03 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بریتانیا عمداً داوطلبان را به کروناویروس آلوده می‌سازد

لندن/وی او ای/3عقرب/باختر حکومت بریتانیا می‌گوید که برای سرعت بخشیدن روند...

پانزده عضوی قطعه سرخ طالبان کشته شدند

پانزده عضوی قطعه سرخ طالبان کشته شدند

کابل / ۳عقرب / باختر پانزده عضوی قطعه سرخ طالبان در...

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

واشنگتن/ وی اوای/۲ عقرب/باختر ادارۀ غذا و دوای امریکا دیروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

?????? ، 19 ??? 1392 ، 14:26

معین وزارت فواید عامه :درساخت و ساز سرک ها و شاهراه هادرکشور صرف به ساختمان توجه شده نه به حفظ و مراقبت آنها

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

 

کابل باختر/ 19/ حمل

معین مسلکی و پالیسی وزارت فواید عامه میگوید: با وصف آنکه جاده  ها و شاهراه های مواصلاتی افغانستان به شکل معیاری ساختمان گردیده است، مگر حجم بیش از حد انتقالات امتعهء ترانزیت داخلی و خارجی و عدم حفظ و مراقبت باعث تخریب فرش سرک ها گردیده است.

انجنیر احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه درمصاحبه يي با نثاراحمد نویر خبرنگار آژانس باختر گفت : اگر به حفظ ومرا قبت جاده ها و شاهراه های کشور توجه جدی صورت نگیرد، تا ده سال آینده ما سرک جديد و پخته نخواهیم داشت ، اظهارات این مقام دولتی درحالی بیان میشود که درجریان ده سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری به ساخت و ساز جاده ها و شاهراه ها درکشور صورت گرفته مگر با تاسف اين جاده ها و شاهراه ها از کیفیت لازم برخوردار نمی باشند . معین وزارت فواید عامه با پذیرفتن این مشکل میگوید :برای جلوگیری از تخریب بیشتر جاده ها، ما سالانه به يكصد ملیون دالر ضرورت داریم، ولی عدم وجوه مالی قوی براي حفظ و مراقبت جدی از سرک ها ، عبور و مرور وسایط تناژ بلند، نبود راه بحری وخط آهن درکشور ، حجم زیاد انتقالات امتعه داخلی و خارجی از عوامل عمده تخریب جاده ها درکشور شمرده ميشود، فرش سرک یک بخش پرهزینه درساخت جاده محسوب میشود که بدون محاسبه انجنیری نمیتوان آن را احداث کرد.

وي گفت: وزن معیاری بالای جاده دوازده تن اکسل است ولی درافغانستان سكتور خصوصی و راننده گان آنرا مراعات نکرده وسایط شانرا با اکسل های مختلف اضافه از ظرفیت استندرد الی پنجاه تن و حتي اضافه تر از آن بارگیری مینمایند که زمينه را براي تخريب سرکها مساعد ميسازد و باعث تخریب زود هنگام جاده ها میگردد، دراین راستا پولیس و ترافیک شاهراه مانع اين وسايط نمي شوند .

 وی افزود: به خاطر رفع این معضل درنقاط مختلف ترازوهای با تناژ بلند ایجادگردیده است ولی بازهم تخلفات صورت میگيرد و به خاطر رفع این معضل هشت پایه ترازوي تناژ بلندسیار را از کشور هند خریداری نموده و درآینده نزدیک این ترازوهای سیاررا به كشور وارد و مورد استفاده قرار خواهیم داد و از هرنقطه میتوانیم جلوتخلفات اضافه باری وسایط  رابگيريم.

انجنیر احمد شاه وحید معین تخنیکی و پالیسی وزارت فواید عامه به این نظر است با جلوگیری از اضافه بارگیری وسایط ،مشکلات موجود ترافیکی که درشاهراه های کابل - جلال آباد، کابل- قندهار رخ مي دهد کاهش خواهد یافت و هم درمسیرهای طولانی باید دو راننده دریک موتر وجود داشته باشند .

ازطرف دیگر درمسیر کابل- قندهار اضافه از112 پلچک و دوازده پل کلان از اثر انفجار ها تخريب گرديده است و بخاطر ساختمان مجدد آن به مبلغ هنگفتی نیازاست که وزارت این پول را دردسترس ندارد تا درپهلوی این سرک ها یک خط یا دوخط دیگر احداث نمايد بخصوص درسرک های حلقوی و سرک های که به سرحدات وصل میشود، از نقطه نظر اقتصادی نقش عمده و اساسی را دررشد اقتصاد کشور دارد.

 به گفته وی تمام سرک هاي کشور به شکل معیاری و اساسی احداث گردیده است ولی جوابگوی این ترافیک سنگین نمیباشد.

وی علاوه کرد :در تمام سرک های کشور که توسط موسسات و دونر ها احداث شده است بیشتر به ساختمان فکر شده، نه  به خاطر حفظ و مراقبت آن، درحالیکه ماامروزدراین راستا بودجه مشخص نداریم .

 وي به خاطر حفظ و مراقبت جاده ها برایجاد یک سیستم منظم جمعاوری عواید حق العبور و تکس تاکید داشته میگوید که پول جمع آوری شده از این مدرک دریک کد مشخص گنجانیده شود، چنانچه دریکسال حدود شصت ملیون دالر دراین کد جمع آوري گرديده كه درصورت ترمیم جاده ها ازآن استفاده خواهد شد.

به گفته معین وزارت فواید عامه در افغانستان حدود هفت هزار کیلو متر سرک اساسی و پخته، سه هزار و چهارصدوشصت و دوکیلو متر سرک هاي حلقوی، حدود دوازده هزار کیلو متر سرک هاي جغلی، حدود پنجاه هزار کیلو متر سرک های خاکی که قریه هاي افغانستان را با هم وصل میکنند وجود دارد و نیاز به احداث یکصدو بیست و پنج هزارکیلو متر سرک دیگر وجود دارد.

به گفته وحید، سرک های افغانستان نیاز به ترمیمات اساسی دارد و از نظر تخنیکی هرسرک که ساخته میشود بعدازپنجسال روی آن یک پکنس باید گرفته شود و این كار عمر سرک را زیاد میسازد، ضمناً سرک های قيريزي شده ما به حفظ و مراقبت بسیار جدی نیاز دارند چون پول فوق العاده زیادی بالاي آن مصرف شده که به کمک جامعه جهانی احداث شده است درغیر آن افغانستان طی ده سال گذشته قادر به احداث آن نبود و حدود چهاراعشاریه نه تريلیون دالر روی سرک های افغانستان سرمایه گذاری شده است.

 او میگوید تمام سرک های که دراین مدت به کمک جامعه جهانی احداث شده، به کشور ها و موسسات بیرونی بوده و دولت افغانستان دراین راستا حتی نقش ناظر را هم نداشته است .

 وی اضافه كرد، در چند سال اخیر بانک انکشاف آسیايی و بانک جهانی دربخش های زیر بنائی به افغانستان کمک زیادي کرده اند و احداث سرک که ازطریق دولت به قرار داد ،داده میشود به مراتب باکیفیت تر و مناسب تر از آن است که قبلاً از سوی دونر ها ساخته شده است .

به گفتهء وي، احداث سرک درسالهای 2005 در شاهراه كابل قندهار یک کیلو متر قيرريزي آن ششصد هزار دالر بود، ولي اکنون احداث یک کیلو متر ز یادتر از دوملیون دالر هزینه برمیدارد.

 انجنیر احمد شاه وحید دراخیر گفت: به خاطر جلوگیری از  اضافه باری وسایط مقرره طرح شده که بعداز طی مراحل به اجرا در خواهد آمد و درآن جریمه های سنگین برای هر پنج تن اضافه بار فی تن هفت هزار و پنجصد افغانی تا ده تن دو چند و از 15 تن سه چند جریمه درنظر گرفته شده است و همچنان ضبط وسایط و معرفی متخلفان به مراجع عدلی و قضایی کشور نیز شامل اين برنامه است تا از تخریب بیشتر جاده ها جلوگیری شود.

معین تخنیکی وزارت فواید عامه اضافه داشت که کار غرض تکمیل پروژه سرک حلقوی با ساخت سه هزارو چهارصدو شصت و دو کیلو متر ادامه دارد که نودفیصد كار آن تکمیل گرديده و ده فیصد روی بعضی معاذیر در ساختمان آن معطلي صورت گرفته است .

او هشدار داد هرگاه در حفظ و مراقبت سرک های قيرريزي شده ، جغلی وخاکی توجه جدی صورت نگیرد، تا ده سال آینده ما نه سرک جديد و نه سرک قيرريزي شده خواهیم داشت و به خاطر رفع این معضل بزرگ ، درحفظ این سرمایه ملی و شاه رگ های اقتصادی كشور، راننده گان ترانسپورت ، سكتور خصوصی ودولتي و وزارت های ذیربط همه در زمینه توجه کنند و این فرهنگ را نهادینه سازند و سرک را منحیث یک سرمایه ملی فکر کنند .

 ( نویر)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.