???? ، 25 ??? 1397 ، 11:39

آیندۀ افغانستان را قانون اساسی و اراده ملی تعیین می کند نه نسخه های بیرونی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل   باختر   25   حوت 
آیندۀ افغانستان مربوط به مردم این کشور است و تنها مردم افغانستان اند که می توانند آیندۀ سیاسی خود را تعیین کنند . نسخه های بیرونی گره گشاه مشکل نیست.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد ، ششمین دور مذاکرات  میان نمایندگان طالبان و امریکا در دوحه قطر خاتمه یافت مگر ازجزییات  کمتر اطلاعی در دست است.
مردم افغانستان از ابهاماتی که در گفت و گو های صلح میان طالبان و امریکا  وجود دارد نگران اند و هشدار می دهند که هر نوع توافق در غیاب دولت افغانستان که نماینده مشروع و قانونی مردم این کشوراست نزد مردم افغانستان اعتبار ندارد مگر آنکه رعایت قانون اساسی و ارزش های ملی در آن یک اصل باشد .در وجود چنین یک دیدگاه ،جایی برای پذیرش  نسخه های فرمایشی  اصلا وجود ندارد  مگر با تاسف بعضی چهره ها و حلقات برای خود حق می دهند  که در مسایل ابراز نظر کنند که شامل حیطه صلاحیت آنها نیست و ربطی برای آنها ندارد .
به تاز گی، عمران خان  نخست وزیر پاکستان از ایجاد حکومت جدید در افغانستان سخن گفته است .
او  با اشاره به دور اخیر مذاکرات بین امریکا و گروه طالبان گفته است که صلح به زودی در افغانستان برقرار می‌شود.
عمران خان این اظهارات  را در منطقه قبایلی باجور بیان کرده است و گفته است مذاکرت با طالبان آغاز شده است. یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که از همه افغان‌ها نمایندگی خواهد کرد. جنگ خاتمه می‌یابد و صلح در آنجا (افغانستان) برقرار می‌شود
اگاهان سیاسی این گفته های عمران را خیال بافی تصور می کنند پاکستان  که خود با انبوهی از مشکلات مواجه است و نخست وزیر عمران خان کار های خانگی زیادی دارد که باید برای بهبود زندگی مردم پاکستان انجام دهد مگرخود را زحمت می دهد و برای کشور نسخه و برنامه تعیین می کند که از خود صاحب دارد ، قانون اساسی و نظام منتخب دارد.
او شاید برای بیرون شدن از انزوا که پاکستان را تهدید می کند برای امریکا تعهدات داشته باشد و شاید هم بعضی سفارش های  او در مذاکرات طالبان و امریکا مد نظر گرفته شده باشد مگر انجام هر تصمیم گیری سیاسی به مردم افغانستان بر می گردد .
صلح یک ایده آرمانی برای مردم افغانستان است مگر مردم ما صلح آبرومندانه را ترجیع می دهند  نه صلح ذلت بار که نسخه آن در راولپندی و یا ایوان صدرتهیه شده باشد .
آنانی که برای افغانستان نسخه می دهند و راه حل را نشانی می کنند باید بدانند که مردم افغانستان در اول وانجام هر نوع مذاکره و انکشاف  در کنار دولت منتخب شان اند .  صائم

manager

Latest from manager

back to top