04 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرحله نهایی آزمایش چهارمین واکسین ویروس کرونادرامریکا آغاز شد

مرحله نهایی آزمایش چهارمین واکسین ویروس کرونادرامریکا آغاز شد

واشنگتن/ وی او ای /۴ميزان/باختر شرکت داروسازی امریکایی جانسن وجانسن...

ريیس جمهورغنی وصدراعظم پاکستان،صحبت تیلفونی کردند

ريیس جمهورغنی وصدراعظم پاکستان،صحبت تیلفونی کردند

کابل/ ۴میزان / باختر محمد اشرف غنی ريیس جمهوری اسلامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

?????? ، 17 ????? 1398 ، 12:47

دسترسی زندانیان به مواد مخدر٬ معمای حل ناشده در زندان های کشور

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۱۷/ سرطان
این گفته های وزیر صحت عامه که می گوید٬ از هر صد زندانی شصت تن آنان معتاد به مواد مخدر اند٬این مساله را بازگو می کند که دسترسی زندانیان به مودامخدردر زندان ها سهل وآسان است.
گزارشگرآژانس باختر می نگارد٬فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز گذشته حین گشایش یک مرکز تداوی معتادان درزندان پلچرخی گفت: ازمیان هرصد زندانی که در زندان ها معاینه شده اند شصت درصد آنان به موادمخدر معتاد استند.
به گفته وزیر صحت عامه٬درمعاینه که ازسوی این وزارت صورت گرفته است نشان می دهدکه در هرصد زندانی٬حدود شصت نفر آنان ٬ ازانواع موادمخدرمنجمله چرس و تابلیت(ک)استفاده می کنند.
داکتر فیروز گفت٬ از زندانیان که معتاد اند٬ انتظارهرعمل متصور است. زمانی که داخل زندان پلچرخی می شوند موادبرای شان نمی رسد یا دست به خودکشی می زنند یاکسی دیگری را می کشند.
وزیر صحت عامه می گوید که یکهزار و دوصد زندانی پیش ازآن که زندانی شوند معتاد بودند.
موجودیت دهها معتاد مواد مخدردرزندان پلچرخی٬ این مساله راوضاحت می بخشد که حتا نهاد های اجرا کننده قانون و محلات سلب آزادیً٬ نیز از دست مافیای مواد مخدر در امان نیستند.
باآن که منابع امنیتی می گویند که انتقال مواد مخدر به داخل زندان ها کارسهل و آسان نیست مگر موجودیت شماری زیادی از معتادان در این زندان٬ این مساله را واضح میسازد که دسترسی به مواد مخدر درداخل زندان ها کارمشکل نیست  و معتادان به آسانی به این مواد دسترسی دارند.
شماری اززندانیان خود به رسانه ها گفته اندکه دسترسی به مواد مخدر در داخل زندان برای شان مشکل نیست ٬ زندانیان اند که مواد مخدر می فروشند.
اکنون این سوال مطرح می شود که چه کسانی مواد مخدر را به داخل زندان ها انتقال می دهند ؟
شماری از زندانیان گفته اند که بیشتر مواد ذریعه پایوازان محبوسی به داخل زندان انتقال می یابد و این کار بیشتر ذریعه کودکان انجام می شود.
اماجنرال عبدالحلیم کوهستانی رییس محابس و توقیف خانه های افغانستان٬ دسترسی آسان به موادمخدر را درزندان پلچرخی نمی پذیرد و می گوید: درزندان پلچرخی و زندان های دیگر کشور پیدا کردن موادمخدر بسیار محدود است وقتی که محبوسان از توقیف خانه ها و نظارت خانه ها به زندان مرکزی پلچرخی انتقال می یابند دربین صد نفر ۴۰ تا ۵۰ نفر معتاد می باشد وقتیکه ازسوی مرکز صحی زندان پلچرخی تحت معاینه قرارمی گیرند قبل ازآمدن به زندان، آنها معتاد می باشند.
اوتاکید دارد که مساله اعتیاد به گونه جدی تحت مراقبت است  و معتادان بیشتر کسانی اند که قبل از انتقال به زندان٬ معتادبوده اند.
جنرال کوهستانی گفته است: « دریک سال گذشته ۳۰۰ قضیه از پایوازان و ۱۸ قضیه از منسوبان پولیس به اتهام انتقال و قاچاق مواد مخدر به داخل زندان پلچرخی بررسی شده است و به څارنوالی محول شده است.»
شماری از کارشناسان نظامی مساله خرید و فروش مواد مخدر در زندان های کشور را یک مساله بحث برانگیز دانستند و می گویند که این معضل از گذشته ها در زندان های کشور وجود داشت و مسوولان موفق به مهارآن نشده اند.
این آگاهان تاکیددارند که محلات سلب آزادی٬ جای که مجرمان باید تربیه مجدد شوند نیز مصوون ازجنایتکاران و سازمان های مافیای نیستند . مسوولان به جای حاشیه روی، این حقیقت تلخ را بپذیرندکه زندانیان به مواد مخدر دسترسی دارند وباید به معمای٬ دسترسی زندانیان به مواد مخدرپایان داده شود. فریبا/ صائم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.