04 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ده ها کیلو گرام مواد مخدر در لوگر ضبط شد

ده ها کیلو گرام مواد مخدر در لوگر ضبط شد

پل علم/ 4 دلو/ باختر نظامیان در لوگر یکصد و شصت...

بازداشت یک دسته سه نفری دزدان از شهر کابل

بازداشت یک دسته سه نفری دزدان از شهر کابل

کابل/ ۴ دلو/ باختر پولیس کابل شام دیروز در پی یک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1427)

 

کندز باختر 21 دلو

بيجاشده گان مستقردرکمپ باغ شرکت سپین زردر مرکز کندز ميگويند که مسوولان محلى  از آنهاخواسته است تا اين کمپ را ترک کنند.

سه صدو سی خانواده از ده سال بدينسو، به علت جنگ های داخلی و خشکسالى از ولایات ، بغلان، تخار ، بدخشان و کندز به سبب مشکلات امنیتی در این محل جابجا شده اند .

این مهاجران میگویند که هوای سرد، نبود مواد سوخت به مشکلات آنها افزوده واز مسوولان محلى خواسته اند که بايد به این مشکل آنها رسیده گی شود.

بیش از دوصد تن ازاين بیجا شده گان با گردهمایی اعتراضي گفتند که در صورتى حاضر به تخليۀ کمپ هستند ، که دولت براى آنها زمين بدهد تا آنها از این مشکلات رهایی یابند.

ملا ولی  یکتن از بیجا شده گان به آژانس باختر گفت: "اگر دولت از ما میخواهد که این ساحه را ترک کنیم، باید دریک محل دیگر ما را جابجا نماید درغیر آن ما شاهد تلفات جانی در ميان اعضاي  خانواده هاي خود خواهیم بود، آنان مي گفتند كه هوای سرد زمستان باعث مصاب شدن اطفال شان به امراض طرق تنفسی مي شود.

قاری سراج نماینده مهاجرین كه باخانواده اش در اين کمپ زندگى مى کند، افزود كه آنها بامشكلات اقتصادی، فقر، نبودآب آشاميدنی، نبودبرق و مواد سوخت مواجه اند، اما دولت بجاى کمک، مى خواهد آنها را بى سرپناه بسازد.

شیرولی یکتن  ديگر از بیجا شده هاگفت که مسوولان تصدى سپين زر کندز، از آنها خواسته اند تا هرچه زودتر این ساحه دولتی را تخليه کنند.

رئیس تصد ی سپین زر کندز به خبرنگار آژانس باختر گفت  که این اداره به خاطر تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری وبه دست آوردن زمین های غصب شده از نزد غاصبان زمین وبه اساس هدایت یک هیئت مرکب از سارنوالی نظامی ، ریاست حقوق، ریاست سارنوالی استیناف ولایت کندز ونماینده شرکت سپین زر از باشنده گان این ساحه خواستیم تا این منطقه را ترک کنند.

رئیس تصدی سپین زرکندز افزود که این باشنده گان مهاجر نیستند همه غاصبان زمین اند که از چندین سال بدینسو زمین های این شرکت را غصب کرده اند.

موصوف افزود که حدود سه صد جريب زمين به شمول منطقۀ باغ شرکت، مربوط تصدى سپين زر است و خانواده هاي مستقر در اين محل نظر به هدايت هيئتى که از کابل بخاطر بررسى غصب زمين ها آمده، ناگزيراند که اينجا را تخليه کنند.

وى افزود که بيجاشدگان در باغ شرکت، منازل خودسر اعمار نموده و بايد اين ساحه دوباره به تصدى سپين زر تعلق گيرد.

رئیس تصدی سپین زر، خاطر نشان ساخت که باشنده گان این ساحه همه از ولایات امن ترین كه در اين محل آمده اند وهیچ نوع خطر نا امني در ولايات شان آنها راتهدید نمی کند.

بيجاشدگان ميگويند كه شش سال قبل، از دادن يک يک نمره زمين به آنها درشهرک سردوره كه فورم های آن را نيز دراختيار دارند تعهد صورت گرفته بود، ولى تاكنون اين وعده عملی نشده است.

اما سید عبدالسلام هاشمی ریيس مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز گفت که تعداد زیادی از بیجاشده گان کمپ باغ شرکت، اسناد قانونی وتذکره تابعیت از ولایت کندز ندارند، که برای شان زمین داده شود.

وی افزود: "به  این بیجا شده گان همواره مواد خوراکى و مواد سوخت کمک صورت گرفته است و در آینده نيز چنين کمک ها ادامه خواهدداشت، ولی سرپناه بايد در ولايات مربوطۀ شان ازسوى مسوولين محلی درنظرگرفته شود."

 

 ننگرهار – باختر – 22 دلو

 زارعان میگویند که حکومت وعده های خود برای کمک به دهقانان عملی  نکرد و آنها  دوباره به کشت خشخاش رو آورده اند .

گفته میشود بیش از نیم زمین های زراعتی این ولایت کوکنار کشت شده، اما باشنده گان آن میگویند که خشخاش را به علت نبود کار موجودیت فقر کاشته اند.

عمر باشنده منطقه وزیرو در ولسوالی خوگیانی که مصروف کار در مزرعه خشخاش است گفت: سال گذشته دولت به آنها تعهد کرده بود که اکثر پروژه های  انکشافی درمنطقه شان تطبیق خواهد شد، اما چنین نشد .

وی گفت که بیشتر زمین خود را خشخاش کاشته  و نگران است که اگر مرزعه وی توسط دولت از بین برده شود با فقر بیشتر خواهد شد .

یک باشنده ولسوالی خوگیانی گفت که مزارع خشخاش وی نه در سابق ونه حالا توسط دولت تخریب شده است .

وی گفت دولت از ترس طالبان مسلح به این منطقه آمده نمیتواند به همین خاطر خشخاش را با اطمینان و بدون ترس کاشته است .

نادرخان، يك باشنده ديگر ولسوالی خوگیانی که مصروف کار درمزارع کوکنار بود گفت که به علت نبود کار زمین های خود را خشخاش کاشته است .

وی گفت، اینجا فابریکه نیست ونه هم دولت زمینه کاری را مساعد کرده نیاز های ما تنها از طریق کشت گندم مرفوع نمیشود .

به گفته نادر خان سال گذشته در زمین بسيار کم خشخاش کشت کرده بود که حاصل  خوب داد به همین علت تمامی زمین خود را خشخاش کشت کرده است .

از سوی دیگر حاجی سیدالرحمن مومند، ولسوال خوگیانی گفت که خشخاش هیچ بدیلی ندارد، امر منع خشخاش درقانون صورت گرفته وهیچ کس حق کشت خشخاش را ندارد .

وی گفت: من این را می پذیرم که خشخاش دردوکیلومتری ولسوالی نیز کشت شده امادر برخی مناطق کشت نشده واین از تلاش های ماست .

وي نیز پذیرفت که طالبان مسلح به مردم امر کشت خشخاش را داده اند .

به گفته مومند دراین راستا همواره تلاش کرده وتاکنون در مورد چندین جلسه  دایر نمود تا از کشت کوکنار جلوگیری صورت گیرد .

احمد ضیاء عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار گفت که تلاش ها درمورد جلوگیری کشت خشخاش درسابق صورت گرفته و اداره ولایتی فعلاً نیز  درهمین تلاش است .

وی افزود، ما صد ها تن را به این جرم بازداشت کرده ایم وصدها  جریب زمین  نیز از کشت خشخاش پاکسازی  شده است .

به گفته عبدالزی، سران قومی تمام ولسوالی های ننگرهار با اداره ولایتی تعهد کرده بود که کوکنار کشت نمی کنند،اما متاسفانه که شماری  از آن ها به وعده  خود عمل نکرده اند .

به گفته عبدالزی، خشخاش درولسوالی های شیرزاد ،خوگیانی ،پچیراگام، اچین  و هسکه مينه کشت شده دولت به زودی درمقابل آن اقدام جدی خواهد کرد .

وی گفت که چند مرحله جلوگیری  از کشت خشخاش  به پایان  رسیده  ومرحله  اخیر آن مرحله فشار است که نیروهای امنیتی درتخریب مزارع خشخاش مردم از زور کار خواهند گرفت .

 

ایبک / باختر/ 17/ دلو

مسوولان ارگان های امنیتی درولایت سمنگان میگویند هیچ نگرانی نسبت به خروج نیروهای بین المللی وجود ندارد .

به گفته آنها نیروهای امنیتی درولایت سمنگان توانایی حراست و مقابله را با هراس افگنان دارند ودرتامین امنیت بهتر، فعال اند.

پاسوال محمد اکرم بیکزاد قوماندان امنیه سمنگان به آژانس باختر گفت ، درهماهنگی که میان نیروهای امنیتی وجود دارد مسوولیت های امنیتی در ماه جدی سال گذشته از نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی داخلی دراین ولایت سپرده شد.

 نیروهای امنیتی توانسته اند تا تدابیری که اتخاذ کرده اند امور محوله را به خوبی پیش ببرند.

وی به این عقیده است که بعداز برآمدن نیروهای خارجی از كشور، انگیزه مخالفین با دولت کمتر شده، به همین دلیل مشکل جنگ کمتر خواهد شد.

 همچنان قوماندان امنیه درمورد مشکلات پولیس گفت:"پولیس درسمنگان از نگاه تشکیلاتی و وسایط زرهی و جنگ افزار های سنگین مشکل داشته این مطلب را با مسوولان درمیان گذاشته که ازطرف مسوولان وعده داده شده ، امید تا سال 2014 این مشکل رفع شود و امنیت ازاین هم بهتر تامین شود."

 درهمین حال دگرمن ملتان کوچی قوماندان کندک سه لوا سوم قول اردوی 209 شاهین ولایت بلخ مقیم ولسوالی حضرت سلطان این ولایت از آماده گی های رزمی قوت های اردوی ملی یاد کرده به آژانس باختر گفت ، درحال حاضر یک کندک اردو مجهز با جنگ افزار های مدرن خفیفه و زرهپوش ها دراین کمپ  جابه جا بوده و این جز وتام ها مطابق به پلان مرتبه که ازطرف قوماندانی قول اردوي شاهین و مقام ولایت داده میشود با هماهنگی ارگان های دیگر مصروف خدمت بوده و امنیت رادراین ولایت تامین کرده اند.

 وی علاوه کرد، همین اکنون مخالفان دولت درهیچ منطقه این ولایت وجود فزیکی نداشته او به مردم سمنگان وعده داد آنان آماده هستند هرنوع دسیسه دشمن را دفع نموده و بعداز برآمدن قوت های خارجی دراین ولایت هیچ نوع مشکلی وجود نخواهد داشت .

ازسوی هم شهروندان سمنگان از تامین امنیت که درحال حاضر توسط نیروهای امنیتی داخلی تامین گردیده، درآینده نیز خوشبین میباشند.

 مراد علی سی و پنج ساله باشنده قریه چهاردهی ولسوالی دره صوف بالا میگوید ، من بالای قوت های مسلح کشور باور دارم طوریکه حالا امنیت را تامین کرده بعد از برآمدن قوت های خارجی نیز تامین خواهندکرد.

همچنان محبوبه رحمت مدیر لیسه اجانی ملکه ایبک گفت آینده را کسی پیشبینی کرده نمیتواند اما من عقیده دارم بعداز برآمدن قوت های خارجی وضعیت امنیتی ازاین هم بهتر خواهد شد .

 وی از هیئت رهبری دولت خواست از فرصت باقی مانده استفاده نموده نیروهای کشور را با جنگ افزار های مدرن ثقیله زمینی و هوائی مجهز کنند.

 {ناجیه}

 

یک باشنده محل: تخریب پایه ها ویا آنتن های شبکه های مخابراتی توسط مخالفین به نفع هیچ کس نبوده به جز از ضرر وایجاد مشکلات برای اهالی ساحه مربوط

کابل باختر 16 دلو

هشتاد درصد ساحات ولایت میدان وردک تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته وما کوشش میکنم که این فیصدی را نیزدیک به نود وپنج درصد افزايش بدهيم .

این مطلب را انجنیر فضل الرحیم نبی زاده رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت میدان وردک به آژانس باختراظهار نموده افزود: ازاینكه  وزارت مخابرات وتكنالوژی معـلوماتی یك اداره پا لیسی ساز بوده واین ریاست به منظور تطبیق اهــداف استراتیژیک وزارت مخـابرات وتكنــــالوژی مــــعـلوما تی فعـالیت مینما یند این ریا ست سعی وتلا ش زیا د نموده تاخــدمات بیشتر را به اهالی ولایت میدان وردک عــــرضه نماید .

رئیس مخابرات میدان وردک گفت که تقریبآ هشتاد در صد ساحات این ولایت توسط نود وسه پایه آنتن های  مخابراتی از شركت های مختـلف تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته ومتباقی ساحات كه تحت پوشش مخابراتی قــرار ندارند ازطــــرف این ریاست سروی گردیده وقــرار است از طــریق صندوق انكشاف مخابرات شامل پلان گردد .

انجنیر فضل الرحیم نبی زاده رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت میدان وردک گفت که در مــركز ولایت میدان وردک  وولسوالیهای این ولایت شركت هـــای مخــابراتی روشن ،اتصــالات ، ام تی ان ، افغــان بیــسیم وافغان تیــــلی كام فعالیت دارند وتما م شـــبكه های مخابراتی نظر به خواست مشتری خـد ما ت انترنیت را نیزفــــراهم نموده اند .

زرین شاه یک باشنده محل به آژانس باختر گفت که باایجاد شبکه های مخابراتی دراین ولایت، بیشتر از نود درصد مشکلات ما را رفع شده است.

این باشنده محل افزود که تخریب پایه ها ویا آنتن های شبکه های مخابراتی توسط مخالفین به نفع هیچ کس نبوده به جز از ضرر وایجاد مشکلات برای اهالی ساحه مربوط، كدام پي آمد ديگر درپي ندارد.

او از مخالفان مسلح تقاضا کرد تا از تخریب دارای های عامه ، چون مکاتب ، پل وپلچک وتخریب ویا انفجار دادن آنتن هاي شبکه های مخابراتی که همه سرمایه ملی مااست خود داری کنند.

درهمین حال بسم الله باشنده ولسوالی سید آباد میدان وردک از ضعیف بودن بعضی از شبکه های مخابراتی شکایت کرده گفت، شبکه مخابراتی افغان تیلی کام که یک شبکه بزرگ است اما آنتن دهی آن اکثر اوقات ضعیف است وطوریکه لازم است ازآن استفاده درست نمیشود.

نبی زاده اضافه داشت که كیبل فایبر نوری ازكابل الی ولسوالی سیدآبا د به طول  ( 143 ) كیــــــلومتر به ارزش مجمــوعی  مبلغ  (330.000.0 ) دالر امریكائی تمدید گــــردیده وعـملا "به فعالیت آغاز نموده است .

دستگاه تیلفون دیجیتل  CDMA به ظــــرفیت  ( 2000 ) شماره نصب وفعال گردیده است كه مـبلغ ( 4696560 ) افغـانی عـواید در سالهای 1390و1391 بدست آمــده است . 

رئیس مخابرات میدان وردک خاطر نشان ساخت که خــدمات پستی داخــلی وبین المللی از طریق هشت پسته خانه موجود در مركز و ولســـوالی ها عرضه میـگردد .

خدما ت پستی به اسا س پلان ونورم انتقالات پستی از ولایت به مــركز وزارت وبرعــكس آن بطور منظم هفته دو مراتبه انتقال وتوزیع  صـوررت میگیرد .

همچنان زمینه استفــاده از خــدمــات انترنت در پسته خـانه هـــا نیزمهــیا گـــردیده .

ایجا د خد ما ت افغان شاهین پست یا خدمات عاجل به تاریخ 15/7/1391 در پسته خـــــا نه شــهری ایجاد گردیده، این سرویس توسط تكنالوژی پیشرفته مخابراتی از طریق سیستم انترنت انجـام میشود كه اسناد واجناس مشتریان را در كمتر از یك هفــته در كشور های امریكا یی وآسیایی با قیمت مناسب انتقال میدهد .

وي همچنان وعده كرد، به تعداد ( 500 ) عدد پست بكس تهیه وبه مردم توضیح گردیده که عواید خـدمات پستی در سال های 1390و1391 مبلغ ( 1318532) افغـانی میباشد.

همچنان كورس كمپیوتر برای کارمندان ادارات دولتی ومردم محل ایجاد گردیده كه به تعداد ( 60 ) نفر از كـورس آموزشی كمپيوتر  فـارغ گردیده وتصدیق نامه هابرای شان توزیع شده است .

این ریاست توانسته است که به خاطر سرگرمی اطفال در مركز ولایت پارك تفریحی اطفال را به کمک شبکه مخابراتی روشن به ارزش  ( 55000 )   دالر امریكائی اعمار وبه بهره برداری بسپارد.

سید ضمیر یکتن از باشنده گان مرکز میدان شهر به آژانس باختر گفت که سهولت انترنت دراین ولایت یک گام مهم  ونهایت قابل قدر بوده و ما جوانان اکنون میتوانیم که مشکلات درسی خود را مرفوع سازیم.

گفتنیست که مخالفان مسلح تافعلا" یازده با رپایه ها وآنتن های شبکه های مخابراتی را دراین ولایت تخریب کرده اند که به اسرع وقت توسط کارکنان فنی این ریاست و شبکه مخابراتی مربوط دوباره فعال شده است. 

 

بامیان 16 دلو باختر

علی رغم شکایت مکررهفتصد خانواده در ولسوالی سیغان ولایت بامیان مبنی به انسداد راه مواصلاتی آن ولسوالی با مرکز  تاکنون به این  موضوع توجه نشده و برف باری های اخیر این مشکل را دوچندان ساخته است.

بنابه گزارش های رسیده به آژانس  باختر، حدود یک ماه قبل به اثر لغزش کوه درولسوالی سیغان راه مواصلاتی هفتصد خانواده این ولسوالی بامرکز  قطع گردید ،هنوز این مشکل برطر ف نشد که برفباری ها آغاز شد و مشکل را دوچندان ساخت.

مسوولان محلی میگویندکه این کوه در دهنه یک حوض در منطقه دُم جنگل سیغان لغزش نموده و قسمت دهنه حوض را بسته است که آب دراین  حوض ذخیره شده ومانع عبور ومرورمردم میگردد.

محمدجلیل هدایت، مدیر قریه های ولسوالی سیغان به آژانس باختر گفت، یکماه قبل ، یک کوه درین منطقه  نیزلغزیده  که راه را به کلی مسدودکرده است.

این مقام محلی علاوه کردکه در مجموع اهالی پنج قریه بزرگ منطقه دُم جنگل به تمام مواد اکمالاتی و غذایی شان را ازطریق یک کوه ، به مرکز ولسوالی انتقال میدهند.

محمد اسماعیل، باشنده قریه خواجه کشت سیغان گفت که بندش راه آب،به خاطر ریزش کوه باعث شده است  که مریضان و مواد خوراکی خود را در پشت و یا توسط مرکب انتقال بدهند.

اما محمد جلیل هدایت گفت: کاربررسی به خاطر بازگشایی مجدد راه ها آغاز شده

از سوی دیگر مولوی یوسف مظهري، رئیس شورای ولایتی بامیان که باشنده ولسوالی سیغان است، گفت که به تازه گی شماری ازمردم  دُم جنگل ، اين مشکل را با مقام هاي محلی مطرح نموده و هیئت تخنیکی ولایت نیز سروی تخنیکی خودرا انجام داده است.

به گفته وی، این مشکل درجلسه اداری ولایت نیز مطرح شده و ریاست انکشاف دهات وعده نموده که به  زودی، به این  مشکل رسیده گی میکند.

 

کابل باختر/ 15/ دلو

مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور میگویند ، قراراست فردا کانتینرهای اموال تجارتی افغانستان که از چند ماه به اینطرف در بندر کراچی پاکستان متوقف ساخته شده اند، بارگیری و به افغانستان انتقال یابند .

به گزارش آژانس باختر ، مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان درحالی از بارگیری کانتینر های حامل اموال تجارتی افغانستان ازکراچی پاکستان سخن میگویند که مقام هاي آن کشور به دلايل غیر موجه که خود به آن مشکلات تخنیکی در توافقنامه ترانزیتی نام نهاده اند امتعه تجارتی تجار افغان را متوقف ساختند، در این مدت تنها پول ديمرچ ( جریمه گمرکی ) پاکستان بالغ بریک ملیون دالر گردیده است که از سوی تجار افغان پرداخت شده است .

 برعلاوه تادیه پول جريمه گمركي ، تجار افغان تا پنجاه  ملیون دالر خساره مند شده اند . اکثری این کانتینرها حامل مواد غذایی بوده که احتمال فاسد شدن آن متصور است. پاکستان درحالی به توقف کانتینر های اموال تجارتی افغان دست میزند که با افغانستان یک موافقتنامه تازه ترانزیتی را امضا کرده است، مگر آن کشور بار ، بار این موافقتنامه را نقض کرده و باعث سرگردانی و خسارات مالی تجار افغان شده است .

 خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنگارآژانس باختر گفت:" در پی ملاقات های متعدد مسوولان دو کشور کانتینر های حامل اموال تجارتی افغاستان فردا اجازه خواهند یافت تا راه شان را به سوی کشور باز نمایند."

با آنکه الکوزی واضح نساخت که این توافق در پی ملاقات کدام مقام افغانی با پاکستانی ها صورت گرفته، مگر تاکید دارد که چنین موافقه صورت گرفته ، مگر او به این توافق پاکستان چندان خوشبین نیست .

 الکوزی، میگوید یکماه قبل راجا پرویز اشرف صدراعظم پاکستان دستور رفع توقف کانتینرهای تجار افغان را صادر کرد که باید فردا آن این دستور عملی میشد، مگر این دستور صدراعظم پاکستان که شخص اول در امور اجرائیوی کشورش است تا به امروز به تعویق افتاد.

الکوزی اضافه میدارد هنوزهم باور ندارد که کانتینر های امور تجارتي ما به افغانستان انتقال یابند زیرا پاکستان در گذشته بر بهانه های مختلف برای انتقال اموال تجارتی به  افغانستان مشکل تراشی نموده است .

او میگوید که نیرنگ ها و بهانه های پاکستان طاقت و حوصله تجار افغانی را به سر آن رسانیده و هیچ راه وجود ندارد مگر آنکه راه بدیل ترانزيت جستجو گردد.

 الکوزی میگوید که پاکستان میخواهد تجارت را با سیاست یکجا نمایند، آنها از موقف ترانزیتی شان در برابر افغانستان استفاده سؤ می نمایند درحالیکه استفاده از ترانزیت مطابق اسناد بين المللي حق افغانستان است .

او گفت که منبعد تجار افغان از کراچی و یا سایر بنادر پاکستان استفاده نخواهند کرد.

 درحالیکه وي تاکید دارد که روند انتقال کانتینر های حامل اموال تجارتی افغانستان فردا به کشور آغاز خواهد شد، مگر وحیدالله غازی خیل سخنگوي وزارت تجارت و صنايع میگوید که مشکل حل گردید ، مگر این كه اين اموال چه وقت به افغانستان انتقال میابند، اطلاع ندارد . او گفت که ما با انجام عمل باالمثل شماری از وسایط باربری پاکستان را که اموال تجارتی آن کشور را به آسیاي میانه انتقال میداد در تورخم متوقف ساخته ایم . به گفته غازی خیل، وزیر تجارت افغانستان با مقام هاي پاکستانی منجمله وزیر تجارت و سفیر آن کشور درکابل صحبت نمود و این مشکل فعلاً حل گردیده است .

حاجی احمد شاه، تجار ملی و رییس اتحادیه وارد کننده گان مواد غذایی به خبرنگار آژانس باختر گفت که ما دیگر هیچگاهی به وعده های حکومت پاکستان باور نخواهیم کرد، ضمناً او مقام هاي وزارت تجارت را به بار ملامت گرفت که درحل این مشکل کوتاه آمده و نتوانسته مشکل تجار افغان را در پاکستان به گونه بنیادی حل نماید. ما بار بار از بهانه تراشی های پاکستان متضرر میشوم درحالیکه مقام هاي نظاره گر مشکل ما اند .

 حاجی  احمد شاه، گفت: ما به همکاری اتاق تجارت در جستجوی راه بدیل هستیم تا دیگر از شر پاکستان خلاص شویم .

يكتن از باشنده گان كابل ميگويد، بار اين همه جريمه هاي گمركي را باشنده گان كابل جبرا" ميپردازند، تجار صرف با افزايش قيمت ها رفع خساره ميكنند، متضرر اصلي مردم است كه بايد دولت براي رفع اين مشكل اقدامات جدي نمايد تا مردم از اين همه فشار هاي وقت و نا وقت پاكستان نجات يابد.

 تاج محمد اکبر ، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس مسایل اقتصادی در رابطه به مشکلات موجود تجار افغان درپاکستان به خبرنگار آژانس باختر گفت:" مسئله ترانزیت برای پاکستان به یک موضوع سیاسی تبدیل گردیده است، درحالیکه از نگاهی حقوقی هیچ نوع مشکلی وجود ندارد و در توافق نامه كه سه سال قبل به میان آمد بخاطر راه حل های این مشکلات توجه گردیده ."

 قابل یاد آوریست که کشور پاکستان یک سال قبل نیز با ایجاد مشکلات ترانزیتی در بخش مواد غذایی از تجار افغان نزدیک به هفت ملیون دالر جریمه توقف يا ديمرچ گرفته است .

 متاسفانه مسوولان تجارتی پاکستان همیشه مسایل سیاسی را درمسایل اقتصادی دخیل میسازند و از تجار پول اخذ می نمایند.

استاد اکبر حل این مشکل را در این میداند تا پاکستان متقاعد گردد که تجارت یک سود دو طرفه است نه یک شیوه سیاست، در غیر آن پاکستان این مشکل را بار بار خلق خواهد نمود.

 یک عضو شورای ملی که نمی خواهد نامش گرفته شود میگوید: مشکل تنها درپاکستان نیست دشمن هر زمان و در هر فرصت کار خود را می نماید سوال من است که پالیسی تجارتی ما چیست هرگاه از ترانزیت به عنوان حربه علیه ما کارگرفته شود ما باید چه بکنیم ؟ دست و پای بسته نظاره گر باشیم و یا این که به عکس العمل متقابل دست بزنیم؟ نمیدانم مسوولان ما کدام یک را انتخاب نموده اند.

 

نیلی باختر 15 دلو

شماری از جوانان واهالی در ولایت دایکندی می گویند که نبود امکانات و عدم توجه دولت برای ایجاد فضای مناسب کار، ورزش و نبود صحت باعث دلسردی آنان و کمرنگ شدن حضور آنها در  همه عرصه ها در این ولایت شده است.

خواستیم دراین رابطه با قربانعلی ارزگانی والی دایکندی صحبتی داشته باشیم.

 ابتدا ازارزگانی پرسیده شد که علت وعوامل دلسردی جوانان و کمرنگ شدن شان در عرصه هاي مختلف دراین ولایت چیست؟

جواب:دایکندی در سال 1383 جدیدا" به ولایت ارتقاء نمود که در کل سیزده باب تعمیر اداری داشت اما امروز در سطح ولایت سی ویک باب تعمیر تکمیل و قابل استفاده بوده و 50 باب دیگر تحت ساختمان است.

خوش بختانه اداره محلی وهیئات رهبری ولایت دایکندی به ویژه در دو سال اخیر توانسته است گراف شاخص های اساسی حکومتداری خوب را در سطح قابل قبولی ارتقا بخشد.

شفافیت حسابدهی وپاسخگوئی، چیزهایی هستند که در دایکندی به خوبی وبه شکل استندرد به اجرا در آمده است. هم اکنون اعتماد خوبی که بین بخش های مختلف جامعه واداره محلی به وجود آمده است، نشانه ای روشن از حکومتداری خوب است.

قبلا" در ولایت دایکندی پل موتر رو وجود نداشت اما ما فعلا" 14 پل کلان و 8 پل دیگر را تحت ساختمان داریم

بخش دیگری که ولایت دایکندی را با دیگر ولایات کشور، متمایز می سازد، سکتور معارف است.

ما دربخش معارف، هفت سال قبل 15 مکتب متوسطه ،سه لیسه  و 12 ابتدایه داشتیم اما ما توانسته گام های بلندی را در این عرصه برداریم که فعلا" (155418) متعلم، در مناطق مختلف مشغول آموزش اند. این آمار نشان میدهد که چیزی در حدود کمتر از نصف جمعیت دایکندی مشغول تحصیل هستند. به عبارت دیگر میتوان این ولایت محروم امروزه را یکی از ولایات فرهنگی کشور به شمار آورد. اگر بخواهیم وضعیت معارف در دایکندی را به درستی توصیف کنیم، می توان گفت که یک خیزش فرهنگی در سرزمین محروم دایکندی به راه افتاده است. این بخش علی رغم مشکلات موجود توانسته است قله های بلندی را فتح کند. در مجموع (352) مکتب که هم اکنون در مرکز وولسوالی های این ولایت فعال است،‌ تنها هفتاد دو باب آن داری تعمیر است. باید بگویم که 44 درصد شاگردان این ولایت را دختر تشکیل میدهد.

بسیاری از متعلمین هم اکنون در زیر خیمه های ودر فضای بازدرس می خوانند. فقدان معلمین مسلکی در بخش تعلیم وتربیه یکی دیگر از مشکلات معارف است، اما این مسایل ومشکلات باعث نشده است که مردم دست از تلاش وکوشش در راه رشد معارف وآموزش بردارند.

فعلا" در ولایت دایکندی دولیسه مسلکی زراعت، یک دارلمعلمین  ویک پوهنتون خصوصی به نام ناصر خسرو بلخی فعالیت دارد.

سوال وضعیت امنیتی دراین ولایت از چه قرار است؟

امنیت مطمئین یکی از ویژگی های اصلی ولایت دایکندی است. این ولایت گرچه با چهار ولایت نسبتاً نا امن هلمند، ارزگان، غزنی وغور مرزهای طولانی ومشترک دارد ولی مردم دایکندی اجازه هیچگونه فعالیتی را برای نیرو های خرابکار تروریزم نداده است. هم اکنون در برخی از نقاط ولایت دایکندی به شکل پراگنده بعضی نیروهای خودسروغیر مسوول وجود دارد ولی آن ها هر گز قادر نیستند که نظم عمومی وامنیت عامه را با خطر مواجه بسازند.

 سه صد پولیس توانسته است امنیت را در دایکندی تامین کند.  دردایکندی نیرو های اردوی ملی وجود ندارد . تشویش از نگاه ناامنی ها قبلا" و جود داشت ولی با یکجا شدن گروه های مسلح محمد علی صداقت تشویش مردم رفع گردیده است جنرال محمد علی صداقت یکتن از قوماندانان مسلح غیر مسوول با دوصدو پنجاه ونه فرد مسلح و همراه با دوصدو پنجاه نه میل سلاح مختلف النوع به دولت پیوست.

از اینکه چرا دایکندی در بخش های چون توسعه اقتصادی، زیربنا، صحت و.... نتوانسته است همگام وهمپا با دیگر ولایات کشور حرکت کند،‌دلایل زیادی دارد که هرکدام جای بحث ومداقه جدی را می طلبد.

نداشتن راه های مواصلاتی به مرکز کشور، صعب العبور بودن ،سرزمین کوهستانی مناطق مرکز و... از مهم ترین دلایل به حساب می آید.

همچنان سروی برای استخراج معادن در 24 نقطه آغاز شده و کار ساختمان یک بند برق در منطقه پای کته سنگ  که میتواند هشتاد میگاوات برق تولید کند آغاز شده و چندین بند برق کوچک دیگر تحت کار است.

والی دایکندی در رابطه احداث سرک گفت که وزارت فواید عامه تعهد سپرده که یک سرک را به فاصله 165 کیلو متر که ولایت دایکندی را تا کوتل قناق ولایت بامیان وصل میکند  کار سروی آنرا آغاز كرده تااخیر سال 1392 این سرک به بهره برداری سپرده خواهد نمائيم.

ارزگانی از نبود میدان هوایی نیز یاد آور شده گفت که در این ولایت اصلا" به نام میدان هوایی چیزی وجود ندارد و ما در نظر داریم که به طول 1600 متر یک خط پرواز طیاره احداث شود .

والی ارزگان در مورد خشونت علیه زنان گفت که ولایت دایکندی یک ولایت محرم ، دورافتاده وعقب مانده است که روحیه پرخاشگری ها و خشونت ها از اثر عدم آگاهی حقوقی و عوامل معتدد دیگر برخاسته است.

ازماه قوس 1390 تا فعلا" 23  مورد لت وکوب ، 10 قضیه تجاوز جنسی ، پنج مورد خود کشی، 3 مورد اختطاف و یک مورد عمل زنا به وقوع پیوسته است که گراف جرایم نسبت به سایر ولایات در کمترین حد آن ميباشد.

قربانعلی ارزگانی والی ولایت دایکندی  در رابطه تجاوز جنسی بر دختری به اسم منیژه به خبرنگار آژانس باختر گفت:" دختری که مورد تجاوز قرار گرفته بود  از ولسوالی سنگ تخت می باشد که اكنون در مرکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می برد."

در پیوند به این قضیه، یک پولیس و سرپرست این نهاد دولتی به اتهام دست داشتن از جانب ماموران امنیتی بازداشت شدند.
به گفته ارزگانی، هرچند که این دختر فامیل دارد اما (خانواده دختر) مسوولیت سرپرستی دختر جوان شان را به عهده نگرفته بودند.
او می گوید؛ زمانی که خانواده دختر مسوولیت او(دختر تجاوز شده) را برعهده نگرفتند، کارمندان ریاست امور زنان دایکندی او را به این ریاست آورده که قرار بود بعد از مدتی به خانه امن بامیان منتقل می شد.
گفته می شود در پیوند به این قضیه، یک پولیس و سرپرست این نهاد دولتی به اتهام دست داشتن از جانب ماموران امنیتی بازداشت شدند.
دراخیر باید خاطر نشان سازم که در ولایت دایکندی چهار شاخص خوب که شامل امنیت ، محو کشت خشخاش ، کاهش فساد اداری واعتماد خوب است. وجود دارد. 

چهارشنبه ، 11 دلو 1391 ، 14:18

فروش اطفال باچه انگیزه؟

Written by manager

 

"فقر یا کسب ترحم"

کابل باختر/ 11/ دلو

طی دو ماه اخیر حداقل هرسه واقعه فروش اطفال درکشور ازسوی رسانه ها پخش گریده که میتواند مایه نگرانی باشد.

 به گزارش آژانس باختر ، اخیراً خبرازسوی برخی ازرسانه ها پخش شد که گویا یک خانواده بیجا شده ولایت هلمند که در يك خیمه در چهارراهی قمبر شهر کابل زندگی میکند از شدت فقر و ناداری طفل شش ساله اش را دربدل دوهزار و پنجصد دالر امریکایی بنام پسرشانزده ساله از بستگانش نموده اند پدراین دختر که خود را تاج محمد معرفی داشته ادعا نمود که یک فرزند سه ساله اش از شدت سرما در خیمه جان سپرد درحال حاضر او باهشت عضو دیگری خانواده اش در چهارراهی قمبر به زندگی خود ادامه میدهد و تاکید داردکه فروش فرزند برای او مشکل بوده مگر برای بقای زندگی سایر فرزندانش مجبور شد تا چنین نماید.

تنها تاج محمد درکابل نیست که دست به فروش فرزند زده قضیه مشابه درولسوالی دهدادی بلخ اتفاق افتاده و یک خانواده دیگر فرزند نوزادشان را درپروان فروختند مگر سرانجام یک فرد خیراندیش این نوزاد را دوباره با خانواده یکجا ساخت.

 یک عضو کمیسیون حقوق بشر که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید که دراین رابطه ازطریق رسانه ها آگاه شده هرگاه چنین واقعات درست باشد حقیقت تلخ در اجتماع افغانی است زیرا فروش یک فرزند میتواند آخرین راه برای بقا یک خانواده باشد این به نهادهای دولتی برمیگردد که چگونه به این گونه مشکلات خاتمه میبخشند.

 فرید حمیدی کمیشنر حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی میگوید  اخبار چند واقعه مرتبط با چنين قضايا در مطبوعات نشر گردیده نشان دهنده ، فقر درکشور است.

 کمیسیون های خانواده گی با حمایت از خانواده ها و با اقدامات جدی و ایجاد طرح وشیوه های برای اشغال زدای  میتوانند از فروش اطفال جلوگیری نمایند .

 همچنان نهاد های جامعه معدنی با آگاه دهی به خانواده ها و بالا بردن سطح آگاهی آنان میتوانند اینگونه معاملات ( خرید و فروش اطفال ) را کاهش و درنهایت آن را ازبین ببرد.

درهمین حال یک منبع امنیتی اخبار فروش شماری از اطفال را درکشور بیشتر اخبار عاطفی و تبلیغاتی خواند او گفت که اخبار نشر شده خود نمایانگر این امر است که فروش اطفال درکار نبوده است هدف كمائي نمودن پول است در دهدادی بلخ طفل برای فروش آماده ساخته میشود مگر مادر و همسایه ها مخالفت میکنند سرانجام هیچ معامله صورت نمیگیرد درپروان طفل ظاهراً فروخته شده دوباره با خانواده یکجا میگردد و در خیمه های چهارراهی قمبر هم حرف از فروش نیست بل یک معامله است آنهم ازدواج درسن خورد .

 با تاسف ازدواج و بنام کردن در ایام طفولیت به يك  رسم درروستاهای کشور تبدیل گردیده بنام کردن و یا نامزد ساختن درایام کودکی و بالاخره گرفتن یک مقدار پول بنام طویانه در بخش های ازکشور رایج است این یک عرف ناپسند است پس آنچه در چهارراهی قمبر اتفاق افتاده ناشی از چنین عرف بیجا است وبرخی ها وجوددارند که این گونه قضایا معنوی را شکل عاطفی و رسانه میدهند تا پول بدست آورند و دراین کار موفق هم اند.

 مگر اعضای جامعه مدنی میگویند که هرکار از فقر سرچشمه میگیرد شاید آنها بخواهند عاطفه و ترحم جلب نمایند مگر این کار نیز فقر و ناداریی سرچشمه میگیرد زیرا هر انسان شخصیت قابل احترام دارد و میکوشد تا شخصیت و غرور وی رسانه یی نشود .

 

اسعدآباد – باختر – 10 دلو

شماری از زنان صنعتکار درولایت کنر می گویند برای برآورده ساختن نیاز مندی های  خانواده گی ناتوان اند .

آنان مدعی اند که صنایع دستی شان  بازار ندارد  و دولت باید دراین زمینه آنان را کمک رساند .

مسلمه یک باشنده قریه دم شهر اسعدآباد کنر میگوید که دریک  مرکز تربیوی یازده ماهه ، دربخش صنایع دستی  آموزش دیده و دراین  مرکز  کالادوزی زنانه ، خامک دوزی ومهره دوزی را آموخته است .

موصوف افزود، یک جوره کالای زنانه را که با  خامک دوزی دوخته ام وبا  انواع  از مهره ها  مزین ساخته ام  و دونیم هزار افغانی بالایش مصرف نموده ام حالا کسی حاضر نیست که آن  را خریداری کند .

به گفته مسلمه یک نمایشگاه نیز از سوی همین موسسه که آنان را آموزش  داده بود  تدویر یافت ، اماشمار کمی از مردم اشتراک کردند وصنایع دستی شان به فروش نرسید .

وی افزود درشهر اسعدآباد اگر دولت برای صنایع دستی آنان بازار فراهم نمایند دراقتصاد شان پیشرفت به میان خواهد آمد .

نجیبه یک باشنده دیگر شهر اسعدآباد نیز از نبود بازار برای عرضه محصولات شان یاد کرد وگفت که لباس های دست  دوزی وی از مدت  ها است که در خانه مانده است .

زاهد تنها باشنده منطقه کرهای شهر اسعد آباد و استاد کورس آموزشی گفت که دولت باید برای  صنایع دستی زنان بازار پیداکند چون تعداد زیادی  از زنان محصولات دست دوزی شان را  نتوانسته اند عرضه نمایند  ودر خانه هایشان باقی مانده است .

به گفته وی، برای  تقویت اقتصاد  زنان ،از سوی این موسسه از مناطق مختلف برنامه های آموزشی قالین بافی،  تهیه  پنير ، خیاطی، تولید صابون و آموزش صنایع دستی را فراهم نموده  وصدها زن را آموزش داده است .

نسیمه شفق سادات رئیس امور زنان کنر گفت، زنان این ولایت  توانایی زیاد دارند ، اما نبود  بازار برای آنان مشکل  بزرگ است .

وی افزود که مقام ولایت چهار ونیم هزار جریب زمین رابه پارک زنان اختصاص داده ، فعلا کار دیوار احاطه وی آن از سوی  شاروالی جریان دارد .

به گفته موصوف، وزارت امور زنان تعهد سپرده که در داخل پارک یک مارکیت رابرای  زنان میسازد تا برای صنایع دستی  آنان بازار خوبی ایجاد گردد .

 

بامیان – باختر – 10 دلو

مقام های محلی درولایت بامیان میگویند که در سال آینده بررسی مشکلات اجتماعی و اقتصادی ساحات مسکونی اطراف معدن آهن حاجیگک دراین ولایت  آغاز خواهد شد .

معدن آهن حاجیگک درولسوالی شبر ولایت بامیان موقعیت داشته از بزرگترین منابع زیر زمیني در کشور و منطقه به شمار میرود .

استخراج  این معدن که شصت وسه درصد آهن خالص دارد ، سال گذشته از سوی وزارت معادن کشور با دوشرکت هندی وکانادایی قرارداد شده است .

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان به آژانس باختر گفت که قرار است درسال آینده یک سروی اجتماعی واقتصادی از باشنده گان مناطق اطراف معدن آهن حاجیگک صورت خواهدگرفت .

به گفته وي، دراین بررسی تعداد نفوس ،شغل، زمین های زراعتی و وضعیت اقتصادی باشنده گان این مناطق مشخص خواهد شد .

سرابی افزود، سروی ونمونه گیری از معدن شروع میشود که کار این برنامه، به دلیل گسترده گی مساحت معدن ، حدود سه سال را در بر خواهد گرفت واحتمال میرود که بعد از ختم بررسی ها کار استخراج آن آغاز شود .

والی بامیان گفته است که به دلیل رفع نگرانی کشور هند از وضعیت امنیتی این منطقه ،چندی قبل سفیر این کشور در افغانستان به بامیان دعوت شده بود .

به گفته او، سفیر هند در جریان این سفر دانست که احتمال نفوذ شورشیان به معدن حاجیگک بسیار کم است .

با این حال شماری از مردم بامیان میگویند در صورتی که فساد اداری  از ادارات دولتی وغیر دولتی درکشور  نابود شود ، استخراج معدن آهن حاجیگک میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی تمام مردم افغانستان موثر باشد .

محمد اسحق ابراهیمی از باشنده گان ولایت بامیان میگوید که دولت باید راهکار درست را جهت استخراج معدن حاجیگک روی دست گیرد، تابه  نفع تمام مردم کشور تمام شود .

او گفت دولت باید برای  بهبود  زنده گی  باشنده گان اطراف معدن توجه جدی کند، چون درگذشته دراستخراج معدن زغال سنگ دراین ولایت که مردم  متضرر شدند تعداد زیادی  از آن ها ناراضی شده وحتی به صفوف مخالفان دولت پیوستند.

 مسوولان درریاست معادن بامیان گفته اند که با آغاز کار استخراج معدن آهن حاجیگک ،چهل هزار نفر مصروف کار خواهند شد .