???? ، 13 ????? 1398 ، 11:41

روز معلم وتکرار گلایه های معلمان از مسوولان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 13 میزان
روز معلم در حالی در کشور تجلیل می شود که بسیاری از معلمان از وضعیت بد اقتصادی می نالند و از زمامداران می خواهند که به وضعیت اقتصادی معلمان توجه کنند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: سیزدهم میزان مصادف است به روز معلم در کشور ، شاگردان مکاتب با اهدای تحفه ها به آموزگاران شان این روز را گرامی می دارند اما بیشترین معلمان از وضعیت بد اقتصادی که دامنگیر شان است می نالند.
تمنا یوسفزی ، یک تن از معلمان که در مکتب بی بی مهرو شهر کابل مصروف تدریس است در صحبت با خبرنگار آژانس باختر گفت :  زمانی که در مورد معلم صحبت می شود تصویری از مردان و زنان در برابرم مجسم می شود که با تن خسته  و روان نا آرام مصروف تدریس اند وآهی هم نمی کشند.
تمنا می گوید: معلم معمار اصلی جامعه است، معلم اساس گذار جامعه نوین است خلاصه معلم آینده ساز هر کشوری است اما در کشور من از روزگار بد ٬ معلم دچار مشکلاتی است که نیاز به توضیح ندارد
به هر صورت سال هااست که می گویند معلم قشر مهربان است ، معلم جامعه سازاست ، معلم آموزگار است، معلم آینده سازاست  اما هرگز به وضعیت بد معلم و اقتصاد بد معلم توجه نشده است.
بنا چه خوب بود که ما روز معلم را با تحفه ناچیز برای معلمان تبریگ می گفتیم که حداقل با بخششی یک ماه کرایه خانه اش.
خانم رحیمه معلم دیگری که در یکی از مکاتب شهر کابل آموزگار است  رنجش این گونه بازگو می کند سخت ترین زندگی ٬زندگی معلم است، معلم که خود سال  هاتحصیل کرد  و سال ها آموزش داد مگر حالا نصف وقت برای ادامه حیات ببه ه مشقت ترین کار تن می دهد تا حداقل زنده بماند. 
رحیمه می گوید، سال گذشته تعهد کردند که به هر معلم یک نمره رهایشی داده شود و دسترخوان معلم به دسترخوان رنگین مبدل شود در حالیکه به دسترخوان گدا مبدل شده است.
شیرین معلم دیگریست که از معاش ناچیز معلمان شاکی است٬ می گوید معاش من حدود نه هزار افغانی است و بسیار اندک و ناچیز است.
او افزود باوجودیکه معلم همواره در خدمت اولاد وطن قرار دارد و بیشتر قربانی جانی و مالی را از سوی دشمنان کشور متحمل شده است اما با آن هم اولاد خود ما با خواری زندگی را به پیش می برند.
وی از حکومت خواستار افزایش معاش معلمان شد و گفت که باید در قسمت سرپناه آنان ، بیمه صحی و ترانسپورت آنان نیز توجه جدی صورت گیرد.
در حالی که معلم سنگین ترین مسوولیت را در جامعه به پیش می برد، اما کمترین در آمد  به دست می آورد.
وزارت معارف برای حل مشکلات آموزگاران تعهدات و برنامه ی را روی دست گرفت مگرنتیجه آن محسوس نیست.
از این میان٬ وزارت معارف در اوایل سال جاری طرح افزودی معاش و امتیازات معلمان را به ریاست جمهوری فرستادکه درآن پرداخت کرایه موتر٬اجرای امتیازات منطقه یی و امتیازات مسلکی  برای معلمان  جز این طرح بود
وزارت معارف خود معترف است که ناچیز بودن معاش معلمان، پرداخت یک بخشی از معاش ماهوار برای کرایه موتر جهت رفت و برگشت به وظیفه، عدم پرداخت امتیازات مسلکی فارغان صنوف دوازده و چهارده و عدم پرداخت امتیازات منطقه یی٬مشکلاتی است که در حال حاضر معلمان با آن دست و پنجه نرم می کنند .
وزارت معارف به این باور است که تایید این طرح از سوی حکومت٬ سبب آرامش فکری معلمان خواهد شد  و نیز بالای کیفیت آموزش و پرورش در کشور تاثیر مثبت برجا خواهد گذاشت.
با وجود تماس های مکرر با وزارت معارف ٬ نتوانسیم تا در مورد سرنوشت طرح پیشنهادی آنان  و تعهدات دیگری که وزارت برای بهبود زندگی معلمان داده است جزئیات به دست آوریم .
مگر آنچه قابل دید است این است که در زندگی معلمان هیچ تغییری به میان نیآمده است و آنان  همچنان از بی توجهی گلایه دارند.   ذهاب   صائم

manager

Latest from manager

back to top