???? ، 10 ????? 1397 ، 11:41

سیگار: توافق با حکمتیار بر روند صلح تاثیر نداشته است // سخنگوی حزب اسلامی: ازظرفیت های حزب استفاده نشده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر۱۰سنبله
اداره تفتیش مرکزی امریکا( سیگار)که بر باز سازی افغانستان  نظارت دارد اعلام داشت که توافق صلح دولت افغانستان  با جناح گلبدین حکمتیاردر حزب اسلامی، "تاثیر قطعی" بر روند مذاکرات صلح در این کشور نداشته و نتوانسته مایه جذب سایر گروه به شمول طالبان به روند گفتگو های صلح گردد.
در گزارش آمده است که شماری از مقامات افغانستان به شمول محمد اشرف غنی امیدوار بودند که توافق صلح با حکمتیار، شرایط را برای توافق صلح با سایر گروه های مسلح در آن کشور آماده میسازد .
سیگارهمچنان به نقل از وزارت خارجۀ ایالات متحده گزارش داده است که از دید واشنگتن توافق صلح با رهبر یک شاخه حزب اسلامی بر سایر گروه ها به شمول طالبان "تاثیر قاطعی" نداشته است.
باانهم وزارت خارجۀ ایالات متحده، توافق صلح با حکمتیار را هنوز هم مهم تلقی می کند، زیرا یکجا شدن این حزب به روند صلح شاید سایر گروه های مسلح به خصوص آنعده از گروه هایی که نقش سیاسی حکمتیار را پس از یکجا شدن به روند صلح مشاهده می کنند، ترغیب به روند صلح کند و شاید او بتواند جهت اقناع گروه طالبان و رهبران شان برای پیوستن  حکمتیار به صلح گزینه‌ای مناسبی باشد، اما پس از پیوستن اوحکمتیار به پروسه صلح، هیچ گروه و شاخه‌ای از طالبان با حکومت صلح نکرده است و ظاهرا هیچ ارتباطی موثر بر روند صلح با رهبران طالبان نیز برقرار نشده است.
رئیس جمهور غنی بتاریخ هشتم ماه میزان سال ۱۹۹۵ خورشیدی، توافقنامه صلح را با جناح حکمتیاردر حزب اسلامی امضا کرد.
سیگار میگوید که بعد از امضای توافق صلح و ورود حکمتیار به کابل، رهبر حزب اسلامی در مسایل عمدۀ افغانستان از جمله روند مذاکرات صلح، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، مسایل قومی و زبانی و حضور نیروی های بین المللی مستقر در آن کشور موقفگیری کرده است، موقفگیری های که در برخی اوقات موجب تنش های لفظی با شماری از رقبای سیاسی اش از جمله عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت افغانستان شده است.
احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی نیز با تایید گزارش سیگار می گوید که توافق گلبدین با دولت نه تنها که بر روند صلح تاثیر نداشت بل باعث تشدید نفاق های نژادی ،مذهبی ،قومی وتنظیمی شده است .
سعیدی میفزاید ، با وجود آنکه در آغاز فکر میشد که با آمدن گلبدین دیگران هم روی پای بگذارند او اما چنین نشد وبر روند صلح هیچ تاثیر نکرد .
وی پول وامکانات را که بخاطر این پروسه اختصاص داده شده بود هدریافته دانسته می گوید میلیون ها افغانی و صدها میل سلاح  که در اختیارگلبدین  قرار گرفت هدر شده وهیچ تاثیر بر این پروسه نداشته است.
سعیدی طرح این توافق را یک عمل نابخشودنی دانسته میگوید جبران کردنش نابخشودنی است
برعلاوه این گفته ها ٬اتهامات دیگری نیز بر حزب اسلامی (جناح حکمتیار) وارد است که این گروه به نام رهایی زندانیان ان حزب دهها عضو گروه طالبان را از بند ازاد ساخت که اکثریت آنها دو باره به جنگ علیه نیروهای دولتی رو اوردند ضمنا شماری از قوماندانان این حزب در ولایت های بغلان و تخار عملا دربرابر دولت قرار دارند و یا هم به عنوان قوماندانان زور گویی تبارز کرده اند.
اما محمد امین کریم سخنگوی حزب اسلامی این اتهامات را رد کرده می گوید کسانی که ادعا دارند که افراد رها شده از زندان که مربوط حزب اسلامی هستند ودر جبهات جنگ علیه دولت میجنگند اگر از روی صداقت میگویند حداقل نام یک نفر را گرفته وبه اثبات برسانند .امین می گوید این اتهامات از سوی کسانی مطرح میشود که با حزب اسلامی مخالف اند واینها جنگ را مترادف خودمی بینند وبیشترین منافع سیاسی واقتصادی را در انحصار خود گرفته اند .
امین بی اثر بودن نقش گلبدین را در روند صلح چنین توضیح میدهد :
از 24بند توافقنامه صلح حتی یک بند آن نیز بصورت کامل از طرف دولت عملی نشده چون حزب اسلامی در قریه قریه هرولایت پایگاه مردمی دارد ومیتوانست در آوردن صلح نقش موثر داشته باشند به خصوص از سی هزار فرد مسلح حزب در این پروسه هیچنوع استفاده صورت نگرفت .
از توانایی های بالقوه حزب اسلامی در بخش های مسلکی ومدیریتی وسیاسی کوچکترین استفاده صورت نگرفت وهمه بخاطر موجودیت حلقات است که در داخل نظام هستند اما مخالف صلح هستند چون منافع این گروه درتداوم جنگ گره خورده .
امین میفزاید این حلقات در یافته اند که اگر توافقنامه صلح با حزب اسلامی وجه عملی بخود بگیردحضور واهمیت شان برچیده میشود.
وی از آمادگی پیوستن قوماندانان مخالف مسلح به روند صلح یاد آوری کرده می گوید صدها قوماندان حاضر اند از طریق مذاکره صلح حزب به این روند بپیوندنداما دولت ظرفیت سازی نکرده وی از مخالفین مسلح در ولایات کندز ،بغلان ،لغمان ،میدان وردک یاد کرد که 90 در صد آنان بخاطر مشکلات منطقوی به جنگ پرداخته اند چون مظالم بر آنان صورت گرفته وخواهان تامین عدالت هستند واگر مشکلات شان در منطقه حل شود حتما با دولت یکجا میشوند .
امین افزود هرگاه والیان ولایات یاد شده به دلخواه مردم انتخاب شود ما وعده میدهیم که در ظرف 6ماه امنیت را تامین کنیم .
شماری از آگاهان سیاسی با این گفته های آقای امین موافق نیستند ومیگویند که جناح گلبدین حکمتیاردرحزب اسلامی در خصوص خود مبالغه میکند در حالیکه این حزب درصحنه سیاسی داشت به یک جریان فراموش شده مبدل میگردید مگر حلقات به آن جان دوباره دادند.
باید گفته که منابع امنیتی و دفاعی کشور هم هنگام پیوستن حکمتیار با پروسه صلح گفته بودند که این حزب جبهات فعال ندارد.
حرف اخیر این که زمان و شرایط موجود در افغانستان به تحمل پذیری و ایجاد یک جبهه فعال مردمی نیاز دارد اگریکی قوت خود را به رخ مردم بکشد و دیگر آن را نفی کند ما راه رسیدن به تعریف منافع ملی را طولانی تر میسازم بهتر است که هر کس به اندازه توان خود در حل معضل این کشور فعال شود.
عبدالخالق/ نعمت

manager

Latest from manager

back to top