01 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تساوی استرالیا و دانمارک

تساوی استرالیا و دانمارک

منابع خبری ورزشی – باختر 1 سرطان تیم های ملی استرالیا...

آرجانتین در آستانه حذف قرار گرفت

منابع خبری ورزشی – باختر1 سرطان تیم ملی فوتبال آرجانتین با...

کیپتان کراوسی بهترین بازیکن دیدار با آرجانتین شد

کیپتان کراوسی بهترین بازیکن دیدار با آرجانتین شد

منابع خبری ورزشی – باختر 1 سرطان «لوکا مودریچ» کاپیتان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1038)

کابل باختر/ 21/ حمل
وزیر امور داخله میگوید، اصلاحاتی را در قوماندانی های امنیه ولایات و ریاست های آن وزارت به میان میاورد .
به گزارش آژانس باختر ، ویس احمد برمک وزیر امور داخله این وزارت درنظر دارد تا درآینده نزدیک درسطح قوماندانان امنیه و ولایات و روسای این  وزارت تغییرات گسترده ایجاد کند و نزدیک به 30 تن از قوماندان های امنیه و روسا تغییر و تبدیل خواهند شد.
وی با اشاره به بررسی های شش ماه اخیر در وزارت داخله  گفته است که تغییر حتمی است و این کار به هدف اصلاحات انجام خواهد شد.
همچنان برمک میگوید، ایجاب میکندکه یک سلسله تغییرات به میان آید ما در ولایت های که با مشکل های عملیاتی مواجه اند قوماندانان با قدرت راهبردی و تجربه های جنگی بیشتر گماشته خواهند شد.
برمک تاکید دارد که بیشتر جوانان تحصیل کرده دراین سمت گماشته میشوند.
قبلاً وزارت امور داخله در یک حرکت که جز برنامه های اصلاحی آن وزارت خوانده شد، آمرین و معاونین و آمرین جنایی حوزه های امنیتی شهر کابل را از طریق یک رقابت آزاد تعیین کرد.
اصلاحات دروزارت امور داخله زمانی روی دست گرفته میشودکه به شمول رییس جمهور غنی شماری از مقامات عالی رتبه دولتی از وجود فساد گسترده درآن وزارت حرف های زده اند.
ویس برمک که چند ماه میشود به عنوان وزیر داخله گماشته شده تلاش می نماید تا با اجرای برنامه های اصلاحی به این مشکل دروزارت امور داخله نقطه پایان گذارد.
او برنامه اصلاحات در پولیس کابل را تا اندازه تطبیق کرد و حالا برای آوردن اصلاحات در قوماندانی های امنیه ولایات برنامه ریزی میکند.
شماری از متنفذان نظام ، آگاهان سیاسی ، کارشناسان امور امنیتی و فعالان مدنی میگویند که آقای برمک با سرعت حرکت میکند.
آنها ضمن آنکه برمک را که خود یک انجنیر ساختمانی است به کم تجربه گی متهم میسازند میگویند اکثری مقرری ها دروزارت داخله ، مقرری های سفارشی است که درآن مقامات عالی رتبه دولتی ، رهبران سیاسی و وکلای پارلمان نقش دارند که دور نمودن افراد وابسته به آنها از دستگاه پولیس میتواند برای وزیر داخله و به همین ترتیب برای مسوولان دیگر نظام چالش برانگیز باشد.
چنانچه در هنگام آوردن اصلاحات در پولیس کابل ، برادریکی از وکلای پارلمان از ورود آمرحوزه جدید پولیس به یکی از حوزه ها جلوگیری کرد.
این آگاهان میگویندکه آوردن اصلاحات یک اقدام نیک است مگر نباید به قیمت از دست دادن کادرهای با تجربه تمام شود.ختم/ فریبا – عبدالخالق 

کابل باختر/ 20/ حمل
ادامه حملات راکتی و توپخانه یی پاکستان بربخش  های از ولایت کنر ، نقض حریم و تجاوز برحاکمیت افغانها بوده که ادامه آن به هیچ عنوانی قابل تحمل نیست .
به گزارش آژانس باختر ، طی روز های اخیر حملات راکتی و توپخانه یی ملیشه های پاکستانی دربخش های از ولایت کنر تشدید یافته است .
ملیشه های پاکستانی همه روز به گونه یی سیستماتیک و پلان شده بخش های از ولایت کنر را با راکت وگلوله های توپ اماج قرار  میدهند حتا در هفته گذشته جنگنده های آنکشور حریم هوایی افغانستان را نقض نمودو برولسوالی دانگام ولایت کنر بمب ریخت که خساراتی را درپی داشت تشدید حملات راکتی و توپخانه یی پاکستان همزمان با تشدید فعالیت های دیپلوماتیک آنکشور است .
این حملات درست زمانی برنامه ریزی میشودکه هیئت های بلندپایه پاکستان به منظور کاهش تشنج و رفع بی اعتمادی درروابط دوکشور به سفرهای را به کابل انجام دادند.
درسه ماه گذشته که همزمان است با تشدید تحرکات نظامی پاکستان رییس ستاد ارتش ، مشاور امنیت ملی ، معین سیاسی وزارت خارجه و دراین اواخر هم نخست وزیر پاکستان از کابل دیدار کردند ، دیدار های که با تعهد همکاری با افغانستان در امر مبارزه با هراس افگنی ایجاد فضای اعتماد و گسترش روابط همراه بود.
درحالیکه پاکستان از یک سو کار درصحنه دیپلوماتیک را سرعت بخشید  وتلاش دارد تا به اصطلاح نیت نیک خود را برای مردم افغانستان نشان دهد ازطرف دیگر با راکت پراگنی ها دربرابر مردم افغانستان زورآزمایی میکند.
پس دراین دوحرکت متضاد ، چه نوع همکاری و دوستی را میتوان از پاکستان توقع و امیدداشت به جز آنکه بگویم پاکستان صادق نیست بل یک کشور ماجرا جو است .
ادامه راکت پراگنی های پاکستان برکنر واکنش های تندی را درمیان مردم به بار آورده است.
سیف الرحمن سمسور باشنده ولسوالی دانگام که درعین حال به عنوان آموزگار دریکی از مکاتب آن ولسوالی خدمت می نماید میگوید که پاکستانی ها با این عمل شان فضای زندگی و کار را دردانگام قید ساخته اند ضمناً مردم ما تحمل ادامه آن را ندارند اگر دولت دست به کارنشود مردم خوداقدام خواهندکرد.
شورای ولایتی کنر هم هشدار میدهدکه اگر دولت برای رفع این مشکل اقدام نکند پس برای مردم اجازه دهد تا خود به داد ملیشه های پاکستانی برسند.
درننگرهار ، لغمان ، پکتیا ، هرات وبدخشان ، کندهار و بغلان نیز فعالان جامعه مدنی ، اقشار مردم و اعضای شورای ولایتی نیز مشکل کنر را مشکل افغانستان میدانندو از دولت میخواهند تا علیه این گونه برنامه های اغراض آمیز پاکستان دست به کار نشود یا اجازه دهد مردم خود اقدام کنند.
اما اقدامات تحریک آمیز پاکستان درکنر و جاهای دیگر واکنش های مجلس نمایندگان را نیز درقبال داشت و شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواهان اقدام عملی و صادقانه پاکستان درمبارزه با هراس افگنی و تامین ثبات درافغانستان شده اند.
نمایندگان مجلس به این باور اندکه نظامیان پاکستان طرفدار صلح درافغانستان نیستند و باراکت پراگنی های شان درعمل میخواهند تعهد سیاسیون دوکشور را مختل سازند.
آنان تاکید دارندکه مقام های افغان نباید دربرابر راکت پراگنی پاکستان بی تفاوت بمانند باید این موضوع به نهادهای بین المللی درافغانستان شریک ساخته شود.
درهمین حال عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان نیز میگوید که گفتگوها میان کابل و اسلام آباد درحالی آغاز شده که پاکستان به خلاف اصول و روحیه همکاری به قلمرو افغانستان راکت پراگنی گروه است ، و این عمل گرا پاکستان نشان میدهد که مذاکرات میان رهبران دوکشور ضیاع وقت است ونتائیجی درقبال نخواهد داشت .
نمایندگان مردم تاکید دارند که پاکستان باید ازادامه بازی های دوگانه دربرابر افغانستان دست بردارند .
حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر درحالی ادامه داردکه وزارت دفاع افغانستان در گذشته بار ، بار هشدار داده است که دربرابر این گونه تحریکات پاکستان به عمل متقابل دست خواهد زد مگر مردم میگویند که نشانه از عمل در برابر پاکستان دیده نشده است.
جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی در واکنش به این ادعا ها به آژانس باختر گفت ،وزارت دفاع ملی به تمام قطعات سرحدی درولایت های کنر ، نورستان و ولایت هائیکه هم مرز حط فرضی دیورند اند هدایت داده شده است . تا در برابر اقدامات تحریک آمیز ملیشه های پاکستان عمل باالمثل و جواب  نظامیان پاکستانی و راکت پراگنی های شان را بدهد .
او میگوید که به این گونه اقدامات تحریک آمیز پاکستانی ها پاسخ داده شده و آنها در یافته اند که جواب هر اقدام تحریک آمیز شان را میگیرند.
انکشافات اخیر در روابط افغانستان و پاکستان درجبه جنگ وصلح ، نشان میدهد که بسیار وقت است که درافغانستان اعتماد و باور نسبت به پاکستانی ها شکل گیرد مگر آنکه این کشور به واقعیت ها تن دهد.
ختم/ فریبا احسان زاده – عبدالخالق

کابل   باختر  20  حمل
در حالیکه ازحضور  امریکا  درجنگ علیه هراس افگنان در افغانستان هفده سال میگذرد قوماندان عمومی نیروهای امریکایی وناتو درافغانستان  میگوید که شکست در جنگ افغانستان غیرقابل  تصوراست .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد : جنگ علیه هراس افگنی در افغانستان برای ایالات متحده به عنوان طویل ترین جنگ آنکشور در بیرون از امریکا ثبت گردیده  و با گذشت هفده سال هنوز هم دور نمای آن مبهم است مگر جنرال جان نیکلسون قوماندان عمومی نیرو های امریکایی وناتو درافغانستان درمراسم ستایش از سربازان  نیروهای خارجی که درجنگ افغانستان زخمی شده اند   گفته است که جنگ افغانستان دربرابر هراس افگنان  یکی ازمهمترین جنگ های جهان است  ودراین جنگ باید  حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی  پیروز شوند.
اوگفته است که با وجودیکه این  جنگ دربرابرهراس افگنی ، مهمترین جنگ در جهان است ،شکست دراین جنگ غیرقابل تصوراست  ، باید  پیروز باشیم وموفق شویم زیرا این جنگ نه  تنها برا ی آینده افغانستان بل برای آینده تمام بشریت  مهم است .
پس ازخروج  نیروهای بین المللی درسال 2014 میلادی ازافغانستان وسپردن مسوولیت های امنیتی  به نهادی های امنیتی افغانستان، گروه های هراس افگن به کمک حامیان شان تلاش کردن که بخش های ازکشوررا تصرف کنند اما بامقاومت نهادهای امنیتی کشور به اهداف خود نرسیدند اما این جنرال امریکایی دوباره برای مبارزه با گروه های هراس افگن درافغانستان خواهان افزایش سربازان امریکا شده بود.
امریکا وناتو تصمیم گرفتند تا سربازان شان را درامرمبارزه با هراس افگنان دراین کشورافزایش دهند که شماری سربازان امریکای وناتو تحت ماموریت حمایت قاطع وارد مرحله ماموریت جدید در کنار نهاد های امنیتی افغانستان  گردیدند.
باوجودآنکه شماری سربازان امریکایی وناتو درافغانستان افزایش یافت اما درحال حاضر گروه های هراس افگن به کمک وهمکاری برخی کشور های منطقه تلاش دارند تا مبارزه امریکا وناتو را درافغانستان را برای مهار گروه های  هراس افگن ناکام وبه درازا بکشانند.
برخی آاگاهان تاکید دارند  که  جنگ افغانستان طولانی  ترین جنگ تاریخ امریکا دراین کشور است و به این باوراند که امریکا و متحدینش درجنگ افغانستان شکست خورده اند  درحالیکه قوماندان نیروهای امریکایی و ناتو درافغانستان تاکید دارد که  شکست  درجنگ افغانستان  معنی ندارد و حکومت افغانستان وجامعه جهانی باید پیروز این جنگ باشند .
به گفته این آگاهان پیروزی امریکا و ناتو درجنگ افغانستان زمانی به پیروزی میرسد که استراتیژی جدیدامریکا برای افغانستان و کشورهای جنوب اسیایی قدم به قدم عملی شود زیرا پاکستان ،ایران ، چین وروسیه تلاش دارند که راهبردی جدید امریکا را درمنظقه به چالش بکشانند .
پس نظامیان امریکا و ناتو این را بدانند که کلید موفقیت پیروزی شان در افغانستان جدی گرفتن همین راهبردی است وکشور های که حامی تروریست های اند ازراه های مختلف بالای شان فشارهای سخت را وارد کنند نه باتهدید های لفظی ، درغیرآن امریکا وناتو درجنگ افغانستان بیشتر متضرر خواهند شد
ضمنا لازمی است تا امریکا  و متحدین ان در کشور های غربی  در حهبه دپلوماتیک نیز فعالتر شوند و مساله جنگ علیه  هراس افگنی را  که از ابتدا تا امروز به عنوان یک معضل جهانی تعریف شده همچنان با همان روحیه دنبال کنند بخصوص برای مجازات کشور های حامی هراس افگنان دست به کار شوند  به همین ترتیب فراموش نشود که تجهیز و ظرفیت سازی نیروهای دفاعی افغان نیز یک راهبرد اساسی در امر مهارگروه های  تلقی شده میتواند. جاوید روشان

کابل  باختر   ۱۸ حمل
حادثه اخیر در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز به یک دستاویز تبلیغاتی برای طالبان و همکارا ن پاکستانی آنها مبدل گردیده  و آنهادر پی سود جویی وبهره گیری از این رویدا د اند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : اخیر یک تجمع گروه  طالبان درولسوالی دشت ارچی ولایت کندز هدف یک حمله هوایی قرار گرفت .
منابع وزارت دفاع افغانستان میگویند که آنها مکانی را هدف قرار دادند که در ان اعضای رهبری شورای شمالشرق طالبان مصروف انجام یک جلسه بودند که در آن  روی طرح حمله بر بخشی وسیع از ولایت کندز بحث میشد.
این منابع تاکید دارند که  در این حمله به شمول یک عضو شورای کویته طالبان شماری از اعضای برجسته این گروه  که گردانندگان جنگ  این گروه در کندز بودند کشته شدند .
وزارت دفاع افغانستان نام نویس از اعضای برجسته طالبان را ارائه کرده است که در این حمله جان باختند
گفته شده ٬طالبان به منظور آنکه  جلسه شان به گونه مصوون برگزار شودیک جلسه دستار بندی را ترتیب دادند و در پوشش این جلسه ٬ جلسه اصلی شان را برگزار کردند.
گفته که هنگام حمله  به افراد غیر نظامی هم تلفاتی وارد شده است  و ووزارا دفاع هم تائید نموده که در این حادثه به افراد ملکی اسیب رسیده است مگر رقم تلفات را که وزارت دفاع افغانستان ارائه میدهد متفاوت با رقم است که طالبان و رسانه های پاکستانی آن را ارائه کرده اند.
نشانه های وجود دارد که طالبان و حلقات در پاکستان در صدد اند تا از این رویداد بهره گیری نمایند.
در این جای شک نیست که  قتل افراد ملکی بخصوص کودکان به هر نام  وعنوان که صورت گیرد یک عمل قابل جبران بوده و نمیتوان که عزیزان کشته شده یک خانواده را به آنها باز گرداند غم عایده برای این خانواده ها غیر قابل جبران است و دولت غرض جلوگیری از تکرار همچو وقایع تدبیر و برنامه دارد
مگر بهره گیری طالبان و دوستان پاکستانی آنها در این خصوص قابل مکث و دقت است .
رسانه های پاکستانی ، برخی چهره های برجسته دراین کشور، وبسایت ها ، شبکه های اجتماعی  نزدیک به اردوی و سازمان های استخباراتی پاکستان به تعقیب این رویداد ارچی فعال شده اند و حرف های تحریک آمیز رابه میدان میکشند 
همچنان رویداد دشت ارچی برای طالبان به یک دستاویز تبلیغاتی مبدل گردیده است 
برخی آگاهان به این باوراند که  با در نظر داشت واکنش طالبان و حلقات در پاکستان که در رسانه ها و شبکه  های اجتماعی  پاکستان انعکاس یافت به خوبی درمیابیم که  ذهنیت  تداوم جنگ وحمایت از طالبان به گونه واضح در پاکستان وجود دارد  وپاکستانی ها میخواهد به ان رنگ  وبوی قومی نیز دهند .
چنانچه حزب عوامی نشنل پاکستان به رهبری اسفندیار ولی که یک حزب ملیت گرا است  ،حادثه دشت ارچی را قتل  پشتون های درسه دهه  گذشته  توصیف کرده است . مگر  هیچ اشاره ای  به کشته شدن افراد بلند پایه ی طالبان دردشت ارچی  نمی کنند
رسانه های پاکستانی و رهبران طالبان زیاد از دشت ارچی میگویند مگر آنها هیچگاهی از حملات اسفبار وخونین که در کابل  و شهر های دیگر کشور اتفاق افتاد چیزی نگفتند
دشت ارچی بخشی از افغانستان است و درد خانواده غم دیده در ان ولسوالی برای هر افغان قابل درک است کاش ٬ طالبان هم انسانی فکر کنند و غم را که هموطنان ما در چهار راه صدارت ٬ در چها راه زنبق ٬ در ورزشگاه لشکرگاه ٬ در چوک دهمزنگ ... متحمل شدند  درد خود بدانند  و پذیرند که در انجا هم  خون افغان ها ریخت
طالبان نه تنها در برابر همچو وقایع حس همدردی ندارند بل با پذیرش مسوولیت به آن فخر فروشی کردند پاکستانی ها هم در برابر همچو جنایت ها خاموش ماندند یعنی قتل افغانها را نا دیده گرفتند و هیچگاه   نگفتند که  طالبان به نابودی نسل افغانها پا لچ کرده اند  چون طالبان مجری برنامه های  پاکستان در افغانستان اند
آنها قتل رهبران طالبان را در دشت ارچی نسل کشی میدانند مگر جاری شدن خون افغانها را در بخش های دیگر کشور که طالبان عامل ان اند جهاد  و مبارزه میگویند
این نشان میدهد که وجدان های خفته در پاکستان زیاد است ختم  تحلیل سیاسی

کابل   باختر   ۱۵   حمل 
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که صلح  خواهی ما  به معنای تسلیمی طالبان نیست بل ما خواهان صلح عزتمند هستیم وطالبان باید به  روند صلح ملحق شوند .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد :  محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیرو درنشست مجمع عمومی  این شورا درولایت  قندهارازطالبان خواست که به روند صلح  بپیوندند.
او گفته است که هدف از طرح صلح حکومت وحدت ملی ، تسلیمی طالبان ودیگر مخالفان مسلح  به حکومت افغانستان نیست ، بل شورای  عالی صلح  خواستاز صلح  آبرومند برای تمام  طرف های درگیر جنگ است .
استاد خلیلی گفته است که  هیچ وقت صلح  سراسری  توسط خارجی های به دست نمی آید  و خارجی های فقط می توانند از روند صلح  حمایت کنند .
استاد خلیلی تاکید کرده است که رهبری  این شورا آماده هرگونه قربانی برای رسیدن به صلح  است  وهیچ گاه از توطیه هایی  که دربرابر شورای عالی صلح  جریان دارد ،نخواهد ترسید.
اظهارات تازه یی رئیس شورای عالی صلح افغانستان دنباله تلاش های این شورا است که برای کشاندن  طالبان به میز مذاکره صورت میگیرد
قبلا این شورا با گرد آوری حدود ۷۰۰ عالم دینی تلاش  کرد تا نظر و دیدگاه آنها در خصوص اغاز باب مذاکره با  طالبان با خود داشته باشد همچنان برگزاری نشست مشورتی  با جوانان و فعالان مدنی ٬ پیشنهاد انجام مذاکره بدون قید و شرط با طالبان از جمله کاری های است که رهبری جدید شورای عالی صلح به ان مبادرت ورزیده است
ضمنا رئیس جمهور در کنفرانس کابل یک بسته پیشنهادی را برای طالبان ارائه کرد  و انانرا به  رواوردن در روند صلح ترغیب نمود
دو بار سفر کریم خلیلی به اندونیزیا ٬ سفر رئیس جمهوری اندونیز یا به کابل ٬ و آمادگی اندونیزیا برای برگزاری نشست از علمای دینی برای بحث پیرامون قضیه افغانستان  بخشی از تلاش  شورای عالی و دولت افغانستان برای آماده ساختن طالبان برای گفتگو های صلح بود مگر طالبان در برابر همه این اقدامات و برنامه  ایستاده شدند وهمچنان لجوج باقی ماندند
شماری  از آگاهان سیاسی با تاکید براین که طالبان یک پروژه استخباراتی اند و برای اهداف معین خلق شده اند نمیتوان انها را به میز مذاکره حاضر کرد چون اراده خود را ندارند  چنانچه رئیس جمهور غنی در یکی از سخنرانی های خود از طالبان خواست که سرنوشت خود را بیه بیگانگان ندهند
از طرف دیگر شماری از اگاهان سیاسی ٬ منتقدان سیاسی نظام حتا شماری از مسوولان در داخل دولت ٬ شورای عالی صلح را نهاد میدانند که موثر نبوده  و نتوانسته تا در تسریع بخشیدن به روند صلح تحرک لازم داشته باشد انها خواهان مسدود شدن این شورا اند.
برخی از نماینده گان درمجلس تاکید کرده اند شورای عالی صلح به جای انکه به  مسایل مربوط به صلح رسیده‌گی کند به مرکز کمپاین های سیاسی مبدل  شده‌است ،این شورا باید لغو شده و بجای آن شورای دیگر ایجاد گردد. این نمایندگان همچنان میگویند که شورای عالی صلح ملیون ها دالر را مصرف کرد مگر هیچ دستاوردی ندارد
این نماینده گان گفته اند  تا زمانی‌که این شورا لغو نشده و بجای آن یک آدرس بی‌طرف و مستقل بوجود نیاید، تلاش‌های جاری صلح کدام نتیجه نمی‌دهد .
باری عبدرب رسول سیاف در یک گردهمایی  بدون انکه از شورای صلح نام برد از دولت خواست تا از کته بخشی ها به طالبان خوداری نماید
از سوی دیگر شماری تحلیگران مسایل سیاسی  به این باوراند که  شورای عالی صلح کارایی و دست‌آوردی نداشته است و ترکیب شورای عالی صلح به‌گونه‌ای است که گرایش هم‌سویی با طالبان در میان برخی از اعضای آن به خوبی محسوس است.
هم‌چنان اعضای این شورا از دانش و سواد لازم در عرصه دیپلوماسی و مدیریت بحران برخوردار نیستند. زیرا بحث گفتگو با طالبان صرفا در جغرافیای افغانستان محدود نیست بلکه پای سازمان‌های جاسوسی و حلقات و سازمان‌های بین‌المللی در آن دخیل است .
به گفته آنان افتتاح دفتر قطر نشان داد که شورای عالی صلح نه تنها ابتکار عمل ندارد بلکه عملا در حاشیه قرار گرفته و از رویدادها عقب مانده است واین نهاد تا کنون آدرس دشمن و مخالف و مخاطب خود را پیدا نکرده و 2 سال پی هم مخاطبش با یک مرده  یعنی ملا عمر رهبر گروه طالبان بوده است.
برخی از آگاهان امور پیشنهاد کرد ه اند  که به جای شورای عالی صلح افغانستان یک کمیسیون میانجی گری از افراد نخبه و کارشناس تشکیل شود تا بتوانند به دولت مشورت های تکتیکی، علمی و معاصر در ارتباط با چگونگی بحث صلح با طرف مقابل مطرح کنند . جاوید روشان

کابل   باختر  ۱۳  حمل
پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ  دقیق  برگزاری انتخابات  شورای  ملی وشوراهای  ولسوالی ها را اعلام  کرد٬  نماینده گی سازمان  ملل متحد درافغانستان و ناتو ٬ از این طرح  استقبال  نموده ٬  خواستا رمشارکت مردم دراین روند  شده اند .
گزارشگر آژانس باختر منیگارد :  کمیسیون مستقل انتخابات  پس از سه سال تاخیر،روزگذشته تاریخ 28 میزان سالروان را روز برگزاری  انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها  اعلام کرد .
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است  تعیین تاریخ مشخص برای انتخابات پیش رفت مثبت و مهم  درکار کمیسیون مستقل انتخابات است واین امکان را فراهم  میکند تا انتخابات از مرحله برنامه ریزی رسمی به مرحله ای اجرا گام بردارد .
وی تاکید کرده انتخابات شفاف وهمه شمول جز مهمی  ازافغانستان  است وقدرت روند  سیاسی  دموکراتیک را که دراین  جا ریشه  دوانده است نشان میدهد .
این دیپلومات سازمان ملل متحد گفته است که یوناما و جامعه بین المللی  به حمایت از روند  های انتخابات درافغانستان هم چنان متعهد استند.
ناتو نیز بااستقبال از مشخص شدن زمان انتخابات شورای ملی وشوراهای ولسوالی ها تاکید کرده است  انتخابات با اعتبارو همه شمول کلیدی  برای  دموکراسی  وامنیت  پایداردرافغانستان است.
این درحالیست که عبدالبدیع صیادرئیس کمیسیون مستقل انتخابات  دردیروز درنشست خبری گفت می خواهیم به سمع مردم برسانیم که ثبت نام رأی دهندگان به تاریخ 25 حمل در مراکزو ولایات آغاز می گردد. کارمندان ثبت نام استخدام و آموزش آنها عملاً جریان دارد، انتقال مواد ثبت نام مطابق برنامه آغاز گردیده است، برنامه آگاهی عامه عملاَ آغاز شده و تا جریان ثبت نام ادامه می یابد.ونیز از آنعده از هموطنانی که تا حال تذکره اخذ نکرده اند، تقاضا می نمائیم که به مراکز توزیع تذکره مراجعه کرده و تذکره اخذ نمایند.
صیاد افزود که براساس قانون اساسی  انتخابات افغانستان نیاز است کسانی که برای مجلس  نماینده گاه  نامزد میشوند  یک هزارکارت  رایدهی  وامضا از هواداران شان  جمع اوری کنند که این کمیسیون بعداز تکمیل ثبت نام  نامزدان انتخاباتی 33 روز  را برای رسیده گی  با شکایت های که از این نامزدها میشود  اختصاص داده است .
به گفته وی بعد از ان فهرست نامزد ها  نهایی شده وبراساس  این فهرست اوراق رای چاپ میشود که چاپ وانتقال این اوراق به کمیسیون انتخابات شش هفته را دربرخواهد گرفت .
برخی اگاهان به این باوراند که برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه  خواست جامعه جهانی وافکار عمومی است وچهره های جدید به عنوان نماینده گان مردم به پارلمان رایابند زیرا جامعه جهانی این روند را حمایت مالی وتخنیکی میکند وخواستار برگزاری انتخابات ملی وشورای های ولسوالی ها است زیرا برا ی جامعه جهانی  غیراز برگزاری این انتخابات گزینه یی دیگری وجود ندارد. روشان

کابل  باختر  ۱۱ حمل
یک دیپلومات ارشد روسیه گفته است که طالبان  از آنکشور درخو است پول کرده اند مگر روسیه پوزش خواسته است.
گزارشگراژانس باختر مینگارد:ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان تائید کرده است که نمایندگان روسیه وطالبان ملاقاتی داشته اند واین گروه از روسیه تقاضا پول کرده است
این گفته ها در حالی بیان میشود که روسیه  ازسوی امریکا متهم  به حمایت ازگروه طالبان درافغانستان بوده ومسکو این اتهامات را ردنموده است
اما حالا  نماینده خاص روسیه برای افغانستان پذیرفته که مذاکرات میان نماینده گان روسیه و طالبان صورت گرفته است .
ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستا ن میگویدکه نماینده گان  روسیه وطالبان در ملاقاتی که باهم داشتند بر اتهامات مقام های امریکایی  مبنی بر حمایت روسیه از گروه طالبان  افغان خندیدند.
این دیپلومات روسی بدون انکه از محل برگزاری ملاقات و این که این ملاقات در کدام سطح صورت گرفته، افزوده است که نماینده گان گروه طالبان به   نمایند گان روسی گفته اند  که این گروه سلاح موردنیاز شان را از پولیس ونظامیان افغان به صورت  غیر قانونی خریداری  می کنند و طالبان همچنان  به مقام های روسی  گفته اند که این گروه فقط به پول نیاز دارند.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که دراین مذاکره  نماینده روسیه در پاسخ به خواست طالبان به گونه شوخی  به مذاکره کننده گان طالبان گفته اند که متاسفیم ، ما پول نداریم .
کابلوف در این اظهارات خود تاکید کرده که هدف تماس روسیه با گروه طالبان ازیک  سو حصول اطمینان از مصئونیت شهروندان روسی  در افغانستان است واز سوی دیگر، مسکو تلاش  میکند که  تا طالبان را به پیوستن به روند  مذاکرات صلح  ترغیب کند .
مقام های روسیه تاکید دارند که  بدون دخیل ساختن طالبان  درروند مذاکرات ،دسترسی  به صلح افغانستان نا ممکن است .
برخی از کارشناسان به این باوراند که حمایت روسیه  از گروه طالبان  به گونه استخباراتی  وغیر مستقیم  صورت گرفته است زیرا روسیه در مورد افغانستان سیاست دوگانه را اغاز کرده از یک سو مخالفان حکومت افغانستان را بخاطر منافع خود حمایت میکند واز سوی دیگر برا ی روند صلح افغانستان خود را درکنار مردم و دولت افغانستان دوست خوب میدارند .
به گفته انان این بازی روسیه مشابه به بازی های دوگانه پاکستان درقبال افغانستان است پاکستانی ها همیشه گفته اند که از روندصلح و تامین امنیت افغانستان حمایت میکنیم ولی برعکس گروه های هراس افگن را درناامن ساختن افغانستان وبه چالش کشیدن روند صلح افغانستان ، حمایت نموده اند .
این اگاهان میگویند که کابلوف با این گفته کوشیده تا اتهامات غرب و امریکا را که گویا روسیه طالبان را حمایت میکند  رد نماید در عین حال با این گفته ها به امریکا  پیام میدهد که میتوانند طالبان را به هر شکل که خواسته باشند به کار گیرند.
مگر گفته های کابلوف در کابل با تمسخر و خنده مورد بحث قرار میگیرد.
کابلوف کوشیده که حمایت تسلیحاتی روسیه با طالبان را با این گفته ها کتمان کند که گویا طالبان اسلحه مورد نیاز شان را از نظامیان افغان خریداری میکنند.
ایا خرید چند مرمی و یا هم چند میل اسلحه انهم در یکی ٬ دو مورد از نظامیان انهم در بیرون از شهرها میتواند نیازمندی این گروه را به اسلحه ومهمات کاهش دهد ؟
بدون شک جواب منفی است  ضمنا مسوولان امنیتی در ولایت های مرزی بخصوص تخار و فراه اسلحه و مهمات روسی را از گروه های تروریستی ضبط کرده اند که جدید بوده و آن را ارتش افغانستان در اختیار نداشته است پس این گفته های کابلوف است که خنده اور است زیرا با این گفته  نمیتوان کسی را فریب داد مگر خود را .
این اگاهان تاکید دارندکه این چنین بازی های دوگانه در قبال افغانستان دیده میشود که پاکستان انرا اغاز کرد و حالا روسیه ، ایران وچین ان را دنبال میکنند کشور های دیگر مانند امریکا نیز به انجام چنین بازی درافغانستان متهم اند.
همچنان کابلوف با این گفته ها تلاش کرده  حتا پاکستان را نیز از بر اتهام های وارده مبنی بر حمایت از طالبان برائت دهد وثابت سازد که طالبان از داخل کشور تغذیه میشوند.
انچه حرف مردم افغانستان به دولتمردان روسیه است این است  که انها اخلاق انسانی را نباید فراموش کنند  ناهنجاری های که امروز گریبانگیر مردم افغانستان است ناشی از تهاجم شوروی سابق بر افغانستان است که مردم مارا تباه ساخت و حالا وقت ان است تا روسیه مکلفیت اخلاقی خود را انجام دهد و دست مردم را بگیرند که کریملین نیشنان دیروز انها را به این حال کشانیده است.
ضمنا برای طالبان که اکثریت شان ادعا دارند که گویا در خانواده های مجاهدین زاده شده اند و فرزندان و وارثان ان مجاهدین اند که در برابر تجاوزشوروی سابق جنگیده اند مگر حالا به کریملین سر خم میکنند و تقاضای پول می نمایند ایا این برای مجاهدین دیروز که فرزندان شان ادعا رهبری طالبان را دارند یک شرم نیست ؟
روابط تازه که میان روسیه و طالبان به وساطت پاکستان ایجاد شده نشان میدهد که طالبان بخاطر پول حاضراند مرز انسانیت و اسلامیت را بشکنند  و  وارد هر معامله شوند. ختم تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 8/ حمل
اعضای مشرانو جرگه با طرح امیر حزب اسلامی مخالفت کردند.
اعضای مجلس سنا درجلسه عمومی با طرح گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی مخالفت کردندو آنرا به مثابه تجزیه کشور عنوان نمودند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، چندی قبل گلبدین حکمتیار رهبر یک شاخه از حزب اسلامی طرح را برای دولت ارائه کرد که درآن ایجادمناطق امن برای طالبان تذکره رفته است گلبدین به این باوراست که با ایجاد مناطق امن طالبان نسبت به صلح باورمند خواهند شد
مگر این طرح با مخالفت های اکثریت مطلق مواجه شد حتا طالبان آن را قبول نکردند.
چندی قبل گلبدین حکمتیار رهبر یک شاخه از حزب اسلامی طرح را برای دولت ارائه کرد که درآن ایجادمناطق امن برای طالبان تذکره رفته است گلبدین به این باوراست که با ایجاد مناطق امن طالبان نسبت به صلح باورمند خواهند شد .
مگر این طرح با مخالفت های مواجه شد حتا طالبان آن را قبول نکردند.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا میگوید ایجاد مناطق امن برای گروه طالبان که از سوی گلبدین حکمتیار طرح شده است مخالف هستم و این طرح به مثابه تجزیه کشور میباشد.
او افزوده است که ما مخالف صلح با گروه طالبان نیستم و صلح با عزت را یک ضرورت می دانیم .
اما با واگذاری چند ولایت به عنوان مناطق امن با گروه طالبان شدیداً مخالفیم او گفت ما بخاطر ایجاد دفتر برای طالبان درکابل موافق هستیم.
مسلمیار از دیگر سناتوران خواست تا با این طرح مخالفت خود را اعلان نمایند.
درهمین حال شماری از سناتوران مخالفت شان را با این طرح اعلان کرده و عملی شدن این طرح را تجزیه کشور خواندند .
جمعه الدین گیانوال یکی از اعضای مجلس سنا گفت اگر برای گروه طالبان مناطق امن ایجاد شود آنان امارت اسلامی خود را دوباره احیا کرده و حکومت موازی با حکومت افغانستان میسازند.
داوود غفاری یک سناتور دیگر با این طرح مخالفت کرد و آنرا برای مردم افغانستان قابل قبول نمی داند.
غفاری سپردن چند ولایت را برای طالبان گروگان گرفتن مردم آن ولایت بدست طالبان عنوان کرد.
درهمین حال شماری از آگاهان نیز طرح پیشکش شده حکمتیار را معقول و علمی نمی دانند
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی میگوید طرح زمانی پیشکش میشود از سوی اشخاص باید ملی و دولتی باشد و درآن بهبود امنیت صلح و ثبات درنظر گرفته شود.
او گفت گذاشتن قسمتی ازکشور برای مخالفان نظام  درهیچ گوشه از دنیا صورت نگرفته است و این ناممکن است .
بایدمناطق اگر بخاطر صلح اعلان میشود درآن دولت مخالفین و اپوزیسیون حضور داشته باشند تا یک دیگررا بپذیرند.
او گفت طرح که رییس جمهور در نشست روندکابل برای گروه طالبان پیشکش کرد معقول و علمی بود و باید آنها این طرح را بپذیرند باید گفت که عبدرب رسول سیاف شخصیت جهادی درسالروز وفات مارشال فهیم گفته بوداگر مناطق امن برای گروه طالبان به عنوان مناطق امن داده شود این مناطق به مناطق فساد مبدل می شود این درحالی است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی چندی پیش طرحی را به دولت پیشکش کرد که درآن گفته شده بود که چند ولایت بنام ولایات صلح برای گروه طالبان واگذار شود.
آگاهان سیاسی و فعالان جامعه مدنی از سیاسیون میخواهندکه برای حل بحران افغانستان معقول تر و جامعتر فکر کنند و برنامه ریزی نمایند طرح ماجراجویانه  که اهداف شخصی را درقبال دارد به جای نمیرسد.
ختم/ بهزاد

چهارشنبه ، 8 حمل 1397 ، 11:55

سفیر بریتانیا طالبان را به صلح فرا خواند

Written by manager

کابل  باختر  8  حمل
ازطرح پیشنهاد حکومت وحدت ملی برای مذاکرات صلح با طالبان  نزدیک به دو ماه گذشته است ولی تا هنور این گروه پاسخی دراین باره ارایه نکرده اند
این طرح که از حمایت بین المللی را با خود دارد میتواند راه رسیدن به صلح در افغانستان را کوتاه سازد
درهمین حال سفیربریتانیا مقیم کابل به تازه گی گفته است که طالبان باید به پیشنهاد  حکومت افغانستان  پاسخ بدهند .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد :  سرنیکولاس کی  سفیر بریتانیا درکابل در اظهارات اخیر تاکید کرده است که طالبان باید با استفاده از طرح پیشنهاد حکومت افغانستان وارد گفتگو های صلح شوند واگربه جنگ ادامه بدهند با انان مبارزه  خواهد شد .
سفیر بریتانیا طرح پیشنهادی رئیس جمهور غنی را برای  مذاکرات صلح با طالبان یک اقدام خوب خوانده میگوید که اکنون نوبت طالبان است  تا به این خواست جواب بگویند و این یک فرصت برای طالبان است زیرا افغانستان ، امریکا وناتو که بریتانیا عضوان نیز است  وسایرمتحدان نمی گذارند طالبان درجنگ پیروزشوند .
سفیر بریتانیا از طالبان خواسته است که این فرصت بدست امده را ازدست ندهند وبه صورت سازنده شامل روند گفتگو شوند.
این درحالیست که جان بس سفیر ایالات متحده امریکا  درکابل گفته است طالبان مسلح تاهنوز به طرح صلح حکومت افغانستان پاسخ روشن ارائه نکرده اند اما این گروه باید  به خواست دولت افغانستان لبیک بگویند
سفیرامریکا که این طرح را همه جانبه خوانده میگوید که ایالات متحده امریکا  از طرح حکومت افغانستان  پیشتیبانی  می کند و کشور های دیگرنیز این طرح را حمایت کنند .
‎درهمین حال اعضای شورای سازمان ملل متحد نیزاز طالبان می خواهد  که طرح صلح حکومت وحدت ملی را بپذیرند زیران طالبان نمی توانند با جنگ به هدف برسند .
ازسوی هم سر منشی سازمان ناتو گفته است که طرح صلح کابل بهترین وروشن ترین فراخوان صلح برای طالبان است وازاین فرصت بهره گیرند ووارد گفتگو های صلح شوند.زیرا اکنون  برای پایان جنگ یک  فرصت بوجود آمده وفرصتی که بایدازان استفاد شود .
وی تاکیدمیکند که این پیام روشن رابه طالبان ودیگر گروه های هراس افگن می فرستیم که هیچ راهی برای پیروزی آنان درمیدان های جنگ وجود ندارد واین دلیلی است  که ما حضور نظامی مان رادرافغانستان افزایش میدهیم .
باوجودیکه طرح پیشنهادی صلح افغانستان برای طالبان ازسوی امریکا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد ، ناتو ،کشورهای منطقه وجامعه جهانی مورد حمایت قرارگرفته است اما تا هنوز گروه طالبان به ان پاسخی مثبتی ارایه نکرده اند .جاویدروشان

کابل  باختر ۸ حمل
اخیراًروزنامه واشنگتن‌پست در یک گزارش در مورد سفر های  ملا اخترمحمد منصور رهبر مقتول طالبان پرده برداشته و گفته که ملا اختر تنها درمدت زمان کوتاه که رهبر این گروه بود حداقل سیزده مرتبه به امارات متحده عربی سفر کرده بود
گزارشگر اژانس باختر مینگارد روز نامه واشنگتن در تازه‌ترین شماره خود، به جزییات سفر ها فعالیت‌های ملا اخترمحمد منصور، رهبر پیشین طالبان پرداخته است
باانکه کشور های عضو ائتلاف بین المللی مبارزه با هراس افگنی که در راس ان امریکا قرار دارد ظاهرا بر زندگی فردی اعضای رهبری گروه طالبان تمرکز دارند و برای گرفتاری انها ملیون ها دالر جایزه تعیین کرده اند مگر سفر های رهبر طالبان به بیرون از پاکستان سوالتی زیادی را خلق میکند
ملا اختر منصور در بهار سال ۱۳۹۵ هنگام که از ایران وارد پاکستان شد از سوی یک هواپیما بدون سرنشین امریکا هدف قرار گرفت و کشته شد
بررسی پاسپورت پاکستانی ملا اختر منصور پس از مرگش نشان داد که او در طول یک سال، 13 بار به امارات سفر کرده بود.
مردم سوال میکنند فرد که دشمن شماره یک امریکا معرفی شده بود عامل وقایع بی شمار تروریستی در افغانستان بود چگونه توانست که بار ها با پاسپورت پاکستانی به کشور های دیگر برودو برای طالبان خریداری نمایدو کمک های مالی را جمع کند و در تبانی با کشور های دیگر گلیم جنگ را در افغانستان گسترده تر سازد.
اکثری کشور های که ملا اختر به ان سفر کرده بود نزدیکترین دوستان امریکا اند
وکشور که برای ملااختر پاسپورت تهیه کرده بود نیز خودیکی از متحدین امریکا است .
گفته شده که ملااختر منصور بر علاوه امارات متحده عربی به قطر و کشور های دیگر حوزه خلیج هم سفر های داشته است .
شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند که بدون شک استخبارات امریکا و کشور های دیگر که رهبر طالبان به ان سفر های داشته از اغار تا انجام این سفر ها اگاه بوده اند مگر به دلایل اقدام نکرده اند.
این میرساند که رهبری طالبان بر علاوه پاکستان از کشور های دیگر هم دستور میگیرند و دشمنی این کشور ها تنها جنبه ظاهری دارد در حالیکه در خفای مساله همکاری مطرح است .
واشنگتن پست به ادامه گفته است  ملا اختر محمد منصور در سال ۲۰۱۶ پس از اقامت چند روزه در شهر دبی، به ایران و سپس رهسپار پاکستان شد مگر در یک  حمله هوای ذریعه یک هواپیما بدون سرنشین امریکا کشته شد
گفته میشود او با سفر به ایران در صدد دریافت دوستان جدید بود یعنی تلاش میکردتا یک چهره مستقل برای طالبان دهد اندیشه که به مزاج پاکستان  وامریکا برابر نبود و در نتیجه در هماهنگی امریکا و پاکستان کشته شد 
روزنامه واشنگتن پست به نقل از "استیف کول"، نویسندۀ امریکایی نوشته است،  پس از آن‌که حامد کرزی رهبری ادارۀ موقت افغانستان را در آخر ۲۰۰۱ بر عهده گرفت، اجازۀ مذاکره با رهبران طالبان را صادر کرد، اما دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت امریکا، چنین گفتگوها را "غیرقابل قبول" دانست و حتی برخی از رهبران طالبان که خواستند تسلیم شوند، به نوشتۀ واشنگتن پست، به زندان گوانتانامو در کوبا منتقل و محبوس شدند.
همچنان پاکستان هم شماری از اعضای رهبری طالبان را که برای صلح تمایل داشتند یا به گونه مرموز از میان برداشت یا زندانی نمود
ملا برادر٬ ملا عبدالرزاق٬ ملا یاسر و چندین چهره دیگر طالبان در میان انها اند که با توطیه و برنامه سازمان های استخباراتی پاکستان از صحنه زده شدند.
واشنگتن پست بدون ذکر نام از قول یک مقام امریکایی دخیل در قضایای افغانستان نوشته است که ملا منصور در فبروری ۲۰۱۶ میلادی، آغاز مذاکرات صلح را پذیرفت، اما همه طرف‌ها تعهد کرده بودند که هرگاه مذاکره برای عموم مردم افشا شود، همه آن‌را تکذیب خواهند کرد.
به نوشتۀ این روزنامه، مقام‌های امریکایی در مورد طالبان دیدگاه‌های متفاوت داشتند، برخی به این باور بودند که چندین سال جنگ با نظامیان امریکایی، طالبان را "سرسخت تر، زشت‌تر و هشیارتر" ساخته و برخی دیگر باورمند بودند که دیگر رهبران طالبان معتدل‌تر شده‌اند. شماری از این مقام‌ها حتی گفته‌اند که برخی از مقامات طالبان در جریان مذاکرات تأیید کردند که در زمان اقتدار آن گروه، مرتکب اشتباهات شدند؛ مانند ممنوعیت بررفتن دختران به مکتب.
به نوشتۀ واشنگتن پست، مقامات امریکایی از سفرهای معمول ملا منصور و برخی دیگر از رهبران ارشد طالبان به دبی آگاه بودند
شماری از مقامات امریکایی قصر سفید را مقصر می‌دانند، زیرا به گفتۀ آنان، مقامات امریکایی بیش از حد لازم در مورد ملا منصور بحث کردند که آیا دستگیر شود یا خیر و اگر شود چگونه! اما برخی از مقامات دیگر امریکایی می‌گویند که مقامات امارات نمی‌خواستند ملا منصور دستگیر شود و چنین وانمود کردند که آنان شانس دستگیری ملا منصور را از دست دادند.
مقامات امارات متحدۀ عرب هیچ‌گاهی به صورت علنی نگفته‌اند که آنان از حضور ملامنصور در آن کشور آگاه بودند و یا تلاش کردند او را دستگیر کنند، اما در ملاقات های خصوصی با مقامات امریکایی تأیید کردند که رهبر طالبان به آن کشور سفر کرده بود
مقامات امریکایی گفته‌اند، پس از آن‌که ملا منصور دبی را ترک کرد، آنان در مورد حضور ملا منصور در ایران، معلومات اندکی داشتند. برخی حدس و گمان می‌زدند که ملا منصور تلاش می‌کرد در ایران منابع مالی به دست بیاورد تا اتکای طالبان به پاکستان به خصوص استخبارات آن کشور کمتر شود
به نوشتۀ واشنگتن پست، به تاریخ ۲۰ می ۲۰۱۶، مقامات قصر سفید معلومات استخباراتی را به دست آوردند که ملا منصور ایران را ترک کرده و احتمالاً راهی پاکستان شده تا به زودی همسر دیگر بگیردبه نوشتۀ واشنگتن پست، تصمیم در مورد این‌که آیا منصور کشته شود یا خیر، مربوط به بارک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده بود.
روزنامه می‌نویسد که با وجود توافق ملا منصور برای گفتگوهای سری، مقامات نظامی ایالات شماری از مقامات امریکایی طرفدار از بین رفتن ملا منصور نبودند. آنان استدلال می‌کردند که حداقل ملا منصور با قبول خطر، نماینده‌های خود را دستور داده تا با مقامات افغان و امریکایی در دوحه، پایتخت قطر، گفتگو کنند، چیزی که ملا عمر هیچ‌گاهی آن‌را انجام نداد
شماری از ایالات متحده در مورد تعهد ملا منصور برای ادامۀ گفتگوها شک و تردید داشتند. به نوشتۀ واشنگتن پست، ملا منصور مذاکرات صلح بین‌المللی که در آن رهبران طالبان دخیل باشند را قبول نداشت و در عین حال، طالبان تحت امرش به حملات انتحاری در کابل و سایر نقاط افغانستان ادامه دادند
به نوشتۀ واشنگتن پست، همین دو عامل، حداقل جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ماموریت قاطع در افغانستان را متقاعد کرده بود که ملا منصور علاقمند صلح نیست
اما در عین حال، شماری از مقامات امریکایی طرفدار از بین رفتن ملا منصور نبودند. آنان استدلال می‌کردند که حداقل ملا منصور با قبول خطر، نماینده‌های خود را دستور داده تا با مقامات افغان و امریکایی در دوحه، پایتخت قطر، گفتگو کنند، چیزی که ملا عمر به ان حاضر نشد
با وجود اختلاف نظر مقامات امریکایی در مورد کشتن ملا منصور، هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده، به تاریخ ۲۱ می ۲۰۱۶ موتر حامل ملا منصور را در قلمرو پاکستان هدف قرار داد که در اثر آن ملا منصور و راننده‌اش، کشته شدن
دشماری از اگاهان سیاسی افغان میگویند که رهبر مقتول طالبان یک شخص افراطی و مایل به گفته های خود بود او تجارت اسلحه ومواد مخدر را رهبری میکرد و هیچگاهی از صلح حرف نزد بل بر خواست ها و تک رویی های خود ادامه داد  حتا حاضر نبود مشوره اطرافیان خود و اعضای رهبری طالبان را بپذیرد او به مراتب نسبت به هر عضودیگر رهبری طالبان برای استخبارات پاکستان  یک شخص کلیدی و مورد اعتماد بود  همین اعتماد  و تعهد ملا اختر منصور نسبت به استخبارات پاکستان بود که او دو سال تمام مرگ سلف خود ملا عمر را پنهان نگهداشت تا زمینه را برای جا گرفتن خود در رهبری طالبان پیدا نماید.
حالا که مرده حلقات در صدد هویت بخشی به او اند و میخواهند از او یک قهرمان صلح بسازند واژه که ملا منصور سخت از ان نفرت داشت .
این آگاهان میگویند واقعیت این است که ملا اختر با استخبارات پاکستان ٬ کشور های حوزه خلیج و حتا امریکا ارتباط داشت وبه همین دلیل با خاطر ارام به بیرون از پاکستان رفت وامد میکرد  ورنه یک شخص فراری و شامل لست سیاه وزارت خارجه امریکا چگونه میتوانست که دوبی و یا دوحه برود به جز انکه رهنما وحمایت کننده نمی داشت
مگر کشته شدن او ذریعه یک هواپیما امریکایی نمایانگر ان است که ملا اختر داشت سرکش  و از کنترول پاکستان و امریکا خارج شده بود. 
ختم تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL