28 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

جلال آباد 26 سنبله باختر هفت مرد به ظن انتقال جنگ...

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

جلال آباد 26 سنبله باختر دو مجاور و یک نگهبان زیارت...

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

کابل باختر 26 سنبله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1091)

کابل باختر/ 4/ عقرب
اخیراً رییس جمهور دکتور محمداشرف غنی احمدزی ضمن صحبت ازطریق ویدیو کنفرانس با مسوولان، نمایندگان وبزرگان شماری از ولایت ها در خصوص وضعیت امنیتی و مشکلات که فرا راه مردم این ولایت ها قراردارد خود را از نزدیک آگاه ساخت.
به گزارش آژانس باختر ، در روز های گذشته دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درصحبت با مسوولان محلی ، نمایندگان وبزرگان ولایت های هرات ، قندهار ، قندز ، کنر و برخی ولایت های دیگر ازطریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. دراین صحبت ها رییس جمهور مشخصاً روی نکات تمرکز داشته که درولایت های متذکره متبارز بوده است بخصوص مشکلات امنیتی و اقتصادی، روند آموزش و پرورش ، فعالیت های تروریستی چگونگی وضعیت ادارات دولتی و مسایل دیگر .
برگزاری چنین نشست ها ، فرصت آن را مساعد میسازد تا نمایندگان مردم بتوانند مشکلات و دیدگاه شان را درخصوص حل چنین مشکلات به مقامات رهبری آن هم به رییس جمهوری مطرح نمایند درحالیکه درگذشته چنین نشست با قبول سفر و انتظار زیاد انجام میشد.
ازطرف دیگر ، برگزاری چنین نشست ، نمایانگر تعهد دولت افغانستان نسبت به اصل مشوره با مردم است . با آنان که دکتور اشرف غنی احمدزی ازطریق ویدیو کنفرانس نشست داشت مربوط به ولایت های اندکه یک دوره از مشکلات را سپری کرده اند، یا درگیر مشکلات جدی اند به گونۀ مثال ، هرات بابت پیشرفت کاربندسلما که ازسوی هند در حال اکمال است درمحراق توجه چندکشور مغرض قراردارد تا روند کار آن را اخلال کند ضمناً گسترش فعالیت های اقتصادی دراین ولایت نیز خارچشم کشورهای همسایه شده است و سازمان های استخباراتی در صدد تضعیف روحیه مردم دراین ولایت اند حالانکه تعهد اشرف غنی احمدزی به مردم هرات ، تبدیل نمودن هرات به یک شهر وولایت بزرگ ترانزیتی بوده و این پیام واضح به تخریب کاران است که ما تسلیم فشار های شما نمیشویم بل با تعهد و روحیه ملی برای رفاه و ترقی گام بر میداریم . به همین ترتیب صحبت که با مردم قندز و کنر صورت گرفت روی مسایل امنیتی و تحرکات مخالفان مسلح ، چگونگی اعاده ثبات و امنیت در آن ولایات بحث شد.
محمد یونس فکور یکی از آگاهان امورسیاسی دررابطه به گفتگوهای دکتور اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری کشور با مسوولان، بزرگان و کارشناسان محلی در تعدادی از ولایت گفت ، بهتر است که این گونه ملاقات ها ادامه پیدا کند زیرا رییس جمهور و رییس اجرائیه و تیم های کاری از دیدار های تشریفاتی به دیدارهای کاری روآورند به خاطرخطوط اساسی حکومت کارنمایند و نشست های اخیر که از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت میتواند گام اولی دراین راستا باشد، وی به ادامه گفت رییس جمهور بخاطر جلوگیری از ضایع وقت راه اندازی چنین گفتگو ها را ادامه دهد، زیرا تااندازۀ زیاد برای حل مشکلات مثمراست .
عبدالجبار شلگری عضو سابق شورای ملی درپیوند به گفتگو های اخیر رییس جمهور با شماری ازنماینده گان مردم آنهم ازطریق ویدیو کنفرانس گفت: حل مشکلات کشور از ناحیه امنیت ،پروژه های زیربنایی ، صحت عامه ، معارف و اقتصادی نیاز به تلاش های بیشتر دارند.
این کاررییس جمهور گرچه نمیتواند تاثیرات بسیار زیاد داشته باشد اما میتواند تحرک نسبی را در ادارات محلی بوجود بیاورد با آنکه این حرکت یک حرکت خوب است مگر کافی نیست باید اقدامات جدی تری انجام شود تا اعتمادمردم دوباره به دولت احیا گردد.
به هر ترتیب اقدام اخیر رییس جمهور که میکوشد با تماس از طریق ویدیو کنفرانس راه تماس با مردم را کوتاهتر سازد درخور ستایش است که باید ادامه پیداکند.

کابل باختر/ 24/ میزان
حزب جمعیت علمای پاکستان که روابط نزدیک با حکومت آن کشور دارد با زهم حرف های تحریک کنندۀ به آدرس افغانستان داشته که میتواند مایه نگرانی باشد.
به گزارش آژانس باختر ، اخیراً هیئت رهبری جمعیت علمای پاکستان یکی از احزاب مطرح سیاسی واحزاب بنیاد گرایی اسلامی درپاکستان است، نشست شان را درشهر کویته پاکستان برگزار کردند.
این نشست که در منطقه تریون شهر کویته برگزار شده بود، مولانا عبدالقادر لونی معاون آن حزب ، حرف های تحریک کنندۀ به آدرس دولت و مردم افغانستان داشت و این آقا مخالفت خود را با دولت افغانستان اعلام داشته است .
همچنان این حزب تصمیم گرفته است تا در قسمت بسیج طالبان افغان درایالت بلوچستان اقدام نمایند و به تجهیز مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز تعهداتی را انجام داده است .
جمعیت علمای پاکستان درنظر دارد تا کنفرانس وسیع را جریان ماه جاری عسیوی در کویته زیر نام شهدای اسلام سازماندهی کند.
از جمعیت علمای پاکستان به عنوان یک حزب طرفدار حکومت پاکستان یاد میشودکه همسویی با نخست وزیر نوازشریف دارد وتعهد این حزب بود که اعتراضات وراهپیمایی های اخیر در برابر نخست وزیر به هیچ مبدل شد.
ضمناً از روابط نزدیک جمعیت علما با سازمان های استخباراتی پاکستان نیز حرف های وجود داد و آی اس آی از نفوذ رهبران این حزب و مدارس متعدد که دراختیار آنان قرار دارد برای سرباز گیری برای طالبان افغان وجنگ کشمیر علیه هند استفاده میکنند.
آگاهان سیاسی درافغانستان گفته های مولانا عبدالقادر لونی، معاون این حزب را یک حرکت مداخله گرانه در امور داخلی افغانستان میدانند و این پرسش را مطرح میکنند که این آقا در کدام موقف است که مخالف یا موافق نظام درافغانستان باشد ؟
درحالیکه خود تذکره یا شناخت پاس پاکستانی دارد و آنانیکه زعامت کنونی افغانستان را انتخاب کرده اند افغان اند و این حق به آنها محفوظ نگهداشته شده است که نسبت به این نظام اظهار موافقت و یا مخالفت نمایند تا یک پاکستانی.
ازطرف دیگر مقامات پاکستانی بار ها گفته اند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده اند آنها گفته های مولانا لونی که خود گفته های تحریک کننده است نمیتواند نمونه از صدها نمونه مداخله در امور داخلی افغانستان باشد؟ چرا حکومت پاکستان چنین  فضا را مساعد سازد که یک شخص ماجراجو فرصت آن را پیدا نماید تا حرف های اغراض آمیزفضای روابط میان دوکشور را مکدر سازد و زمینه را برای تشدید فعالیت های هراس افگنانه افراطیون مذهبی مساعد سازد.
با آنکه این مولانا خود به اصطلاح از جهاد و موجودیت خارجی ها درافغانستان سخن میگوید مگر تاریخ برگزاری کنفرانس حزب اش را به اساس تقویم عیسوی عیار میسازد درکشور که ادعا بلند اسلامی وجود دارد، روز جمعه که عید کوچک مسلمانان است روز رسمی بوده و چون عیسوی ها روز یکشنبه رخصتی است . چرا مولانا لونی به خود و ماحول خود متوجه نیست که لذت جهاد درافغانستان او را شیفته ساخته است  و اگر جهاد درافغانستان امر لازمی هم باشد کدام فرزند ، برادر و یا عضو دیگری از خانواده های او و یارهبران دیگر احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان دراین جهاد خود ساخته حضور دارند در حالیکه این جهاد ازسوی مفتی های پاکستان تنها برای فرزندان غریب افغان و چند پاکستانی نا آگاه و محتاج ، احساساتی و دربند کشیده روا داشته شده است.
بهتراست که مولانا لونی و مولانا های نظیر او که رتب و القاب رسمی در دستگاه استخبارات کشورشان نیز دارندو حقوق بزرگ مادی نیز دریافت می نمایند صرف یکبار به مسلمان بودن خود هم فکر کنند و دیگر اسلام را وسیله و بازیچه اعمال و اهداف شان نسازند و محاسبه خداوند قهار را درنظر داشته باشند.

کابل باختر20 میزان
درحالیکه افغانستان به تجهیز وبازسازی نیروهای هوایی خود نیاز جدی دارد حرکت کشور های کمک کننده در این راستا چندان محسوس نیست، با اینهم اخباری وجود دارد که میرساند  نیروهای بین المللی چند فروند هواپیما ترانسپورتی را تخریب وقطعه قطعه  کرده اند .
به گزارش آژانس باختر، از چند روز به این طرف اخباری  وجود دارد که میرساند ارتش امریکا درافغانستان  چند فروند  طیاره ترانسپورتی را که بنام قوای هوایی افغانستان خریداری  شده بود پرزه نموده آن را بالای  جلابان پاکستانی به فروش رسانیده است .
سرمفتش امریکا  که به بازسازی  افغانستان نظارت دارد در گزارش  به پنتاگون شکایت کرده است که چند طیاره ترانسپورتی که بعد از ترمیم به قوای هوایی افغانستان داده شده بود  صد ها  ملیون دالر برای خرید آن پرداخت شده است حالا به حیث آهن پاره تبدیل شده است .
سرمفتش امریکا (سیگار) ادعا کرد امریکا قبلاً برای افغانستان 20  فروند طیاره ترانسپورتی سی 137 ساخت ایتالیا را خریداری  کرد مگر شانزده  فروند  از این طیارات قابل استفاده  نبود مجموع  پول پرداخت شده برای خرید این طیاره ها بالغ به چهارصد وهشتاد وشش ملیون  دالر میشد  درحالیکه  این طیارات به پرزه ها  وآهن  پاره تبدیل شده وآن را  برای پاکستانی ها به 32 هزاردالر  به فروش رسانیده است به این ترتیب  امریکا  در این معامله  یکسره زیان را متقبل شده است .
مقام های  اداره تفتیش امریکا گفته اند که چهار فروند  از این طیاره ها باقی مانده اند  مگر معلوم نیست که سرنوشت آنها چه خواهد شد.
یک مقام  افغان که نمی خواهد از  او نام  گرفته شود میگوید که چند سال  قبل طیاره های میانه باربری  یا ترانسپورتی ساخت ایتالیا  در اختیار قوای هوایی افغانستان  قرار گرفت درهمان ابتدا متخصصین افغان ثابت ساختند که این طیاره ها نه تنها کهنه وفرسوده بل کاملاً از کار افتاده اند واز جمله 20 فروند تنها  یک یک بال  آن قابل  استفاده است روی همین  دلیل بود که جانب  افغانی از تسلیم شدن آن امتناع کرد .
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در رابطه به تخریب طیاره های ترانسپورتی درمیدان هوایی کابل به خبرنگارآژانس باختر گفت: بیست بال طیاره ازطرف کشور امریکا  از ایتالیا برای افغانستان خریداری  شده بود .
این طیاره ها که نوع سی 137 میباشد 16 بال آن به افغانستان  آورده شد . زمانیکه وزارت دفاع ملی افغانستان آنرا بررسی  نمود تمام  طیاره ها فرسوده  وکهنه بودند نمی شد از آن استفاده کرد و  آنرا مسترد نمودیم.
گفته می شود چهار بال طیاره از طیاره های  خریداری شده هیچ به افغانستان آورده نشده است .
ما طیاره های فرسوده  شده را تسلیم  نشدیم پس این طیاره ها مال مانیست مربوط به ا مریکا است آنها تصمیم میگیرند که چه میکند .
دولت وزیری در رابطه به امکانات موجود قوای هوایی کشور : فعلاً 26 بال طیاره  نوع 28-c ، 5 بال طیاره 530 –mp  در افغانستان موجود است و3 بال طیاره 130c  نیز برای افغانستان  از سوی کشور امریکا داده شده است ویک بال طیاره دیگر از همین  نوع به زودی برای وزارت دفاع افغانستان داده خواهد شد .
او گفت : ازطیاره های ذکر شده  استفاده خوبی میکنیم ما از دولت امریکا قدردانی  می نمایم.
با آنکه  تخریب طیاره ها 137 c مشکل را متوجه افغانستان نمی سازد مگر یک یک نکته  را واضح میسازد که دید کشور های غربی  در رابطه به تجهیز  نیروهای دفاعی کشور یک دید سطحی است .
ضمناً محاسبه همچو مصارف  به آدرس  مردم افغانستان  نمی تواند منطقی باشد امریکا چهارصد وهشتاد وشش ملیون دالر را برای خرید چند طیاره فرسوده  بنام مردم افغانستان  رقم زد درحالیکه  افغانها برای  یک ساعت هم  از آن استفاده نکردند .
اگر مصرف  چهارصد وهشتادو شش ملیون دالر  این گونه باشد مصرف  ادعا شده  از سوی  سیگار که میگوید امریکا درجریان سیزده سال  گذشته  104 ملیارد دالر دراین کشور به مصرف  رسانیده  درکجا مصرف شده است درحالیکه فقر ، نا امنی وتروریزم همچنان  در افغانستان فعال است .
باید گفت که چندی قبل یک شرکت مشترک ترکی-  امریکایی اضافه از صد ملیون دالر پول  احداث  سرک حلقوی  فاریاب  هرات را نیز  ربودند که تا کنون کسی  موفق به بازگردان این پول  ها  نشده است،  همه اینها  نشان میدهد که حلقه های بزرگ  مافیایی درصدد تخریب  هسته های  بنیادی در افغانستان اند .

وزارت داخله : ما این گفته ها را رد میکنیم 

کابل باختر/ 16/ میزان
درحالیکه اداره بازرسی امریکا دربخش بازسازی افغانستان (سیگار ) ادعا دارد که گویا همه حدود دوصد ملیون دالرازکمک های خارجی به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون دروزارت داخله افغانستان ناپدید گردیده وزارت امور داخله این ادعا را رد کرده است.
به گزارش آژانس باختر ، اداره بازرسی امریکا دربخش بازسازی برای افغانستان اخیراً گفته است که حدود دوصدملیون دالر ازکمک های خارجی به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون دروزارت امورداخله افغانستان ناپدید گردیده است.
اداره بازرسی امریکا دربخش بازسازی با نشر گزارشی گفته است که صندوق امانتی نظم و استحکام قانون که درسال 2002 به منظور تقویت پولیس ایجادگردیده و تااکنون امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده ، با این صندوق کمک نموده اند که معاش مامورین پولیس، مصرف ایجاد مرکز ،119 آموزش مامورین و افسران پولیس و تقویت بخش تساوی جنسیتی یا جندر درپولیس از این صندوق پرداخت میشود.
همچنان سیگار گفته است که معاش یکصدو بیست و یک جنرال پولیس که دراحتیاط فعال درانتظار وظایف رسمی هستند نیز از این صندوق پرداخت شده است.
اما مقامات دروزارت امورداخله کشور این گزارش سیگار یااداره بازرسی امریکا برای بازسازی درافغانستان را رد کرده گفته اند که آنان حاضر اند به هر پرسش پاسخ دهند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امورداخله روز گذشته دریک نشست خبری بارد هرگونه اقدام خلاف قانون از سوی این وزارت گفته است که هیچ گونه پول درتشکیل پولیس ملی حیف و میل نگردیده است .
به گفته وی، مدیریت صندوق امانتی نظم و استحکام قانون برعهده اداره انکشافی سازمان ملل متحد بوده که درزمینه چگونگی مصرف پول های این صندوق مسولیت دارد .
سخنگوی وزارت امورداخله گفته است موضوعی را که سیگار درگزارش خود به آن اشاره کرده است پول تقاعدی است پولی که از معاش پولیس ملی به عنوان تقاعد پرداخت میشود مربوط وزارت مالیه است وزارت امور داخله درآن مداخله نمی کند و همچنان وزارت امور داخله از چند سال گذشته تاکنون سیستم پرداخت معاش منسوبان پولیس را توسعه داده است که ازطریق بانک ها پرداخته میشود.
اداره بازرسی امریکا دربخش بازسازی برای افغانستان یا سیگار تاکنون گزارش های گوناگون را در مورد ناپدید شدن و حیف ومیل کمک های کشورهای خارجی برای بازسازی افغانستان نشر کرده است.

کابل باختر/ 10/ میزان
امضاء پیمان همکاریهای امنیتی میان افغانستان و امریکا و افغانستان و ناتو واکشن های مثبت را درسطح جهان درپی داشته و از آن به عنوان یک تعهد دیگر جامعه بین المللی درحفظ ثبات درافغانستان یاد شده است.
به گزارش آژانس باختر ، اخیراً دولت افغانستان پیمان همکاری های امنیتی را با امریکا و پیمان امنیتی را با سازمان ناتو به امضاء رسانید که به موجب آن فعالیت بعدی نیروهای بین المللی درافغانستان قانونمند شده برعلاوه آنکه حضور شماری از عساکر خارجی شامل نیرو امریکایی و ناتو را موجه دانسته ووظایف آنان را مشخص میکند زمینه آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان را نیز مساعد میسازد.
امضاء این دو پیمان بعداز پیمودن یک روند پر چالش امکان پذیرشد که واکنش های بین المللی را درپی داشت . که نشان میدهد روابط افغانستان با ناتو و امریکا وارد فصل تازه یی شده است .
ستولتن برگ که تازه به سمت سرمنشی ناتو راه پیدا کرده امضاء قرار داد امنیتی میان افغانستان و آن سازمان را فصل تازه یی دررابطه افغانستان و ناتو خواند و گفت این قرارداد تعهدات ناتو را دربرابر افغانستان تازه میکند ، تعهدات که ناتو به آن پابند خواهد بود.
سرتاج عزیزمشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان از امضاء پیمان همکاری های امنیتی میان کابل وواشنگتن استقبال کرد و گفت افغانستان به این موافقتنامه نیاز داشت .
صدراعظم هند نیز از امضاء پیمان میان افغانستان و امریکا ، افغانستان و ناتو استقبال کرده و تاکید داشته که این پیمان پیام واضح دارد که افغانستان همچنان درحمایت جامعه جهانی قراردارد.
سناتور لیندسی گرهام یکتن از اعضای مطرح درمجلس سنای امریکا ، امضاء این پیمان را یک حرکت خوب به سوی آینده خوب خواند که زمینه کار موثر را برای عساکر ما در افغانستان مساعد میسازد و چگونگی کمک ها را با داشتن افغانستان بازگو میکند.
کارل لیونی رییس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفته که این پیمان برای افغان ها یک گام به جلو است و بنیاد همکاری های کابل وواشنگتن را مستحکم میسازد.
کارل اندرفورت سایق معین بخش آسیایی جنوبی وزارت خارجه امریکا با آنکه از امضاء پیمان همکاری های امنیتی میان افغانستان وامریکا استقبال میکند به کشورهای همسایه این کشور هشدار میدهد که به فکر مداخله درامور داخلی افغانستان نباشند.
او گفت افغانها مردم با درایت و متعهد اند آنها خود ، تاریخ خود را می نویسند بدون آنکه به شرق و یا غرب نگاه کنند.
این مقام پیشین وزارت خارجه امریکا از پاکستان به عنوان کشور یاد میکند که میتواند در اعاده صلح درافغانستان کمک کند بهتراست که ایران ، پاکستان و کشور دور و نزدیک افغانستان اوضاع افغانستان را جدی بگیرند و برای اعاده ثبات دراین کشور دست به کار نشوند.
اوواضح ساخت که افغانستان درطول چند سال گذشته میدان بازی سیاسی کشور های منطقه بوده است و حالا لازم است که همسایه ما به عنوان همسایه های خوب تبارز نمایند.

کابل باختر/ 10/ میزان
اخیراً پیمان های همکاری امنیتی میان افغانستان وامریکا ، افغانستان و ناتو درکابل ازسوی مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری با سفیر و نماینده  ملکی ناتو درافغانستان طورجداگانه امضاء شد.
به گزارش آژانس باختر ، امضاء این پیمان ها روابط میان افغانستان و امریکا و افغانستان با ناتو را وارد فصل جدیدی می نماید، زیرا عدم امضائ این پیمان ها که زیادتر از دوسال روی میز دیپلوماتان قرارداشت روابط افغانستان امریکا و متحدین غربی آن را متاثر ساخته بودمگر سرانجام این دو پیمان امضاء شد و راه برای ادامه حضور بخش از نیروهای خارجی درافغانستان مشخص گردیده این دوپیمان از شروع سال 2015 عملی و تا زمانی اعتبار دارد که ازسوی یک طرف فسخ نشود و هرطرف که خواهان فسخ پیمان باشند باید دوسال پیش یک دیگررا آگاه سازند.
نکات مهم دیگر که باید دراین پیمان ها درنظر گرفته شده باقی ماندن تعداد عساکر امریکایی است که دراین ابهام وجود دارد، اما مقامات امریکایی نه هزار هشتصدعسکر را بعداز سال 2014 در کشور نگه میدارند اما رسانه های غربی گزارش داده اند که واشنگتن در نظر دارد تا یکهزار عسکر خود را بخاطر آموزش و ارائه مشوره درافغانستان حفظ نمایند.
نکته دیگری که باید به آن تاکید کرد . این است که پیمان ذکر شده که بدون توافق دوجانب نیروهای امریکایی عملیات را درداخل خاک افغانستان انجام داده نمیتوانند اما آنها نیروهای امنیتی افغان را دربخش استخباراتی و هوائی همکاری می نمایند و حریم شخصی افغانها مصئون اند.
زیادتر ماموریت آنها روی آموزش و مشوره به نیروهای اردوی ملی و پولیس متمرکز است .
دراین پیمان دوجانبه تاکید شده که امریکایی ها نمیتوانند خانه های افغانها را تلاشی نمایند.
همچنان تمام رهبری جنگ مبارزه با تروریزم بدست افغانها خواهد بود.
دراین پیمان یکی از نکته جنجال برانگیز این بودکه سربازان امریکایی با مرتکب شدن جرم و یا تخلفات مدنی دیگر در ایالت متحده امریکا محکمه میشوند واگر افغانها بخواهند از پیشرفت دوسیه، آنها را آگاه خواهند ساخت.
اگر افغانستان به سربازان مصونیت قضائی نمی داد آنها این توافق نامه را امضأ نمی کرد.
درمتن پیمان آمده است اگر افغانستان به تجاوز کشور خارجی مواجه شود امریکا نگرانی شدید خود را ابراز خواهد کرد .
دراین صورت هردو کشور اقدام مناسب را روی دست خواهند گرفت که شامل اقدامات سیاسی نظامی و اقتصادی خواهد بود.
دراین پیمان آمده است با  توافق هردو جانب امریکا بخاطر حفظ امکانات خود میتواند درافغانستان پایگاه ایجاد نماید.
آنچه مهم است دراین پیمان روی آموزش ، ظرفیت سازی و تجهیز نیروهای افغان تمرکزوجود دارد .
ضمناً این حرف نیز واضح است که امریکا و متحدین غربی آنها روی ادامه مبارزه با تروریزم صادراتی نیز تمرکز خواهند کرد . امضاء این پیمان نگرانی شماری محدود از کشورهای بیرونی را با خود دارد با آنکه مقامات ایران و پاکستان علناً دراین رابطه مخالفت کرده اند مگر حرف های وجود داردکه ایران به دلیل خصومت دیرینه با امریکا و هراس از نفوذ روز افزون آن کشور درمنطقه و پاکستان به دلیل هراس از حمله احتمالی به تاسیسات اتمی آن کشور و ادامه حملات طیارات بی پیلوت امریکایی بر مناطق قبائیلی نگران ادامه حضور نظامیان خارجی درافغانستان اند . مگر دولت افغانستان این مسله را واضح ساخته که عقداین دو پیمان هیچگاه تهدیدی را متوجه کشور ثالث نمی سازد و افغانستان هرگز اجازه نمیدهد تا ازخاک آن علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرارگیرد . همچنان ایالات متحده امریکا و ناتو نیز تاکید داشته اند که با حضور شان درافغانستان درصدد جلوگیری از بازگشت افغانستان به گذشته است ، گذشته که درآن تروریستان چندملیتی از خاک افغانستان کشور های دیگر را تهدید کردند  و به هیچ عنوان با حضور شان درافغانستان ، کشور ثالث را متاثر نخواهند ساخت.

پنجشنبه ، 27 سنبله 1393 ، 13:28

قتل علمای دین ، اسلام ستیزی طالبان با اسلام

Written by manager

کابل باختر/ 27/ سنبله
ملا امام یک مسجد روز گذشته درولایت فراه ازسوی طالبان گردن بریده شد، آگاهان امور سیاسی و عالمان دین این حرکت گروه طالبان را دشمنی با دین اسلام و تعرض به هویت اسلامی مردم ما دانسته اند.
طالبان روزگذشته ملا امام یک مسجد را درولسوالی بالا بلوک ولایت فراه گردن بریدند. درکمتر از 20 روز این دومین حادثه در ذات خود درولایت فراه است.
قبلاً گروه طالبان ملا امام یک مسجد را درولسوالی پشت رود همین ولایت با عمل متحجرانه ( گردن بریدن ) وبه شهادت رساندند، همچنان دراوایل همین هفته ملای یک مسجد درولسوالی حساس شهید ولایت ارزگان دردم تیغ طالبان قرارگرفت و مظلومانه به شهادت رسید.
آنچه منابع پولیس در ولایت های فراه و ارزگان گفته اند جرم این سه ملا مسجد نزد طالبان این بود که آنها مردم را دعوت به اخوت و برادری میکردند و بارها این نکته را در موعظه های شان بیان داشته بودند که خشونت پیوندی با اسلام ندارد و اسلام هیچگاهی پیروان خود را به قتل عمد ، قتل نفس و اعمال بد دیگر که درآن به زندگی و حیات انسانها آسیب برسد ترغیب نکرده است .
ضمنأ این علمای دین بار ، بار انتحار و انفجار را اعمال بیگانه با دساتیر دینی دانسته و از نماز گزاران شان خواسته بودند که در برابر چنین اعمال زشت ایستادگی کنند.
گفته شده که طالبان چند بار به این سه نفر هشدار داده بودند از تبلیغاتی که به منافع طالبان آسیب میرساند خودداری نمایند برعکس از موضع طالبان حرف بزنند و عملکرد آنها را با دساتیر دینی موجه بدانند .
مگر از آنجائیکه علمای دینی را وارثین انبیاء گفته اند و بازگو نمودن حقایق و رهنمای مردم به سوی حق ، جز رسالت دینی شان میدانند، این علمای دینی هم به همچو تهدید های طالبان وقه نگذاشته حرف ها و تبلیغات واقعبینانه شان را مطابق به دساتیر قرآن و ارشادات نبوی (ص) ادامه دادند و از بازگو نمودن حق و دعوت مردم برای انجام اعمال نیک و دوری از بدعت ، کشتار ، انتحار وانفجار نه هراسیدند تا بالاخره طالبان دستور گردن بریدن آنان را صادر کردند تا صدای حق طلبانه آنان را خاموش سازند.
با شماری از آگاهان امور وعلمای دینی که دررابطه به عملکرد اخیر گروه طالبان در فراه و ارزگان صحبت شد آنها طالبان را مردمان ستیزه جو با ارزش های دینی و ملی معرفی نمودند که با قتل علمای دینی و بزرگان قومی وافراد متنفذ میکوشند هیچکسی جرئت ایستادگی را دربرابر آنان نداشته باشند و آنها (طالبان) با ازمیان برداشتن علمای دینی ، بزرگان قومی و متنفذین که معلمین اجتماع اند و برزندگی مردم اثرگذاراند و درسمت و سو دادن به مردم محوری عمل میکنند درصدد اند تا دربرابر داعیه برحق اسلام قرار گیرند .
مگر بی خبر از آنکه صدای آزادی خواهی و حق گویان به مراتب رساتر و زیادتر از آن است که طالبان ورفقای استخباراتی آنان در منطقه فکر میکنند. چنانچه همین اکنون مردم ما درنقاط مختلف کشور دربرابر طالبان به عنوان گروه مزدور که به خاطر منافع پاکستان وخارجی ها افغانها را میکشند و با اعمال زشت و شنیع چون انتحار و انفجار برارزش های دینی ما تعرض میکنند به پا ایستاده شده اند و حرکت های خود جوش مردمی بالاخره پای طالبان و متجاوزین پاکستانی را ازکشور مسلمان افغانستان که خود افتخار مسلمان نمودن دیگران را دارند کوتاه خواهند ساخت .

سخنگوی مالیه : طویل شدن روند انتخابات باعث بروز مشکلات اقتصادی شده است،مگر ما نگران  آینده نیستیم
کابل باختر 26 سنبله
سازمان ملل متحد نگران تهی شدن خزانه دولت افغانستان است .
به گزارش آژانس باختر اخیراً یک دیپلومات سازمان ملل متحد درکابل گفت: افغانستان به مشکل بزرگ اقتصادی مواجه است.
گفته های مارک داون معاون ویژۀ سازمان ملل متحد درست در زمانی  صورت میگیرد که بن بست در انتخابات نشکسته وتوافق صورت نگرفته  است، طویل شدن معضله فعلی، افغانستان را دچار مشکلات جدی کرده است.
مارک داون معاون ویژه  سازمان ملل متحد درکابل ابراز نگرانی کرد که یکی ازمشکلات اقتصادی، خلای پول نقد درخزانه حکومت افغانستان است حکومت افغانستان درحال حاضر پول نقد درخزانه خود ندارد.
وی باابراز  نگرانی تاکید دارد که این مشکل  باید توسط جامعه  جهانی آن هم  درمدت زمان  کوتاه حل شود.
نماینده ملل متحد برای حل این مشکل پیشنهاد میکند که عواید حکومت افغانستان افزایش یابد .
وی همچنان  اشاره کرد وگفت که رشداقتصادی افغانستان  بستگی  به معادن این کشور دارد ونیاز است که معادن افغانستان  به بهره برداری  سپرده شود که با استخراج معادن افغانستان  گراف فقر به شدت کاهش خواهد یافت.
قادر جیلانی  سخنگوی وزارت مالیه دررابطه به گفته های این دیپلومات ملل متحد  به خبرنگار آژانس باختر گفت: طولانی شدن روند انتخابات تاثیرات منفی خود را دارد و  چالش های  دیگر در اوضاع اقتصادی کشور، در آمد های ملی را کاهش داد.
همچنان  کاهش عواید گمرگات و سکتورخصوصی یک نوع رکود اقتصادی را در کشور باعث شد ، واردات کاهش یافته که این همه عواملی است که مشکلات مالی را به میان آورد وبربودجه عادی که ازعواید داخلی  تمویل  میشود تاثیر منفی گذاشته وکاهش پول فزیکی نقد درخزانه حکومت  میتواند  بخشی ازاین مشکلات باشد .
جیلانی  اضافه کرد که ما مصارف را کم ساخته ایم تا بتوانیم درحصه پرداخت معاشات وحقوق کارمندان دولت به مشکل مواجه نشویم که تا فعلأ،  شش ماه سال روان معاشات  مامورین به وقت وزمان اش  پرداخته  شده است.
اگر روندانتخابات به درازا بکشد عواید کم می شود واگر کمک های  جامعه جهانی  به ما نرسد به کسر بودجه انکشافی  مواجه خواهیم شد.
درصورت که انتخابات به نتیجه برسد جلو مشکلات گرفته می شود سرمایه دار سرمایه گذاری می کند، خرید وفروش  زیاد می شود دراین حالت عواید  دولت زیاد شده وفرصت های کاری  پیدا می شود.
وی اضافه کرد، تشویش مردم  زیاد بود که درسال 2014 افغانستان توان پرداخت مصارف عادی را نخواهد داشت وبه بحران اقتصادی روبرو خواهد شد، در حالیکه تا فعلاً  ما به کدام  بحران  مواجه نشده ایم .
درست است که با به طول کشیدن انتخابات  که ما توقع این را نداشتیم ، مشکلات درهرحصه تاثیر خود را داشته  بر واردات ،صادرات و نرخ مواد اولیه  اثر گذاشته  است .
او هشدار میدهد اگر کمک  های جامعه جهانی  کم شود درعواید ما کاهش  نیز پیدا می شود.
این گفته  ها درحالی  بیان میشود که روند انتخابات طویل گردید.
طویل  شدن این روند باعث  بروز پارۀ از مشکلات گردیده است.
وزیر مالیه گفته  که تاخیر در اعلام  نتایج انتخابات  ،کم از کم پنج ملیارد دالر براقتصاد افغانستان اثر سو گذاشته است .
فعالان جامعه مدنی نیز از  ادامۀ این وضعیت نگران اند ومردم ادامه  بحران انتخابات را باعث  کندی کار  در ادارات دولتی میدانند وده ها مشکل دیگر که باید به آن پرداخته شود.
به باور آگاهان امور ، سیاسیون ، فعالان جامعه مدنی ومردم عوام تنها تحمل وکنار  آمدن نامزدان وایجادحکومت وحدت ملی، می تواند پاسخ سریع وصریح به مشکلات موجود باشد .

کابل باختر/ 22/ سنبله
رهبران کشورهای عضو سازمان اقتصادی شانگهای در اجلاس اخیرشان در شهر دوشنبه تاجکستان تعهد کردندکه با افغانستان همکاری های مالی و نظامی نمایند.
به گزارش آژانس باختر ، کمک های نظامی و مالی برای افغانستان درنشست سران شانگهای زمانی مطرح گردید که اعضای این سازمان درمورد وضعیت امنیتی کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند و به رییس جمهور افغانستان اطمینان دادن که با این کشور همکاری مالی و نظامی خواهند کرد .
این تعهد درحالی صورت میگیرد که نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی ازافغانستان خارج خواهند شد و اعضای شانگهای که از لحاظ موقعیت جغرافیایی نزدیکی بیشتری با افغانستان دارند نگران اوضاع این کشور بعداز سالهای 2014 میلادی اند.
حامدکرزی رییس جمهوری افغانستان که در نشست اخیر سران شانگهای سخنرانی کرد، نقش این سازمان را دراعادۀ ثبات و حفظ آرامش درافغانستان با ارزش خواند و واضح ساخت که تهدید تروریزم و افراط گرایی روز افزون است و ثبات منطقه را به خطر انداخته است.
همچنان رییس جمهوری افغانستان تروریزم و افراط گرایی را چالش مشترک فرا راه کشورهای منطقه خوانده و تقاضا نموده است که سازمان شانگهای و سارک هر دودست به هم داده در برابر تروریزم و افراطیت مبارزه مشترک نمایند. کرزی فقط همکاری و همسویی منطقه یی را عامل رفع مشکلات موجود در منطقه و افغانستان دانست.
این فراخوان حامدکرزی درست زمانی مطرح میگرددکه سازمان شانگهای قضیه افغانستان را دراولویت اجندای کاری خود قرار داده، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قبل از افتتاح نشست رهبران  شانگهای در دوشنبه تاجکستان گفته بودکه افغانستان با درنظر داشت تحولات جاری و دورنمای امنیت دراولویت مباحثات سران شانگهای قراردارد.
پس از بررسی وضعیت امنیتی افغانستان درچهاردهمین نشست رهبران شانگهای ، اعضای این سازمان تعهد کردندکه بخاطر تامین ثبات امنیتی درافغانستان با این کشور همکاری مالی و نظامی میکنند اما چگونگی این کمک ها مشخص نگردیده است.
ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه نیز با توجه به وضعیت فعلی افغانستان درنشست سران شانگهای خواهان پایان یافتن پروسه انتخابات درافغانستان گردیده و همچنان ابراز امیدواری کرده که نیروهای بین المللی و یا ایساف ماموریت را که سازمان ملل متحد به آنها سپرده است به درستی انجام دهند.
همچنان سران اعضای شانگهای وکشورهای ناظر دراین سازمان در پایان نشست شان در دوشنبه ده سند راامضاء کردند که ایجاد مصوبه شرایط تقاضای درخواست عضویت کشورهای دیگر به این سازمان، طرح استراتیژی توسعه این سازمان ، ایجاد شورای ساختار منطقه یی ضد تروریزم ، طرح توافقنامه ایجاد شرایط برای فعالیت های حمل و نقل میان کشورهای عضو، مواد عمدۀ بودکه سران سازمان شانگهای روی آن موافقه کردند .
قراربود که دراین نشست روی عضویت دایمی هند و پاکستان به شانگهای نیز بحث شود مگر دراین رابطه هیچ گفتگوی صورت نگرفت .
اجلاس شانگهای دردوشنبه مهمترین اجلاس سران این سازمان پنداشته میشود زیرا بحران  اوکراین تقابل غرب با روسیه یکی از هسته گذاران این سازمان را سبب شده است .
ازطرف دیگر رشد روزافزون اقتصاد چین و تبارز این کشور به عنوان غول اقتصاد جهان غرب را وارخطا ساخته و چگونگی حفظ ثبات درافغانستان، کشور یکه در مجاورت با جغرافیای سیاسی کشور های عضو شانگهای قرارگرفته ، اجلاس این سازمان اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده بودکه سران اعضای سازمان اقتصادی شانگهای دردوشنبه را واداشت تا در برابر آن موضع واحد و هماهنگ اتخاذ نمایند.
سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای درسال 2001 میلادی از سوی کشورهای چین ، روسیه ، تاجکستان ، ازبکستان ، قرغزستان و قزاقستان با حضور روسای جمهوری این کشور ها درشهر شانگهای چین بنا نهاده شد که بنام سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای شهرت یافت بعداً کشورهای ایران ، افغانستان ، هند ، مغولستان و پاکستان به عنوان کشورهای ناظر به این سازمان راه یافتند مگر این کشورها تاکنون شرایط را که ازسوی بنیان گذاران برای کسب عضویت اصلی به سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای طرح شده برآورده ساخته نتوانسته اند.

دوشنبه ، 17 سنبله 1393 ، 14:44

شورای ملی و چالش های موجود

Written by manager

کابل باختر/ 17/ سنبله
هشتمین اجلاس دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی درحالی آغاز میشودکه بسا از مشکلات فراراه دولت و مردم قرارداشته و این امر وظایف دو مجلس شورای ملی را جدی تر ساخته است.
به گزارش آژانس باختر ، آغاز هشتمین اجلاس دور شانزدهم تقنینی شورای ملی همزمان با حاد شدن پارۀ از مشکلات درکشور است و این امر از اعضای شورای ملی میخواهد تا نقش نظارتی رابر اجراات حکومت و انکشافات سیاسی بیشتر ساخته و به عنوان نمایند گان مردم در رفع کاستی ها و خلا های موجود، دولت را کمک نمایند.
ازطرف دیگر اجلاس روان شورای ملی با باوری های شماری از مردم نسبت به شورای ملی همراه است.
درگذشته برخی از اقشار مردم، شورای ملی را به کم کاری ، غیرحاضری، انجام کارهای سلیقوی ، گرایش و زدوبند های سیاسی متهم کرده اند و گفته اند که کاری را برای انجام بهتر امور انجام نداده اند بخصوص در جریان اجلاس گذشته ، بیشتر اعضای این دو مجلس مصروف کار برای نامزدان ریاست جمهوری بودند و این امر باعث شد تا کارهای زیادی همچنان باقی بماند.
مگر توقع و برداشت مردم در زمان حاضر این خواهد بودکه نمایندگان شان در دو مجلس شورای ملی از اوضاع و شرایط نازک سیاسی درک بهتر دارند و باجدیت بیشتر از گذشته کار خواهند کرد.
آیا این رویایی مردم به واقعیت مبدل خواهد شد.
شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار درولسی جرگه در رابطه به مسوولیت ها و اولویت های کاری شورای ملی در دور هشتم سال تقنینی آن مجلس گفت: مطابق  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه برای نمایند گان فرق نمی کند که درسال اول کاری شان قرار دارند یا در دور هشتم، اعضای مجلس باید مطابق به احکام اصول وظایف داخلی شان با درنظر داشت شرایط بسیار حساس که درکشور حاکم است و چالش های گوناگون فراراه درمجموع دولت قرار دارد فقط و فقط منافع ملی افغانستان رادرنظر داشته باشند.
وی درگزارش های هم که امروز ازسوی اعضای مجلس ولسی جرگه به هیئت اداری این مجلس ارائه گردید بیش از همه مشکلات مردم انعکاس داده شد.
این عضو ولسی جرگه میگوید درحال حاضر شورای ملی، اعضای حکومت و مردم افغانستان با چالش های اقتصادی سیاسی ومهم تر از همه با چالش نظامی و امنیتی روبرواست که نیاز به تدابیر و تعهد به خاطر نجات مردم از این چالشها دارد.
وی همچنان از اعضای ولسی جرگه خواست که دراین دور کاری از دامن زدن به مسایل سمتی و قومی دست برداشته منافع عام مردم افغانستان را در صدر برنامه هاو مسوولیت های شان قراردهند.
خانم هاشمی گفت: اعضای مجلس امروز به صورت جدی از هیئت اداری و شخص رییس ولسی جرگه خواسته اند تا با استفاده از صلاحیت های قانونی اش از مداخلات رییس جمهور درروند انتخابات جلوگیری نماید چون اکثر اعضای مجلس و مردم افغانستان بدین باوراند که رهبری حکومت افغانستان ورییس جمهور کشوردراین پروسه مداخله می نمایند و نمیخواهند که مساله انتخابات به زودی حل و فصل گردد.
او تاکید داردکه اعضای ولسی جرگه اولویت اجتماع را اولویت های کاری خود میدانند و هدفمند کار خواهند نمود.
داوود کلکانی نماینده مردم کابل درولسی جرگه میگوید مطابق به احکام قانون مسوولیت اساسی شورای ملی نمایند گی خوب ازمردم و نظارت برکارکردهای حکومت است و بخصوص درشرایط کنونی که افغانستان و مردمش درگیر مشکلات فراوان میباشند و شاهد کشتار مردم در شاهراه ها و بدامنی دراکثر نقاط کشور هستیم . مکلفیت پارلمان اینست که ازکارکردهای حکومت نظارت جدی نموده و بخاطر حل مشکلات تلاش نمایند.
وی گفت، باوجود اینکه مسوولیت پارلمان نظارت از فعالیت های حکومت بوده اما با تاسف باید گفت کار و تصامیم پارلمان درمدت همین چند سال جنبه عملی پیدانکرده است .
او میگوید درکنار تعهد اعضای دومجلس برای کار تعهد حکومت و دولت برای تحقق فیصله های شورای ملی نیز ضروری است .
ازگفته های بالا برمیاید که شورای ملی تعهد به کار هدفمند داشته درهمین حال همکاری حکومت را نیز ضروری میداند روزهای کاری که بیشرو اعضای دومجلس است ثابت خواهد ساخت که آنها کار متعهدانه میکنند و یا تنها به وعده و قول اکتفا می نمایند.فراموش نشود که انتخابات پارلمانی نیز درکشور چندان دور نیست و مردم با قضاوت که خود دارند دراین انتخابات شرکت خواهند نمود.