28 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۸ میزان/ باختر افراط گرایی به یک پدیدۀ جهان شمول...

ده ها طالب مسلح درزابل کشته شدند

قلات ۲۸ میزان باختر ده ها طالب مسلح درتازه ترین نبرد...

ازهفته جهانی تغییر اقلیم  در بامیان تجلیل شد

ازهفته جهانی تغییر اقلیم در بامیان تجلیل شد

بامیان/ 28 میزان/ باختر ازهفته جهانی تغییراقلیم امروزدر بامیان تجلیل شد. محمد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

گزارشات
گزارشات

گزارشات (1568)

چهارشنبه ، 9 حمل 1391 ، 11:34

دوملیارد دالر زیان فقط در طول یک سال

Written by Administrator

کابل باختر/ 9/ حمل
تجارافغان درجریان یک سال گذشته تا دوملیارد دالراز بابت متوقف شدن اموال تجارتی شان در خاک پاکستان زیان را متقبل شده اند و این درحالیست که کارشناسان سیاسی این گونه اقدامات پاکستان را به یک جنگ اقتصادی تشبیه نموده اند.
به گزارش آژانس باختر ، درجریان یک سال گذشته حکومت پاکستان بار، بار به عناوین و نام های مختلف راه ترانزیتی آن کشور را به روی امتعه تجارتی افغانستان بسته اند.
مقامات در اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میگویندکه خسارات وزیان را که تجار افغانی ازاین حرکات پاکستانی ها متقبل شده اند تا دو ملیارد دالر میرسد حاجی احمد شاه رییس اتحادیه های مواد خوراکی به خبرنگار آژانس باختر گفت ،اتحادیه ما بیشتر به واردات گوشت و تخم از مسیر پاکستان مصروف است یا اموال خود را به منظور آنکه از فاسد شدن جلوگیری کرده باشیم ذریعهء کانتینر های یخچالی انتقال میدهیم هر کانتینر ما دریک روز آنهم در حالت حرکت معادل یکصدو پنجاه دالر تیل مصرف دارد درحالیکه پاکستان هفتصد کانتینر حامل مواد غذایی ما را برای چندماه متوقف ساخت محاسبه زیان که تجار ما ازاین بابت متحمل شد قابل حساب نیست ،درجریان چند ماه ده ها تن مواد خوراکی "گوشت وتخم" فاسد گردید.
یک تجار دیگر گفت که پاکستان از تجار افغانی پول حق پارکینگ حق توقف ودیمرج را اخذ میکند درحالیکه خود به وسایط ما اجازه عبور نمیدهد مگر پول پارکینگ توقف و دیمرج خود را بدست میآرود.
یک افغان دیگر که صادر کننده میوه تازه است میگوید، بهانه جویی های مقامات پاکستانی بیشتر در زمان فصل حاصل گیری باغ ها درافغانستان زیاد میشود و از ورود وسایط حامل میوه به خاک آن کشور جلوگیری میگردد و همین امر سبب میشود تا امتعه ما فاسد گردد.
به همین ترتیب شماری زیادی از تجار شکایات شان را مطرح کردند.
سید مسعود استاد فاکولته دانشگاه کابل میگوید ، پاکستان نه تنها در سال گذشته بل از گذشته های دور از ترانزیت افغانستان به عنوان یک حربه استفاده کرده است د رحالیکه بین هر دو کشور موافقتنامه های ترانزیتی وجود داشته مگر تطبیق آن از سوی پاکستان مقطع یی بوده است استاد مسعود اضافه کرد که موافقتنامه های امضا شده میان دوکشور حکم الزامی دارد افغانستان از جانب خود همیشه پابند این گونه موافقتنامه ها بوده مگر پاکستان بارها از آن عدول کرده است . که بیشتر مردم افغانستان ازاین بابت زیان دیده اند با وجود آنکه ما این مشکل را بار ، بار و سال ها تجربه کردیم مگر تاکنون نتوانستیم تا راه بدیل ترانزیتی را دریابیم درحالیکه ما به شش کشور سرحد داریم بهتر است تا دولت افغانستان درچوکات قوانین بین المللی با پاکستان طرف شود و پاکستان حق ترانزیت افغانستان را معتبر بشمارد.
سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر بین المللی حقوق ویژهء ترانزیتی را برای کشورهای محاط به خشکه در نظر گرفته است  و دولت افغانستان باید ازاین گونه قوانین بین المللی استفادهءاعظمی نماید.
عتیق الله نصرت معاون هیات عامل اتاق های تجارت افغانستان میگوید، مشکلات ترانزیتی با پاکستان همچنان وجود دارد، در حالیکه ما انتظار داریم تا این مشکل به مطابق به منافع دوکشور سریع و بنیادی حل گردد پاکستان هفتصد کانتینر ما را متوقف میسازد و بعداز چند روز چانه زنی ها آنرا انگشت شمار اجازه ورود میدهد این نمونه از عملکرد پاکستانی ها است مشکلات بیشتر ازاین است که گفته میشود.
آقای نصرت اضافه داشت اتاق تجارت افغانستان امیدوار است این گونه مشکلات در آینده حل گردد خوشبینی های وجود دارد که با ایجاد اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و پاکستان مشکل ترانزیتی ماحل گردد.
موصوف گفت ، بررسی مشکلات ترانزیتی ، رسیدگی به این گونه مشکلات و شریک ساختن ومشکلات با دولت های هر دو کشور هدف عمده اتاق مشترک افغانستان و پاکستان است . اتاق متذکره از حمایت دولت های هر دو کشور برخوردار است چنانچه معاون وزارت تجارت پاکستان در روز افتتاح آن حضور داشت .
آنچه گفته آمد مشکلی از مشکلات است که افغانها از جانب پاکستان متقبل میشوند مردم افغانستان امید دارند تا آنانیکه داد از برادری ، همسایگی نیک و مسلمان بودن می زنند حداقل از رسانیدن زیان به برادر مسلمان شان دست بردارند و در چوکات حقوق بین المللی حق و حقوق دیگران را نیز مراعات کنند.
 

کابل باختر/ 8/ حمل
با آنکه مقامات امریکایی تاکید براین امر دارندکه کشتار هفده غیر نظامی در پنجوایی قندهار تنها به دست یک عسکر نیروهای ائتلاف صورت گرفته مگر مقامات ناتو و فرماندهان ائتلاف در افغانستان میگویند تحقیق پیرامون جنایت این عسکر در برگیرنده تمام منسوبان آن قطعه خواهد بود.
به گزارش آژانس باختر ، جنرال جان آلن قوماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در آخرین اظهاراتش درپنتاگون ( وزارت دفاع امریکا ) گفته است در مورد وضعیت قطعه تحقیق میکنند که رابرت بیلز درآن توظیف بود.
این واحد نظامی درپنجوایی قرارداشته تمام عساکر آن را امریکائیان تشکیل میدهد.
هدف از تحقیق پیرامون وضعیت قطعه که رابرت بیلز درآن کارمیکرد این است تا دریافته شود که این حمله توسط یک عسکر و یا گروپ از عساکر صورت گرفته است .
باشنده گان محل وتعدادی از مقامات افغانی میگویند که کشتار هفده غیر نظامی در پنجوایی قندهار در دو نوبت صورت گرفته و که نمیتواند کار یکنفر باشد.
اما جان آلن فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید تاکنون معلوم نگردیده که دراین کشتار به جز از رابرت بیلز عساکر دیگر هم نقش داشته اند یا خیر؟
جنرال جان آلن میگوید، امکان دارد بیلز ازسوی شخص و یا اشخاص دیگر تحریک شده باشد تا دست به چنین جنایت بزند این فرمانده بلند پایه نیروهای ائتلاف در افغانستان ضمن آنکه با اقارب وورثه قربانیان این حادثه اظهار همدردی نموده از بستگان رابرت بیلز که به گفته وی در حالت دشواری بسر میبرند دلجویی نموده است.
جان آلن میگوید که رابرت بیلز هنگام قتل هفده افغان منجمله نه کودک شاید نشه بوده است.
درحالیکه جان آلن امریکایی برتحقیق بیشتر پیرامون قتل غیر نظامیان از سوی یک عسکر آ ن کشور تاکید دارد نماینده گان مردم در شورای ملی گفته اند که عامل این جنایت باید درمحل واقعه محاکمه گردد.
سرمنشی سازمان ناتو نیز گفته که باید وضعیت در قطعه که رابرت بیلز درآن مصروف بود باید بررسی شود.
مسله دیگر که دراین قضیه قابل مکث است نحوه پرداخت غرامت بر خانواده های قربانیان این حادثه است قرار معلوم خانواده هر مقتول ازبابت قتل هر عزیزشان چهل و شش هزار دالر دریافت می نمایند و هر مجروح این حادثه ده هزار دالر خواهد گرفت .
مجموعا"ً رقم پرداخت شده به عنوان غرامت به هشتصد و شصت هزار دالر خواهد رسید.
یک مقایسه گذرا نسبت به وقوع مشابه دراروپا و امریکا در میابیم رقم که برای خانواده های قربانیان حادثه پنجوایی پرداخت شده به مراتب کمتر از پولی است که خانواده قربانیان چنین حوادث در اروپا و امریکا دریافت نموده اند.
چنانچه دولت سابق لیبیا برای خانواده قربانیان حادثه لاکربی اسکایلند که به 259 تن میرسد و همه امریکایی بودند سه ملیارد دالر غرامت پرداخت یعنی هر خانواده یازده میلون دالر در یافت کردند مگر با افغانان برخورد به گونه دیگر بوده است .
متاسفانه هیچ مسوول و مقام در باره چنین یک تفاوت سخن نگفته اند.
رابرت بیلز فردی که از سوی ارتش امریکا مسبب این حادثه شناخته شده تحت پیگرد قرارگرفته و معلوم نیست که قضات امریکایی اورا به عنوان یک عسکر مریض برائت میدهند و یا به عنوان یک جنایتکار مجازات میکنند.
هینری براوان وکیل مدافع بیلز گفته که حالت روانی موکل او خوب نبود  و همچنان نتایج طبی حادثه را در اختیار ندارد.
هینری براوان درحالی میکوشد تا رابرت بیلز را دیوانه معرفی نماید و او را برائت دهدکه روند پذیرش عساکر به ارتش امریکا یک پروسه پیچیده طبی را در بردارد که هیچ دیوانه نمیتواند به آن راه پیداکند.
 

کابل باختر/ 8/ حمل
مقامات وزارت داخله میگویند که برنامه توزیع تذکره الکترونیکی تا پنج ماه دیگر در کشور آغاز خواهد شد با تحقیق این برنامه سهولت های زیادی برای هموطنان ایجاد گردیده و از جعلکاری اسناد بها دار جلوگیری خواهد نمود.
به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر ، برنامه توزیع تذکرهء الکترونیکی پروژه مشترک است که ازسوی وزارت های داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حال تطبیق شدن است هرگاه این پروژه بتواند به وقت معین آن اکمال گردد میتواند از سرگردانی زیادی از کشور بکاهد .
امیرزی سنگین وزیر مخابرات آنچه به نام تذکره الکترونیکی به مردم توزیع میگردد سیستم برقی است که درمنطقه نظیر ندارد نشان انگشت دارنده تذکره درآن گرفته شده ، عکس چشم ها درگوشه ازاین تذکره محفوظ ثبت میگردد و تمام مشخصات شخصی که تذکره به آن تعلق دارد درآن ذخیره میشود .
به گفته وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی تا پنج ماه دیگر آغاز و سه سال ادامه میابد ارزش پولی این پروژه 120 ملیون دالر امریکایی است که از بودجه انکشافی افغانستان پرداخت میشود (401 ) تیم کاری این برنامه را در سرتاسر افغانستان عملی خواهند ساخت .
میرزامحمد یارمند معاون اداری وزارت امور داخله میگوید که پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی در چوکات یک برنامه ویژه صورت خواهد گرفت اجرای تذکره به دو زبان انجام میشود شخص که تذکره دریافت میکند باید از سوی دو افغان که خود هویت معتبر حقوقی داشته باشند تضمین میگردد و رییس خانواده نیز یک فورم ویژه را خانه پوری خواهد کرد.
به گفته این مقام وزارت امور داخله با تکمیل پروسه توزیع تذکره یا شناسنامه برقی اسناد دیگری چون جواز سیر وسایط ، پاسپورت ، لایسنس درحالی سخن میگویند که درحال حاضر توزیع تذکره با خانه پوری یک فورم که ازسوی محررین شعبات احصائیه وزارت امور داخله صورت میگیرد اجرا میشود این تذکره در یک کاغذ عادی که برآن تذکره کاغذی نام نهاده اند اجرا میگردد گفته میشودکه نسخهء زیادی ازاین گونه تذکره درآن طرف خط دیورند چاپ میشود و جعلکاری در آن میتواند ساده باشد.
یارمند معین وزارت داخله افغانستان نیز میپذیرد که جعلکاری دراین گونه تذکره صورت گرفته میتواند و یک شخص میتواندچند تذکره داشته باشد.
جاوید کوهستانی تحلیلگر مسایل سیاسی میگوید هرگاه برنامه توزیع تذکره های الکترونیکی به گونه که گفته میشود عملی گردد این نه تنها یک سهولت خوب برای مردم است بلکه یک پروژه دقیق مدیریت درافغانستان میباشد به شرط که اداره و مدیریت این برنامه به دست افغانها باشد در غیر آن بازهم شماری زیادی از خارجی ها تذکره افغانی دریافت خواهندکرد و یا هم افراد مغرض چند تذکره خواهندگرفت و کار دل شان راخواهندکرد.
یک کارمند سابق وزارت خارجه که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید که مسوولین مربوط در گذشته نیز از عملی شدن همچو پروژه ها و ایجاد برنامه ها غرض ایجاد یک سیستم منظم برای اسناد بهادار درکشور سخن گفته اند مگر این گفته ها کمتر عملی شده است متاسفانه در افغانستان جعلکاری اسناد بهادار شامل قباله تذکره .... سابقه داشته امیداست که برنامه جدید بتواند به این مشکل خاتمه بخشد و از نفوذ اعمال بیگانه در ادارات دولتی جلوگیری کرد درعین حال از شمولیت و کار یکنفر در چند اداره آگاه شد.
ا زگفته های بالا چنین برمیاید که خوشبینی نیست به توزیع تذکره های الکترونیکی درکشور وجود داشته و این برنامه آنگونه که گفته شود عملی گردد.
سهولت های زیادی را برای مردم به بار خواهد آورد و از سرگردانی های مردم جلوگیری کرد به شرط آنکه گفته ها در این مورد در روی کاغذ نباشد و این برنامه از مدیریت خوب بهره بگیرد.
 

كابل/7/حمل/باختر
پارلمان پاكستان با ارایه شروط موافقه كرده است تا راه اكمالاتی ناتو از مسیر آن كشور به جانب افغانستان باز شود مگر طالبان پاكستانی تهدید بر مسدود بودن این مسیرراه تكرار كرده اند.
به گزارش آژانس باختر حكومت پاكستان بعد از آن دستور مسدود شدن راه ترانزیتی ناتو را از مسیر آن كشور صادر كرد كه بیست و شش نظامی پاكستان در اواخر ماه عقرب سال گذشته خورشیدی در جریان یك حمله هوایی نیروهای بین المللی مستقر به افغانستان در ساحه قبایلی مهمند ایجنسی كشته شدند.
پاكستانی ها به دنبال این واقعه تنها به مسدود نمودن مسیر تداركاتی ناتو بسنده نكردند پایگاه بزرگ هوایی (شمسی) در كویته پاكستان نیز به روی پرواز ها و اكمالاتی هوایی نیروهای امریكایی بسته شد.
به باور آگاهان سیاسی  حادثه مهمند ایجنسی دستاویز تازه را برای پاكستان داده تا در بها خون نظامیان خود كه گفته شده وابسته به سازمان استخباراتی نظامی آی، اس ،آی بودند چانه زنی های سیاسی را با كشورهای غربی و به صورت ویژه با امریكا آغاز نماید تا موقف متزلزل ‌سیاسی خود را در منطقه احیا كند و پاداش بیشتر پولی به دست آورد كه پاكستان از ده سال به اینطرف آن را آغاز كرده و با موفقیت ادامه میدهد.
آگاهان سیاسی و آنانیكه انكشافات در پاكستان را تعقیب میكنند به این عقیده اند كه تاخیر در بازگشایی راه تداركاتی ناتو از مسیر آن كشور به جز از آنكه عایدات پولی پاكستان را كاهش دهد سود دیگری نخواهد داشت.
اعضای پارلمان پاكستان كه از منافع ملی شان تعریف جامع دارند این مسئله را خوب درك كرده اند كه ادامه مسدود بودن مسیر تداركاتی ناتو فقط میتواند مشكلات سیاسی و اقتصادی را در آن كشور ازدیاد بخشد و دیگر هیچ.
اخیراً" پارلمان پاكستان طرح را به تصویب رساند كه میتواند چراغ سبزی باشد برای امریكا و متحدین غربی آن. پارلمان پاكستان با پیشكش نمودن دو شرط پوزش خواهی رسمی ایالات متحده امریكا ازبابت كشته شدن 26 نظامی پاكستان توقف حملات طیارات بی پیلوت امریكا در بخش از مناطق قبایلی اداره اش را غرض بازگشایی راه تداركاتی ناتو روشن ساخت.
مقامات پاكستانی از شروع واقعهء حمله بر نظامیان آن كشور در مهمند ایجنسی با تكتیك های سیاسی وارد عمل شدند با آنكه واكنش پاكستانی ها ظاهراً"‌تند و جدی بود مگر آنان هیچگاهی در مذاكره و مفاهمه را با امریكا نبستند.
مگر تصمیم اخیر پارلمان پاكستان، طالبان پاكستانی را كه گفته میشود زاده حلقات استخباراتی كشورشان هستند به تحرك وا داشت.
آنها تهدید كرده اند هرگاه راه مواصلاتی تداركات ناتو به سمت افغانستان باز گردد آنها نه تنها كاروان های اكمالاتی، بل، عساكر اعضای پارلمان وجنگ سالاران پاكستان را هدف قرارخواهند داد، تهدید كه پارلمان پاكستانی اعتنا چندان به آن نداشته است.
درحالیكه پارلمان پاكستان شروط ارایه میكند وطالبان آن كشور تهدید می نمایند احمد سعیدی كارشناس مسایل سیاسی حرف دیگری دارد. او به خبرنگار آژانس باختر گفت، كه زندگی پاكستان بدون امریكا امكان پذیرنیست.
صلاحیت و حرف در دست پارلمان پاكستان نبوده و تهدید طالبان آن كشور كه خود در حلقه استخبارات نظامی پاكستان جا دارد بی مفهوم است اصل حرف در سیول است جائیكه صدراعظم پاكستان ورییس جمهوری امریكا اخیرا"ً‌ در جریان یك نشست بین المللی با هم دیدار كردند فشار امریكا ازدیاد یافت و پاكستان هم تغییر جهت داد هرگاه پروسه كمك های امریكا با پاكستان آغاز نشود پاكستان تا سه ماه دیگر توان پرداخت معاش جنرالها، كرنیل ها‌وبالاخره عساكر خود در ارتش را نخواهد  داشت.
سیف الدین سیحون استاد فاكولته اقتصاد دانشگاه كابل در بازگشایی راه اكمالاتی پاكستان، سیاست ها را دخیل میداند استاد سیحون به خبرنگار آ‍ژانس باختر گفت، مسدود نمودن وبالاخره بازگشایی مجدد راه ترانزیتی پاكستان روی سیاست ها صورت گرفت پاكستان با حفظ منافع خود فشار های را بر غربی ها وارد كرد و امتیاز گرفت هرگاه مشكل مسدود بودن راه اكمالاتی ناتو از مسیر پاكستان ادامه یابد بدون شك پاكستان امتیازات بیشتری را از دست خواهد داد زیرا  ناتو به راههای دیگر اتكا خواهد كرد.
مگر بازگشایی مجدد مسیر پاكستان برای افغانستان منفعت های خواهد داشت زیرا بر بهانه مسدود بودن راه به اكمالاتی ناتو وسایط مال تجارتی افغانستان نیز متوقف شده است.
با آنكه مقامات رسمی و پارلمان پاكستان برپوزش خواهی رسمی از سوی امریكا تاكید دارند مامورین نظامی امریكا میگویند هیچ عسكر آن كشور در رابطه به حمله هوایی ناتو در اواخر عقرب سال گذشته جزای نخواهند دید و اقدام عساكر مناسب بوده است آنها در دفاع از خود عمل كرده اند و پوزش در كار نیست.
آگاهان سیاسی به این نظر اند كه با پوزش و یاعدم پوزش امریكا ، راه اكمالاتی ناتو از مسیر پاكستان باز خواهد شد زیرا پاكستان نیاز به پول و حمایت سیاسی امریكا دارد و نمی خواهد چنین امكانات را از دست دهد.

يكشنبه ، 6 حمل 1391 ، 13:58

واقعات توبرکلوز افزایش یافته است

Written by Administrator

کابل باختر/ 6/ حمل
با آنکه مقامات وزارت صحت عامه از افزایش مراکز صحی برای تشخیص تداوی مرض توبرکلوز یاسل سخن میگویند ، اما این مرض هنوزهم به پیمانه وسیع به حیث یک مشکل عمده صحی درکشور باقیست .
بنابه گفته داکتر های موظف واقعات توبرکلوز یاسل نظر به سال های قبل ازدیاد یافته چنانچه درولایات شرقی کشور گفته شده این واقعات تا بیست فیصد اضافه شده است.
داکتر ضرابی سرپرست ریاست عمومی امراض ساری وزارت صحت به خبرنگار آژانس باختر گفت که نسبت به ده سال قبل پیشرفت های چشمگیری در عرصهء تشخیص و تداوی توبرکلوز درافغانستان به وجود آمده به گفته او ده سال قبل درسطح کشور 36 مرکز تشخیص و تداوی توبرکلوز وجود داشت اما اکنون این رقم به 1123 مرکز اضافه شده است .
او گفت در سال 2001 میلادی نه هزار ششصد و شصت و هشت واقعه ثبت شده بود اما در سال 2011 به بیست و هشت هزار و یکصدو شصت و هفت واقعه ازدیاد یافت .
و آگاهی مردم در محلات دوردست کشور نیز بیشتر شده چون مردم بیشتر به مراکز تشخیص مراجعه مینمایند و تحت تداوی قرارمیگیرند.
بناً" رقم ثبت مراجعان در مراکز صحی بیشتر شده است.
داکتر ضرابی سرپرست ریاست امراض ساری وزارت صحت عامه نیز علت افزایش واقعات را درثبت و راجستر مصابان مرض در مراکز صحی میداند.
وی گفت که درجریان سال 1390 به تعداد بیست و هشت هزار یکصدو شصت هفت واقعه مثبت توبرکلوز درسطح کشور تشخیص گردید و از سال 2001 تاکنون دوصد و چهل و دو هزار و سه صد و هفتاد و پنج واقعه درکشور تشخیص و تداوی گردیده است.
داکتر ضرابی افزودکه طبق ارقام سازمان صحی جهان سالانه درافغانستان حدود پنجاه و یک هزار تن مصاب به توبرکلوز میشوند.
وی گفت که افغانستان از جمله بیست و دو کشور جهان است که بیشترین واقعات مرض سل را دارا میباشد.
داکتر ضرابی فقر ، بیسوادی ، جنگ های داخلی و درآمدماهوار اندک مردم را از عوامل عمده این مرض دانست .
به گفته داکتر خالد صدیق، توبرکلوز دو نوع به شکل ساری و غیر ساری است که توبرکلوز ساری شش ها را مصاب مینماید و متاسفانه در کشور ما مردم به خاطر وقایه ، جانب احتیاط را رعایت نمی نمایند و هرگاه دریک خانواده یکتن مصاب گردد به سهولت به دیگران سرایت میکند.
او گفت که هرگاه سرفه دوامدار و تب شبانه به شخص سرایت کند باید به یکی از مراکز تشخیص و تداوی توبرکلوز مراجعه کند و هرگاه ثابت شود که مصاب است باید ادویه لازم راکه طور رایگان توزیع میگردد ، از مراکز دولتی بدست بیاورد و مطابق دستور داکتر موظف عمل نماید والی صحت یابی به تداوی پیهم که نیاز است بپردازند .
به گفته داکتر صدیق فرد مصاب باید در اتاق جداگانه بخوابد ، هنگام سرفه دستمال را به دهن و بینی بگیرد و ظروف غذا خوری و چای وی علیحده باشد.
و بستر خواب مصاب باید در معرض آفتاب قرارداده شود و همچنان ادویه را طبق دستور داکتر متواتر و به وقت زمان معین بگیرد.
داکتر خالد صدیق همچنان گفت که برای مصابان علاوه از ادویه لازم یکمقدار مواد خوراکی شامل یک بوری گندم ، یک قطی روغن ، لوبیا ، نخود و سایر مواد حاوی پروتین طور ماهوار داده میشود.
گفته میشودکه مکروب توبرکلوز اولین باردر24 مارچ سال 1882 میلادی توسط رابرت کخ دانشمند آلمانی شناسایی گردید و از همان زمان همه ساله بیست و چهار مارچ به نام روز جهانی مبارزه با توبرکلوز از جانب درکشور های جهان تجلیل میگردد.
اما درکشور ما طی ده سال گذشته اولین سالی است که تاکنون از جانب وزارت صحت عامه ازاین روز یاد بود به عمل نمی آید .

كابل/6/حمل/باختر
مقامات در وزارت دفاع ملي ميگويند برنامه هاي غرض تجهيز بيشتر نيروي كوماندو در افغانستان روي دست است اين امر ميتواند اردوي ملي و به صورت ويژه نيروي كوماندو را بيشتر خود كفا سازد.
مقامات در حالي از تجهيز بيشتر كوماندو در افغانستان سخن ميگويند كه نيروهاي بين المللي در افغانستان با انجام عمليات هاي شبانه باعث بي باوري ها نسبت به اردوي افغانستان شده اند و در مواردي انجام چنين عمليات ها سبب ناراضيتي مردم از دولت گرديده است.
بروز مشكلات ناشي از چنين عمليات ها مقامات دولتي را وا داشته است تا بر اين امر تاكيد نمايند كه نيروهاي بين المللي عمليات هاي شبانه را متوقف سازند و اين وظيفه به نهادهاي امنيتي افغان سپرده شود و تجهيز بيشتر اردوي ملي و مشخصاً" صنف ‌كوماندو ميتواند از اين مشكل بكاهد.
جنرال سيد عبدالكريم قوماندان لواي قوماندو اردوي ملي ميگويد كه به زودي افراد كوماندو با هليكوپتر هاي پيشرفته كه توانايي اجراي عمليات هاي شبانه را دارا خواهد بود مجهز خواهد شد اين  افسر بلند پايه اردوي ملي كه در مراسم فراغت تعدادي از عساكر کوماندو سخن مي گفت اظهار داشت در حال حاضر عساكر کوماندو با اسلحه و وسايل پيشرفته چون وسايل پيشرفته خنثي سازي ماين هاي كنار جاده اسلحه سبك و سنگين، وسايط رزمي مجهز بوده و به زودي هليكوپترهای شبین را دريافت خواهد كرد.
با آنكه جنرال سيد عبدالكريم واضح نساخت كه اين چرخ بال ها از كدام طريق در اختيار بخش كوماندو اردوي ملي قرار ميگيرد مگر قبلا"ً ايالات متحده امريكا و امارات متحده عربي قرار داد خريداري تعدادي از چرخ بال و هواپيماهاي انتقالاتي براي اردوي ملي را با روسيه و ايتاليا عقد نموده اند.
در همين حال اسدالله مسوول بخش مطبوعات لواي كوماندو اردوي ملي به آژانس باختر گفت،‌برنامه هاي غرض انكشاف بخش كوماندو در جريان است همين اكنون افراد ما از اسلحه معياري صنف يادشده استفاده ميكنند اسلحه كه افراد ما از آن استفاده می نمايند اسلحه است كه افراد كوماندو ارتش امريكا آن را در اختيار دارند و كوماندوهاي ما اكثرا"ً عمليات هاي شبانه را يا به گونه مستقل انجام ميدهند و يا در آن مشاركت دارند.
از طرف ديگر قوماندان مكتب كوماندو ميگويد آنان شاملين اين مكتب را به گونه تدريس مي نمايند كه ميتواند در دور ترين نقطه كشور و مناطق صعب العبور وظايف شان به گونهء شايسته انجام دهند به گفته موصوف كاركرد افراد كماندودر گذشته نشان داده است كه آنها توانايي انجام وظايف مشكل را داشته اند قابليت كاري و عكس العمل افراد كوماندو را مخالفان مسلح نظام بيشتراز ديگران ميدانند.
كارشناسان امور نظامي به اين باور اند كه توجه به تجهيز بيشتر اردوي ملي و انكشاف مهارت هاي كاري منسوبان آن ميتواند وضعيت امنيتي را در كشور بهبود بخشد از طرف ديگر برانجام عمليات هاي مستقلانه از سوي نهادهاي افغان ميتواند هزينه كمتر را براي تمويل كنندگان اردوي وپوليس افغان در برداشته باشد. زيرا عايد ماهوار منسوبان امنيتي افغان به مراتب كمتر از عساكر خارجي است اين امر از يكطرف مصارف نظامي را در كشور كاهش ميدهد و از طرف ديگر به سنن و عنعنات مردم ما احترام گذاشت ميشود.

کابل 6حمل باختر
ماموریت نظامی آلمان در افغانستان طی یک سال گذشته یک اعشاریه دوصدوهفتادوهشت ملیارد یورو هزینه برداشته است.
این رقم پرهزینه ترین پروژهء نظامی دولت آلمان است.
در حالیکه مصارف نیروهای نظامی آلمان در لبنان بیست وهشت ملیون یورو، مصارف ماموریت ارتش آلمان در کوزوو شصت و هشت ملیون یورو ومصارف عساکر آلمان در سواحل سومالیا شصت و دوملیون یورو بوده است .
اما کار شناسان مسایل سیاسی در افغانستان به این  باور اند که شاید چنین پولی به مصرف رسیده باشد.  اما بیشتر از این پولها صرف مصارف گزاف به برای سربازان میگردد و بیشتر کوشیده شده تا زنده گی معیاری چون اروپا در افغانستان  برای عساکر تدارک دیده شود .
این امر باعث میشود تامصارف عساکر خارجی در افغانستان بالا برده شود.
درحالیکه روی تجهیز و تمویل اردوی ملی در افغانستان توجه کمتر صورت گرفته است.
باتوجه به مصارف نیروهای بین المللی منجمله آلمان در افغانستان اکنون این سوال در جوامع غربی مطرح است که آیا معنای جنگ در افغانستان آنهم با چنین مصارف چه است در حالیکه شهروندان غربی این جنگ را بی مفهوم میدانند مگر سیاسیون در این کشور تاکید براین  امر دارند که با توجه به خطرجدی تروریزم پول مالیه دهنده گان غربی برای تامین امنیت خود شان به مصرف میرسد و آنها از موجودیت عساکر و ادامه جنگ علیه تروریزم حمایت کرده اند.

كابل/6/حمل/باختر
مقامات در اداره مبارزه عليه فساد اداري ميگويند،‌ نتايج بررسي هاي شان در مورد اتهامات كه مبني بر اختلاس و سوي استفاده از كمك هاي طبي در شفاخانه سردار محمد داوود خان درآينده نزديك اعلام خواهند نمود.
محمد نادر محسني رييس ثبت دارايي هاي اداره مبارزه با فساد اداري به آژانس باختر گفت،‌به اساس گزارش يك روزنامه غربي و دريافت يك مكتوب رسمي ازطرف لوي سارنوالي موظفين آن اداره بررسي هاي شفاخانه سردارمحمد داوود راآعاز کرده اند.
اتهاماتی وجو د دارد كه گويا از كمك هاي خارجي كه عمدتاً"‌شامل خريد ادويه، وسايل طبي در آن شفاخانه ميگردد،اختلاس و سوء استفاده صورت گرفته است.
به گفته محسني يك تيم تحقيق متشكل از نماينده گان لوي سارنوالي، تفتیش مرکزی، وزارت دفاع ملی به سرپرستی اداره مبارزه علیه فساد اداری مصروف برسی شفاخانه سردار محمد داوود خان اند.
وي افزود اتهامات وارده عليه اين شفاخانه بسيار بزرگ و گسترده مي باشد. مبلغ ذكر شده معلوم نيست كه آيا زياد است يا كم است اما پول ها حيف و ميل شده است اختلاس و سوء استفاده وجود دارد و ما نتايج بررسي هاي خود را در آينده نزديك اعلام مي نماييم.
جنرال ضيا یفتلی رييس پیشين صحييه اردو اتهامات مبني بر وجود اختلاس و سو استفاده ‌در شفاخانه سردار محمد داوودخانه را رد نموده مي گويد كه بررسي هاي كه ناتو انجام داده بود كاملا"ً‌ اشتباه بود و چنين چيزي وجود ندارد.
وي علاوه نمود كه يك سال قبل بررسي ها به خاطر اختلاس در شفاخانه آغاز شد هيچ چيزي دريافت نشد و گزارش بررسي ها به شوراي عدلي و فضايي رياست جمهوري تقديم شد و آنهم بررسي نموده و از هيچ چيزي از جانب ايشان دريافت نشد.
سه ماه قبل يك هيئت ديگر به رياست اداره مبارزه با فساد اداري موظف شده بررسي ها را آغاز كرده اند ، شاید چيزي دريافت نكنند.
اين درحالي است كه عزيز الله لودين رييس مبارزه با فساد اداري در يك مصاحبه خود گفته است كه نتايج نهايي شفاخانه سردار محمد داوود خان تا 20 روز آينده اعلام خواهد شد.
او گفته است كمك هاي زيادي از طرف ناتو به اين شفاخانه صورت گرفته است اما اسناد و مداركي در دست نيست كه اين كمك ها به كدام عرصه ها به مصرف رسيده است.
لودين گفته است كه در اين رابطه با مقامات ناتو در تماس شده اند تا معلومات كامل را در دسترس ما قرار دهند.
اما وزارت دفاع ملي اين ادعاها را رد مي كند و مي گويد كه اين اختلاس در گذشته بر مي گردد.

کابل باختر/ 5/ حمل
گزارش اخیر کمیسیون حقوق بشر که میگوید ،حداقل درده زندان از زندانهای افغانستان ، زندانیان به گونهء منظم مورد شکنجه و آزار قرار میگیرند با عکس العمل جدی نهادهای امنیتی افغانستان مواجه شده است .
کمیسیون حقوق بشر افغانستان درآخرین گزارش خود که پیرامون حقوق زندانیان در زندان های افغانستان که در اواخر ماه حوت سال گذشته هجری خورشیدی انتشار یافت گفته است که حداقل در ده زندان از زندان های افغانستان زندانیان ازسوی مامورین امنیتی و پولیس به طور منظم و مرتب شکنجه میشوند بازرسان و گزارشگران این کمیسیون در نه زندان علایم و آثار شکنجه زندانیان را به چشم دیده اند.
اتهام شکنجه در زندانهای افغانستان همزمان با موجودیت زندان های خصوصی در کشور مطرح میگردد اتهام زندانیان و موجودیت زندان های خصوصی با عکس العمل جدی مقامات اداره امنیت ملی و پولیس کشور مواجه شده است.
اداره امنیت ملی با انتشار اعلامیهء گفته است مواردی که در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشردرج گردیده در مغایرت با عملکرد اداره امنیت ملی است  و آن اداره با داشتن اسناد و دلایل گفته های مسوولین کمیسیون حقوق بشر را رد می نمایند همچنان امنیت ملی خاطر نشان ساخته که آن اداره زندان و بازداشت گاه مخفی ندارد ،هرگاه کمیسیون حقوق بشر از موجودیت چنین زندان ها آگاهی دارند ارگانهای کشفی ، عدلی و قضایی را درجریان قراردهند.
ضمناً" اداره امنیت ملی گفته است که نماینده گان دو مجلس شورای ملی ، صلیب سرخ جهانی ، یوناما ، کمیسیون حقوق بشر ، وکلای مدافع متهمین ، نماینده گان قوت های ناتو و نهاد دیگر در هر وقت توانسته اند با محبوسین در توقیفگاه های امنیت ملی دیدار نمایند.
واکنش وزارت امور داخله نسبت به گزارش اخیر کمیسیون حقوق بشرکه تازه مسوولیت حفاظت اززندان های کشور را متقبل شده است نیز جدی بود.
در اعلامیهء وزارت امور داخله تذکر رفته که سهولت های لازم زندگی برای محبوسین درزندان های کشور وجود داشته وزارت امور داخله گزارش منتشره کمیسیون حقوق بشر را مغایر واقعیت دانسته و تاکید نمودکه آن وزارت مطابق به قوانین کشور و کنوانسیون های بین المللی عمل میکند.
اما وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی گزارش منتشره از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را گزارش دقیق میداند که بعداز غور و بررسی انتشار یافته است .
مژده به خبرنگار آژانس باختر گفت :"گزارش های کمیسیون حقوق، بشر بعداز مطالعه عمیق انتشار یا فته است تا حال زندان های ما آماده به معیار های بین المللی نیست ، اگر شکنجه نباشد فضای زندان خودش شکنجه  است دریک اتاق 20-30 تن را جابه جا می نمایند خود ازاین شکنجه میباشد.
درافغانستان بزرگترین مشکل زندانیان، نبود جای مناسب است بهتراست نهادهای امنیتی به جای گزارش کمیسیون حقوق بشر برفکر اصلاحات باشند.
ازگفته های بالا چنین نتیجه به دست میاید که هنوزهم نسبت به زندان ها درکشور مدیریت ، معیشیت و حفاظت از زندانیان بی باوری وجود دارد این امر مسوولین امور را به تحرک بیشتر وامیدارد تا آنها اصلاحات راکه آغاز کرده اند ادامه دهند تا فرصت آن مساعد گردد که زندان ها درافغانستان به محلات بهتر تجدید تربیت مبدل شود و زندانیان کنونی که فردا آزاد میشوند با سایر شهروندان تفاوت نداشته باشند.

كابل باختر/ 28/ حوت

درحالیكه مردم برای برگزاری جشن نوروز آماده گی میگیرند مقامات امنیتی كشور میگویند كه سرازامروز تدابیر شدید امنیتی دركابل ، مزارشریف و سایر مناطق كشور به منصهء اجرا درآمده است.

به گزارش آ‍ژانس باختر ، مردم افغانستان تا دو روز دیگر بهارنورا با برگزاری جشن باستانی نوروز گرامی میدارند بیشترین مراسم جشن سال نو در شهر های كابل و دیگر شهرها به وی‍ژه مزارشریف جائیكه جهنده زیارت شاه ولایتماب حضرت علی "ك"بلندمیگردد و همزمان با آن میله عنعنوی نوروز برپامیشود تدابیر امنیتی به اجرا درآمده است .

به گفته استاد عطامحمد نور والی بلخ ، حداقل پنجهزاراز نیروی احتیاطی دربلخ و مناطق همجوار آن آماده انجام فعالیت های امنیتی شده اند شهر مزارشریف در روز برافراشتن شدن جهنده زیارت شاه ولایتماب ذریعه سه كمر بند امنیتی حفاظت میگردد نیروهای امنیتی درمحلات حساس شهر مزارشریف و حومه آن را تحت كنترول خود گرفته اند و راههای منتهی به شهر تحت اداره پولیس در آمده است.

 به گفته والی بلخ تدابیر امنیتی تنها به شهر مزارشریف وولایت بلخ خلاصه نمیگردد بلكه نیروهای امنیتی در سمنگان و جوزجان نیز درحالت آماده باش قرارگرفته اند و آماده مقابله با هرنوع چالش امنیتی اند .

 همچنان گزمه های هوایی نیز اجرا خواهد شد استاد عطا محمد نور اضافه داشت كه برای بودوباش مهمانان كه ازمحلات و شهرهای دیگر به مزارشریف مواصلت میورزند سهولت های ایجاد شده است و برنامه پاك كاری شهر همچنان ادامه دارد.

درهمین حال مسوولین امنیتی دركابل میگویند كه حدود دوازده هزار و پنجصد تن در شهر كابل و حومه آن آماده انجام وظایف امنیتی اند قراراست دركابل میله نوروز با برگزاری مراسم وی‍ژهء در زیارت سخی ، مندوی كابل برگزار گردد ضمنا"ً نمایشگاه ازسوی وزارت زراعت در فارم بادام باغ برپا میگردد.

 جنرال محمد داوود امین معاون بخش امنیتی قوماندانی زون ساحوی 101 آسمایی به خبرنگارآژانس باخترگفت تدابیر امنیتی سرازامروز یكشنبه دركابل و حومه آن به اجرا درآمده است محلات تفریحی و مناطق حساس شهر تحت پوشش امنیتی قرار گرفته وواحد گشت زنی درشهر به فعالیت آغازكرده اند.

ازطرف دیگر مسوولین مطبوعاتی وزارت امور داخله میگویند كه تدابیر امنیتی تنها منحصر به كابل و مزارشریف نیست پولیس درتمام كشور تدابیر مشخص را روی دست گرفته تا هموطنان ما بتوانند به گونه مطمین میله نوروز را برگزار نمایند.

 جنرال رجب رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها با خبرنگارآ‍ژانس باخترصحبت میكرد گفت كاركنان حفظ و مراقبت سالنگ ها تدابیر وی‍ژهء را روی دست گرفته اند تا شاهراه متذكره در هرنوع شرایط به روی ترافیك باز باشد و در تردد ترافیك اخلال رونما نگردد .

 او گفت واحد های امنیتی از وزارت داخله و تیم های صحی از وزارت صحت عامه در شاهراه سالنگ توظیف شده اند تا در مواقع حساس به كمك مسافرین برسند.

 جنرال رجب تردد وسایط را از شاهراه سالنگ خلاف انتظار خواند و گفت تنها تا چاشت امروز یكشنبه حداقل 20 هزار واسطه شاهراه سالنگ را از جنوب به شمال طی نموده است ادامه این وضع كاركنان و موظفین سالنگ ها را به تحرك وا میدارد  و به منظور كنترول بهتر ترافیك در شاهراه تصمیم اتخاذ گردیده كه تردد وسایط باربری نیمه الی سوم حمل و تردد وسایط تیلری الی پنجم حمل سال 1391 به حالت تعلیق درآید.

مقامات در وزارت فواید عامه میگویند به منظور كاستن مشكلات ترافیك در شاهراه سالنگ پنج هواپیما مسافربری از خطوط مختلف هوایی كشور یك خط هوایی وی‍ژه را بین كابل – مزارشریف تشكیل داده اند تا مسافرین بتوانند با خاطر آرام به مزارشریف سفرنمایند.

درحالیكه مقامات از سهولت های لازم به منظور برگزاری میله عنعنوی سخن میگویند شكایاتی وجود دارد كه میرساند نرخ مواد اولیه ، كرایه منازل و هوتل درشهر مزارشریف طی روزهای اخیر سیر صعودی دارد.

 همچنان عدم اجازه وسایط باربری باعث افزایش نرخ مواد اولیه منجمله گاز در كابل گردیده است.

مردم از تدابیر اتخاذ شده غرض تامین بهتر امنیت در آستانه برگزاری میله نوروز استقبال می نمایند مگر توقع دارند كه چنین تدابیر باعث بروز مشكلاتی دیگر از جمله بلند رفتن قیم مواد اولیه نگردد.

 ختم/ عبدالخالق

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL