17 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیش از دو میلیون نفر در هند به کرونا مبتلا شده اند

بیش از دو میلیون نفر در هند به کرونا مبتلا شده اند

دهلی جدید/ دویچله/ ۱۷ اسد/ باختر در هند به عنوان سومین...

امریکا به لبنان مواد غذایی و دوا می‌فرستد

امریکا به لبنان مواد غذایی و دوا می‌فرستد

واشنگتن/ وی او ای / ۱۷ اسد / باختر ایالات متحدۀ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

???? ، 28 ??? 1392 ، 03:28

از سه صدوپنجاه شهرك در كشور تنها يكصدو پنجاه و هفت آن قانوني است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

كابل باختر 28 ثور
وزیرامور شهر سازی میگوید، از 350شهرک درسطح کشور تنها یکصدو پنجاه و هفت شهرک آن دارای مجوز قانونی است .
داکتر حسن عبداللهی وزیر امور شهر سازی درمصاحبه اي به آژانس باختر گفت ، افغانستان درحال حاضر رشد شش فیصدی نفوس را دارا میباشد که این رقم بلندترین نرخ شهر نشینی درجهان است و این امر باعث گردیده كه مردم دست به ساخت و ساز ساختمان های خود سر بزنند، اما ناگفته نباید گذاشت که ساختمان های که بصورت انفرادی توسط خانواده ها غرض ایجاد سرپناه اعمار میگردد آنقدر مشکل زا نبوده که اعمار ساختمان های جمعی بصورت شهرک ها و سایر اماکن که جمع قابل ملاحظهء را درخود جا میدهد میباشد، زیرا در نقشه ریزی و ساختار چنین ساختمانها معیار های لازمی که توسط ارگانهای دولتی از نظر ایمنی و مقاومت ساختماني در برابر حوادث طبیعی و سایر موارد همانند کانالیزاسیون، وجود پارکينگ ها ، محیط سبز و غیره شد درين شهرك ها وجود، ندارد.
به گفتهء وزیر انکشاف شهری ازجمله 350 شهرک موجود درکشور صرف 157شهرک دارای مجوز قانونیست که شرایط لازم یاد شده را داراست اما درسایر ساختمانها نمی دانیم که آیا معیار های لازمی درنظر گرفته شده یا خیر ؟ و این يك  موضوع نگران کننده است زیرا زندگی جمع کثیری از شهروندان ما را  به خطر مواجه ساخته که وزارت شهر سازی به مثابه ارگان مسوول برای رسیده گی به  اين مشکل، کمیته ئی را در هماهنگی با شاروالی ها ایجاد نموده تا ساختمانهای غیر قانونی را از لحاظ معیارهای قبول شده ساختمانی، بخصوص شرایط ایمنی مقاومت آنان را دربرابر حوادث ارزیابی نمایند تا شرایط زندگی مصئون  دراین گونه ساختمان ها مساعد گردد.
وزیر امور شهرسازی برنامه های آن وزارت را درجهت ممانعت  از اعمار ساختمان های غیر معیاری یا خود سر توضیح داده گفت : وزارت امور شهر سازی دراین رابطه دو برنامه مشخص دارد، در برنامه نخست جلو اعمار چنین ساختمانها را بگیرد و در برنامه بعدي تهیه و تطبیق ماستر پلانهای شهری است که تاکنون توانسته ایم در مشوره با شاروالی ها، شوراهای ولایتی و سایر نهادهای مربوط حدود هفتاد ماستر پلان شهری را آماده نمائیم و از دو ماه بدینسو انتظار داریم تا این مسئله در شورای وزیران مورد بحث قرارگیرد ، با تائید این برنامه بخش اعظم از مشکلات حل خواهد گرديد.
وزیر امور شهری سازی به ادامه گفت: برنامه دوم ما تصویب قانون تخلفات ساختمانی است كه در این قانون به تمامی موارد خلاف ورزی پرداخته شده و مطمین هستم که با تطبیق آن هیچ مشکلی در قسمت ساختمان هاي خود سر باقی نخواهد ماند اما قانون یاد شده از یکسال بدینسو غرض طی مراحل قانونی در شعبه تدقیق وزارت عدلیه بسر میبرد و امیدواریم هر چه زودتر مراحل قانونی را طی نموده تصویب گردد تا قانوناً ما با تخلف ورزی ها مبارزه نمايم.
اظهارات وزیر شهر سازی درحال بیان میشودکه مشکل مسکن درکشور حاد بوده و برای حل این مشکل حداقل به بیش از یک ملیون و یکصد واحد مسکونی نیاز است این نیازمندیها باعث گردیده تا حلقه های سودجو، نه تنها عامل برای غضب زمین باشند بل در پی سود جویی های بزرگ به اعمار شهرک های مبادرت ورزیده اندکه با معیار های ساختمانی سازگار نیست .
درحالیکه مسوولان امور منجمله وزارت شهر سازی و شاروالی در صدد حل این مشکل اند مگر تلاش های آنها نتیجه نداده است . دولت به منظور خاتمه بخشیدن به مشکل مسکن درکشور برنامه های را روی دست گرفت در پایتخت  كشور،پيرامون شهر جدید به نام کابل جدید بحث و ساحه وسیع در شمالشرق  كابل به این منظور درنظر گرفتند با آنکه از طرح کابل چند سال میگذرد مگر تاکنون نشانه که کابل جدید یک محل مسکونی باشد به چشم نمیخورد .
چرا كه کابل جدید ازیک پروژه روی کاغذ به پروژه زیر بنايی مسکونی تبدیل نشد ؟
وزیر انکشاف شهری تاخیر در ساخت شهر کابل جدید را در وجود بورد مستقل کابل جدید میداند.
به گفته وی بورد یاد شده جایگاه قانونی ندارد و اگر قرار باشد کارپیش برود باید مسوولیت به ارگان مسوول که وزارت شهر سازی است سپرده شود.
این بورد که هفت سال قبل ایجادگردید و کارها در حدی پیشرفت داشت ماسترپلان شهر جدید به همکاری جایکای جاپان در سال 87 آماده گردید اما از آنروز به بعد کارها ساکت ماند و وزارت انکشاف شهری مطابق فرمان 45 رییس جمهور دررابطه به موضوع پرداخته گزارش صدصفحه ئی را با ریاست جمهوری ارائه نمودیم و از آنروز تاکنون منتظر هدایت از ریاست جمهوری هستیم .
برخي بر اين باور اند كه عدم هماهنگي ميان نهاد هاي حكومتي بخصوص وزارت شهر سازي و شاروالي ها باعث پراگندگي و زمينه را براي منفعت انديشي هاي شخصي مساعد ساخته است.
وزیرشهر سازي عدم همکاری میان آنوزارت و شاروالی ها را رد نموده گفت ، قبل براین برخی اوقات میان واحد های پالیسی ساز( وزارت انکشاف شهری )و تطبیق کننده گان ( شاروالی ها ) مشکلات وجود  داشت  اما با وضع آخرین مقرره که هفت ماه قبل صورت گرفت به اين گونه مشکلات نقطه پایانی گذاشته شد وکارها درهماهنگی پیش میرود . ما مشتركاُ با خلاف ورزي ها مبارزه مي نمايم.
مشکل دیگر درکابل و سایر شهر ها ملوث بودن آب های تحت ارضی است که میتواند صحت و سلامتی شهروندان را تهدید کند.
داکتر حسن عبداللهی دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت : غرض حل مشکل آب یا تنظیم آب آشامیدنی درشهر کابل یک شرکت کانالیزاسیون و آبرسانی که متشکل از نماینده گان وزارت های شهرسازی ، اقتصاد ، مالیه ، شاروالی کابل و اداره حفظ محیط زیست است ایجادگردید با وجود آنکه مطابق قانون آب، وزارت شهرسازی موظف به تنظیم آب در شهرهاست اما درمخالفت به قانون یاد شده مدیریت شرکت به وزارت مالیه سپرده شده ووزارت شهرسازی مدتها قبل موضوع را به مجلس نماینده گان و ریاست جمهوری رسانیده ایم اما تاکنون جوابی دریافت نداشته ایم .
وزیر امور شهرسازی به ادامه گفته : با وجود تمام مشکلات وزارت شهر سازی میکوشد تا با اتخاذ برنامه های عملی به مشکل کمبود مسکن درکشور خاتمه بخشد و دراین راستا موفقیت های دارد و شاهداین ادعا ما کاهش قیمت مسکن درکابل است .
از زمانی که وزارت انکشاف شهری به ساخت وساز ساختمانها بصورت مستقل و يا با اشتراک با بخش خصوصی اقدام  نموده  تقریباً سالانه 50 هزار واحد ساختمانی را عرضه میداریم  كه  بخش از نیازمندی مردم را برطرف گرديده است .
به گفته وی سالانه درشهر کابل صد هزار واحد مسکونی نیازاست که این وزارت میکوشد تا سه هزار واحد مسکونی را بصورت مستقل سه هزار را در قرار داد با کشور امارات متحده عربی چهارده هزار واحد را در شرکت با سکتور خصوصی و سی هزار واحد را در ده سبز کابل ( شهرک 26 دلو ) اعمار نماید و تلاش داریم قیمت های بیشتر ازاین پائین آید زیرا قیمت های موجودکاذب و بالاتر از توانایی مردم بخصوص کارمندان دولت.
وی افزود: وزارت یاد شده حتی برای کارمندان دولتی با قیمت های مناسب برنامهء دارد تا واحد های مسکونی را عرضه دارد.

Last modified on ?????? ، 29 ??? 1392 ، 05:11

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.