26 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 26 عقرب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز...

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر26 عقرب از آنجاییکه در جریان سال تعلیمی 1397 رخصتی...

داکترکمال سادات: سهمگیری زنان درامورمختلف باعث پیشرفت و ترقی کشورمیشود

کابل باختر26 داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1124)

کابل  باختر  ۲۳  حمل
اداره ترافیک کابل به منظور حل بخشی از مشکلات ترافیکی، کاهش  واقعات ترافیکی دستور داده است  که رانندگان وسایط شهری نمیتوانند در سیت اول یا سیت پیشرو اضافه از یک نفر را انتقال دهند.
این هشدار در اطلاعیه اخیر ترافیک کابل تذکر رفته که حدود یک هفته قبل اعلام شد.
در حال حاضر رانندگان وسایط در کابل برای کسب درامد بیشتر ٬  در سیت های اولی که برای یک نفر طراحی شده دونفر را انتقال میدهند.
این در حالیست  که باشندگان شهر کابل از مشکلات ترافیکی و بندش طولانی راه ‎ها به شدت شکایت دارند.
شهریان  و مسوولان ترافیک کابل به این عقیده اند که استفاده از سیت های که برای یک نفرطراحی شده برای دونفر استفاده میکنند باعث بروزحوادث ترافیکی میگردد زیرا ساحه دید عقبی رانندگان را محدود میسازد باعث فشار بر راکب و راننده هنگام رانندگی میشود هنگام بندش راه مشکلات جدی را برای راکبین سبب میگردد  ومشکلات دیگر.
حرف از موجودیت مشکلات درترافیک کابل زمانی گفته میشود که اداره تراقیک کابل به اساس یک طرح اصلاحی به شهرداری سپرده است.
مسوولان اداره ترافیک می‎گویند مشکلات ترافیک شهر عمیق و جدی است که ریشه در تراکم بیش از حد جمعیت و ظرفیت پایین شهر کابل دارد. از سویی هم، مسوولان شاروالی کابل از پلانهای جدید و حل بنیادی این مشکلات در درازمدت سخن میزنند و از مردم میخواهند تا عملی شدن پلانهای جدید این اداره صبر و تحمل  داشته باشند.
مسوولان ترافیک کابل  میگویند انانیکه از این اطلاعیه تخلف کنند مجازات میشوند و به همین منظور گزمه های ترافیک در شهر کابل توظیف اند.
مگرتطبیق این برنامه کمی دشوار به نظر میرسد با انکه از نشر اطلاعیه ترافیک کابل چند روز سپری  میشود مگر استفاده دو نفری از سیت های یک نفری همچنان ادامه دارد.
عزیزالله راننده تکسی که در مسیر ده افغانان- کوته سنگی رفت و امد دارد میگوید که این اقدام ترافیک یک اقدام نیک است مگر خوب میشود که این اداره محترم مشکل راندگان را نیز مدنظر میداشت.
ما همه روزه برای نماینده معلولین از هر نوبت خود ده افغانی میدهیم برای جریمه های حق و ناحق هم پول میدهیم  یگان حق داری دیگر هم داریم  از هر نوبت که ظاهراً فکر میشود ۱۰۰  افغانی میگیریم برای ما ۸۰ افغانی  میماند حالا که تاکید است در سیت پیشرو یک نفر را انتقال دهیم ۲۰ افغانی دیگر به اساس قانون جدید کم میگردد یعنی در هر نوبت برای ما ۶۰  افغانی میماند.
عزیزالله تاکید دارد اگر ترافیک اصرار بر انتقال یک نفر در سیت پیشرو دارد پس  به مشکل ما هم رسیدگی کند دست نماینده معلولین را از یخن ما کوتاه سازد همچنان نگزارد تا یگان کسی دیگر از ما حق داری بخواهند.
او توضیح نمیدهد که از یگان کس دیگر هدف اش کی است.
مگر شماری  از شهریان بعضی از افراد پولیس  ترافیک را متهم میسازند که از رانندگان و کراچی رانان پول میگیرند ادعا که مسوولان ترافیک ان را رد میکنند.
محمد قسیم کارمند یک مطبعه شخصی میگوید که به کار کرد ترافیک چندان باور ندارد اداره ترافیک چندی قبل گفته بود که رانندگان نمیتوانند هنگام رانندگی از تلیفون استفاده نمایند مگر این کار همچنان ادامه دارد و ترافیک در کنترول ان ناکام است.
قسیم میگوید که به اطلاعیه جدید ترافیک هم باور ندارد زیرا میداند که ترافیک در تطبیق ان عاجز است و زمینه را برای سود جویی های تازه باز میکند.
اما مسوولان ترافیک کابل میگویند که انها برای تطبیق برنامه های شان دست به کار شده اند مگر مردم همکاری ندارند.
انها خود سوال میکنند  که کدام شهروند نزد موظف ترافیک مراجعه کرده است که این موتر و یا این  راننده مقررات شما را رعایت نمیکند و یا شکایات دیگر
این گفته ها میرساند که موظفین ترافیک ٬ رانندگان و شهروندان به ادرس هم حرف های دارند  وهر کدام هم دلایل خود را میگویند  مگر اصل مشکل در تعهد و عدم هماهنگی است  اگر مسوولان، شهروندان و رانندگان با هم هماهنگ شوند و همه منافع خود را در منافع  همگانی جستجو کنند مشکلی وجود نخواهد داشت.# تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 22/ حمل
چگونگی توزیع شناسنامه برقی درکشور به یک مشکل حاد اجتماعی ، حتی سیاسی و امنیتی تبدیل گردیده است.
افغانستان کشور که دموکراسی نوپا را تجربه میکند یگانه کشور درسطح منطقه است که شهروندان آن شناسنامه های قدیمی را با خود دارند و برنامه دولت مبنی برتوزیع شناسنامه های برقی به دلایل مشخص تاکنون عملی نگردیده است.
مردم افغانستان که درسالروان غرض انتخاب نمایندگان شان به شورای ملی رای شان را به صندوق خواهند ریخت امیدوار بودند که دروجود برنامه جدید ( توزیع شناسنامه های برقی ) دیگر تقلب و جعل را درانتخابات شاهد نباشند.
انتخابات های گذشته به دلیل زمانگیر بودن شمارش آرا تقلب و تحلف های خود را داشت ومشکلات جدی را در صحنه سیاسی و اجتماعی درافغانستان خلق کرد.
توزیع تذکره های برقی یکی از تعهدات دولت دربخشی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی است برنامه که عملی نگردید . بل دولت به منظور شرکت مردم درانتخابات پیشرو فیصله کرده است که رای دهندگان چون انتخابات های گذشته درکشور با شناسنامه های کاغذی رای دهند شماری زیادی ازمردم عقیده دارندکه شناسنامه های کاغذی به عنوان یک سند بهادار از مصونیت لازم برخوردار نیست ، مشکل دراین است که دولت از چند سال به اینطرف چاپ تذکره های کتابچه یی را هم متوقف ساخته و به عوض برای شهروندان تذکره های کاغذی توزیع میکند تذکره های که چاپ آن ساده است.
یک  عضو شورای ملی تاکید دارد که حلقات درداخل نظام تلاش دارند تا انتخابات را درمسیر دلخواه شان هدایت کنند و مساله توزیع تذکره های کاغذی جزهمین تلاش ها است .
او همچنان گفت که تذ کره های کاغذی نشانه از یک سیستم کلاسیک و قدیمی است که دروجود آن نمیتوان از هویت افغانی خود دفاع کرد زیرا این گونه تذکره نزد تروریستان پاکستان ، عربی و کشورهای دیگر هم است  که باعث بی اعتمادی کشورهای دیگر در برابر افغانستان شده حتی سفارت خانه کشور های که برای افغانها ویزه میدهند برناامیدی  این تذکره ها از سوی نهادهای دولتی تاکید دارند.
پس این تذکره مشکل ساز است تا درمانگر جعل و تزویر درآن به گونه گسترده وجود دارد.
بازار قصه خوانی در پیشاور پاکستان منبع و مکان اصلی چاپ این گونه تذکره است .
ضمناً تقلید و تاپی از مهرهای دولتی نیز دراین بازار صورت میگیرد پس برعلاوه افغانستان ، شهروندان کشور های دیگر بخصوص شهروندان پاکستانی به این گونه تذکره ها دسترسی دارند.
ضمناً موجودیت تذکره های کاغذی در بازار آزاد بخصوص کشورهمسایه پاکستان مایه نگرانی برای مسوولان امنیتی نیز بوده است شماری زیادی از تروریستان که به چنگ افتاده اند چند تذکره کاغذی با چند هویت داشته اند.
حالاکه حرف ازبرگزاری انتخابات درکشور است به کابینه افغانستان دستور داده شد تا کمیسیون انتخابات لست رای دهندگان را آماده سازد. کابینه تذکره های برقی را یگانه سند برای شناخت و تثبیت رای دهندگان میداند ضمناً به اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس هدایت داده است تا ده میلیون نسخه دیگر از این تذکره را آماده سازد و روند توزیع تذکره را برای متقاضیان آغاز نماید.
با این تصمیم کابینه این امر قطعی شد که انتخابات آینده چون انتخابات های گذشته با تذکره های کاغذی صورت خواهد گرفت.
حالا این سوال مطرح است که دروجود تذکره های کاغذی چه تضمین وجود دارد که دیگر ما یک انتخابات پر ماجرا و پر تقلب نخواهیم داشت.؟
یک عضو شورای ملی که از ولایت قندهار نمایندگی میکند میگوید که باین تصمیم حکومت وحدت ملی خود یک بخشی از تعهدات شان را نقض کردند وعملاً ازیک تعهد شان عدول نمودند . آنها دیگر نمیتوانند بگویند که درانتخابات آینده تقلب وجعل وجودندارد.
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل امنیتی میگوید توزیع این شناسنامه ها که همین اکنون جریان دارد تذکره به هیچ معیار برابر نیست باید هرچه زود تر مشکل تذکره های برقی حل میشد و توزیع میشد زیرا تذکره های برقی معیاری است و هم یک سند هویت معتبراست درتذکره اصلی کاغذی هرگونه جعل دیده میشود و توزیع شناسنامه های کاغذی صرف به نفع قاچاقبران و تقلب کاران انتخابات است و بس و به مردم و شهروندان هیچ کدام فایده ندارد.
شناسنامه ها نقاط ضعف دارد و هیچ گونه نقطه درآن  قوی دیده نمی شود.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی میگوید یکی از نقاط قوی توزیع شناسنامه های کاغذی این است که حکومت بخاطر برگزاری انتخابات مسوولیت پذیر میشود و میتوانیم که یک انتخابات شفاف داشته باشیم.
نقاط ضعف آن این است که ما داریم بالای هر چیز سرمایه گذاری می نمایم اما آنرا به هدر میدهیم مانند تذکره های برقی باید از همه اولتر تذکره های برقی توزیع میشد واین روند  هرچه زودتر آغاز شود .
تذکره کاغذی باید درزمان ثبت نام رای دهندگان درسال 2004با کارت آغاز میشد .
درموجودیت تذکره های برقی ما مجبور هستیم در انتخابات لست رای دهندگان را نوسازیم .
از این گفته ها بر میاید که توزیع تذکره های برقی یک گام برعقب است که باید پیامد های آن را متوجه بود.  ختم/ نجیب بهزاد – عبدالخالق ...ک..م

کابل باختر/ 21/ حمل
وزیر امور داخله میگوید، اصلاحاتی را در قوماندانی های امنیه ولایات و ریاست های آن وزارت به میان میاورد .
به گزارش آژانس باختر ، ویس احمد برمک وزیر امور داخله این وزارت درنظر دارد تا درآینده نزدیک درسطح قوماندانان امنیه و ولایات و روسای این  وزارت تغییرات گسترده ایجاد کند و نزدیک به 30 تن از قوماندان های امنیه و روسا تغییر و تبدیل خواهند شد.
وی با اشاره به بررسی های شش ماه اخیر در وزارت داخله  گفته است که تغییر حتمی است و این کار به هدف اصلاحات انجام خواهد شد.
همچنان برمک میگوید، ایجاب میکندکه یک سلسله تغییرات به میان آید ما در ولایت های که با مشکل های عملیاتی مواجه اند قوماندانان با قدرت راهبردی و تجربه های جنگی بیشتر گماشته خواهند شد.
برمک تاکید دارد که بیشتر جوانان تحصیل کرده دراین سمت گماشته میشوند.
قبلاً وزارت امور داخله در یک حرکت که جز برنامه های اصلاحی آن وزارت خوانده شد، آمرین و معاونین و آمرین جنایی حوزه های امنیتی شهر کابل را از طریق یک رقابت آزاد تعیین کرد.
اصلاحات دروزارت امور داخله زمانی روی دست گرفته میشودکه به شمول رییس جمهور غنی شماری از مقامات عالی رتبه دولتی از وجود فساد گسترده درآن وزارت حرف های زده اند.
ویس برمک که چند ماه میشود به عنوان وزیر داخله گماشته شده تلاش می نماید تا با اجرای برنامه های اصلاحی به این مشکل دروزارت امور داخله نقطه پایان گذارد.
او برنامه اصلاحات در پولیس کابل را تا اندازه تطبیق کرد و حالا برای آوردن اصلاحات در قوماندانی های امنیه ولایات برنامه ریزی میکند.
شماری از متنفذان نظام ، آگاهان سیاسی ، کارشناسان امور امنیتی و فعالان مدنی میگویند که آقای برمک با سرعت حرکت میکند.
آنها ضمن آنکه برمک را که خود یک انجنیر ساختمانی است به کم تجربه گی متهم میسازند میگویند اکثری مقرری ها دروزارت داخله ، مقرری های سفارشی است که درآن مقامات عالی رتبه دولتی ، رهبران سیاسی و وکلای پارلمان نقش دارند که دور نمودن افراد وابسته به آنها از دستگاه پولیس میتواند برای وزیر داخله و به همین ترتیب برای مسوولان دیگر نظام چالش برانگیز باشد.
چنانچه در هنگام آوردن اصلاحات در پولیس کابل ، برادریکی از وکلای پارلمان از ورود آمرحوزه جدید پولیس به یکی از حوزه ها جلوگیری کرد.
این آگاهان میگویندکه آوردن اصلاحات یک اقدام نیک است مگر نباید به قیمت از دست دادن کادرهای با تجربه تمام شود.ختم/ فریبا – عبدالخالق 

کابل باختر/ 20/ حمل
ادامه حملات راکتی و توپخانه یی پاکستان بربخش  های از ولایت کنر ، نقض حریم و تجاوز برحاکمیت افغانها بوده که ادامه آن به هیچ عنوانی قابل تحمل نیست .
به گزارش آژانس باختر ، طی روز های اخیر حملات راکتی و توپخانه یی ملیشه های پاکستانی دربخش های از ولایت کنر تشدید یافته است .
ملیشه های پاکستانی همه روز به گونه یی سیستماتیک و پلان شده بخش های از ولایت کنر را با راکت وگلوله های توپ اماج قرار  میدهند حتا در هفته گذشته جنگنده های آنکشور حریم هوایی افغانستان را نقض نمودو برولسوالی دانگام ولایت کنر بمب ریخت که خساراتی را درپی داشت تشدید حملات راکتی و توپخانه یی پاکستان همزمان با تشدید فعالیت های دیپلوماتیک آنکشور است .
این حملات درست زمانی برنامه ریزی میشودکه هیئت های بلندپایه پاکستان به منظور کاهش تشنج و رفع بی اعتمادی درروابط دوکشور به سفرهای را به کابل انجام دادند.
درسه ماه گذشته که همزمان است با تشدید تحرکات نظامی پاکستان رییس ستاد ارتش ، مشاور امنیت ملی ، معین سیاسی وزارت خارجه و دراین اواخر هم نخست وزیر پاکستان از کابل دیدار کردند ، دیدار های که با تعهد همکاری با افغانستان در امر مبارزه با هراس افگنی ایجاد فضای اعتماد و گسترش روابط همراه بود.
درحالیکه پاکستان از یک سو کار درصحنه دیپلوماتیک را سرعت بخشید  وتلاش دارد تا به اصطلاح نیت نیک خود را برای مردم افغانستان نشان دهد ازطرف دیگر با راکت پراگنی ها دربرابر مردم افغانستان زورآزمایی میکند.
پس دراین دوحرکت متضاد ، چه نوع همکاری و دوستی را میتوان از پاکستان توقع و امیدداشت به جز آنکه بگویم پاکستان صادق نیست بل یک کشور ماجرا جو است .
ادامه راکت پراگنی های پاکستان برکنر واکنش های تندی را درمیان مردم به بار آورده است.
سیف الرحمن سمسور باشنده ولسوالی دانگام که درعین حال به عنوان آموزگار دریکی از مکاتب آن ولسوالی خدمت می نماید میگوید که پاکستانی ها با این عمل شان فضای زندگی و کار را دردانگام قید ساخته اند ضمناً مردم ما تحمل ادامه آن را ندارند اگر دولت دست به کارنشود مردم خوداقدام خواهندکرد.
شورای ولایتی کنر هم هشدار میدهدکه اگر دولت برای رفع این مشکل اقدام نکند پس برای مردم اجازه دهد تا خود به داد ملیشه های پاکستانی برسند.
درننگرهار ، لغمان ، پکتیا ، هرات وبدخشان ، کندهار و بغلان نیز فعالان جامعه مدنی ، اقشار مردم و اعضای شورای ولایتی نیز مشکل کنر را مشکل افغانستان میدانندو از دولت میخواهند تا علیه این گونه برنامه های اغراض آمیز پاکستان دست به کار نشود یا اجازه دهد مردم خود اقدام کنند.
اما اقدامات تحریک آمیز پاکستان درکنر و جاهای دیگر واکنش های مجلس نمایندگان را نیز درقبال داشت و شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواهان اقدام عملی و صادقانه پاکستان درمبارزه با هراس افگنی و تامین ثبات درافغانستان شده اند.
نمایندگان مجلس به این باور اندکه نظامیان پاکستان طرفدار صلح درافغانستان نیستند و باراکت پراگنی های شان درعمل میخواهند تعهد سیاسیون دوکشور را مختل سازند.
آنان تاکید دارندکه مقام های افغان نباید دربرابر راکت پراگنی پاکستان بی تفاوت بمانند باید این موضوع به نهادهای بین المللی درافغانستان شریک ساخته شود.
درهمین حال عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان نیز میگوید که گفتگوها میان کابل و اسلام آباد درحالی آغاز شده که پاکستان به خلاف اصول و روحیه همکاری به قلمرو افغانستان راکت پراگنی گروه است ، و این عمل گرا پاکستان نشان میدهد که مذاکرات میان رهبران دوکشور ضیاع وقت است ونتائیجی درقبال نخواهد داشت .
نمایندگان مردم تاکید دارند که پاکستان باید ازادامه بازی های دوگانه دربرابر افغانستان دست بردارند .
حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر درحالی ادامه داردکه وزارت دفاع افغانستان در گذشته بار ، بار هشدار داده است که دربرابر این گونه تحریکات پاکستان به عمل متقابل دست خواهد زد مگر مردم میگویند که نشانه از عمل در برابر پاکستان دیده نشده است.
جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی در واکنش به این ادعا ها به آژانس باختر گفت ،وزارت دفاع ملی به تمام قطعات سرحدی درولایت های کنر ، نورستان و ولایت هائیکه هم مرز حط فرضی دیورند اند هدایت داده شده است . تا در برابر اقدامات تحریک آمیز ملیشه های پاکستان عمل باالمثل و جواب  نظامیان پاکستانی و راکت پراگنی های شان را بدهد .
او میگوید که به این گونه اقدامات تحریک آمیز پاکستانی ها پاسخ داده شده و آنها در یافته اند که جواب هر اقدام تحریک آمیز شان را میگیرند.
انکشافات اخیر در روابط افغانستان و پاکستان درجبه جنگ وصلح ، نشان میدهد که بسیار وقت است که درافغانستان اعتماد و باور نسبت به پاکستانی ها شکل گیرد مگر آنکه این کشور به واقعیت ها تن دهد.
ختم/ فریبا احسان زاده – عبدالخالق

کابل   باختر  20  حمل
در حالیکه ازحضور  امریکا  درجنگ علیه هراس افگنان در افغانستان هفده سال میگذرد قوماندان عمومی نیروهای امریکایی وناتو درافغانستان  میگوید که شکست در جنگ افغانستان غیرقابل  تصوراست .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد : جنگ علیه هراس افگنی در افغانستان برای ایالات متحده به عنوان طویل ترین جنگ آنکشور در بیرون از امریکا ثبت گردیده  و با گذشت هفده سال هنوز هم دور نمای آن مبهم است مگر جنرال جان نیکلسون قوماندان عمومی نیرو های امریکایی وناتو درافغانستان درمراسم ستایش از سربازان  نیروهای خارجی که درجنگ افغانستان زخمی شده اند   گفته است که جنگ افغانستان دربرابر هراس افگنان  یکی ازمهمترین جنگ های جهان است  ودراین جنگ باید  حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی  پیروز شوند.
اوگفته است که با وجودیکه این  جنگ دربرابرهراس افگنی ، مهمترین جنگ در جهان است ،شکست دراین جنگ غیرقابل تصوراست  ، باید  پیروز باشیم وموفق شویم زیرا این جنگ نه  تنها برا ی آینده افغانستان بل برای آینده تمام بشریت  مهم است .
پس ازخروج  نیروهای بین المللی درسال 2014 میلادی ازافغانستان وسپردن مسوولیت های امنیتی  به نهادی های امنیتی افغانستان، گروه های هراس افگن به کمک حامیان شان تلاش کردن که بخش های ازکشوررا تصرف کنند اما بامقاومت نهادهای امنیتی کشور به اهداف خود نرسیدند اما این جنرال امریکایی دوباره برای مبارزه با گروه های هراس افگن درافغانستان خواهان افزایش سربازان امریکا شده بود.
امریکا وناتو تصمیم گرفتند تا سربازان شان را درامرمبارزه با هراس افگنان دراین کشورافزایش دهند که شماری سربازان امریکای وناتو تحت ماموریت حمایت قاطع وارد مرحله ماموریت جدید در کنار نهاد های امنیتی افغانستان  گردیدند.
باوجودآنکه شماری سربازان امریکایی وناتو درافغانستان افزایش یافت اما درحال حاضر گروه های هراس افگن به کمک وهمکاری برخی کشور های منطقه تلاش دارند تا مبارزه امریکا وناتو را درافغانستان را برای مهار گروه های  هراس افگن ناکام وبه درازا بکشانند.
برخی آاگاهان تاکید دارند  که  جنگ افغانستان طولانی  ترین جنگ تاریخ امریکا دراین کشور است و به این باوراند که امریکا و متحدینش درجنگ افغانستان شکست خورده اند  درحالیکه قوماندان نیروهای امریکایی و ناتو درافغانستان تاکید دارد که  شکست  درجنگ افغانستان  معنی ندارد و حکومت افغانستان وجامعه جهانی باید پیروز این جنگ باشند .
به گفته این آگاهان پیروزی امریکا و ناتو درجنگ افغانستان زمانی به پیروزی میرسد که استراتیژی جدیدامریکا برای افغانستان و کشورهای جنوب اسیایی قدم به قدم عملی شود زیرا پاکستان ،ایران ، چین وروسیه تلاش دارند که راهبردی جدید امریکا را درمنظقه به چالش بکشانند .
پس نظامیان امریکا و ناتو این را بدانند که کلید موفقیت پیروزی شان در افغانستان جدی گرفتن همین راهبردی است وکشور های که حامی تروریست های اند ازراه های مختلف بالای شان فشارهای سخت را وارد کنند نه باتهدید های لفظی ، درغیرآن امریکا وناتو درجنگ افغانستان بیشتر متضرر خواهند شد
ضمنا لازمی است تا امریکا  و متحدین ان در کشور های غربی  در حهبه دپلوماتیک نیز فعالتر شوند و مساله جنگ علیه  هراس افگنی را  که از ابتدا تا امروز به عنوان یک معضل جهانی تعریف شده همچنان با همان روحیه دنبال کنند بخصوص برای مجازات کشور های حامی هراس افگنان دست به کار شوند  به همین ترتیب فراموش نشود که تجهیز و ظرفیت سازی نیروهای دفاعی افغان نیز یک راهبرد اساسی در امر مهارگروه های  تلقی شده میتواند. جاوید روشان

کابل  باختر   ۱۸ حمل
حادثه اخیر در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز به یک دستاویز تبلیغاتی برای طالبان و همکارا ن پاکستانی آنها مبدل گردیده  و آنهادر پی سود جویی وبهره گیری از این رویدا د اند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : اخیر یک تجمع گروه  طالبان درولسوالی دشت ارچی ولایت کندز هدف یک حمله هوایی قرار گرفت .
منابع وزارت دفاع افغانستان میگویند که آنها مکانی را هدف قرار دادند که در ان اعضای رهبری شورای شمالشرق طالبان مصروف انجام یک جلسه بودند که در آن  روی طرح حمله بر بخشی وسیع از ولایت کندز بحث میشد.
این منابع تاکید دارند که  در این حمله به شمول یک عضو شورای کویته طالبان شماری از اعضای برجسته این گروه  که گردانندگان جنگ  این گروه در کندز بودند کشته شدند .
وزارت دفاع افغانستان نام نویس از اعضای برجسته طالبان را ارائه کرده است که در این حمله جان باختند
گفته شده ٬طالبان به منظور آنکه  جلسه شان به گونه مصوون برگزار شودیک جلسه دستار بندی را ترتیب دادند و در پوشش این جلسه ٬ جلسه اصلی شان را برگزار کردند.
گفته که هنگام حمله  به افراد غیر نظامی هم تلفاتی وارد شده است  و ووزارا دفاع هم تائید نموده که در این حادثه به افراد ملکی اسیب رسیده است مگر رقم تلفات را که وزارت دفاع افغانستان ارائه میدهد متفاوت با رقم است که طالبان و رسانه های پاکستانی آن را ارائه کرده اند.
نشانه های وجود دارد که طالبان و حلقات در پاکستان در صدد اند تا از این رویداد بهره گیری نمایند.
در این جای شک نیست که  قتل افراد ملکی بخصوص کودکان به هر نام  وعنوان که صورت گیرد یک عمل قابل جبران بوده و نمیتوان که عزیزان کشته شده یک خانواده را به آنها باز گرداند غم عایده برای این خانواده ها غیر قابل جبران است و دولت غرض جلوگیری از تکرار همچو وقایع تدبیر و برنامه دارد
مگر بهره گیری طالبان و دوستان پاکستانی آنها در این خصوص قابل مکث و دقت است .
رسانه های پاکستانی ، برخی چهره های برجسته دراین کشور، وبسایت ها ، شبکه های اجتماعی  نزدیک به اردوی و سازمان های استخباراتی پاکستان به تعقیب این رویداد ارچی فعال شده اند و حرف های تحریک آمیز رابه میدان میکشند 
همچنان رویداد دشت ارچی برای طالبان به یک دستاویز تبلیغاتی مبدل گردیده است 
برخی آگاهان به این باوراند که  با در نظر داشت واکنش طالبان و حلقات در پاکستان که در رسانه ها و شبکه  های اجتماعی  پاکستان انعکاس یافت به خوبی درمیابیم که  ذهنیت  تداوم جنگ وحمایت از طالبان به گونه واضح در پاکستان وجود دارد  وپاکستانی ها میخواهد به ان رنگ  وبوی قومی نیز دهند .
چنانچه حزب عوامی نشنل پاکستان به رهبری اسفندیار ولی که یک حزب ملیت گرا است  ،حادثه دشت ارچی را قتل  پشتون های درسه دهه  گذشته  توصیف کرده است . مگر  هیچ اشاره ای  به کشته شدن افراد بلند پایه ی طالبان دردشت ارچی  نمی کنند
رسانه های پاکستانی و رهبران طالبان زیاد از دشت ارچی میگویند مگر آنها هیچگاهی از حملات اسفبار وخونین که در کابل  و شهر های دیگر کشور اتفاق افتاد چیزی نگفتند
دشت ارچی بخشی از افغانستان است و درد خانواده غم دیده در ان ولسوالی برای هر افغان قابل درک است کاش ٬ طالبان هم انسانی فکر کنند و غم را که هموطنان ما در چهار راه صدارت ٬ در چها راه زنبق ٬ در ورزشگاه لشکرگاه ٬ در چوک دهمزنگ ... متحمل شدند  درد خود بدانند  و پذیرند که در انجا هم  خون افغان ها ریخت
طالبان نه تنها در برابر همچو وقایع حس همدردی ندارند بل با پذیرش مسوولیت به آن فخر فروشی کردند پاکستانی ها هم در برابر همچو جنایت ها خاموش ماندند یعنی قتل افغانها را نا دیده گرفتند و هیچگاه   نگفتند که  طالبان به نابودی نسل افغانها پا لچ کرده اند  چون طالبان مجری برنامه های  پاکستان در افغانستان اند
آنها قتل رهبران طالبان را در دشت ارچی نسل کشی میدانند مگر جاری شدن خون افغانها را در بخش های دیگر کشور که طالبان عامل ان اند جهاد  و مبارزه میگویند
این نشان میدهد که وجدان های خفته در پاکستان زیاد است ختم  تحلیل سیاسی

کابل   باختر   ۱۵   حمل 
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که صلح  خواهی ما  به معنای تسلیمی طالبان نیست بل ما خواهان صلح عزتمند هستیم وطالبان باید به  روند صلح ملحق شوند .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد :  محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیرو درنشست مجمع عمومی  این شورا درولایت  قندهارازطالبان خواست که به روند صلح  بپیوندند.
او گفته است که هدف از طرح صلح حکومت وحدت ملی ، تسلیمی طالبان ودیگر مخالفان مسلح  به حکومت افغانستان نیست ، بل شورای  عالی صلح  خواستاز صلح  آبرومند برای تمام  طرف های درگیر جنگ است .
استاد خلیلی گفته است که  هیچ وقت صلح  سراسری  توسط خارجی های به دست نمی آید  و خارجی های فقط می توانند از روند صلح  حمایت کنند .
استاد خلیلی تاکید کرده است که رهبری  این شورا آماده هرگونه قربانی برای رسیدن به صلح  است  وهیچ گاه از توطیه هایی  که دربرابر شورای عالی صلح  جریان دارد ،نخواهد ترسید.
اظهارات تازه یی رئیس شورای عالی صلح افغانستان دنباله تلاش های این شورا است که برای کشاندن  طالبان به میز مذاکره صورت میگیرد
قبلا این شورا با گرد آوری حدود ۷۰۰ عالم دینی تلاش  کرد تا نظر و دیدگاه آنها در خصوص اغاز باب مذاکره با  طالبان با خود داشته باشد همچنان برگزاری نشست مشورتی  با جوانان و فعالان مدنی ٬ پیشنهاد انجام مذاکره بدون قید و شرط با طالبان از جمله کاری های است که رهبری جدید شورای عالی صلح به ان مبادرت ورزیده است
ضمنا رئیس جمهور در کنفرانس کابل یک بسته پیشنهادی را برای طالبان ارائه کرد  و انانرا به  رواوردن در روند صلح ترغیب نمود
دو بار سفر کریم خلیلی به اندونیزیا ٬ سفر رئیس جمهوری اندونیز یا به کابل ٬ و آمادگی اندونیزیا برای برگزاری نشست از علمای دینی برای بحث پیرامون قضیه افغانستان  بخشی از تلاش  شورای عالی و دولت افغانستان برای آماده ساختن طالبان برای گفتگو های صلح بود مگر طالبان در برابر همه این اقدامات و برنامه  ایستاده شدند وهمچنان لجوج باقی ماندند
شماری  از آگاهان سیاسی با تاکید براین که طالبان یک پروژه استخباراتی اند و برای اهداف معین خلق شده اند نمیتوان انها را به میز مذاکره حاضر کرد چون اراده خود را ندارند  چنانچه رئیس جمهور غنی در یکی از سخنرانی های خود از طالبان خواست که سرنوشت خود را بیه بیگانگان ندهند
از طرف دیگر شماری از اگاهان سیاسی ٬ منتقدان سیاسی نظام حتا شماری از مسوولان در داخل دولت ٬ شورای عالی صلح را نهاد میدانند که موثر نبوده  و نتوانسته تا در تسریع بخشیدن به روند صلح تحرک لازم داشته باشد انها خواهان مسدود شدن این شورا اند.
برخی از نماینده گان درمجلس تاکید کرده اند شورای عالی صلح به جای انکه به  مسایل مربوط به صلح رسیده‌گی کند به مرکز کمپاین های سیاسی مبدل  شده‌است ،این شورا باید لغو شده و بجای آن شورای دیگر ایجاد گردد. این نمایندگان همچنان میگویند که شورای عالی صلح ملیون ها دالر را مصرف کرد مگر هیچ دستاوردی ندارد
این نماینده گان گفته اند  تا زمانی‌که این شورا لغو نشده و بجای آن یک آدرس بی‌طرف و مستقل بوجود نیاید، تلاش‌های جاری صلح کدام نتیجه نمی‌دهد .
باری عبدرب رسول سیاف در یک گردهمایی  بدون انکه از شورای صلح نام برد از دولت خواست تا از کته بخشی ها به طالبان خوداری نماید
از سوی دیگر شماری تحلیگران مسایل سیاسی  به این باوراند که  شورای عالی صلح کارایی و دست‌آوردی نداشته است و ترکیب شورای عالی صلح به‌گونه‌ای است که گرایش هم‌سویی با طالبان در میان برخی از اعضای آن به خوبی محسوس است.
هم‌چنان اعضای این شورا از دانش و سواد لازم در عرصه دیپلوماسی و مدیریت بحران برخوردار نیستند. زیرا بحث گفتگو با طالبان صرفا در جغرافیای افغانستان محدود نیست بلکه پای سازمان‌های جاسوسی و حلقات و سازمان‌های بین‌المللی در آن دخیل است .
به گفته آنان افتتاح دفتر قطر نشان داد که شورای عالی صلح نه تنها ابتکار عمل ندارد بلکه عملا در حاشیه قرار گرفته و از رویدادها عقب مانده است واین نهاد تا کنون آدرس دشمن و مخالف و مخاطب خود را پیدا نکرده و 2 سال پی هم مخاطبش با یک مرده  یعنی ملا عمر رهبر گروه طالبان بوده است.
برخی از آگاهان امور پیشنهاد کرد ه اند  که به جای شورای عالی صلح افغانستان یک کمیسیون میانجی گری از افراد نخبه و کارشناس تشکیل شود تا بتوانند به دولت مشورت های تکتیکی، علمی و معاصر در ارتباط با چگونگی بحث صلح با طرف مقابل مطرح کنند . جاوید روشان

کابل   باختر  ۱۳  حمل
پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ  دقیق  برگزاری انتخابات  شورای  ملی وشوراهای  ولسوالی ها را اعلام  کرد٬  نماینده گی سازمان  ملل متحد درافغانستان و ناتو ٬ از این طرح  استقبال  نموده ٬  خواستا رمشارکت مردم دراین روند  شده اند .
گزارشگر آژانس باختر منیگارد :  کمیسیون مستقل انتخابات  پس از سه سال تاخیر،روزگذشته تاریخ 28 میزان سالروان را روز برگزاری  انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها  اعلام کرد .
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است  تعیین تاریخ مشخص برای انتخابات پیش رفت مثبت و مهم  درکار کمیسیون مستقل انتخابات است واین امکان را فراهم  میکند تا انتخابات از مرحله برنامه ریزی رسمی به مرحله ای اجرا گام بردارد .
وی تاکید کرده انتخابات شفاف وهمه شمول جز مهمی  ازافغانستان  است وقدرت روند  سیاسی  دموکراتیک را که دراین  جا ریشه  دوانده است نشان میدهد .
این دیپلومات سازمان ملل متحد گفته است که یوناما و جامعه بین المللی  به حمایت از روند  های انتخابات درافغانستان هم چنان متعهد استند.
ناتو نیز بااستقبال از مشخص شدن زمان انتخابات شورای ملی وشوراهای ولسوالی ها تاکید کرده است  انتخابات با اعتبارو همه شمول کلیدی  برای  دموکراسی  وامنیت  پایداردرافغانستان است.
این درحالیست که عبدالبدیع صیادرئیس کمیسیون مستقل انتخابات  دردیروز درنشست خبری گفت می خواهیم به سمع مردم برسانیم که ثبت نام رأی دهندگان به تاریخ 25 حمل در مراکزو ولایات آغاز می گردد. کارمندان ثبت نام استخدام و آموزش آنها عملاً جریان دارد، انتقال مواد ثبت نام مطابق برنامه آغاز گردیده است، برنامه آگاهی عامه عملاَ آغاز شده و تا جریان ثبت نام ادامه می یابد.ونیز از آنعده از هموطنانی که تا حال تذکره اخذ نکرده اند، تقاضا می نمائیم که به مراکز توزیع تذکره مراجعه کرده و تذکره اخذ نمایند.
صیاد افزود که براساس قانون اساسی  انتخابات افغانستان نیاز است کسانی که برای مجلس  نماینده گاه  نامزد میشوند  یک هزارکارت  رایدهی  وامضا از هواداران شان  جمع اوری کنند که این کمیسیون بعداز تکمیل ثبت نام  نامزدان انتخاباتی 33 روز  را برای رسیده گی  با شکایت های که از این نامزدها میشود  اختصاص داده است .
به گفته وی بعد از ان فهرست نامزد ها  نهایی شده وبراساس  این فهرست اوراق رای چاپ میشود که چاپ وانتقال این اوراق به کمیسیون انتخابات شش هفته را دربرخواهد گرفت .
برخی اگاهان به این باوراند که برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه  خواست جامعه جهانی وافکار عمومی است وچهره های جدید به عنوان نماینده گان مردم به پارلمان رایابند زیرا جامعه جهانی این روند را حمایت مالی وتخنیکی میکند وخواستار برگزاری انتخابات ملی وشورای های ولسوالی ها است زیرا برا ی جامعه جهانی  غیراز برگزاری این انتخابات گزینه یی دیگری وجود ندارد. روشان

کابل  باختر  ۱۱ حمل
یک دیپلومات ارشد روسیه گفته است که طالبان  از آنکشور درخو است پول کرده اند مگر روسیه پوزش خواسته است.
گزارشگراژانس باختر مینگارد:ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان تائید کرده است که نمایندگان روسیه وطالبان ملاقاتی داشته اند واین گروه از روسیه تقاضا پول کرده است
این گفته ها در حالی بیان میشود که روسیه  ازسوی امریکا متهم  به حمایت ازگروه طالبان درافغانستان بوده ومسکو این اتهامات را ردنموده است
اما حالا  نماینده خاص روسیه برای افغانستان پذیرفته که مذاکرات میان نماینده گان روسیه و طالبان صورت گرفته است .
ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستا ن میگویدکه نماینده گان  روسیه وطالبان در ملاقاتی که باهم داشتند بر اتهامات مقام های امریکایی  مبنی بر حمایت روسیه از گروه طالبان  افغان خندیدند.
این دیپلومات روسی بدون انکه از محل برگزاری ملاقات و این که این ملاقات در کدام سطح صورت گرفته، افزوده است که نماینده گان گروه طالبان به   نمایند گان روسی گفته اند  که این گروه سلاح موردنیاز شان را از پولیس ونظامیان افغان به صورت  غیر قانونی خریداری  می کنند و طالبان همچنان  به مقام های روسی  گفته اند که این گروه فقط به پول نیاز دارند.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که دراین مذاکره  نماینده روسیه در پاسخ به خواست طالبان به گونه شوخی  به مذاکره کننده گان طالبان گفته اند که متاسفیم ، ما پول نداریم .
کابلوف در این اظهارات خود تاکید کرده که هدف تماس روسیه با گروه طالبان ازیک  سو حصول اطمینان از مصئونیت شهروندان روسی  در افغانستان است واز سوی دیگر، مسکو تلاش  میکند که  تا طالبان را به پیوستن به روند  مذاکرات صلح  ترغیب کند .
مقام های روسیه تاکید دارند که  بدون دخیل ساختن طالبان  درروند مذاکرات ،دسترسی  به صلح افغانستان نا ممکن است .
برخی از کارشناسان به این باوراند که حمایت روسیه  از گروه طالبان  به گونه استخباراتی  وغیر مستقیم  صورت گرفته است زیرا روسیه در مورد افغانستان سیاست دوگانه را اغاز کرده از یک سو مخالفان حکومت افغانستان را بخاطر منافع خود حمایت میکند واز سوی دیگر برا ی روند صلح افغانستان خود را درکنار مردم و دولت افغانستان دوست خوب میدارند .
به گفته انان این بازی روسیه مشابه به بازی های دوگانه پاکستان درقبال افغانستان است پاکستانی ها همیشه گفته اند که از روندصلح و تامین امنیت افغانستان حمایت میکنیم ولی برعکس گروه های هراس افگن را درناامن ساختن افغانستان وبه چالش کشیدن روند صلح افغانستان ، حمایت نموده اند .
این اگاهان میگویند که کابلوف با این گفته کوشیده تا اتهامات غرب و امریکا را که گویا روسیه طالبان را حمایت میکند  رد نماید در عین حال با این گفته ها به امریکا  پیام میدهد که میتوانند طالبان را به هر شکل که خواسته باشند به کار گیرند.
مگر گفته های کابلوف در کابل با تمسخر و خنده مورد بحث قرار میگیرد.
کابلوف کوشیده که حمایت تسلیحاتی روسیه با طالبان را با این گفته ها کتمان کند که گویا طالبان اسلحه مورد نیاز شان را از نظامیان افغان خریداری میکنند.
ایا خرید چند مرمی و یا هم چند میل اسلحه انهم در یکی ٬ دو مورد از نظامیان انهم در بیرون از شهرها میتواند نیازمندی این گروه را به اسلحه ومهمات کاهش دهد ؟
بدون شک جواب منفی است  ضمنا مسوولان امنیتی در ولایت های مرزی بخصوص تخار و فراه اسلحه و مهمات روسی را از گروه های تروریستی ضبط کرده اند که جدید بوده و آن را ارتش افغانستان در اختیار نداشته است پس این گفته های کابلوف است که خنده اور است زیرا با این گفته  نمیتوان کسی را فریب داد مگر خود را .
این اگاهان تاکید دارندکه این چنین بازی های دوگانه در قبال افغانستان دیده میشود که پاکستان انرا اغاز کرد و حالا روسیه ، ایران وچین ان را دنبال میکنند کشور های دیگر مانند امریکا نیز به انجام چنین بازی درافغانستان متهم اند.
همچنان کابلوف با این گفته ها تلاش کرده  حتا پاکستان را نیز از بر اتهام های وارده مبنی بر حمایت از طالبان برائت دهد وثابت سازد که طالبان از داخل کشور تغذیه میشوند.
انچه حرف مردم افغانستان به دولتمردان روسیه است این است  که انها اخلاق انسانی را نباید فراموش کنند  ناهنجاری های که امروز گریبانگیر مردم افغانستان است ناشی از تهاجم شوروی سابق بر افغانستان است که مردم مارا تباه ساخت و حالا وقت ان است تا روسیه مکلفیت اخلاقی خود را انجام دهد و دست مردم را بگیرند که کریملین نیشنان دیروز انها را به این حال کشانیده است.
ضمنا برای طالبان که اکثریت شان ادعا دارند که گویا در خانواده های مجاهدین زاده شده اند و فرزندان و وارثان ان مجاهدین اند که در برابر تجاوزشوروی سابق جنگیده اند مگر حالا به کریملین سر خم میکنند و تقاضای پول می نمایند ایا این برای مجاهدین دیروز که فرزندان شان ادعا رهبری طالبان را دارند یک شرم نیست ؟
روابط تازه که میان روسیه و طالبان به وساطت پاکستان ایجاد شده نشان میدهد که طالبان بخاطر پول حاضراند مرز انسانیت و اسلامیت را بشکنند  و  وارد هر معامله شوند. ختم تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 8/ حمل
اعضای مشرانو جرگه با طرح امیر حزب اسلامی مخالفت کردند.
اعضای مجلس سنا درجلسه عمومی با طرح گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی مخالفت کردندو آنرا به مثابه تجزیه کشور عنوان نمودند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، چندی قبل گلبدین حکمتیار رهبر یک شاخه از حزب اسلامی طرح را برای دولت ارائه کرد که درآن ایجادمناطق امن برای طالبان تذکره رفته است گلبدین به این باوراست که با ایجاد مناطق امن طالبان نسبت به صلح باورمند خواهند شد
مگر این طرح با مخالفت های اکثریت مطلق مواجه شد حتا طالبان آن را قبول نکردند.
چندی قبل گلبدین حکمتیار رهبر یک شاخه از حزب اسلامی طرح را برای دولت ارائه کرد که درآن ایجادمناطق امن برای طالبان تذکره رفته است گلبدین به این باوراست که با ایجاد مناطق امن طالبان نسبت به صلح باورمند خواهند شد .
مگر این طرح با مخالفت های مواجه شد حتا طالبان آن را قبول نکردند.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا میگوید ایجاد مناطق امن برای گروه طالبان که از سوی گلبدین حکمتیار طرح شده است مخالف هستم و این طرح به مثابه تجزیه کشور میباشد.
او افزوده است که ما مخالف صلح با گروه طالبان نیستم و صلح با عزت را یک ضرورت می دانیم .
اما با واگذاری چند ولایت به عنوان مناطق امن با گروه طالبان شدیداً مخالفیم او گفت ما بخاطر ایجاد دفتر برای طالبان درکابل موافق هستیم.
مسلمیار از دیگر سناتوران خواست تا با این طرح مخالفت خود را اعلان نمایند.
درهمین حال شماری از سناتوران مخالفت شان را با این طرح اعلان کرده و عملی شدن این طرح را تجزیه کشور خواندند .
جمعه الدین گیانوال یکی از اعضای مجلس سنا گفت اگر برای گروه طالبان مناطق امن ایجاد شود آنان امارت اسلامی خود را دوباره احیا کرده و حکومت موازی با حکومت افغانستان میسازند.
داوود غفاری یک سناتور دیگر با این طرح مخالفت کرد و آنرا برای مردم افغانستان قابل قبول نمی داند.
غفاری سپردن چند ولایت را برای طالبان گروگان گرفتن مردم آن ولایت بدست طالبان عنوان کرد.
درهمین حال شماری از آگاهان نیز طرح پیشکش شده حکمتیار را معقول و علمی نمی دانند
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی میگوید طرح زمانی پیشکش میشود از سوی اشخاص باید ملی و دولتی باشد و درآن بهبود امنیت صلح و ثبات درنظر گرفته شود.
او گفت گذاشتن قسمتی ازکشور برای مخالفان نظام  درهیچ گوشه از دنیا صورت نگرفته است و این ناممکن است .
بایدمناطق اگر بخاطر صلح اعلان میشود درآن دولت مخالفین و اپوزیسیون حضور داشته باشند تا یک دیگررا بپذیرند.
او گفت طرح که رییس جمهور در نشست روندکابل برای گروه طالبان پیشکش کرد معقول و علمی بود و باید آنها این طرح را بپذیرند باید گفت که عبدرب رسول سیاف شخصیت جهادی درسالروز وفات مارشال فهیم گفته بوداگر مناطق امن برای گروه طالبان به عنوان مناطق امن داده شود این مناطق به مناطق فساد مبدل می شود این درحالی است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی چندی پیش طرحی را به دولت پیشکش کرد که درآن گفته شده بود که چند ولایت بنام ولایات صلح برای گروه طالبان واگذار شود.
آگاهان سیاسی و فعالان جامعه مدنی از سیاسیون میخواهندکه برای حل بحران افغانستان معقول تر و جامعتر فکر کنند و برنامه ریزی نمایند طرح ماجراجویانه  که اهداف شخصی را درقبال دارد به جای نمیرسد.
ختم/ بهزاد