25 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

برنامۀ میثاق امنیتی دولت، درنشستی  بیان شد

برنامۀ میثاق امنیتی دولت، درنشستی بیان شد

کابل 24 سرطان /باختر صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، سترپاسوال عبدالصبور...

رییس شورای علمای بدخشان وفات کرد

رییس شورای علمای بدخشان وفات کرد

فیض آباد: ۲۴ سرطان باختر الحاج سناتور مولانا سعد الله ابو...

حامدکرزی وداکترعبدالله روی روند صلح صحبت کردند

حامدکرزی وداکترعبدالله روی روند صلح صحبت کردند

کابل /24 سرطان/باختر حامدکرزی رییس جمهورپیشین کشوروداکترعبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

?????? ، 16 ??? 1391 ، 13:49

رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی : هشتاد درصد ساحات ولایت میدان وردک تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

یک باشنده محل: تخریب پایه ها ویا آنتن های شبکه های مخابراتی توسط مخالفین به نفع هیچ کس نبوده به جز از ضرر وایجاد مشکلات برای اهالی ساحه مربوط

کابل باختر 16 دلو

هشتاد درصد ساحات ولایت میدان وردک تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته وما کوشش میکنم که این فیصدی را نیزدیک به نود وپنج درصد افزايش بدهيم .

این مطلب را انجنیر فضل الرحیم نبی زاده رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت میدان وردک به آژانس باختراظهار نموده افزود: ازاینكه  وزارت مخابرات وتكنالوژی معـلوماتی یك اداره پا لیسی ساز بوده واین ریاست به منظور تطبیق اهــداف استراتیژیک وزارت مخـابرات وتكنــــالوژی مــــعـلوما تی فعـالیت مینما یند این ریا ست سعی وتلا ش زیا د نموده تاخــدمات بیشتر را به اهالی ولایت میدان وردک عــــرضه نماید .

رئیس مخابرات میدان وردک گفت که تقریبآ هشتاد در صد ساحات این ولایت توسط نود وسه پایه آنتن های  مخابراتی از شركت های مختـلف تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته ومتباقی ساحات كه تحت پوشش مخابراتی قــرار ندارند ازطــــرف این ریاست سروی گردیده وقــرار است از طــریق صندوق انكشاف مخابرات شامل پلان گردد .

انجنیر فضل الرحیم نبی زاده رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت میدان وردک گفت که در مــركز ولایت میدان وردک  وولسوالیهای این ولایت شركت هـــای مخــابراتی روشن ،اتصــالات ، ام تی ان ، افغــان بیــسیم وافغان تیــــلی كام فعالیت دارند وتما م شـــبكه های مخابراتی نظر به خواست مشتری خـد ما ت انترنیت را نیزفــــراهم نموده اند .

زرین شاه یک باشنده محل به آژانس باختر گفت که باایجاد شبکه های مخابراتی دراین ولایت، بیشتر از نود درصد مشکلات ما را رفع شده است.

این باشنده محل افزود که تخریب پایه ها ویا آنتن های شبکه های مخابراتی توسط مخالفین به نفع هیچ کس نبوده به جز از ضرر وایجاد مشکلات برای اهالی ساحه مربوط، كدام پي آمد ديگر درپي ندارد.

او از مخالفان مسلح تقاضا کرد تا از تخریب دارای های عامه ، چون مکاتب ، پل وپلچک وتخریب ویا انفجار دادن آنتن هاي شبکه های مخابراتی که همه سرمایه ملی مااست خود داری کنند.

درهمین حال بسم الله باشنده ولسوالی سید آباد میدان وردک از ضعیف بودن بعضی از شبکه های مخابراتی شکایت کرده گفت، شبکه مخابراتی افغان تیلی کام که یک شبکه بزرگ است اما آنتن دهی آن اکثر اوقات ضعیف است وطوریکه لازم است ازآن استفاده درست نمیشود.

نبی زاده اضافه داشت که كیبل فایبر نوری ازكابل الی ولسوالی سیدآبا د به طول  ( 143 ) كیــــــلومتر به ارزش مجمــوعی  مبلغ  (330.000.0 ) دالر امریكائی تمدید گــــردیده وعـملا "به فعالیت آغاز نموده است .

دستگاه تیلفون دیجیتل  CDMA به ظــــرفیت  ( 2000 ) شماره نصب وفعال گردیده است كه مـبلغ ( 4696560 ) افغـانی عـواید در سالهای 1390و1391 بدست آمــده است . 

رئیس مخابرات میدان وردک خاطر نشان ساخت که خــدمات پستی داخــلی وبین المللی از طریق هشت پسته خانه موجود در مركز و ولســـوالی ها عرضه میـگردد .

خدما ت پستی به اسا س پلان ونورم انتقالات پستی از ولایت به مــركز وزارت وبرعــكس آن بطور منظم هفته دو مراتبه انتقال وتوزیع  صـوررت میگیرد .

همچنان زمینه استفــاده از خــدمــات انترنت در پسته خـانه هـــا نیزمهــیا گـــردیده .

ایجا د خد ما ت افغان شاهین پست یا خدمات عاجل به تاریخ 15/7/1391 در پسته خـــــا نه شــهری ایجاد گردیده، این سرویس توسط تكنالوژی پیشرفته مخابراتی از طریق سیستم انترنت انجـام میشود كه اسناد واجناس مشتریان را در كمتر از یك هفــته در كشور های امریكا یی وآسیایی با قیمت مناسب انتقال میدهد .

وي همچنان وعده كرد، به تعداد ( 500 ) عدد پست بكس تهیه وبه مردم توضیح گردیده که عواید خـدمات پستی در سال های 1390و1391 مبلغ ( 1318532) افغـانی میباشد.

همچنان كورس كمپیوتر برای کارمندان ادارات دولتی ومردم محل ایجاد گردیده كه به تعداد ( 60 ) نفر از كـورس آموزشی كمپيوتر  فـارغ گردیده وتصدیق نامه هابرای شان توزیع شده است .

این ریاست توانسته است که به خاطر سرگرمی اطفال در مركز ولایت پارك تفریحی اطفال را به کمک شبکه مخابراتی روشن به ارزش  ( 55000 )   دالر امریكائی اعمار وبه بهره برداری بسپارد.

سید ضمیر یکتن از باشنده گان مرکز میدان شهر به آژانس باختر گفت که سهولت انترنت دراین ولایت یک گام مهم  ونهایت قابل قدر بوده و ما جوانان اکنون میتوانیم که مشکلات درسی خود را مرفوع سازیم.

گفتنیست که مخالفان مسلح تافعلا" یازده با رپایه ها وآنتن های شبکه های مخابراتی را دراین ولایت تخریب کرده اند که به اسرع وقت توسط کارکنان فنی این ریاست و شبکه مخابراتی مربوط دوباره فعال شده است. 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.