08 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی با استاد محمد محقق دیدار کرد

محمد اشرف غنی با استاد محمد محقق دیدار کرد

کابل/ ۷ جوزا/ باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی...

محمداشرف غنی  با رییس جمهور ترکمنستان  از طریق تلیفون صحبت کرد

محمداشرف غنی با رییس جمهور ترکمنستان از طریق تلیفون صحبت کرد

محمداشرف غنی با رییس جمهور ترکمنستان از طریق...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

???? ، 27 ????? 1398 ، 12:51

برگ دیگری از تاریخ کابل مرمت شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۲۵میزان /باختر
کابل شهربناها و آبده های تاریخی است، بناها و آبده هایی که دربرهه های مختلف ساخته شده است ومردم به آنها افتخار می کنند.
درگرمای چاشت روز، درشلوغ ترافیک، نگاهم به کارگرانی افتادکه مصروف بازسازی و مرمت منارپل محمودخان بودند. قامت آراسته و مزین این برج حکایت از ابهت و گذشته تاریخی آن می کرد.
به قامت استوار منارخیره شدم، برگهایی از تاریخ دربرابرچشمانم ورق خورد و مرا به یاد روز گاری انداخت که این پل ساخته شده بود.
صاحب نظرمرادی، دراثرخود زیرنام "کابل درگذرگاه تاریخ " نوشته است که منار درسال ۱۳۱۲خورشیدی ساخته شد . دراطراف این منار که  آن را برج ساعت هم می گفتند شهرت افرادی نوشته شده بودکه درراه حصول استقلال و آزادی میهن حماسه آفریده بودند.
این تنها منار و برج ساعت نبود بل برگی ازبرگ های تاریخ میهن من و توبود مگر دریغ و درد درسالهای نه چندان دور، درروزگاری که کابل درآتش جنگ تنظیم ها ویران می شد، گلوله ها و خمپاره ها پیکر این مناررا زخمی کرد .
منار با نیم تنه یی که داشت، تماشاگر روزگار دشوار شهروندان کابل بود. به نوشته مرادی،  نیم تنه این برج درسال ۱۳۷۳زنجیر انداخته شد و ازبیخ و بن ویران شد.
شفیع الله باشنده کارته نو، کابل که گذشت زمان موهای سیاهش را سفید کرده است درمورد منار گفت که منار پل محمود خان که مردم به نام برج ساعت یادش می کردند  درجنگ ویرانگر تنظیم ها درکابل ویران شد . او گفت که به خاطر دارد که دراین جنگ ها چگونه کابل ویران شد وچگونه توپ و راکت این منار را ویران کرد.
به گفته او زمانی که جشن پیروزی مجاهدین را برگزار می کردند نیم تنه برج را ویران کردند زیرا نمای منطقه را خراب کرده بود.
ازآن زمان دگر برج ساعت و یا منار پل محمود خان وجود نداشت و از مکانش به عنوان جزیره ترافیک استفاده می شد.
سالها گذشت درسال ۱۳۹۲شاروالی کابل دست و آستین برزد که  این بنا را دوباره سازی کند و سرانجام به مصرف نه میلیون افغانی منار پل محمود خان دو باره ساخته شد و برج وقت نمای شهر که درچهار طرف ساعت های بزرگ داشت دوباره احیا شد.
نرگس مومند سخنگوی شاروالی کابل دراین مورد گفت که درساختمان منار تلاش شد که اصالت معماری زمان مدنظر باشد.
زمان نیز با این منار سرسازش نداشت انفجار دیگری که دزساحه پل محمود خان رخ داد بازهم این برج را زخمی کرد . کلکین هایش ریخت و زمان برای ساعت برج توقف کرد.
ماه گذشته برج با تن زخمی ایستاده بود ، تا آن که رییس جمهوری درفرمانی اداره زون پایتخت را وظیفه داد که  این منار را بازسازی کند.
محمد ادریس مسوول پروژه بازسازی این بنا می گوید که بامشوره با بخش فرهنگی بنیاد آغاخان و شاروالی کابل کار بازسازی آن دراوایل برج اسد سال روان آغاز شد .
به گفته وی سایه بان ها ، نشان دولتی ،نیم دایره پایین کلکین ها و ساعت اصلی درمعماری سال ۱۳۹۲ وجود نداشت و به این دلیل کوشیده اند که  منار را به گونه یی که اول اعمار شده بود، بازسازی کنند.
او گفت :‹‹دلیل اصلی بازسازی برج از میان برداشتن این تفاوت ها بود.››
اما نرگس مومند دلیل بازسازی مجدد منار را  به انفجاری نسبت می دهد که به آن آسیب وارد کرد.
او گفت :درانفجار به منار آسیب وارد شد و اکنون این منار بازسازی می شود.
اما آیا منار با حفظ اصالت معماری و مهندسی گذشته ساخته شده است .؟
دیانا حنیفی انجنیر آبدات تاریخی اداره انکشاف زون پایتخت گفت که درمعماری اصلی منار ساحه سبز و نورپردازنداشت اکنون این دو موضوع درساختمان اضافه شده است.
منار دو باره ساخته شد اما آیا درجمله آبدات تاریخی کشور حساب می شود.
عزیز آسوده ،نویسنده وپژوهشگر درپیوند به این موضوع گفت : اثر تاریخی زمانی ارزش حاصل می کند که حداقل چندین دهه  از آن گذشته باشد.
منار پل محمود خان چند سال می شودکه دوباره سازی شده است آیا شامل فهرست آثار تاریخی شهر کابل شده می تواند .؟
زکریا زاهد ، مدیر عمومی آگاهی عامه ریاست حفظ آبدات تاریخی می گوید که منار پل محمود خان یکی از آبده های تاریخی درزمانش بود اکنون به دلیلی که دوباره سازی شده است در آرشیف آبدات تاریخی ثبت نیست .
منار دوباره با وقار به مکانش ایستاد آن روز دیر یا زود جایگاهش را نیز در آرشیف آثار شهر کابل باز خواهد یافت .
گزارشگران افتخاری باختر
خواجه سمیع الله صدیقی و  سلیمان پاریس

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.