29 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شش طالب مسلح در زابل کشته شدند

شهرقلات ۲۹ میزان باختر شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان...

بخش هایی ازگیزاب ارزگان به دست طالبان سقوط کرد

بخش هایی ازگیزاب ارزگان به دست طالبان سقوط کرد

شهرترینکوت ۲۹ میزان باختر درحمله های اخیر طالبان بیشترین بخش های...

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه‌های چاپی غیر حکومتی در پایتخت

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه‌های چاپی غیر حکومتی در پایتخت

کابل 29 میزان 1398/ باختر شماری از روزنامه های چاپی غیر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


شنبه ، 25 جوزا 1398 ، 13:23

در یک شبانه روزحد اقل صد عضو گروه طالبان در کشورکشته می شوند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر25جوزا
مقامات وزارت دفاع افغانستان می گویند که روزانه٬ حداقل صدعضو گروه طالبان در جنگ بانیروهای دولتی کشته می شوند.
گزارشگرآژانس باخترمی نگارد، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانه ها گفته است (یافته های آنان نشان می دهد که در یک شبانه روز تاصد عضوطالبان درکشور کشته می شوند.
این در حالی است که وزارت دفاع ملی حداقل در ۲۴ ساعت٬ ۱۲ عملیات تصفیه یی را انجام می دهد که درآن به گونۀ اوسط بیش از یک صد طالب کشته می شوند.)
افغانستان یک کشور درگیر بحران است، جنگ به یک امر معمول در این کشور مبدل شده است، در حالی که جنگ تاثیرات مخرب روانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برجامعه افغانی وارد کرده است.
  با آن که مردم افغانستان در جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان فرق زیادی قایل اند و به این باور اند  که اولی برای داعیه مادروطن٬  در جنگ است و دومی در نیابت بیگانگان برای منافع آنان خون می ریزند و ویران می کنند.
مگر تلفات روز افزون طالبان در جهبه جنگ نه تنها برای مردم٬ بل برای دولت افغانستان نیز یک خبر نا خوش است، زیرا  تلفات سنگین طالبان٬ برای اجتماع افغانی تاثیرات سو دارد. 
در گام نخست ازدیاد تلفات در میدان جنگ٬ صرف نظر از این که٬ کی در آن کشته می شود٬ نیروی فزیکی درکشور را تضعیف می کند ٬ به شمار مادران داغ دیده می افزاید٬ شمار یتیمان و بیوه زنان را ازدیاد می بخشد٬ بنیان خانواده رااز بین می برد وبه چندین نسل٬ از لحاظ روانی آسیب می رساند.
امروز موجودیت اضافه از ششصد هزار بیوه زن در افغانستان و موجودیت اضافه از دو ملیون زن ٬ دختر و مادر بی سرپرست در کشور ٬ و ملیون ها یتیم ٬ یک داستان دردناک  و نا هنجار در جامعه افغانی است .
این همه بیوه زنان٬ دختران٬ مادران و زنان بی سرپرست و کودکان یتیم بازماندگان نیروهای دولتی نیستند بل بیشتر آنان بازماند گان افراد مسلح مخالف اند که در یک جنگ بیهوده کشته شده اند. 
باتاسف گروه های مسلح مخالف همیشه از ازدیاد تلفات نظامیان سخن گفته اند ونسبت به آن فخر فروشی می کنند در حالی که مردم و دولت افغانستان  از ازدیاد تلفات گروه های مسلح متاسف اند و پیامد آن را برای جامعه افغانی درد آور می دانند.
این ضرب المثل که می گویند ( در جنگ خشک و تر می سوزد) معنا و مفهوم وسیع و پرباری دارد یعنی جنگ عاطفه ندارد، دوست و دشمن را فرق نمی کند بل برای همه آسیب می رساند در حالی که صلح و آشتی می تواند زندگی بسیاری ها را نجات بدهد و شیرازه خانواده و اجتماع را مستحکم و پایدار کند.
پس بهتر است اوضاع ووضعیت کشور را با  مصلحت و کرامت انسانی دنبال کنیم،  به جنگ٬ خشونت٬ وحشت و دهشت نه بگوییم و زندگی انسان و انسانیت را ارزش دهیم.
همچنان برای طالبان لازمی است و درک کنند که صلح خیر است وصلح می تواند زندگی مردم زیادی٬ منجمله افراد آنان را حفظ کند . آنان باید به خواست مردم لبیک گویند٬ از لجاجت و سرکشی  دست بکشند و حداقل به زندگی افراد خود دل بسوزانند .   ختم   تحلیل سیاسی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.