???????? ، 27 ????? 1398 ، 12:53

با انتحار و انفجار نمی توان به صلح رسید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  باختر   ۲۷ سنبله
حمله برهمایش های مردمی و  نهاد های عامه رانمی توان درچوکات شریعت وجهاد تعریف کرد و به آن فخر فروشی کرد.
گزارشگرآژانس باختر می نگارد: روز گذشته یک همایش مردمی در پروان و یک نهاد عامه در کابل از سوی هراس افگنان آماج قرار گرفت وامروز مرکز توزیع تذکره در شهر جلال آباد٬ گواه یک حمله هراس افگنانه بود . حوادث منتج به مرگ شمار زیادی از هموطنان ما شد و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
حمله بر اجتماعات مردمی و یا نهاد های عامه٬ عمل نفرت انگیز است که نشان می دهد٬ گروه های مسلح مخالف ناتوان تر از هرزمان دیگر اند و از طریق کشتن مردم و توسل به ارعاب٬وحشت ودهشت می کوشند خود را تحمیل کنند و از طرق نامشروع ٬خشن و نا کار٬موجودیت خود را ثابت کنند و خود رایک جریان مطرح در صحنه سیاسی و نظامی جا زنند.
با تاسف طالبان در هرسه حمله ادعا مسوولیت کردند .
این در حالیست که رییس جمهور امریکا گفت وگو های صلح با طالبان را در آخرین لحظه های آن لغو کرد وگفت روند صلح با طالبان مرده است.
مگر طالبان که قبل از تصمیم ترامپ٬از موضع بلند و قدرت حرف می زدند٬حالا راه های از سرگیری مذاکرات با امریکا را جستجو می کنند.
در این میان آنان(طالبان) خشونت و ازدیاد حمله های مسلح را که یک شیوه  وتکتیک قدیم است غرض فشار بر نیروهای امریکایی وافغان روی دست گرفته اند.
از زمان لغو مذاکرات میان امریکا وطالبان خشونت های این گروه بیشتر از هر زمان دیگر است ٬طالبان می کوشند از مسیروحشت و دهشت به اهداف سیاسی و راهبردی شان برسند
خشونت طالبان تنها باانتحار ووحشت خلاصه نمی شود این گروه به گونه فزاینده٬اخلال نظم در شاهراه ها را تعقیب می کند امروز بخشی زیادی از شاهراه بغلان ـ سمنگان وبغلان ـ کندزاز سوی طالبان تخریب شده است شاهراه کابل هرات هم از اثر فعالیت های تخریبی طالبان روزگاری خوش ندارد.
حمله بر مراکز صحی و یا مسدود کردن مراکز و مکان های آموزشی یا هم اخلال زندگی عادی مردم حرکات و اعمال شیطنت ی است که گروه طالبان به آن متوسل می شود.
این حمله ها٬تحجر و عقب گرا بودن طالبان را نشان می دهد و ثابت می کند که گروه ها ی هراس افگن برای ویرانی خلق شده اند و هیچ چیز به جز از ویرانی ، تخریب و وحشت را بلد نیستند.
طالبان غرض رسیدن به مقاصد شان که تطبیق برنامه های استخباراتی پاکستان و شمار دیگری از کشورها دریک اولویت است حاضر اند مرز انسانیت را بشکنند
جنایاتی که در روز های اخیر در افغانستان سر زده است ٬چنان جدی و نگران کننده است که رقم تلفات در ماه اسد در افغانستان بالاتر از تلفات در سوریه و یمن بوده است. در حالی که این دو کشور ناامن تر از افغانستان  معرفی شده بودند.
نهاد بین المللی گالوپ در سروی تازه خود افغانستان را مجذوب ترین کشور جهان معرفی داشته است و گفته است که هشتادو پنج فیصد مردم این کشور به زندگی نا باور اند.
عامل این ناهنجاری و این بی باوری کی است؟
طالبان اند که انتحار می کنند ٬انفجار می دهند٬می کشند و ویران می کنند .
این طالبان اند که خنده را از لبان مردم افغانستان گرفته اند و روزگار سختی بر مردم تحمیل کرده اند.
مگر پاکستان از درک این مساله عاجز است که نمی تواند با وسیله کردن طالبان و با انفجار و انتحار٬اراده یک ملت را تغییر دهد و طالبان هم به نوبه خود نمی توانند که از راه  خشونت و بربریت ٬خود و صلح ساختگی خود را بر افغانستان تحمیل کنند.
طالبان اگر افغان اندو اگرسرنوشت خود را وابسته به بقای این کشور می دانند باید درک کنندتا زمانی که افغانان خود تصمیم نگیرند یک مشت و یک پارچه نشوند اسلام آباد٫ مسکو ٬واشنگتن٬ بیجنگ وتهران و یا دوحه و ریاض برای صلح در افغانستان کاری کرده نمی توانند.
سیر تاریخ در افغانستان نشان داده است که نسخه های بیرونی در این کشور کارا نبوده است.
طالبان اگر افغان اند با مردم خود یکجا شوند تا یک حکومت با قاعده های وسیع در افغانستان شکل گیرد تا تمامی ناهنجاری های کنونی خاتمه یابد در حالی که جنگ و لجاجت شان بقای افغانستان وثبات این کشور را زیر سوال می برد. تحلیل سیاسی

manager

Latest from manager

back to top