17 اسد 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیش از دو میلیون نفر در هند به کرونا مبتلا شده اند

بیش از دو میلیون نفر در هند به کرونا مبتلا شده اند

دهلی جدید/ دویچله/ ۱۷ اسد/ باختر در هند به عنوان سومین...

امریکا به لبنان مواد غذایی و دوا می‌فرستد

امریکا به لبنان مواد غذایی و دوا می‌فرستد

واشنگتن/ وی او ای / ۱۷ اسد / باختر ایالات متحدۀ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

گزارشات
گزارشات

گزارشات (1509)

فراه باختر 4 میزان
حاصلات عناب امسال درولایت فراه نسبت به سال گذشته دوبرابر افزایش یافته است .
مسوولان اداره زراعت فراه میگویند: علت افزایش حاصلات عناب گسترش باغ های عناب و آب وهوای مناسب در آن ولایت میباشد.
عناب میوه لذیزی است که به شکل تازه وخشک از آن استفاده میشود ،برخی مردم از شربت شرین عناب استفاده میکنند وبرخی دیگری  ازاین  میوه درساخت سرکه نیز کار میگیرند.
انجنیر عبدالمنان متین سرپرست ریاست  زراعت  ومالداری ولایت فراه به آژانس باختر گفت: ولایت  فراه با داشتن سالانه صد تا یکصد وپنجاه ملی متر بازنده گی وچهل وچهار درجه سانتی گرید حرارت تابستان ازجمله مناطق خشک وگرم ویگانه منطقه مناسب برای  حاصل دهی درختان این میوه مرغوب  درسطح کشور  محسوب میشود .
به گفته او: باغ های این  میوه اکثراً درولسوالی های  اناردره ،پشت کوه قلعه کاه ، پشت رود ،گلستان ومرکز فراه  به طور گسترده وجود دارند .
مردم فراه میگویند  که عناب آن ولایت دارای کیفیت عالی بوده  ، بازار فروش  خوب دارد وباغداران  عناب  بامصارف  وامکانات کمتر عاید خوبی  به دست می آوردند.
از این سبب طی سال های اخیر احداث باغ های عناب  به شکل  تجارتی  آن در فراه  گسترش یافته است .
عبدالمنان سرپرست ریاست  زراعت ومالداری فراه گفت که دراین  ولایت سال گذشته تمام  ساحه تحت  کشت عناب  816هکتار بود، اما امسال  به نه صد وپنجاه هکتار رسیده  است .
به اساس  معلومات  وی، سال گذشته از فی هکتار باغ عناب  چهارصد وپنجاه  کیلوگرام عناب به دست آمده بود که مجموع حاصلات سال قبل  سه صد وشصت وهفت تن بود .
اما امسال از فی هکتار زمین بیش ازیک تن عناب بدست آمد  که مجموع حاصلات امسال  به یک هزارو یکصد وهشتاد وهفت تن میرسد .
موصوف امحای امراض زراعتی ونباتی وآموزش باغداران دربخش احداث باغ های تجارتی  عناب  را دلیل  دیگر افزایش این حاصلات عنوان کرد.

متین  علاوه کردکه قبلاً مردم  به طور سنتی درختان عناب راکه خاردار میباشد درکنار  دیوار های باغ به خاطر محافظت، غرس  میکردند  وآنقدر به حاصلات آن توجه نداشتند.
اما وی گفت که ازدوسال به این طرف  به باغ های این میوه توجه بیشتر شده است .
انجنیر عبدالمنان سرپرست اداره زراعت فراه گفت:  سال گذشته یکصد قطعه باغ تجارتی عناب  به کمک  مالی دفتر  مبازره بامواد مخدر و سازمان ملل متحد طور رایگان برای دهاقین  فراه احداث گردید وبرای  دوصدتن از باغداران دراین  زمینه آموزش داده شد.
وی همچنان افزود که امسال  نیز احداث دوصد باغ عناب را به وزارت زراعت وموسسات تمویل کننده پیشنهاد کرده است .
موصوف علاوه کرد که گسترش  باغ های عناب  به حیث مهمترین بخش زراعت این ولایت  میتواند بالای  اقتصاد ولایت  فراه اثر مثبت داشته باشد زیرا هفتادوپنج درصد اقتصاد فراه به زراعت  ومالداری  وابسته است .
همچنان به گفته متین گسترش باغ های عناب در فراه به دلیلی،  اثر خوب بر اقتصاد این ولایت  خواهد داشت  که این میوه در دیگر  نقاط  جهان به ندرت پیدا  میشود و بازار خوبی دارد .
انجنیر محمد جعفر کاظمی آمر امور زراعتی ریاست زراعت فراه بدون ارایه آمار دقیق گفت که اکثر حاصلات عناب فراه به کشور های پاکستان وهند صادر میگردد و در آن  جا ها درساختن دواها طبی از آن  استفاده میشود.
آمر امور زراعتی فراه علاوه کرد که سال گذشته یک کیلو عناب صد افغانی  به فروش می رسید ،زیرا به دلیل  آفت زراعتی کیفیت خوب نداشت ، اما امسال  به دلیل  خوب بدون کیفیت آن ، یک کیلو 150 الی 300 افغانی به فروش میرسد .
باغداری  نیز از افزایش حاصلات شان راضی هستند.
محمد الله یکی از باغداران باشنده قریه انجینران ولسوالی پشت کوه که شش سال قبل در دو جریب زمین باغ عناب ایجاد کرده است به آژانس باختر  گفت که در باغ خود  یک هزار درخت عناب  دارد وامسال پنج ونیم تن عناب  بدست آورده است .
موصوف  افزود که چون حاصلات  عناب باغ وی کیفیت خوب داشت آن را به طورعمده یک کیلورا دوصد افغانی به فروش رسانده و از این  مدرک یک ملیون ویکصدهزار افغانی  عاید آورد است .
این میوه که آنرا "خرمای قرمز" نیز می نامند دارای  خواص دارویی نیز میباشد واز این میوه درکاهش  اضطراب وتقویت معده استفاده میشود ،خون را تصفیه میکند و سبب شفافیت درپوست بدن شده و از بروز امراض قلبی جلوگیری مینماید.

 

کابل باختر/ 1/ میزان
افغانستان درجریان سی سال گذشته شاهد ناهنجاری های بوده که بیشتر با مداخله و تجاوز بیرونی ارتباط دارد. دراین جریان افغانستان تجارب وواقعات تلخی را پشت سرگذشتاند و برعلاوه تخریب زیر بنایی درکشور تلفات انسانی دراین گیر ودار نیز تاسف بار است .
آنچه را افغانستان متحمل گردیده عمدتاً درسیاست های پر اشتباه زمامداران گذشته و جاه طلبی های بیرونی خلاصه میشود که به اشکال مختلف برمردم ما تحمیل گردیده است ادامه جنگ و نا آرامی درکشور باعث کشیدگی های درجامعه افغانی گردیده و مرز بندی های زیادی را سبب شده است .
دوام چنین یک وضعیت بی باوری و بی اعتمادی را درافغانستان ریشه دار ساخته و هرگاه برای ختم کدورت ها کاری نشود و برای کنار آمدن و ثبات گام های عملی برداشته نشود، باید انتظار خراب شدن بیشتر اوضاع را داشت .
ادامه یی چنین یک وضعیت و پیامد های ناگوار آن برای افغانها قابل درک است، درک حساسیت های ناشی از جنگ و بی اعتمادی افغانها را واداشته تا برای اعادۀ ثبات درکشور شان کار های را انجام دهند . این تلاش ها در جریان ده سال گذشته تحرک خوبی داشته مگر نتایج آن آنچنانکه توقع میرود و نیاز به آن وجود دارد محسوس نیست و هنوزهم افغانها به دنبال گمشده ای به نام صلح اند، مشکل دراین نهفته است که افغانستان با گذشت هرروز در عمق سیاست های استراتیژیک بیگانه گان جامیگیرد و هر روز یک بازی جدید دربرابر این ملت به صحنه می آید.
سیر تحولات درافغانستان ثابت کننده این امر است که مشکل درافغانستان نیست بل مشکل ابعاد وسیع منطقه یی دارد که بر مردم افغانستان تحمیل شده است . با آنکه حرف از عوامل بیرونی در قضیه افغانستان بوده مگر حقیقت این است که مردم افغانستان قربانی توطیه های اند که ازبیرون سازماندهی میشود و در آن خون افغانها میریزد و کشور شان ویران میشود و لی نمی توان با چنین سخنان خود را تسکین بخشید وبرائت داد این به افغانها برمیگردد که مشکلات موجود را درکشور شان حل نمایند و هماهنگ و متحد عمل نمایند آنها باید مانع ویرانی کشور شان در توطیه بیرونی شوند.
هارون میر، آگاه مسایل سیاسی دررابطه به چگونگی برقراری صلح درکشور به خبرنگار آژانس باختر گفت، برقراری صلح درافغانستان دو بُعد دارد یکی بُعد داخلی و دیگری بعد منطقویی ، در بُعد داخلی اگر به دقت بنگریم می بینیم که مردم افغانستان همه به این نتیجه رسیده اند که جنگ راه حل نیست و بخاطر رسیدن به ثبات دایمی برای پذیری آماده است.
چنانچه میتوانیم این انعطاف را درمیان طالبان و سایر جریانهای که سه دهه اخیر درگیر جنگ بوده اند دریابیم، اما در بُعد منطقویی چنان نیست و کشورهای که به نحوی درامور داخلی مداخله مستقیم دارند هنوز به این باور نرسیده اندکه منافع ملی شانرا دریک افغانستان با ثبات دریابند و متاسفانه تا زمانی که کشور های منطقه به این توافق نرسند برقراری صلح درافغانستان نا ممکن است و به نظراین آگاه سیاسی شاید هم تاپنج یا ده سال آینده به این آرزو برسید ، دراینجا یک دیپلوماسی قوی و رشد ظرفیت های داخلی نیاز است که درکنار این دو پدیده ما میتوانیم دیدگاه و نظر خود را در انکشافات منطقه یی جادهیم .
فیض الله جلال آگاه امور سیاسی میگوید : صلح زمانی درافغانستان تحقق می یابد که تمام واقعیت های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، تاریخی و فرهنگی افغانستان درنظر گرفته شود ، تمامی پدیده ها بررسی گردد و به نظر، پیشنهاد و افکار گرو ه های مختلف اجتماعی توجه صورت گیرد، همه تضاد های کوچک و بزرگ ، اصلی و فرعی ، عمدی و غیر عمدی مورد مطالعه قرار گرفته و ازهمه مهمتر اینکه با مطالعه تاریخ افغانستان واقعیت های کشور را در امتداد تاریخ ارزیابی نمود ، همچنان علایق و منافع کشورهای مختلف در سطح منطقه و جهان را فراموش نباید کرد .
بربنیاد فکتور های داخلی و خارجی میتوان یک طرح جامع ، فراگیر و نجات بخش که همسو با تکامل جامعه بشری ایجاد کرد ، درآنصورت است که میتوان یک اساس خوب را برای صلح پایدار و استوار درکشور گذاشت .
به نظر استاد جلال عدم توجه به طرف های قضیه مانع برقراری صلح خواهد شد او تاکید بر هماهنگی و حضور محوری نیروهای ضد جنگ در صحنه سیاسی دارد و میگوید هرگاه زنان ، روشنفکران ، دانشمندان و نهادهای جامعه مدنی ازنظر انداخته شوند، هرگز صلح و ثبات دایمی برقرار نمی گردد.
استاد ضیاء رفعت از پوهنتون کابل به این باوراست که مسیر صلح از اسلام آباد و کابل می گذرد بدین معنا که از یکسو باید حکومتداری خوب بمیان آید و ازطرف دیگر پاکستان به عنوان حامی اصلی طالبان دست از حمایت آنها بردارد و انتظار مردم افغانستان براین است که ناتو و به صورت خاص ایالات متحده امریکا باید فشارهای لازم را برپاکستان وارد نمایند تا از آنکشور حمایت از طالبان را خاتمه بخشد.
از گفته های بالا این نتیجه به دست می آید که صلح را نمیتوان با شعار کنش هاو اکنش ها بدست آورد ، صلح درگام  نخست به همدلی ، همگرایی و همسویی افغانها نیاز دارد آنها باید در پناه وحدت ملی در این راستا گام بردارند یکدیگر را تحمل نمایند با حل فکتور داخلی میتوان فکتور های خارجی را به ساده گی جواب گفت . 

کابل باختر/ 1/ میزان
مبادلات تجارتی میان ایران و افغانستان طی چهار سال گذشته ده برابر افزایش یافته ودرحال حاضر به یک و نیم ملیارد دالر درسال میرسد .
این مطلب را خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت صنایع کشور به آژانس باختر اظهار داشته گفت که ارزش مبادلات تجارتی افغانستان با ایران درچهار سال گذشته ده برابر افزایش یافته است که سالانه به یک و نیم ملیارد دالر میرسد .
تجارت افغانستان با ایران نسبت به سابق روبه توسعه بوده و درحال حاضر سبزیجات ، میوه تازه و میوه خشک افغانستان به ایران صادر میگردد.
همچنان تجار افغانی از بندر عباس و بندر چاه بهار درایران به عنوان ترانزیت استفاده میکندکه تاثیرات خاص خود را بالای تجارت و اقتصاد کشور دارد.
الکوزی بااین که از رشد مبادلات تجارتی با ایران سخن میگوید از این امر گله دارد که تلاش ها برای سیاسی  ساختن تجارت همچنان به قوت خود باقی است که از ادامه چنین تلاش ها کشور های منطقه متضرر میشوند  که این مشکل را دولت در سیاست فعلی خود مد نظر نگرفته است که باید به آن توجه خاص نماید.
حمیدالله فاروقی استاد پوهنتون و تحلیل گرمسایل اقتصادی کشور دررابطه به گسترش مناسبات اقتصادی با ایران میگوید، هردو کشور از اهمیت و موقعیت جفرافیای و ظرفیت خوب برخوردار میباشند .
این دوکشور مشترکات زیادی دارند، اما حجم مبادلات تجارتی و روابط اقتصادی میان دوکشور به پیمانه نیست که انتظار داریم ازعدم همکاری های تجارتی وسرمایه گذاری آنچه که لازم است نمیتوانند ازآن استفاده کنند.
فاروقی میگوید، افغانان میخواهند و علاقه دارند تا درایران به رقابت سودمند و قانونمند تجارتی بپردازند مگر به آنها اجازه داده نمیشود تا در آنکشور سرمایه گذاری نمایند .
حکومت ایران دررابطه به مسایل تجارتی و ترانزیتی با افغانستان کمک نموده و تسهیلاتی را از طریق بندر چاه بهار برای افغانها فراهم نموده اند.
ایران باید درزمینه صدور اموال تجارتی افغانستان به ایران بخصوص درقسمت صدور میوه جات وسبزیجات سهولت را فراهم نماید که اموال به ساده گی صادر شود و ازطرف دیگر سطح مبادلات میان دوکشور توازن ندارد، حجم صادرات ما به ایران نسبت به حجم واردات ما از آنکشور به مراتب کمتر است .
قابل یاد آوریست که آگاهان اقتصادی بهره برداری از خط آهن واقع در شرق ایران که با هرات وصل میشود در توسعه تجاری و ترانزیت دوکشور حایز اهمیت میدانند، اما تاکید دارند هرگاه سلیقه وبرتری جویی و منافع سیاسی از تجارت بیرون کشیده شود ماشاهد گسترش بیشتر علایق تجاری با ایران خواهیم بود.

يكشنبه ، 31 سنبله 1392 ، 11:32

ملاعبدالغنی برادر آزاد شد

Written by manager

ملاعبدالغنی برادر  آزاد  شد
آزادی او برروند صلح چه اثری خواهد داشت؟
کابل باختر 31 سنبله
ملا عبدالغنی برادر  یکتن از اعضای  رهبری  گروه طالبان که از سال  2010 به اینطرف درقید نظامیان پاکستان بود سرانجام آزاد شد .
آزادی این عضو رهبری گروه طالبان  از جمله تقاضا های دولت افغانستان از پاکستان  بوده است .
مقامات افغان  آزادی ملا برادر را درتقویت  روند صلح درکشور  اثر گذار  میدانند .
این عضو ارشد  رهبری گروه طالبان  چهارسال  قبل از امروز  ازسوی  نیروهای  ویژه یی امریکا  وپاکستان  درکراچی پاکستان  گرفتار شد .
حرف های وجود داشت که  ملابرادر  تماس های پنهانی با دولت افغانستان  تامین کرده ومیخواست  تاگفتگو های صلح درکشور نفس  تازه گیرد  مگر  پاکستانی ها با گرفتاری او این روند را متاثر ساختند .
مسئله رهایی  اعضای  رهبری واشخاص بانفوذ گروه طالبان ازخواست های اصلی دولت  افغانستان  ازپاکستان بود درگذشته  مقامات  پاکستانی  32 تن ازافراد گروه طالبان  که عمدتاً افراد  ردۀ بالایی  این گروه بودند  آزاد ساختند مگر آزادی اکثری این اشخاص  به اساس  سلیقه های  پاکستانی  ها صورت گرفت ودولت  افغانستان  وشورای عالی صلح تاکنون  نتوانسته اند ازوجود  این اشخاص  برای  تحرک بخشیدن به پروسه صلح استفاده نمایند .
دولت افغانستان  وشورای عالی صلح  ازرهایی  ملابرادر  استقبال کرده اند مگر تاکید دسترسی براورا دارند  درحالیکه  دولت پاکستان  حاضر نیست  تا ملا برادر  به افغانستان  باز گردد .
مقامات  پاکستانی  بر باقی ماندن ملابرادر  درآن کشور  ویاسفر به کشور سومی  احتمالاً ترکیه  ویا سعودی  تاکید  دارند  شماری از آگاهان سیاسی  باقی ماندن ملابرادر درپاکستان را حکم حبس خانه گی  برای  او تعبیرکرده اند  که زندگی  روزمره او تحت  نظر  ادارات استخباراتی پاکستان تنظیم خواهد  شد .ضمناً مصونیت حیاتی وی نیز  زیر سوال است چون شماری از رهبران  طالبان که در نفوذ و تأثیر پذیری پاکستان قرار دارند بدون شک در برابر همکار پیشین شان دست  به توطیه خواهند زد.بااین همه در کابل رهایی ملا برادر با خوشبینی همراه است .
اسماعیل قاسمیار رئیس روابط بین المللی وشورای عالی صلح رهایی  ملاعبدالغنی را برای  تسریع  روند صلح موثر میداند زیرا  اوصلح را به ادامه جنگ ترجیع میداد.
مگروحید مژده  براین  باور است که ملاعبدالغنی هنوز هم به یک  نقطه داغ روابط میان  کابل واسلام آباد تبدیل  خواهد شد .
او میگوید،اگر ملا برادر درپاکستان  باقی بماند به معنی  ادامه کار  اوبا طالبان است که این  برای کابل  پذیرفتنی نیست  هرگاه به ترکیه ،قطر ،سعودی  ویا کدام کشور دیگر  فرستاده شود برنامه امریکا  که  دوپارچه گی طالبان  میانه رو وبنیاد گرا است ، تحقق  میابد که دراین حالت  پاکستان  خوش نخواهدشد زیرا پاکستان  میخواهد  طالبان  درجنگ آنان  باشد وهرگاه  ملابرادر به کابل بیاید  مانند سایر اعضای  گروه طالبان  که درکابل  اند کاری از او ساخته  نخواهد شد .
براین ترتیب  این آگاه مسایل  سیاسی نسبت به ملا برادر  نظر مبهم دارد .
نظریاتی هم وجود د ارد که ملا برادر فعلاًمریض است و در یکی از شفاخانه های پاکستان تحت تداوی قرار دارد.
باوجود این همه دولت افغانستان رهایی  ملا عبدالغنی را گام در راستا اعتماد سازی  میان  دولت افغانستان  وطالبان  میداند وبرمصونیت جان او در پاکستان تاکید دارد.
این نکته  میرساند که دولت افغانستان دروجود  ملا برادر  امیدواری های زیادی را برای تامین صلح جستجو میکند .

مزار شریف 30 سنبله باختر
درحالیکه مراحل ابتدایی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی درافغانستان آغاز شده مسوولان امنیتی ولایت بلخ می گویند که هیچ نگرانی امنیتی برای ثبت نام کننده ها وجود ندارد.
به اساس ارقام ارایه شده حد اقل هفده مرکزثبت نام رای دهنده ها ونامزد های شورای ولایتی ازسوی کمیسیون مستقل  انتخابات درشهرمزارشریف وچهارده ولسوالی بلخ ایجاد شده است.
این مراکز روزانه شاهد مراجعه ی صدها افغان برای اخذ کارت های رای دهی و نامزدی درشورای ولایتی بلخ است.
جنرال سالم احساس مسوول پولیس ولایت بلخ  می گوید که آنان درچارچوب یک برنامه ی بزرگ امنیتی با نظامیان اردو وامنیت ملی امنیت مراکزانتخاباتی را دراین ولایت به خوبی تامین کرده اند.
جنرال احساس گفت " صدها  نیروی امنیتی درمراکزانتخاباتی ، راه ها و جاده های منتهی به بازارها ومراکز ثبت نام مستقرشده اند وبه تلاشی وسایط  و امنیت رای دهنده ها می پردازند."
به گفته ی مسوول پولیس ولایت بلخ ، آنان تاکنون هیچ تهدید تروریستی ای را بر مراکز انتخاباتی دراین ولایت شاهد نه بوده اند.
درین حال باشنده های ولایت بلخ نیز ازتلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی درراستای حفظ جان ، مال وتامین امنیت ومصوونیت فردی – اجتماعی شان ستایش کردند.
فردین دکان دار درولسوالی شولگره ولایت بلخ گفت" ما تا سال گذشته ازدست طالبان روز نداشتیم هروقت طالبان به اذیت وآزارمردم دست می زدند حالا دیگر خوش هستیم امنیت ما خوب شده."
فردین می گوید که وی با برادر ودو خواهرش با خاطر راحت به مرکز ثبت نام رفته وکارت رای دهی گرفته اند.
مریم معلم یکی ازمکاتب درولسوالی بلخ می گوید که حالا با راه اندازی چند عملیات نظامی طالبان ازولسوالی شان رانده شده اند ونیروهای امنیتی با گسترش حضور شان دراین ولسوالی زمینه ی رفتن مردم به مراکز ثبت نام را مساعد ساخته اند.
معلم مریم گفت " من کارت رای دهی دارم امیدوار هستم شخصی که رییس جمهور می شود مردم افغانستان را ازمشکلات نجات دهد."
جنرال محمد سالم احساس مسوول پولیس بلخ می گوید آنان تقریباً تمامی راه هایی را که طالبان با استفاده ازآن وارد بلخ شده دست به برخی حملات تروریستی می زدند بسته اند.
این درحالیست که تا یک سال قبل ولسوالی های شولگره ، چمتال وبلخ ولایت بلخ شاهد حضور وفعالیت گروه های تروریستی ازجمله طالبان مسلح بود.
اوگفت که با تدابیرمشترک امنیتی که با نیروهای اردو وامنیت ملی روی دست گرفته اند تهدید های تروریستی دربلخ کاهش یافته است.
جنرال احساس همچنان گفت  آنان برای اینکه هیچ تهدیدی متوجه روند انتخابات دربلخ نباشد به زودی دست به یک سلسله عملیات های نظامی دربخش هایی ازاین ولایت که هنوز احتمال خطر تروریزم وجود دارد ، خواهند زد.
مسوول پولیس بلخ همکاری مردم را دربهترشدن اوضاع امنیتی سودمند دانست واز آنان خواست تا همچنان برای آرامش خود شان نیروهای امنیتی را درتامین ثبات کمک کنند.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی درافغانستان مقامات ارشد نظامی تلاش های شان را برای برگزاری مصوون این روند دیموکراتیک افزایش داده اند.
این مقامات با اتخاذ تدابیر وطرح ریزی برنامه های امنیتی می کوشند تا فضا را برای شرکت بیشترمردم درانتخابات فراهم سازند.
با این حال جنرال احساس مسوول پولیس بلخ با اشاره بربهترشدن امنیت وتلاش های نیروهای امنیتی دراین راستا به مردم بلخ گفت که بدون هیچ گونه هراسی می توانند درانتخابات شرکت کنند.

کابل باختر/ 30/ سنبله
درشش روزی که از اعلام ثبت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگذرد هیچ نامزدی برای ثبت به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نکرده است.
نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که دراین باره با خبرنگار آژانس باختر صحبت میکرد گفت که چهل و هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری که شامل دوزن میباشند بسته های انتخاباتی را دریافت کرده اند اما امروز شش روز از اعلام ثبت نام نامزدان سپری میشود هیچ نامزدی برای ثبت نام مراجعه نکرده است.
او گفت شانزده روز دیگر باقی مانده است تا نامزدان ریاست جمهوری بتوانند مطابق به شرایط انتخابات ثبت نام نمایند .
نورافزودکه برای شورای های ولایتی تاکنون دو صدو چهل و شش نامزد ثبت نام کرده اند که شامل بیست و هفت زن و دختر میباشند.
به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به اساس آخرین ارقام ، برای یکهزارو هشتصد و هشتادو پنج نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی بسته های انتخاباتی توزیع شده که شامل یکصد و شصت و شش زن و دختر میباشند.

کابل 23 سنبله باختر
درحالیکه چالش های امنیتی  وفعالیت های تروریستی درمنطقه  رو به گسترش است وافغانستان بیشتر  ازهرکشور دیگر درمحراق توجه دهشت  افگنان بین المللی قرار دارد ، قرغزستان  میخواهد غرض حل این مشکلات  یک نشست بین المللی را میزبانی نماید.
به گزارش آژانس باختر  : انگیزۀ برگزاری یک نشست بین المللی  پیرامون افغانستان در اجلاس اخیر سران کشورهای عضو سازمان  همکاری های منطقویی شانگهای که در بیشکک قرغزستان  دایر شد ،مطرح گردید وضعیت افغانستان کشور که باتهدید های جدید تروریزم ومداخله بیرونی  مواجه است 
یکی از مباحثات داغ درنشست سران شانگهای بود ونسبت به حوادث  خشن دراین کشور  که از فعالیت های تروریستی  وافراط گرایی صادر شده متاثر است  ابراز  نگرانی شد و ایلماز بیک اتمبایف رئیس جمهوری قرغزستان گفت که در اوایل ماه اکتوبر سالروان عیسوی در رابطه به افغانستان ازیک نشست بین المللی  درقرغزستان میزبانی خواهد شد .
این  که درکنفرانس قریب الوقوع بیشکک روی  چه مسایل  بحث خواهدشد ونتیجه وپیامدآن برای افغانستان چه خواهد بود نظر های متفاوت وجود دارد  زیرا درگذشته نیز کنفرانس  ها ونشست های متعددی درقبال  افغانستان برگزار گردیده مگر نتیجه آن محسوس نبوده زیرا جامعه جهانی  به خاستگاه ومحلات تمویل  تروریستان درآن  طرف خط دیورند توجه نکرده اند.
امرالله امان یکی از آگاهان امورنظامی نیز درمورد کنفرانس  بیشکک میگوید که اجندای این نشست که قرار است  درماه آینده برگزار شود بیشتر روی  جلوگیری ازورود هراس افگنان به آسیا  میانه میچرخد .
اعضای کشور های مشترک المنافع میخواهد  تا آن ساحه را تا سرحدات شان تحت پوشش خاصی درآورند ،زیرا افغانستان باوجود تعهدات وهمکاری های جامعه جهانی  نتوانسته نیروهای سرحدی  مجهز داشته باشد.
از ورود تروریستان  وقاچاق موادمخدر  به کشور خود واز طریق آن به کشورهای دیگر( آسیامیانه)جلوگیری نماید .
امرالله امان می گوید هدف اساسی ازبرگزاری این کنفرانس مسدود ساختن سرحدات وجلوگیری ازسرازیر شدن گروه های تروریستی وانتقال موادمخدر  به کشور های آسیامیانه میباشد چون سالانه صدها تُن موادمخدر وهزار ها شورشی افراطی ازطریق  سرحدات افغانستان وارد کشورهای  مشترک المنافع میگردد.
کشورهای  عضو سازمان شانگهای دروجود چنین مشکلات میخواهند افغانستان راکمک نمایند.
عبدالواحد طاقت آگاۀ امور نظامی در رابطه به تدویر این کنفرانس می گوید عامل اصلی برگزاری  این کنفرانس که قرار است تا ماه  آینده درقرغزستان برگزار شودعدم عملی شدن تعهدات امریکا وناتو درافغانستان است .
این آگاه امورنظامی میگوید: امریکایها وعده داده بودند که در راستای از بین بردن القاعده گروه های تروریستی دیگر و محو مواد مخدرمبارزه یی جدی  می نمایند ، اما  برعلاوه اینکه مبارزه چندانی با تروریزم ومواد  مخدر صورت  نگرفت برعکس  حضور ناتو و امریکایها سبب گسترش گروه های افراطی القاعده ومواد مخدر  درافغانستان گردید حتا کشورهای آسیای مرکزی نیز از این ناحیه به مشکلات زیادی  مواجه گردیده است .
طاقت گفت: هدف اصلی ازبرگزاری کنفرانس بین المللی در قرغزستان درمورد  وضعیت  بد امنیتی  افغانستان ،جلوگیری  ازجنگ احتمالی گروه های شورشی درکشور های آسیا ی مرکزی  بعد از خروج ناتو ونیروهای بین المللی پس از سال 2014 میباشد .
یک عضو شورای ملی که نمیخواهد نامش گرفته شود به آژانس باختر گفت: برگزاری کنفرانس های بین المللی  پیرامون افغانستان درحال موثر بوده میتواند که این کنفرانس  ها بادیپلوماسی  فعال دولت افغانستان همراه باشد .
دولت افغانستان باید دروجود چنین کنفرانس  ها درپی فرصت  ها برآمده ونظریات خود رابه گونه یی فعال وجدی مطرح سازد.
دولت افغانستان باید  درکنفرانس بیشکک واقعیت ها در قبال افغانستان را بازگو نموده واز ادامه یی مداخلات بیرونی  وادامۀ فعالیت  های تروریستی صادر شده درافغانستان هشدار دهید واین نکته را تفهیم نماید  که ادامۀ فعالیت ها تروریستی  ثبات آسیا ی میانه رابه چالش مواجه میسازد  واز شرکت کنندگان بخواهد تادر قبال این موضوع موضع قاطع داشته باشند درغیر آن  درنبود دیپلوماسی فعال افغانستان کنفرانس بیشکک نیز بی نتیجه خواهد بود. 
 

شنبه ، 23 سنبله 1392 ، 11:41

گزارش خبری

Written by manager

کابل باختر 23 سنبله
آگاهان سیاسی درافغانستان حمله دیروز برساختمان قنسلگری امریکا درهرات را وابسته به تهدید های میدانندکه قبلاً نسبت به شماری از سفارت خانه و نمایندگی های سیاسی امریکا درخاور میانه وافریقا وجودداشته است.
به گزارش آژانس باختر  روز گذشته قنسلگری امریکا درهرات هدف حمله  مردان مسلح قرار گرفت واین درحالیست مقام های امنیتی ولایت هرات میگویند که از حمله  به نماینده گی امریکا درهرات ازیک ماه پیش اطلاعاتی داشته اند واین اطلاعات رابا مسوولان قنسلگری امریکا شریک ساخته بودند.
به گفته مقامهای امنیتی  ولایت هرات  تلفات ناشی از حمله انتحاری در قنسلگری امریکا درشهر هرات پنج نفرکشته وبیش ازسی نفر زخمی گزارش شده است .
به گفتۀ آنان یک دسته پنج نفری تروریست ها حوالی پنج صبح مجهز با سلاح های سنگین و واسکت های انتحاری  به تعمیر قنسلگری حمله نمودند و ابتدا دو موتر مملو ازمواد انفجاری را  درمقابل آن تعمیر انفجار دادند  که از اثر آن  چندین منازل که درنزدکی آن قرار داشت،  نیز خسارمند شدند. حمله برقنسلگری امریکا درهرات درحالی صورت میگیرد که چندی قبل  مشاوران ارشد امنیت ملی کاخ سفید در برابر تهدیدات احتمالی به سفارت خانه ها ونماینده گی های  امریکا دربخش های ازجهان منجمله خاورمیانه وافریقا هشدار دادند و حدودبیست سفارتخانه ونماینده گی های امریکا را درجهان به شمول  کابل ،اسلام آباد وصنعا پایتخت یمن مسدود گردید.
امایک روز بعد از آن  سفارتخانه ها وقنسلگری های امریکا درکابل ،بغداد والجزیره به فعالیت خود آغاز کردند مگر  سفارت امریکا  درپایتخت یمن برای مدت طولانی  مسدود باقی ماند بازهم نسبت به بعضی نمایندگی های سیاسی امریکا برخورد دقیق نشد.
سخنگوی وزارت  امور خارجه امریکا بازگشایی سفارت ها ونمایندگی ها آن کشور را درچندین کشورهای غرب ؛آسیا وقارۀ افریقا را منوط به ارزیابی های اطلاعاتی  کرد .
موصوف درمورد تعطیل سفارت خانه های امریکا  وعوامل  پشت پرده این تهدیدات گفته  مادرحال ارزیابی  اطلاعات به دست آمده هستیم به همین دلیل  برخی از سفارت خانه ها بازگشایی شد وبرخی دیگر هنوز بسته مانده اند وما این روند راادامه میدهیم  واقدامات ما احتیاطی  وپیشگیرانه برای  حمایت ازکارکنان دفاتر دیپلوماتیک وبازدید کننده گان ازاین ساختمان ها است .
حمله برقنسلگری  امریکا درهرات نشان داد که تروریزم همچنان منافع امریکا رادرمنطقه تهدید  میکند درحالیکه  این کشور  نسبت به عوامل  تروریزم درمنطقه سکوت نموده است . / جاوید
 

کابل باختر 19 سنبله
نمایندۀ ویژۀ امریکا برای افغانستان وپاکستان دراین تازه گی ها اظهارات  درقبال افغانستان داشته  و گفته است که گویا  جنگ روان در افغانستان جنگ داخلی است .
این گفته های جیمزدانبز با آنکه به گونه یی متفاوت تعبیر شد مگر واکنش تند جدی مقامات افغان وآگاهان سیاسی دراین کشور را در پی داشت .
برخی ها را عقیده بر این است که این مقام امریکایی کوشیده تا با چنین  اظهارات کاستی ها وخطا های را که جامعه جهانی ودرراس امریکا دربرابر  افغانستان مرتکب شده به سوی  دیگر سوق نماید .
زیرا با وجود آنکه ازحضور  نیروهای  خارجی درافغانستان  آنهم به هدف  مبارزه  با تروریزم  حدود دوازده سال میگذرد مشکلات وناامنی  همچنان  درافغانستان  ومنطقه  ادامه دارد  و امریکا  متهم است  که نتوانسته درراستأی جلوگیری  از ورود تروریستان به افغانستان  وعوامل  نا امنی  درمنطقه  کاری  نماید .
امریکا درراستای مبارزه با تروریزم و اعادۀ ثبات درافغانستان کوتاهی های زیادی را دراین کشور انجام داده و با ملامتی گسترده یی مواجه است .
آگاهان سیاسی درافغانستان گفته های اخیر جیمز دابنز را که میگوید: جنگ درافغانستان یک جنگ داخلی است و دورنمای صلح دراین کشور مبهم است یک بازی دیگر امریکا درقبال افغانستان تلقی میکنند و امریکا به این ترتیب درصدد است که نارسایی های گذشته را بنام جنگ داخلی درافغانستان کتمان نماید ضمناً فعالیت های استخباراتی دوست و متحد استراتیژیک خود پاکستان را در قبال افغانستان برائت دهد. درحالیکه درگذشته امریکا پاکستان را پایگاۀ مصوون افراد القاعده دانسته و مناطق قبائیلی را درآن طرف خط دیورند مکرر به همین نام بمبارد میکند .
حضور و عوامل تروریزم در آن طرف خط که منظماً به افغانستان حمله میکنند و در داخل خاک کشور ما دست به تحرک و فعالیت های خشن میزند تا اندازه جدی است که جهان پاکستان را جولانگاه تروریزم میدانند. این کشور اکنون تنها یک خطر برای افغانستان نیست، هند ، تاجکستان ، ازبکستان حتی ایران عملاً از فعالیت های تروریستی که عامل آن در خاک پاکستان است دچار نگرانی اند و روزانه عساکر اردوی ملی و پولیس ملی درگیر جنگ با افراد چیچینی، پنجابی، عرب و آسیا میانه اند که از پاکستان به افغانستان می آیند و نشان میدهد افغانستان همچنان درمحور توجه سازمان القاعده است . با آنکه منابع تمویل ، تجهیز ، پایگاه و خاستگاه سازمان های تروریستی درآن طرف خط دیورند واضح و آشکار است امریکا با متحدین غربی و دوستان عرب خود نسبت به آن سکوت معنادار اختیار کرده اند و این میرساند امریکا در پی اهداف بزرگتر درمنطقه است که ثبات افغانستان در سایه این اهداف راهش را گم کرده است. از طرف دیگر امریکا بارها از ادامه فعالیت هراس افگنانه خارجی در سایه حمایت استخبارات پاکستان اظهار نگرانی نموده است و بارها این وعده را داده که افغانستان را به عنوان میدان کشمکش های سازمان های تروریستی رها نمیکند و این میرساند که امریکا جنگ در افغانستان را با عوامل تروریزم آغاز کرد و آن را ادامه داد . حتا رهبران طالبان افغان را به عنوان مخالفان مسلح دولت یاد نکرده بل آنها در لست سیاه سازمان ملل متحد در قطار رهبران القاعده جا داد تا نشان دهد که بُعد مشکلات در افغانستان محلی نیست بل این مشکل یک فراگیر منطقه یی و بین المللی است.
آگاهان سیاسی در افغانستان گفته های دانبز را شکل گرفته از انکشافات جدید درمنطقه میدانند انکشافات که دروجود ایجاد دفتر طالبان در قطر، انتقال مسوولیت های امنیتی و چگونگی امضا سند همکاری های امنیتی وارد فصل جدید شده و امریکا را بر یک موضع گیری تازه فراخوانده است.
محمد زبیر شفیقی روزنامه نگار و آگاه امور سیاسی دررابطه به اظهارات اخیر جیمز دانبز فرستاده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان مبنی براینکه درافغانستان جنگ داخلی جریان دارد به خبرنگار آژانس باختر گفت: اظهارات نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان درحقیقت ادامه اظهارات رییس جمهور امریکا است که دریک گفتگوی ویدیویی به رییس جمهور کشور گفته بود درصورت که ما ازافغانستان خارج شویم و پیمان امنیتی امضا نشود افغانستان به سرنوشت عراق روبرو خواهد شد.
شفیقی میگوید: هدف اساسی مقامات امریکایی از بیان چنین دیدگاه ها وارد کردن فشار ها بالای حکومت افغانستان است تا حکومت افغانستان بدون کدام قید و شرط موافقتنامه امنیتی را با امریکا امضا نمائید .
وی اظهار داشت، درصورت که افغانستان درگیر جنگ داخلی است پس چرا امریکایی ها در افغانستان حضور دارند و زیرنام مبارزه علیه تروریزم عملیات های هوایی و زمینی را در خاک افغانستان انجام میدهند  و هدف جز آوردن فشارها برحکومت افغانستان به هدف امضای بدون کدام قید و شرطی موافقتنامه امنیتی با امریکا چیزی دیگری نیست.
محمد طاهر هاشمی استاد فاکولته حقوق درکابل میگوید که هدف از اظهارات اخیر نماینده امریکا برای دو کشور، جلوگیری از مقابل شدن با پاکستان است، چون طالبان وابسته گی به دولت پاکستان دارند و جنگی را که در افغانستان انجام میدهند در حقیقت یک جنگ نیابتی است که بر ضد حکومت افغانستان صورت میگیرد.
وی گفت: امریکایی ها بخاطری که پاکستان را تحت  فشار قرارنداده باشند، جنگ فعلی افغانستان را جنگ داخلی میخوانند. چون همه  میدانند که یک گروۀ کوچک برعلیه حکومت مشروع و قانونی در افغانستان بوجود آمده است، میجنگند. اما پاکستان بخاطر بدست آوردن منافع خود درعقب این جنگ قراردارد و طالبان را به شکلی از اشکال حمایت میکند  و امریکا بخاطریکه از درگیر شدن با دولت افغانستان جلوگیری کرده باشد چنین دیدگاه ها را مطرح میسازد.
وی بیان کرد که دولت امریکا درگذشته ها نیز تعهد کرده بودکه درصورت که سرحدات افغانستان مورد تجاوز قرارگیرد امریکا به اشاره و خواست دولت افغانستان از سرحدات کشور حراست خواهد کرد اما هرگز چنین همکاری را درطول ده سال انجام نداد چون در پشت جنگی که در افغانستان جریان دارد ، پاکستان و شبکه استخباراتی آن کشور قرار دارد.
محمد داوود کلکانی عضو شورای ملی نیز گفته های جیمز دانبز نمایندۀ  ویژۀ امریکا برای افغانستان و پاکستان را یک بازی دیگر در برابر افغانستان میداند که باید به آن پرداخت و آن را جدی گرفت درغیر آن حضور دوازده ساله امریکا در افغانستان زیر سوال میرود و امریکا باید سرگردانی اش را در افغانستان توجیه کند.
از گفته های بالا برمیاید که جیمز دانبز میخواهد فعالیت های دیپلوماتیک خود درافغانستان را از رخ دیگر مسئله از سرگیرد و با یک انگیزۀ تازه وارد میدان شود که در آن اهداف معین با سخنان معینی دنبال خواهد شد.
ختم/ عبدالخالق – شمس – زیوری
 

شنبه ، 16 سنبله 1392 ، 14:34

تجلیل از هفتۀ شهید نباید نمادین باشد

Written by manager

کابل باختر/ 16/ سنبله
مردم افغانستان در حالی گرامیداشت از هفتۀ شهید در کشور اند. تجلیل از هفته شهید مصادف با سالروز شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی است دوازده سال قبل از امروز احمدشاه مسعود مجاهد نستوه که بافکر آزاد و اندیشۀ والا که داشت از سوی دشمنان مردم افغانستان آماج یک حمله قرار گرفت و قهرمانانه جان باخت، با وجود آنکه از شهادت این مرد آزاده و تاریخ ساز دوازده سال میگذرد اندیشه والا و دیدگاه قوی وی نسبت به مردم و آینده کشور همچنان با ارزش است .
مردم افغانستان همزمان با گرامیداشت از کارنامه های مسعود شهید ، هفتۀ را بنام شهید مسما ساخته اند تا درچنین روز دربرابر خون شهدا، آنانیکه زنده گی و حیات شان را درراه وطن هدیه دادند خون شان را ریختند مگر از ارزش ها و معنویت دفاع کردند، تجدید پیمان نمایند و یک میثاق نو را در برابر حال و آینده کشور بندند.
تجلیل از هفتۀ شهید فرصت آن را مساعد میسازد که هموطنان ما نه تنها متوجه رسالت و خون بر حق شهدا کشور شان شوند بل متوجه هزاران بیوه و فرزند یتیم گردند که یادگار و نشانۀ از این شهدا اند.
هفتۀ شهید این فرصت را برای ما میدهد تا خود را یک باردیگر محاکمه نمایم که دربرابر ورثۀ شهدا چه کردیم ، چه دست بر سرآنان کشیدیم و بالاخره چه خدمت مناسب را برای آنان انجام دادیم و کدام مشکل از مشکلات این قشر محتاج و نیازمند را حل نمودیم مردم ما به این عقیده اند که نباید هفتۀ شهید و با سایر روزهای تاریخی و مذهبی درسطح یک شعار باقی بماند و این گونه ایام بازهم وسیله و ابرازی برای رسیدن به تفکر و خواست سیاسی باشد از خواست و احساسات مردم استفاده سؤ شود و در انجام به یک سلیقه و خواست فرمایشی مبدل گردد.
مردم افغانستان به ویژه خانواده های شهیدا محتاج و نیازمند کمک اند مگر با تأسف کمک شاید و باید برای آنان انجام نشده است فعالان سیاسی جامعه مدنی و نهادهای خیریه و اجتماعی نتوانسته اند که با ابتکار فراگیر با طرح و اجرای برنامه های جمعآوری اعانه و کمک به سوی ورثه شهدا بشتابند و دست آنان را بگیرند امروز فرزندان اکثری شهدا از نعمت رفتن به مکتب محروم اند فقر اقتصادی و صدها مشکل دیگر اجتماعی آنان را رنج میدهد در حالیکه تجلیل از هفتۀ شهید بیشتر شکل نمادین دارد.
محمد آصف نذیر آموزگار یک مکتب در کابل به خبرنگار آژانس باختر  میگوید: او از جمله علاقمندان سرسخت تجلیل از هفتۀ شهید است و آرزو دارد که مردم در چنین هفته یی به کمک خانواده های شهدا بشتابند و به گونه مادی و معنوی از آنان دلداری نمایند در حالیکه تجلیل از چنین روز درکشور نمادین و کلیشه یی است. او پیشنهاد میکند که هفته شهید به هفته جمعآوری کمک و مساعدت و دستگیری از خانواده های شهدا مبدل گردد و او حاضر است به عنوان مامور دولت و یک شخص کم درآمد یک روزه عاید خود را برای ورثۀ شهدا اختصاص دهد بهتر است آنانیکه گرداننده گی هفتۀ شهید را به عهده دارند برای جمعآوری کمک با خانواده های نیازمند شهدا دست به کار شوند.
نادر کتوازی عضو ولسی جرگه و کارشناس مسایل سیاسی در رابطه به هفتۀ شهید به خبرنگار آژانس باختر گفت: یادی از شهدا در حقیقت زنده ساختن کارنامه های آنها است که چطور دربرابر بیگانه گان جان فدای ها کردند و از مردم و ملت خود شجاعانه دفاع نمودند.
بناً یاد بود از روز شهدا درس برای نسل آینده است اگر از این روز به شکلی واقعی آن گرامیداشت به عمل آید ما میتوانیم کمک های زیادی را با خانواده های شهدا انجام دهیم او به ادامه میگوید، ما شاهد برگزاری ها از روز یاد بود شهدا بودیم که با راه اندازی محافل بنام هفتۀ شهید همراه بوده مگر محافل چهره سیاسی به خود میگرفت .
من امیدوارم که هفتۀ شهید تحت نام هفتۀ شهید برگزار شود و کارکرد یک ساله ما در قبال کمک به ورثۀ شهدا ارزیابی گردد.
عظیم واکن کارشناس مسایل سیاسی میگوید: برگزاری از هفتۀ شهید و سالروز شهادت مسعود شهید مورد استقبال همه است که ما را به یاد دوره های حماسۀ و شجاعت افغان ها می اندازند که از خود قربانی های زیادی دادند و در دفاع از حاکمیت ملی و نوامیس کشور قرارگرفتند تنها با کمک با خانواده های شهدا میتوانیم از هفتۀ شهید تجلیل نمایم نه برای تبلیغات .
ادامه دارد.
سجیه خبرنگار آزاد دررابطه به هفتۀ شهید میگوید: تجلیل از هفته ای شهید به گونه ای نسل امروز را با گذشته ها گره می زند، یعنی آنانی راکه امروز زنده گی می کند به کسانی پیوند می زند که سینه های شان را در برابر گلوله های دشمن سپر کردند و از استقلال و آزادی وطن حراست نمودند.
برگزاری احتفال ها و دادن بیانیه ها و افتخار به آنچه دیروز صورت گرفت امروز ما را مسیر میدهد تا به فرداها چگونه بنگریم و چگونه برویم . اما در این مسیر باید قدرت دید تیز داشت . قدرتی که ببینند که بازمانده گان شهدا و معیوبین چگونه زنده گی میکنند ، دَین آنها برای نسل امروز چیست و آیا ما که با برگزاری محافل شهدا را می ستایم، به امانت آنها چه کرده ایم ، اگر نا کرده های ما بیشتر از کرده های ما باشد می نمایاند که ما ازخون های گرم شهدای راه آزادی و استقلال نیز استفاده سیاسی می کنیم .
از این گفته برمیاید که هفتۀ شهید باید با راهکارهدفمند باشد که درنهایت منتج به دستگیری و معاونت از یتیمان و بیوه زنان گردد که عزیزان و نان آور شان را در دفاع از ارزش های میهنی از دست داده اند و به جاویدانه گان پیوستند.