?????? ، 23 ????? 1398 ، 12:58

نیویارک تایمز: طالبان به جای نظامیان از خانواده های آنان انتقام می‌گیرند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  باختر   ۲۳ سرطان
یک روز نامه امریکایی طالبان را متهم کرده است که از عرف افغانی عدول کرده اند  ٬در مواردی٬انتقام نظامیان افغان را از خانواده های آنان گرفته اند.
نیویارک تایمز نوشته است که طالبان خانواده های نظامیان افغان را نیز دشمن شان فکر می کنند و انتقام شان را از آنان می گیرند حتا آنان را به محافل عروسی و یا رویداد های دیگر اجتماعی دعوت می کنند مگر با پا گذاشتن بر رسم و عنعنات افغانی آنان را می کشند.
نیویورک تایمز، به یک حادثه اشاره می کند که در ماه ثور امسال اتفاق افتاد و طالبان زن یک سرباز اردوی ملی را با پسر سیزده ساله اش کشتند.
این رویداد درماه ثور در یکی از قریه های ولسوالی احمدخیل پکتیا اتفاق افتاد. قاری عزیزالله که قومندان طالبان در منطقه است، زن و پسر سیزده ساله خواهر زاده خود را که سرباز اردوی ملی است به عروسی یکی از فرزندانش دعوت کرد مگر سرانجام آنان را به این جرم که شوهر و پدر شان سرباز اردوی ملی است، به رگبار بست و کشت .
روز نامه می نویسد که در فرهنگ و عرف افغانان مهمان جایگاه ویژه دارد و صاحب خانه خود را مکلف به میزبانی مناسب از او می داند.
در کنار آن افغانان آسیب رساندن به زنان و کودکان را برای خود یک ننگ می دانند حتا به زن و کودک دشمن شان پناه می دهند و از آنان حمایت می کنند.
مگر عزیزالله از این عرف و عنعنه افغانان عدول کرده است.
او در گام نخست مهمان خود را کشته است و باز یک زن و یک کودک را به قتل رسانده است.
این قتل به هرنام و عنوانی که انجام شده است عدول و تخطی از عنعنات افغانان است.
به نوشته این روزنامه امریکاییان، کشتن مهمان در فرهنگ مردم افغانستان بسیار زشت است.
تنها حادثه ولسوالی احمد خیل نیست که جنون انتقام طالبان را بازگو می کند
قبل از این حادثه ٬ دو خواهردر بدخشان از سوی مامای شان کشته شدند یکی ازآنان در دستگاه پولیس کار می  کرد و دومی به جرم خواهر بودن یک عضو پولیس کشته شد.
در یک حادثه دیگر٬ طالبان در بدخشان یک زن را که عضوپولیس بود با شوهرش کشتند ٬ خودش را به جرم پولیس بودن و شوهرش را به جرم  همسر بودن یک پولیس به گلوله بستند از این دو٬ شش کودک قد و نیم قد باقی مانده است.
تازه ترین حادثه به قتل دسته جمعی یک خانواده در خستک وردوج بدخشان برمی گردد ٬ هفت عضو یک خانواده که در میان شان زنان نیز شامل بودند به جرم این که یکی از اعضای خانواده شان برای پولیس محلی کار می کند تیرباران شدند.
در کنار این گونه وقایع٬ بار ها افراد نفوذی طالبان در پاسگاه های پولیس ٬ همقطاران شان را در خواب به گلوله بسته اند و فرار کرده اند.
درحالی که مردم افغانستان را یک فلسفه  مشهور است  که می گویند( مار هم در خواب به کسی آسیب نمی رساند) مگرطالبان در خواب هم بر انسان ها حمله می کنند.
این همه نشان می دهد که طالبان ارزش ها وعرف افغانی را هم از یاد برده اند و برای رسیدن به مقاصد شان قساوت را پیشه کرده اند .
روزنامه گفته است خیانت، نفوذ و سایر تاکتیک های جنگی در تاریخ نبرد طولانی افغانستان بسیار استفاده شده است، اما دورویی و کشتن مهمان در فرهنگ افغانستان جای ندارد، موضوعی که این روزها طالبان از آن برای انتقام از نظامیان افغان استفاده می‌کنند.تحلیل سیاسی

manager

Latest from manager

back to top