30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

کابل باختر ۳۰ سنبله یک مقام ارشد روسیه ادعا کرده...

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی  مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1092)

سه شنبه ، 24 دلو 1396 ، 13:20

به مناسبت روز جهانی رادیو

Written by manager

کابل باختر/ 24/ دلو
تجلیل از روز جهانی رادیو دراصل یاد آوری از نقش اثرگذار مهم و پویا رادیو در عرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی درجهان میباشد
گزارشگرآژانس باختر مینگارد:دردنیای که بشر شاهد تحولات بزرگ در امر اطلاع رسانی و دستیابی به اطلاعات است نقش رادیو تاکنون دراین عرصه جذاب و پویا میباشد.
ازاینکه رادیو تاهنوز نقش شگرف و تاثیرگذاردرامر اطلاع رسانی دارد، نباید فراموش کرد که رادیوبه عنوان رسانه ای تامین کننده ارتباط جهانی، نقش غیرقابل انکار درایجاد فضای امن و با ثبات و پیوند مردم در جهان دارد از همین رو برنقش پایداررادیو درتحقق اهداف توسعه پایدار2030 تاکید میگردد.
به هرصورت رادیو به عنوان بسیج کننده گروه های مختلف درجوامع بشری شنوندگانی در لایه ها وطیف های مختلف جوامع بشری دارد.
به هر صورت رادیو درافغانستان حدود هشتاد و پنج سال قبل دردوران زعامت شاه امان الله خان غازی درکشور به نشرات آغاز کرد و بنابر دلایل ناشناخته شد مدتی از نشرات بازمانده و در حمل 1320 این رسانه که دررشد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... نقش ارزنده داشت دوباره به نشرات آغاز کرد.
درشرایط که گردش اطلاعات و دستیابی به اطلاعات شاهد تحول بزرگ است هنوزهم رادیو به عنوان رسانه ای اطلاع رسانی، ارائه برنامه های فرهنگی ، علمی ، ادبی ، سیاسی و اقتصادی در ایجاد فضای اعتماد آشتی فرهنگ ها وپیوند دهنده نسل ها و فرهنگ ها درجهان،افغانستان شنوندگان فراوان دارد.
پس روز جهانی رادیو به شنوندگان آن درافغانستان و جهان مبارک باد .
ختم/ نالان

کابل 24 دلو / باختر
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات  درنشستی با اعضای رهبری  شورای عالی احزاب جهادی تاکید کرده است که امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بدون حمایت و همکاری احزاب، چهره های سیاسی و مردم افغانستان وجود ندارد.
به گفته مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات دراین نشست شورای عالی احزاب جهادی ملی افغانستان که مرکب از یازده حزب سیاسی می باشد، حمایتش را از این نهاداعلام و بر برگزاری انتخابات تاکید کرد.
گزارشگرآژانس باخترمنیگارد : عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست  گفت که  برنامه اصلاحات را طبق قانون روی دست داشته و این نهاد برای جلب اعتماد مردم از وجود افرادی که در تقلب انتخابات‌های گذشته دست داشته‌اند، پاک خواهد شد، وظیفه اصلی کمیسیون مدیریت انتخابات است و طرف‌های اصلی در انتخابات، احزاب و مردم افغانستان می‌باشند، انتخابات تحت نظارت نماینده‌گان احزاب و نهادهای ناظر برگزار می‌شود و مطابق قانون، حق نظارت از روندهای انتخابات برای احزاب محفوظ است.
این  گفته ها در حالی بیان میشود که برخی ها نگران تاخیر و حتا عدم برگزاری انتخابات در کشور اند و شماری هم میگویند که رئیس جمهوردرصدد تمدید کار حکومت وحدت ملی است مگررئیس کمیسیون مستقل انتخابات  درنشست های خبری  با احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی تاکید کرده است که انتخابات پارلمانی و انتخابات دیگر در زمان معین بصورت شفاف و عادلانه برگزار میگردد ونیزوعده داده  که به آرای تمام مردم افغانستان بشکل یک امانت احترام داشته و به هیچ شخص فرصت مداخله نمیدهد .
ازسوی هم  دفتر یوناما درکابل  اعلام کرده است که تمویل کنند ه گان نهاد های بین المللی برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وعده سپرده اند که نود درصد هزینه  نام نویسی رای دهندگان انتخابات افغانستان را می پردازند
رییس بخش سیاسی یوناما  با ابراز این مطلب گفته است این یک قدم مهم در روند انتخابات است و به نهادهای انتخاباتی اجازه می دهد تا از مرحله برنامه ریزی به مرحله عملیاتی حرکت کنند و فعالیت های شان را سرعت بخشند
او افزوده است برگزاری انتخابات موفق به نفع همه افغانها است، این که چه کسی برنده می شود، مهم نیست. کمیسیون مستقل انتخابات ثابت کرده است که می تواند به انتقادهای سازنده پاسخ دهد اما این نهاد هم به حمایت جناح های دخیل نیاز دارد.
درهمین حال رهبران حکومت وحدت ملی نیز تاکید دارند که انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری بدون همکاری مردم و قشر سیاسی ممکن نیست برای برگرداندن اعتبار دوباره مردم و برگزاری انتخابات سالم براساس معیارهای دموکراتیک نیازمند تصمیم جمعی هستیم زیرا همکاری مردم به معنی کمک به شفافیت، نظارت و مشارکت فراگیر می‌باشد وحکومت وحدت ملی متعهد به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به‌موقع است.
درهمین حال نهاد های ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی از روند کندی کار کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی دارند و با انتقاد از کارکردهای این نهاد  گفته اندکه این کمیسیون تاکنون درراستا برگزاری انتخابات بخصوص دربخش های عملیاتی کاری انجام نداده است وازسوی هم مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات باربار تاکید کرده اند که انتخابات درزمان معین ان یعنی درپانزدهم سرطان سال اینده برگزارمیشود درحالیکه برای تعیین زمان انتخابات بیش از چهارماه باقی نمانده است . جاویدروشان

کابل/23 دلو/ باختر
تنها از طریق برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی در چهارچوب وزارت احیا و انکشاف دهات برای بیشتر از یکصد وچهل هزار نفر در کشور فرصت شغل دوامدار مساعد شده است.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد، برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی یکی از برنامه های می باشد که وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور رشد اقتصاد روستایی، تقویت تشبثات محلی، افزایش عواید و ایجاد شغل برای زنان و مردان روستایی در کنار سایر برنامه ها عملی کرده است.
بر بنیاد گزارش ارائه شده از طرف وزارت احیا وانکشاف دهات این برنامه 699 قریه را در 24 ولسوالی ولایت های پروان، بامیان ، بلخ، هرات وننگرهار زیر پوشش قرار داده است وفرصت ساز یکصدوچهل هزار شغل در قریه ها شده است.
جمع شدن و پس انداز 340 میلیون افغانی توسط مردم محل در قریه ها بحیث کمک و سهم مردمی در این پروژه یکی از دست آورد های دیگر این برنامه می باشد.
گذشته از آن از طریق این برنامه مبلغ 123 میلیون افغانی به عنوان کمک سرمایه مقطعی برای اتحادیه ها و پس انداز قریه ها توزیع گردیده است و در کنار آن برنامه انکشاف تشبثات مهاجران وعودت کنندگان یک بخش مهم برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی را تشکیل می دهد.
این یکی از چندین برنامه می باشد که از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر رشد روستا ها عملی گردیده است.
موثریت این برنامه ها زمانی عام شمول در روستا و قریه های کشور می گردد، که مردم بیشتر ازگذشته در کنار نهاد های دولتی قرار گیرندو به خاطر رشد روستاها فکر کنند. این مساله بنیاد جنگ افروزان را در قریه ویران می کند.
نالان

کابل باختر/ 22/ دلو:
گلبدین حکمتیار که یک شاخه از حزب اسلامی رهبری میکند اخیر در گفتگو ویژه با یک شبکه تلویزیونی در کابل کشته شدن افراد غیر مسلح در هرگونه حملات را حرام خواند، اما حملات انتحاری را شبیه به حملات استشهادی دانسته و آن را یک وظیفه مقدس برای مسلمانان عنوان کرد.
حکمتیار در این گفتگو اختصاصی اش با آریانا نیوز اظهار داشته است  "هر عملیاتی که از هر راهی زیر هر پوششی که فعالیت می کند و در نتیجه آن انسان های بیگناه کشته میشه حرام است و اسلام آنرا رد میکند، اما حملات انتحاری شبیه با حملات استشهادی بوده که این گونه حملات یک وظیفه مقدس در اسلام می باشد.
این اظهارات حکمتیار در حالی  مطرح می شود که حزب اسلامی به رهبری او قبل از پیوستن به روند صلح مسوولیت چندین حمله انتحاری را پذیرفته بود.
درحالی که  پذیرفتن قانون اساسی ٬ دوری از فعالیت های مسلحانه و رد فعالیت های هراس افگنانه و خوداری از گفته ها حساسیت برانگیز یکی از شرایط اصلی دولت افغانستان به آدرس ان مخالفان مسلح است که میخواهند با پروسه صلح یکجا شوند
از این رو گفته های اخیر گلبدین حکمتیار با واکنش های تندی شهریان کابل مواجه شده است .
گفته و ی زمانی مطرح میگردد که کابل در بیست روز گذشته شنیع ترین وخونین ترین حملات تروریستی را که با انتحار یکجا بود شاهد است ضمنا شهریان کابل هنوز خاطرات درد ناک ٬ راکت پراگنی ها و کشتار را از یاد نبرده اند که در دوران جنگ های تنظیمی بر انها تحمیل شده بود واز انها قربانی گرفت
با آنکه حکمتیار بر گفته خود که مشابهت های با گفته های روحانیون پاکستانی دارد تاکید می نماید اما شماری از عالمان دینی و کارشناسان سیاسی خلاف باور آقای حکمتیار در مورد حملات انتحاری که شبیه به حملات استشهادی خوانده است، (حملات انتحاری و حملات استشهادیی) را که در میان مسلمانان انجام می شود  خود کشی مطلق خوانده و اینگونه حملات را حرام میدانند.
مولوی عبدالولی بصیرت خطیب جمعه و عضو اکادمی علوم کشور در رابطه به شبیه خواندن حملات انتحاری با حملات استشهادی از سوی گلبدین حکمتیار گفت، اصل مساله که آقای حکمتیار میگوید هدف از بهره برداری سیاسی است نه مساله دینی. وی گفت، حملات استشهادی تا کنون هم یک امر اختلافی در میان علما است و حملات استشهادی در اسلام شرایط خودش را دارد و هدف از حملات استشهادی خود کشی ویا هم کشتن (مسلمانان) و افراد بیگناه در بازار، جاده های عمومی، مراسم جنازه، نمازهای پنجگانه و عیدین و در مساجد نیست.
مولوی بصیرت علاوه کرد که  هدف از انجام حملات استشهادی در اسلام و این گونه حملات مطابق با شرایط اسلامی زمانی صورت میگیرد که جمعی ویا گروهی از مسلمانان در قید و محاصره دشمن (کفار) قرار گرفته باشد،  و هدف اساسی حملات استشهادی کشتن متجاوزین و کفار است، نه کشتن خودش.
افراد که آماده برای انجام حملات استشهادی می شوند، چون امکان آن وجود دارد انجام دهنده حملات استشهادی زنده بماند و کشته نشود، ولی به صورت مطلق هدف استشهادی های که برابر با شرایط اسلام میخواهند بالای دشمن حمله کنند، کشتن دشمن (کفار و متجاوزین) است نه کشته شدن خودشانْ و شاید هم خود استشهادی کشته شود یا هم زنده بماندْ‌ این معنای کشته شدن نیست.
این عالم دینی تاکید کرده می گوید حملات را که مجاهدین در دروان جهاد بالای نیروهای متجاوز وقت انجام میدادند، حملات استشهادی محسوب می شدند، ولی هیچگاهی مجاهدین دست به حملات انتحاری که خودکشی مطلق است، نمیزدند.
همچنان بشیراحمد بیژن آگاه امور سیاسی با انتقاد از گفته های اخیر گلبدین حکمتیار، می گوید که چهره های مثل آقای حکمتیار عادت کرده اند حتا احکام دینی را با در نظر داشت دیدگاه فردی و منافع شخصی خودشان تفسیر کنند.
وی با مطرح کردن این سوال که اگر توجیهات آقای حکمتیار در مورد حملات انتحاری شبیه با حملات استشهادی که در اسلام یک وظیفه مقدس استْ پس چرا فرزندان و بستگان خودش دست به چنین حملات نزدند و نمیزنند؟
وی گفت آقای حکمتیار با بیان این گونه باور های غیری دینی هنوز هم به دنبال تامین منافع شخصی و گروهی خود با برانگیختن احساسات عادی ترین فرزندان این کشور که نه از دین میداند و نه از دنیای خود خبر دارد، میخواهد شعله جنگ و کشتار را در افغانستان روشن نگهدارد.
آقای بیژن گفت، فرض برین باشد انجام حملات استشهادی را در برابر مسلمانان هم میشه که پذیرفت، اما چه توجیه دارد که فرزندانش بخاطر آموزش و تحصیلات عالی در داخل و خارج کشور در موترهای دو صدهزار دالری رفت و برگشت کنند ولی دیگران را تشویق به انتحار نمایند  چرا فرزندان خود را مامور به این کار نمیکنند؟
وی گفت، رهبر حزب اسلامی که در نیتجه یک معامله سال گذشته به حکومت وحدت ملی تسلیم شد، هنوز هم به فکر ابزار سازی احساسات مردم از آدرس دین است.
باید گفت که حزب اسلامی شاخه حکمتیار تا اکنون جواز فعالیت را از وزارت عدلیه به دست نیاورده است .
این اگاهان از مسوولان حکومت میخواهند که دیگر اجازه ندهند تا افراد و اشخاص در سایه حمایت دولت حرف های به زبان اورند که که احساسات خانواده های را جریحه دار بسارند که از اثر حملات تروریست انتحار و انفجار عزیزان شان را از دست داده اند و یا مورال و روحیه ان عسکر وافسر را تضعیف کند که برای ارزش های ملی در برابر هراس افگنان ایستاده اند و در چتر جانبازی های همین راد مردان است که نظام  ومنتقدان ان زندگی و فعالیت میکنند پس میتوان دشمن این سپاهی وطن را استشهادی خواند و او را برائت داد. ختم  شمس

کابل  21 دلوباختر
تظاهرات پشتون ها در پاکستان  همچنان ادامه دارد وهشدارها از گسترش آن به شهر های دیگر آنکشورشنیده میشود .
این تظاهرات به  دنبال قتل نقیب الله محسود، فعال مدنی و مُدل پاکستانی که حدود  ده روز قبل در شهر کراچی اتفاق افتاد شروع شده است .
نقیب الله محسود باشنده اصلی وزیرستان شمالی بود او در کراچی از سوی پولیس  به اتهام همدستی یا هراس افگنان کشته شد. 
اعتراض کننده گان از مناطق قبایلی و سایر نقاط پاکستان در اسلام آباد گرد هم آمده و خواستار پایان به ظلم، بی عدالتی و خشونت علیه پشتون ها در پاکستان شدند.
اعتراض کنندگان میگویند که حلقات خاصی در پاکستان در پی منزوی ساختن پشتون ها اند .
و فعالیت های هراس افگنانه را از مناطق آنها سازماندهی میکنند وهر نوع حرکت عقب گرانه ٬ تحجر و ترور را به آنها نسبت میدهند.
تظاهرات جاری در پاکستان در ابتدا چندصد نفری بود که از وزیرستان شمالی آغاز شدمگر حالا به یک حرکت مدنی خود جوش مبدل شده که هزاران نفر در ان شرکت دارند و دامنه ان به اسلام اباد رسیده است و احتمال گسترش ان به شهر های دیگر پاکستان متصور است .
این تظاهرات در داخل و خارج از پاکستان حمایت های را با خود دارد.
در داخل پاکستان رهبران اقلیت های مذهبی  ٬مدافعان حقوق بشر٬و شماری از سیاسیون بخشی از مردم انکشوربا تظاهر کنندگان همسویی دارند و ازخواست های انان حمایت کرده اند.
در بیرون از پاکستان نیز با تظاهر کنندگان همسویی صورت گرفت .
در این میان رئیس جمهوری افغانستان از اعتراض پشتون ها پاکستان بخاطر قتل نقیب الله محسود "فعال مدنی و مدل" در اسلام آباد که وارد دهمین روز خود شده است، حمایت کرده گفته است " از حرکت های مدنی گسترده و صلح آمیز در پاکستان که برضد افراطیت و تروریزم شکل گرفته است حمایت می کنیم، این حرکت های مدنی-تاریخی که هدف اصلی آن صف بندی علیه افراطیت است، به اساس ارزش پیش آهنگ عدم تشدد با فلسفه  فخر افغانی خان عبدالغفار خان ارتباط دارد."
رئیس جمهور کشور همچنان از رسانه های افغانستان خواسته است که ادامه این اعتراض ها را پوشش دهند او یاد اور شده است "ما از رسانه ها میخواهیم تا به منظور عملی کردن رسالت مقدس شان و با ارجگذاری به اصل بی طرفی، تصاویر واقعی را از جریان تظاهرات کنونی پاکستان به جهانیان ارائه کنند و به ویژه صدای مظلومیت آنانی را که قربانی تروریزم اند به جهانیان به خصوص به مسلمانان برسانند."
غفور لیوال نویسنده و تحلیل گر مسایل سیاسی میگوید که پاکستان باید به خواست های تظاهر کنندگان توجه بنیادی داشته  و  ان را رعایت کند در غیر ان مشکلات جامعه پاکستان بیشتر خواهد شد
احمد جاویدکوهستانی آگاه مسایل سیاسی و میگوید اگر پاکستان به خواست های تظاهر کنندگان توجه نکند خیبر پشتون خوا بنگله دیش دیگری برای آنکشور خواهد شد .
او میگوید که حکام پاکستان در طول تاریخچه آن کشورهمیشه از پشتون های آن کشور برای منافع خود در برابر هند و افغانستان کار گرفته است حتا در جنگ با بنگله دیش پشتون ها  را افزار ساخت.
در طول هفده سال گذشته  حکام پاکستانی بنام مبارزه با هراس افگنی  بیشرین ضربه  زیادی به پشتون های آنکشور وارد نمود  کار   بار و تجارت شانرا نابود ساخت مارکیت  و دوکان برای آنها نگذاشت  شماری زیادی را به نام هراس افگن زندانی  ساخت رهبران با نفوذ و ملی  پشتون را به نام هراس افگن از صحنه برداشت  امروز پشتون ها صدای اعتراض شان را بلند شده  این صدای رساتر میشود   ومردم افغانستان از این حرکت حمایت میکنند
باید گفت که تظاهرات پشتون ها در پاکستان یک صدای رسا در برابر حق تلفی های است که جامعه پشتون نشین پاکستان سال های متمادی آن را تحمل کرده اند.    ختم   عبدالخالق  شمس

کابل   باختر  ۲۱ دلو
مقامات روسی منجمله نماینده رسمی انکشور در سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت گروه داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرده اند
این مقامات ادعا دارند که گویا تا هفت هزار داعشی درافغانستان فعالیت دارند و فعالیت این گروه در افغانستان٬ بعد از شکست آنها در عراق و سوریه بیشتر شده است
مطبوعات رسمی روسیه به قول از والری سمیریکوف، معاون سرمنسی سازمان پیمان امنیت جمعی گزارش داده که گفته است پس از شکست "داعش" در سوریه جنکجویان این گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند که در حال حاضر تعداد شان به حدود 7000 نفر می رسد.
سمیریکوف گفته است  پس ازشکست این گروه، حالا حضور آنها پس از عملیات موفقیت آمیز نظامیان روسیه در افغانستان متمرکز شده اند.
او به استنادی ارقام که از سوی مشاور امنیت ملی  رییس جمهوری اسلامی  افغانستان بدست آورده میگوید که اعضای این گروه در افغانستان  درحدود هفت هزار نفر است
در همین حال واسیلی نبنزیا، نماینده دایم فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد، اظهار داشته که جنگجویان این گروه تلاش دارند تا در شمال افغانستان جابجا شوند که در نتیجه مناطق جنوبی روسیه و متحدان آن در آسیای مرکزی را تهدید خواهند کرد
بابالا گرفتن  فعالیت داعش در افغانستان ٬ روسیه به فکر تقویت نیروهایش دراسیای میانه  شده است
همچنان ارتش های جوان این کشور ها را نیز  تجهیز کرده است
ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان در تازه ترین اظهارات خود گفته است که داعش یک برنامه ساخته شده برای بی ثباتی روسیه  وآسیا میانه است و داعشی هامیخواهند افغانستان را مکان امن برای خود و دهلیز عبور به سوی آسیا میانه سازند
این دیپلومات روسی گفته است که جنگ داعش در افغانستان با نیروهای امریکایی نیست بل این گروه برای اهداف در روسیه و اسیا میانه خلق شده است
در همین حال وزیر داخله تاجیکستان میگوید درسال گذشته 250 تبعه تاجیکستان که در کنار داعش و در درگیری های سوریه و عراق مشارکت داشتند ،کشته شدند
رمضان رحیم زاده  اظهار داشت که در سال 2017 میلادی، 379 نفر در تاجیکستان به سبب پیوستن به گروه های ترورریستی مختلف بازداشت شدند، همچنین 117 نفر از شهروندان کشورما بطور داوطلبانه به تاجیکستان بازگشتند .
مقامات روسی مقامات افغان و فرماندهان نظامی امریکا در این کشور رابه بی میلی جنگ در برابر داعش متهم میسازند
رهبر مذهبی ایران  و وزیر دفاع انکشور نیز در اظهارات جداگانه شان امریکا را متهم ساخته اند که داعش را از عراق و سوریه به افغانستان انتفال میدهد
مگر مقامات افغان میگویند که بعضی کشور ها  با بزرگ نمایی داعش در افغانستان در صد رسیدن به اهداف خود اند
شماری از اگاهان سیاسی افغان  میگویند که روسیه با بزرگ نمایی داعش میکوشد نفوذ و توانمندی خود را در اسیای میانه بیشتر سازد
همچنان این آگاهان ،روسیه  وامریکا را به جنگ نیابتی در میدان افغانستنان متهم میسازند که یکی طالبان را افزار این جنگ ساخته اندو دیگر داعش را.
امریکا هر نوع رابطه با داعش را در افغانستان ٬ سوریه  وعراق رد میکند و تاکید دارد که این گروه را به عنوان یک گروه تروریستی سرکوب می نماید    ختم  تحلیل سیاسی

کابل 21دلو / باختر
با افزایش حملات هوایی نیرو های  امریکایی برمواضع گروه های هراس افگن از جمله طالبان و شبکه حقانی در افغانستان ، قومندانان  نیروهای هوایی امریکا وناتو درافغانستان تاکید دارند  که این کشور به محور عملیات هوایی ناتو مبدل میشود.
جنگنده های نیروهای هوایی امریکا در چند روز اخیر حملات هوایی را بر مواضع و پایگاه های آموزشی و مراکز تولید مواد مخدر طالبان و شبکه حقانی  درمناطق شمال بخصوص درولایت بدخشان ومرزهای جنوب و شرق  کشورافزایش داده اند
گزارشگراژانس باختر مینگارد : جنرال جیمز هکر قوماندان نیروهای هوایی امریکا و ناتو درافغانستان درحالی از افزایش حملات هوایی برمواضع گروه های هراس افگن دربرخی نقاط دیگر افغانستان خبرمیدهد که با کاهش نیروهای امریکایی درسوریه وعراق ، افغانستان به محور عملیات های هوایی  امریکا تبدیل خواهد شد  .
او با تاکید به گروه های هراس افگن ومخالفان مسلح دولت اخطارداده است که حملات برمواضع ،پایگاه های آموزشی ومراکزتولید مواد مخدرآنان افزایش می یابد .
بربنیاد گزارش های منتشرشده درجریان حملات هوایی نیروهای امریکایی درمربوطات ولایت بدخشان بیش ا زده مراکزاموزشی ومراکز تولید مواد مخدر گروه طالبان را نابودکرده ونیزدر برخی مناطق سرحدی جنوب وشرق کشور چندین عضو شبکه حقانی و طالبان کشه شده اند .
درهمین حال جنرال هکر قوماندان نیروهای هوایی امریکا وناتو در افغانستان گفته است که نیروهای امریکایی وناتودریک هفته ٬بیست وپنچ حمله هوایی از سوی نیروی هوایی قوت های خارجی ونیروی هوایی افغانستان برموضع گروه های هراس افگن انجام است   .
اوهمچنان گفته است که تلاش های جدی برای تجهیز واموزش نیروهای هوایی افغان ادامه دارد و دراینده  بسیارنزدیک  قوای هوایی افغانستان با ده ها طیارات جنگی مجهزبا راکت های رهبری شونده توسط شعاع لایزری تجهیز خواهد شد .
حملات هوایی نیروهای امریکا برمواضع گروه های هراس افگن درافغانستان درحالی  روبه افزایش است که مقامات نظامی امریکا گفته اند راهبرد جدید امریکا برای افغانستان وکشورهای  آسیای جنوبی، درمبارزه علیه تروریستان بصورت جدی  عملی میشود.جاوید روشان

کابل باختر 17 دلو
خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان بار دیگر به دفاع از موضع کشورش برخاست وبا تاکید گفت که هراس افگنان درپاکستان  پناهگاه ندارند
گزارشگراژانس باختر مینگارد: وزیر خارجه پاکستان بر خلاف گفته های جامعه جهانی که پاکستان را پناهگاه امن هراس افگنان میدانند میگوید که هراس افگنان در آن کشور پناهگاه ندارند
او در تازه ترین اظهاراتش گفته است که امریکا و ناتو در برقراری امنیت در افغانستان شکست خورده‌اند و تنها راه باقی مانده برای امنیت این کشور همکاری کابل با اسلام آباد است.
خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان گفت: امنیت پاکستان و افغانستان وابسته به همکاری دو جانبه و درک متقابل است او ادعا نموده است که  برخی عناصر در داخل افغانستان خواهان صلح نیستند.
خواجه آصف بدون آن که به جزئیات برود میگوید برخی عناصر در دولت افغانستان خواهان صلح و ثبات نیستند و با کارشکنی در مذاکرات این کشور با پاکستان تلاش‌های دو جانبه را به چالش می‌کشند.
این در حالی است که امریکا اقدام موثری در این زمینه انجام نمی‌دهد.
آصف تأکید کرد هراس افگنان هیچ پناه‌گاه امنی در پاکستان ندارند بنابراین ممکن نیست عملیات تروریستی در این کشور طراحی شود.
وی افزود: بیش از 70 درصد افغانستان در اختیار طالبان قرار دارد به همین دلیل دولت این کشور نمی‌تواند داعش و طالبان را مهار کند.
وزیر امور خارجه پاکستان تأکید کرد: بارها از دولت کابل تقاضا کرده‌ایم برای بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان وارد عمل شود و در مدیریت مرزهای مشترک همچنین ایجاد موانع مرزی همکاری کند.
وی افزود: تا زمانی که پاکستان و افغانستان همکاری مستقیم نداشته باشند امنیت در منطقه برقرار نخواهد شد.
آصف اظهار داشت: امریکا و ناتو در برقراری امنیت افغانستان شکست خورده‌اند بنابراین باید اسلام‌آباد و کابل در این زمینه وارد عمل شوند.
آصف بیان کرد: امنیت دوطرفه با مذاکرات و تلاش دو کشور امکان پذیر است.
وی افزود:ما خواستار حفاظت بیشتر در مرزهای دو کشور هستیم ولی افغانستان در برگزاری این مذاکرات و رسیدن به راه حل مناسب مانع تراشی می کند.
شماری از آگاهان سیاسی  افغان این گفته های خواجه آصف را یک پیام به دولت افغانستان تعبیر کرده اند  که گویا طالبان ۷۰  درصد خاک افغانستان را در اختیار دارند و دولت افغانستان در مهار آنها کوتاه آمده است او به صراحت میگوید که صلح در افغانستان بدون همکاری پاکستان امکان پذیر نیست و به این ترتیب به دولت ومردم افغانستان  میگوید که آنها برای رسیدن به صلح باید از دهلیز پاکستان عبور نمایند
قبلاً نیز مقامات پاکستانی به امریکایی ها گفته بودند که رعایت شرایط پاکستان پروسه صلح در افغانستان  را سریع میسازد
باری هم سر تاج عزیز مشاورپیشین امنیت ملی پاکستان صریحا گفته بود که اگر صلح در افغانستان منظور است در گام نخست باید مساله کشمیر حل گردد.
به این ترتیب پاکستان صلح افغانستان را در گرو قضیه کشمیر آورد  این نشان میدهد که پاکستان از بحران موجود در افغانستان برای اهداف استراتیژیک خود در منطقه سود میبرد .
در همین حال احمد سعیدی، آگاه امور سیاسی در رابطه به سخنان وزیر امور خارجه پاکستان به خبرنگار آژانس باختر گفت که این حرف اول و اخیر پاکستان نیست که منکر می شود و بهانه گیری می کند.
او گفت آنچه پاکستان می گوید این است که می خواهد خود را یک قدرت تاثیر گذار در سطح منطقه جلوه نماید بنا این حرف جدید نیست و پاکستان هیچ گاه منکر این شده نمی تواند که پناه گاه های امن در آن کشور وجود ندارد چرا که این معضل به همه جانیان واضح و آشکار است.
سعیدی در خصوص ادعا وزیر امور خارجه پاکستان که گویا برخی عناصر وجود دارند که نمی خواهند در افغانستان امنیت برقرار شود گفت، پاکستان می خواهد برف بام خود را سر بام دیگران بیندازد و هدف آن جز بهانه جویی و منکر شدن چیزی دیگری نیست.
باید گفت که آگاهان سیاسی افغان گفته های اخیر خواجه آصف را یک حاشیه روی و گریز از واقعیت ها میدانند.  ذهاب، عبدالخالق

کابل  باختر  ۱۴ دلو
قصر سفید در اعلامیه گفت که دونالد ترا مپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بر اساس استراتیژی جدید  امریکا درقبال افغانستان و کشورهای جنوب آسیا ،به اردوی آن کشور صلاحیت داده تا از ایجاد پناهگاه های امن برای گروه های هراس افگن در داخل قلمرو افغانستان و پاکستان، جلوگیری کند .
این درحالیست که روزنامه دان پاکستان نوشته است که برای  عملی شدن استراتیژی جدید امریکا ،اخیراً حملات طیارات بدون سرنشین  امریکا درمناطق قبایلی این کشور افزایش یافته است  .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : روزنامه دان پاکستان در یک مطلب  به نقل از قصرسفید نوشته است که ترامپ رئیس جمهورامریکا برای عملی ساختن استراتیژی جدید امریکا درافغانستان وجنوب اسیا ٬به نظامیان امریکایی صلاحیت داده تا مخفیگاه های هراس افگنان را در خاک افغانستان وپاکستان نابود کنند.
دراین مطلب امده که طیارات بدون سر نشین امریکایی  اخیرحملات هوایی را دربخش های  قبایلی پاکستان بیشتر ساخته اند
به اساس گزارش هادر این حملات  چندین تن ا زقوماندانان شبکه حقانی نیز کشته شده اند اما تا کنون مقام های نظامی امریکا دراین مورد اظهارنظر نکرده اند
در اعلامیه قصرسفید مشخص نشده که قوماندانان امریکایی برا ی از بین بردن پناهگاه ها ی هراس افگنان درخاک پاکستان اجازه یافته اند یا خیر؟  ازسوی دیگر٬ترامپ از متحدین خود خواسته که دراین راستا حمایت های شان را واضح سازند.
پس ازاعلام استراتیژی جدیدامریکا در قبال افغانستان وآسیای جنوبی که افزایش تنش میان ایالات متحده و پاکستان را در پی داشت  که حملات قوای امریکایی بر پناهگاه های هراس افگنان  در قلمرو پاکستان افزایش یافته است.
امریکا  از سال ۲۰۰۴ میلادی به این سو، پناهگاه های هراس افگنان  و گروه های دهشت افگنی را در مناطق سرحدی وزیرستان جنوبی، وزیرستان شمالی و برخی از بخش های خیبر پشتونخوا مورد حملات هوایی قرار داده است  .
به اساس گزارش  مرکز تحقیقی بیناد امریکای نوین که مقر ان در واشنگتن است از آغاز ۲۰۱۴ تا آخر ۲۰۱۷، طیاره های بدون سر نشین ایالات متحده، ۴۰۶ حملۀ هوایی را در مناطق قبایلی پاکستان انجام داده اند که در نتیجۀ آن بیش از ۲۵۰۰ تن ازهراس افگنان  کشته شده اند.
صرف نظر از اینکه آیا ایالات متحده دست به اقدام نظامی در پاکستان خواهد زد یا خیر، اعلامیۀ قصر سفید موجب نگرانی مقامات اسلام آباد شده است
اما خرم دستگیر خان، وزیر دفاع پاکستان، در واکنش به این اعلامیۀ قصر سفید گفته است  ما می خواهیم به امریکا این را واضح کنیم که پاکستان یک کشور مستقل است و استقلال آن باید احترام شود.
اوهمچنین افزوده است  که کشورش اعلامیه قصر سفید را به گونه بسیار جدی بررسی می کند وصدور همچو اعلامیه ها می تواند تلاش های صلح در افغانستان را منحرف  کند.
مگر سیاسیون در امریکا به این باور اند که واکنش ها دربرابر اقدامات آنکشور از سوی مقامات پاکستانی بیشتر لفظی است و پاکستان بیش از این نخواهد کوشید تا برای امریکا یک کشور حساسیت برانگیز باشد.
این درحالیست که رئیس جمهور امریکا باربارتاکید کرده  است  کشورش نمی تواند در برابر حضور گروهايی مثل طالبان وشبکه حقانی در پاکستان خاموش بماند.زیرا امریکا میلیاردها دالر به پاکستان داده اما پاکستان فضای امن برای چنین گروه ها ایجاد کرده که عامل خشونت و بی نظمی می باشد.جاویدروشان

کابل باختر/ 14/ دلو
محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز درنشست شورای عالی صلح افغانستان مطرح ساخت که با مخالفان که صلح طلب اند، صلح می کنیم و با آنانی که جنگ طلب اند جنگ .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : دراین تردیدی وجود ندارد که مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح نیازدارند و صلح درست زمانی دراین کشور به وجود خواهد آمد که برجنگ طلبان درمیدان جنگ ضربات کوبنده وارد گردد و درکنار آن بخشی از مخالفان که معتقد اند که جنگ راه پیروزی نیست با آنها مذاکر ادامه یابد .
دراین صورت بخش از مشکل به حل مشکل دعوت میگردد و بخش دگر که خواهان ادامه جنگ اند و حل معضل افغانستان را از طریق نظامی برآورد کرده اند باید به آنان نشان داده شود که راه درست حل معضل کشور را به حمایت دیگران اشتباه گرفته اند.
به این معنی که زعامت کشور با راهکار جدید هم در جبهه مذاکره و صلح هم در جبهه جنگ پیشتاز میباشد.
نیل به این اهداف زمانی سهل می گردد که منافع ملی در  ارجحیت قرار گیرد و همه به عنوان خادمان مردم افغانستان درپی تحقق اهدافی که مردم میخواهند با اتحاد و اتفاق کامل گام بردارند  و مخالفان نیز چنین فکر کنند درچند سال که سپری گردید زعامت کشوربه حامیان منطقه ای هراس افگنان توجه کرد و آنان را درعرصه بین المللی رسوا ساخت ، اکنون جامعه جهانی و کشورهای متحد جنگ علیه هراس افگنی معتقد گردیده اندکه هراس افگنی بدون حمایت برخی از کشورهای منطقه توان مقابله با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را ندارند و آنچه عمر این گروه را دراز ساخته حمایت منطقه ای از آنان میباشد.
شناسایی کشور های حامی هراس افگنان برای جامعه جهانی ساده نبوده دولت راه های دشوار و طولانی پیمود تا این کشور ها را درعرصه بین المللی تجرید کرد اکنون فصل تازه دگر بازشده است و آن اینکه دشمن جنگ طلب را زبون کرد و با آنانی که صلح میخواهند وارد مذاکرات جدی شد و صلح را به عنوان آرمان ملی با استفاده از هرگزینه به افغانستان آورد . هم از درمذاکره با مذاکره کننده ها و هم از در زور وجنگ با آنانی که جنگ می طلبند .
ختم/ نالان