29 سنبله 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیست زن وکودک درانفجاری درپکتیکازخم برداشتند

بیست زن وکودک درانفجاری درپکتیکازخم برداشتند

شرن / ۲۹ سنبله / باختر انفجاری عصری امروزدرپکتیکابیست فردملکی را...

پیام تسلیت وهمدری داکترعبدالله درپیوند به شهادت دگروال محمد آصف توخی

کابل/ ۲۹ سنبله / باختر با تأثرواندوه فراوان اطلاع یافتم...

مادری درپروان به دست پسرش به قتل رسید

مادری درپروان به دست پسرش به قتل رسید

چاریکار/ ۲۹ سنبله / باختر یک پسرجوان درپروان مادرش را با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

گزارشات
گزارشات

گزارشات (1538)

سخنگوی جمعیت هلال احمرافغانی : بودجه درزمینه تمدید نشد

کابل باختر/ 1/ اسد

برخی از شهریان کابل ازمشکل موجودیت روز افزون گدایان درشهر شکایت دارند.

آنان میگویند که پیاده روها حتی جاده های مرکزی شهر  کابل شاهد گداهاست و درهرچند قدمی یک زن و یا مرد نشسته و دست تگدی دراز مینمایند و کمک نقدی می طلبند.

ازسوی هم برخی از زنان با استفاده ازکودکان دست به تگدی میزنند برخی از شهروندان ازادارات مربوط دولتی می خواهند تا به وضعیت گدایان توجه کرده و آنان را جمع آوری در مکانی جابجا کرده و اعاشه و اباطه نمایند.

مسعوده که خود را کارمند یکی از ادارات دولتی معرفی کرد به خبرنگار آژانس باختر گفت ، که بیشتر خانواده های پاکستانی در شهردست به تگدی میزنند .

 وی گفت که برخی از این خانواده ها حتی به زبان پشتو و دری تکلم کرده نمیتوانند و بازبان محلی شان که کاملاً برای مردم ما ناشناخته است صحبت مینمایند.

احمد فواد شهروندکابل به آژانس باختر گفت، روزانه به وضعیت ظاهری این گداها که می بینیم ، ناراحت شده و از ترحم پنج و یاده افغانی برای یکی یا دو تای آنها میدهم اما بعضی از آنان به خصوص زنان وقتی پیاده رو را عبورمینمایی دست می اندازند از لباس و یا پاهایت میگیرند و آنقدر پافشاری میکنندکه مجبور میشوی تا پول بپردازی "

احمد فواد افزودکه درقبل گداها از شهر جمع آوری شده و به مساکین خانه ها نگهداری میشدند.

وی از ادارات ذیربط دولتی خواست تا درجمع آوری آنان اقدام نمایند.

ازسوی دیگر برخی از زنان اطفال و حتی مردان معیوب قسمی درمیان جاده های عمومی نشسته به تگدی می پردازند که باعث بندش جریان وسایط میگردند ، اگر راننده دقت نکند سلامتی آنان زیر خطر قرار میگیرد.

محمد اسلم راننده تکسی به خبرنگار آژانس باختر گفت که درکنار ازدحام وسایط موجودیت این گداها یک درد سررا برای راننده ها ایجادکرده است.

 او گفت که بعضی اطفال این گداها درکنار موتر می دوند و پیوسته کمک میطلبند و این حالت یک نگرانی و تشویش را برای راننده ها ببار آورده است.

یک مرد معیوب که در میان جاده یی منتهی به چهارراهی عبدالحق شهید دست به تگدی میزند به آژانس باختر گفت که درمیان جاده ها کارو بارشان بهتر است نسبت به پیاده رو ها چون اشخاص پولدار با وسایط لکس شان ازاین جاده عبور مینمایند و پول خوبی به وی میدهند.

خبرنگار آژآنس باختر خواست تا این مشکل راننده ها را با ترافیک کابل درمیان گذارد و درتماس تیلفونی موفق گردید تا با سمونوال نصیر قوماندان مراقبت جاده های ترافیک صحبت کند.

وی گفت که ترافیک روی جاده مسوولیت جمع آوری گداها را از جاده ها ندارد و همچنان باقانون نیز اجازه نمیدهد تا در زمینه به زور متوصل شویم .

 او گفت که پولیس ترافیک ازچنین اشخاص که درمیان جاده ها دست به تگدی میزنند بارها خواسته است تا جاده را ترک نمایند اما آنان به هدایت ترافیک توجه ندارند و این مسوولیت به نیروهای پولیس و مسوولان مرستون تعلق میگیرد.

برخی شهروندان میگویند که گداها در شهر رنگ رنگ اند یکی گداهای اندکه معلول ، معیوب اما هستند دسته ای که گدايي حرفه آنان میباشد .

 فروزان باشنده خیرخانه به خبرنگار آژانس باختر گفت که باتوجه به گدایان مستمند و مجبور ، افرادی که به شکل حرفه ای دست به تگدی میزنند بیشتر اند.

 او گفت، درمیان گدایان افراد مستحق و نامستحق به خوبی تفکیک شده میتوانند، زیرا کسانیکه بی دست و پا اند و یا معلول اند ویا سالخورده و ناتوان اند باید دستگیری شوند.

 دولت درقبال آنان مسوولیت مشخص دارد که باید آنان را حمایت کند یعنی درمحل مناسب برای شان سرپناه داده شود و اعاشه شوند و مردم نیز باید درحد توان آنان را کمک نمایند .

 اما اشخاص و افرادی که به شکل حرفه به عمل گدایی میپردازند باید به آنان اجازه داده نشود تا وضعیت اجتماعی را در پایتخت کشور بی سامان سازند.

فروزان از پولیس مسوولان وزارت کار ، اموراجتماعی ، شهدا و معلولین جمعیت هلال احمر و سایر نهادهای خیریه خواست تا درزمینه جمع آوری و حمایت گدایان محتاج دست به کار شده چهرهء شهر را ازاین حالت، تغییر مثبت دهند.

 سردار محمد سلطان مسوول کارمندان اجتماعی وزارت کار ، امور اجتماعی شهدا و معلولین به آژانس باختر گفت که مطابق حکم رییس جمهور از سال 1388 هیئتی از کمیسیون که متشکل از ادارات دولتی و غیردولتی بودند، به جمع آوری گداها از شهر به کمک وزارت داخله آغاز کرد و مطابق این برنامه بیشتر از سه هزار تن که در شهر کابل به تگدی دست میزدند جمع آوری و پس از تفکیک اطفال درمراکز حمایتی وزارت کار امور اجتماعی ، شهدا و معلولین افراد سالخورده و مستحق کمک در مرستون نگهداری میشدند و افراد خارجی رد مرز می گردیدند و این برنامه تا ده ماه قبل نیز جریان داشت اما به نسبت کمبود بودجه درجمعیت هلال احمر افغانی جمع آوری گداها متوقف گردید.

دراین حال ولید اکبر سروری سخنگوی جمعیت هلال احمرافغانی می گوید که درراستای رسیده گی به گدایان شهر، طبق حکم رییس جمهور درسال 1388 پانزده اداره دولتی و غیر دولتی تحت ریاست معاونیت دوم رییس جمهوربه سکرتریت این جمعیت وظیفه گرفتند تایک مدت ادارات سهم فعال در زمینه جمع آوری جابجایی و حمایت گدایان گرفتند ، اما بعداز گذشت دوسال بودجه که درزمینه پرداخت میگردیدقطع شد و ادارات متذکره نیز همکاری شان را قطع کردند.

 سروری خاطر نشان کرد که گداهای پاکستانی دوبار به سفارت آن کشور درکابل سپرده میشدند اما باردگر سفارت پاکستان از تسلیمی گداهای آن کشور ابا ورزیدند .

وی گفت که درحال حاضر کار برای جمع آوری گدایان در شهر متوقف است .

به هر صورت مردم از مسوولان دولتی خواستار آن اند تا دوباره به وضعیت گدایان و نیز مشکلاتی راکه آنان درشهربوجود آورده توجه نمایند و راه حل های اساسی و بنیادی را دریافت و اقدامات عملی را درزمینه انجام بدهند .

تا باشد زمینه زنده گی بدون رنج و با آبرو تری برای عده ای ازکسانیکه ازروی مجبوریت دست گدایی را به سوی مردم دراز مینمایند مساعد گردد و نیز به کسانی و یا گروه های که به شکل حرفه ای دست به تگدی میزنند دیگر مجال داده نشود.

نباید مسوولان امور درزمینه بهانه بیاورند  و باید دراین رابطه با ترحم و دلسوزی برخورد نمایند و این مشکل بزرگ اجتماعی را لااقل از پایتخت کشور که آئینه تمام نمای کشورماست رفع سازند.

کابل/19/سرطان/باختر

قتل یک خانم به جرم زنا در ولسوالی شینواری غوربند ولایت پروان باعث نگرانی فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر در افغانستان گردید.

آنها هشدار میدهند که این گونه حوادث دستاوردهای ده ساله حکومت افغانستان را در قبال جامعه مدنی به چالش میکشد.

قتل یک خانم جوان آنهم بدون سپری نمودن مراحل حقوقی بعد دیگری قضیه را نیز برملا میسازد که خشونت علیه زنان در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بل ازدیاد نیز یافته است.

 قبل ازاین که خبر کشته شدن این خانم منتشر شود پولیس ولایت ننگرهار جسد سربریده شدهء یک دختر هفده ساله را از ولسوالی خوگیانی آن ولایت دریافت کرد.

 سه روز قبل از این واقعه خانم جوانی ديگري با دو طفل خود در شهر غزنی سربریده شد، دختر دیگری در غور حلق آویز گردید و به همین ترتيب واقعات دیگر در ولایات دیگر.

آنچه بیشتر از دیگر قضایا میتواند قابل مکث باشد قتل یک دختر جوان در منطقه قمچاق ولسوالی شینواری غوربند است نوار ویدیویی که به رسانه ها ارسال شده به وضاحت نشان میدهد که این خانم چگونه از فاصلهء نزدیک هدف قرار میگیرد و کشته میشود گفته شده که این خانم جوان به اتهام زنا و ارتباط نامشروع به اساس حکم طالبان محلی اعدام گردیده است.

 حرف دراینجاست که کی دید این خانم جوان زانی است ، چه کس از او تحقیق کرد چه کسی مطابق به آنچه شریعت حکم میکند شاهدی داد و بالاخره آنانیکه حکم کشتن او را صادر کردند از لحاظ دانش علمی و اسلامی و صلاحیت وظیفوی درچه موقف قرار داشتند؟

یک عالم دین دراین رابطه میگوید احکام دین در رابطه به زنا و زانی مشهود و هویدا است مهمتر از همه در چنین مسایل گرفتن شهادت کسیکه عمل زنا را دیده است و با سه تن دیگر باید شهادت شان را با مسایل و جزئیات همانگونه که اسلام عزیز آن را واضح ساخته بدهند د رصورتیکه جرم زنا ثابت شد فتواي سنگسار صادر میگردد که سنگسار هم احکام خود را دارد این عالم دین گفت نميداند که حکم کشتن خانم که در شینواری غوربند به رگبار مسلسل بسته شد از کجا و ازطریق کدام مرجع شرعی صورت گرفته است.

او گفت ،آنچه را در تصویرديد میرساند که این خانم پیش از آنکه به جرم زنا کشته شود با او برخورد عقده یی صورت گرفته است.

یک باشنده محل از طریق تیلفون به خبرنگار آژانس باختر گفت، اول متاسف از این است که از حادثه چند روز سپری میشود مگر مسوولان ما حالا خبر میشوند آنانیکه این زن را کشتند خود در فساد غرق اند و بوی از شریعت نمي برند.

 چندی قبل یک سر دسته گروه طالبان درغوربند کشته شد مرگ قوماندان عزت الله بر طالبان غوربند اثر بد گذاشت طالبان مورال باختند ضرورت داشتند تا بار دیگردر برابر مردم زور آزمایی کنند، نام زنا را در مقابل یک دختر جوان بهانه گرفتند او را در برابر دید مردم کشتند تا فضا رعب و وحشت را در محل حاکم سازند.

 او از نهاد های دولتی خواست تابه این مشکل رسیده گی نمایند موصوف اظهار داشت که طالبان شینواری که بیشتر جنگجویان سابق حزب اسلامی اند تعداد شان به آن پیمان نیست که بتوانند در برابر نیروهای دولتی مقاومت کنند آنها روز ها را در غار های کوه سپری می نمایند و هر گاه به قریه ها هم می آیند دزدانه و با وارخطایی می آیند ودو باره میگریزند.

این باشنده غوربند خواستار ادامه عملیات های نیروهای دولتی علیه این اوباشان شد.

ازطرف دیگر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آنچه را در شینواری غوربند اتفاق افتاد یک وحشت خواند که به نام جاری ساختن حد شرعی اجرا شد، در حالیکه مرتکبین این قضیه خود از حد شرعی گذشتند.

 داکتر سمر ضمن آنکه خواستار به محاکمه کشاندن عاملان این جنایت گردید بروز چنین جنایت ها و خشونت ها را ناشی از عدم حاکمیت قانون در کشور خواند و مقامات دولتی را متهم ساخت که قضایا چنین جنایت را پیگیری نه کرده اند و با آنانیکه نسبت به زنان از خشونت کارگرفته اند برخورد جدی نشده است.

او گفت در افغانستان معافیت مجرمین به یک عادت تبدیل گردیده و درحل خشونت های جنسی هم کوتاه آمده است.

این بار اول نیست که گروه های مسلح مخالف " طالبان " با انجام محکمه های صحرایی به زندگی یک انسان خاتمه میبخشند چند سال قبل در  ولسوالی قادس بادغیس نیز طالبان یک زن بیوه را به اتهام مشابه کشتند و باری هم یک پسر نوجوان را در هلمند اعدام کردند.

مردم امید دارند که دولت در روی كاغذ این جنایتکاران را تقبیح نکند، بلکه با گرفتاری و مجازات آنان که به نام شریعت میخواهند اسلام عزیز را نام بد سازند برخورد جدی نمایند واین فرصت را از آنان بگیرد که خود حكم صادر کنند و خود حکم را تطبق .

عبدالخالق

کابل/19/سرطان/باختر

داکترهای طب می گویند که ورزش می تواند صحت انسان را ضمانت کند.

آنان به این باور اند که هر گاه شخص سالم روزانه مرتب ،برای سی دقیقه تا یک ساعت به حرکات منظم ورزش بپردازد، به امراض خطرناک چون دیابت، قلبی، چربی خون، فشار بلند، دردهای مفاصل و سایر امراض مبتلا نمی شوند.

به گفته داکتر عبدالودود باجوری پروفیسور امراض صدری در شفاخانه صدری ابن سینا، در سال های اخیر مبتلایان امراض صدری بیشتر گردیده و نیز حملات قلبی در این اواخر در میان جوانان رخ میدهد.

پروفیسور باجوری به این باور است که عدم انجام حرکات سپورتی در زنده گی روزمره یکی از عوامل مهم چنین واقعات است.

وی توصیه کرد که باید هر شخص با مشوره داکتر به سپورت بپردازد یعنی هرگاه داکتر به شخص اجازه انجام حرکات سپورتی را داد شخص بخاطر حفظ صحت و سلامتی خود روزانه منظم برای مدت معین به تمرینات سپورتی بپردازد.

همچنان داکتر سید عبدالله سادات پروفیسور امراض داخله در صحبت با خبرنگار آژانس باختر گفت که هر انسان سالم باید روزانه از سی و پنج دقیقه تا یک ساعت سپورت کند.

او گفت دست کم سی و پنج دقیقه طوری به حرکات سپورتی متوسل شود تا ضربان قلب از حالت عادی بیشتر گردد و رسوباتی ناشي از روغن وسایر مواد غذایی که در شریان ها در بیست و چهار ساعت صورت میگیرد، دو باره منحل شود و با چنین شیوه می توان از بلند رفتن كلسترول خون و رسوبات در شریان ها که باعث سخت شدن شریان ها  و بلند رفتن فشار خون می گردد جلوگیری شود.

در این حال خانم رنا باشنده مکروریان سوم به خبرنگار آژانس باختر گفت که از پنجسال به اینسو از چاقی و بلند بودن فشارخون دچار مشکلات هستم.

 وی خاطر نشان کرد که هیچ گاهی به ورزش رو نیاورده و حتی چون سایر مردم به پیاده روی هم عادت نداشته و ازینرو حالا پی برده که چاقی، بلند بودن فشار خون و حتی درد مفاصل و پاها او را چقدر تکلیف میدهد.

در شفاخانه صدری ابن سینا نیز از چندین مریض قلبی که سوال گردید، گفتند که عادت به سپورت نداشته اند.

اما دراین شفاخانه داکتر ها اجازه صحبت بیشتر را به خبرنگار آژانس باختر با مریضان ندادند.

اما در سالهای اخیر باید گفت که عده بیشتر شهروندان به سپورت رو آورده اند و صبح وقت ویا شب هنگام به دوش پیاده گردی و تمرینات آزاد سپورتی میپردازند.

قلندرشاه شهروند کابل به خبرنگار آژانس باختر گفت که شصت هفت سال عمر دارد و همه روزه صبح هنگام به دوش میپردازد و دست کم چهل و پنج دقیقه میتواند دوش میکند و این امر سبب شده تا بدن وی مقاومت بیشتر پیدا کند و نیز از صحت سالم برخوردار باشد.

دراین حال پروفیسور باجوری توصیه میکند که نباید بدون مشوره داکتر افرادی که در سن بالا قرار دارند دوش نمایند و یا به تمرینات سپورتی بپردازند.

داکتر باجوری گفت ،کسانیکه به امراض قبلی دچار هستند باید از احتیاط لازم در زمینه کار بگیرند و با توصیه داکتر به تمرینات سپورتی بپردازند.

از سوی دیگر جوانان زیادی به ورزش رو آورده اند که این امر گواه آینده صحت مند آنان میباشد و مقامات کمیته ملی المپيك نیز مدعی اند که شروط بیشتر و بهتر برای رشد رشته های ورزشی برای دختران و پسران را در کشور مساعد ساخته اند.

فریبا رسولی عضو تیم والیبال آن کمیته به خبرنگار آژانس باختر گفت ، از چهار سال بدینسو به ورزش والیبال رو آوردم از آن زمان تاکنون خود را بشاش را حت و صحتمند احساس مینمایم و قبل از آن باید اقرار نمایم که حتی در کارهای منزل تنبلی میکردم حمیده حمید عضو تیم تکوندوی آی تی اف کمیته ملی المپیک نیز در صحبت با نجیبه ذهاب خبرنگار آژانس باختر، ورزش را ضامن صحت، سلامتی و تندرسی انسان ها دانست و گفت که با انجام حرکات ورزش طبق یک تقسیم اوقات منظم روزمره میتوان وجود خود را در برابر امراض وقایه کرد.

یگانه خانمی است وقتی داکترها برای کاهش وزن بدنش و نیز کنترول خون بدنش به وی توصیه انجام تمرینات سپورتی را کرده تازه به دوش و سپورت آغاز کرده است.

این خانم حالا بارومند شده که سپورت شیوه بهتر فقط صحت و سلامتی است زیرا از مدت یکماه که وی رو به سپورت آورده خود را سر حال و بهتر از گذشته احساس میکند.

به هر صورت گفته اندجان جوری پادشاهی است پس باید در صدد حفظ صحت و سلامتی خود باشیم و اینکه داکتر های طب برای حفظ صحت، انجام تمرینات سپورتی را توصیه مینمایند.

در حقیقت روش وقایه رایگان را رهنمود میسازند.

چنانچه پروفیسور باجوری خاطرنشان کرد که امروز درجهان انجام تمرینات ورزشی، قدم زدن و دویدن برای مدت معین جز زندگی هر انسان در جهان امروز میباشد بخصوص کسانیکه عمر شان از چهل سالگی به بالا ميرود.

شنبه ، 10 سرطان 1391 ، 11:06

قرغه فضا گذشته را بازيافت

Written by Administrator

كابل10 سرطان باختر
شماري از اعضاي مقامات دولتي جامعه مدني ،خبرنگاران و باشنده گان شهر كابل با حضور دررستورانت سپوژمي در بندقرغه اين نكته راتفهيم كردند كه آزادي و تفريح حق هرانسان است و نميتوان اين حق را از انسان آزادگرفت.
به گزارش آژانس باختر ، حضور عناوين اين افراد دررستورانت سپوژمي قرغه كه هفته گذشته شاهد يك واقعه خونين تروريستي بوده اين پيام را ميرساند كه تروريستان نميتوانند حق تفريح استراحت و بالاخره آزادي را از مردم بگيرند.
آنان كه در قرغه حضور يافتند باانتشار بيانيهء گفتندما باحضور دراين مكان تفريحي اين پيام را ميرسانم كه ترور ووحشت نميتواند حق آزادي و تفريح را ازما بگيرد و ما بر مبارزه خود براي تامين زندگي انساني و مدني براي مردم افغانستان ادامه خواهيم داد.
پنجشنبه شب هفته گذشته چهار تروريست مسلح وابسته به گروه طالبان باهجوم به رستورانت سپوژمي در ساحه بند قرغه حدود نزده نفر راكشتند اكثريت مطلق قربانيان افرادملكي بودند.
ختم/ عبدالخالق
 

كابل/10/سرطان/باختر
دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در كابل ميگويد كه نود و هشت فيصد از مردم افغانستان طالبان را عامل قتل افراد ملكي در كشور ميدانند.
يونيما يا دفتر سياسي ملل متحد در كابل به روز پنجشنبه اعلام داشت سروي جديد نشان ميدهند كه نود و هشت فيصد مردم افغانستان متعقد اند كه طالبان مسبب قتل افراد ملكي اند.
يونيما ضمن نگراني از اين وضعيت خاطرنشان ساخته است كه تنها در يك هفته 214 تن از باشنده گان ملكي افغان در پي حملات طالبان كشته شده اند در اين مدت حداقل 46 بار در حملات عام و راههاي عمومي ماين گذاري نموده و يا دست به حملات زده اند.
داكتر نيلاب مبارز سخنگوي يونيما در كابل ضمن نگراني از اين وضعيت گفته اتفاقات اخير نشان ميدهد كه طالبان در تعهدات شان پابند نيستند.
يونيما در حالي از افزايش تلفات ملكي در كشور سخن ميگويد كه طالبان از شروع سالروان عملياتي را به نام الفاروق به راه انداخته اين عمليات بيشتر بر ماين گذاري هاي كنار جاده حملات دسته  جمعي بالاي تاسيسات دولتي، اقتصادي و تفريحي، حملات انتحاري و آدم ربايي تمركز دارد كه بيشترين تلفات و خسارات آن را افراد ملكي متحمل شده اند.
سازمانهاي معتبر بين المللي قبلا"ً گفته بودند كه طالبان عامل قتل هفتاد و هشت فيصد از افراد ملكي اند كه در جريان سال 2011 جان شان را در افغانستان از دست داده اند.
ختم/عبدالخالق
 

كابل باختر/ 8/ سرطان
وزارت دفاع ملي از جنرال عبدالرشيد دوستم خواسته است تا ميان وظيفه دولتي و فعاليت هاي سياسي يكي را انتخاب كند.
به گزارش آژانس باختر ، جنرال عبدالرشيد دوستم دركنار آن كه به حيث درستيزوال سرقوماندان اعلي قواي مسلح كار ميكند، رهبري جنبش ملي را نيز به عهده دارد و عضو جبهه ملي به رهبري احمد ضيا مسعود هم ميباشد.
مگر سخنگوي وزارت دفاع ملي ميگويد، بايد جنرال عبدالرشيد دوستم ميان وظيفه دولتي و فعاليت هاي سياسي يكي را انتخاب كند .
جنرال عظيمي سخنگوي وزارت دفاع ملي در آخرين نشست خبري خودگفت، وزارت دفاع ملي به عنوان نهاد تطبيق كننده قوانين اردو دركشور به آقاي دوستم مكتوبي را فرستاده تا دراين مورد غور نمايد.
قابل ذكر است كه ماده 53 قانون اساسي اجازه نميدهد تا سارنوالان قطعات< منسوبان اردو و پوليس فعاليت سياسي نمايند.
واكنش جنرال دوستم دررابطه به مكتوب وزارت دفاع ملي تاكنون روشن نيست
 

کابل باختر9 ثور

خبرنگاران افغان می گوید که در ده سال گذشته در افغانستان آزادی بیان دست آوردهای زیادی داشته است، اما این دست آورد ها به معنی  آن نمی باشد که باید بیش از حد نسبت به کار رسانه یی در کشور  خوشبین بود.

خبرنگاران میگویند که هنوزهم چالش های فراوانی بر سر راه خبرنگاران در افغانستان موجود می باشد،   در رسانه ها مصؤنیت کاری وجود نداشته، خبرنگاران افغان با تهدیدات امنیتی مواجه هستند.

اما با وصف آن خبرنگاران افغان توانسته اند که چالش های زیادی موجود  در جامعه رابه گوش مسولان و مردم  برسانند. به همه حال دید گاه های متفاوت  پیرامون کار رسانه یی در افغانستان وجود دارد ، برخی کارشناسان رسانه ها را به چند دسته تقسیم کرده و از هر کدام تعریفی دارند .

صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها به خبرنگارآژانس باخترگفت: در ده سال گذشته شماری زیادی از رسانه ها به اساس قانون رسانه های همگانی مجوزکار گرفتند وآغاز به فعالیت کردند که دراین زمینه نقش رسانه های برقی یعنی تلویزیون ورادیوبیشتر بوده است.

به گفته وی نخستین بار بحث انتقاد از حکومت ونقد عملکرد حکومتداران در افغانستان به عنوان چیزی پذیرفته شده عرض اندام میکند .

وی اضافه کرد که رسانه ها در افغانستان به صورت عموم به دو دسته تقسیم شده که  رسانه های دولتی ورسانه های خصوصی میباشند.

رسانه های دولتی بیشتر انعکاس دهنده  افکار وعملکردهای حکومت بوده ورسانه های خصوصی به چند دسته دیگر تقسیم شده اند .

رسانه های حزبی یا تنظیمی، رسانه های  وابسته ورسانه های آزاد تجارتی میباشند.

رسانه های حزبی یاتنظیمی متاسفانه زیرعنوان رسانه های آزاد ومستقل راجستر شده امادر حالیکه کارآنها بیشتر انعکاس دهنده افکار ونظریات حزب شان ویا هم گروه های قومی میباشد.

رسانه های وابسته متاسفانه  به کشورهای همسایه وابستگی دارند ودرپی تامین منافع این دوکشوربوده  ودرمخالفت با دموکراسی وآزادی قرار دارند که فعالیت این ها نیز دراین اواخر بیشترشده است .

رسانه های غیروابسته وتجارتی تاجای توانسته اند،  اندک اعتبار رسانه یی را کسب بکنند اما درکنار آن بیشتربه بخش تجارتی رسانه یی معتقد هستند.

توحیدی گفت: آنچه تاهنوز مردم از آن محروم است ، که قراربود به اساس قانون رسانه های همگانی تلویزیون ملی زیرنظر یک کمیسیون مستقل، نقش تساوی ملی سراسری را بازی بکند که متاسفانه تاهنوزاین برنامه عملی نشده ورادیوتلویزیون افغانستان کماکان دراختیارحکومت افغانستان است ومردم ازرسانه ملی محروم شده اند.

وی علاوه کرد رسانه ملی رسانه ای است که هر فرد وشهروند افغانستان احساس کند که این رسانه انعکاس دهنده ی آرزوها، خواسته ها وامید هایش است .

همچنان درزمینه تقویت ورشد فرهنگ مردم افغانستان ویا فرهنگ اقوام مختلف که درکشورزنده گی مینمایند، نقش بارزی را ایفا کند وآنچه را که به عنوان پالیسی نشراتی می پذیرد با وجود تغییرات درحکومت ها ، همین پالیسی را ادامه بدهد.

مسوول دیده بان رسانه دررابطه به مشکلات که فراه راه کارمطبوعات درکشور است معلومات داده گفت : در مجموع چند مشکل وجود دارد یکی  مشکل نا امنی که این سبب میشود تا  خبرنگاران نتوانند به صورت درست به وظایف شان رسیده گی کنند، اطلاعات ومعلومات لازم را جمع آوری کنند وازطریق رسانه ها انعکاس دهند ودر این زمینه خطرات جانی جدی وجود دارد.

بحث دوم عدم حمایت حکومت از رسانه های آزاد وچرخش آزاد معلومات است که حکومت ازخبرنگاران دربسیاری موارد حمایت لازم را انجام نمی دهد.

بحث سوم هم مشکلات مالی رسانه ها است به خصوص رسانه های چاپی که با مشکلات جدی مالی مواجه هستند وبحث چهارم عدم حق دسترسی به معلومات است، آنچه که درقانون اساسی وقانون رسانه ها آمده، مقامات دولتی  ومسوولین بلند پایه حاضرنیستند که معلومات را به ساده گی به دسترس خبرنگاران قراردهند.

وی افزود که عدم دسترسی به معلومات سبب میشود که کار رسانه یی واطلاع رسانی به صورت اعظم انجام نشود.

پوهندوی محمد وحید غروال رییس پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل نیز دررابطه به وضعیت رسانه درافغانستان معلومات داده گفت " تعدد رسانه ها درتاریخ ژورنالیزم افغانستان بی نظیراست  هیچ زمانی ما رسانه های تصویری وشنیداری به این پیمانه که فعلا" داریم ، قبلا" نداشتیم که این یک دستاورد بزرگ وارزشمند برای مردم افغانستان است ، ولی این که نشرات ما چه را به دست نشرمی سپارند موضوع قابل بحث میباشد."

وی اضافه کرد : همه میدانند که ژورنالیزم تنها وتنها وظیفه اش اطلاع رسانی ، تفریح وسرگرمی برای مردم بوده ودرکشورمانند افغانستان دریکی ازبخش های که باید رسانه ها رسالت مندانه نشرات شان را متمرکز ومعطوف نمایند مسله ی تعلیم وتربیه درعرصه های گوناگون میباشد ، یا دراین زمینه نشرات  بسیارکمرنگ است ویا هم حتی هیچ دربرخی از رسانه ها  وجود ندارد .

ازجانب دیگر هریک ازرسانه هاکوشش میکنند که اطلاع را برسانند ودراین عرصه رقابت هم دارند مگربسیارکم دیده شده ، رسانه های که  درد ها ومشکلات جامعه ما را درقالب ژانرهای مختلف ژورنالیستی انعکاس دهند.

غروال افزود که اکثررسانه ها به نشرمطالب هیجان برانگیز، سرگرم کننده ومطالب تفریحی پرداخته اند تا بتوانند زمینه اعلانات تجارتی را برای اعلان دهنده گان فراهم بسازند.

اوگفت به نظرمن، زمانیکه یک رسانه میخواهدجوازنشراتی بگیرد باید ازطرف نهاد های مربوط برای آنها گفته شود که در24 ساعت چقدربرنامه های تعلیمی وتربیتی ، چه تعداد برنامه ها برای رفع مشکلات بزرگ جامعه داشته ومسوولیت ورسالت خود را تاچه اندازه درقبال جامعه ایفا میکنند.

همچنان باید تفاوت وجود داشته باشد در مالیه دهی رسانه های تجارتی که بخاطر به دست آوردن پول کارنموده وبیشتر نشرات شان را اعلانات تجارتی احتوا میکند، ورسانه های که  نشرات شان درجهت بهبود جامعه بوده، رسالت ژورنالیستی خود رادرک کرده ومطالبی را به نشرمیرسانند که به درد بخوروکارسازبرای رفع مشکلات  جامعه باشد. 

همینگونه یک ژورنالیست افغان به این باوراست که درافغانستان ایجاد کردن یک رسانه واخذ جواز کارساده است ولی شماری ازرسانه ها ازپذیرفتن یک سلسله مسوولیت ها درقبال کارژورنالیستی و مشکلات فراوان که درجامعه موجود است، ابا میورزند.

درحالیکه رسانه ها درکناردیگر برنامه های نشراتی شان باید مشکلات جامعه ومردم را مطرح ، توجه مسوولین را جلب وموضوعات را تعقیب نموده به رفع نارسایی ها بکوشند.

احمد ذکی باشنده شهر کابل  با آن که ازکاررسانه ها درانتقال اطلاعات به قدردانی یاد میکند، اما توجه بیشتررسانه ها را بخاطرانعکاس مشکلات مردم ، نارسایی ها درجامعه وبسا موارد دیگر که مردم با آن دست وگریبان هستند ، جلب مینماید . همچنان آنان از نشرات تعدادی زیادی ازرسانه ها که هرروز و هرساعت به نشر سریال ها و فرهنگ بیگانه را درکشورترویج مینمایند ذهن مردم بخصوص جوانان را به سوی دیگر میکشانند انتقاد نموده وازآنان میخواهد که ازنشرهمچوبرنامه ها اجتناب ورزیده ودرانعکاس فرهنگ تاریخی واسلامی کشورخود بکوشند.

دين محمد مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت " آزادي بيان درافغانستان يكي از مهمترين و پيشگام ترين عرصه رشد افغانستان است و ميتوان گفت كه بزرگترين دست آورد مردم و دولت افغانستان به كمك جامعه جهاني درطول ده سال رشد رسانه ها، شكل گيري و قوت گرفتن آزادي بيان درافغانستان است و اين يك دست آورد بزرگ است تا زمانيكه آزادي بيان نباشد ، افغانستان به رشد و توسعه نمي رسد و به همين منظور سياست دولت افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ كماكان برتقويت فضاي آزادی و حمايت از كار آزاد رسانه ها استوار است و ما ازاين آزادي حمايت مينمايم .

 وي اضافه كرد كه مطبوعات افغانستان مرحله اول یا يك دهه را پشت سرگذشتانده و ما از حالت تك صدايی بيرون شديم از يك راديو ، يك تلويزيون و چند نشريه، امروز حدود 150 راديو ، پنجاه تلويزيون، 14 روزنامه و بيش از پانزده آژانس خبري رسيديم .

وي افزود، بدون شك ضعف ها و كمبودي ها هم در رسانه ها وجود دارد كه رفع كردن آن نياز به بودجه ، امكانات ووقت دارد.

راشدي افزود، بيشتر تلاش هاي ما اين است كه رسانه ها از نظر محتوا بهتر شود ، تنظيم وضعيت رسانه اي درافغانستان يكي از اولويت هاي وزارت اطلاعات و فرهنگ ميباشد كه در سال 1391 تمام توجه ما به آن بوده است، يكي تقويت برنامه رسانه هاي دولتي و آزاد وبحث ديگر اين كه بتوانيم براي رسانه ها يك نظم و دسپلين ايجاد نمايم  به خاطر كه كار رسانه ها بهتر شود.

معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ علاوه كرد كه تلويزيون ملي چنانچه كه از نامش هويدا است واقعاً" بايد آيينه تمام نماي ملت افغانستان باشد، در برنامه هايش درمباحث كه در آن مطرح ميشود و اين يك آرزوي است كه از ده سال به اين طرف ما آغازكرديم كه اين آرزو تحقق ميابد.

 راشدي گفت : راديو و تلويزيون ملي درگذشته واقعاً" بلندگوي حكومت ها بود ، رژيم ها با اين تلويزيون ضعف هاي خود را مي پوشانيدند و براي مردم افغانستان آنچه ميخواستند آن را مي گفتند ، ما درحال حاضر كه آزادي رسانه ها را تجربه ميكنيم ، تلويزيون ملي يا رسانه هاي دولتي هم مثل يك رسانه آزاد ازيك قانون واحد بايد پيروي كنند كه قانون رسانه هاي همگانی افغانستان است.

معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، خود سانسوري هنوز هم در رسانه هاي حكومتي يكي از موانع كار رسانه اي است ولي اين ضعف ها وكمبودي هاي كه در رسانه هاي حكومت ديده ميشود اين طبيعت كار رسانه هاي دولتي و حكومتي است.

 دردنياي ديگر هم كه آزادي بيان بهتر از افغانستان وجود دارد، رسانه هاي دولتي و حكومتي محدوديت هاي خاص براي خود دارد . ازلحاظ ادبيات، نحو برخورد با مسايل ، نحوه انتقاد كرد ، يا انتقاد نمي كنند و اگر انتقاد كنند به آن شدت كه رسانه هاي آزاد انتقاد ميكنند ، به آن شدت انتقاد نمي كنند.

 ما در تلويزيون ملي و رسانه هاي دولتي هيچگونه ممانعت و محدوديت ها نداريم و  اگر مواد ساسنوروكوتاه ميشود مربوط به اخلاق رسانه اي و خود مسوول رسانه است كه دراين رسانه ها كارميكنند.

ما بارها گفتيم كه اين رسانه ها مربوط مردم افغانستان است ، حكومت افغانستان براساس قانون بايد انتقاد را بپذيرد و شما مانند ديگر رسانه ها ميتوانيد كمبودي ها را انتقادكنيد .

 راشدي گفت، رسانه اي دولتي يك مكلفيت دارد كه از برنامه هاي انكشافي و پيشرفت كه مربوط به دولت افغانستان است مردم را آگاه بسازنند كه اين جز اجنداي كاري رسانه های دولتي ميباشد.

ولي سانسور كردن، دروغ گفتن و كتمان كردن جز اجنداي كاري شان نيست .

براي رقابت با رسانه هاي آزاد از نظر جلب مخاطبين، مفيد بودن ، تنوع ، پختگي برنامه هاي كه براي مردم مطرح ميكنند، بسازند و اين را كه رسانه هاي آزاد ما بهتر كار ميكنند به حيث معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ از آنها استقبال ميكنم . و برايم موضوع زماني خوشحال كننده است كه يك رسانه درافغانستان به تمام معني وظيفه شناس ، مفيد و پرمخاطب باشد. اين كه آن از دولت است و يا غير دولت، برايم مهم نيست .

در برنامه هاي ما تقويت رسانه هاي آزاد يك دغدغه است در حاليكه ما از نظر امكانات و بودجه چيزي دربساط نداريم كه توسط آن رسانه هاي آزاد را تقويت مالي بكنيم ولي ميتوانيم از نظر معنوي رسانه ها را تقويت و حمايت بكنيم و جرائت ، مصونيت كاري شان را ارتقا بدهيم و دونرهاي كه قانونی  و شفاف براي رسانه هاكمك ميكنند ، آنها را علاقمند بسازيم تا براي رسانه هاي ما كمك بكنند و اين كارهاي است كه ما انجام داده ميتوانيم .

گفتني است كه درافغانستان اكنون 43 چينل تلويزيون ، 145 چينل راديو و حدود 15 آژانس خبري و صدها نشريه چاپي فعاليت مينماييد.

دركاردلسوزانه مسوولين، شهريان و يا ايجاد كميسيون ها ؟

كابل باختر/ 4/ ثور

بارنده گي هاي چند روز اخير دركابل نشان دادكه جاده هاي اسفالت شده پايتخت كشور چقدر آسيب پذيراند و كيفيت كار آن در چه سطح ابتدايي قرارداشته است .

 بارنده گي بارش آنهم براي دو يا سه روز بخش هاي زيادي از جاده هاي كابل را به كندواله هاي مبدل ساخت جر و چقوري هاي ايجاد شده در اين جاده هويت يك پايتخت را از كابل گرفت ودر بخش هاي از شهر و ساحه بیني نیزار در ناحيه دوم ، ساحه ماركيت ميوه درناحيه چهارم ، لب جر در ناحيه يازدهم ... محلاتی بودند كه مردم در روز بارش باران كراچي هاي دستي را به كرايه ميگرفتند تا از يكطرف جاده به طرف ديگر جاده بروند.

نجيم الله باشنده مكروريان سوم میگوید، يك روز باران ميبارد مگر دهها روز خاك تنفس ميكنيم، تمام سرك هاي شهر به گودال ها تبديل گرديده اند، خاك به گل تبديل گرديده كه ذريعه وسايط به محلات ديگر انتقال ميابد.

 اين باشنده كابل سوال ميكند كه من ازمسوولين محترم شاروالي ميپرسم كه كدام جاده در شهر كابل سالم مانده است هرگاه مسوولين محترم كدام آدرس داشته باشند بگويند تا ما هم آگاه شويم .

آقاي نجيم الله به مشكل ديگر هم اشاره ميكند و علاوه ميدارد دركنار جاده ها جويچه ها احداث گرديده مگر مسير آب آن معلوم نيست بالاخره آب از جوي به سرك ميايد و بالاخره سرك را تخريب ميكند بالاخره همين انجنير صاحب ها شاروالی بوده اندكه طرح اين جويچه ها را ريختند، مگر انجام آن معلوم شد.

 

 نجيم الله ميگويد كه شهر با شعار و نما يشات جور نميشود.

شاروالی به سواد مسلكي  ضرورت دارد، تا شهر توسعه و گسترش پيدا نمايد كه متاسفانه چنين سواد وجود ندارد .

يكتن از وكلای گذر ناحيه ششم شهر كابل ميگويد، مواد ساختماني كه در احداث جاده های كابل به كار گرفته شده مواد بي كيفيت بوده از طرف ديگر از كيفيت كار نظارت لازم صورت نگرفته است . چنانچه جاده دارالامان كه تازه احداث شده از چند جاي به اصطلاح زخمي گرديده و باعث جذب آب گرديده است.

 او ضمن اشاره به جادهء كه از كوته سنگي به دارالامان از طريق چهار قلعه چهاردهي منتهي ميگردد گفت: كار تخريب منازل كنار سرك تكميل گرديده و باوجود تعهدات شاروالي كابل كار احداث جاده آغاز نگرديده با تاسف كه دندهاي آب مردم را اذيت ميكند و مشكلات بيشماري را براي عابرين و مالكان وسايط به بار آورده است .

فرشته يكتا پرست، باشنده مكروريان اول گفت، من هيچ نمي گويم مگر اين نكته را واضح ميسازيم كه ديگر با كابل و پايتخت كشور كه هويت شما است جفا نكنيد.

اما نثاراحمد حبیبی غوري رييس تنظيف شاروالي كابل به سوي باشنده گان شهر انگشت ميگيرد و ميگويد آنها درتنظيف و حفظ جاده ها همكاري لازم نميكنند.

 اين مقام شاروالي كابل با آنكه ازكيفيت پائين ساخت جاده هاي شهر سخن ميگويد به خبرنگار آژانس باخترگفت: عدم موجوديت ماسترپلان تريناژ يا تخليه آب هاي سطحي عامل عمده بروز مشكلات و تجمع آب در سطح جاده ها است .

 حبيبي مي افزايد، هفتاد فيصد ساختمان هاي شهر كابل به گونه غير فني ، غير پلاني و غير معياري اعمار گرديده و رشد ساحات غير پلاني باعث شده تا آبروهاي كنار جاده ها گنجايش آب هاي اضافي نداشته باشد.

از جانب ديگر همكاري مردم در عرصه حفظ و تنظيف آبروها با شاروالي كابل نهايت ضعیف است برعلاوه آنكه در قسمت تنظيف آبروهاي مقابل محلات شان توجه نميكنند در برخي ساحات با مسدود ساختن آبروها در ساحات مسكوني خانه و دوكانها باعث بروز مشكلات گرديده اند.

 وي افزود: شاروالي كابل از اولين روزهاي ريزش باران كميسيون هاي را موظف نمود تا محلات آسيب پذير را تشخيص دهند و مسير آبروها را باز نمايند كه هنوز هم سعي و تلاش در زمينه ادامه دارد.

هرگاه به گفته هاي بالا مكث نمايم به اين نتيجه ميرسيم كه همه راست ميگويند احداث جاده ها با كيفيت پائين بوده و همكاري مردم آن گونه كه فرهنگ شهر نشيني حكم ميكند نيست، از طرف ديگر ايجاد كميسيون ها هم نميتواند دردي از دردهای شهريان ما را دوا كند.

 فقط يك حرف ميتواند ما را آرام سازد و آن گفته خانم يكتا پرست است كه گفت كه ديگر با كابل و پايتخت كشور كه هويت شماست جفا نكنيد .

كابل باختر/ 29/ حمل

روزیكشنبه 27 حمل كابل و چند شهر دیگر افغانستان شاهد یك رشته حملات دسته جمعی و انتحاری بود.

 با آنكه این حملات با واكنش سریع وجدی موظفین امنیتی افغان مواجه شد و در نهایت سی وشش انتحاری كشته شد، مگر این سوال تاكنون لاینحل باقی مانده كه چه كس و یاچه كسانی این گونه حملات را به گونه زنجیره ویك زمان طراحی كرده است.

 با آنكه مقامات افغان تاكنون كدام كشور را مشخص نساخته اند كه درعقب ماجرای خونین یكشنبه قرار داشته باشند مگر وزیر داخله افغانستان شبكه جلال الدین حقانی را طراح این حمله میداند، شبكه كه یك بخش كلیدی گروه طالبان را تشكیل میدهد، رهبران این گروه جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی در لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قراردارند و یك شبكه ضد تروریستی بین المللی كه ازسو امریكا رهبری میشود در صدد گرفتاری آنان اند و برای رسیدن به این هدف مقداری پول به عنوان پاداش نیز تعین گردیده است.

 پنتاگون وزارت دفاع امریكا نیز گفته است كه شبكه سراج الدین حقانی در عقب ماجرا های خونین روز یكشنبه در كابل و بخش های دیگر از افغانستان دست دارد.

 پنتاگون از شبكه سراج الدین حقانی به عنوان خطر ناكترین جناح طالبان یاد میكند كه عمدتاً" از سوی اعراب افراطی حمایت میشود، این شبكه مسوول چندین واقعه تروریستی علیه جان عساكر افغان و خارجی است .

 یك عضو پیشین اداره امنیت ملی میگوید شبكه حقانی یك چهره مهم آی اس آی در بازی افغانستان است، این شبكه نسبت به هرجریان دیگر كه علیه حكومت حامدكرزی جنگ میكند از روابط عمیق با آی اس آی برخوردار است روابط این شبكه به حدی با آی اس آی نزدیك است كه این شبكه یك وسیله برای پیشبرد مقاصد استخباراتی تنهانیست، بلكه شبكه حقانی خود اكنون به بخشی از آی اس آی تبدیل گردیده و افراد رهبری كننده آن القاب و رتب این سازمان استخباراتی را حصول نموده اند.

واكنش بین المللی نسبت به حوادث كه به روز یكشنبه در افغانستان اتفاق افتاد، صریح و گسترده بود حتی پاره از كشور ها این حملات را با منافع امنیتی  ارتباط داده و نسبت به پیامد آن هشدار دادند.

هیلری کلنتن وزیر خارجه امریكا گفت فشار های آنكشور بر حكومت پاكستان ازدیاد خواهد یافت تا شبكه حقانی به صورت كل مهار گردد.

خانم كلنتن از شبكه حقانی به عنوان دشمن یاد كرد كه نسبت به دشمنی با امریكا مصمم است و حوادث اخیر در كابل و حصص دیگر از افغانستان، آغاز و انجام این دشمنی نیست .

او گفته است كه امریكا از هر وسیله استفاده میكند تا شبكه حقانی نابود گردد و دراین رابطه بر پاكستان فشار ها بیشتر خواهد شد.

اظهارات خانم كلنتن در حالی بیان میشود كه اسلام آباد وواشنگتن بعداز واقعه مهمند ایجنسی كه درسال گذشته باعث قتل 26 نظامی آنكشور شد دربی باوری و بی اعتمادی به سوی هم نگاه میكنند. احتمالاً امریكا از برخی امكانات ریزرف علیه پاكستان منجمله ادامه حملات هواپیما های بدون سرنشین همچنان استفاده خواهد کردودر چنین حملات بیشتر افراد القاعده و قوماندانان گروه طالبان هدف قرارگرفته اند .

 هند دوستان سنتی افغانستان و دشمن دیرین پاكستان حوادث روز یكشنبه را هشداری علیه منافع امنیتی خود دانسته است.

 آی كی انتونی، وزیر دفاع هند به روز دوشنبه درجمع از فرماندهان نیروی زمینی ارتش آنكشور گفت، حوادث اخیر در افغانستان هشداری علیه آنكشور است و از نیرو های امنیتی هند خواست تا نسبت به انكشافات در منطقه هوشیار باشند او هشدار دادكه اوضاع در افغانستان و همسایه آن پاكستان همچنان نیازمند توجه جدی است

وزیر دفاع هند تاكید داشته كه آنكشور با توجه به انكشافات اخیر درافغانستان همچنان به استقرار یك نظام كثرت گرا و عاری از مداخله بیرونی متعهداست .

سفیر امریكا در كابل حوادث روز یكشنبه را زنگ خطری دانسته و گفت هرگاه ما به فکرخروج زود هنگام ازاین كشور باشیم در حقیقت دعوتنامه را برای طالبان و القاعده فرستاده ایم و آنان را دعوت به بازگشت نموده ایم به همین ترتیب برخی دیگر ازكشورهای خارجی به گونه اشاره كرده اندكه حوادث اخیر درافغانستان بیشتر ریشه بیرونی دارد تا عوامل داخلی ، به باور آگاهان سیاسی با درنظر داشت انكشافات اخیر در افغانستان و حملات مرگبار روز یكشنبه دراین كشور كه درجریان آن برخی منابع دیپلوماتیك نیز هدف قرارگرفتند، انگشت بازهم به سوی پاكستان خواهد بود تا فعالیت گروپ های تروریستی منجمله شبكه حقانی را در آنكشور مهارنماند و از تبدیل شدن بیشتر پاكستان به محل امن فعالیت افراطیون جلوگیری گردد .

 این در حالیست كه آصف علی زرداری رییس جمهور و حنا ربانی وزیر خارجه پاكستان در اولین ساعات، حملات بركابل و چند شهر دیگر افغانستان را محكوم كرده و از ایستادگی وهمكاری با افغانها سخن گفته اند.

عتیق الله امر خیل یكی از جنرالان سابق ارتش افغانستان میگوید، حملات رویداد اخیر در كابل و چند ولایت نشان دادكه كسانی هستند كه برمختل ساختن روند صلح و مذاكره كار میكنند و آنها می خواهندكه به اهداف خود برسند.

كشورپاكستان این رویدادرا نكوهش كرده است .

درحالیكه گفته میشود شبكه حقانی كه حمایت پاكستان را با خود دارد دراین حملات نقش داشته است.

 جنرال امرخیل از مقامات دولتی میخواهد كه دربرابر چنین حركات از خود واكنش قاطع تر نشان دهند ضمناً" او به بازنگری در شیوه فعالیت ارگانهای امنیتی نیز تاكید میكند.

احمدسعیدی كارشناس مسایل سیاسی میگوید دررویداد اخیر طالبان خواستند كه قدرت نمائی كنند كه ما می توانیم در خود پایتخت و در نزدیكی نهادهای دیپلوماتیك چنین حملات را انجام دهند . بدون شك این حركات زاده فكر و اندیشه یك طالب نیست بلكه ناشی از یك برنامه هماهنگ استخباراتی است، ازطرف دیگر خلا های را دربخش های كشفی و استخباراتی افغانستان نمایان ساخت كه باید به آن توجه شود.

 یك شهروند كابل به این عقیده است كه جنگجویان درحملات شان بیشتر از ساختمان های نیمه كاره استفاده می نمایند و معمولاً این حملات با امكانات خوب لوژستیكی و تسلیحاتی همراه است.

 به باور این شهروندكابل احتمالاً" تسلیحات و امكانات جنگی درمیان مواد ساختمانی به این ساختمان ها انتقال یابد از طرف دیگر موجودیت كارگران خارجی در چنین ساختمان ها میتواند مشكل ساز باشد كه باید به آن توجه کرد .

محمد صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله میگوید، ما متوجه چنین مشكلات هستیم او تائید كرد كه ه‍ژده تن از كارگران ساختمانی غرض تحقیق بازداشت شده اند، مگر حكم كرده نمیتوانیم كه این كارگران در وقایع اخیر دست داشته باشند، ضمناً" او گفت كه پولیس غرض مقابله با چنین حوادث راهكار و شیوه های جدید را بر خواهد گزید  .

 از گفته های بالا چنین برمیاید كه بازهم حوادث دركشورریشه دربیرون دارد متاسفانه بازهم از برخی خلاهای امنیتی و خوش باوری های در جامعه افغانی استفاده شده و بازهم خون افغانها بر بازی گرفته شد و باردیگر شجاعت و درایت سربازان شجاع افغان به امتحان گرفته شد .

 مردم آرزو دارند تا جواب منابع دیپلوماتیك و سیاسی دركشور در برابر چنین حوادث همانند نیروهای امنیتی قاطع باشد.

کابل باختر/ 16/ حمل

داکترهای طب میگویند که ورزش کمک شایانی در تقویت و سلامت جسمی و روانی افراد میکند . آنان مدعی اند افرادیکه با روش صیحح ورزش می کنند و یادارای کارهای باتحرک هستند ، سالم تر بوده و عمرشان از افرادی که کارهای بدون تحرک دارند بیشتر است .

 ورزش هائیکه بیشتر باعث تحرک در بدن انسان شده و آن چه خون را دربدن افزایش میدهد شامل نرمش بدن ، دوش آببازی ، بایسکل رانی ، ریسمان بازی و پیاده روی میباشد .

 داکتر سید عبدالله سادات پروفیسور امراض داخله می گوید که حرکات منظم ورزشی می تواند ازامراض شکر ، چربی خون ، چاقی و فشار بلند خون انسان را وقایه کند.

 پروفیسور سادات توصیه کرد که هر گاه به سن پیشرفته به سپورت و دوش آغاز گردد ، باید در نخست شخصی نزد داکتر رفته و به توصیه داکتر به ورزش بپردازد .

وی گفت که حداقل دربیست و چهارساعت سی و پنج دقیقه شخص دوش کند، زیرا با دوش به ضربان قلب افزود میشود و خون درتمام نقاط بدن میرسد و نیز رسوباتی که ازروغن درشریان ها صورت میگیرد مجددا" منحل شده و از سخت شدن شریان که باعث بلند رفتن فشار خون میگردد جلوگیری میکند.

 دراین حال مرضیه که دریکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم وظیفه دارد به گفته های داکتر سادات صحه گذاشته گفت که در قبل وزن بدنش زیاد بود ونیز از فشار بلند خون رنج می برد.

وی در رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت : "درپیاده روی وبالا شدن به زینه ها بسیار خستگی احساس می کردم اما بادوش ، پیاده روی و حرکات منظم سپورتی توانستم هم در وزن بدن خود کاهش بیاورم و هم خود را بیشتر از پیش صحت مند احساس کنم "

همچنان دختر جوانی که خود را فریده معرفی کرد و محصل پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل است در زمینه می گوید از مدتی بودکه به درد پا ها و کمر دوچار بودم زمانیکه راه می رفتم در قسمت عینک زانوهایم درد احساس می کردم به توصیه یکی از نزدیکانم پیاده روی و ریسمان بازی کردم و این امر سبب شد تا درد پاهایم به تدریج کاهش یابد و بهبودی کامل حاصل کنم و دانستم که ورزش و حرکات مناسب ورزشی میتواند سبب برطرف شدن دردهای مفاصل گردد.

 اما پروفیسور سادات میگویدکه اشخاص سالم متواتر سپورت نمایند و کسانیکه به امراض قلبی ، شکر بلند و مشکلات تنفسی مواجه اند باید مطابق به توصیه داکتر به ورزش بپردازند.

 وی گفت بروز عرق در وجود و نیز بلند رفتن ضربان قلب از اثر حرکات ورزشی به کاهش وزن بدن و کاهش چربی خون وفشار خون کمک میکند.