?????? ، 14 ??? 1398 ، 12:47

اختلاس سه نظامی امریکایی از پول های پروژه های بشردوستانه درافغانستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل   باختر   ۱۴   اسد
غرب٬ در حالی افغانستان را یک کشور آلوده به فساد معرفی می کند که بازداشت ومحاکمه سه نظامی امریکا به اتهام اختلاس  از پول های پروژه های بشر دوستانه در افغانستان ٬ نشان می دهد که خارجیان در ترویج فساد اداری در افغانستان نقش داشته اند.
گزارشگرآژانس باختر می نگارد:نشریه امریکایی استارز اند سترایپس٬ نوشته است ( سه نظامی امریکا که وابسته به نیروی هوایی آن کشور اند ٬حین انجام ماموریت در افغانستان٬ازمنابع مالی اختلاس کرده اند.
سر مفتش خاص امریکا  درامور بازسازی افغانستان به کانگرس امریکا  گزارشی داده است که غیر از این سه نفر٬نظامیان دیگری هم به اختلاس محکوم شده اند
سیگار دراین گزارش به کانگرس امریکا گفته است:این سه نظامی٬دریازده جون درمحکمه یی درکارولینای شمالی به جرم اختلاس  هنگام اعزام به افغانستان محکوم شناخته شدند و هرسه نظامی به سه سال عفو مشروط وپرداخت جریمه چهل هزار دالر وباز گرداندن چهل هزار دالردیگر ملزم دانسته شده اند.
این نظامیان بین جولای سال 2009 تا جنوری 2010 میلادی درافغانستان حضور داشتند وازمنابع مالی متعلق به پروژه های بشر دوستانه برای ایجاد زیرساخت ها برای مردم افغانستان ازجمله ایجاد جاده ها، مکتب وشفاخانه اختلاس کرده اند.
سیگار گفته است٬ این  نظامیان مبالغی ازدفتر مالی بگرام اختلاس می کردند ٬آن را به پول افغانی  تبدیل می کردند ،پول افغانی را به مرکز عملیاتی درنزدیکی جلال آباد انتقال می دادند و دوباره با تبدیل کردن پول افغانی به دالر آن را به حساب هایی درامریکا  انتقال می دادند.)
آگاهان سیاسی افغان می گویند که گزارش اخیر سیگار مبنی بر اختلاس سه نظامی امریکا از پول های پروژه های بشر دوستانه٬ نشان می دهد که خارجیان نه تنها خود در اختلاس در افغانستان دست داشته اند بل باعث ترویج فساد در افغانستان نیز شده اند.
افغانستان در زمره کشورهای اول آلوده به فساددر جهان معرفی شده است در حالی که این پدیده در طول هژده سال اخیرکه هم زمان با حضور نیروهای خارجی در افغانستان است رشد کرده است.
شماری ازآگاهان سیاسی افغان به این باور اند که خارجیان اراده برای حکومت سازی در افغانستان نداشتند بل یک افغانستان متلاشی شده از اقتصاد٬اجتماع و نظام ٬خواست آنان بود٬ترویج انواع فساد می توانست خارجیان را در رسیدن به این هدف در افغانستان کمک کند.
روی این منظور بود که کمک های بیرونی از زمان آغازبرنامه بازسازی افغانستان به موسسات غیر حکومتی (انجوها) سپرده شد٬موسساتی که خود را مسوول حسابدهی به هیچ نهاد رسمی و بین المللی نمی دانستند و برنامه هایی در بی کیفیتی تمام وبا هزینه های بزرگ عملی می شد .
بیشترین کمک های خارجی با افغانستان از مسیر همین موسسات مصرف شد درحالی که این موسسات در افغانستان فقیر٬ منازل گران قیمت را به کرایه گرفتند٬ ازآخرین موتر های مودل سال استفاده کردند٬ ودر رفت و آمد شان به افغانستان ٬هزینه زیادی کردند و در دادن پروژه ها٬ سلیقه یی و منفعت انگیز عمل کردند که امروز کار اکثر انجو ها پر هزینه مگر بی نتیجه ارزیابی شده است.
جامعه جهانی ملیارد ها دالر را به نام بازسازی افغانستان به آدرس ودولت و مردم افغانستان ثبت کرد. در حالی که دولت ومردم افغانستان هیچگاهی به آن دسترسی نداشتند.
مردم افغانستان باور دارند که اگر حرف ارزیابی ومحاسبه از پول کمک کنندگان خارجی به افغانستان مطرح می شود باید این محاسبه از خارجیان آٰغاز شود.
مانند آن سه نظامی امریکایی اختلاس کننده دیگر هم در میز محاکمه حضور خواهند یافت.  تحلیل سیاسی

Last modified on ?????? ، 14 ??? 1398 ، 13:17
manager

Latest from manager

back to top