16 اسد 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تیم امنیتی کابل روی امنیت مرکز جلسۀ فوق‌العاده برگزار کرد

تیم امنیتی کابل روی امنیت مرکز جلسۀ فوق‌العاده برگزار کرد

کابل / ۱۶ اسد، / باختر مقامات بلندپایۀ امنیتی کشور امروز...

رئیس جمهوری: فردا نه تنها روز تاریخی، بلکه روز تاریخ ساز است

رئیس جمهوری: فردا نه تنها روز تاریخی، بلکه روز تاریخ ساز است

کابل / ۱۶ اسد / باختر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

گزارشات
گزارشات

گزارشات (1509)

يكشنبه ، 18 حمل 1392 ، 14:23

832 تن قربانی حوادث ترافیکی در کشور

Written by manager

 

مشکل درکجا ست ؟

 

رييس ترافیک وزارت امور داخله میگوید که در جریان نه ماه اول سال 1391 درکشور دوهزار ویکصدوهفتاد وسه واقعه ترافیکی ثبت شده این وقایع مرگ 832 تن از هموطنان را درقبال داشته است .

جنرال نظام الدین داد خواه رئیس ترافیک وزارت امورداخله درمصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت، درنه ماه سال 1391  درکشور تنها دوهزار ویکصدوهفتاد وسه واقعه ترافیکی ثبت گردیده که این وقایع مرگ هشتصدوسي و دوتن ومجروحیت دوهزار ویکصدونود ونه تن دیگر را درقبال داشته ،ضمنا" خسارات هنگفت مالی را نیز به جا گذاشته است.

جنرال دادخواه ضمن اشاره به علل وعوامل حوادث ترافیکی دركشورگفت ما به سه عامل انگشت میگیریم، عوارض تخنیکی جاده ها، عوارض تخنیکی وسایط وقصور انسانی که از عدم آشنائی باقانون وبی اعتنایی نسبت به قانون سرچشمه میگیرد .

این مقام وزارت امور داخله با آنکه از تلفات بزرگ انسانی درجریان وقایع ترافیکی درسال 1391 در كشور سخن میگوید تاکید براین امر دارد که تشدید مراقبت های ترافیکی، تنفيذ قانون وجدیت درکار، میزان وقایع ترافیکی را درسال 91 نسبت به سال 90 بیست وپنج فیصد کاهش داده است .

جنرال داد خواه يادآور شد که وقایع ترافیکی نسبت به جاده های شهری درشاهراه های کشور بیشتر بوده علت این است، درکنار آنکه شاهراه کشور معیاری نیست، راننده گان نیز قانون را به گونه مطلوب رعایت نمیکنند حتا شاهراه کشورما نسبت به شاهراه کشورهای همسایه قابل مقایسته نمیباشد .

رييس اداره ترافیک درحالی از ازدیاد وقایع ترافیکی درشاهراه وتیزرانی رانندگان سخن میگوید که تیز رانی درشاهراه ها بارها به قیمت جان مسافران تمام شده است .

تیزرانی درمیان راننده گان وسایط مسافربری درشاهراه به یک رقابت ناسالم تبدیل گردیده، برای شماری ازمالکان شرکت های ترانسپورتی یک امیتاز است. آن رانندگان که درتیزرانی شهرت دارند بنام های پترول ،راکت ،اتل ... یاد میشوند .

رئیس اداره ترافیک وجود چنین مشکل را درشاهراه ها میپذیرد، اومیگوید که مسوولان ترافیک ومسوولان ترانسپورت سکتور خصوصی مکلفیت دارند تا غرض حل بنیادی این مشکل اقدام جدي نمایند، چگونگی سرعت وسایط باید معلوم باشد درخط وسیر وسایط بايد ساعت شروع حرکت وزمان رسیدن آن به مقصد معين شده درج گردد، ضمنا پوسته های کنترولی درشاهراه ها وجود دارد .

استفاده از مشروبات الکولی جرم عظیم نه تنها از دیدگاه اسلام است بل رانندگي درحالت نشه درقوانین مدنی نيز جرم پنداشته ميشود ما در شاهراه ها رانندگان مشکوک را ذریعه آله تست الکول چک می نمایم. ضمنا پوسته های کنترولی ثابت وسیار دربخش های از شاهراه وجود دارد مگر ما به هر پیمانه که زحمت بکشیم تاثیر ونتیجه آن کم بوده زیرا همکاری مردم آنگونه که توقع میرود وجود ندارد، به گونه مثال دریک واسطه مسافربری تاچهل تن راکب وجود دارد مگر هیچگاه آنها ازخلاف رفتاری رانندگان به ما اطلاع نمیدهند هیچگاه دیده نشده که یک راکب ويا یک مسافر ازتیزرانی، قانون شکنی وتخلف یک راننده پوسته ها ومسوولان شاهراه را در جریان قرار داده باشند. رييس اداره ترافیک اضافه داشت که مابارها از مسوولان ریاست ترانسپورت سکتور خصوصی خواسته ایم تا زمینه رابرای ما مساعد سازند که افسران مجرب وبا تجربه ما راننده گان شرکت های ترانسپورتی را آموزش مجدد دهند مگر با تاسف آنها چنين کاری را انجام نداده اند .

موضوع دیگر که با رئیس اداره ترافیک مطرح شد، زمانگیر بودن اجرات ترافیکی است. تراکم افراد درادارات غرض اخذلایسنس تجدید جواز سیر وامور دیگر باعث سرگردانی  مراجعین میشود. رئیس اداره ترافیک میگوید که درراستا اقدامات صورت گرفته و روند اجراات اداری نسبت به گذشته خیلی کوتاه گردیده است، ضمنا" ماطرح را روی دست داریم که اجراآت ترافیکی درکابل به زون های پولیس تقسیم گردد این برنامه در شهرهای بزرگ دیگر نیز مد نظر است .

زمانیکه از وی دررابطه به وضعیت جاده ها بخصوص مشکلات تخنیکی وساختمانی آن پرسیده شد او فقط یک جمله برای گفتن داشت" جاده ها خود از وضعیت شان به شما سخن میگویند کارساختمان جاده ها به ما مربوط نمیشود ."

رئیس اداره ترافیک ازشماری مسوولان حکومتی ومردم گلایه نمود که نه تنهاهدایات ورهنمایی هاي موظفین ترافیک را نادیده میگیرند بل در مواردی با موظفین ترافیک که دراوضاع بد اقلیمی ومحیطی خدمت می نمایند با خشنونت برخورد می كنند. او گفت باید به خدمت وپشتکار موظفین ترافیک ارج گذاشته واز آنان حمایت کرد .

قابل ذکر است که جاده های کابل ظرفیت گشت وگذار حدود یکصدهزار موتر را دارد درحالیکه فعلا" پنجصد هزار واسطه نقلیه شامل جریان ترافیک اند این رقم آن وسایط است که نزد اداره ترافیک ثبت میباشد وسایط نهادهای امنیتی( وزارت هاي دفاع، داخله وقواي آیساف) شامل این احصائیه نیست .

(عبدالخالق – فریبا )

 

کابل باختر/ 14/ حمل

اخیراً اخبار زشت و مایوس کننده در مطبوعات منتشر شده که گویا آن است دریک بخش کوچک از مناطق شرقی کشورما شماری از زنان به فروش رسانیده شده اند.

این خبر زشت واکنش وعکس العمل جدی مردم ما را درسطح کشور درپی داشت . آنها از مقامات حکومتی میخواهند که هرگاه چنین پدیدهء زشت ولو دریک نقطه دور دست و کوچک  کشور هم وجود داشته باشد باید به آن رسید و علیه آن قرارگرفت و از حقوق مدنی و شهروندی اتباع کشور دفاع نمایند.

 خبرنگار آژانس باختر دراین رابطه مصاحبه را با فتانه گیلانی رییس اجتماع زنان افغانستان و مدافع حقوق زنان انجام داده است .

 خانم گیلانی میگوید: این مساله ای درد آور است و من به عنوان یک زن زمانی که می شنوم در قرن بیست و یکم که دنیا تا این حد پیشرفت کرده است و ساینس و تکنالوژی به کجا رسیده است این موضوعات از نهایت عقب مانده گی است .

هنوز ما درگیر خرید و فروش هستیم مانند حیوانات وجنسی که قابل فروش است بازنان برخورد میشود درست است که خرید و فروش زنان بخصوص در یک قسمت کوچک که ازکشور از قدیم مانده است و این هیچ ارتباطی به مسایل اسلامی ندارد به این دلیل که مردم این منطقه سایر ساکنان افغانستان مسلمان هستند و درفرهنگ اسلامی و افغانی ماخرید و فروش زنان اصلاً قابل قبول نیست.

اسلام به هیچ صورت خرید و فروش انسان را جایز نمی داند و این عملی زشت و برخلاف دین مبین اسلام است . اینکه هنوز در این عصر خرید و فروش زنان جریان دارد این نشانه ناتوانی و جاهلیت شماری از مردم است که ما هنوز به سوی تعلیم و ترقی و آگاهی وثبات نرفته ایم .

 نه تنها درشينوار بلکه دربسیاری از مناطق مانند طویانه گرفتن وحتی نزدیکان ما از دختران خود طویانه زیاد میگیرند و این به یک رسم و فرهنگ تبدیل شده که دختران خود را به این شکل می فروشند و این عمل خود کار زشتی است و مورد پسند اسلام نیست . اینها همه نشانه جهل است و نشانه این است که مادر این مناطق در دوازده سال نتوانستیم که رسم های نامناسب را به مردم آگاهی بدهیم وای کاش ما امروز این خبر را نمی داشتیم که زنان ما درمناطقاز كشورما به فروش می رسند .

 خانم گیلانی اضافه داشت:دولت در بخش های مختلف دراین زمینه مسوولیت دارد مثلاً وزارت معارف دراین زمینه مسوولیت مهمی دارد و برای تعلیم و تربیت دختران بیشتر کارکنند.

 مساله دوم اینکه درمورد خرید و فروش و تجاوزجنسی و خشونت های خانواده گی و قبل این گونه اعمال که مابارها شاهد آن بودیم که گوش و بينی خانمی را قطع میشود ، زنان و مورد لت کوب و تجاوز قرار میگیرند وی ارگانهای عدلی قضایی افغانستان نتوانست به این افراد جزای اعمال شان رابدهند ، تا دیگران ازآن پند می گرفتند و مردم می فهمیدند که دراین کشور نظام و قدرت و قانون است و دربرابر این اعمال باز خواست وجود دارد ولی ما می بینیم که دولت در برابر این اعمال خشونت آمیز هیچ عکس العمل درستی را نشان نمی دهد .

(نوریه زیوری)

 

ایبک / باختر/ 14/ حمل

صدها زن باشنده سمنگان پس از دوره نه ماهه سواد آموزی سندفراغت بدست آوردند.

فیروز الدین احمدی آمر سواد آموزی ریاست معارف سمنگان به آژانس باختر گفت ، آمریت سواد آموزی به همکاری موسسه یونیسف یا اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد طی نه ماه گذشته دوهزار تن از دختران و زنان راکه از نعمت سواد بازمانده بودند تحت پوشش آموزش سواد قرارداده اکنون یک هزار و هفت صدوشصت تن آنان موفق به دریافت سندفراغت شدند.

 به گفته احمدی این تعداد افراد رادریک صد باب کورس درمرکز وولسوالی های شش گانه آن ولایت تنظیم نموده بودند که پس از آموزش نه ماهه ، سند فراغت معادل صنف سوم مکتب به آنان توزیع گردید.

 وی خاطر نشان کرد فارغان میتواننددرمکاتب بزرگسالان و لیسه های شبانه به آموزش ادامه بدهند .

 عبدالعزیزعزیزی رییس معارف سمنگان درمحفل فراغت این سواد آموزان پیرامون ارزش علم و دانش صحبت نموده ازتمامی مردم خواست که به منظور کسب علم و دانش اعضای بی سواد خانواده هایشان راتشویق نمایند تا حاضر به آموزش سواد شوند.

ازسوی هم خدیجه حسنی رییس امور زنان سمنگان گفت زمانیکه زنان از نعمت سواد برخوردار باشند خوبتر در امور خانواده گی رسیده گی نموده محیط خانه را بهتر تنظیم کرده صحت خود و اطفال شان را حفاظت نموده از بسیاری خشونت ها جلوگیری میکنند.

 شماری از فارغ شده ها از برگزاری این گونه برنامه های آموزشی خوشی نموده میگویند حالا آن ها با سواد شده و میتوانند مطالعه نمایند و به معلومات شان افزود نمایند.

( ناجیه)

 

 

کابل 13حمل باختر

تعدادی از شهروندان از شاروالی کابل خواستار ترمیم و بازسازی برخی از جاده هایی این شهر شدند.

    این شهروندان ادعا دارند که چند ین جاده مهم شهر به مخروبه مبدل شده که مشکلات زیادی را برای شهروندان ببار آورده اما شاروالی کابل ماه هاست که هیچگونه تحرکی را برای بازسازی و قیر ریزی این جاده ها از خودنشان نداده است.

احمد رفیع باشنده ساحه سیاه سنگ به خبرنگار آژانس  باختر گفت درساحه سیاه سنگ جاده بکلی تخریب شده و در روزهای بارانی این جاده به تالاب مبدل میگردد که نه تنها  مشکلات را برای راننده ها ، بلکه برای عابران نیزبوجود می آورد.

اوگفت در روز های بارانی و سایط به مشکل بندش مواجه میشوند و عبور ازاین ساحه بسیار زمانگیر میشود.

احمدرفیع از مسوولان شاروالی کابل خواست تا ازخواب طولانی زمستانی بیدار شوند و به وظایف مسوولیتهای شان در قبال مردم رسیده گی نمایند زیرا کرسی هایی راکه احراز کرده اند و از امکانات مادی و معنوی آن که مستفید شوند همه به خاطر خدمت گذاری به مردم وشهروندان ميسرشان شده است پس نباید در راستای حل مشکلات مردم تعلل ورزند.

محمد اشرف باشنده چهار قلعه چهاردهی کابل میگوید که چاده پل سوخته تاچهار دهی کاملآ تخریب و رفت و آمد وسایط و عابران به مشکل صورت میگیرد و روزانه صدها هزار باشنده این ساحات ازاین ناحیه به فغان اند اما کجاست گوش شنوا تا به داد مردم برسد.

او میگوید  دراین ساحات مردم متوسط وبیشتر نادار زیست میکنند و ازاینرو هیچ مسوول دولتی نه ازپارلمان، نه از قوای اجرائیه و نه هم ازقضائیه دولت به این شکل  در این ساحه زنده گی مینمایند به این مشکل مواج باشند وهدایت بازسازی این جاده  را به شاروالی کابل بدهند.

حبیب الله از لب جر خیرخانه نیز خواستار توجه شاروالی کابل به جاده لب جر تا پروان سوم گردیدند.

او گفت این جاده که از چهارارهی هوتل پروان تا پروان سوم تخریب گردیده از چندین سال شاروالی کابل به آن توجه نکرده است.

 سهیلا باشنده  قصبه خانه سازی  میگوید از سال هاست که جاده چهارراهی پنجصد فامیلی منتهی به قصبه خانه سازی و جاده پلچرخی به بازسازی و ترمیم نیاز دارد ، اما تاکنون دولت بخصوص شاروالی کابل به  داد مردم درزمینه توجه نکرده است.

سهیلا میگوید که در شهرک  قصبه خانه سازی عده یی زیادی از خانواده ها که اکثرآ کارکنان ادارات دولتی اند ساکن میباشند اما رفت  آمد مردم به مرکز شهر به نسبت خرابی جاده با عالمی از مشکلات صورت میگیرد .

اوگفت علاوه ازآن درمیان بلاک های رهایشی  آن ساحات کندنکاری ها صورت گرفته  که از آن ناحیه خاک وگل و لای درمحیط شان بیشتر شده است.

احمدضیا باشنده شش درک ،شهروند دیگری است که از خرابی جاده آن ساحه شاکی است.

او میگوید حدود پنجصد مترامتداد این جاده به حدی تخریب گردیده که وسایط مسافربری حاضر به رفت آمد به آن مسیر نیستند و مردم از این ناحیه مجبور اند پول زیادی برای وسایط تکس بدهند تابه مشکل رفت و برگشت شان رسیده گی شود.

احمدضیا مانند سایر شهروندان از مقامات شاروالی کابل به انتقاد یادکرد و گفت که باید آنان به استراحت خود پایان داده برای رفع مشکلات مردم ازناحیه خرابی جاده ها اقدام کنند.

مومنه احمد یار خبر نگار آژانس  باختر شکایات این شهروندان را با عبدالقادر آرزو رییس نشرات شاروالی کابل درمیان گذاشت.

اوگفت در شهر کابل اقلیم طوری  است که کاراحداث و قیرریزی جاده باید در شش ماه سال صورت گیرد و نسبت سردی هوا و بارنده گی ها مانمیتوانیم تابه اقدامات بپردازیم.

آرزو بیان داشت که شاروالی کابل را در قسمت ترمیم و بازسازی جاده های شهر دونرها و کشورهای دوست همکاری مالی و تخنیکی مینمایند.

رئیس نشرات شاروالی کابل خاطرنشان کرد در سالروان شاروالی کابل درنظردارد تاکار ترمیم و قیرریزی جاده های چهارراهی پل سوخته تا دارالامان، دوسرکه چهلستون ، جاده قصبه سازی ، سرک حلقوی مکروریان اول ، سرک های اول و چهارم پروژه تایمنی و نیز بیست سرک  فرعی را در ناحیه چهارم ترمیم وقیرریزی نماید.

او گفت، حدود یک هزار وهفتصد کیلو متر سرک در کابل نیاز به ترمیم وقیرریزی دارد و شاروالی کابل در سه سال اخیر توانسته  حدود سه صد کیلو متر سرک را ترمیم و قیرریزی نماید .

اوگفت هزینه قسمتی از سرک های برنامه ریزی شده را موسسه جایکاي جاپان می پردازد و دراین  امر هزینه یی از جانب شاروالی کابل نیز به مصرف میرسد.

رئیس نشرات شاروالی همچنان یاد آور گردید که بامساعد شدن هوا کار بالای جاده   های یادشده آغاز میشود.

به هر صورت چنانیکه ترمیم، ساخت و حفظ و مراقبت جاده های شهر از وظایف شاروالی کابل میباشد، پس آن نهاد باتوجه  به شکایات شهروندان باید به کارترمیم و قیرریزی جاده های شهر بپردازد و بدون شک شهروندان ازکار کرد سال های اخیرشاروالی کابل درامر بازسازی جاده ها، آبروها، نهال شانی،  ساخت پارک های تفریحی و درکل در سر سبز سازی و پاک کاری  شهر ممنون و مشکور اند.

اما باید تذکرداد که مشکلات مردم از ناحیه تخریب سرک های مورد  بحث این گزارش چشمگیر و قابل ملاحظه است که باید شاروالی کابل به آن اولویت بدهد و به  این  مشکل بزرگ مردم شهر کابل پایان بخشد.

 

کابل باختر13حمل

احداث خط آهن ترکمنستان، افغانستان وتاجکستان نقش مهمی را برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت و تحقق این پروژه میلیون ها دالرعاید را به افغانستان فراهم خواهد ساخت.

دکتورمحمد فاضل سیفی سفیرجمهوری اسلامی افغانستان مقیم عشق آباد ترکمنستان با ابرازاین مطلب به خبرنگار آژانس باختر گفت : این پروژه عنقریب  به کمک بانک آسیایی و منابع داخلی افغانستان اعمار خواهد شد و نقشی مهمی را برای ترانزیت افغانستان ازطریق تاجکستان، چین و ترکمنستان وبالاخره خلیج فارس وحتی اروپا ازطریق ترکمنستان، خواهد داشت وازطرف دیگر برای تجار کشور زمینه خوب مساعد میشود تا اموال تجارتی خود را ازکشورهای مختلف ازطریق ترکمنستان به افغانستان وارد کند .

سیفی افزود که افغانستان درقسمت انتقال مواد سوخت ازترکمنستان مشکلات زیاد دارد و تجارکشورهمیشه شکایت دارند که انتقال مواد نفتی توسط لاری ها صورت میگیرد که نه تنها وقت زیاد را دربرمیگیرد بلکه یک هزینه هنگفت نیز به مصرف میرسد.

وی افزود که این امر باعث شده  که تلاش گردد و مفکوره احداث خط آهن را به  وجود آيد وکشور دوست  ترکمنستان با درک مشکلات افغانستان این  پلان را درالویت کارخود قرارا داد و انشاالله عنقریب شاهد آغازکار احداث این خط آهن به تفاهم رهبران کشور های متذکره خوهیم بود .

او گفت افغانستان و ترکمنستان باهم مناسبات دوستانه ومشترکات تاریخی ، فرهنگی وسیاسی دارد ومیان این دو کشور در حدود 850 کیلو متر سرحد مشترک وجود دارد و افغانستان دو بندر اساسی وفعال با ترکمنستان دارد که بندر آقینه و تورغندی میباشد وبه همین ترتیب ترکمنستان نه تنها روی پروژه خط آهن بلکه روی پروژه های برق وانتقال گاز ازطریق ترکمنستان به افغانستان وپروژه ( تپی ) یعنی ترکمنستان، افغانستان ، پاکستان و هندوستان نیزهمکاری مینماید .

این پروژه ها که کار مقدماتی آن تقریبآ به آخررسیده، عنقریب ازسوی چهارکشور متذکره به داوطلبی گذاشته میشود وانتقال گاز عنقریب آغازخواهد شد.

وی اضافه کرد که این پروژه یکی از پروژه های بسیار مهم منطقه به شمار میرود که از20 سال به این طرف بالای آن کار صورت میگیرد و این کار گاهی متوقف وگاهی هم داوم میابد ، کشور های مختلف روی این پروژه نظریات مختلف داشتند و بلاخره موفق شدیم که کار های مقدماتی این پروژه را به پایان برسانیم وعنقریب کار ساختمان آن نیز آغازمیگردد.

سفیرافغانستان مقیم ترکمنستان گفت که عواید خالص ترانزیت این پروژه سالانه حدود 450 میلیون دالرخواهد بود که افغانستان نه تنها منحیث ترانزیت بلکه حق استفاده از این گازرا خواهد داشت و ضمنآ افغانستان حق وصل پایپ لاین خود را نیز خواهد داشت و گاز خود را نیز میتواند ازطریق پایپ لاین به کشورهای بعدی به فروش برساند.

اوعلاوه کرد که ما نه تنها درقسمت ترانزیت آن یک اندازه پول هنگفت را صاحب میشویم بلکه حدود 15 هزار محافظ امنیتی وکارگران ثابت برای حفظ خط سیر این شاهراه موظف خواهد شد وکاردایمی با معاش ماهواردریافت خواهند کرد.

همچنان این پایپ لاین به طول 736 کیلو مترازخاک افغانستان ازکنارولایات هرات، فراه، هلمند وقندهار عبورمیکند ونه تنها درخط سیر خود این ولایات را گازمیدهد بلکه ازبرق نیز مستفید میسازد وسرک نیزباید دراین مسیر احداث شود که برای رفاه مردم منطقه نیز نقش موثرخواهد داشت .

وی تاکید کرد که  منفعت سیاسی آن نیز برای افغانستان درمنطقه بسیار مهم میباشد به خاطر که کشورهای منطقه را باهم وصل و روابط را تنگا تنگ میسازد وهمچنان  کشورهای که درموضوع داخلی افغانستان مداخله میکنند بعد از ایجاد این پروژه فکر نمی کنم که درافغانستان دیگر مداخلات نظامی ویا سیاسی را انجام بدهند  بخاطر که منافع ملی خودشان درخطر مواجه میشود .

سفیر افغانستان گفت : به این منظور این را  یک دستاورد بزرگ  میتوانیم برای کشورخود حساب کنیم و این پروژه ها نمایانگر مناسبات بسیارنزدیک ما با ترکمنستان است ولی  با تاسف درافغانستان هنوز هم ترکمنستان را به مثابه ترکمنستان 20 سال قبل میشناسند، درحالیکه این کشور حالا یکی از کشور های مدرن و ثروتمند منطقه به شمارمیرود و ازنگاه  غنی بودن گاز در ردیف چهارم کشور های جهان قرارمیگیرد .

وی اضافه کرد که پروژه برق ترکمنستان برای افغانستان دومرحله دارد یکی پروژه تقویه برق ولایات هرات ، بادغیس ومیمنه است که ولایات همجوار با ترکمنستان میباشند  و فعلاً برق درآن ولایات به قیمت نازل جریان دارد.

همینگونه دولت ترکمنستان نظربه تقاضای افغانستان تصمیم گرفته که به همان قیمت نازل برق این سه ولایت را پنج مرتبه افزایش بدهد و همچنان برق 500  دیگر را که ازترکمنستان ازطریق بندر آقینه به شبرغان ونایب آباد ولایت بلخ انتقال میشود واز راه پلخمری به کابل میرسد وولایاتی را که درمسیراین لین برق قراردارند به قیمت نازل ازبرق مستفید میسازد.

سیفی گفت : درکناراین پروژه ها ما برای ایجاد راه ترانزیت به اروپا، آسیا وکشور های اروپای شرقی، درسدد هستیم که یک راه ترانزیت را ازطریق بندرتورغندی وآقینه ایجاد بکنیم  که دولت ترکمنستان به پیشنهاد ما موافق بوده و منتظر یک هیئت مسلکی ازکابل میباشد که روی چگونگی موضوعات آن صحبت نمایند .

وی گفت پروژه های متذکره هرکدام سالانه میلیون ها دالرعاید را برای افغانستان فراهم خواهد ساخت و همچو پروژه ها به این حجم به این عواید ومنفعت که منافع ملی ما هم ازنظر اقتصادی و هم سیاسی درآن  درنظر باشد، تاکنون هیچ کشوری چنین زمینه را برای ما ایجاد نگرده و افغانستان باید از این فرصت های ارزشمند به خاطر شگوفایی خود استفاده موثر واعظمی نماید .

گفتنی است که ترکمنستان درسال 1992 میلادی استقلال خود را بدست آورد و افغانستان اولین کشوری بود که استقلال آن را به رسمیت شناخت و همینگون این کشور درسال 1995 بیطرفی خود را اعلام کرد وباز هم افغانستان نخستین کشور بود که بیطرفی ترکمنستان را به رسمیت شناخت و همچنان مشترکات تاریخی، فرهنگی و سیاسی و روابط حسنه باعث مناسبات عمیق دوستانه میان دو کشور گردیده است. 

(احمدی)

 

کابل باختر/ 12/ حمل

درحالیکه غضب زمین درکشور به یک مشکل پیچیده اجتماعی و اقتصادی درکشور مبدل گردیده، وزیر عدلیه شماری از ادارات دولتی را متهم می نماید که به نوع باعث ترویج پدیده بنام غضب زمین درکشور شده اند.

 قرار آمار ارائه شده از سوی نهادهای حکومتی درافغانستان، حدود چهارملیون جريب زمین درکشور از سوی زورمندان و افراد دیگر جامعه غضب گردیده، فیصدی بیشتر زمین های غضب شده مربوط به دولت است. در این میان افراد دیگر نیز متضرر شده اند غضب زمین درکشور علل و عوامل متعدد دارد که بیشتر از مشکل بی سرپناهی منشا گرفته است .  حرف در رابط به غضب زمین درحالی به زبان میاید که نهادهای دولتی نتوانسته اند این مشکل را حل نمایند. حل مشکل بنام غضب زمین بیشتر از نارسایی و کمبود در  قوانین کشور، وجود دارد و آگاهان امور میگویند تا زمانیکه قوانین اصلاح نشود مشکل است به زورگویی ها و پدیده بنام غضب زمین خاتمه بخشید.

حبیب الله غالب وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که آن وزارت تلاش دارد با اصلاح برخی از قوانین، فعالیت اداره حقوقی قضایا دولت را سرعت بخشد.

غالب که با خبرنگارآژانس باختر مصاحبه میکرد گفت : مسله غضب زمین درکشور عوامل متعدد دارد مگر حرف عمده با سی سال جنگ و نا امنی ها درکشور ارتباط دارد، ستیزه جویی ها ، بیسوادی ها ، مجبوریت ها نیز در رشد و ترویج پدیدهء بنام غضب زمین درکشور موثر بوده است.

 وزیر عدلیه واضح ساخت که قسمت اعظم زمین های که غضب شده، آن زمین های است که مربوط به ادارات دولتی بوده و یا آن زمین های بوده که درگذشته از سوی آمراء و شاهان کشور به اساس فرمان اعطا گردیده مگر سالها ازآن سپری شده ولی دراین زمین هیچ کاری صورت نگرفته بل به گونه خاره باقی مانده است یا پروژه های دولتی درآن تطبیق نشده و یا روی مشکلات اقتصادی که وجود داشته ساختمان درآن صورت نگرفته است و این درحالی است که درجریان سی سال گذشته شهرها در حال گسترش بوده مهاجرت هاصورت گرفته ، تراکم درشهرها وجود داشته بازگشت مهاجرین نیز چشم گیر بود. غالب اضافه داشت این موارد مشکل مسکن را درکشور حاد و زمینه را برای غضب زمین مساعد ساخته است مشکل حاد مسکن درکشور درحالیکه چند شخص مجبور را متوجه زمین های دولتی ساخت زمینه را برای افراد استفاده جو که منافع شخصی را بر منافع کلی ترجیع داده اند مساعد گردانید تا دست به چپاول زمین بزنند . قانون حکم میکند زمین که برای یک پروژه اختصاص میابد باید ظرف سه تاپنج سال آبادگردد درحالیکه نهاد های دولتی سالها زمین های که جز ملکیت آنان بود اعمارنکردند این امر باعث شد که تا سود جویان به آن رو نمایند.

وزیر عدلیه به برخی نارسایی ها اشاره کرده میگوید زمین های زیادی در اطراف شهر های کشور وجود داشت که جز ملکیت دولت بود مگر هیچ نهاد حکومتی و شهرسازی و شاروالی ها نسبت به آن توجه نکردند اگر این زمین ها به گونه فنی و مسلکی نقشه میشد و به شکل نمرات رهایشی در میامد و درمقابل پول به نیازمندان توزیع میشد نه این زمین ها غضب میگردید نه شهر ها غیر معیاری توسعه میافت نه محیط زیست آلوده میشد و نه یک سرمایه دولتی ازکف بیرون میرفت و امروز مردم در ارتفاعات بلند کوه و تپه ها خانه میساختند و امروز کابل و شهر های دیگر کشور آلوده و آگنده نمیبودند.

وزیر عدلیه درکنار آنکه افراد زورمند و استفاده جورا در غضب زمین ها مقصر میداند و آن نهادهای دولتی را که مالک این زمین ها بودند نیز به باد ملامتی گرفته و گفت این ادارات نتوانسته که مشکل زمین غضب شده شان را در آغاز حل نمایند مگر با تاسف زمانیکه مشکل حادشد آن را مطرح میسازند.

وزیر عدلیه در حالی از غضب زمین و مشکلات ناشی از آن سخن میگوید که حل چنین قضايا به بخش اداره قضایا دولت درآن وزارت تعلق میگیرد وزیر عدلیه در رابطه به حل چنین قضایا و بازنگری قوانین که حل مشکل زمین را سهل سازد اشاره نموده اضافه داشت قوانین که دراین رابطه وجود دارد نواقص و خلاهای خودرا دارد که ایجاب ارزیابی را می نماید . اداره حل قضایا دولت در حقیقت حارنوالی مدنی یست که حق دارد در هر قضیه و هر موضوع که جنبه جرمی داشته باشد مداخله کند درحالیکه در روشنایی قوانین موجود این حق از اداره قضایاي دولت گرفته شده است . مواردی وجود دارد که نهاد های دولتی خود در کنترول و وارسی از ملکیت های شان کوتاه آمده اند و یا اینکه درچنین قضایا امکان کتمان واقعیت و سوء استفاده ها نیز متصور است که باید قضایاي دولت قضایا مربوط به غضب زمین های دولتی را موبه مو تعقیب کند . تعقیب چنین موضوع به دست باز و صلاحیت های بیشتر حقوقی نیاز دارد که باطرح قانون جدید و یا اصلاح قوانین گذشته میتوان به آن رسیده گی کرد. زیرا مواردی وجود داردکه غضب زمین های دولتی با سازش ها نیز همراه بوده است .

وزیر عدلیه اضافه داشت ما به منظور آنکه به عمق مسایل که به غضب زمین ارتباط میگیرد قوانین را اصلاح و قوی خواهیم ساخت تا اداره قضایاي دولت حق مداخله بیشتر درچنین قضایا را داشته باشد.

وزیر عدلیه درحالی از اصلاحات در قوانین غرض بررسی قضایا مرتبط به غضب زمین درکشور سخن میگوید که درکشور زیاد تر از چهارملیون جریب زمین غضب شده است.

(عبدالخالق – مومنه )

 

ایبک /باختر / 12/ حمل

وزارت زراعت وآبیاری برنامه امحای ملخ ها وسایر حشره های مضر زراعتی را در حدود سی وپنج هزار هکتار زمین درسمنگان آغاز كرد .

نورمحمد سرپرست ریاست زراعت و آبياري سمنگان به آژانس باختر گفت، این برنامه به منظور از بین بردن حشرات مضر نباتی خاصتا" ملخ از سوی وزارت زراعت وآبیاری درسمنگان آغاز گردیده است که به مدت سه ماه ادامه خواهد یافت .

او گفت، این اداره درسال روان تدابیر جدی را نسبت به سال گذشته به خاطر از بین بردن حشره های مضر نباتی اتخاذ نموده، وزارت زراعت وآبیاری  مقدار هفت هزار لیتر مواد ضد حشره را دراختیار آن ریاست قرار داده که با استفاده از آن موازی سی وپنج هزار هکتار زمین زراعتی را از وجود ملخ ها پاککاری مینماید .

به گفته او این برنامه باحضور ماموران فنی توسط هشتاد کارگر از مردم محل باوسایل وتجهیزات دست داشته، عملي می گردد .

سرپرست زراعت علاوه کرد برنامه امحای ملخ  ها وآفات زراعتی  از ساحات رباطک ،تای خونک ،منقوتن وشيرر كیار مربوط مرکز ولایت وهمچنان دشت خیر آباد ،تنگی  اجرین، اله شه  وکوکجر ولسوالی حضرت  سلطان که ملخ ها بروز نموده اند، آغاز گردیده است .

درهمین حال گلاب الدین غیاثی مدیر حفاظت نباتات ریاست زراعت آن ولايت میگوید كه دوره حیات ملخ ها بیشتر از هشت روز بوده ویک جفت آن درسه مرحله بیشتر از یکصدتخم  میگذارند .

به گفته اوبه همین دلیل با گذشت هرسال تعداد ملخ ها به میلیون ها می رسد و درصورتیکه بالای زمین های زراعتی هجوم ببرند درزمان کم صدها هکتار زمین و چراگاه های مواشی را  از بین می برند .

غیاثی گفت ملغ ها  پس از آنکه بزرگ می شوند درچند پرواز تا یکصدکیلومتر فاصله راطی  میکنند .

وی تصریح کرد درسال گذشته درمرکز وولسوالی  های حضرت سلطان، دره صوف و فیرو زنخجیر  آن ولایت موازی چهل هزار هکتار زمین را از وجود ملخ هاپاک کاری نموده، مقدار هفت هزار لیتر ادویه را به مصرف رسانده بودند.

 او میگوید به اساس بررسی های که آنان انجام داده اند این ملخ ها در سال گذشته به موازی پانزده هزار هکتار زمین تخم گذاری نموده بودند واگر محو نشوند کشت وزراعت دهقانان آن ولایت تحت تهدید قرار می گیرد .

اما شماری از دهاقین ومالداران سمنگان میگویند باید دولت درمقابل این آفات به طور گسترده مبارزه نماید.

 نورالله  باشنده قریه تای خونک مرکز سمنگان از شیوه مبارزه باملخ ها انتقاد کرده می گوید اگر برای امحای ملخ هاکار موثر صورت می گرفت درجریان ده سال گذشته این آفت بکلی از بین می رفت وی یه این نظر است که مسوولان زراعت باید تعداد کارگران ووسایل دواپاشی را افزود بخشند .

اما مسوولان زراعت وآبیاری سمنگان می گویند ملخ ها ازولایات همجوار و ساحات نا امن سمنگان سرازیر می شوند .

گفته میشود وزارت زراعت وآبیاری نسبت به سال های گذشته درسالروان برنامه جدی تر را برای امحای حشره های  ضد زراعت را به طور گسترده آغاز نموده که علاوه از سمنگان ولایات بلخ ،سرپل ،فاریاب ،بغلان ، كندز ،تخار وجوزجان نیز شامل برنامه امحای حشرات مضر زراعتی می باشند .


(ناجیه امید )

 

 

 

کابل باختر / 11 حمل

محمد عیسی باشنده چهلستون کابل که هشتاد وپنج سال عمر دارد بامراجعه به آژانس باختر تقاضا کرد تا شکایتش به مسوولان امور رسانيده شود .

محمد عیسی می گوید که متصدیان بس های کاستر که قبلآ ازفی راکب پنج افغانی کرایه اخذ میکردند اکنون ده افغانی مطالبه مینمایند .

این مرد کهنسال مدعی است که کابل به شهری بي پرسان مبدل شده وهر که هر چه دلش بخواهد همان میکند و این مردم نادار وتهی دست اند که بار سنگین این همه مظالم را بدوش میکشند خبرنگار آژانس باختر شکایت این پیرمرد رابا ننگیالی قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت درمیان گذاشت.

وي گفت که کرایه وسایط ترانسپورت شهری از جانب آن وزارت تعیین گردیده وبا توجه به وضعیت اقتصادی کرایه راکب در بس های کاستر به ده افغانی تعیین شده است .

همچنان محمد عیسی که نه فقط مشکل خودش را بیان  میکند بلکه این مشكل اکثریت باشنده های کابل  است  که باید به آن توجه صورت گیرد. چنانچه گفته اند سیر از دل گرسنه وسوار از دل پیاده نمی آید.

  اما با توجه پاسخ سخنگوی وزارت ترانسپورت امیدی چندانی برای رفع این مشکل از جانب مسوولان به محمد عیسی وسایر شهروندان تهی دست ما داده نشد .

(فرزانه )

 

بامیان باختر – 7حمل

مقام های محلی درولایت بامیان میگویند که ریاست معارف آن ولایت درسال جدی تعلیمی با کمبود بودجه ومعلم مسلکی روبرواست .

محمد رضا ادا رئیس معارف ولایت بامیان میگوید که درسال گذشته این اداره  برای شاگرداني که صنف درسی نداشتند ،خانه هایی را به کرایه  گرفتند اما درسالجاری به دلیل نبود بودجه این عمل ناممکن است .

وي افزود که نبود بودجه، برخی مشکلات دیگر را نیز فرا راه ریاست معارف  ولایت بامیان قرار داده است .

اوگفت، درراستای پیشرفت معارف درولایت بامیان ما مشکلات دوامدار ومتواتر داریم  که درمدت کم حل نمی شود درشرایط فعلی آنچه برای مابسیار مهم است ومردم نیز نیاز مند آن هستند موضوع کمبود صنوف درسی است كه درسال جدید تعلیمی ما درمکاتب سراسر ولایت بامیان به دوهزار وبیست اتاق درسی نیازمند هستیم .

او افزود که معارف این ولایت ازکمبود معلمان مسلکی نیز به شدت رنج می برد .

براساس آمارهای ارایه شده درحال حاضر حدود یک هزار ودوصد تن از فارغان صنف دوازدهم دراین ولایت مصروف تدریس اند .

مسوولان معارف ولایت بامیان میگویند که معلمان حداقل باید تا صنف چهاردهم تحصیل کرده وسپس مصروف تدریس شوند .

محمد رضا ادا گفت مکاتبی که قبلا ابتدائیه بودند متوسطه شده ومکاتبی که متوسطه بودند به لیسه ارتقا کرده واین امر نیازمندی ها رابرای  اعمار ساختمان هاي الحاقيه جدی تر ساخته است .

به گفته او، ریاست معارف ولایت بامیان درحال حاضر سه صدوپنجاه وسه مکتب درسراسر این ولایت دارد که یکصدوسی ودو مکتب آن نیاز به ساختمان های جدید دارند .

مسوولان این ولایت میگویند که درسال گذشته از صنف اول تا یازدهم  کتاب های جدید  توزیع شده است.

با وجود این معارف ولایت بامیان درجریان چندسال گذشته دستاورد های قابل توجه ای نیز داشته است .

( ناجیه امید )

دوشنبه ، 5 حمل 1392 ، 13:11

زرع رشقه کوهی دربامیان ترویج میشود

Written by manager

 

بامیان / باختر/ 5/ حمل

مسوولان زراعت و آبیاری ولایت بامیان زرع رشقه کوهی را به خاطر رشد مالداری وبهبود محیط زیست ترویج میکنند.

آنان میگویند بیش از هفتصد کیلو گرام تخم رشقه کوهی، دراوایل خزان سال گذشته به دهاقین طوررایگان توزیع گردید که دهاقین به کشت آن درتپه هاپرداختند و توقع میرودکه در آخر تابستان امسال از حاصل آن مالداران مستفید شوند.

انجنیر محمد طاهر عطایی رییس زراعت بامیان میگوید که تخم رشقه ، در مساحت چهارصد جریب زمین زرع گردیده که حاصلات آن به بیش از یکصدو چهل تن خواهد رسید.

به گفته وی رشقهء کوهی درولسوالی های ورث ،پنجاب ، یکاولنگ و مرکز بامیان به کمک ریاست زراعت و درولسوالی های شبر ، سیغان و کهمرد ازطرف موسسه هلو یتاس که دربخش زراعت فعالیت دارد و همچنین شبکه انکشافی آغاخان زرع گردیده است.

عطائی علاوه کرد موسسات یاد شده سه سال قبل رشقه کوهی را طور امتحانی در بامیان کشت نمودند و نتایج مثبت داد و بعدریاست زراعت برنامه توسعه کشت رشقه راروی دست گرفت و تمامی ولایت بامیان را شامل این برنامه نمود.

 رییس زراعت افزود که این برنامه در سالهای آینده توسعه بیشتر پیدا میکند .

 وی گفت، کشت رشقه ، کوه ها و دامنه هارا سرسبز میسازد و باعث بهبود محیط زیست نیز خواهد شد.

 دهاقین نیز کشت رشقه را برای اقتصاد خود موثر میدانند محمد حسن یکتن از دهاقین قریه زردسنگ ولسوالی پنجاب که تخم رشقه کوهی را از موسسه انکشافی آغاخان به دست آورده گفت که درسال گذشته هفت صد سیر رشقه حاصل گرفته است .

 این دهقان علاوه کرد که ازاین مقدار رشقه هفتاد هزار افغانی عاید بدست آورده که کمک خوب اقتصادی برای خانواده وی بوده است.

 به گفته وی قبلاً درچهار جریب زمین آبی ، گندم و رشقه کشت میکرد که آب کافی هم وجود نداشت اما حالا تمام زمین آبی راگندم میکارد و رشقه را مختص به زمین های کوهی نموده است.

قیمت یک سیر رشقه دربامیان ، یکصد افغانی است که در مقایسه با گندم ازلحاظ قیمت تفاوت چندانی ندارد.

محمد حسن دهقان گفت: رشقه کوهی باعث رشد مالداری میشود و در گذشته به خاطر بی علفی ، از بیست راس گوسفند زیادتر نگهداری نمی توانست ، اما حالا مالداری او به دو برابر رسیده زیرا علوفه آن از رشقه کوهی تهیه میگردد.

محمد حسن گفت: به مانند وی همه مالداران به تربیه مواشی می پردازند .

 بامیان یکی از ولایات مرکزی است که نوددرصد مردم آن ، متکی به زراعت و مالداری اند.

 مسوولان زراعت میگوید مالداران دربامیان حدود یک میلیون راس بز ، گوسفند و گاو را دراختیار دارند. بامیان / باختر/ 5/ حمل

مسوولان زراعت و آبیاری ولایت بامیان زرع رشقه کوهی را به خاطر رشد مالداری وبهبود محیط زیست ترویج میکنند.

آنان میگویند بیش از هفتصد کیلو گرام تخم رشقه کوهی، دراوایل خزان سال گذشته به دهاقین طوررایگان توزیع گردید که دهاقین به کشت آن درتپه هاپرداختند و توقع میرودکه در آخر تابستان امسال از حاصل آن مالداران مستفید شوند.

انجنیر محمد طاهر عطایی رییس زراعت بامیان میگوید که تخم رشقه ، در مساحت چهارصد جریب زمین زرع گردیده که حاصلات آن به بیش از یکصدو چهل تن خواهد رسید.

به گفته وی رشقهء کوهی درولسوالی های ورث ،پنجاب ، یکاولنگ و مرکز بامیان به کمک ریاست زراعت و درولسوالی های شبر ، سیغان و کهمرد ازطرف موسسه هلو یتاس که دربخش زراعت فعالیت دارد و همچنین شبکه انکشافی آغاخان زرع گردیده است.

عطائی علاوه کرد موسسات یاد شده سه سال قبل رشقه کوهی را طور امتحانی در بامیان کشت نمودند و نتایج مثبت داد و بعدریاست زراعت برنامه توسعه کشت رشقه راروی دست گرفت و تمامی ولایت بامیان را شامل این برنامه نمود.

 رییس زراعت افزود که این برنامه در سالهای آینده توسعه بیشتر پیدا میکند .

 وی گفت، کشت رشقه ، کوه ها و دامنه هارا سرسبز میسازد و باعث بهبود محیط زیست نیز خواهد شد.

 دهاقین نیز کشت رشقه را برای اقتصاد خود موثر میدانند محمد حسن یکتن از دهاقین قریه زردسنگ ولسوالی پنجاب که تخم رشقه کوهی را از موسسه انکشافی آغاخان به دست آورده گفت که درسال گذشته هفت صد سیر رشقه حاصل گرفته است .

 این دهقان علاوه کرد که ازاین مقدار رشقه هفتاد هزار افغانی عاید بدست آورده که کمک خوب اقتصادی برای خانواده وی بوده است.

 به گفته وی قبلاً درچهار جریب زمین آبی ، گندم و رشقه کشت میکرد که آب کافی هم وجود نداشت اما حالا تمام زمین آبی راگندم میکارد و رشقه را مختص به زمین های کوهی نموده است.

قیمت یک سیر رشقه دربامیان ، یکصد افغانی است که در مقایسه با گندم ازلحاظ قیمت تفاوت چندانی ندارد.

محمد حسن دهقان گفت: رشقه کوهی باعث رشد مالداری میشود و در گذشته به خاطر بی علفی ، از بیست راس گوسفند زیادتر نگهداری نمی توانست ، اما حالا مالداری او به دو برابر رسیده زیرا علوفه آن از رشقه کوهی تهیه میگردد.

محمد حسن گفت: به مانند وی همه مالداران به تربیه مواشی می پردازند .

 بامیان یکی از ولایات مرکزی است که نوددرصد مردم آن ، متکی به زراعت و مالداری اند.

 مسوولان زراعت میگوید مالداران دربامیان حدود یک میلیون راس بز ، گوسفند و گاو را دراختیار دارند.