04 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

كشته شدن  چارده  عضو گروه داعش دركنر

كشته شدن چارده عضو گروه داعش دركنر

كابل باختر 4 ميزان چهارده عضور گروه شبكه...

عربستان قطار سریع‌السیر بین مکه و مدینه را افتتاح کرد

ریاض—ایرنا - میزان – باختر ملک سلمان، پادشاه عربستان، قطار...

به ورثه شهید ساتنمن سعدالله یک باب آپارتمان اهدا می‌شود

به ورثه شهید ساتنمن سعدالله یک باب آپارتمان اهدا می‌شود

کابل 4 میزان باختر حکم مقام عالی ریاست جمهوری یک باب...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1099)

كابل باختر 28 ثور
وزیرامور شهر سازی میگوید، از 350شهرک درسطح کشور تنها یکصدو پنجاه و هفت شهرک آن دارای مجوز قانونی است .
داکتر حسن عبداللهی وزیر امور شهر سازی درمصاحبه اي به آژانس باختر گفت ، افغانستان درحال حاضر رشد شش فیصدی نفوس را دارا میباشد که این رقم بلندترین نرخ شهر نشینی درجهان است و این امر باعث گردیده كه مردم دست به ساخت و ساز ساختمان های خود سر بزنند، اما ناگفته نباید گذاشت که ساختمان های که بصورت انفرادی توسط خانواده ها غرض ایجاد سرپناه اعمار میگردد آنقدر مشکل زا نبوده که اعمار ساختمان های جمعی بصورت شهرک ها و سایر اماکن که جمع قابل ملاحظهء را درخود جا میدهد میباشد، زیرا در نقشه ریزی و ساختار چنین ساختمانها معیار های لازمی که توسط ارگانهای دولتی از نظر ایمنی و مقاومت ساختماني در برابر حوادث طبیعی و سایر موارد همانند کانالیزاسیون، وجود پارکينگ ها ، محیط سبز و غیره شد درين شهرك ها وجود، ندارد.
به گفتهء وزیر انکشاف شهری ازجمله 350 شهرک موجود درکشور صرف 157شهرک دارای مجوز قانونیست که شرایط لازم یاد شده را داراست اما درسایر ساختمانها نمی دانیم که آیا معیار های لازمی درنظر گرفته شده یا خیر ؟ و این يك  موضوع نگران کننده است زیرا زندگی جمع کثیری از شهروندان ما را  به خطر مواجه ساخته که وزارت شهر سازی به مثابه ارگان مسوول برای رسیده گی به  اين مشکل، کمیته ئی را در هماهنگی با شاروالی ها ایجاد نموده تا ساختمانهای غیر قانونی را از لحاظ معیارهای قبول شده ساختمانی، بخصوص شرایط ایمنی مقاومت آنان را دربرابر حوادث ارزیابی نمایند تا شرایط زندگی مصئون  دراین گونه ساختمان ها مساعد گردد.
وزیر امور شهرسازی برنامه های آن وزارت را درجهت ممانعت  از اعمار ساختمان های غیر معیاری یا خود سر توضیح داده گفت : وزارت امور شهر سازی دراین رابطه دو برنامه مشخص دارد، در برنامه نخست جلو اعمار چنین ساختمانها را بگیرد و در برنامه بعدي تهیه و تطبیق ماستر پلانهای شهری است که تاکنون توانسته ایم در مشوره با شاروالی ها، شوراهای ولایتی و سایر نهادهای مربوط حدود هفتاد ماستر پلان شهری را آماده نمائیم و از دو ماه بدینسو انتظار داریم تا این مسئله در شورای وزیران مورد بحث قرارگیرد ، با تائید این برنامه بخش اعظم از مشکلات حل خواهد گرديد.
وزیر امور شهری سازی به ادامه گفت: برنامه دوم ما تصویب قانون تخلفات ساختمانی است كه در این قانون به تمامی موارد خلاف ورزی پرداخته شده و مطمین هستم که با تطبیق آن هیچ مشکلی در قسمت ساختمان هاي خود سر باقی نخواهد ماند اما قانون یاد شده از یکسال بدینسو غرض طی مراحل قانونی در شعبه تدقیق وزارت عدلیه بسر میبرد و امیدواریم هر چه زودتر مراحل قانونی را طی نموده تصویب گردد تا قانوناً ما با تخلف ورزی ها مبارزه نمايم.
اظهارات وزیر شهر سازی درحال بیان میشودکه مشکل مسکن درکشور حاد بوده و برای حل این مشکل حداقل به بیش از یک ملیون و یکصد واحد مسکونی نیاز است این نیازمندیها باعث گردیده تا حلقه های سودجو، نه تنها عامل برای غضب زمین باشند بل در پی سود جویی های بزرگ به اعمار شهرک های مبادرت ورزیده اندکه با معیار های ساختمانی سازگار نیست .
درحالیکه مسوولان امور منجمله وزارت شهر سازی و شاروالی در صدد حل این مشکل اند مگر تلاش های آنها نتیجه نداده است . دولت به منظور خاتمه بخشیدن به مشکل مسکن درکشور برنامه های را روی دست گرفت در پایتخت  كشور،پيرامون شهر جدید به نام کابل جدید بحث و ساحه وسیع در شمالشرق  كابل به این منظور درنظر گرفتند با آنکه از طرح کابل چند سال میگذرد مگر تاکنون نشانه که کابل جدید یک محل مسکونی باشد به چشم نمیخورد .
چرا كه کابل جدید ازیک پروژه روی کاغذ به پروژه زیر بنايی مسکونی تبدیل نشد ؟
وزیر انکشاف شهری تاخیر در ساخت شهر کابل جدید را در وجود بورد مستقل کابل جدید میداند.
به گفته وی بورد یاد شده جایگاه قانونی ندارد و اگر قرار باشد کارپیش برود باید مسوولیت به ارگان مسوول که وزارت شهر سازی است سپرده شود.
این بورد که هفت سال قبل ایجادگردید و کارها در حدی پیشرفت داشت ماسترپلان شهر جدید به همکاری جایکای جاپان در سال 87 آماده گردید اما از آنروز به بعد کارها ساکت ماند و وزارت انکشاف شهری مطابق فرمان 45 رییس جمهور دررابطه به موضوع پرداخته گزارش صدصفحه ئی را با ریاست جمهوری ارائه نمودیم و از آنروز تاکنون منتظر هدایت از ریاست جمهوری هستیم .
برخي بر اين باور اند كه عدم هماهنگي ميان نهاد هاي حكومتي بخصوص وزارت شهر سازي و شاروالي ها باعث پراگندگي و زمينه را براي منفعت انديشي هاي شخصي مساعد ساخته است.
وزیرشهر سازي عدم همکاری میان آنوزارت و شاروالی ها را رد نموده گفت ، قبل براین برخی اوقات میان واحد های پالیسی ساز( وزارت انکشاف شهری )و تطبیق کننده گان ( شاروالی ها ) مشکلات وجود  داشت  اما با وضع آخرین مقرره که هفت ماه قبل صورت گرفت به اين گونه مشکلات نقطه پایانی گذاشته شد وکارها درهماهنگی پیش میرود . ما مشتركاُ با خلاف ورزي ها مبارزه مي نمايم.
مشکل دیگر درکابل و سایر شهر ها ملوث بودن آب های تحت ارضی است که میتواند صحت و سلامتی شهروندان را تهدید کند.
داکتر حسن عبداللهی دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت : غرض حل مشکل آب یا تنظیم آب آشامیدنی درشهر کابل یک شرکت کانالیزاسیون و آبرسانی که متشکل از نماینده گان وزارت های شهرسازی ، اقتصاد ، مالیه ، شاروالی کابل و اداره حفظ محیط زیست است ایجادگردید با وجود آنکه مطابق قانون آب، وزارت شهرسازی موظف به تنظیم آب در شهرهاست اما درمخالفت به قانون یاد شده مدیریت شرکت به وزارت مالیه سپرده شده ووزارت شهرسازی مدتها قبل موضوع را به مجلس نماینده گان و ریاست جمهوری رسانیده ایم اما تاکنون جوابی دریافت نداشته ایم .
وزیر امور شهرسازی به ادامه گفته : با وجود تمام مشکلات وزارت شهر سازی میکوشد تا با اتخاذ برنامه های عملی به مشکل کمبود مسکن درکشور خاتمه بخشد و دراین راستا موفقیت های دارد و شاهداین ادعا ما کاهش قیمت مسکن درکابل است .
از زمانی که وزارت انکشاف شهری به ساخت وساز ساختمانها بصورت مستقل و يا با اشتراک با بخش خصوصی اقدام  نموده  تقریباً سالانه 50 هزار واحد ساختمانی را عرضه میداریم  كه  بخش از نیازمندی مردم را برطرف گرديده است .
به گفته وی سالانه درشهر کابل صد هزار واحد مسکونی نیازاست که این وزارت میکوشد تا سه هزار واحد مسکونی را بصورت مستقل سه هزار را در قرار داد با کشور امارات متحده عربی چهارده هزار واحد را در شرکت با سکتور خصوصی و سی هزار واحد را در ده سبز کابل ( شهرک 26 دلو ) اعمار نماید و تلاش داریم قیمت های بیشتر ازاین پائین آید زیرا قیمت های موجودکاذب و بالاتر از توانایی مردم بخصوص کارمندان دولت.
وی افزود: وزارت یاد شده حتی برای کارمندان دولتی با قیمت های مناسب برنامهء دارد تا واحد های مسکونی را عرضه دارد.

 

کابل 14 ثور باختر

صالح محمد محمدی سنوکر باز افغانستان قهرمان بیست و نهمین دور مسابقات آسیایی منعقده پاکستان گردید و مدال طلا راکسب نمود.

این مسابقات که از یک هفته قبل با اشتراک سی و دو ورزشکار از شانزده کشور آسیایی در شهر کراچی پاکستان برگزار گردیده بود، دیروز با قهرمانی صالح محمد محمدی ورزشکار سنوکرباز کشورپایان یافت.

نجیب الرحمن  رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به خبرنگار آژانس باخترگفت، دراین مسابقات ، صالح محمد محمدی و رئیس خان  سن زی دوسنوکر باز تیم ملی کشور اشتراک نموده بودند که صالح محمد محمدی با انجام هشت بازی تمام حریفانش را از پیشرو برداشت و با گرفتن مدال طلا مقام قهرمانی سنوکر آسیا را به نام افغانستان ثبت نمود.

حریفان  صالح محمد محمدی ورزشکاران منگولیا، پاکستان، ایران ، هانگ کانگ ، چین و سوریه بودند.

گفتنی  است که این نخستین باريست که افغانستان در مسابقات سنوکر آسیایی مقام قهرمانی را کسب نمود. 

دوشنبه ، 2 ثور 1392 ، 12:37

بازار خرید و فروش اماکن کمرنگ شده است

Written by manager

 

کاب باختر 2ثور

متصدیان برخی از رهنماهای معاملات از کمرنگ شدن کارو بار شان شکایت دارند .

آنان میگویند که به تناسب سال قبل بازار خرید وفروش جایداد ها کمرنگ شده و کار وبار رهنماها از رونق افتاده است .

متصدی رهنمای معاملات نعمت الله رحمانی درمکرویان ها در صحبت با فرزانه نعمت خبرنگار آژانس باختر گفت : با آنکه در قیمت آپارتمانهای مکروریان ها بیست وپنج درصد کاهش آمده هنوزهم مشتری ها حاضر نیستند تامانند یک سال قبل آپارتمان خریداری کنند .

او گفت: سال قبل یک باب آپارتمان دو اتاقه در حدود یکصدو پانزده هزار دالر امریکایی خرید وفروش میشد ،در حالیکه همان آپارتمان را حالا کسی به نودو پنج هزار دالر  هم خریداری نمیکند .

محمد صدیق خاوری معاون اتحادیه رهنماهای معاملات شهر کابل نیز از کمرنگ شدن بازارکاروباررهنماها صحبت نموده گفت :نرخ ها از بیست وپنج الی سی فیصد پایین آمده وکمتر کسانی حاضر به خرید زمین وآپارتمان ميشوند .

آقا محمد که مالک یک رهنمای معاملات در ساحه ارزان قیمت است میگوید :مردم نسبت به اوضاع سیاسی وامنیتی کشور بعد از سال 2014 بی اعتبار اند و ميکوشند تاپول های شان را نزد شان نگهدارند تا آنکه درخرید خانه وزمین به مصرف برسانند .

اما انجنیر عبدالاحد واحد معین تخنیکی شاروالی کابل میگوید : علت کاهش در نرخ منازل وزمین رهایشی اعمار ساختمان ها وشهرک های رهایشی در مرکز واطر اف شهرکابل می باشد .

وی گفت: با ساخت وساز بیشتر وایجادی شهرک ها طبعاً قیمت های منازل وآپارتمان ها پایین میاید

وچنین چیزی به نفع مردم است تا با قیمت های مناسب مالک خانه شوند .

اما فضیله کارمند یکی از ادارات دولتی به این باور است که کارمندان پایین رتبه دولتي با در آمد متوسط هرگز قادر به خرید خانه ویا جایداد نخواهند شد.

 وی می افزاید: در سالهای قبل مردم عام به خصوص کارمندان دولت می توانستند با اندک تدابیر وگرفتن قرض ووام رویای مالکیت یک منزل رهایشی رابه سر بپرورانند امادر شرایط کنونی چنین چیزی امکان ندارد وکارمندان دولتی وآنانیکه حدی اوسط در آمد را دارند نمی توانند  به درستی  از اعاشهء خانواده بدر آیند چه رسد به آنکه برای خرید منازل از پول معاش ماهوار پس اندازنمایند .

به هر صورت پس از سقوط طالبان وایجاد شرایط روبه رشد اقتصادی درکشور در کنار اینکه درآمد کتله یی ازمردم  بهتر گردید ، نرخ منازل رهایشی و آپارتمانها نیز به تدریج بلند رفت وظرف ده سال گذشته در صعود قیمت منازل تغییر قابل ملاحظهء بوجود آمد .

اینک بازار خرید وفروش اماکن روبه سردی است ودیگر رونق یکسال قبل را ندارد وکسانیکه درعرصه خرید وفروش از طریق رهنماهای معاملات فعالیت میکردند نیز از چنین حالت شاکی اند .

یکی از عواملی که چنین وضعیت را در بازار خریدوفروش اماکن بوجود آورده است ،موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان پس از سال 2014 میباشد که ظاهرا مردم پس از سال 2014 به شرایط کشور بی باور اند ،اما باتوجه  به عزم دولت مردان  ونیروهای امنیتی کشور وتعهدات جامعه جهانی برای حمایت از نیروهای افغان در برابر  تروریزم وجنگ افروزی استخبارات همسایه گان باید مطمین بود که دیگر افغانستان دستبرد دشمنان خارجی وداخلی نخواهد شد چون دانش وآگاهی سیاسی فرد فرد این سرزمین ونیز حمایت مالی ونظامی کشور های دوست از مردم ودولت افغانستان ، مارابه این باورمند میسازد که دیگر سرنوشت مردم ما به اختیاری خودشان قرارخواهد داشت وهرگز اختناق ،جنگ وناامنی  سراسر کشور ما را فرا نخواهد گرفت 

{فرزانه}

 

 

کابل باختر – 27حمل

تجمع آب باران دربرخی ازجاده های شهرکابل  مشکلات زیادی را برای شهروندان ببار آورده است .

ریزش باران ها اکثریت جاده های مزدحم را به تالاب مبدل  ساخته واکثریت شهروندان بار ملامتی این مشکلات را بالای شاروالی کابل می اندازند ومقام هاي مسوول  آن اداره را به بی کفایتی وبی تفاوتی درراستای وظایف شان متهم می نمایند .

فریده متعلم لیسه ابوالقاسم فردوسی به خبرنگارآژانس باختر  گفت: هرروز جاده میدان هوایی را از ساحه بی بی  مهروسپری  میکند وبا آنکه این جاده  ازنظر انجنیری بصورت بهتر ساخته شده است  اما آبروهای  آن نواقص داشته وریزش باران این ساحه جاده را به تالاب مبدل می سازد که نمی توان آنرا طی کرد .

به همینگونه عده یی زیادی از متعلمان دختر وپسر که از ساحهء جاده میدان هوایی گذر مینمایند ، مدعی اند مسافه دوايستگاه راطی میکنند تا سرک را عبور نمایند  زیرا تجمع آب زیاد درجاده مانع عبور از آن  ساحهء سرک میگردد .

جمشید باشنده  کارته نو کابل به آژانس باختر  گفت که درقسمت سیاه سنگ  تا سرک اول کارته نو آب زیادی آلوده با "لای  ولوش" تجمع کرده  ونیاز است تامسوولان شاروالی کابل این ساحه را طور اساسی بازسازی نمایند و به مشکل که عابران، راننده های بایسکل، موتر سایکل وحتی سایر وسایط به آن مواجه اند خاتمه داده شود.

مددخان یک باشندهء دیگر ناحیه هشت کابل مدعی است که شاروالی کابل کارهای بنیادی نمیکند بلکه به کارهای نمایشی برای  اغوای شهروندان می پردازد .

اوگفت که اگر کاربه طور اساسی ومطابق اصول  ساختمان صورت گیرد نه تنها که دیگر درجاده ها آب تجمع نمیكند بلکه عمر جاده ها نیز طولانی می شود.

حبیب الله  باشنده خیرخانه میگوید که مسیر هوتل پروان تا پروان سوم از چندین سالی به اینسو قابل ترمیم است او گفت درقسمت های از این جاده بخصوص درچهاراهی  سرسبزی به نسبت تجمع آب حتی وسایط  ترانسپورتی به مشکل عبور مینمایند .

به همینگونه برخی از باشنده های چهارقلعه چهاردهی ،چهارقلعه وزیر آباد وسایر ساحاتی که به این مشکل مواجه اند ، شاروالی کابل را نسبت به مشکلات شان به بی توجهی  متهم ساخته وادعا دارند که اكثریت آبرو هاي کنار جاده ها مسدود شده وبرای پاک کاری آن کار صورت نمی گیرد .

خبرنگار آژانس باخترشکایات این شهروندان را با عبدالقادر آرزو رییس نشرات شاروالی کابل درمیان گذاشته واو گفت که تجمع آب دربرخی ازجاده ها به خاطر بندش آبروها صورت می گیرد  .

او برخی شهروندان را متهم ساخت که مواد اضافی وحتی خاک روبه های دکانها وسایر اماکن شان را به  آبروها می اندازند وسبب بندش آن می شود .

آرزو خاطرنشان کرد که تاکنون کانال  های تخلیه آب در ساحات سه صدوپانزده  ،وزیر آباد ،رحمان مینه ، پروژه پنجصدفامیلی  ،باغ شهرارا  ،جوار شهرک پولیس ،ساحه علاوالدین ،چهاراهی ابریشم ،چمن میرواغط  ،پارک زرنگار ، احمد خان وده قابل هم  بازسازی وهم تازه احیا شده است که دراین ساحات از تجمع آب جلوگیری  شده است اماهنوز کار درزمینه جریان دارد ودرسالروان کانال وزیر آباد راتوسعه  می دهیم.

 اوگفت دربرخی ازساحات پلچک های خود سرساخته شده که مانع جریان آب می شود  وکاربرای  رفع این مشکل درجریان است .

او درزمینهء رفع مشکل تجمع آب در جاده ها همکاری مردم رانیز تقاضا کرده یاد آور گردید که در بازنگهداری آبروها باید مردم توجه کنند .

 

پلخمری باختر – 7حمل

اداره زراعت ، آبیاری و مالداري  بغلان توزیع  تخم اصلاح شده پنبه  وکود کمیاوی رابرای  دهقان های بغلان مرکزی و شهر پلخمری  آغاز نموده است .

توزیع تخم اصلاح شده پنبه به کمک مالی آلمان درهمکاری با موسسه حمایت از انکشاف  زراعتی  درشمال وشمالشرق بغلان صورت می گیرد.

عزیز الله ایماق  رئیس اداره زراعت، آبياري ومالداری ولایت بغلان  به آژانس باختر گفت ،این کمک مقدار پنج هزارویکصدوهشتاد کیلوگرام  تخم پنبه وهمچنان یک هزارو سی وشش  خریطه کود سیاه وسفید میباشد که برای پنجصد وهژده تن از دهقان های پنبه کار بغلان مرکزی وشهرپلخمری  كه براي هر دهقان مقدار ده کیلوگرام تخم پنبه وهمچنان دو بوری کود کمیاوی توزیع گردید .

رئیس زراعت بغلان خاطر نشان ساخت که از این تخم های اصلاح شده نوع آلمانی موازی پنجصد وهژده جریب زمین زراعتی درولسوالی های بغلان مرکزی ومربوطات شهر پلخمری تحت زرع پنبه قرار داده خواهد شد .

رئیس زراعت بغلان گفت که در آنولایت  زرع پنبه  حاصل خوبی میدهد وهدف از توزیع تخم های اصلاح شده پنبه را درولایت بغلان رشد وانکشاف زراعت پنبه  درآن ولایت عنوان نموده علاوه کرد  که امسال در نظراست تابه منظور  فراهم نمودن تسهیلات بیشتر به  دهقان های پنبه کار ،دستگاه پروسس پنبه با ماشين توليد روغن پنبه دانه را به دسترس آنها قرار  دهد.

عبدالصمد یکتن از دهقان های پنبه کار درولسوالی  بغلان مرکزی ضمن استقبال از اهداف وبرنامه های وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری برای حمایت ازانکشاف بذر پنبه از عدم مارکیت مناسب برای پنبه کاران به حیث یک مشکل اساسی یاد کرده افزود که سال گذشته درنتیجه این مشکل ناگزیر شدیم تامحصولات پنبه جمع آوری شده را به قیمت بسیار ارزان یعنی فی سیر یکصدوهفتاد افغانی دربازار عرضه نمایم .

قابل تذکر است که قبلا" زرع پنبه درکنار لبلبو به شکل اجباری درولایت بغلان صورت می گرفت و محصولات آن توسط شرکت سپین زر به قیمت مناسب خریداری می شد .

اما اکنون با ازبین رفتن شرکت سپین زر دهقانان پنبه کار با مشکل درناحیه نبود مارکیت مواجه اند .

يكشنبه ، 25 حمل 1392 ، 08:26

نرخ مکالمات تیلفونی بلند است

Written by manager

 

معین وزارت مخابرات :ما دراین قسمت فشار وارد کرده نمیتوانیم

کابل باختر/ 25/ حمل

درحالیکه قیمت مکالمات تیلفونی در کشور نسبت به کشور های منطقه بلند است، اما مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگویند، آنها در تلاش اند تا ازطریق رقابت سالم شرکت های خصوصی را تشویق به تنزیل قیمت مکالمات تیلفونی نمایند.

انجنیر بریالی حسام معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتي در مصاحبهء به خبرنگار آژانس باخترگفت ،قیمت ها به اساس رقابت های آزاد تعيین میگردد و قیمت فی دقیقه دریک مخابره به مصرف میرسد درختم هر ربع و اخیر هر سال ازطرف اداره مقرراتي وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مورد ارزیابی قرار گرفته، بعد از مطالعه مجدد و محاسبه با شرکت های مخابراتی مشوره میشود، روی قیمت ها تصمیم گرفته میشود، مگر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به خاطر تنزیل قیمت های مکالماتی بر آنها فشار وارد نمی کند.

 انجنیر حسام اضافه داشت، در چند سال اخیر در بخش مخابرات، خدمات زیادی صورت گرفته، چهارشبکه خصوصی و یک شبکه دولتي و چهل وچهار شرکت آی اس پی در کشور مصروف عرضه خدمات مخابراتی اند و هشتاد و هشت فیصد نفوس کشور ازاین خدمات استفاده مینمایند.

ما از طریق صندوق انکشاف مخابراتی، شرکت ها را تشویق نموده ايم تا در مناطق که تا الحال از خدمات مخابراتی محروم اند سرمایه گذاری کنند و این برنامه در اولویت کاری ما قراردارد.

وی اضافه داشت، در مقايسه به گذشته در قیمت سیت هاي مبایل و مکالمه مخابراتی کاهش قابل ملاحظهء رونما گردیده است.

بطور مثال فی دقیقه مکالمات تیلفونی به خارج از کشور فعلاً بین پنج الی ده افغانی است و در مکالمات داخلی از یک الی پنج افغانی اضافه تر نمی باشد که این تفاوت های کلی را نشان میدهد و همچنان کیفیت خدمات مخابراتی نسبت به سال های گذشته بهبود قابل ملاحظهء یافته است.

 انجنیر بریالی حسام گفت ، شرکت افغان تیلی کام منحیث شرکت دولتی درپهلوی سایر شرکت های مخابراتی مصروف عرضه  خدمات جی اس ام میباشد و تجهیزات ووسایل مورد ضرورت عرضه خدمات تری- جی که درآینده نزدیک این خدمات را عرضه خواهدکرد کار روی آن جریان دارد و در شش ماه آینده این خدمات را به ولایات درجه اول امتداد داده و دردوسال آینده مجموعاً درتمام افغانستان شبکه افغان تیلی کام را فعال میسازیم که موازی با سایر شرکت های خصوصی عرضه خدمات جی اس ام و تری- جی را ارايه نمایند.

 معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود: شرکت افغان تیلی کام از توزیع هر جواز فعالیت تری- جی بیست و پنج ملیون دالر امريكايي اخذ میدارد و تا فعلاً سه شرکت این جواز را اخذ و با شرکت چهارمی در مذاکره هستیم که ازاین مدرک دولت عاید خوبی رانصیب شده است.

 موصوف حجم سرمایه گذاری در بخش مخابرات را حدود یک ملیارد و هشتصد هزار دالر ذکر کرده که برای حدود یکصد هزار تن بطور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار مساعد گردیده است.

انجنیر بریالی حسام علاوه کرد، یکی از اولویت های این وزارت توسعه و انکشاف برج هاي مخابراتي درساحات مختلف کشور است تا از آن طریق ساحات كه تا فعلاً به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند، تحت پوش قرار گیرند كه با تحقق این برنامه دوصدو بیست قریه دیگر درافغانستان از خدمات مخابراتی بهره مند خواهند شد.

کابل باختر / 22/حمل
به گرازش آژانس باختر، حامدکرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان بارها مطرح کرده که دشمنان مردم افغانستان نمی خواهند، افغانستان دارای  نظام قوی و نیرومند گردد.
او یکبار ديگر درمراسم ابراز تسلیت وغمشریکی به خانواده های قربانیان حادثه اخیر ولایت فراه به صراحت مطرح ساخت دشمنان کشور ماچه درهمسایگی و یا جای دیگر، افغانستان نیرومند نمی خواهند .
در حقیقت خواست دشمنان مردم افغانستان، افغانستان ضعیف و محتاج به دیگران می باشد .
دشمن چنین می خواهد و بدبختانه شماری از افغانان اغوا شده در حطيهء خدعه و نیرنگ دشمن قرار گرفته برضد وطن و مردم خود عمل می کنند. از بیگانه گان تفنگ می گیرند برادر و هموطن خود را نشانه می گیرند، از بیگانه مواد انفجاری می گیرند کلينیک، مکتب و ساختمان وطن خود را ویران می کنند، عالم ، معلم و انجنیر خود را می کشند و در یک کلام به هراندازه که این کشور ویران گردد دشمنان مردم ما خوش می شوند، پس چرا  افغانان وسیله این هدف دشمن می شوند .
به آن عده از افغانانی که سلاح علیه وطن و مردم خود گرفته اند، لازم است که فکر کنند چه می کنند و به دهل کی می رقصند، از رسارت ذهنی و فکری دشمن بگریزند، به خاطر وطن و مردم از جنگ دست بردارند و به صلح رو آوردند، درین صورت است که دشمن روسیاه می گردد، درغیر آن این جنگ ادامه خواهد یافت و تاوان آن را خانواده های افغان خواهند پرداخت . 

 

به گزارش آژانس باختر، معصوم ستانکزی رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح میگوید ،آنها براي تامين صلح در كشور تلاش هاي را به راه انداخته اند، ولي تلاشهاي یکجانبه برای تامین صلح در افغانستان موثر نيست او ابراز امیدواری ميكند که طالبان نیز یک  قدم به جلو بگذارند. این مسوول شورای عالی صلح افغانستان همچنین میگوید که در میان گروه طالبان افرادی وجود داردکه مایل به مذاکره باحکومت اند، اما آنهاتحت فشار برخی ازحلقاتی قراردارند که خواهان ادامه جنگ در افغانستان اند.

او واضح ساخت، عده يي از اعضای گروه طالبان میخواهند صلح ازراه گفتگو در افغانستان تامین گردد، اما آنها به گونهء تحت فشار قراردارند كه درنتيجه همین فشارها بعضی از افراد طالبان جان شان را ازدست داده اند.

این درحالیست که حلقه های استخباراتی منطقه در تلاش به هم زدن روند صلح در افغانستان اند و شماری از اعضای طالبان به دلیل داشتن تمایل با مصالحه  در پاکستان زندانی اند.

گفته های رييس دارالانشای شورای عالی صلح را با شماری از آگاهان سیاسی مورد  بحث قراردادیم.

 معین مرستیال عضو رهبری حزب حق وعدالت ضمن تائيد گفته های معصوم ستانکزی رییس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید: بسیار واضح است حلقاتی استخباراتی منطقه که رهبری طالبان به آنها وابسته است  نمی گذارند تا طالبان با روند صلح دولت افغانستان یکجا شوند.

وی گفت تازمانیکه اهداف این حلقات در افغانستان تامین نشود و خواسته های آنها بر آورده نگردد نه تنها  طالبان را بل دیگر گروه های  مخالف مسلح دولت افغانستان راکه به گونه با آنها وابسته اند اجازه نمی دهند تا به مذاکره با دولت آماده شوند.

وی به صورت مشخص از شبکه استخباراتی پاکستان نام برده میگوید  پاکستانی ها این را میدانند که  گشایش گره صلح افغانستان در پیش آنهاهست. بنآ تازمانیکه این  گروه ها از زیر فشار حلقات استخباراتی  نجات پیدا نکنند، نمیتوان صلح را درکشور  تامین کرد.

مرستیال میگوید گرفتن تماس به صورت انفرادی از سوی حکومت افغانستان با افراد مشخص  طالبان راه رسیدن به صلح  را طویل میسازند.

وحید مژده کار شناس دیگر مسایل سیاسی در رابطه به روند صلح و گفته های اخیر ستانکزی به آژانس باختر گفت: به نظر من زمانیکه حرف از مذاکره و صلح به میان میاید طالبان براي امتیاز گیری بیشتر فعال میشوند.

تاحال هیچ نوع مذاکره  شروع نشده است و امید صلح هم  نیست و سفراخیر رئیس جمهور به قطر، و بازگشایی دفتر برای طالبان تلاش صلح را با آن طالبان كه در پاكستان اند قطع نموده است.

وحید مژده اضافه ميدارد طالبان از حرف های نظیر گفتگو های صلح بیشتر امتیار گيري مينمايند، هرزمانیکه حرف از تحرک این پروسه  به میان مییاید طالبان  نیز شرایط تازه وضع میکنند.

مژده نیز به گفتگوهای صلح با طالبان چندان امیدوار نیست.

یک عضو شورای ملی که نمی خواهد نامش گرفته شود میگوید: تلاشهای دولت افغانستان و شورای عالی صلح در خور اهمیت وستایش میباشد مگر نسبت به روند صلح درکشور بی باوری های زیادی وجود دارد،

در حالیکه روند صلح موفقیت های زيادي دارد مگر این موفقیت ها چندان توضیح داده نشده است.

او از مقامات حکومتی و مسوولان شورای عالی صلح میخواهد تا از لفافه گویی ها دست بردارند و از انکشافات در مذاکرات صلح مردم را آگاه سازند تامردم بدانند که مسیر صلح راهش را هدفمند می پیماید و نباید نسبت به آن بی باور بود.

چهارشنبه ، 21 حمل 1392 ، 06:56

علمای دینی :حملات انتحاری حرام قطعی است

Written by manager

 

کابل باختر/ 20/ حمل

شماری از علمای دینی درکشور حملات انتحاری را از دیدگاه اسلام حرام قطعی دانسته عاملان چنین وقایع راشرمسار دنيا  و آخرت میدانند.

به گزارش آژانس باختر، این علما درحالی ازحرام بودن قطعی حملات انتحاری سخن میگویند که اخیراً درچنین یک حمله در ولایت فراه شماری زیادی از هموطنان ما جان شان را ازدست دادند قبل ازاین نیز بخش های از کشور ما شاهد چنین رویداد های بوده که عمدتاً به مرگ افراد ملکی منجمله زنان و کودکان انجامیده است . با تاسف این اعمال بنام اسلام و بنام جهاد انجام میشود درحالیکه قرآن عظیم الشان قتل غیر موجه و بی دلیل راگناه کبیره دانسته که جزاي برای عامل آن دوزخ برای هميشه است .

 با وجود آنکه دررابطه به انتحار ( خودکشی ) و قتل بیگناهان قرآن پاک صریعاً حرف زده با آنهم دربرخی ازحلقه های مذهبی مخصوصاً حلقه های مذهبی پاکستان یا این گونه حملات را به سلیقه خود تعبیر مثبت می نمایند و یا این که درقبال عاملان آن سکوت اختیار نموده اند  و یا هم که این گونه حملات را در افغانستان جایزو درپاکستان ناجایز دانسته اند.

درنیمه ماه حوت  سال گذشته هجری خورشیدی شماری از علمای دینی کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه گردهم آمدند و آنچه  درافغانستان تحت پوشش اسلام انجام میشود و باعث کشتار مردم و تخریب درافغانستان میگردد محکوم نموده و بر حرام بودن حملات انتحاری تاکید کردند. روز گذشته ( دوشنبه 19 حمل ) تعدادی از علمای دینی و فعالان مدنی درکابل با برگزاری  يك نشست. آنچه در استانبول فیصله شده بود يكبار ديگر آن را تائيد كردند.

مولوي عبدالله از ولایت زابل به آژانس باخترگفت:حملات انتحاری و انفجاری دردین اسلام به اساس قرآن کریم و حاديث نبوي  ناجایز و ناروا است این نظرمن نیست نظر قرآن شریعت آنرا گفته است .

 او از طالبان سوال کرد آدرس آیات و آن حدیث را دهندکه درآن حملات انتحاری روا دانسته شده است .اين عالم دين ادامه ميدهد ما مسلمانان پیرو قرآن هستیم از طالب ميخواهيم  آیت را واضح سازد  كه انتحار و انفجاردر اسلام حلال است نشان دهد .

مولوي عبدالوهاب  از ولایت لوگر دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت ، حملات انتحاری جوا زندارد بخاطریکه سبب قتل و زخمی شدن ده ها فرد بيگناه ومسلمان میگردد و اگر هدف کشتن یک خارجی باشد و بازهم جواز ندارد زیرا جرم خارجی نيز بايد مشهود و هویدا باشد درحالیکه درچنین حملات ، تکلیف بیشتر را مسلمانان متقبل میشوند درحمله انتحاری و انفجارها که 99 فیصد را مردم بی گناه زن ، طفل ، پیرمرد متقبل مي شوند . این عالم دین ادامه میدهد.

 کسانیکه مرتکب حمله انتحاری میشوند حکم فقه های ماست که او قاتل نفس گفته میشودکسی قاتل نفس شود حتی نماز جنازه اش خوانده نمیشود.

 غسل همه داده نمیشود.

یک اشتراک کننده دیگر این نشست گفت، حملات انتحاری ، انفجاردر دین اسلام یک عمل غیر انسانی ، غیر اسلامي و ناروا میباشد .

خداوند درقرآن حکم کرده است که نفس های تان را نکشید پس از دیدگاه دین و ازنگاه عقل و منطق روح یک هدیه خداوندی است مالک آن خداوند میباشد که باید آن را خداوند بگیرد پس ما نمیتوانیم عامل مرگ دیگران باشیم از نظر من عمل انتحاری عمل ناروا بوده است .

کسانیکه این عمل را انجام میدهند جایش جهنم است که بار ، بار زنده میشود و بازهم میمیرد .

 آنچه را این علما بیان داشتند منشأ دینی دارد درحالیکه طالبان زیر تاثیر سازمان های استخباراتی دين را وسیله برای اهداف خود قرار داده اند.

 (عبدالخالق – برمک)

 

کابل باختر/ 19/ حمل

معین مسلکی و پالیسی وزارت فواید عامه میگوید: با وصف آنکه جاده  ها و شاهراه های مواصلاتی افغانستان به شکل معیاری ساختمان گردیده است، مگر حجم بیش از حد انتقالات امتعهء ترانزیت داخلی و خارجی و عدم حفظ و مراقبت باعث تخریب فرش سرک ها گردیده است.

انجنیر احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه درمصاحبه يي با نثاراحمد نویر خبرنگار آژانس باختر گفت : اگر به حفظ ومرا قبت جاده ها و شاهراه های کشور توجه جدی صورت نگیرد، تا ده سال آینده ما سرک جديد و پخته نخواهیم داشت ، اظهارات این مقام دولتی درحالی بیان میشود که درجریان ده سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری به ساخت و ساز جاده ها و شاهراه ها درکشور صورت گرفته مگر با تاسف اين جاده ها و شاهراه ها از کیفیت لازم برخوردار نمی باشند . معین وزارت فواید عامه با پذیرفتن این مشکل میگوید :برای جلوگیری از تخریب بیشتر جاده ها، ما سالانه به يكصد ملیون دالر ضرورت داریم، ولی عدم وجوه مالی قوی براي حفظ و مراقبت جدی از سرک ها ، عبور و مرور وسایط تناژ بلند، نبود راه بحری وخط آهن درکشور ، حجم زیاد انتقالات امتعه داخلی و خارجی از عوامل عمده تخریب جاده ها درکشور شمرده ميشود، فرش سرک یک بخش پرهزینه درساخت جاده محسوب میشود که بدون محاسبه انجنیری نمیتوان آن را احداث کرد.

وي گفت: وزن معیاری بالای جاده دوازده تن اکسل است ولی درافغانستان سكتور خصوصی و راننده گان آنرا مراعات نکرده وسایط شانرا با اکسل های مختلف اضافه از ظرفیت استندرد الی پنجاه تن و حتي اضافه تر از آن بارگیری مینمایند که زمينه را براي تخريب سرکها مساعد ميسازد و باعث تخریب زود هنگام جاده ها میگردد، دراین راستا پولیس و ترافیک شاهراه مانع اين وسايط نمي شوند .

 وی افزود: به خاطر رفع این معضل درنقاط مختلف ترازوهای با تناژ بلند ایجادگردیده است ولی بازهم تخلفات صورت میگيرد و به خاطر رفع این معضل هشت پایه ترازوي تناژ بلندسیار را از کشور هند خریداری نموده و درآینده نزدیک این ترازوهای سیاررا به كشور وارد و مورد استفاده قرار خواهیم داد و از هرنقطه میتوانیم جلوتخلفات اضافه باری وسایط  رابگيريم.

انجنیر احمد شاه وحید معین تخنیکی و پالیسی وزارت فواید عامه به این نظر است با جلوگیری از اضافه بارگیری وسایط ،مشکلات موجود ترافیکی که درشاهراه های کابل - جلال آباد، کابل- قندهار رخ مي دهد کاهش خواهد یافت و هم درمسیرهای طولانی باید دو راننده دریک موتر وجود داشته باشند .

ازطرف دیگر درمسیر کابل- قندهار اضافه از112 پلچک و دوازده پل کلان از اثر انفجار ها تخريب گرديده است و بخاطر ساختمان مجدد آن به مبلغ هنگفتی نیازاست که وزارت این پول را دردسترس ندارد تا درپهلوی این سرک ها یک خط یا دوخط دیگر احداث نمايد بخصوص درسرک های حلقوی و سرک های که به سرحدات وصل میشود، از نقطه نظر اقتصادی نقش عمده و اساسی را دررشد اقتصاد کشور دارد.

 به گفته وی تمام سرک هاي کشور به شکل معیاری و اساسی احداث گردیده است ولی جوابگوی این ترافیک سنگین نمیباشد.

وی علاوه کرد :در تمام سرک های کشور که توسط موسسات و دونر ها احداث شده است بیشتر به ساختمان فکر شده، نه  به خاطر حفظ و مراقبت آن، درحالیکه ماامروزدراین راستا بودجه مشخص نداریم .

 وي به خاطر حفظ و مراقبت جاده ها برایجاد یک سیستم منظم جمعاوری عواید حق العبور و تکس تاکید داشته میگوید که پول جمع آوری شده از این مدرک دریک کد مشخص گنجانیده شود، چنانچه دریکسال حدود شصت ملیون دالر دراین کد جمع آوري گرديده كه درصورت ترمیم جاده ها ازآن استفاده خواهد شد.

به گفته معین وزارت فواید عامه در افغانستان حدود هفت هزار کیلو متر سرک اساسی و پخته، سه هزار و چهارصدوشصت و دوکیلو متر سرک هاي حلقوی، حدود دوازده هزار کیلو متر سرک هاي جغلی، حدود پنجاه هزار کیلو متر سرک های خاکی که قریه هاي افغانستان را با هم وصل میکنند وجود دارد و نیاز به احداث یکصدو بیست و پنج هزارکیلو متر سرک دیگر وجود دارد.

به گفته وحید، سرک های افغانستان نیاز به ترمیمات اساسی دارد و از نظر تخنیکی هرسرک که ساخته میشود بعدازپنجسال روی آن یک پکنس باید گرفته شود و این كار عمر سرک را زیاد میسازد، ضمناً سرک های قيريزي شده ما به حفظ و مراقبت بسیار جدی نیاز دارند چون پول فوق العاده زیادی بالاي آن مصرف شده که به کمک جامعه جهانی احداث شده است درغیر آن افغانستان طی ده سال گذشته قادر به احداث آن نبود و حدود چهاراعشاریه نه تريلیون دالر روی سرک های افغانستان سرمایه گذاری شده است.

 او میگوید تمام سرک های که دراین مدت به کمک جامعه جهانی احداث شده، به کشور ها و موسسات بیرونی بوده و دولت افغانستان دراین راستا حتی نقش ناظر را هم نداشته است .

 وی اضافه كرد، در چند سال اخیر بانک انکشاف آسیايی و بانک جهانی دربخش های زیر بنائی به افغانستان کمک زیادي کرده اند و احداث سرک که ازطریق دولت به قرار داد ،داده میشود به مراتب باکیفیت تر و مناسب تر از آن است که قبلاً از سوی دونر ها ساخته شده است .

به گفتهء وي، احداث سرک درسالهای 2005 در شاهراه كابل قندهار یک کیلو متر قيرريزي آن ششصد هزار دالر بود، ولي اکنون احداث یک کیلو متر ز یادتر از دوملیون دالر هزینه برمیدارد.

 انجنیر احمد شاه وحید دراخیر گفت: به خاطر جلوگیری از  اضافه باری وسایط مقرره طرح شده که بعداز طی مراحل به اجرا در خواهد آمد و درآن جریمه های سنگین برای هر پنج تن اضافه بار فی تن هفت هزار و پنجصد افغانی تا ده تن دو چند و از 15 تن سه چند جریمه درنظر گرفته شده است و همچنان ضبط وسایط و معرفی متخلفان به مراجع عدلی و قضایی کشور نیز شامل اين برنامه است تا از تخریب بیشتر جاده ها جلوگیری شود.

معین تخنیکی وزارت فواید عامه اضافه داشت که کار غرض تکمیل پروژه سرک حلقوی با ساخت سه هزارو چهارصدو شصت و دو کیلو متر ادامه دارد که نودفیصد كار آن تکمیل گرديده و ده فیصد روی بعضی معاذیر در ساختمان آن معطلي صورت گرفته است .

او هشدار داد هرگاه در حفظ و مراقبت سرک های قيرريزي شده ، جغلی وخاکی توجه جدی صورت نگیرد، تا ده سال آینده ما نه سرک جديد و نه سرک قيرريزي شده خواهیم داشت و به خاطر رفع این معضل بزرگ ، درحفظ این سرمایه ملی و شاه رگ های اقتصادی كشور، راننده گان ترانسپورت ، سكتور خصوصی ودولتي و وزارت های ذیربط همه در زمینه توجه کنند و این فرهنگ را نهادینه سازند و سرک را منحیث یک سرمایه ملی فکر کنند .

 ( نویر)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL