30 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مراسم فاتحۀ شهیددگروال محمدآصف توخی فردابرگزارمی شود

مراسم فاتحۀ شهیددگروال محمدآصف توخی فردابرگزارمی شود

کابل /۳۰سنبله / باختر دگروال محمدآصف توخی آمرامنیت پکتیکا درنبرد...

رییس جمهوری: بامیان امروزدرروایت سیاسی افغانستان، نقش اساسی دارد

رییس جمهوری: بامیان امروزدرروایت سیاسی افغانستان، نقش اساسی دارد

کابل / ۳۰سنبله / باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

???? ، 27 ??? 1391 ، 11:47

علماي ديني بايد در برابر مشكلات تحميل شده به جوامع اسلامي موضع واحد داشته باشند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 27 دلو باختر
اخیرآیک هیئت از شورای عالی صلح به پاکستان رفت تا مقدمات نشست علمای دوکشور را نهایی سازد. در این نشست مشخصآ روی چگونگی حملات انتحاری بحث خواهد شد.
حملات انتحاری به عنوان پدیده زشت  جوامع اسلامی  افغانستان وپاکستان را تهدید میکند. با تاسف این گونه حملات از نام و آدرس اسلام انجام میشود درحالیکه احکام سریع در قرآن عظیم الشان وجوددارد که خشونت، در برابر افراد  بیگناه وقتل عمدی افراد، گناه کبیره بوده و عامل آن به سخت ترین مجازات الهی محکوم خواهدشد. ادامه این  گونه حملات که بیشتردر مطبوعات غربی انعکاس میابد وحلقات معین در برابر آن موضع گیری مینمایند چهره زشت را از اسلام ارايه داشته و عقده گشایی و بدبینی را نسبت به مسلمانان ازدیاد بخشیده است درحالیكه قرآن پاک و احادیث نبوی در برابر افراطیت ، قتل، خشونت ، حق تلفی موضع خود را داشته و برای هر مشکل راه حل وجوددارد.
ازاسلام به عنوان دین عدل، انصاف، تحمل و تعقل ياد میشود. این به صورت مشخص به علما و به صورت کل به مسلمانان برمیگردد که چگونه  عناوين زشت تحمیلی را از اسلام و مسلمانان دور سازند، در گام نخست باید جمع از علمای دینی کشور های اسلامی باهم نشست را داشته باشند که تاآن فعالیتهای تروريستی راکه حلقات شناخته شده  به اشاره دیگران مگر بنام اسلام انجام میدهند بررسی نمایند و موضع واحد شان را دربرابرآن اعلام نمایند. روی همین ضرورت شورای عالی صلح تصمیم گرفت تا نشستي از علمای دینی افغان و پاکستان را در کابل سازماندهی نمایند، وزراء خارجه هردوکشو در چنین یک نشست موافقه کردند قراربود این نشست حدود دوماه قبل درکابل برگزار گردد مگر این  روی دلایلي به تعویق افتاد.
بعدا" سران دوکشور دراجلاس اخیر شان در لندن این نشست را لازمی دانستند
از گفته های منابع افغان چنین برمیايد که این نشست درماه حوت سالروان خورشیدی برگزار خواهدشد. درحالیکه شماری ازعلمای پاکستان که بیشتر افراد سیاسی اند شرکت شانرا دراین  گونه نشست رد کرده اند ضمنآ رييس شورای علمای پاکستانی طاهر اشرفی حرف های متضاد دراین  رابطه دارد. ولی شماری ازعلمای پاکستان از برگزاری این  نشست به گونه قطعی سخن گفته اند.
مفتی ابو هریر، محی الدین یک عضو برجسته شورای علمای پاکستان  تاکید کرده است که نشست علمای دوکشور اوایل ماه آینده عیسوی برگزار میگردد که درآن دوصدو پنجاه تن از علمای دوکشور  شرکت میکنند. ضمنا عطاء الله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان که در ترکیب هیئت شورای صلح به پاکستان رفته بود نیز اظهار امیدواری کرده است که اعضای شورای علمای پاکستان در نشست کابل شرکت نمایند. او به رسانه ها گفته است هیئت شورای عالی صلح با مسوولان شورای علمای پاکستان به یک توافق دست یافتند و آنرا به عنوان قطعنامه به مطبوعات ارایه داشته اند. او میگوید که ما نمیخواهیم کسی دراین نشست فتوا صادر کند اما این که شرکت کننده گان این نشست فتوا صادرمیکنند یاخیر؟ مربوط به آنهاست.
احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی  در رابطه به نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان و موضع گیری رييس شورای علمای آنکشور به آژانس باختر گفت، هیئتي که از جانب افغانستان به پاکستان سفر کرده بود باید جریان ملاقات های خود را با پاکستانی ها به گونه واضح بیان نمایند ، زیرا مولوی اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفته است که علمای آنکشور به هیچ وجه در کنفرانس کابل اشتراک نمی نمایند و ما زمان به برگزار ی این نشست تعیین نکرده ايم  که ماه مارچ باشد.
اشرفی گفته است تا زمانیکه طالبان در کنفرانس اشتراک نکندعلمای پاکستان در آن شرکت نخواهندکرد.
این درحالی است که مفتی ابو هریره یکی از اعضای شورای علمای پاکستان بی نتیجه ماندن نشست شورای علمای افغانستان و پاکستان راکه از سوی شماری از رسانه ها  بازتاب گردیده بود رد نموده گفت قراراست درماه اینده یک کنفرانس اسلامی  به خاطر پیاده  نمودن صلح و ثبات درکابل برگزار گردد و این کنفرانس به اساس قوانین اسلامی دایر شده که برعليه هیچ گروهی نخواهد بود و کنفرانس ذکر شده از سوی علمای هر دوکشور برگزار ميگردد که درآن دولت های هردوکشور نقش ندارند.
این مفتی پاکستان در سخنان خویش از پروسه  صلح افغانستان بصورت کامل حمایت نموده است.
یک عالم دین درکابل که در یکی از مساجد شهر امامت میکندبه خبرنگار آژانس باخترگفت نشست کابل دیدگاه علمای دینی را دررابطه به مسایل بیان خواهدداشت که ازنام اسلام انجام میشود ماباهم خواهیم نشست تاآنچه را بیان نمایم که قرآن  و احادیث نبوی آنرا بیان داشته است قرآن درکابل، پشاور، اسلام آباد، تهران وریاض یک قرآن است پس چرا از شرکت در مجلس هراس داشته باشیم که هدف آن واضح است ماانچه را بازگو ميکنیم که قران حکم کرده است اسلام دين  شخصی و سلیقوی نیست بل دين جامع، واضح و عاد ل است که مارا به اخوت و برادری فرامیخواند حرف آن یکی است و مسلمانان بايد  همگام  با آن عمل نمایند.
قابل ذکر است که قبلا" شیخ اعظم عربستان سعودی حملات انتحاری را که بنام اسلام و ازآدرس اسلام انجام میشود حرام کلی خوانده است.
از گفته های بالا چنین برمیاید که مسلمانان باید در برابر مشکلات ووقایع تصمیم آنچنانيكه قرآن و دساتیر نبوی تاکید میکند موضع واحد داشته باشند. انتحار و ترور اکنون یکي از مشكلات جدی در جوامع اسلامی است که باید مسلمانان در برابرآن از يك موضع حرف بزنند.ختم/. عبد الخالق- بهزاد/د

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.