???? ، 17 ??? 1398 ، 13:13

نخست وزیر و تکرار یاوه گویی ها

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 17 حمل باختر
صدراعظم پاکستان یکبار دیگرگفته هایش را در مورد تشکیل حکومت موقت درافغانستان  تکرارکرد و گفته است که این یک مشوره برادرانه است .
گزارشگر آژانس باختر می نگارد٬ در حالی که نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان برای بحث های بیشتر در مورد  روند صلح درافغانستان در پاکستان به سر می برد  نخست وزیر آن کشور بار دیگر گفته هایش را در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان تکرار کرده است .
عمران خان صدراعظم پاکستان روز جمعه دریک گردهمایی  درشهر جمرود خیبر پشتون‌خوا،  گفته است  که اظهارات  او درموردتشکیل حکومت موقت درافغانستان صرف یک مشوره برادرانه است ونباید مداخله  درامور افغانستان تعبیر شود .
اوهمچنان گفته است که من یک پیشنهادبرادرانه به حکومت افغانستان دادم اما آنها خشمگین شدند ومن آموختم که بی طرفی به نفع همه است .
صدراعظم پاکستان درماه های  اخیر، درجریان نشست های خبری و گردهمایی ها  بارها از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حرف زده است؛ اظهاراتی که واکنش تند حکومت افغانستان را به دنبال داشته است.
اما وزارت خارجه پاکستان درمورد این واکنش ها با نشر اعلامیه یی گفته است که ازسخنان عمران خان  در مورد گفت وگو های صلح افغانستان  تعبیر نادرست شده است .
درحال حاضر صدراعظم پاکستان که برگفته های قبلی خود درمورد ایجاد اداره موقت درافغانستان تاکید دارد و آن را درحد یک پیشنهاد   به حکومت افغانستان عنوان می کند وزارت خارجه پاکستان بازهم با نشر اعلامیه خواهد  گفت که از سخنان نخست وزیر پاکستان تعبیر نادرست شده است .
این درحالیست  که زلمی خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نیز در واکنش به سخنان عمران خان در صفحه تویتر خود نوشته بود  که پاکستان در مذاکرات صلح با طالبان نقش سازنده بازی کرده است ، اما اظهارات اخیر عمران خان "سازنده" نیست.
به باور آگاهان سیاسی افغان تکرار مکرر صدراعظم پاکستان مبنی بر ایجاد حکومت موقت در افغانستان نمایانگر آن است که این کشور در تلاش است تا برنامه های مشخص و از قبل طرح ریزی شده را بر افغانستان تحمیل کند در حالی که مطابق قوانین بین المللی ٬ هر کشور حق دارد نظام و ساختار  سیاسی خود را داشته باشد و مطابق به اراده خود عمل کند .
پاکستان یک حکومت ضعیف در افغانستان می خواهد در حالی که نظام کنونی در افغانستان ٬ پاکستان را به جایش رهنمایی کرده است . آنچه را پاکستان نمی دانند این است که نسخه های بیرونی نمی تواند در افغانستان سازگار باشد بهتراست  آنانی که خود دچار مشکل اند نسخه و مشوره شان برای خود نگهدارند و طبیب درمان  خود باشند  .جاویدروشان

manager

Latest from manager

back to top