?????? ، 9 ????? 1399 ، 10:12

روسیه :امریکا در قاچاق مواد مخدر ازافغانستان نقش دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/  9  سرطان/ باختر
دو روز پس از آن که یک روز نامه امریکایی،ادارات استخباراتی روسیه را متهم  کرد که برای کشتن عساکر امریکایی در افغانستان به طالبان پول  داده اند ،روسیه آژانس‌های استخباراتي آمریکا رادر قاچاق مواد مخدراز  افغانستان متهم کرد.
وزارت خارجه روسیه گفت که برخی اعضای آژانس‌های اسنخباراتي آمریکا در قاچاق مواد مخدر ازافغانستان نقش دارند و به شبه‌نظامیان پول می‌دهند.
تاس خبر گزاری رسمی روسیه،به نقل از گزارش وزارت خارجه روسیه با اشاره به مساله مواد مخدر در افغانستان گفته است که آژانس های استخباراتي آمریکا در قاچاق موادمخدر در افغانستان دست دارند و برای عبور کاروان‌های حامل این مواد به گروه‌های شبه‌نظامی پول می‌دهند.
در گزارش تذکر رفته است که دست داشتن آژانس‌های استخباراتي  آمریکا در قاچاق موادمخدر بر کسی پوشیده نیست.
این بار اول نیست که نیروهای خارجی در افغانستان متهم به قاچاق مواد مخدر از این کشور می شوند.
رسانه های غربی و روسیه بار ها گفته اند که عساکر خارجی در افغانستان در ترافیک و ترانزیت مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان نقش دارند.
سود مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان حدود پنجاه ملیارد دالر تخمین شده است در حالی که تنها دو ملیارد دالر آن وارد اقتصاد افغانستان می شود.
به باور آگاهان سیاسی، رد و بدل شدن اتهام های تازه میان روسیه و امریکا نمایانگر آن است که این دوکشور برعلاوه جنگ نیابتی درافغانستان وارد جنگ تبلیغاتی نیز در این کشور شده اند، و حالا از کار کرد یکدیگر پرده پوشی می کنند.
این نشان دهنده عمق فاجعه در افغانستان است، کشوری که قربانی جنگ و رقابت خارجيان  شده است . تحلیل سیاسی

manager

Latest from manager

back to top