29 جدی 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سی میلیون دالر لیلام می شود

سی میلیون دالر لیلام می شود

کابل / ۲۹ جدی/ باختر بانک مرکزی مبلغ ۳۰میلیون دالر را...

دسته حقوقی ترامپ اتهامات استیضاح را رد کردند

دسته حقوقی ترامپ اتهامات استیضاح را رد کردند

واشنگتن/ بی بی سی / 29 جدی/ باختر دسته وکلای حقوقی...

ریال مادرید سویا را شکست داد

ریال مادرید سویا را شکست داد

کابل /۲۹جدی / باختر درهسپانیا شب گذشته چهار بازی فوتبال درادامه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1422)

 

کابل باختر – 13حوت

 اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان با واکنش تند افغانها مواجه شده است.

طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان درمصاحبه با بی بی سی گفته است که حملات انتحاری درافغانستان حلال ودر پاکستان حرام است ضمنا او افغانستان را یک کشور اشغال شده ازسوی امریکا دانسته است .

آگاهان سیاسی وعلمای دینی درافغانستان نسبت به این گفته طاهر اشرفي واکنش تند نشان داد وشورای علمای افغانستان حرف های او بیشتر به یک فتوای استخباراتی تشبيه کرد.

شماری از علمای دینی طاهر اشرفی را شخصي ميدانند که سواد دینی ندارد وفاقد بینش سیاسی نیز میباشد شماری دیگر اشرفی را وسیله برای بازگوی نمودن اندیشه ها ونظريات سازمان های استخباراتی پاکستان دانسته ومیگویند که او از این سازمان پول دریافت مي نمايد.

احمد سعیدی آگاه امور سیاسی دررابطه به گفته های اخیر طاهر اشرفی به خبرنگار آژانس باختر گفت ،پاکستان هیچگاه در قبال افغانستان صادق نبود قبلاً پاکستان یک جبهه جنگ ترور را درافغانستان باز کرده بود و فعلاً در سياست خود تغيير آورده واز طریق جبهه جنگ روحانیت ومذهبی راهش را در افغانستان باز كرده است که همه رسانه ها شاهد فتوا شورای علمای پاکستان بودند فعلاً پاکستان ازطریق علمای درمدرسه ها کویته ،کراچی ودیگر مدارس برضد افغانستان تبليغ میکنند .

سعیدی اضافه میدارد : مشکل در کشور ما این است که درداخل ما جاسوس های پاکستانی بسیار است .

مشکل ما این است که شمار از کشور های همسایه منجمله پاکستان جنگ را در افغانستان از مرجع روحانیت ادامه میدهند وفرزندان این کشور را درمدارس شان برضد وطن شان تربیه می نمایند .

ناجیه زيوری نایب منشی شورای عالی صلح میگوید : حلقات استخباراتی پاکستان از مشکلات افغانستان با آن کشور استفاده زیادی کرده اند و مردم پاکستان دربرابر چنین مشکلات تحریک نموده اند آنها از هر مشکل به نفع خود استفاده کرده استخبارات پاکستان موفق براین کارشده که حلقات سیاسی ومذهبی آن کشور را در حلقه منافع خارجی پاکستان بسيج کند . به این معنا که آنها با وجود مشکلات جدی داخلی زمانیکه حرف از منافع بيروني پاكستان باشد يك حرف و يك زبان ميشوند درافغانستان چنین نیست .پاکستان اکنون دریک جنگ استخباراتی با افغانستان از حلقه روحانیت آن کشور استفاده میکند وبا استفاده از نام حضور خارجیان دراین کشور آنها را تحریک میکند گفته های اخیر طاهر اشرفی هم ازهمین منابع آب میخورد .

مولوی رحیم الله امام مسجد حاجی چمن وعضو شورای علما در رابطه به اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان به آژانس باختر گفت ؛کسیکه خلاف قرآن، حدیث و فقه حنفی واسلامی فتوا ميدهد از لحالظ شرعي مردود است.

او اضافه ميكند نقص که در ما است تمام علمای ما انتصابي است و نمی توانند حقایق را گویند ما به این حقیقت پی برده ايم که شماری از علما از ترس جان خود حرف نمیزند .

حکم قرآن درتمام ممالک اسلامی یک سان است نه اینکه درافغانستان مسلمان را کافر بگوید ودر پاکستان کافر را مسلمان، این درهیچ کتاب نیست .

مولوي رحيم الله اضافه ميدارد من یک سال قبل با رئیس شورای علمای پاکستان دراسلام آباد دریک مجلس اشتراک کردم من براي وي گفتم که من برشما نشان می دهم  که تنها در حیات آباد هفتاد فساد خانه است در لاهور وکراچی رقاصه خانه ها فعال است. چرا درکشور خود جهاد وانتحاری نمی کنيد که به فکر جهاد درافغانستان هستيد .

اوبه رئیس شورای علمای پاکستان چلنج داد  که با ما بنشیند وبحث کند تا دیده شود که کی مسلمان است .

مولوی رحیم الله اضافه داشت خواهش من از شورای علماي دین اين است که به تبلیغات این کار حل نمی شود .

مایک هستهء علما افغانستان را به پاکستان ببریم ونظریات اسلامی را برای شان مطرح نمائیم وآنها هم باید بیایند وبرای شان بفهمانیم كه درافغانستان حکم اسلام جاری است نه احکام استخباراتی .

 

رئیس شورای علمای پاکستان درین تازه گی گفته که حملات انتحاری ، در افغانستان کشمیر و فلسطین جایز اما در پاکستان ناجایز میباشد.

به گزارش آژانس باختر، این  دگر ثابت وروشن است که دست استخبارات منطقه در چند دهه پیوسته از آستین ملا هاي افراطي پاكستاني  و طالب بیرون شده و در پی اهداف منطقه یی بخصوص ناآرام سازی افغانستان دراز شده است.

مردم هرگزفراموش نخواهند کرد که چگونه استخبارات پاکستان و درهمیاری با برخی از کشور های قدرتمند جهان طالبان را ساختند و افغانستان را به خاک و خاکستر مبدل کردند. مردم میدانند که استفاده از نام پاک طالب وملا جز شیوه های کاری استخبارات پاکستان بوده واست.

به باور آگاهان، این اظهارات، فصل جدید یک حرکت خطرناک علیه افغانستان میباشد  و دشمنان این سرزمین میخواهد علی رغم تلاشهای صادقانه دولت و نظام افغانستان به خاطر نجات منطقه از هراس افگنی با چنین اظهارات تنورجنگ در افغانستان را گرم داشته باشد  و از وجود جوانان این سرزمین  به عنوان هیزم این تنور استفاده کنند و بر خون و گوشت افغانها پابگذارند و تا به اهداف نامیمون منطقه یی خود نايل گردند.

مردم میپرسند، زمانیکه افغانستان توسط نیروهای گماشته شدهء استخبارات منطقه  رنج مي كشيد، جناب اشرفی کجا بود؟

تافتوا صادرمیکرد و می گفت، اشغال، اشغال است، سرخ و سیاه و زرد و سفید ندارد و باید مردم در برابر آنها به پاخیزند، انتحار کنند و آنها را نابود سازند .

بااین  پیش درآمد موجز میتوان گفت که عوامل و انگیزه های جنگ در افغانستان بیشتر دربیرون ازکشور  وجود داشته است ، طالبان و هراس افگنان درآن سوی مرز به خاطر اهداف مشخص سازماندهی شده و به افغانستان فرستاده میشوند.

به هر صورت ، زمانیکه مرحوم شيخ الاکبر محمد طنطاوی ، شیخ جامعهء ازهر انتحاری را تحریم کرد جناب اشرفی کجابود که برعلیه او می ایستاد ؟

زمانیکه  علماي جيد افغانستان انتحار را بربناي ارشادات پاك اسلام عمل ناروا خواندند و با حدیث وآیت آن را ناروا ثابت کردند، اشرفی در برابر آنان با چه منطق ديني جواب دارد؟

اکثریت مردم افغانستان وجهان اکنون قویآ درک کرده اند، که استخبارات پاكستان به خاطر نیل به اهداف پلید از کاربرد هیچ چیزی روگردان نیست حتی دین مبین اسلام را نیز درراستا ابزار میسازد. صداي شوم حكومت و استخبارات نظامي پاكستان است كه از حلقوم ناپاك ملا اشرفي بدر ميشود.

نالان

 

 

آگاهان سیاسی: خاتمه بخشیدن به روند اعدام افغانها درایران، به یک دیپلوماسی قوی ضرورت دارد

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه :هیت به زودی به ایران خواهد رفت

كابل باختر 7 حوت

اخیرا اجساد پنج جوان افغان که درایران اعدام شده اند، در ولسوالی کلفگان ولایت تخار به خاک سپرده شدند.

 وجود فزیکی  اجساد این پنج جوان نمایانگر این امر است که ایران بار دیگر روند اعدام افغانها را درآنکشور آغاز کرده است .

به گزارش آژانس باختر، انتقال جسد پنج جوان افغان که سن هژده تا بیست سال عمر داشتند به زادگاه شان درکلفگان تخار،  نمونهء دیگر از برخورد خشن ،زشت واغراض آمیز حلقات ایرانی است. ظاهرا"  این پنج جوان به جرم  دخیل بودن درقاچاق  مواد مخدر به این سرنوشت دچار شدند. مگر مشکل است درعدم موجودیت یک وکیل  مدافع، نبود یک سیستم منظم قضایی وبالاخره  نیت سوء وبدبینی ها ی سیاسی ثابت ساخت که این پنج نفر قاچاقچیان مواد مخدر بودند .

این بار اول نیست که افغانها درزندان های ایران دور ازانظار نهادهای سیاسی کشور شان دور از خانواده حتا دور از نظر هیئت قضایی ایران به پایه دار کشانده میشوند.

 بزرگان محلی درکلفگان ادعا دارند که در جریان شش ماه گذشته  هشتاد تن از باشنده گان هرات نسبت به آنچه که اعدام دوازده تن  از جوانان هرات، دست به اعتراض زدند، حتا قنسگری هرات از گزند اعتراض کننده گان درامان نماند. ضمنا باشندگان ولایت های دیگر فراه ونيمروز نیز ادعاي مشابه دارند.

 قرار معلوم حدود سه هزار افغان زندانی درایران  به دلایل  گوناگون محکوم به اعدام شده اند .

مگر این رقم از سوی منابع رسمی افغان وایران تائید  نشده است  قبلا مقامات دولت افغانستان از ایران خواستند، تا روند اعدام افغانها را در آنکشور متوقف سازد وآنانیکه جرم ثابت دارند به عوض، حکم حبس ابدیت را دریافت  نمایند .

ضمنا" شماری زیادی از افغانهاي محبوس درایران ادعا دارند که نهاد های سیاسی افغانستان درایران (سفارت وقنسگری های افغانی) نسبت به سرنوشت افغانهاي محکوم به اعدام، بی تفاوت اند .

از طرف دیگر آگاهان سیاسی برعملکرد دولت افغانستان نسبت به محبوسین ایرانی درافغانستان انگشت گرفته میگویند درحالیکه افغانها درایران اعدام ميشوند مگر قاچاقچیان ایران که در افغانستان بازداشت شده اند نه تنها اعدام نگردید بل بعد از سپری نمودن یک دوره کوتاه حبس راه کشورشان را در پیش گرفته اند .

آگاهان سیاسی وخانواده های که عزیزان شان را در پی اغراض ایرانیان از دست داده اند از دولت میخواهند تا نسبت به برخورد ناسالم دربرابر  افغانهاي مهاجر در ایران از جدیت کارگیرد.

رئیس عبدالباقی ملک زاده نماینده ولایت تخار دررابطه به اعدام های اخیر افغانها درایران به آژانس باختر گفت ،دولت ایران شماری از افغان های مقیم آنکشور را به اتهام قاچاق موادمخدر زندانی وشماری  از آنان رامحکوم به اعدام نموده، چنانچه اخیرا" ده تن از باشنده گان کلفگان ولایت تخار اعدام شدند.

جسد پنج تن زندانيان که درایران اعدام شده  به خانواده های شان تحویل داده شد که روز شنبه به خاک سپرده شدند .

پنج تن دیگر آنان درکشور ایران به خاک سپرده شده است .

عبدالباقی افزود که مردم ولسوالی کلفگان ولایت تخار دیروز تظاهرات را به خاطر تقبيح کردن این عمل کشور ایران انجام داده بودند واز دولت افغانستان ووزارت خارجه کشور خواستند تا جلو اعدام زندانیان افغانها را درکشور ایران بگیرند  که من منحیث نماینده مردم این ولایت این عمل شان را تقبيح میکنم. افغانها به خاطر پیدا نمودن یک لقمه نان به کشور ایران رفته اند مگر به اتهام قاچاق مواد مخدر به زندان واعدام محکوم میگردند .

شمس الله احمدزی فعال حقوق بشر در رابطه به اعدام های اخیر درایران به آژانس باختر اظهار داشت میگوید، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از اعدام شهروندان افغانی درایران ابراز نگرانی می نماید ودر تلاش هست تا این گونه برخورد ادامه پیدا نکند وبه کمک جامعه بین المللی این مسئله را جدی پیگیریم از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر از عدم دسترسی افغانهاي مهاجر به خدمات حقوقي درایران نگران است.

ضمنا ایران دربرابر میثاق های جهاني که درآن حقوق مهاجران واتباع کشورهای دیگر باید رعایت شود تعهدات  دارد وما از کشور ایران به عنوان یکی از امضا کننده گان عمده میثاق های بین المللی حقوق بشر میخواهیم که این میثاق را رعایت کند .

میر احمد جوینده فعال جامعه مدنی کشور به آژانس باختر گفت که اعدام مهاجران افغان یک روند غیر شفاف و غیرعادلانه میباشد، درحالیکه مهاجران افغان حق دسترسی  به خدمات حقوقي درآنکشور را ندارند، از طرف دیگر این فعال جامعه مدنی دولت افغانستان را نیز انتقاد میکند که نتوانسته از حقوق شهروندان خود در بیرون ازکشور دفاع  نماید .

او از دولت افغانستان میخواهد با کشور ایران مستقیما" درتماس شود واز اعدام زندانیان افغان در آن کشور جلوگیری کند .

سیامک هروی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در اين رابطه اظهار داشت، حکومت افغانستان از چندسال بدین طرف تمام تلاش هاي خود را به خرچ دادتا از طریق گفتگوهای دیپلوماتیک ودیدارها درسطوح بلند به این موضوع رسیده گی کند وبه این مشکل نقطه پایان بگذارد ،اما متاسفانه کماکان مسئله اعدام های افغانی درایران ادامه دارد که موجب  نارضایتی سخت حکومت ومردم افغانستان شده است .

وی گفت طی ماه های اخیر دردیدار های که مقامات وزارت امور خارجه افغانستان با عباس عراقچه معین وزارت خارجه ایران و دیگر مقامات آنکشور داشته اند جانب جمهوری اسلامی ایران  تعهد کرد تا اعدام اتباع افغانستان رابه حبس طويل مدت تعدیل می کند اما در بسیاری موارد این تعدیل صورت نگرفته است .

به اثر هدایت حامدکرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان امروز وزارت امور خارجه به سفارت افغانستان درتهران هدایت داد تا موضوع را با جدیت پیگیری واجرات خویش را به وزارت امور خارجه گزارش دهد .

به همینگونه امروز دروزارت امور خارجه فيصله شد تابراي متهمين كه در زندان هاي ايران اند از بودجه وزارت امور خارجه وکیل مدافع استخدام گردد .

همچنان معاون سخنگوی وزارت امورخارجه گفت که ریاست سوم سیاسی وزارت امورخارجه روزانه با سفارت جمهوری اسلامی ایران درکابل درتماس است تا هر چه زودتر به روند اعدام اتباع افغانستان درایران خاتمه داده شود .

مردم افغانستان از مقامات دولت وبخصوص وزارت امور خارجه که مسوولیت دفاع از حقوق ابتاع کشور را دربیرون دارد میخواهند که این مشکل رااز طریق یک دیپلوماسی قوی نمایند نه با وعده وتعهدات که جنبه عملی گرفته نمیتواند .

 

کابل باختر5 حوت

کتاب (بگذارنفس بکشم) که تازه به چاپ رسیده، مورد انتقاد شماری ازاعتراض کننده گان قرارا گرفت.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: کتاب (بگذارنفس بکشم)  توسط عزیز رویش نوشته شده و به تازگی از طرف انتشارات تاک با تیراژ 2000 جلد که دارای 551 صفحه میباشد، به چاپ رسیده است.

این کتاب را محمد حسین محمدی، استاد دانشگاه و نویسنده کشور و رییس انتشارات تاک، ویراستاری کرده است.

روزپنجشنبه هفته گذشته زمانی که محفل رونمایی این کتاب جریان داشت، شماری از منتقدان این کتاب، در بیرون از محل برگزاری محفل، تجمع کرده و نسبت به چاپ این کتاب اعتراض کردند.

آنان مطالب منتشر شده در کتاب (بگذار نفس بکشم) را مخالف ارزش های دینی و توهين به شخصيت هاي ملي  دانسته و خواستار برچیدن انتشارات تاک نیز شدند.

منتقدان، در اعتراض به نشر این کتاب تاکید کردند که کتاب متذکره، کفر آمیز بوده و در آن به علمای دینی توهین شده وهمچنان خواستار توقف فعالیت انتشارات تاک نیز شدند.

عزیزرویش نویسنده این کتاب در پاسخ به این اعتراضات تاکید کرد که وجود اعتراضات و برخوردها با این کتاب، نشان می دهد که مطالب کتاب زنده است و نفس می کشد.

با این حال، رویش معترضان را متهم کرد که این کتاب را نخوانده اند و به خاطر مسایل سیاسی، با چاپ این کتاب، مخالفت می کنند.

این کتاب به ادعای نویسنده اش، روایت بیش از سه دهه زندگی، تجربه و آموزش های وی  (نویسنده کتاب) است که این روایت در عین حال، زندگی، تجربه و آموزش های یک نسل را نیز بازتاب می دهد.

شماری از نویسندگان، با ابراز خورسندی از نشر این کتاب، می گویند که کتاب(بگذار نفس بکشم)، ارزش نفس کشیدن را دارد.

با این حال، عزیررویش نویسنده این کتاب در باره انگیزه های چاپ این کتاب گفته است که پیچیدگی های تحولات سه دهه گذشته، باعث شد تا او به روانکاوی درون خود بپردازد و روایت این سالها، باعث شده تا نویسنده خود را از یک فشار بزرگ روحی و درونی نجات دهد.

به گفته رویش، (بگذار نفس بکشم) انعکاسی از مشکلات جامعه افغانی و کنایه ای است بر مشکلات و بحران هایی که در جامعه افغانی وجود داشته است.

رویش افزوده : "وقتی که کشورم فاسد ترین کشوردرجهان معرفی می شود؛ نفسم تنگ می شود؛ و قتی که تکه های گوشت هزاران یتیم و بیوه درگلوی جنایتکاران بلعیده می شود، نفسم تنگ تر می شود".

رویش اضافه کرده :" من حرف های خود را در این کتاب گفته ام و هرکس کتابم را نقد کند، بسوزاند و پاره کند، نشان دهنده این است که کتاب من زنده است."

وی با اشاره به تولد چهره جدیدی از خودش، تاکید کرد که معلم عزیز سال های گذشته، دیگر مرده است.

به گفته او، معلم عزیز دوره امروز ما و عصری برای عدالت تبدیل به یک جنازه شده است و عزیز رویش کنونی، در جریان زمان به این جایگاه رسیده است.

دراین حال مبارزراشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : به عنوان وزارت اطلاعات وفرهنگ ما باید ازکارهای فرهنگی وآزادی بیان حمایت بکنیم و کسانیکه به اساس قانون کتاب مینویسند، آن یک دست آورد برای فضای فرهنگی افغانستان میباشد، ولی این که محتوای آن چه است طبعیتآ مورد پذیرش همه قرارنمی گیرد.

راشدی اضافه کرد که ما باید به سمت برویم که به جای خشونت وتعرض فزیکی، فضای تعادل فکری درافغانستان به وجود بیاید واگراین فضا را تقویت نکنیم درواقع ازبحران ها وفضای جنگی عبورکرده نمی توانیم .

وی افزود که اگرما قبل ازسه دهه به گفتگو رومی آوردیم نظریات خود را میتوانستیم بنویسیم وکسانیکه نظریات همدیگرراقبول نداشتند، نقد یا رد آن را نوشته میکردند، افغانستان دچارجنگ های خانمانسوزنمی شد .

معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : اکنون نیز به اساس قانون وسیاست که حکومت افغانستان درپیش گرفته که ازکارکرد های فرهنگی و نوشتن کتاب حمایت میکند، پس ما باید فضا ایجاد کنیم که نویسنده گان بتوانند بنویسند، ولی نمی توانیم هرنوشته را بگویم که آخری است، ما منتظراین هستیم که بیایند نقدش کنند ونوشته کنند تا فضای جامعه ازنظرفکری وضعیت بهترپیداکند. 

احمدی

شنبه ، 5 حوت 1391 ، 14:40

گزارش

Written by manager

 

کابل باختر/ 5/حوت

اخیراً اجلاس وزرا دفاع کشور های عضو ناتو درشهر بروکسل بلجیم برگزار شد دراین اجلاس برعلاوه کشورهای عضو ، وزیر دفاع افغانستان وهیت های بلند پایه ازکشورهای همکار ناتو نیز شرکت داشتند.

وضعیت نظامیان ناتو پس ازسال2014 درافغانستان و حمایت پولی و لوژستیکی از یک نیروی 352 هزار نفری دراین کشور موضوعت اساسي مورد بحث در اين اجلاس بود . گفته شده که شرکت کننده گان به تمویل این نیروها تا سال 2017به توافق رسیدند .

درآخرین نشست رهبران کشورهای عضو ناتو که درشیکاگو امریکا برگزار شدآنها حمایت پولی و لوژستیکی شان را از یک نیروی سه صدوپنجاه هزار نفری در افغانستان ابراز داشتند و تاکید کردندکه سالانه چهار اعشاریه یک ملیارد دالر را دراختیار این نیروها قرارمیدهند این تعهد برای ده سال یعنی ازسال 2014 تا سال 2024 تعهد شده بود مگر حالا حرف از کاهش این نیروها بعدازسال 2017 میلادی است .

آگاهان نظامی درافغانستان کاهش نیروهای امنیتی افغان را بعدازسال 2017 یک حرکت موجه نمیدانند بل تاکید براین امر دارند که افغانستان باید دردهه تحول باید ازظرفیت بلند نیروی امنیتی برخوردار باشد.

جنرال عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی دررابطه به اجلاس اخیر وزرا دفاع ناتو و تصامیم آنان به آژانس باختر گفت .

کاهش نیروهای امنیتی باید مطابق با شرایط کشور باشد اگر درکشورقانون بصورت کامل تطبیق گردید امنیت تامین شد صلح بوجود آمد درآن صورت کاهش نیروهای امنیتی یک امرحتمی خواهد بود .

مسله مهم، هزینه مالی است تا نیروهای امنیتی ما تمویل شوندباید خود حکومت منابع مالی برای تمویل نیروهای امنیتی پیداکند  او ميگويد دولت نباید روی ازدیاد و یاکاهش فزیکی نیرو تمرکز داشته باشد بهتراست کیفیت و ایجاد صنوف مختلف درنهادهای دفاعی و امنیتی تاکید شود قوت های هوائی ما تقویه شود تعلیمات مسلکی بلند برده شود درآنصورت اگر کاهش هم پیدا شود باکی نیست .

جنرال نورالحق علومی آگاه مسایل نظامی در رابطه به نشست اخیر بروکسل گفت نشست وزرا دفاع ناتو  به هدف ارزیابی وضعیت قوت های آن پیمان درافغانستان بر گزار شد . آنها ارزیابی خود را دارند و خود تصمیم میگیرند مگر کاهش نیروهای امنیتی تا پایان سال 2018 تاثیر منفی برنهاد امنیتی افغان و انگیزه مثبت بر دشمن خواهد داشت زیرا،اعلام کاهش نیروها، دشمن روزبه روز مورال میگیرند .

او تاکید دارد که دولت افغانستان باید خود روی تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی کشور تمرکز داشته باشد تا ما از وابستگی خارجی ها رهایی یابیم . جنرال علومي تاكيد دارد حکومت باید راه های را از منابع داخلی برای تمویل نیروهای امنیتی جستجو نمایند.

مسله کاهش کمیت نهادهای امنیتی افغانستان در حالی مطرح میگردد که قبلاً منابع وزارت دفاع ملی گفته اندکه تاکنون در رابطه به کاهش نیروهای امنیتی هیچ تصمیم گرفته شده و هر تصمیم دراینرابطه مطابق به اوضاع و شرایط زمان خواهدبود.ختم

عبد الخالق

ایبک / باختر/ 29/ دلو
مسوولان شفاخانه ولایتی سمنگان میگویند درسالجاری بیش از هشتادو پنج هزار باشنده در اين شفاخانه تحت تداوی قرارگرفته اند.
منصور ساویز رییس شفاخانه ولایتی سمنگان به آژانس باختر گفت ، این شفاخانه با داشتن هشتاد بستر دارای بخش های عاجل ، داخله ، جراحی ، سوء تغذی اطفال ، صحت روانی ، دندان ، رهنمای خانواده، بانک خون ، گراف قلب ، اکسيری ، لابراتوار و معاینات تلویزیونی میباشد و یکصدو چهل و هفت داکتر و سایر کارمندان صحی درآن بخشها مصروف عرضه خدمات صحی اند.
وی اضافه کرد، طی ده ماه گذشته سالجاری بیش از هشتادو پنج هزار مریض به این شفاخانه مراجعه نموده که از جمله پنج هزار و هشتصد آن داخل بستر ، یکهزار وپنجاه مریض عملیات ، دوهزار و هشتصد خانم ولادت داده شده و ازیکصد و چهل طفل سوء تغذی مراقبت های صحی صورت گرفته است .
ساویز علاوه کرد ، در این مدت هشتصدوپنجاه ونه زخمی رویدادهای ترافیکی تداوی شده اند .
داکتر گل مکی متخصص بخش نسایی ولادی شفاخانه ولایتی سمنگان میگوید ، بخش نسائی ولادی تجهیز با وسایل طبی بوده و مسوولان بخش شب و روز درخدمت مریضان قرار دارند که روزانه از ده الی دوازده زن را بطور نورمال ولادت می نمایند .
ثریا خانمی که به خاطر فشار بلند و تکلیف قلبی دراین شفاخانه دربستر قراردارد از عرضه خدمات صحی ، برخورد داکترها ووضعیت لوژستیکی ابراز رضایت کرد.

کابل 27 دلو باختر
اخیرآیک هیئت از شورای عالی صلح به پاکستان رفت تا مقدمات نشست علمای دوکشور را نهایی سازد. در این نشست مشخصآ روی چگونگی حملات انتحاری بحث خواهد شد.
حملات انتحاری به عنوان پدیده زشت  جوامع اسلامی  افغانستان وپاکستان را تهدید میکند. با تاسف این گونه حملات از نام و آدرس اسلام انجام میشود درحالیکه احکام سریع در قرآن عظیم الشان وجوددارد که خشونت، در برابر افراد  بیگناه وقتل عمدی افراد، گناه کبیره بوده و عامل آن به سخت ترین مجازات الهی محکوم خواهدشد. ادامه این  گونه حملات که بیشتردر مطبوعات غربی انعکاس میابد وحلقات معین در برابر آن موضع گیری مینمایند چهره زشت را از اسلام ارايه داشته و عقده گشایی و بدبینی را نسبت به مسلمانان ازدیاد بخشیده است درحالیكه قرآن پاک و احادیث نبوی در برابر افراطیت ، قتل، خشونت ، حق تلفی موضع خود را داشته و برای هر مشکل راه حل وجوددارد.
ازاسلام به عنوان دین عدل، انصاف، تحمل و تعقل ياد میشود. این به صورت مشخص به علما و به صورت کل به مسلمانان برمیگردد که چگونه  عناوين زشت تحمیلی را از اسلام و مسلمانان دور سازند، در گام نخست باید جمع از علمای دینی کشور های اسلامی باهم نشست را داشته باشند که تاآن فعالیتهای تروريستی راکه حلقات شناخته شده  به اشاره دیگران مگر بنام اسلام انجام میدهند بررسی نمایند و موضع واحد شان را دربرابرآن اعلام نمایند. روی همین ضرورت شورای عالی صلح تصمیم گرفت تا نشستي از علمای دینی افغان و پاکستان را در کابل سازماندهی نمایند، وزراء خارجه هردوکشو در چنین یک نشست موافقه کردند قراربود این نشست حدود دوماه قبل درکابل برگزار گردد مگر این  روی دلایلي به تعویق افتاد.
بعدا" سران دوکشور دراجلاس اخیر شان در لندن این نشست را لازمی دانستند
از گفته های منابع افغان چنین برمیايد که این نشست درماه حوت سالروان خورشیدی برگزار خواهدشد. درحالیکه شماری ازعلمای پاکستان که بیشتر افراد سیاسی اند شرکت شانرا دراین  گونه نشست رد کرده اند ضمنآ رييس شورای علمای پاکستانی طاهر اشرفی حرف های متضاد دراین  رابطه دارد. ولی شماری ازعلمای پاکستان از برگزاری این  نشست به گونه قطعی سخن گفته اند.
مفتی ابو هریر، محی الدین یک عضو برجسته شورای علمای پاکستان  تاکید کرده است که نشست علمای دوکشور اوایل ماه آینده عیسوی برگزار میگردد که درآن دوصدو پنجاه تن از علمای دوکشور  شرکت میکنند. ضمنا عطاء الله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان که در ترکیب هیئت شورای صلح به پاکستان رفته بود نیز اظهار امیدواری کرده است که اعضای شورای علمای پاکستان در نشست کابل شرکت نمایند. او به رسانه ها گفته است هیئت شورای عالی صلح با مسوولان شورای علمای پاکستان به یک توافق دست یافتند و آنرا به عنوان قطعنامه به مطبوعات ارایه داشته اند. او میگوید که ما نمیخواهیم کسی دراین نشست فتوا صادر کند اما این که شرکت کننده گان این نشست فتوا صادرمیکنند یاخیر؟ مربوط به آنهاست.
احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی  در رابطه به نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان و موضع گیری رييس شورای علمای آنکشور به آژانس باختر گفت، هیئتي که از جانب افغانستان به پاکستان سفر کرده بود باید جریان ملاقات های خود را با پاکستانی ها به گونه واضح بیان نمایند ، زیرا مولوی اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفته است که علمای آنکشور به هیچ وجه در کنفرانس کابل اشتراک نمی نمایند و ما زمان به برگزار ی این نشست تعیین نکرده ايم  که ماه مارچ باشد.
اشرفی گفته است تا زمانیکه طالبان در کنفرانس اشتراک نکندعلمای پاکستان در آن شرکت نخواهندکرد.
این درحالی است که مفتی ابو هریره یکی از اعضای شورای علمای پاکستان بی نتیجه ماندن نشست شورای علمای افغانستان و پاکستان راکه از سوی شماری از رسانه ها  بازتاب گردیده بود رد نموده گفت قراراست درماه اینده یک کنفرانس اسلامی  به خاطر پیاده  نمودن صلح و ثبات درکابل برگزار گردد و این کنفرانس به اساس قوانین اسلامی دایر شده که برعليه هیچ گروهی نخواهد بود و کنفرانس ذکر شده از سوی علمای هر دوکشور برگزار ميگردد که درآن دولت های هردوکشور نقش ندارند.
این مفتی پاکستان در سخنان خویش از پروسه  صلح افغانستان بصورت کامل حمایت نموده است.
یک عالم دین درکابل که در یکی از مساجد شهر امامت میکندبه خبرنگار آژانس باخترگفت نشست کابل دیدگاه علمای دینی را دررابطه به مسایل بیان خواهدداشت که ازنام اسلام انجام میشود ماباهم خواهیم نشست تاآنچه را بیان نمایم که قرآن  و احادیث نبوی آنرا بیان داشته است قرآن درکابل، پشاور، اسلام آباد، تهران وریاض یک قرآن است پس چرا از شرکت در مجلس هراس داشته باشیم که هدف آن واضح است ماانچه را بازگو ميکنیم که قران حکم کرده است اسلام دين  شخصی و سلیقوی نیست بل دين جامع، واضح و عاد ل است که مارا به اخوت و برادری فرامیخواند حرف آن یکی است و مسلمانان بايد  همگام  با آن عمل نمایند.
قابل ذکر است که قبلا" شیخ اعظم عربستان سعودی حملات انتحاری را که بنام اسلام و ازآدرس اسلام انجام میشود حرام کلی خوانده است.
از گفته های بالا چنین برمیاید که مسلمانان باید در برابر مشکلات ووقایع تصمیم آنچنانيكه قرآن و دساتیر نبوی تاکید میکند موضع واحد داشته باشند. انتحار و ترور اکنون یکي از مشكلات جدی در جوامع اسلامی است که باید مسلمانان در برابرآن از يك موضع حرف بزنند.ختم/. عبد الخالق- بهزاد/د

پنجشنبه ، 26 دلو 1391 ، 13:01

ازقیام های مردمی حمایت گردد

Written by manager

کابل باختر/ 26/ دلو
علی الرغم تلاش های حلقه های استخباراتی منطقه ، مردم دربرخی از مناطق تحت تسلط طالبان به ستوه آمده اندو در برابر آنها استاده گی میکنند.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد ، درتازه ترین گزارشها باشنده گان چهارقریه ولسوالی پنجوایی قندهار که مورد شکنجه شدید و مظالم طالبان قرار داشته اند ، علیه آنها قیام کرده اند و سه تن آنان را کشته اند.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد این دیگر مانند خورشید نمایان است که مردم با اندیشه و طرز نگرش خشک طالبان آشنایی کامل دارند.
تا هنوز مردم درد شلاق و چوب طالبان را فراموش نکرده اند و به همین دلیل با گذشت هر روز درگوشه – گوشتهُ وطن مردم برعلیه آنها به پا می ایستند و بادستان خالي علیه آنها قیام میکنند و طالبان را از مناطق شان می رانند اینجاست که مسوولان محلی متوجه این حرکات باشند وبه حمایت مردم بپردازند از محلی که طالبان توسط مردم رانده میشوند باید پوسته های امنیتی مشترک افراز گردند تا مبادا بازهم این رانده شده گان به کمک دستان مرموز بیگانه به محلات برسند و انتقام جویی کنند دراین صورت قیام ها ریشه یابی میگردند و با گذشت هر روز توسعه و گسترش می یابند.

 

پلخمری 23 دلو باختر

از جمله چهارصدو چهل ونه مکتب درولایت بغلان فقط چهل و پنج درصد آن دارای  تعمیر مي باشد و متباقی شاگردان مکاتب دروس شانرا در ساختمان های کرایی و یا هم در فضای باز به پیش میبرند.

دکتور محمد سعید منصور رئیس معارف بغلان بابیان این مطلب به آژانس باختر گفت که طی سال روان به تعداد چهار ده پروژه که شامل اعمار نود وچهارصنف درسی میباشد در ولایت بغلان تطبیق و به تعداد سی صنف درسی دیگر ترمیم و بازسازی میگردد که با تکمیل شدن پروژه های متذکره از جمله 449 مکتب در ولایت بغلان که شامل 157 لیسه ، 112 متوسطه و 180 مکتب ابتدایي میباشد، چهل وپنج در صد این مکاتب دارای تعمیر بوده و متباقی پنجاه وپنج درصد مکاتب فاقد تعمیرمي باشند.

به گفته رئیس معارف بغلان، همین اکنون امور پیشبرد ساختمان بیست وهفت مکتب دیگر از جمله هفده پروژه آن از قبل و ده پروژه دیگرآن که جدیدا" ایجاد شده است تحت کار بوده و ما تلاش می ورزیم تا مشکلات شاگران و استادان معارف ولایت بغلان را از ناحیه نبود و کمبود صنوف درسی مرفوع سازیم ، تا باشد زمینه بهتر آموزش و پرورش شاگردان دراین ولایت مهیا گردد.

رئیس معارف ولایت بغلان تعداد شاگردان دراین ولایت را "سه صدوسیزده  هزارو سه صدو ده " تن و تعدادي معلمين را    نه هزارویکصدونود تن وانمود ساخته خاطر نشان ساخت که از جمله دوهزاروپنجصدو پنجاه و سه تن معلمان،  اناث اند.

 

کندز باختر 21 دلو

بيجاشده گان مستقردرکمپ باغ شرکت سپین زردر مرکز کندز ميگويند که مسوولان محلى  از آنهاخواسته است تا اين کمپ را ترک کنند.

سه صدو سی خانواده از ده سال بدينسو، به علت جنگ های داخلی و خشکسالى از ولایات ، بغلان، تخار ، بدخشان و کندز به سبب مشکلات امنیتی در این محل جابجا شده اند .

این مهاجران میگویند که هوای سرد، نبود مواد سوخت به مشکلات آنها افزوده واز مسوولان محلى خواسته اند که بايد به این مشکل آنها رسیده گی شود.

بیش از دوصد تن ازاين بیجا شده گان با گردهمایی اعتراضي گفتند که در صورتى حاضر به تخليۀ کمپ هستند ، که دولت براى آنها زمين بدهد تا آنها از این مشکلات رهایی یابند.

ملا ولی  یکتن از بیجا شده گان به آژانس باختر گفت: "اگر دولت از ما میخواهد که این ساحه را ترک کنیم، باید دریک محل دیگر ما را جابجا نماید درغیر آن ما شاهد تلفات جانی در ميان اعضاي  خانواده هاي خود خواهیم بود، آنان مي گفتند كه هوای سرد زمستان باعث مصاب شدن اطفال شان به امراض طرق تنفسی مي شود.

قاری سراج نماینده مهاجرین كه باخانواده اش در اين کمپ زندگى مى کند، افزود كه آنها بامشكلات اقتصادی، فقر، نبودآب آشاميدنی، نبودبرق و مواد سوخت مواجه اند، اما دولت بجاى کمک، مى خواهد آنها را بى سرپناه بسازد.

شیرولی یکتن  ديگر از بیجا شده هاگفت که مسوولان تصدى سپين زر کندز، از آنها خواسته اند تا هرچه زودتر این ساحه دولتی را تخليه کنند.

رئیس تصد ی سپین زر کندز به خبرنگار آژانس باختر گفت  که این اداره به خاطر تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری وبه دست آوردن زمین های غصب شده از نزد غاصبان زمین وبه اساس هدایت یک هیئت مرکب از سارنوالی نظامی ، ریاست حقوق، ریاست سارنوالی استیناف ولایت کندز ونماینده شرکت سپین زر از باشنده گان این ساحه خواستیم تا این منطقه را ترک کنند.

رئیس تصدی سپین زرکندز افزود که این باشنده گان مهاجر نیستند همه غاصبان زمین اند که از چندین سال بدینسو زمین های این شرکت را غصب کرده اند.

موصوف افزود که حدود سه صد جريب زمين به شمول منطقۀ باغ شرکت، مربوط تصدى سپين زر است و خانواده هاي مستقر در اين محل نظر به هدايت هيئتى که از کابل بخاطر بررسى غصب زمين ها آمده، ناگزيراند که اينجا را تخليه کنند.

وى افزود که بيجاشدگان در باغ شرکت، منازل خودسر اعمار نموده و بايد اين ساحه دوباره به تصدى سپين زر تعلق گيرد.

رئیس تصدی سپین زر، خاطر نشان ساخت که باشنده گان این ساحه همه از ولایات امن ترین كه در اين محل آمده اند وهیچ نوع خطر نا امني در ولايات شان آنها راتهدید نمی کند.

بيجاشدگان ميگويند كه شش سال قبل، از دادن يک يک نمره زمين به آنها درشهرک سردوره كه فورم های آن را نيز دراختيار دارند تعهد صورت گرفته بود، ولى تاكنون اين وعده عملی نشده است.

اما سید عبدالسلام هاشمی ریيس مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز گفت که تعداد زیادی از بیجاشده گان کمپ باغ شرکت، اسناد قانونی وتذکره تابعیت از ولایت کندز ندارند، که برای شان زمین داده شود.

وی افزود: "به  این بیجا شده گان همواره مواد خوراکى و مواد سوخت کمک صورت گرفته است و در آینده نيز چنين کمک ها ادامه خواهدداشت، ولی سرپناه بايد در ولايات مربوطۀ شان ازسوى مسوولين محلی درنظرگرفته شود."