06 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل/ 5 دلو/ باختر بهای مواد اولیه در بازارهای کابل امروز...

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل/ 5دلو/ باختر به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده...

کشته شدن هفت طالب مسلح در دو رویداد در ارزگان

شهرترینکوت / 5 دلو/ باختر هفت طالب مسلح در دو رویداد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


شنبه ، 12 حوت 1391 ، 14:36

استخبارات منطقه اکنون از حنجرۀ ، طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان فتوا صادر میکند.

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

رئیس شورای علمای پاکستان درین تازه گی گفته که حملات انتحاری ، در افغانستان کشمیر و فلسطین جایز اما در پاکستان ناجایز میباشد.

به گزارش آژانس باختر، این  دگر ثابت وروشن است که دست استخبارات منطقه در چند دهه پیوسته از آستین ملا هاي افراطي پاكستاني  و طالب بیرون شده و در پی اهداف منطقه یی بخصوص ناآرام سازی افغانستان دراز شده است.

مردم هرگزفراموش نخواهند کرد که چگونه استخبارات پاکستان و درهمیاری با برخی از کشور های قدرتمند جهان طالبان را ساختند و افغانستان را به خاک و خاکستر مبدل کردند. مردم میدانند که استفاده از نام پاک طالب وملا جز شیوه های کاری استخبارات پاکستان بوده واست.

به باور آگاهان، این اظهارات، فصل جدید یک حرکت خطرناک علیه افغانستان میباشد  و دشمنان این سرزمین میخواهد علی رغم تلاشهای صادقانه دولت و نظام افغانستان به خاطر نجات منطقه از هراس افگنی با چنین اظهارات تنورجنگ در افغانستان را گرم داشته باشد  و از وجود جوانان این سرزمین  به عنوان هیزم این تنور استفاده کنند و بر خون و گوشت افغانها پابگذارند و تا به اهداف نامیمون منطقه یی خود نايل گردند.

مردم میپرسند، زمانیکه افغانستان توسط نیروهای گماشته شدهء استخبارات منطقه  رنج مي كشيد، جناب اشرفی کجا بود؟

تافتوا صادرمیکرد و می گفت، اشغال، اشغال است، سرخ و سیاه و زرد و سفید ندارد و باید مردم در برابر آنها به پاخیزند، انتحار کنند و آنها را نابود سازند .

بااین  پیش درآمد موجز میتوان گفت که عوامل و انگیزه های جنگ در افغانستان بیشتر دربیرون ازکشور  وجود داشته است ، طالبان و هراس افگنان درآن سوی مرز به خاطر اهداف مشخص سازماندهی شده و به افغانستان فرستاده میشوند.

به هر صورت ، زمانیکه مرحوم شيخ الاکبر محمد طنطاوی ، شیخ جامعهء ازهر انتحاری را تحریم کرد جناب اشرفی کجابود که برعلیه او می ایستاد ؟

زمانیکه  علماي جيد افغانستان انتحار را بربناي ارشادات پاك اسلام عمل ناروا خواندند و با حدیث وآیت آن را ناروا ثابت کردند، اشرفی در برابر آنان با چه منطق ديني جواب دارد؟

اکثریت مردم افغانستان وجهان اکنون قویآ درک کرده اند، که استخبارات پاكستان به خاطر نیل به اهداف پلید از کاربرد هیچ چیزی روگردان نیست حتی دین مبین اسلام را نیز درراستا ابزار میسازد. صداي شوم حكومت و استخبارات نظامي پاكستان است كه از حلقوم ناپاك ملا اشرفي بدر ميشود.

نالان

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.