??????? ، 24 ??? 1398 ، 11:27

جان ساپکو: ناتوتصمیم گرفت منسوبان نیروی هوایی افغان را آموزش ندهند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل   باختر   ۲۴   اسد
آگاهان سیاسی و کارشناسان نظامی افغان می گویند که دولت افغانستان باید در خصوص گزارش اخیر سیگار که می گوید٬ فرماندهی ماموریت قاطع در افغانستان برای آموزش افسران بخش هوایی ارتش این کشور برنامه دقیق ندارند باید خود به بررسی بپردازد.
گزارشگرآژانس باخترمی نگارد:سرمفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام داشته است٬ افسران نیروی هوایی افغان که از سوی آموزگاران امریکایی و ناتو  تحت آموزش قرار دارد قادر به انجام وظایف دقیق نیستند. به خصوص در قسمت پرتاب محموله برای نظامیان و پرتاب بمب بالای دشمن مشکلات دارند.
استارز اند استرایپس که یک رسانه غربی است ٬ به قول از جان ساپکو سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان نوشته است٬منسوبان  نیروی هوایی افغانستان تا جنوری امسال باید قادر می‌بودند تا عملیات بارریزی هوایی یا پرتاب محموله را انجام دهند
این ماموریت یکی از حیاتی‌ترین راه‌های تامین تدارکات برای نیروهای افغان است به خصوص برای آن نیروهایی که در محاصره قرار دارند و یا مسیر اکمالات شان از سوی دشمن بسته شده است ویا درمناطقی که میدان هوایی وامکان فرود آمدن چرخبال وجود ندارد٬ ماموریت بارریزی حیاتی است.
جان ساپکو گفته است باوجودی که بارریزی هوایی در برنامه آموزشی منسوبان  نیروی هوایی افغانستان قرار دارد اما مشاوران ناتو تصمیم گرفتند که  این نیرو را در این زمینه آموزش ندهند.
اوفرماندهی بخش هوایی ماموریت «حمایت قاطع» را هم متهم کرده است با وجود آن که مسوولیت آموزش منسوبان  نیروی هوایی افغانستان را به عهده دارد مگر یک برنامه آموزشی دقیق برای افسران نیروی هوایی افغان ندارد
سرمفتش ویژه وزارت دفاع امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان گفته است افسران نیروی هوایی افغانستان آموزش‌های لازم را برای هدف قرار ندادن  منسوبان نیروهای دولتی وجلوگیری از تلفات غیرنظامیان ندیده‌اند.
این گفته های سرمفتش ویژه امریکا می رساند که نیروهای خارجی در افغانستان نه تنها برای آموزِش منسوبان نیروی هوایی افغانستان برنامه وپلان منظم نداشته اند بل در صنوف دیگر نیز با بی تفاوتی عمل کرده اند.
کارشناسان نظامی می گویند: دولت افغانستان که به حکم قانون اساسی٬ مکلف به حمایت از اتباع و تجهیزنیروهای مسلح است باید روی گزارش اخیر سرمفتش سیگار تمرکز کند .
این جان ساپکو می گوید:(باوجودی که بارریزی هوایی در برنامه آموزشی منسوبان  نیروی هوایی افغانستان قرار داشت اما مشاوران ناتو تصمیم گرفتند تا که  این نیرو را در این زمینه آموزش ندهند.) این نشان دهنده یک حرکت سبوتاژگرایانه است که باید بررسی شود.
بسیار دیده شده است که سربازان ما در محاصره دشمن بوده اند یا کمکی دریافت نکرده اند و یا محموله پرتاب شده برای آنان در ساحه نفوذ دشمن پرتاب شده است و دشمن از آن سود گرفته است.
آگاهان نظامی مطرح می کنند٬ بسیاری طیاره های که ساخت شوروی سابق٬ در ارتش افغانستان وجود داشت وبه ابتدایی ترین ترمیم ضرورت داشت ٬مشاوران خارجی قصدی از ترمیم آن جلوگیری کردند.
در کنارآن به وضع معیشتی و زندگی کارکنان بخش هوایی که برای آموزش آنان هزینه وافرشده است توجه چندان نشده است این ها نشان می دهد که نیروهای خارجی به گونه عمدی از بازسازی نیروی هوایی افغانستان حاشیه رفته اند.
این آگاهان می گویند که یکی ازشرایط همکاری پاکستان با امریکاییان وغربیان٬ نگهداشتن ارتش افغانستان در یک محدوده خاص بوده است یعنی پاکستان باصراحت برای امریکاییان وغربی ها گفته است ٬ اگر توقع همکاری آن کشور را دارند باید ارتش افغانستان تا اندازه یی رشد کند که خطری متوجه پاکستان نباشد. غربیان این سفارش پاکستان را مدنظر دارند و آن را رعایت کرده اند.
این آگاهان تاکید دارند پس نیروهای خارجی نه تنها ممد برای تامین امنیت در افغانستان نبوده اند بل در مواردی٬عامل بازدارنده در امر رشد این نیروها بوده اند . صائم 

manager

Latest from manager

back to top