???? ، 5 ??? 1391 ، 14:52

کتاب (بگذارنفس بکشم) مورد انتقاد قرارگرفت

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

 

کابل باختر5 حوت

کتاب (بگذارنفس بکشم) که تازه به چاپ رسیده، مورد انتقاد شماری ازاعتراض کننده گان قرارا گرفت.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: کتاب (بگذارنفس بکشم)  توسط عزیز رویش نوشته شده و به تازگی از طرف انتشارات تاک با تیراژ 2000 جلد که دارای 551 صفحه میباشد، به چاپ رسیده است.

این کتاب را محمد حسین محمدی، استاد دانشگاه و نویسنده کشور و رییس انتشارات تاک، ویراستاری کرده است.

روزپنجشنبه هفته گذشته زمانی که محفل رونمایی این کتاب جریان داشت، شماری از منتقدان این کتاب، در بیرون از محل برگزاری محفل، تجمع کرده و نسبت به چاپ این کتاب اعتراض کردند.

آنان مطالب منتشر شده در کتاب (بگذار نفس بکشم) را مخالف ارزش های دینی و توهين به شخصيت هاي ملي  دانسته و خواستار برچیدن انتشارات تاک نیز شدند.

منتقدان، در اعتراض به نشر این کتاب تاکید کردند که کتاب متذکره، کفر آمیز بوده و در آن به علمای دینی توهین شده وهمچنان خواستار توقف فعالیت انتشارات تاک نیز شدند.

عزیزرویش نویسنده این کتاب در پاسخ به این اعتراضات تاکید کرد که وجود اعتراضات و برخوردها با این کتاب، نشان می دهد که مطالب کتاب زنده است و نفس می کشد.

با این حال، رویش معترضان را متهم کرد که این کتاب را نخوانده اند و به خاطر مسایل سیاسی، با چاپ این کتاب، مخالفت می کنند.

این کتاب به ادعای نویسنده اش، روایت بیش از سه دهه زندگی، تجربه و آموزش های وی  (نویسنده کتاب) است که این روایت در عین حال، زندگی، تجربه و آموزش های یک نسل را نیز بازتاب می دهد.

شماری از نویسندگان، با ابراز خورسندی از نشر این کتاب، می گویند که کتاب(بگذار نفس بکشم)، ارزش نفس کشیدن را دارد.

با این حال، عزیررویش نویسنده این کتاب در باره انگیزه های چاپ این کتاب گفته است که پیچیدگی های تحولات سه دهه گذشته، باعث شد تا او به روانکاوی درون خود بپردازد و روایت این سالها، باعث شده تا نویسنده خود را از یک فشار بزرگ روحی و درونی نجات دهد.

به گفته رویش، (بگذار نفس بکشم) انعکاسی از مشکلات جامعه افغانی و کنایه ای است بر مشکلات و بحران هایی که در جامعه افغانی وجود داشته است.

رویش افزوده : "وقتی که کشورم فاسد ترین کشوردرجهان معرفی می شود؛ نفسم تنگ می شود؛ و قتی که تکه های گوشت هزاران یتیم و بیوه درگلوی جنایتکاران بلعیده می شود، نفسم تنگ تر می شود".

رویش اضافه کرده :" من حرف های خود را در این کتاب گفته ام و هرکس کتابم را نقد کند، بسوزاند و پاره کند، نشان دهنده این است که کتاب من زنده است."

وی با اشاره به تولد چهره جدیدی از خودش، تاکید کرد که معلم عزیز سال های گذشته، دیگر مرده است.

به گفته او، معلم عزیز دوره امروز ما و عصری برای عدالت تبدیل به یک جنازه شده است و عزیز رویش کنونی، در جریان زمان به این جایگاه رسیده است.

دراین حال مبارزراشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : به عنوان وزارت اطلاعات وفرهنگ ما باید ازکارهای فرهنگی وآزادی بیان حمایت بکنیم و کسانیکه به اساس قانون کتاب مینویسند، آن یک دست آورد برای فضای فرهنگی افغانستان میباشد، ولی این که محتوای آن چه است طبعیتآ مورد پذیرش همه قرارنمی گیرد.

راشدی اضافه کرد که ما باید به سمت برویم که به جای خشونت وتعرض فزیکی، فضای تعادل فکری درافغانستان به وجود بیاید واگراین فضا را تقویت نکنیم درواقع ازبحران ها وفضای جنگی عبورکرده نمی توانیم .

وی افزود که اگرما قبل ازسه دهه به گفتگو رومی آوردیم نظریات خود را میتوانستیم بنویسیم وکسانیکه نظریات همدیگرراقبول نداشتند، نقد یا رد آن را نوشته میکردند، افغانستان دچارجنگ های خانمانسوزنمی شد .

معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : اکنون نیز به اساس قانون وسیاست که حکومت افغانستان درپیش گرفته که ازکارکرد های فرهنگی و نوشتن کتاب حمایت میکند، پس ما باید فضا ایجاد کنیم که نویسنده گان بتوانند بنویسند، ولی نمی توانیم هرنوشته را بگویم که آخری است، ما منتظراین هستیم که بیایند نقدش کنند ونوشته کنند تا فضای جامعه ازنظرفکری وضعیت بهترپیداکند. 

احمدی

Last modified on ?????? ، 6 ??? 1391 ، 13:42
manager

Latest from manager

back to top