شنبه ، 10 سنبله 1397 ، 12:43

امضأ تفاهمنامه امنیتی با چین چه موثریت برای افغانستان خواهد داشت!؟

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل   باختر     ۱۰   سنبله
دولت چین خواستار تنظیم یک تفاهمنامه همکاری امنیتی چین با افغانستان در خصوص مبارزه با تروریزم وهمکاری های مرزی است.
این مساله در دیدار یک مقام  حکومتی چین با وزیر داخله مطرح گردید
ویس  احمد برمک وزیر امور داخله به روز پنجشنبه با چینگ گوپنیگ معاون وزارت داخله چین در امور مبارزه باتروریزم دیدار کرد دراین دیدار اقای چینگ گوپنگ خواستار تنظیم یک تفاهمنامه همکاری امنیتی میان چین وافغانستان در خصوص مبارزه با تروریزم وهمکاری های مرزی شد.
وی گفت که کشورش آماده است تا زمینه فراگیری آموزش های مسلکی را برای افسران پولیس ملی افغانستان در چین فراهم ساخته ودر تقویت نیروهای پولیس افغانستان در امر مبارزه با ترورزم همکاری بیشتر نماید.
برمک نیز در پاسخ به پیشنهاد های هیئت چینی گفت که در مبارزه با تروریزم نیاز به همکاری همه جانبه منطقه یی دارد وافغانستان از طرح سازنده کشور های منطقه در خصوص مبارزه موثر با ترورزیم استقبال میکند وآن را در سرکوب گروه های تروریزم وتامین امنیت کشور ومنطقه موثر میداند.
وزیر امور داخله تصریح کرد که مردم افغانستان در امر مبارزه با ترورزم قربانی های زیادی داده وجنگ تحمیلی جاری در افعانستان امنیت کل منتطقه را با مشکل مواجه ساخته ولازم است که تمامی کشور های منطقه در امر مبارزه با ترورزم مردم افغانستان را همکاری نمایند.
گفتنی است که این هیئت چینی بارهبری حکومت وحدت ملی نیز دیدار کرده وبر مبارزه مشترک دو کشور علیه ترورزم تاکید کرده است.
چین در حالی مساله امضا تفاهمنامه همکاری های امنیتی را با افغانستان مطرح میکند که افغانستان قبلا چنیت تفاهمنامه های را با بعضی از کشور های دیگر منجمله امریکا ٬ بریتانیا ٬ اتحادیه اروپا ٬ سازمان ناتو وهند امضا نموده است  مگر از ان هیچ منفعت بدست نیاورده است
همه این تفاهمنامه بخصوص امضا تفاهمنامه با امریکا ٬ ناتو و بریتانیا ٬ افغانستان را در جاده یکطرفه قرار داده است در این تفاهمنامه ها افغانستان باید در امر مبارزه با هراس افکنی مورد حمایت قرار گیرد و نیرو های نظامی این کشور ها  و یا سازمان ناتو که در افغانستان اند در بخش های گوناگون افغانستان را کمک خواهند کرد در حالیکه تنها یک ماده از این تفاهمنامه ها تطبیق شده که همان حضور نیروهای خارجی در افغانستان است و بس .
حالا که چین برای امضا یک تفاهمنامه امنیتی با افغانستان حرف میزند معلوم نیست که امضا این تفاهمنامه چه تغییری در وضعیت افغانستان خواهد داشت ؟
آگاهان امور امنیتی و سیاسی در افغانستان به این باور اند که افغانستان از رابطه نظامی خود با امریکا و کشورهای دیگر تجارب زیادی آموخته ونباید بازهم در مسیر گان نهاد که دیگرران دران راه شان را پیدا کنند مگر افغانستان در یک مسیر طولانی و بدون پایان قرار گیرد
این آگاهان تاکید دارند که افغانستان برای تثبیت موقعیت خود در قضایای منطقه یی به دوستان و همکاران راهبردی نیاز دارد مگر باید معلوم گردد که سهم کشور های که با افغانستان از همکاری های راهبردی سخن میگویند مگر در نهایت دنبال منافع خود اند در حل معضل افغانستان چه است ؟ چقدر منافع انها با منافع افغانستان  نزدیکی دارد؟
چین یک کشور همسایه افغانستان است که در تعریف روابط و سیاست خارجی افغانستان چنانکه رئیس جمهور غنی مشخص ساخته در رده اول قرار دارد مگر روابط چین  با پاکستان که از دید افغان ها عامل تمامی ناهنجاری های روان درافغانستان است مشخص تر تعریف شده است  .
چین به دلیل رقابت هائیکه با هند دارد اولویت های زیادی را برای پاکستان قایل است در وجود چنین یک رابطه تنگ میان چین و پاکستان ایا تفاهمنامه امنیتی انکشور با افغانستان هراس افکنی را در افغانستان که ریشه در پاکستان دارد مهار خواهد ساخت؟
چنین یک وضعیت دولتمردان افغانستان را به دقت و موشگافی زیاد وا میدارد  ختم  عبدالخالق شوخک

manager

Latest from manager

back to top