن گفت: به مانند وی همه مالداران به تربیه مواشی می پردازند .

 بامیان یکی از ولایات مرکزی است که نوددرصد مردم آن ، متکی به زراعت و مالداری اند.

 مسوولان زراعت میگوید مالداران دربامیان حدود یک میلیون راس بز ، گوسفند و گاو را دراختیار دارند. بامیان / باختر/ 5/ حمل

مسوولان زراعت و آبیاری ولایت بامیان زرع رشقه کوهی را به خاطر رشد مالداری وبهبود محیط زیست ترویج میکنند.

آنان میگویند بیش از هفتصد کیلو گرام تخم رشقه کوهی، دراوایل خزان سال گذشته به دهاقین طوررایگان توزیع گردید که دهاقین به کشت آن درتپه هاپرداختند و توقع میرودکه در آخر تابستان امسال از حاصل آن مالداران مستفید شوند.

انجنیر محمد طاهر عطایی رییس زراعت بامیان میگوید که تخم رشقه ، در مساحت چهارصد جریب زمین زرع گردیده که حاصلات آن به بیش از یکصدو چهل تن خواهد رسید.

به گفته وی رشقهء کوهی درولسوالی های ورث ،پنجاب ، یکاولنگ و مرکز بامیان به کمک ریاست زراعت و درولسوالی های شبر ، سیغان و کهمرد ازطرف موسسه هلو یتاس که دربخش زراعت فعالیت دارد و همچنین شبکه انکشافی آغاخان زرع گردیده است.

عطائی علاوه کرد موسسات یاد شده سه سال قبل رشقه کوهی را طور امتحانی در بامیان کشت نمودند و نتایج مثبت داد و بعدریاست زراعت برنامه توسعه کشت رشقه راروی دست گرفت و تمامی ولایت بامیان را شامل این برنامه نمود.

 رییس زراعت افزود که این برنامه در سالهای آینده توسعه بیشتر پیدا میکند .

 وی گفت، کشت رشقه ، کوه ها و دامنه هارا سرسبز میسازد و باعث بهبود محیط زیست نیز خواهد شد.

 دهاقین نیز کشت رشقه را برای اقتصاد خود موثر میدانند محمد حسن یکتن از دهاقین قریه زردسنگ ولسوالی پنجاب که تخم رشقه کوهی را از موسسه انکشافی آغاخان به دست آورده گفت که درسال گذشته هفت صد سیر رشقه حاصل گرفته است .

 این دهقان علاوه کرد که ازاین مقدار رشقه هفتاد هزار افغانی عاید بدست آورده که کمک خوب اقتصادی برای خانواده وی بوده است.

 به گفته وی قبلاً درچهار جریب زمین آبی ، گندم و رشقه کشت میکرد که آب کافی هم وجود نداشت اما حالا تمام زمین آبی راگندم میکارد و رشقه را مختص به زمین های کوهی نموده است.

قیمت یک سیر رشقه دربامیان ، یکصد افغانی است که در مقایسه با گندم ازلحاظ قیمت تفاوت چندانی ندارد.

محمد حسن دهقان گفت: رشقه کوهی باعث رشد مالداری میشود و در گذشته به خاطر بی علفی ، از بیست راس گوسفند زیادتر نگهداری نمی توانست ، اما حالا مالداری او به دو برابر رسیده زیرا علوفه آن از رشقه کوهی تهیه میگردد.

محمد حسن گفت: به مانند وی همه مالداران به تربیه مواشی می پردازند .

 بامیان یکی از ولایات مرکزی است که نوددرصد مردم آن ، متکی به زراعت و مالداری اند.

 مسوولان زراعت میگوید مالداران دربامیان حدود یک میلیون راس بز ، گوسفند و گاو را دراختیار دارند. 

 

كابل 5 حمل باختر

والی کابل میگوید: رهبری ولایت کابل به منظور جلوگیری از تراکم نفوس درشهر و جلوگیری از آلوده گی بیشتر محیط زیست و ایجاد یک اجتماع سالم درشهر وولایت کابل درنظر دارد درجریان پنج سال آینده شهرک های رهایشی را در سیزده واحد اداری این ولایت ایجاد نماید.

 عبدالجبار تقوا والی کابل که با خبرنگارآژانس باختر مصاحبه میکرد گفت : به خاطر نجات شهر نشینان کابل ، جلوگیری از تراکم نفوس و خاتمه بخشیدن به ترافیک سنگین در شهر وسالم بودن محیط زیست درنظر دارد تا درچوکات یک برنامهء پنج ساله انکشافی شهرک های رهایشی را درسیزده ولسوالی کابل اعمار نمایم در آن تمام تسهیلات و امکانات یک شهر پیشرفته درنظر گرفته خواهد شد.

که این شهرک های رهایشی توسط بخش هاي خصوصی ساخته میشود و باعث جلوگیری از ساختمان  هاي خودسردرشهر کابل نیز خواهد شد.

والی کابل علاوه داشت درطرح برنامه انکشافی پنج ساله ولایت کابل ساختمان مجتمع بزرگ اداری ولایت کابل نیز درنظر گرفته شده است که به موافقه بورد کابل جدید عملی خواهد شد با اعمار این مجتمع جدید در ساحه چهارهزار و هشتاد هفت جریب زمین درولسوالی ده سبز ولایت کابل كه در بخش از کابل جدید اعمار میگردد . دراعمار این مجتمع اداری هیچ موانع پولی وجود ندارد هر وزارت خانه بودجهء کافی درساختمان آن بدسترس دارند.

ضمناً موصوف از احداث پارک های ملی درچهارده ولسوالی کابل نیز یاد آور شده گفت که احداث اين پاركها به زیبایی و تصفیه هوای کابل کمک خواهدکرد و از ساختمان هاي آن در اراضی دولتی که در هر ولسوالی بدسترس است استفاده خواهیم کرد . چنانچه بزرگان ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل موازی هشتصد و هشتاد جریب زمین را به ما نشانی کرده است.

 عبدالجبار تقوا والی کابل که عضویت بورد کابل جدید را دارد در رابطه به ایجادو اعمار کابل جدید گفت : کابل جدید که دونیم برابر شهر کابل است و در ساحه ولسوالی ده سبز موقعیت دارد بعضی کارهای مقدماتی آن تکمیل گردیده و با سه شرکت ساختمانی خصوصی داخلی قرارداد صورت گرفته  الی ماه ثور سالجاری آغاز خواهد شد این شهر تمام امکانات و تسهیلات به مثابهء یک شهر پیشرفته را با تفکیک هر بخش دارا است .

يكشنبه ، 4 حمل 1392 ، 12:25

آیا طالبان خوب وبد وجود دارد؟

Written by manager

 

کابل باختر – 4حمل

 وزیر خارجه هند میگوید : آرزو دارد تا طالبان به عنوان شهروندان عادی این کشور بازگردند وبا پروسه صلح یکجا شوند .

سلمان خورشید وزیر خارجه هند که روز قبل با گروهء از خبرنگاران افغان در هند صحبت میکرد گفت، درمیان طالبان خوب و بد وجود ندارد با آنهم و حکومت هند آرزو دارد تا طالبان دست ازخشونت کشیده به عنوان شهروندان عادی افغانستان با پروسه صلح بپیوندند.

این گفته های وزیر خارجه هند درحالی بیان میشودکه دولت های غربی به شمول امریکا به این باور اندکه درمیان طالبان افراد تندرو و میانه رو وجود دارد آنها شرط مذاکره با طالبان را جدایی اين گروه از سازمان القاعده عنوان کرده اند.

گفته های اخیر وزیر خارجه هند میتواند یک دیدگاه متفاوت دررابطه به مذاکره با طالبان باشد.

وحیدمژده آگاه امور سیاسی دررابطه به اظهارات سلمان خورشید وزیر خارجه هند میگوید کشورهای مختلف از طالبان دیدگاه و نظریات متفاوت دارند و هند هم از جمله کشورهای است که نسبت به طالبان نظر مخالف دارد و درعین حال نگران حضور پاکستان درافغانستان است  زيرا اين كشور ها حامي عمدهء طالبان به شمار مي رود ،درحالیکه پاکستان خودمخالف نقش هند در افغانستان است .

وی گفت: هدف از نگرانی کشورهای مختلف درافغانستان وآینده این کشور در واقع به خاطر منافع خود شان است . اما موضوع بر میگردد به دولت افغانستان .

 این آگاه سیاسی می گوید: صلح زمانی در افغانستان بوجود می آیدکه دولت افغانستان به صورت مستقلانه و مطابق با منافع ملی خود، مذاکرات را بامخالفان مسلح انجام دهند .

اما محمود صیقل دیپلومات و آگاه روابط بین المللی درپیوند به نظریات وزیر خارجه هند میگوید: وزیر خارجه هند بسیارديپلومات  حساس است ، به باور ما ودیپلوماتان خارجی، آنها در کل نام شان با سلاح و خشونت گره خورده است و تازمانیکه از خشونت و سلاح استفاده نمایند تفاوت بین طالب خوب و طالب بد وجود ندارد.

محمود صیقل میگوید تا طالبان مسلح همانند طالبان كه سلاح راکنار گذاشته اند و به صورت مسالمت آمیز درکنار دیگران دست به فعالیت های سیاسی بزنند مشکلی وجود ندارد،  ولی تا وقتی که طالبان از قتل و کشتار دست نکشند و با سلاح وخشونت سروکارداشته باشند هرگز نباید میان آنها فرق قایل شد.

گذشت زمان این امر را واضح خواهد ساخت که طالبان درچند دسته گی بسر میبرند ودانست كه تفکر و برداشت آنها از منافع ملی چیست ؟

  عبدالخالق – شمس