24 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

فتوای خودساخته روحانی افراطی پاکستان

اسلام آباد - ایرنا -24 عقرب – باختر یک روحانی افراط...

درنتیجه عملیات های نظامی 44 تن ازهراس افگنان کشته و 6 تن دیگرآنان زخمی شدند

درنتیجه عملیات های نظامی 44 تن ازهراس افگنان کشته و 6 تن دیگرآنان زخمی شدند

کابل باختر24 عقرب درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی درمناطق...

تاکید برمبارزه با فساد اداری در هرات

تاکید برمبارزه با فساد اداری در هرات

شهرهرات 24 عقرب باختر رهبری ولایت هرات با تمام توان ازفعالیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1124)

يكشنبه ، 14 اسد 1397 ، 12:20

نگاهی به مذاکرات دوحه

Written by manager

کابل باختر/14اسد
در حالیکه حرف از گفتگو های طالبان با امریکایی ها است و هر دو طرف تائید کرده اند که چند دور از مذاکرات را سپری نموده اند نشانه های وجود دارد که این گفتگو ها پیشرفت های داشته است
به گزارش آژانس باختر طالبان و امریکایی ها چند دور از مذاکرات را سپری کرده اند
با انکه منابع وابسته به طالبان گفته اند که این مذاکرات تازه اغاز گردیده است و امریکایی ها هم  گفته اند که تازه به ادرس این گروه در دوحه قطر مراجعه کرده اند  مگر اخباری وجود دارد که طالبان  وامریکایی ها از گذشته ها با هم در تماس بوده اند مگر خالا  انهم در انکشافات تازه سیاسی به ان شکل علنی بخشیده اند
رسانه های غربی و پاکستانی افشا ساخته اند که طالبان با امریکایی ها مکرر دیدار هایی داشته اند و سفارت امریکا در اسلام آباد در خصوص شکل گیری تماس با رهبران طالبان که در پاکستان مخفی اند پیشگام بوده است
این رسانه ها ٬نقش منابع سیاسی و استخباراتی پاکستان  را در تسهیل بخشی به این گفتگو ها در خور اهمیت گفته  اند
با آنکه طالبان در باره نشست های گذشته حرفی به زبان نمیاورند ونشست اخیر را فاقد اهمیت دانسته وگفته اند نمی شود این دیدار را مذاکره نام نهاد اما خوشبین اند که بتوانند راه را برای مذاکرات بعدی هموار کنند .
مگراگاهان سیاسی میگویند  این گفته های طالبان را نمیتوان جدی گرفت به جز از انکه ان را یک ترفند و حاشیه روی سیاسی نام نهاد زیرا در مذاکره میان امریکا و طالبان بسیاری از مسایل در حال حل شدن است
طالبان که در گذشته خروج نیروهای امریکایی را به عنوان پیش شرط مطالبه میکردند مگر حالا چنین تاکیدی وجود ندارد بل تاکید طالبان بر مشارکت در قدرت و توسعه اراضی است
برخی منابع غربی گفته اند که طالبان در جریان مذاکرات اخیر با نمایندگان امریکا بصورت غیر رسمی با حضور نظامی سربازان خارجی بعد از تشکیل یک حکومت فراگیر در کشور مخالفت نشان نداده اند وگفته اند که در این قدرت سهیم خواهند بود .
بر اساس تبصره مطبوعات امریکا یی ، طالبان خواستار اصلاح قانون اساسی ،نظام سیاسی باز ومشارکت طالبان در حکومت اند وهمچنان با درک واقعیت ها وتجارب گذشته خواهان زندگی باثبات وتحت یک حکومت فراگیر ،مشروع محافظت از حقوق بشر وجلوگیری از تجارت مواد مخدر اند  .
دپلوماتان امریکایی که در مذاکره با طالبان حضور داشته اند گفته اند که انچه برای انها واضح گردیده خسته بودن طالبان از جنگ است
باید گفت که دولت افغانستان بار ها طالبان را به مذاکره دعوت کرد مگر این گروه به آن جواب رد داد نه تنها دولت افغانستان ومردم این کشور طالبان را به صلح فرخواندند بل علما اسلام از کشور های مختلف  جهان  جنگ طالبان را خلاف شرع دانستند و از این گروه خواستند تا به صلح که امر خداوند است پاسخ گویند مگر طالبان تمامی درخواست ها را نادیده گرفتند و جنگ شان را در افغانستان جهاد نام گذاشتند وتاکید میکردند که الی خروج آخرین سرباز خارجی به جهاد شان ادامه میدهند انها بنام جهاد و مبارزه با حضور خارجی چه کشتار  وویرانی که در کشور نکردند و چه تعداد از هموطنان ما را که نکشتند  مگر حالا به تمکین امریکایی ها ازگفته های شان مبنی بر خروج نیروهای خارجی  کوتاه میایند وخواستار مشارکت در قدرت میشوند و ساحه وگسترش  جغرافیای نفوذ را مطالعه میکند مگر گذشت زمان نشان داد که درد طالبان چه بود   ختم  عبدالخالق ٬   نعمت

کابل باختر/14اسد
در حالیکه حرف از گفتگو های طالبان با امریکایی ها است و هر دو طرف تائید کرده اند که چند دور از مذاکرات را سپری نموده اند نشانه های وجود دارد که این گفتگو ها پیشرفت های داشته است.
به گزارش آژانس باختر، طالبان و امریکایی ها چند دور از مذاکرات را سپری کرده اند با آنکه منابع وابسته به طالبان گفته اند که این مذاکرات تازه آغاز گردیده است و امریکایی ها هم  گفته اند که تازه به آدرس این گروه در دوحه قطر مراجعه کرده اند  مگر اخباری وجود دارد که طالبان  وامریکایی ها از گذشته ها با هم در تماس بوده اند مگر حالا  آنهم در انکشافات تازه سیاسی به آن شکل علنی بخشیده اند.
رسانه های غربی و پاکستانی افشا ساخته اند که طالبان با امریکایی ها مکرر دیدار های داشته اند و سفارت امریکا در اسلام آباد در خصوص شکل گیری تماس با رهبران طالبان که در پاکستان مخفی اند پیشگام بوده است.
این رسانه ها ٬نقش منابع سیاسی و استخباراتی پاکستان  را در تسهیل بخشی به این گفتگو ها در خور اهمیت گفته  اند با آنکه طالبان در باره نشست های گذشته حرفی به زبان نمی آورند ونشست اخیر را فاقد اهمیت دانسته وگفته اند نمی شود این دیدار را مذاکره نام نهاد اما خوشبین اند که بتوانند راه را برای مذاکرات بعدی هموار کنند .
مگرآگاهان سیاسی میگویند که این گفته های طالبان را نمیتوان جدی گرفت به جز از آنکه آن را یک ترفند و حاشیه روی سیاسی نام نهاد زیرا در مذاکره میان امریکا و طالبان بسیاری از مسایل در حال حل شدن است.
طالبان که در گذشته خروج نیروهای امریکایی را به عنوان پیش شرط مطالبه میکردند مگر حالا چنین تاکیدی وجود ندارد بل حالا تاکید طالبان بر مشارکت در قدرت و توسعه اراضی است .


برخی منابع غربی گفته اند که طالبان در جریان مذاکرات اخیر با نمایندگان امریکا به صورت غیر رسمی با حضور نظامی سربازان خارجی بعد از تشکیل یک حکومت فراگیر در کشور مخالفت نشان نداده اند وگفته اند که در این تصمیم سهیم خواهند بود .
بر اساس تبصره مطبوعات امریکا یی طالبان خواستار اصلاح قانون اساسی ،نظام سیاسی باز ومشارکت طالبان در حکومت اند وهمچنان با درک واقعیت ها وتجارب گذشته خواهان زندگی باثبات وتحت یک حکومت فراگیر ،مشروع محافظت از حقوق بشر وجلوگیری از تجارت مواد مخدر اند  .
دیپلوماتان امریکایی که در مذاکره با طالبان حضور داشته اند گفته اند که آنچه برای آنها واضح گردیده خسته بودن طالبان از جنگ است.
باید گفت که دولت افغانستان بار ها طالبان را به مذاکره دعوت کرد مگر این گروه به آن جواب رد داد نه تنها دولت افغانستان ومردم این کشور طالبان را به صلح فراخوا ندند بل علمای اسلام از کشور های مختلف  جهان  جنگ طالبان را خلاف شرع دانستند و از این گروه خواستند تا به صلح که امر خداوند است پاسخ گویند مگر طالبان تمامی درخواست ها را نادیده گرفتند و جنگ شان را در افغانستان جهاد نام گذاشتند وتاکید میکردند که الی خروج آخرین سربازبه جهاد شان ادامه میدهند آنها به نام جهاد و مبارزه با حضور خارجی چه کشتار  وویرانی که در کشور نکردند و چه تعداد از هموطنان ما را که نه کشتند  مگر حالا به تمکین امریکایی ها ازگفته های شان مبنی بر خروج نیروهای خارجی  کوتاه میایند بل خواستار مشارکت در قدرت میشوند و ساحه و جغرافیای نفوذ میخواهند  معلوم شد که درد طالبان چه بود .  عبدالخالق ٬   نعمت
 

کابل باختر/10/ اسد
درافغانستان طرحی درحال اجرا است که به موجب آن نیروهای دفاعی از مناطق روستایی و کم جمعیت بیرون میشوند طرح که واکنش  از دید آگاهان بوی تشدید جنگ میدهد واکنش های تندی را درمیان مردم کارشناسان نظامی و آگاه سیاسی درپی داشته است.
گزارشگر آژانس باخترمینگارد ، اخیراً مطبوعات امریکایی به شمول نیویارک تایمز خبر را به نشر رسانیده اند که حکایه از عقب نشینی نیروهای افغان از مناطق کم جمعیت دارد.
نیویارک که دراین خصوص به گفته های سه مقام امریکایی استنادمیکند که  از عقب نشینی نیروهای حکومتی را از مناطق کم جمعیت ، روستایی و دور افتاده جلوگیری از حملات علیه قوای نظامی افغاان و کاهش اسیب پذیری های این نیروها خوانده است.
مقامات امریکایی به این باور اند که تحقق طرح جدید موجب خواهد شد تا طالبان و سایر گروه ها مناطق را که قبلاً در تصرف خود داشتند حفظ خواهند کرد و حکومت افغانستان امنیت مراکز نیروها عمده را تامین خواهد کرد.
نیویارک تایمز از ذکر نام این سه مقام امریکایی خود داری نموده است
مگر درکابل حرف دیگری است .
مقامات در وزارت دفاع افغانستان میگویندکه این طرح جز برنامه های راهبردی امنیتی است که حمایت نیروهای بین المللی را با خود دارد.
جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به ما گفت وزارت دفاع ملی طرحی را روی دست دارد تا نیروهای دفاعی از مناطق دور افتاده و کم جمعیت و مناطق که از لحاظ راهبردی درموقعیت مناسب قرار ندارند عقب نشینی خواهد کرد و در مناطق مهم مستقر خواهد شد.
اوتاکید دارد که با تحقق این طرح قرارگاه ها و پایگاه های اصلی تقویت میشود.
رادمنش تاکید داردکه دراین طرح تنها بیرون کشیدن نیروهای دفاعی مطرح است قطعاً نیروهای پولیس و نیروهای محلی اردوی ملی در ساحه باقی خواهند ماند . و اردوی ملی حافظ  تمامی جغرافیای کشور خواهد بود.
مگر این گفته ها نمیتواند قناعت کارشناسان نظامی ،آگاه هان سیاسی نمایندگان مردم در شورای ملی و بخشی از مردم را فراهم سازد.
این آگاهان میگویندکه این طرح قبل از آنکه ازسوی مقامات افغان اعلام شود از سوی رسانه های امریکایی اعلام گردید که نشان میدهد امریکا دراین طرح دخیل است و میتواند سرنخ از یک معامله و یا یک بازی تازه سیاسی باشد.
این آگاهان میگویند طرح یاد شده قبل از آن که ازسوی وزارت دفاع افغانستان اعلام گردد طرح بود که ازسوی گلبدین حکمتیار که رهبر یک شاخه از حزب اسلامی را رهبری میکند پیشکش گردیده که با واکنش جدی مواجه شد.
عبدالحی آخند زاده رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان از این طرح به عنوان یک معامله یاد کرد که هیچ وقت نخواهد توانست افغانستان را به صلح برساند.
او تاکید داردکه با طالبان باید صلح شود مگر این صلح باید بر مبنای قانون اساسی باشد و دراین صلح نباید روی سرنوشت مردم در ولایت ها معامله شود این گونه طرح ها برای مردم افغانستان ،قابل قبول نیست .
احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی دراین رابطه گفته است طرح پیشنهادی امریکا تضمین کننده منافع مخالفان مسلح دولت است او میگوید که پروسه ترک مناطق کم جمعیت و غیر استراتیژیک از چندی به این سوء آغاز شده و هم اکنون نیروهای ارتش ملی از مناطق دورافتاده ولایت های پکتیا ، غزنی ، غور و فراه عقب نشینی کرده اند ودربرخی ولایات دیگر نیز این پروسه درحال تطبیق است .
سعیدی بیان داشته است که مردمان روستانشین هم از جمع شهروندان افغانستان اند و بالای حکومت حق دارند که امنیت شان را تامین کند ووظیفه دولت تنها حفاظت از شهر ها نیست بلکه دولت باید سرتاسری و ملی باشد .
به باور سعیدی این طرح سبب افزایش نا امنی ها درکشور و باعث گسترش فعالیت های تروریستان درافغانستان خواهد شد.
او اضافه داشت که طرح جدید امریکا هرگز به نفع منافع ملی افغانستان نیست بل به گونه غیر مستقیم نشان دهنده حمایت از طالبان است که این خود یک حرکت ظالمانه خواهد بود تا یک روستا یا چندین روستا را به دلیل کم بودن جمعیت آن به مصرف بگیریم و بگذاریم که تحت ظلم افراد تفنگ دار قرار بگیرند و از تمامی خدمات اجتماعی از آموزش پرورش تا ارائه خدمات صحی محروم شوند.
سعیدی تاکید داردکه این کار خلاف قانون اساسی ، ارزش های انسانی و حقوق بشری است .
مسوولان شورای عالی صلح درواکنش به این طرح گفته است که موضح جدید امریکا میتواند برای روند صلح درافغانستان مفید واقع شود اما هشدار میدهد که مذاکرات مستقیم میان امریکا و طالبان به معنی این نیست که دولت افغانستان مردم و نهادهای جامعه مدنی دراین روند نقش نداشته باشند.
یک نماینده مردم کندهار در شورای ملی میگویدکه امریکا در صدد است تا جنگ جاری درافغانستان را به نفع خود مصادره کند وغرض رسیدن به این هدف حالا راه معامله گری ها را در پیش گرفت و طالبان را یک جریان حذف ناشدنی معرفی کند به تحقیق  این طرح امریکا روابط تیره خود را با پاکستان بهبود می بخشد و دیگر این اتهام،  که طالبان درپاکستان پایگاه دارند مطرح نخواهد شد زیرا طالبان مکان های امن درداخل افغانستان خواهند داشت .
این عضو شورای ملی میگوید که اجرا شدن این طرح به معنای به مخاطره انداختن حاکمیت  ملی است نه یک طرح ملی
مگر عبداللطیف پدرام رهبر کنگره ملی و نماینده مردم بدخشان در شورای ملی میگوید که قضیه طالبان یک قضیه جدی است که جامعه جهانی به ویژه امریکا را متوجه خود ساخته است امریکایی ها میخواهند با این گروه مذاکره کنند و تاکید دارند که قضیه افغانستان باید از راه گفتگو ها حل گردد و من هم تاکید دارم که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد  واگر قرار باشد مساله طالبان حل شود این مشکل در چهار چوب یک نظام فدرالی قابل حل خواهد بود.
درهمین حال یک روز نامه پاکستانی فاش ساخته است که طالبان در مذاکره با امریکا خواستار حاکمیت برسیزده ولایت کشور اند آنها گفته اندکه جزی از دولت خواهند بود مگر باید برخی ولایت ها را اداره کنند.
باید گفت که دولت افغانستان بارها گفته است که روند صلح را به عنوان اولویت تعقیب میکند مگر دراین روند دستاورد های هفده سال گذشته و ارزش های که در قانون اساسی تسجیل یافته قربانی نخواهد شد .
معلوم گردد که طرح تا کدام اندازه ارزش های قانونی اساسی را پاس میدارد .
ختم/ فریبا احسان زاده – عبدالخالق .

کابل-باختر-9 اسد
    گزارشگرآژانس  باختر مینگارد، درسال گذشته هفتادوهفت تن درافغانستان به جرم قاچاق انسان محاکمه شده اند.
این مطلب را نایف ریاضت سکرتر کمیسون دولتی مبارزه با قاچاق انسان دیروز در مراسم گرامی داشت از روز مبارزه با قاچاق انسان در کابل بیان داشت.
وی یاد آور شد که نود پنج قاچاقبر انسان باز داشت شده که دراین میان هفتادوهفت تن شان محاکمه شده اند.
او گفت: از میان هفتادوهفت قاچاق بر انسان که از سوی نهاد های عدلی وقضای محاکمه شده اند سی وسه تن آنان به حبس طویل ،هشت تن به حبس متوسط،یک تن به حبس کوتاه مدت ودوتن به اعدام محکوم شده اند.
به گفته او سی وسه تن  دیگر از سوی محاکم برائت گرفته اند.
وی تاکید کرد که درسال گذشته یکصد وشش شبکه قاچاق  انسان  توسط اداره امنیت ملی ویکصدوبیست شش شبکه دیگر توسط نیروهای پولیس افغانستان متلاشی شده اند و آمار ربع اول مبارزه با قاجاق انسان درسال 1397 نیز در حال جمع بندی است وبه زودی با مردم افغانستان به اشتراک گذاشته خواهد شد.
ریاضت تعدیل قانون مبارزه با قاچاق انسان را یک دست آورد خواند وگفت که در این قانون بر مبارزه با قا چاق انسان وحمایت از قربانیان قاچاق به صورت جدی تاکید شده است.
به گفته وی، آمار دقیق از قربانیان قاچاق انسان در کشور وجود ندارد اما کمیسون عالی مبارزه با قاچاق انسان درکشور وجود دارد.  اما کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان یک تحقیق ملی را در هفت ولایت کشور به راه انداخته تا برای نخستین بار آمار قربانیان قاچاق انسان را جمع آوری گردد.# شوخک

کابل 7 اسد /  باختر
مسوولان نهاد انتخابات شفاف افغانستان  با ابراز نگرانی تاکید دارند که فضای سیاسی  کنونی به ضرر انتخابات بوده وممکن این انتخابات به بحران برود .
نگرانی مسوولان نهاد یاد شده برخواسته از اختلاف شدیدی میان شرکای انتخاباتی ازجمله احزاب سیاسی، حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات عنوان شده است
این درحالیست که معاون دوم ریاست‌جمهوری کشور از آمادگی حکومت وحدت ملی برای بررسی طرح انتخاباتی احزاب سیاسی خبر داده است .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد: نعیم ایوب زاده  رئیس بنیاد تیفا یا انتخابات شفاف افغانستان با اشاره به اختلاف شدیدی که بین شرکای انتخاباتی از جمله احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون روی فهرست رای دهند ه گان و نظام انتخاباتی ایجاد شده اضافه کرد که این اختلاف ها ،  نگرانی‌ از چگونگی برگزاری انتخابات را به شدت افزایش داده است.
به گفته وی احتمال عدم همکاری و اشتراک احزاب سیاسی در انتخابات پیشرو می‌تواند تجربه انتخابات 2014 را دوباره  درکشور تکرار کند.
او طرح احزاب سیاسی از تغییر نظام انتخابات و ابطال روند ثبت نام رای دهندگان را هرچند منصفانه دانست اما بیان داشت که این پیشنهادات از دید زمانی واقع بینانه نبوده و برگزاری انتخابات پیشرو را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
این نگرانی های  نهاد های انتخاباتی درحالی بیان میشود که شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی حدود دوهفته قبل درنشستی مشترک خواستار ابطال روند ثبت نام رأی‌دهندگان شدند و اعلام کردند که ثبت نام رأی‌دهندگان مجدداَ و با استفاده از تکنالوژی بایومتریک انجام شود.
این احزاب و جریان‌های سیاسی طرح انتخاباتی‌یی را به حکومت ارائه کردند   که به دنبال آن حکومت وحدت ملی  نخستین جلسه‌ی کمیته مشترک چهار جانبه را به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری  با اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخاباتی، جامعه بین‌المللی به هدف ارزیابی طرح احزاب سیاسی در مورد انتخابات برگزار کرد  .
سرور دانش در این جلسه گفت که مردم افغانستان خواهان برگزاری انتخابات شفاف، سراسری و عادلانه هستند و حکومت آماده است که طرح احزاب سیاسی کشور را بررسی کند و قرار است نشست کمیته مشترک چهار جانبه برای بررسی بیشتر این طرح ادامه یابد.
این درحالیست که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات هموارتاکید کرده اندکه طرح احزاب وجریان های سیاسی که اخیرآ ارایه شده درشرایط کنونی قابل طبیق نیست.
عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که کمیسیون انتخابات مطابق به قانون فعلی انتخابات عمل می‌کند.
او گفته است که خواست احزاب سیاسی با قانون فعلی انتخابات مطابقت ندارد  زیرا قانون انتخابات رأی را سری، مستقیم و غیر قابل انتقال تعریف کرده و کمیسیون انتخابات نیز مکلف به رعایت این قانون است.
رئیس کمیسیون انتخابات تأکید کرد که حکومت و احزاب در بحث انتخابات باید زمان را در نظر بگیرند.
به گفته او، هرنوع تغییری که در این راستا به وجود می‌آید، نباید بر روند عملیاتی و تقویم انتخاباتی تأثیر منفی بگذارد. جاوید روشان

کابل 7 اسد / باختر
گروه طالبان پذیرفته اند که نماینده گان این گروه هفته گذشته با شماری از مقام های امریکایی  دردوحه پایتخت قطرگفتگو های مستقیم داشته اند.
این نخستین باری است که گروه طالبان  تایئد کرده اند که نماینده گان این گروه با مقامات امریکا یی رودر رو گفت وگو های مستقیم را آغار کرده اند درحالیکه  قبل براین نیز گزارش های درمورد دیدار های میان نماینده گان طالبان و امریکا منتشر شده بود یعنی  نمایندگان آمریکا و طالبان چندین بار به صورت غیر مستقیم در قطر، افغانستان و امارات متحده عربی دیدار داشته‌اند اما از سوی این گروه رد گردیده بود .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد : رسانه‌های پاکستانی  با انعکاس  این موضوع نگاشته اند که یک مقام ارشد گروه طالبان گفته است که ریاست این هیئت امریکایی را در این مذاکرات الیز ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی بر عهده داشته است.
معتصم آغا جان وزیر پیشین مالیه رژیم طالبان  گفته است که تمرکز اصلی این مذاکرات مقدماتی روی زمینه سازی برای ادامه تماس‌ها و ملاقات‌های آینده بین گروه طالبان و امریکا بوده است.
این مقام ارشد طالبان گفته است که فضای عمومی این ملاقات بسیار خوب بوده و بحث‌ها نیز مثمر بودند.
از سوی هم در برخی از روزنامه های امریکایی گزارشهای در مورد دیدار هفته گذشته نماینده گان گروه طالبان با مقام های امریکا یی در دوحه منتشر شد، ولی مقامات آمریکا تا کنون در این رابطه اظهارنظری نکرده‌اند.
اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در رابطه با گفت‌وگوهای قطر تنها گفته است  که ایالات متحده برای پیشبرد روند صلح در مشورت نزدیک با دولت افغانستان همه راه‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کند.
این درحالیست که  طالبان همواره مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و خواستار مذاکرات مستقیم با امریکا شده اند، اما مقام‌های امریکایی پیوسته تاکید کرده بودندکه هر گونه مذاکره در پیوند به آینده سیاسی افغانستان بین حکومت افغانستان و گروه طالبان انجام خواهد شد.
آغاز گفت وگو های مستقیم میان گروه طالبان و شماری از مقام های امریکایی درحالی مهرتائید خورده است که  نزدیک به یک ماه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به دیپلمات‌های خود دستور داد تا به صورت مستقیم با طالبان وارد مذاکره شوند زیرا روند صلح به رهبری افغان‌ها ناکام بوده است
اما دولت افغانستان و شورای عالی صلح این کشور تاکید دارند که نقش آمریکا در روند صلح، تسهیل کننده خواهد بود و این روند باید به رهبری افغان‌ها صورت گیرد.
برخی از اعضای شورای عالی صلح  درواکنش به نشر این خبر تاکید  کرده است  که هیچ مذاکره ای  درباره صلح افغانستان بدون رهبری افغان ها انجام نخواهد شد زیرا روند گفتگو های صلح یک  روند کاملاً افغانی است  وهیچ کسی به نماینده گی  از افغان ها صحبت کرده نمی تواند ، مگر این که  این تلاش ها به خاطرهمکاری وتسهیل گفت وگو ها باشد .
بربنیاد گزارش های منتشر شده پیرامون گفت وگو های صلح افغانستان نشست  های چند جانبه میان کشور های همسایه و منطقه وفراتراز منطقه برگزار شده بود اما دران نماینده افغانستان حضورنداشت و دیده شد که بدون حضور نماینده افغانستان همچو نشست نتیجه ای  در پی نخواهد داشت .
درحالیکه حکومت وحدت ملی از هرنوع تلاش های ملی وبین المللی درراستا گفت و گو های صلح افغانستان پشتیبانی کرده  است زیرا درحال حاضر نقش آمریکا  و کشورهای دیگر در روند صلح، تسهیل کننده خواهد بود و این روند باید به رهبری افغان‌ها صورت گیرد . جاوید روشان

کابل   باختر    ۷   اسد 
یونیسف و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان از کاهش ده  در صدی ازدواج های زیر سن در افغانستان خبر داده اند.
به گزارش آژانس باختر ،یونیسف  یا سازمان حمایت از اطفال وابسته به سازمان ملل متحد و  وزارت  کار افغانستان امروز گزارش مشترک شان را در مورد ازدواج زیر سن در افغانستان اعلام داشتند که در ان گفته شده  در پنج سال گذشته ازدواج کودکان در این کشور، ۱۰ درصد کاهش یافته است.
این دو اداره که یک مطالعۀ مشترک را در مورد ازدواج‌های زیر سن انجام داده اند، نتایج آن را امروز یکشنبه (۷ اسد) نشر کردند.
بربنیاد این مطالعه، ازدواج کودکان در افغانستان کاهش یافته؛ اما هنوز هم کودکانی زیادی به ویژه کودکان دختر، در معرض خطر قرار دارند.
به گفته فریدون آرین، سخنگوی دفتر یونیسف در کابل کاهش ده درصدی ازدواج‌های زیر سن را در پنج سال گذشته  بک خبر خوش است
آقای آرین افزود "در ۱۰ فیصد کاهش بسیار خرسند استیم؛ اما هنوز هم سطح ازدواج کودکان بلند است. آن رسم‌ و رواج‌ها و مشکلات اجتماعی که سبب ازدواج‌ کودکان می‌شود، هنوز موجود است. برای مبارزه با این مشکلات به برنامه‌های مشخص نیاز است".
این بررسی در ولایات بامیان، کندهار، پکتیا ، غور و بادغیس انجام شده است که بربنیاد آن،۴۲ درصد خانواده ها گفته اند که حداقل یک عضو خانواده آنان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده است.
در این گزارش آمده که با توجه به وضعیت اجتماعی مناطق، در این آمارها تفاوت وجود دارد به گونۀ مثلا ۲۱ درصد خانواده‌ها در ولایت غور و ۶۶ درصد خانواده‌ها در ولایت پکتیا گفته اند که یک عضو خانواده آنان زیر سن، ازدواج کرده است.
بربنیاد این مطالعه، ۷۸ درصد خانواده ها گفته اند که پدران در مورد مسایل ازدواج تصمیم گیرنده اند و فقط ۵۵.۷ درصد خانواده‌ها گفته اند، با فردی که قرار است ازدواج کند، نیز باید صحبت شود.
این مطالعه که با رهبری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان انجام شده، نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی، فقر، باورها و نورم‌های اجتماعی، کودکان دختر را بیشتر آسیب پذیر ساخته است و همچنان این پدیده، روی وضعیت صحی، تعلیم و تغذیه کودکان و اشتراک دختران در انکشاف اقتصادی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
به نقل از ادیل خُدر، نماینده یونیسف در افغانستان در این گزارش آمده است "شمولیت تمامی دختران در مکاتب یک عنصر کلیدی برای کاهش میزان ازدواج کودکان می‌باشد".
خانم خُدر گفته است، هدف آنان اینست که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ازدواج کودکان در افغانستان پایان یابد و برای رسیدن به این هدف نیاز به اقدامات مشترک توسط نهادهای مختلف است.
باید گفت که افغانستان قبلاً از سوی نهاد های متعدد بین المللی مکان نا مناسب برای اطفال دانسته شده است . در این کشور نه تنها ازدواج زیر سن  به عنوان یک سنت همچنان رایج است بل در افغانستان کار شاقه برای اطفال  نیز یک امر معمول است  ووضعیت تعلیم وتربیه نیز در این کشور برای اطفال مطلوب نیست
آنچه مایه تاسف است موجودیت سنت های نا پسند در کشور است  که  همچنان به عنوان یک چالش فرا راه انکشاف و پیشرفت افغانستان قرار دارد . ختم صائم

کابل 6 اسد باختر
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را به کمیتۀ تعیین شده توسط ماده ۱۰۴ قانون انتخابات پیشنهاد کرده است
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت پیشنهاد کرده است که انتخابات ولایت غزنی با چهار ماه تأخیر برگزار شود.
گزراشگرآژانس باختر مینگارد : کمیسیون مستقل انتخابات، پیشنهاد کرده است که بربنیاد ماده ۱۰۴قانون انتخابات، هرگاه اوضاع امنیتی، رویدادها و یا آفات طبیعی اصل نماینده‌گی عمومی و عادلانه بودن انتخابات را صدمه بزند، کمیته‌یی که رییس و اعضای شورای امنیت ملی، ریسان دو مجلس شورای ملی، رییس دادگاه عالی و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعضای آن استند، می‌توانند این انتخابات را از تاریخ مشخص تا چهار ماه به تعویق بیاندازند.
در فیصله‌نامۀ کمیسیون مستقل آمده است که به دلیل اوضاع وخیم امنیتی و برخی مشکلات دیگر در ولایت غزنی، در صورت برگزاری انتخابات ولسی جرگه امکان آن وجود دارد تا در این ولایت نماینده‌گی عمومی و عادلانه تأمین شده نتواند. بنا بر این، موضوع تعویق انتخابات ولسی جرگه در این ولایت به کمیتۀ تعیین شده در فقره یک ماده ۱۰۴ قانون انتخابات پیشنهاد گردد.
این فیصله کمیسیون انتخابات واکنش های نیز به همراداشته است. عبدالقیوم سجادی، یکی از نماینده‌گان مردم غزنی در شورای ملی می‌گوید: به حکومت پیشنهاد کردیم که امنیت غزنی را تأمین کند، اما توجه نکرد و اعلام کرد که غزنی به سه حوزۀ انتخاباتی تقسیم شود که این کار مخالف قانون بود و حالا هم مسألۀ تأخیر در انتخابات غزنی را مطرح کرده است. اگر حکومت به منظور حضور فراگیر مردم انتخابات غزنی را با تأخیر برگزار کند که منطقی است، اما اگر برای این باشد که زمان برای برگزاری انتخابات حوزه‌یی کم شود این یک اقدام منطقی و درست نخواهد بود
شماری از مردم غزنی که  با انتقاد از تصمیم کمیسسیون انتخابات تاکید داند که تأخیر در برگزاری انتخابات هنگامی برای شان قابل پذیرش خواهد بود که انتخابات غزنی نیز مانند ولایت‌های دیگر برگزار گردد.
نهادهای ناظرانتخاباتی نیز به این باوراند که  اگر مبنای تصمیم گیری کمیسیون انتخابات در بارۀ ولایت غزنی امنیت باشد، بسیاری از ولایت‌های دیگر وضعیت بدتر امنیتی نسبت به غزنی دارند
گفته میشود اگر این کمیته، این پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات را تأیید کند، انتخابات غزنی تا چهار ماه به تعویق خواهد افتاد، اما اگر در این چهار ماه مشکلاتی که از سوی اعضای این کمیسیون یاد شده اند، حل نگردند، انتخابات تا چهار ماه دیگر نیز به تعویق خواهد افتاد، این کمیته می‌تواند انتخابات را تا پایان حل مشکلات یاد شده به تعویق اندازد.
بربنیاد بررسی فیفا  یا نهاد ناظر انتخاباتی از کارهای کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون هژده بار قانون انتخابات را نقض کرده است، شش بار در پیوند به اعلام تقویم انتخابات قانون را نقض کرده است و نیز یک بار قانون اساسی از سوی این نهاد نقض شده است
نعیم اصغری، عضو فیفا به رسانه ها گفته است که دیگر نقض صریح مادۀ ۳۵قانون انتخابات است که کمسیون انتخابات بخشی از صلاحیت‌های خودرا به حکومت واگذار کرده است.
از سوی هم برخی ازاحزاب سیاسی  با  انتقاد ازکارکمیسیون انتخابات تاکید دارند  که حدود پنج میلیون تن از ثبت نام شونده‌گان به گونۀ تقلبی ثبت کمیسیون انتخابات شده‌اند.بربنیاد جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات ، انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی های در28 میزان سالروان برگزارمیگردد . جاوید

کابل باختر 2 اسد
درگیری میان گروه های رقیب داعش و طالبان در ود ولایت شمال کشور، ساحه زندگی بر مردم را تنگ ساخته است.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: جنگ میان این دو گروه در حدود یکماه گذشته در ولایت های سرپل و جوزجان شدت گرفته و تاکنون حداقل سه صد نفر از طرفین کشته شده اند که قوماندانان و افرار رده اول طالبان و داعشی ها مشمول کشته شدگان اند.
در تازه ترین انکشاف بای مراد معاون رهبر خود خوانده داعش در افغانستان به روز یکشنبه در جریان درگیری داعشی ها با طالبان در والسوالی درزاب جوزجان کشته شد.
بای مراد معاون مولوی حبیب الرحمان رهبر خود خوانده داعشی ها در شمال افغانستان بود این در حالیست که داعشی ها مولوی محمد اسلم معاون دیگر مولوی حبیب الرحمن را روز گذشته به اتهام جاسوسی برای طالبان اعدام کردند.
داعشی ها در قتل افراد بلند پایه طالبان در شمال موفق بوده اند آنها هفته گذشته بر منزل شیرمحمد ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی صیاد حمله کردند حمله زمانی صورت گرفت که خانواده شیر محمد مصروف مراسم فاتحه گیری او بودند.
شیر محمد در حمله داعشی ها کشته شده است . در حمله بر خانه این ولسوال نام نهاد طالبان پانزده نفر به قتل رسیدند که نور محمد رئیس، برادر شیر محمد که خود فرمانده یک گروه چهل نفری طالبان بود به قتل رسید. مهاجمان بعد از کشتار نور محمد و افراد او، به آسانی فرار کردند.
منابع اگاه میگوید که طالبان در دو ولایت جوزجان و سرپل عمدتآ از افراد بومی اند مگر کمک از ولایت های جنوبی، هلمند و ارزگان به سوی انها شتافته اند.
در حالیکه داعشی ها مستقر در جوزجان و سرپل عمدتآ شهروندان چیچین، ازبکستان، روسیه، فرانسه، تاجکستان و قرقرغرستانی ها اند که در کنار انها چند قوماندان پیشین طالبان که اکنون با داعش یکجا شده اند به چشم می خورند
شاهدان عینی می گویند که ولسوالی صیاد سر پل و ولسوالی درزآب ولایت جوزجان بیشتر ازهر نقطه دیگر شاهد تحرک داعشی ها و طالبان علیه یکدیگر است. طالبان حدود ده روز قبل سه زن را که شهروندان چیچین و ازبکستان بودند در صفوف داعش در جوزجان جنگ میکردند بعد از تجاوز جنسی کشتند در حال حاضر داعشی ها در چند روستا منجمله روستای سردره در ولسوالی درزب ولایت جوزجان در محاصره طالبان اند با وجود آنکه طالبان فضا را برای آنها تنگ ساختند مگر داعشی ها محصور همچنان مقاومت میکنند.
شماری از باشندگان محل گفته اند که طالبان کمک های از آنطرف دریای آمو دریافت می کنند مگر معلوم نیست که داعشی ها چگونه اکمال میشوند ولی داعش هم در شمال افغانستان امکانات و تجهیزات زیادی دارد.
دیپلومات های روسی ادعا دارند که داعش در شمال افغانستان از سوی امریکا حمایت میشوند حرف که بار ها نظامیان امریکایی آن را رد کردند.
به باور آگاه هان سیاسی جنگ طالب و داعش در افغانستان صحفه ای دیگری از جنگ سیاسی کشور های بیرونی در کشور است.
طالب در پی منافع یک گروه از کشور های خارجی و داعش هم دنبال منافع کشور های دیگر اند کشور های که در بیرون افغانستان رقابت می کنند انها شماری از قوماندانان سابق را بنام طالب و داعش به سوی خود کشانیده اند و ذریعه انها وطن افغان ها را ویران و زندگی مردم را با خطر مواجه ساخته اند .
در حالیکه این مساله کمتر از سوی ان افغان های که در صفوف طالب و داعش قرار دارند ، درک می شود.
باید گفت که رقابت داعش و طالب تنها در شمال افغانستان خلاصه نمی شود این دو گروه در ننگرهار ، کنر، زابل و هلمند نیز درگیری های خونین داشته اند.
تحلیل سیاسی

کابل   باختر    ۳۰  سرطان
در حالیکه برخی منابع گفته اند که امریکا در پی مذاکرات مستقیم با طالبان است
دفتر سیاسی این گروه در قطر  خواستار حذف نام رهبران طالبان از لست سیاه وزارت خارجه امریکا شده است
گزارشگر آژانس باختر مینگارد، پس از اعلام آمادگی آمریکا برای گفت وگوی مستقیم با طالبان این گروه، یک گام به عقب گشته و حذف نام رهبران خود از فهرست سیاه را به عنوان پیش شرط برای آغاز مذاکره تعیین کرده است 
طالبان پیش از این اعلام کرده بود که تنها حاضر است با آمریکایی ها برای صلح در افغانستان گفت و گو کنندانها دولت افغانستان را فاقد صلاحیت میدانند
اما آمریکایی ها همواره این خواسته طالبان را رد کرده و به حمایت صلح با مالکیت و رهبری افغان ها تأکید کرده بود، اینکه چه چیز باعث شد تا آمریکا به یکبارگی از موضع خود عقب نشسته و برای گفت وگوی مستقیم با طالبان آماده شود هنوز روشن نیست.
برخی از رسانه های غربی گزارش داده بودند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا از موفقیت راهبرد جدید در افغانستان که در اواخر تابستان سال گذشته اعلام شد، ناامید شده و خواستار بازنگری آن است.
این منابع افزوده بودند که هرچند تاکنون دستور رسمی برای بازنگری صادر نشده است اما قرار است این کار در آینده نزدیک صورت گیرد.
روز گذشته منابع خبری افغانستان به نقل از رسانه های غربی اعلام کردند که رئیس جمهوری آمریکا به دیپلمات های ارشد این کشور دستور داده است تا فرصت گفت و گوی مستقیم با طالبان را مساعد کند.
بدنبال این خبر امروز دفتر سیاسی طالبان در قطر به روزنامه «دیلی تایمز» هند گفته است که این گروه در صورتی حاضر به گفت و گو با آمریکایی ها خواهد بود که نام رهبران آنها از فهرست سیاه حذف شود.  در همین حال طالبان ادعا کرده‌اند که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با ایالات متحده‌ جریان دارد و مقامات امریکایی با اعضای اسبق این گروه دیدارها را آغاز کرده‌اند. بر بنیاد گزارش شبکه‌ی (NBC)، یک فرمانده طالبان مستقر در افغانستان تأیید کرده که قرار است نشست دیگر این گروه با مقام‌های امریکا یی در امارات متحده‌ی عربی صورت گیرد.  طالبان ادعا دارند این گفت‌‎وگوها از طریق اعضای اسبق این گروه انجام می‌شود.
مقامات بلندپایه‌ی ایالات متحده اما این ادعای طالبان را رد کرده و گفته اند که آنان تنها زمینه را برای آغاز گفت‌وگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان فراهم خواهند کرد.
باید گفت که هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور هم در یک نشست خبری که امرز در کابل برگزار شد تاکید کرد که مذاکرات بین الافغانی مالکیت افغان ها است و کشور بیرونی به شمول امریکا تنها تسهیل کننده این مذاکرات خواهند بود  ختم عبدالخالق صائم  

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL